Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Centre of Experimental Medicine SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ANDELOVÁ, Katarína - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - KNEZL, Vladimír - TRIBULOVÁ, Narcisa. Melatonin, omega-3, and cold acclimation attenuate hypertension-induced myocardial connexin-43 disorders that contributes to the protection from malignant arrhythmias. In Meeting of Young Hypertonologists and Nephrologists - VII. MATHINE, 25 November, 2023, Szeged, Hungary : Program. - Szeged, Hungary : Magyar Nephrologiai Társaság, p. 20-21. (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0006/23 : Cielená modulácia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh ako protekcia pred srdcovým zlyhávaním a život ohrozujúcimi arytmiami.. APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií) Type: AFG
 • ANDELOVÁ, Katarína - SÝKORA, Matúš - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - FARKAŠOVÁ, Veronika - KNEZL, Vladimír - PRAVENEC, M. - TRIBULOVÁ, Narcisa. Cold acclimation upregulates cardiac connexin-43 and attenuates myocardial remodeling in a rodent model of primary hypertension. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, Special Issue: Physiology in Focus 2023 (SPS‐FEPS 2023), 14‐16 September, 2023, Tallinn, Estonia, 2023, vol. 239, suppl.728, p. 1-2. (2022: 6.3 - IF, Q1 - JCR, 1.497 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1748-1708. Dostupné na internete: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/apha.14044 (APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií. VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0006/23 : Cielená modulácia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh ako protekcia pred srdcovým zlyhávaním a život ohrozujúcimi arytmiami.) Type: AFK
 • ANDELOVÁ, Katarína - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - KNEZL, Vladimír - TRIBULOVÁ, Narcisa. Non-pharmacological interventions up-regulate myocardial connexin-43 and decrease a risk of malignant arrhythmias in experimental model of essential hypertension. In Journal of Hypertension, 2023, vol. 41, suppl. 3, e226-e227. (2022: 4.9 - IF, Q2 - JCR, 1.194 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0263-6352. Dostupné na: https://doi.org/10.1097/01.hjh.0000941280.12492.97 Type: AFK
 • ANDELOVÁ, Katarína - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - KNEZL, Vladimír - TRIBULOVÁ, Narcisa. Nefarmakologické intervencie znižujú riziko výskytu malígnych arytmií v experimentálnom modeli esenciálnej hypertenzie prostredníctvom ovplyvnenia srdcového konexínu-43. In XXXVIII. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti, 13.-15. apríl 2023, Tále : Abstrakty. - Bratislava : Slovenská hypertenziologická spoločnosť, 2023, s. 3. (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0006/23 : Cielená modulácia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh ako protekcia pred srdcovým zlyhávaním a život ohrozujúcimi arytmiami.. APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií) Type: AFL
 • ANDELOVÁ, Natália - WACZULÍKOVÁ, Iveta - FARKAŠOVÁ, Veronika - RAVINGEROVÁ, Táňa - FERKO, Miroslav. Preconditioning-induced regulation of cardiac mitochondrial proteins under conditions of ischemia/reperfusion injury: Involvement of PRDX5 in ROS signaling. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, Special Issue: Physiology in Focus 2023 (SPS‐FEPS 2023), 14‐16 September, 2023, Tallinn, Estonia, 2023, volume 239, suppl. 728, p. 1. (2022: 6.3 - IF, Q1 - JCR, 1.497 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1748-1708. Dostupné na internete: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/apha.14044 (APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. APVV-20-0242 : Nekroptotické a pleiotropné účinky RIP3 kinázy pôsobiacej ako konvergentný bod pri strate srdcových buniek: pochopenie základných mechanizmov v ischemickom srdci s metabolickým stresom alebo bez neho ako nástroj návrhu terapeutických prístupov.. VEGA č. 2/0016/23 : Zníženou spotrebou kyslíka regulovaná bioenergetika srdcových mitochondrií: Hĺbková proteomická analýza signálnych kardioprotektívnych dráh) Type: AFK
 • ANDELOVÁ, Natália - WACZULÍKOVÁ, Iveta - FARKAŠOVÁ, Veronika - RAVINGEROVÁ, Táňa - FERKO, Miroslav. Vplyv remote ischemického preconditioningu na kardioprotektívnu reguláciu mitochondriálneho proteómu. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, non-pagin. (Fyziologické dny. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií. APVV-20-0242 : Nekroptotické a pleiotropné účinky RIP3 kinázy pôsobiacej ako konvergentný bod pri strate srdcových buniek: pochopenie základných mechanizmov v ischemickom srdci s metabolickým stresom alebo bez neho ako nástroj návrhu terapeutických prístupov.. VEGA č. 2/0016/23 : Zníženou spotrebou kyslíka regulovaná bioenergetika srdcových mitochondrií: Hĺbková proteomická analýza signálnych kardioprotektívnych dráh) Type: GII
 • BAKA, T.* - STANKO, Peter* - REPOVÁ, K.* - AZIRIOVÁ, S. - KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - BARTA, Andrej - ZORAD, Štefan - ŠIMKO, Fedor**. Ivabradine curbs isoproterenol-induced kidney fibrosis. In General Physiology and Biophysics, 2023, vol. 42, no. 2, p. 209-215. (2022: 1.5 - IF, Q4 - JCR, 0.37 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0231-5882. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/GPB_2022057 (VEGA č. 1/0048/23 : Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca inhibítorom sodíkovo-glukózového kotransportéra 2-dapagliflozínom: efekt na srdce, cievy a obličky. Porovnanie s ACE-inhibítorom kaptoprilom. APVV-20-0421 : Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 2) Type: ADDA
 • BALIŠ, Peter** - BERÉNYIOVÁ, Andrea - MIŠÁK, Anton - GRMAN, Marián - ROŠŤÁKOVÁ, Zuzana - WACZULÍKOVÁ, Iveta - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ, Enrique - ONDRIAŠ, Karol. The phthalic selenoanhydride decreases rat blood pressure and tension of isolated mesenteric, femoral and renal arteries. In Molecules, 2023, vol. 28, no. 12, art. no. 4826. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.704 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules28124826 (APVV-19-0154 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov. VEGA 2/0091/21 : Význam produktov interakcie H2S s S-nitrózoglutatiónom/selénovými derivátmi v regulácii srdcovocievnej hemodynamiky a funkcií srdcových mitochondrií) Type: ADCA
 • BALIŠ, Peter - BERÉNYIOVÁ, Andrea - RADOŠINSKÁ, Jana - KVANDOVÁ, Miroslava - BERNÁTOVÁ, Iveta - PÚZSEROVÁ, Angelika. Uric acid (600 or 1200 μmol/l) failed to affect endothelial function in vessels of aged Wistar-Kyoto rats. In Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century : book of abstract. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 37-38. ISBN 978-80-89991-12-9. (ITMS2014+: 313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19). SASPRO2 1368/03/02 : AMVADYMESE - Význam endotelovej α1AMPK v rozvoji vaskulárnej dysfunkcie a v procese metabolickej senescencie u potkanov s metabolickým syndrómom/diabetes mellitus II. typu. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov. VEGA č. 2/0156/21 : Mezenterický perivaskulárny tuk a jeho špecifická úloha v regulácii črevnej cirkulácie u potkana pri rôznych režimoch príjmu potravy. International Symposium Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century) Type: AFG
 • BALIŠ, Peter - BERÉNYIOVÁ, Andrea - MIŠÁK, Anton - GRMAN, Marián - ROŠŤÁKOVÁ, Zuzana - WACZULÍKOVÁ, Iveta - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ, Enrique - ONDRIAŠ, Karol. Nový organický derivát selénu znižuje krvný tlak a tenziu izolovaných artérií u dospelých normotenzných potkanov = Novel organic derivative of selenium decreases blood pressure and tension of isolated arteries in adults normotensive rats. In XXVIII. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti, 4. - 6. október 2023, X-bionic Sphere, Šamorín : abstrakty originálnych prác. - 2023, abstrakt č. 02. Dostupné na internete: <www.skskongres.sk/abstrakty-originalnych-prac/> (APVV-19-0154 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov. VEGA 2/0091/21 : Význam produktov interakcie H2S s S-nitrózoglutatiónom/selénovými derivátmi v regulácii srdcovocievnej hemodynamiky a funkcií srdcových mitochondrií) Type: GHG
 • BALLÓOVÁ, Alexandra - BUKATOVÁ, Stanislava - MACH, Mojmír. New approaches in the treatment of animal model of pharmacoresistant depression : L- 24. In Interdisciplinary toxicology. Editor-in-Chief: Ladislav Šoltés [2023-]; Executive Editor-in-Chief: Mojmir Mach [2008-]; Field Chief Editors: Lucia Račková, Iveta Bernátová, Michal Dubovický [2018-], Katarína Valachová [2023-] ; editor-in-Chief: Miroslav Pohanka [2017-2022]; Editor-in-Chief: Eduard Ujházy [2008-2010]; Editor-in-Chief: Michal Dubovický [2011-2017]. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2023, vol. 16, suppl. 1, p. 21. (2022: 0.644 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2023 : Interdisciplinary Toxicology Conference. Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov) Type: AFD
 • BALLÓOVÁ, Alexandra - BUKATOVÁ, Stanislava - MACH, Mojmír. Neurobehavioral Assessment of Animal Model of Pharmacoresistant Depression. In XII PhD Miniconference CEM SAS 2023 : book of abstracts. - Bratislava : Centre for Experimental Medicine Slovak Academy of Sciences, p. 8. ISBN 978-80-89991-11-2. (Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. XII PhD Miniconference CEM SAS 2023) Type: AFH
 • BALLÓOVÁ, Alexandra - REICHOVÁ, Alexandra - KOPRDOVÁ, Romana - BAKOŠ, Ján - MACH, Mojmír. Opakované podávanie novej zlúčeniny SMe1EC2M3 ovplyvňuje neuronálnu proliferáciu, maturáciu a diferenciáciu astrocytov = Repeated administration of new compound SMe1EC2M3 affects neuronal proliferation, maturation and astrocyte differentiation. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2023, vol. 27, suppl. 1, p. 28. (2022: 0.106 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Nové cíle psychofarmakoterapie. Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. DoktoGrant APP0251 : Neurobehaviorálne, neurochemické a imunohistochemické vlastnosti nového potenciálneho antidepresíva s trojitou inhibíciou spätného vychytávania serotonínu, noradrenalínu a dopamínu) Type: AFK
 • BARANČÍK, Miroslav - BARTEKOVÁ, Monika - FERENCZYOVÁ, Kristína - BOŤANSKÁ, Barbora. The role of matrix metalloproteinases at pathological situations. In XXVII Biochemistry Congres : of Slovak and Czech societies for biochemistry and molecular biology with cooperation of Hungarian and Ukrainian biochemical societies. - Lamačská cesta 8/A, 840 05 Bratislava : Lovak Centre of cientific and Technical Information, p. 101. ISBN 978-80-8240-047-5. (50 years of Recombinant DNA- Past, Present, Future : FEBS + meeting. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. APVV-21-0194 : Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom. VEGA č. 2/0179/21 : Úloha makroautofágie a autofágie sprostredkovanej šaperónmi (CMA) v odpovediach a v adaptácii živočíšnych buniek na účinky vyvolané pôsobením doxorubicínu) Type: AFL
 • BARTA, Andrej - CEBOVÁ, Martina - KOVÁČ, Andrej - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Effects of aliskiren-loaded nanoparticles on (pro-)renin and renin receptor gene expression in the heart and kidney of spontaneously hypertensive rats. In Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century : book of abstract. Editors: Oľga Pecháňová, Miroslava Kvandová, Peter Bališ. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 13-21. ISBN 978-80-89991-12-9. (ITMS2014+: 313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19). ITMS2014+: 313011W428 : Centrum pre biomedicínsky výskum - BIOMEDIRES - II. etapa. International Symposium Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century) Type: BEF
 • BARTEKOVÁ, Monika - FERENCZYOVÁ, Kristína - KINDERNAY, Lucia - KALOČAYOVÁ, Barbora - BARTOŠOVÁ, Linda - RAJTÍK, Tomáš. Role of Ageing and Metabolic Comorbidities in Beneficial Effects of Quercetin in Cardiovascular System. In 9th European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences, October 4-7, Timisoara, Romania, : Programme & Abstract Book. - Timisoara, Romania : "Victor Babes" University of Medicine and Pharmacy, Timisoara, p. 43. ISBN 978-606-786-341-3. (VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. APVV-21-0194 : Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom. APVV-20-0242 : Nekroptotické a pleiotropné účinky RIP3 kinázy pôsobiacej ako konvergentný bod pri strate srdcových buniek: pochopenie základných mechanizmov v ischemickom srdci s metabolickým stresom alebo bez neho ako nástroj návrhu terapeutických prístupov.) Type: AFE
 • BAYO JIMENEZ, Maria Teresa* - GERICKE, Adrian* - FRENIS, Katie - RAJLIC, Sanela - KVANDOVÁ, Miroslava - KRÖLLER-SCHÖN, Swenja - OELZE, Matthias - KUNTIC, Marin - MIHALIKOVÁ, Dominika - TANG, Qi - JIANG, Subao - RUAN, Yue - DUERR, Georg Daniel - STEVEN, Sebastian - SCHMEISSER, Michael J. - HAHAD, Omar - LI, Huige - DAIBER, Andreas** - MÜNZEL, Thomas*. Effects of aircraft noise cessation on blood pressure, cardio- and cerebrovascular endothelial function, oxidative stress, and inflammation in an experimental animal model. In Science of the Total Environment, 2023, vol. 903, no., art. no. 66106. (2022: 9.8 - IF, Q1 - JCR, 1.946 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0048-9697. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.166106 Type: ADCA
 • BENKO, Jakub - KLIMENTOVÁ, Jana - VRANKOVÁ, Stanislava**. 7,8-dihydroxyflavone - a long awaited BDNF mimetic molecule with antioxidant action. In Activitas Nervosa Superior Rediviva, 2023, vol. 65, no. 1, p. 1-7. (2022: 0.4 - IF, 0.106 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1337-933X. (ITMS2014+: 313011W428 : Centrum pre biomedicínsky výskum - BIOMEDIRES - II. etapa. VEGA č. 2/0118/21 : Porovnanie antidepresívnych účinkov prírodného psychoplastogénu a aktivátora mTOR v animálnom modeli depresie) Type: ADNB
 • BERNÁTOVÁ, Iveta - MIČUROVÁ, Andrea - KLUKNAVSKÝ, Michal. Aktivátor transkripčného faktora NRF2, ovplyvňuje odlišne expresiu génu pre NRF2 (Nfe212) a jeho vybraných cieľových génov v pečení a srdci potkana. In Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century : book of abstract. Editors: Oľga Pecháňová, Miroslava Kvandová, Peter Bališ. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 22-28. ISBN 978-80-89991-12-9. (ITMS2014+: 313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19). International Symposium Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century) Type: BEF
 • BERNÁTOVÁ, Iveta. NRF2 in stress responses. In NRF2 in Noncommunicable Diseases: from Bench to Bedside : BenBedPhar Training School, Smolenice Castle, Slovakia, June 26-30, 2023, program and abstracts. - 2023, p. 28-29. Dostupné na internete: https://benbedphar.org/wp-content/uploads/2023/06/PROGRAMBenBedPharTrainingSchool2023-FinalOnline_15_6_2023.pdf Type: GHG
 • BLAŠKO, Filip* - BABÁL, Pavel* - CEBOVÁ, Martina - JANEGA, Pavol - MRAVEC, Boris. Modulatory effect of innervation on endometrial cancer. In Activitas Nervosa Superior Rediviva, 2023, vol. 65, no. 1, p. 29-34. (2022: 0.4 - IF, 0.106 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1337-933X. (ITMS2014+: 313011W428 : Centrum pre biomedicínsky výskum - BIOMEDIRES - II. etapa) Type: ADNB
 • BOĎO, Pavol - LEPÁČEK, Marek - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠTEFEK, Milan - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta. Antioxidant activity of cemtirestat : L-26. In Interdisciplinary toxicology. Editor-in-Chief: Ladislav Šoltés [2023-]; Executive Editor-in-Chief: Mojmir Mach [2008-]; Field Chief Editors: Lucia Račková, Iveta Bernátová, Michal Dubovický [2018-], Katarína Valachová [2023-] ; editor-in-Chief: Miroslav Pohanka [2017-2022]; Editor-in-Chief: Eduard Ujházy [2008-2010]; Editor-in-Chief: Michal Dubovický [2011-2017]. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2023, vol. 16, suppl. 1, p. 22. (2022: 0.644 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2023 : Interdisciplinary Toxicology Conference. Vega č. 2/0008/22 : Vývoj multifunkčných inhibítorov aldózareduktázy na báze triazínoindolov: Optimalizácia ich biologickej aktivity, selektivity, biodostupnosti a antioxidačných vlastností. Vega č. 2/0103/22 : Ligandom podmienená modulácia vápnikovej pumpy - štúdium mechanizmu a návrh nových látok. APVV-20-0411 : Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu. APVV-20-0543 : Viac-cieľový prístup k rôznorodým molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy) Type: AFD
 • BOĎO, Pavol - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠTEFEK, Milan - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta. Cemtirestat Disulfide was Generated After Quenching of DPPH Radical by Cemtirestat Monomer. In XII PhD Miniconference CEM SAS 2023 : book of abstracts. - Bratislava : Centre for Experimental Medicine Slovak Academy of Sciences, p. 9. ISBN 978-80-89991-11-2. (Vega č. 2/0008/22 : Vývoj multifunkčných inhibítorov aldózareduktázy na báze triazínoindolov: Optimalizácia ich biologickej aktivity, selektivity, biodostupnosti a antioxidačných vlastností. Vega č. 2/0103/22 : Ligandom podmienená modulácia vápnikovej pumpy - štúdium mechanizmu a návrh nových látok. APVV-20-0411 : Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu. APVV-20-0543 : Viac-cieľový prístup k rôznorodým molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy. XII PhD Miniconference CEM SAS 2023) Type: AFH
 • BOĎO, Pavol - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠTEFEK, Milan. Dimerizácia cemtirestatu v lipozómoch vystavených peroxylovým radikálom a jej zvrátenie tiol-disulfidovou výmenou s GSH. In Farmakodny Plzeň, 14. - 16.6.2023, 71. Česko-slovenské farmakologické dny. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, 2023, s. 51. (Vega č. 2/0087/22 : Inhibítory aldo-keto reduktáz v personalizovanej liečbe viacerých typov rakoviny. APVV-20-0411 : Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu. Česko-slovenské farmakologické dny) Type: GII
 • BOLEKOVÁ, Veronika - BRANDOBUROVÁ, Petra - HAJDÚK, Michal - STRAKA, I. - VALKOVIČ, Peter - KOŠUTZKÁ, Zuzana**. Verification of the psychometric properties of the Slovak version of the Dementia Rating Scale-2 in a healthy population and in patients with Parkinson’s disease - a pilot study = Overenie psychometrických vlastností slovenskej verzie Mattisovej škály demencie u zdravej populácie a pacientov s Parkinsonovou chorobou - pilotná štúdia. In Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 2023, vol. 86, no. 3, p. 185-192. (2022: 0.5 - IF, Q4 - JCR, 0.174 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1210-7859. Dostupné na: https://doi.org/10.48095/cccsnn2023185 Type: ADMA
 • BOŤANSKÁ, Barbora - PECNÍKOVÁ, Viktória - FOGARASSYOVÁ, Mária - BARANČÍK, Miroslav**. The Role of Heat Shock Proteins and Autophagy in Mechanisms Underlying Effects of Sulforaphane on Doxorubicin-Induced Toxicity in HEK293 Cells. In Physiological Research, 2023, vol. 72, suppl. 1, p. S47-59. (2022: 2.1 - IF, Q3 - JCR, 0.479 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0862-8408. Dostupné na internete: https://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/2023/72_S47.pdf (VEGA č. 2/0179/21 : Úloha makroautofágie a autofágie sprostredkovanej šaperónmi (CMA) v odpovediach a v adaptácii živočíšnych buniek na účinky vyvolané pôsobením doxorubicínu. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] CASERTA, Santino - GENOVESE, Claudia - CICERO, Nicola - TOSCANO, Valeria - GANGEMI, Sebastiano - ALLEGRA, Alessandro. The Interplay between Medical Plants and Gut Microbiota in Cancer. In NUTRIENTS. AUG 2023, vol. 15, no. 15., Registrované v: WOS
 • BOŤANSKÁ, Barbora - FERENCZYOVÁ, Kristína - BARTEKOVÁ, Monika - BARANČÍK, Miroslav. Vplyv patologických stavov spojených s rozvojom diabetu a účinkami doxorubicínu na matrixové metaloproteinázy. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, non-pagin. (Fyziologické dny. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. APVV-21-0194 : Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom. VEGA č. 2/0179/21 : Úloha makroautofágie a autofágie sprostredkovanej šaperónmi (CMA) v odpovediach a v adaptácii živočíšnych buniek na účinky vyvolané pôsobením doxorubicínu) Type: GII
 • BRUCKNEROVÁ, Ingrid - TRNKA, Michal - BABALA, Jozef - BITTEROVÁ, Katarína - BRUCKNEROVÁ, Jana - DOBOŠ, Dušan - DUBOVICKÝ, Michal - KOLNÍKOVÁ, Miriam - KOPÁNI, M. - KOSNÁČOVÁ, Helena - LAUROVIČOVÁ, Miroslava - MACH, Mojmír - NEDOMOVÁ, Barbora - POKORNÁ, Pavla - ŠEMBEROVÁ, J. - UJHÁZY, Eduard - VITOVIČ, Pavol - WAGNER, Alexandra - ZUBAĽOVÁ, Eva. Zdravé dieťa. Úsmev novorodenca. Recenzenti: Anna Holomáňová, Elena Ferencová. 1. vydanie. Praha : Evropská asociace pro fototerapii, 2022. 238 s. ISBN 978-80-87861-17-2 (Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo) Type: AAA
 • BRUCKNEROVÁ, Ingrid - UJHÁZY, Eduard - DUBOVICKÝ, Michal - MACH, Mojmír - BRUCKNEROVÁ, Jana. Rare cause of prolonged mummification of umbilical stump in newborn : P-04. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2023, vol. 16, suppl. 1, p. 25. (2022: 0.644 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2023 : Interdisciplinary Toxicology Conference. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. VEGA č. 2/0133/23 : Experimentálna štúdia účinkov materskej depresie a antidepresivnych liečiv citalopramu a setralinu na postnatálny vývin potomstva potkanov) Type: AFL
 • BUKATOVÁ, Stanislava - CSATLÓSOVÁ, Kristína - VIÑAS NOGUERA, Mireia - DUBOVICKÝ, Michal. Impact of mirtazapine on cytokine production in adolescent offspring of dams with maternal depression : P-05. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2023, vol. 16, suppl. 1, p. 25. (2022: 0.644 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2023 : Interdisciplinary Toxicology Conference. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo) Type: AFL
 • BZDÚŠKOVÁ, Diana - MARKO, Martin - HIRJAKOVÁ, Zuzana - RIEČANSKÝ, Igor - KIMIJANOVÁ, Jana**. Fear of heights shapes postural responses to vibration-induced balance perturbation at virtual height. In Frontiers in Human Neuroscience, 2023, vol. 17, art. no. 1229484, p. [1-10]. (2022: 2.9 - IF, Q2 - JCR, 0.787 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1662-5161. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fnhum.2023.1229484 (VEGA č. 2/0080/22 : Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky. APVV-20-0420 : Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie) Type: ADMA
 • BZDÚŠKOVÁ, Diana - HIRJAKOVÁ, Zuzana - HLAVAČKA, František - KIMIJANOVÁ, Jana. Modulation of trunk symmetry using sensory stimulation in post-stroke patients: the study design. In Gait & Posture, 2023, vol. 106, p. 33. (2022: 2.4 - IF, Q2 - JCR, 0.779 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0966-6362. (ESMAC 2023 Annual Meeting. APVV-20-0420 : Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie. VEGA č. 2/0080/22 : Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky) Type: AFG
 • BZDÚŠKOVÁ, Diana - MARKO, Martin - HIRJAKOVÁ, Zuzana - KIMIJANOVÁ, Jana - RIEČANSKÝ, Igor. Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality. In VIII. Slovenský neuropsychiatrický kongres 2023 : kniha abstraktov. - Bratislava : Berlina, s.r.o., 2023, s. 7. ISBN 978-80-973662-8-5. (VEGA č. 2/0080/22 : Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky. VEGA č. 2/0118/21 : Porovnanie antidepresívnych účinkov prírodného psychoplastogénu a aktivátora mTOR v animálnom modeli depresie. APVV-20-0420 : Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie. Slovenský neuropsychiatrický kongres) Type: AFH
 • BZDÚŠKOVÁ, Diana - ŠINGLIAROVÁ, H. - HLAVAČKA, František - VALKOVIČ, Peter - GÁBOR, Martin - ŠALING, Marián - KIMIJANOVÁ, Jana. Nové možnosti zlepšenia stabilizácie sedu u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie. In XXXI. zjazd SS FBLR : zborník abstraktov. - Bratislava : SLS, OZ - Slovenská spoločnosť fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, 2023, s. 21. ISBN 978-80-89305-66-7. (APVV-20-0420 : Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie. Zjazd Slovenskej spoločnosti fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie) Type: AFH
 • BZDÚŠKOVÁ, Diana - MARKO, Martin - HIRJAKOVÁ, Zuzana - KIMIJANOVÁ, Jana - HLAVAČKA, František - RIEČANSKÝ, Igor. Individual height intolerance affects postural control during the virtual height exposure. In 9th International Posture Symposium : abstracts of the 9th Posture Symposium. - Lausanne, Swizerland : Frontiers, 2023, p. 42-45. ISBN 9782832512326. (9th International Posture Symposium) Type: AFH
 • CALONI, Francesca - DE ANGELIS, Isabella - GRIBALDO, Laura - HEINONEN, Tuula - KANĎÁROVÁ, Helena - KRAL, Vivian - LETAŠIOVÁ, Silvia - SILLÉ, Fenna - SMIRNOVA, Lena - VINARDELL, Maria Pilar - HARTUNG, Thomas. Women in Alternatives : meeting report. In ALTEX : Alternatives to Animal Experimentation, 2023, vol. 40, no. 3, pp. 545-548. (2022: 5.6 - IF, Q2 - JCR, 0.737 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1868-596X. Dostupné na: https://doi.org/10.14573/altex.2303211 Type: BDMA
 • CALONI, Francesca - CAZZANIGA, Alessandra - GUTLEB, Arno C. - KANĎÁROVÁ, Helena - RANALDI, Giulia - RASHIDI, Hassan - VON AULOCK, Sonja - WILFLINGSEDER, Doris. Alternative Methods in Science: Towards Fluidic Systems : meeting report. In ALTEX : Alternatives to Animal Experimentation, 2023, vol. 40, no. 4, p. 694-696. (2022: 5.6 - IF, Q2 - JCR, 0.737 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1868-596X. Dostupné na: https://doi.org/10.14573/altex.2307101 (Lake Como School of Advanced Studies - Fourth (Virtual) Summer School 2023 : Alternative Methods in Science: towards Fluidic System) Type: BDMA
 • CEBOVÁ, Martina - BARTA, Andrej - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Effect of NO donor on the cardiovascular system in normal and hypertensive conditions after experimentally induced myocardial infarction. In Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century : book of abstract. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 39. ISBN 978-80-89991-12-9. (VEGA č. 2/0132/20 : Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu. International Symposium Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century) Type: AFG
 • CEBOVÁ, Martina - BARTA, Andrej - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Effect of Nicorandil on cardiovascular system in normal and hypertensive conditions after experimentaly induced myocardial infarction. In 50. pracovní konference „Komise experimentální kardiologie“, 4. – 6. 10. 2023, Mikulov : Sborník Abstrakt. - Brno : SYMMA, spol. s r.o., 2023, p. 57. ISBN 978-80-11-03840-3. (VEGA č. 2/0132/20 : Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu. APVV-22-0271 : Účinky mezenchymálnych kmeňových buniek a inhibítora HMGB1 na kardiovaskulárny systém po experimentálne vyvolanom infarkte myokardu v hypertenzii a diabetes mellitus) Type: AFK
 • CEBOVÁ, Martina - BARTA, Andrej - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Effect of nitric oxide donor nicorandil on biochemical parameters after experimentally induced myocardial infarction. In European Council for Cardiovascular Research (ECCR) Virtual Meeting - Programme 24th-25th November 2023. - 2023, p. 25. Dostupné na internete: https://eccr.org/wp-content/uploads/2023/11/ECCR-CONFERENCE-24-25TH-NOVEMBER-2023-VIRTUAL-ONLINE-PROGRAMME.pdf (VEGA č. 2/0132/20 : Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu. APVV-22-0271 : Účinky mezenchymálnych kmeňových buniek a inhibítora HMGB1 na kardiovaskulárny systém po experimentálne vyvolanom infarkte myokardu v hypertenzii a diabetes mellitus) Type: GHG
 • CIMROVÁ, Barbora - MARKO, Martin - FARKAŠ, Igor - SOBOTA, Branislav - KOREČKO, Š. - ROŠŤÁKOVÁ, Zuzana - ROSIPAL, Roman. Tréning kapacity vizuálnej pracovnej pamäti v prostredí virtuálnej reality. In Kognice a umělý život XX : (recenzovaný sborník) [elektronický zdroj]. Editoři: Gabriela Šejnová, Michal Vavrečka, Juraj Hvorecký. - Praha, ČR : České vysoké učení technické v Praze, 2022, s. 23-27. ISBN 978-80-01-07007-9. Type: AFC
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - VIÑAS NOGUERA, Mireia - BELOVIČOVÁ, Kristína - UJHÁZY, Eduard - DUBOVICKÝ, Michal. Účinky materskej depresie a perinatálnej liečby mirtazapínom u dospelého potomstva potkanov = Effects of maternal depression and perinatal mirtazapine treatment in adult rat offspring. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2023, vol. 27, suppl. 1, p. 24. (2022: 0.106 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Nové cíle psychofarmakoterapie. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva) Type: AFG
 • ČAČÁNYIOVÁ, Soňa** - CEBOVÁ, Martina - ŠIMKO, Fedor - BAKA, T. - BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - ZORAD, Štefan - KRŠKOVÁ, Katarína - SAMAN, Ezgi - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BARTA, Andrej - AYDEMIR, Basak Gunes - BERÉNYIOVÁ, Andrea*. The effect of zofenopril on the cardiovascular system of spontaneously hypertensive rats treated with the ACE2 inhibitor MLN-4760. In Biological Research, 2023, vol. 56, no. 1, art. no. 55. (2022: 6.7 - IF, Q1 - JCR, 1.294 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0716-9760. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s40659-023-00466-x (APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19. APVV-20-0421 : Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 2. Vega č. 2/0147/22 : Zofenopril a erucín, H2S uvoľňujúce látky, v terapii kardiovaskulárnych porúch pri experimentálnom modeli obezity a diabetu 2. typu. VEGA č. 1/0048/23 : Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca inhibítorom sodíkovo-glukózového kotransportéra 2-dapagliflozínom: efekt na srdce, cievy a obličky. Porovnanie s ACE-inhibítorom kaptoprilom. ITMS2014+: 313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19)) Type: ADMA
 • ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - CEBOVÁ, Martina - ŠIMKO, Fedor - BAKA, T. - BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - ZORAD, Štefan - KRŠKOVÁ, Katarína - SAMAN, Ezgi - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BARTA, Andrej - AYDEMIR, Basak Gunes - BERÉNYIOVÁ, Andrea. Účinok zofenoprilu, ACE inhibítora uvoľňujúceho H2S, na kardiovaskulárny systém hypertenzných potkanov v podmienkach inhibície ACE2. In Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century : book of abstract. Editors: Oľga Pecháňová, Miroslava Kvandová, Peter Bališ. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 29-33. ISBN 978-80-89991-12-9. (APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19. APVV-20-0421 : Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 2. ITMS2014+: 313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19). International Symposium Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century) Type: BEF
 • DRÁFI, František - BAUEROVÁ, Katarína** - CHRASTINA, Martin - TAGHDISIESFEJÍR, Mohsen - ROCHA, João - DIREITO, Rosa - FIGUEIRA, Maria Eduardo - SEPODES, Bruno - PONIŠT, Silvester. Rhodiola rosea L. Extract, A Known Adaptogen, Evaluated in Experimental Arthritis. In Molecules, 2023, vol. 28, no. 13, art. no. 5053. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.704 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules28135053 (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. VEGA č. 2/0091/23 : Prínos nových nanonosičových liekových systémov k zvýšeniu protizápalového účinku D-limonénu, felandrénu, izoborneolu a chryzofanolu skúmaný in vivo. VEGA č. 2/0126/23 : Farmakologická intervencia v liečbe kachexie podávaním prírodných extraktov (Crocus sativus a Ginkgo biloba) a látok (melitín, šafranal, krocín, kempferol a izorhamnetín) v kombinácii s metotrexátom a dexametazónom na zvieracom modeli zápalovej kachexie. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV SK-PT-18-0022 : Spolupráca na komplexnom hodnotení farmakologického ovplyvnenia zápalových ochorení pohybového aparátu a gastrointestinálneho traktu na experimentálnych zvieracích modeloch) Type: ADCA
 • DRAGAŠEK, Jozef - MINÁR, Michal - VALKOVIČ, Peter - PALLAYOVÁ, Mária**. Factors associated with psychiatric and physical comorbidities in bipolar disorder: a nationwide multicenter cross-sectional observational study. In Frontiers in Psychiatry, 2023, vol. 14, art. no. 1208551. (2022: 4.7 - IF, Q2 - JCR, 1.222 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1664-0640. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fpsyt.2023.1208551 Type: ADCA
 • DUBIEL-HOPPANOVÁ, Lucia - ONDÁČOVÁ, Katarína - BUKATOVÁ, Stanislava - IDUNKOVÁ, Alžbeta - TOMKO, Matúš - LACINOVÁ, Ľubica. Zmeny hipokampálnej excitability prenatálne aplikovaným antidepresívom v modeli materskej depresie. In Drobnicov memoriál 12. ročník. Hotel Lomy, Horná Ves, 5. – 7. september 2023 : Zborník príspevkov a program. 1. vydanie. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2023, s. 28. ISBN 978-80-974246-3-3. (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. Vega č. 2/0081/22 : Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom. Drobnicov memoriál) Type: AFH
 • DUBOVICKÝ, Michal. Modifiable environmental factors and „silent” pandemic : L-01 : keynote lecture. In Interdisciplinary toxicology. Editor-in-Chief: Ladislav Šoltés [2023-]; Executive Editor-in-Chief: Mojmir Mach [2008-]; Field Chief Editors: Lucia Račková, Iveta Bernátová, Michal Dubovický [2018-], Katarína Valachová [2023-] ; editor-in-Chief: Miroslav Pohanka [2017-2022]; Editor-in-Chief: Eduard Ujházy [2008-2010]; Editor-in-Chief: Michal Dubovický [2011-2017]. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2023, vol. 16, suppl. 1, p. 13. (2022: 0.644 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2023 : Interdisciplinary Toxicology Conference) Type: AFB
 • DUBOVICKÝ, Michal - VIÑAS NOGUERA, Mireia - MAKOVÁ, M. - KAŠPAROVÁ, Svatava - MACH, Mojmír - UJHÁZY, Eduard - BRUCKNEROVÁ, Ingrid - BUKATOVÁ, Stanislava. Antidepressants in treatment of maternal depression: new experimental approaches : L- 25. In Interdisciplinary toxicology. Editor-in-Chief: Ladislav Šoltés [2023-]; Executive Editor-in-Chief: Mojmir Mach [2008-]; Field Chief Editors: Lucia Račková, Iveta Bernátová, Michal Dubovický [2018-], Katarína Valachová [2023-] ; editor-in-Chief: Miroslav Pohanka [2017-2022]; Editor-in-Chief: Eduard Ujházy [2008-2010]; Editor-in-Chief: Michal Dubovický [2011-2017]. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2023, vol. 16, suppl. 1, p. 22. (2022: 0.644 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2023 : Interdisciplinary Toxicology Conference. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. VEGA č. 2/0133/23 : Experimentálna štúdia účinkov materskej depresie a antidepresivnych liečiv citalopramu a setralinu na postnatálny vývin potomstva potkanov) Type: AFD
 • DUĽOVÁ, Ulrika - FERENCZYOVÁ, Kristína - KINDERNAY, Lucia - STRAPEC, Jakub - VLKOVIČOVÁ, Jana - BALIŠ, Peter - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - BARTEKOVÁ, Monika. Effect of chronic quercetin treatment on plasma oxidative markers and ischemia/reperfusion injury of isolated hearts in SHR rats. In XII PhD Miniconference CEM SAS 2023 : book of abstracts. - Bratislava : Centre for Experimental Medicine Slovak Academy of Sciences, p. 10. ISBN 978-80-89991-11-2. (XII PhD Miniconference CEM SAS 2023) Type: AFH
 • DUĽOVÁ, Ulrika - FERENCZYOVÁ, Kristína - KINDERNAY, Lucia - STRAPEC, Jakub - VLKOVIČOVÁ, Jana - BALIŠ, Peter - BARTEKOVÁ, Monika. Vplyv chronickej aplikácie flavonoidu kvercetínu na ischemicko-reperfúzne poškodenie srdca u hypertenzných potkanov kmeňa SHR. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, non-pagin. (APVV-21-0194 : Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom. VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy) Type: GII
 • DURANÍKOVÁ, Oľga* - STRAKA, I.* - MELICHERČÍK, Ľ. - MARČEK, Peter - GMITTEROVÁ, Karin - VALKOVIČ, Peter**. Case report: Stroke-like migraine attacks after radiation therapy syndrome: a rare complication 26 years after cranial radiotherapy. In Frontiers in Oncology, 2023, vol. 13, art. no. 1202918. (2022: 4.7 - IF, Q2 - JCR, 1.138 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2234-943X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fonc.2023.1202918 (VEGA č. 2/0076/22 : Účinky pravidelného dlhodobého cvičenia na bunkové a molekulárne procesy asociované so starnutím: multiorgánový integratívny prístup) Type: ADCA
 • FARKAŠOVÁ, Veronika - KINDERNAY, Lucia - FERKO, Miroslav - RAJTÍK, Tomáš - SZOBI, Adrián - RAVINGEROVÁ, Táňa**. Age-Dependent Effects of Remote Preconditioning in Hypertensive Rat Hearts are Associated With Activation of RISK Signaling. In Physiological Research, 2023, vol. 72, suppl. 1, p. S11-22. (2022: 2.1 - IF, Q3 - JCR, 0.479 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0862-8408. Dostupné na internete: https://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/2023/72_S11.pdf (APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. APVV-20-0242 : Nekroptotické a pleiotropné účinky RIP3 kinázy pôsobiacej ako konvergentný bod pri strate srdcových buniek: pochopenie základných mechanizmov v ischemickom srdci s metabolickým stresom alebo bez neho ako nástroj návrhu terapeutických prístupov.. VEGA č. 2/0104/22 : Štúdium úlohy endogénnej kardioprotekcie v myokarde potkana evokovanej nefarmakologickými adaptačnými stimulmi za normálnych a patologických podmienok) Type: ADCA
 • FARKAŠOVÁ, Veronika - LONEK, Ľubomír - RAVINGEROVÁ, Táňa. Nitric oxide is one of the triggering factors of cardioprotection induced by remote preconditioning. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, Special Issue: Physiology in Focus 2023 (SPS‐FEPS 2023), 14‐16 September, 2023, Tallinn, Estonia, 2023, vol. 239, iss. S728, e14044. (2022: 6.3 - IF, Q1 - JCR, 1.497 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1748-1708. Dostupné na internete: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/apha.14044 (APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. VEGA č. 2/0104/22 : Štúdium úlohy endogénnej kardioprotekcie v myokarde potkana evokovanej nefarmakologickými adaptačnými stimulmi za normálnych a patologických podmienok) Type: AFK
 • FARKAŠOVÁ, Veronika - KINDERNAY, Lucia - LONEK, Ľubomír - RAVINGEROVÁ, Táňa. Oxid dusnatý ako jeden zo spúšťacích faktorov kardioprotektívneho účinku remote ischemického preconditioningu. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, non-pagin. (APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. VEGA č. 2/0104/22 : Štúdium úlohy endogénnej kardioprotekcie v myokarde potkana evokovanej nefarmakologickými adaptačnými stimulmi za normálnych a patologických podmienok) Type: GII
 • Activitas Nervosa Superior Rediviva. Editor in chief [2009-2021] P.G. Fedor-Freybergh, editor in chief [2009-] F. Jagla, editor in chief [2009-] J. Horacek, honorary editor [2009-2018] V. Zikmund. Bratislava : Institute of Normal and Pathological Physiology, Slovak Academy of Sciences : Maghira & Maas Publications. WOS, SCOPUS. Štvrťročník. ISSN 1337-933X Type: FAI
 • FERENCZYOVÁ, Kristína - KINDERNAY, Lucia - KALOČAYOVÁ, Barbora - SÝKORA, Matúš - BARANČÍK, Miroslav - BARTEKOVÁ, Monika - BARTOŠOVÁ, Linda - RAJTÍK, Tomáš - TÓTHOVÁ, Ľubomíra. Effects of quercetin on cardiac physiological functions, hypertrophic remodeling and ischemnia-reperfusion injury in type 2 diabetic rats. In Kardionefrologija : 6th International Congress of Cardionephrology KARNEF 2023, May 29-30, Pirot, Serbia. - Pirot, Srbsko : Punta, Niš, Srbsko, p. 172. ISBN 978-86-7990-253-5. (APVV-21-0194 : Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy) Type: AFK
 • FERENCZYOVÁ, Kristína - KINDERNAY, Lucia - KALOČAYOVÁ, Barbora - SÝKORA, Matúš - BARTOŠOVÁ, Linda - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - BARANČÍK, Miroslav - RAJTÍK, Tomáš - BARTEKOVÁ, Monika. Účinky kvercetínu na fyziologické funkcie srdca, hypertrofickú remodeláciu a odolnosť voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu u diabetických potkanov 2. typu kmeňa ZDF. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, non-pagin. (Fyziologické dny. APVV-21-0194 : Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy) Type: GII
 • XV. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov. OZ Preveda, Banská Bystrica, 2023. ISBN 978-80-974608-0-8 Type:
 • GALIS, Peter** - BARTOŠOVÁ, Linda - FARKAŠOVÁ, Veronika - SZOBI, Adrián - HORVÁTH, Csaba - KOVÁČOVÁ, Dominika - ADAMEOVÁ, Adriana - RAJTÍK, Tomáš. Intermittent Hypoxic Preconditioning Plays a Cardioprotective Role in Doxorubicin-Induced Cardiomyopathy. In Cardiovascular Toxicology, 2023, vol. 23, iss. 5-6, pp. 185-197. (2022: 3.2 - IF, Q2 - JCR, 0.666 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1530-7905. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12012-023-09793-7 (VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov) Type: ADCA
 • GÁSPÁROVÁ, Zdenka** - RUSKOVÁ, Euridika - SEČKÁROVÁ MICHALÍKOVÁ, Dominka - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana - ŠVÍK, Karol - SLOVÁK, Lukáš - BEZEK, Štefan - KNEZL, Vladimír - SOTNÍKOVÁ, Ružena. High-fructose intake-induced dyslipidemia and oxidative stress accompanied by hippocampal dysfunctions in hypertensive but not hypertriacylglycerolemic rats. In General Physiology and Biophysics, 2023, vol. 42, no. 1, p. 25-36. (2022: 1.5 - IF, Q4 - JCR, 0.37 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0231-5882. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/gpb_2022053 (Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch. VEGA č. 2/0018/23 : Neuroprotektívny a kardioprotektívny potenciál fenolových kyselín v prevencii civilizačných ochorení. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení) Type: ADDA
  Citations:
  [1.2] VRBJAR, Norbert - VLKOVICOVA, Jana - SNURIKOVA, Denisa - KALOCAYOVA, Barbora - ZORAD, Stefan - CULAFIC, Tijana - TEPAVCEVIC, Snezana - TOTHOVA, Lubomira - RADOSINSKA, Dominika - KOLLAROVA, Marta - RADOSINSKA, Jana. Alterations in Oxidative Stress Markers and Na,K-ATPase Enzyme Properties in Kidney after Fructose Intake and Quercetin Intervention in Rats. In Life, 2023-04-01, 13, 4, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/life13040931., Registrované v: SCOPUS
 • GAWRYS, Olga - HUSKOVÁ, Zuzana - ŠKAROUPKOVÁ, Petra - HONETSCHLÄGEROVÁ, Zuzana - VAŇOURKOVÁ, Zdeňka - KIKERLOVÁ, Soňa - MELENOVSKÝ, Vojtěch - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - TÁBORSKÝ, Miloš - ČERVENKA, Luděk. The treatment with sGC stimulator improves survival of hypertensive rats in response to volume-overload induced by aorto-caval fistula. In Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, 2023, vol., doi: 10.1007/s00210-023-02561-y. Online ahead of print. (2022: 3.6 - IF, Q2 - JCR, 0.66 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0028-1298. Dostupné na internete: https://link.springer.com/article/10.1007/s00210-023-02561-y (APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] COHEN-SEGEV, Ravit - NATIV, Omri - KINANEH, Safa - ARONSON, Doron - KABALA, Aviva - HAMOUD, Shadi - KARRAM, Tony - ABASSI, Zaid. Effects of Angiotensin 1-7 and Mas Receptor Agonist on Renal System in a Rat Model of Heart Failure. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. ISSN 1661-6596, JUL 2023, vol. 24, no. 14., Registrované v: WOS
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - CHMELOVÁ, Magdaléna - KARAILIEV, Peter - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor. Ovplyvní blokáda mineralokortikoidných receptorov rozvoj behaviorálnych zmien a neurotrofnú signalizáciu cez VGF/BDNF/ TrkB v animálnom modeli neurovývinových psychických porúch? = Does the blockade of mineralocorticoid receptors affect behavioral changes and signaling via VGF/BDNF/TrkB pathway in an animal model of neurodevelopmental psychiatric disorder? In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2023, vol. 27, suppl. 1, p. 29. (2022: 0.106 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (65. česko-slovenská psychofarmakologická konference : Nové cíle psychofarmakoterapie. APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat) Type: AFG
 • HORVÁTH, Csaba - JARABICOVÁ, Izabela - RAJTÍK, Tomáš - BARTOŠOVÁ, Linda - FERENCZYOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - BARTEKOVÁ, Monika - SZOBI, Adrián - ADAMEOVÁ, Adriana**. Analysis of Signaling Pathways of Necroptotic and Pyroptotic Cell Death in the Hearts of Rats With Type 2 Diabetes Mellitus. In Physiological Research, 2023, vol. 72, suppl. 1, p. S23-29. (2022: 2.1 - IF, Q3 - JCR, 0.479 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0862-8408. Dostupné na internete: https://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/2023/72_S23.pdf (APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-20-0242 : Nekroptotické a pleiotropné účinky RIP3 kinázy pôsobiacej ako konvergentný bod pri strate srdcových buniek: pochopenie základných mechanizmov v ischemickom srdci s metabolickým stresom alebo bez neho ako nástroj návrhu terapeutických prístupov.. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. APVV-21-0194 : Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom. VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. VEGA č. 2/0104/22 : Štúdium úlohy endogénnej kardioprotekcie v myokarde potkana evokovanej nefarmakologickými adaptačnými stimulmi za normálnych a patologických podmienok) Type: ADCA
 • HORVÁTH, Csaba* - JARABICOVÁ, Izabela* - KURA, Branislav - KALOČAYOVÁ, Barbora - FAUROBERT, Eva - DAVIDSON, Sean - ADAMEOVÁ, Adriana**. Novel, non-conventional pathways of necroptosis in the heart and other organs: Molecular mechanisms, regulation and inter-organelle interplay. In Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research, 2023, vol. 1870, no. 7, art. no. 119534. (2022: 5.1 - IF, Q2 - JCR, 1.546 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0167-4889. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bbamcr.2023.119534 (APVV-20-0242 : Nekroptotické a pleiotropné účinky RIP3 kinázy pôsobiacej ako konvergentný bod pri strate srdcových buniek: pochopenie základných mechanizmov v ischemickom srdci s metabolickým stresom alebo bez neho ako nástroj návrhu terapeutických prístupov.. APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov) Type: ADCA
 • HRIVÍKOVÁ, Katarína* - MARKO, Martin* - KARAILIEVOVÁ, Lucia - ROMANOVÁ, Zuzana - ORAVCOVÁ, Henrieta - RIEČANSKÝ, Igor** - JEŽOVÁ, Daniela**. Neuroendocrine response to a psychosocial stress test is not related to schizotypy but cortisol elevation predicts inflexibility of semantic memory retrieval. In Psychoneuroendocrinology, 2023, vol. 154, art. no. 106287. (2022: 3.7 - IF, Q2 - JCR, 1.391 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0306-4530. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2023.106287 (VEGA č. 2/0052/23 : Neurokognitívne mechanizmy sémantickej reprezentácie a kontroly. VEGA č. 1/0644/23 : Zvládanie psychosociálnych stresových situácií u pacientov s depresívnou poruchou v závislosti od veku a odkrývanie zúčastnených mechanizmov. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Type: ADCA
 • CHAĽOVÁ, Petra - MINICHOVÁ, Lenka - JANKOVIČOVÁ, B. - KROČOVÁ, Eliška - DVOŘÁKOVÁ, Veronika - BILKOVÁ, Z. - LAKOTA, Ján - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Pathophysiological processes associated with tumor regression may be mediated by specific autoantibodies (konference Česká chromatografická škola HPLC.cz 2023 : 9. ročník) Type: GII
 • CHRASTINA, Martin** - PONIŠT, Silvester - DRÁFI, František - ŠVÍK, Karol - KHADEMNEMATOLAHI, Sasan - PRUŽINSKÁ, Katarína - TCHORBANOV, Andrey - BAUEROVÁ, Katarína. Effect of Saffron Extract, Astaxanthin, and Carnosic Acid on the Levels of Matrix Metalloproteinase-9 and on Body Weight Changes in Arthritis Experiments. In European Pharmaceutical Journal, 2022, vol.69, no. 2, p. 26-33. (2021: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6786. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/afpuc-2022-0016 (VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Type: ADFB
 • CHRASTINA, Martin - DRÁFI, František** - PRUŽINSKÁ, Katarína - PONIŠT, Silvester - KAMGA, Kevine Silihe - KHADEMNEMATOLAHI, Sasan - BILKA, František - NOVÁK, Peter - PAŠKOVÁ, Ľudmila - BAUEROVÁ, Katarína**. Crocus sativus L. Extract (Saffron) Effectively Reduces Arthritic and Inflammatory Parameters in Monotherapy and in Combination with Methotrexate in Adjuvant Arthritis. In Nutrients, 2023, vol. 15, no. 19, art. no. 4108. (2022: 5.9 - IF, Q1 - JCR, 1.291 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2072-6643. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nu15194108 (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. VEGA č. 2/0091/23 : Prínos nových nanonosičových liekových systémov k zvýšeniu protizápalového účinku D-limonénu, felandrénu, izoborneolu a chryzofanolu skúmaný in vivo. VEGA č. 2/0126/23 : Farmakologická intervencia v liečbe kachexie podávaním prírodných extraktov (Crocus sativus a Ginkgo biloba) a látok (melitín, šafranal, krocín, kempferol a izorhamnetín) v kombinácii s metotrexátom a dexametazónom na zvieracom modeli zápalovej kachexie. Vega č. 1/0429/21 : Štúdium mechanizmov modulácie zápalu a lipidového metabolizmu laktobacilmi v modeli nealkoholovej tukovej choroby pečene. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Type: ADMA
 • CHUDÝ, Martin - LESNÝ, Peter - DANKOVÁ, Marcela - SÝKORA, Matúš - ANDELOVÁ, Natália - GONCALVESOVÁ, Eva. Prediktory reverznej remodelácie ľavej komory u pacientov so srdcovým zlyhávaním s redukovanou ejekčnou frakciou. In Zborník študentských vedeckých prác 2023, 61. fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti a XVIII. vedecká konferencia doktorandov LF UK, Univerzita Komenského v Bratislave. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 278-283. ISBN 978-80-223-5639-8. Type: AEDA
 • CHUDÝ, Martin - LESNÝ, Peter - DANKOVÁ, Marcela - SÝKORA, Matúš - ANDELOVÁ, Natália - GONCALVESOVÁ, Eva. Trimethylamine N-Oxide produced by the gut microbiota is predictor of left ventricle reverse remodeling in patients with recent-onset heart failure. In European Journal of Heart Failure Supplements. - Oxford : Oxford University Press, Suppl. 2, vol. 25, p. 135. ISSN 1567-4215. Type: AEGA
 • JAGLA, Fedor. Polyphenols and higher brain functions. In Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century : book of abstract. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 42. ISBN 978-80-89991-12-9. (International Symposium Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century) Type: AFG
 • KALOČAYOVÁ, Barbora - KURA, Branislav - VLKOVIČOVÁ, Jana - ŠNÚRIKOVÁ, Denisa - VRBJAR, Norbert - FRIMMEL, Karel - HUDEC, Vladan - ONDRUŠEK, Matej - GAŠPAROVIČ, Ivo - ŠRAMATÝ, Rastislav - LUPTÁK, Jaroslav - HULMAN, Michal - SLEZÁK, Ján. Molecular hydrogen: new protectived tool against cardiac surgery associated acute kidney injury. In Kardionefrologija : 6th International Congress of Cardionephrology KARNEF 2023, May 29-30, Pirot, Serbia. - Pirot, Srbsko : Punta, Niš, Srbsko, p. 170. ISBN 978-86-7990-253-5. (APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-19-0317 : Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení – nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. VEGA č. 2/0092/22 : Nové metódy liečby srdcového zlyhania. Prevencia oxidačného stresu molekulárnym vodíkom. VEGA č. 2/0148/22 : Vývoj diabetickej nefropatie a jej liečba nutraceutikom v experimentálnych podmienkach) Type: AFK
 • KANĎÁROVÁ, Helena. EUROTOX Award Lecture. 3D Reconstructed Tissue Models in Toxicology: From Initial Idea to Regulatory Acceptance : keynote lecture. In SOT. 62nd Annual Meeting and ToxExpo. Nashville, Tennesse, US, March 19-23, 2023 : Primary program. - Society of Toxicology SOT, 2023, p. 121. (APVV-19-0591 : In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovatívnych bio-materiálov pre ZP. Vega č. 2/0153/20 : Hodnotenie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovativnych materiálov pre výrobu ZP s využitím in vitro metód založených na 3D rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva. APVV-DS-FR-19-0048 : Školiaca sieť zameraná na zvýšenie bezpečnosti zdravotníckych pomôcok - fokus na ústnu dutinu. SOT Annual Meeting and ToxExpo) Type: GII
 • KANDILAROVA, Sevdalina - RIEČANSKÝ, Igor**. QEEG and ERP biomarkers of psychotic and mood disorders and their treatment response. In Computational Neuroscience. 1. ed. - New York : Humana Press : Springer, 2023, pp. 93-106. ISBN 978-1-0716-3230-7. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-1-0716-3230-7_6 Type: ABC
 • KHADEMNEMATOLAHI, Sasan - DRÁFI, František - PONIŠT, Silvester - ŠVÍK, Karol - MUCHOVÁ, Jana - BAUEROVÁ, Katarína. The Effect of Hyaluronic Acid in Combination with Methotrexate Focussing on Oxidative Stress in Adjuvant Arthritis. In XII PhD Miniconference CEM SAS 2023 : book of abstracts. - Bratislava : Centre for Experimental Medicine Slovak Academy of Sciences, p. 11. ISBN 978-80-89991-11-2. (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. XII PhD Miniconference CEM SAS 2023) Type: AFH
 • KIMIJANOVÁ, Jana - HIRJAKOVÁ, Zuzana - HLAVAČKA, František - BZDÚŠKOVÁ, Diana. Vekom a vibračnou stimuláciou podmienené zmeny anticipačných posturálnych nastavení výkroku. In VIII. Slovenský neuropsychiatrický kongres 2023 : kniha abstraktov. - Bratislava : Berlina, s.r.o., 2023, s. 14. ISBN 978-80-973662-8-5. (VEGA č. 2/0080/22 : Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky. APVV-20-0420 : Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie. Slovenský neuropsychiatrický kongres) Type: AFH
 • KIMIJANOVÁ, Jana - ŠINGLIAROVÁ, H. - HLAVAČKA, František - VALKOVIČ, Peter - GÁBOR, Martin - ŠALING, Marián - BZDÚŠKOVÁ, Diana. New possibilities of trunk symmetry modulation in stroke patients using combined sensory stimulation. In 9th International Posture Symposium : abstracts of the 9th Posture Symposium. - Lausanne, Swizerland : Frontiers, 2023, p. 110-113. ISBN 9782832512326. (9th International Posture Symposium) Type: AFH
 • 9th International Posture Symposium : abstracts of the 9th Posture Symposium. Editors: Jana Kimijanová, František Hlavačka. Lausanne, Swizerland : Frontiers, 2023. 217 p. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/978-2-8325-1232-6. ISBN 9782832512326 (9th International Posture Symposium) Type: FAI
 • KINDERNAY, Lucia* - FERENCZYOVÁ, Kristína* - FARKAŠOVÁ, Veronika - BARTEKOVÁ, Monika - BERNÁTOVÁ, Iveta - RAVINGEROVÁ, Táňa**. Effects of Iron Nanoparticles Administration on Ischemia/Reperfusion Injury in Isolated Hearts of Male Wistar Rats. In Physiological Research, 2023, vol. 72, suppl. 1, p. S61-72. (2022: 2.1 - IF, Q3 - JCR, 0.479 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0862-8408. Dostupné na internete: https://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/2023/72_S61.pdf (APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. APVV-20-0242 : Nekroptotické a pleiotropné účinky RIP3 kinázy pôsobiacej ako konvergentný bod pri strate srdcových buniek: pochopenie základných mechanizmov v ischemickom srdci s metabolickým stresom alebo bez neho ako nástroj návrhu terapeutických prístupov.. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0104/22 : Štúdium úlohy endogénnej kardioprotekcie v myokarde potkana evokovanej nefarmakologickými adaptačnými stimulmi za normálnych a patologických podmienok. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Type: ADCA
 • KINDERNAY, Lucia - FERENCZYOVÁ, Kristína - FARKAŠOVÁ, Veronika - DUĽOVÁ, Ulrika - STRAPEC, Jakub - BARTEKOVÁ, Monika**. Beneficial Effects of Polyphenol-Rich Food Oils in Cardiovascular Health and Disease. In Reviews in Cardiovascular Medicine, 2023, vol. 24, no. 7, art. no. 190. (2022: 2.7 - IF, Q3 - JCR, 0.575 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1530-6550. Dostupné na: https://doi.org/10.31083/j.rcm2407190 (APVV-21-0194 : Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom. VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy) Type: ADCA
 • KLBIK, Ivan** - ČECHOVÁ, Katarína - MILOVSKÁ, Stanislava - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - MAŤKO, Igor - LAKOTA, Ján - ŠAUŠA, Ondrej. Polyethylene glycol 400 enables plunge-freezing cryopreservation of human keratinocytes. In Journal of Molecular Liquids, 2023, vol. 379, art. no. 121711. (2022: 6 - IF, Q1 - JCR, 0.914 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0167-7322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.121711 Type: ADCA
 • KLBIK, Ivan** - ČECHOVÁ, Katarína - MILOVSKÁ, Stanislava - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - MAŤKO, Igor - LAKOTA, Ján - ŠAUŠA, Ondrej. Cryopreservation of human keratinocytes by polyethylene glycol 400. In BYPOS 2023 : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientists conference : conference book : programme and book of abstracts. 1. - Bratislava : Young Scientists Council of Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 70. ISBN 978-80-89841-17-2. (BYPOS : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientist conference) Type: AFH
 • KLBIK, Ivan - MELICHERČÍK, Milan - RUSNÁK, Jaroslav - ČECHOVÁ, Katarína - MAŤKO, Igor - LAKOTA, Ján - ŠAUŠA, Ondrej. On the cryoprotective action of dimethylsulfoxide. In 11th Visegrad symposium on biomolecular interactions : Book of Abstracts. - Wien, Austria : Institut für Computergestützte Biologische Chemie, 2023, p. 29. Type: GII
 • KLIMENTOVÁ, Jana - PETRÍKOVÁ, Zuzana - CIMROVÁ, Barbora - CEBOVÁ, Martina - BENKO, Jakub - VRANKOVÁ, Stanislava. The differences between acute and chronic administration of 7,8-DHF in the model of depression. In Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century : book of abstract. Editors: Oľga Pecháňová, Miroslava Kvandová, Peter Bališ. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 34-36. ISBN 978-80-89991-12-9. (VEGA č. 2/0118/21 : Porovnanie antidepresívnych účinkov prírodného psychoplastogénu a aktivátora mTOR v animálnom modeli depresie. VEGA č. 2/0132/20 : Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu. VEGA č. 1/0048/23 : Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca inhibítorom sodíkovo-glukózového kotransportéra 2-dapagliflozínom: efekt na srdce, cievy a obličky. Porovnanie s ACE-inhibítorom kaptoprilom. ITMS2014+: 313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19). International Symposium Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century) Type: BEF
 • KLUKNAVSKÝ, Michal* - MIČUROVÁ, Andrea* - ŠKRÁTEK, Martin - BALIŠ, Peter - OKULIAROVÁ, Monika - MAŇKA, Ján - BERNÁTOVÁ, Iveta**. A single infusion of polyethylene glycol-coated superparamagnetic magnetite nanoparticles alters differently the expressions of genes involved in iron metabolism in the liver and heart of rats. In Pharmaceutics, 2023, vol. 15, no. 5, art. no. 1475. (2022: 5.4 - IF, Q1 - JCR, 0.795 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4923. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15051475 (APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. VEGA č. 2/0141/21 : SQUID magnetometria nano- a mikro častíc, nanokoloidov a nanoštruktúr v nových aplikáciách v oblasti biomedicíny a materiálového výskumu spojených s rozvojom nových meracích metód a postupov. ITMS2014+: 313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19)) Type: ADMA
 • KLUKNAVSKÝ, Michal - MIČUROVÁ, Andrea - CEBOVÁ, Martina - SAMAN, Ezgi - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BERNÁTOVÁ, Iveta. ACE2 inhibition induces nitric oxide and hydrogen sulfide formation, oxidative damage, and upregulated gene expression of antioxidants in the brainstem of SHR. In Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century : book of abstract. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 44. ISBN 978-80-89991-12-9. (APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19. VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. International Symposium Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century) Type: AFG
 • KLUKNAVSKÝ, Michal. ACE2 inhibitor MLN-4760 elevates expression of Nfe2/2 and antioxidant genes in the brainstem of spontaneously hypertensive rats. In NRF2 in Noncommunicable Diseases: from Bench to Bedside : BenBedPhar Training School, Smolenice Castle, Slovakia, June 26-30, 2023, program and abstracts. - 2023, p. 58. Dostupné na internete: https://benbedphar.org/wp-content/uploads/2023/06/PROGRAMBenBedPharTrainingSchool2023-FinalOnline_15_6_2023.pdf (APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19) Type: GHG
 • KNEZL, Vladimír - GÁSPÁROVÁ, Zdenka - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana - SOTNÍKOVÁ, Ružena. Deleterious effect of fructose on the heart function of hypertriglyceridemic rats : P-10. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2023, vol. 16, suppl. 1, p. 27. (2022: 0.644 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2023 : Interdisciplinary Toxicology Conference. VEGA č. 2/0018/23 : Neuroprotektívny a kardioprotektívny potenciál fenolových kyselín v prevencii civilizačných ochorení. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch. Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov. ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení) Type: AFL
 • KORNIEIEVA, Daria - KALOČAYOVÁ, Barbora - ŠNÚRIKOVÁ, Denisa - FERENCZYOVÁ, Kristína - BARTEKOVÁ, Monika - ZORAD, Štefan - VLKOVIČOVÁ, Jana. Influence of Quercetin and Glycemia on the Expression of ACE2 and Na,K-ATPase in ZDF Rats. In XXVII Biochemistry Congres : of Slovak and Czech societies for biochemistry and molecular biology with cooperation of Hungarian and Ukrainian biochemical societies. - Lamačská cesta 8/A, 840 05 Bratislava : Lovak Centre of cientific and Technical Information, p. 161. ISBN 978-80-8240-047-5. (50 years of Recombinant DNA- Past, Present, Future : FEBS + meeting. VEGA č. 2/0148/22 : Vývoj diabetickej nefropatie a jej liečba nutraceutikom v experimentálnych podmienkach. VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. APVV-20-0421 : Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 2. APVV-21-0194 : Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom) Type: AFL
 • KOŠUTZKÁ, Zuzana - MARTINKOVIČOVÁ, Alice - JANOVIČ, Š. - ŠALING, Marián - VALKOVIČ, Peter. Fall prevention in Slovakia: What can be done? In 9th International Posture Symposium : abstracts of the 9th Posture Symposium. - Lausanne, Swizerland : Frontiers, 2023, p. 120-120. ISBN 9782832512326. (9th International Posture Symposium) Type: AFH
 • KOUSAXIDIS, Antonios - PETROU, Anthi - ROUVIM, Philippa - BOĎO, Pavol - ŠTEFEK, Milan - NICOLAOU, Ioannis** - GERONIKAKI, Athina**. A molecular hybridization approach for the design of selective aldose reductase (ALR2) inhibitors and exploration of their activities against protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B). In Journal of Molecular Structure, 2023, vol. 1271, art. no. 134116. (2022: 3.8 - IF, Q2 - JCR, 0.482 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0022-2860. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2022.134116 (Vega č. 2/0008/22 : Vývoj multifunkčných inhibítorov aldózareduktázy na báze triazínoindolov: Optimalizácia ich biologickej aktivity, selektivity, biodostupnosti a antioxidačných vlastností. APVV-20-0411 : Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu) Type: ADCA
 • KRÁTKÝ, Martin - ŠRAMEL, Peter - BOĎO, Pavol - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - VINŠOVÁ, Jarmila** - ŠTEFEK, Milan**. Novel rhodanine based inhibitors of aldose reductase of non-acidic nature with p-hydroxybenzylidene functional group. In European Journal of Medicinal Chemistry, 2023, vol. 246, art. no. 114922. (2022: 6.7 - IF, Q1 - JCR, 1.143 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0223-5234. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2022.114922 (Vega č. 2/0008/22 : Vývoj multifunkčných inhibítorov aldózareduktázy na báze triazínoindolov: Optimalizácia ich biologickej aktivity, selektivity, biodostupnosti a antioxidačných vlastností. Vega č. 2/0103/22 : Ligandom podmienená modulácia vápnikovej pumpy - štúdium mechanizmu a návrh nových látok. APVV-20-0411 : Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu. APVV-20-0543 : Viac-cieľový prístup k rôznorodým molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] HAMDI, A. - YASEEN, M. - EWES, W.A. - BHAT, M.A. - ZIEDAN, N.I. - EL-SHAFEY, H.W. - MOHAMED, A.A.B. - ELNAGAR, M.R. - HAIKAL, A. - OTHMAN, D.I.A. - ELGAZAR, A.A. - ABUSABAA, A.H.A. - ABDELRAHMAN, K.S. - SOLTAN, O.M. - ELBADAWI, M.M. Development of new thiazolidine-2,4-dione hybrids as aldose reductase inhibitors endowed with antihyperglycaemic activity: design, synthesis, biological investigations, and <em>in silico</em> insights. In JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY. ISSN 1475-6366, DEC 31 2023, vol. 38, no. 1. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/14756366.2023.2231170., Registrované v: WOS
 • KRIVOŠÍKOVÁ, Lucia - KURACINOVÁ, Tereza - MARTANOVIČ, Peter - HYBLOVÁ, Michaela - UHRINOVÁ, Alexandra - JANEGA, Pavol - BABÁL, Pavel**. Long COVID complicated by fatal cytomegalovirus and aspergillus infection of the lungs: an autopsy case report. In Viruses, 2023, vol. 15, no. 9, art. no. 1810. (2022: 4.7 - IF, Q2 - JCR, 1.29 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4915. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/v15091810 Type: ADMA
 • KRIVOŠÍKOVÁ, Lucia** - JANEGA, Pavol - BABÁL, Pavel. COVID-19 and autopsy findings in the brain. In Activitas Nervosa Superior Rediviva, 2023, vol. 65, no. 1, p. 35-41. (2022: 0.4 - IF, 0.106 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1337-933X. (ITMS2014+: 313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19)) Type: ADNB
 • KUBINEC, Adam - MARKO, Martin. Examining pupillary changes during semantic cognition. In XII PhD Miniconference CEM SAS 2023 : book of abstracts. - Bratislava : Centre for Experimental Medicine Slovak Academy of Sciences, p. 12. ISBN 978-80-89991-11-2. (VEGA č. 2/0052/23 : Neurokognitívne mechanizmy sémantickej reprezentácie a kontroly. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. XII PhD Miniconference CEM SAS 2023) Type: AFH
 • KURA, Branislav - KALOČAYOVÁ, Barbora - HUDEC, Vladan - ONDRUŠEK, Matej - GAŠPAROVIČ, Ivo - ŠRAMATÝ, Rastislav - LUPTÁK, Jaroslav - HULMAN, Michal - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - SLEZÁK, Ján. Molecular hydrogen administration as a novel approach to mitigate cardiac ischemia-reperfusion injury during transplantation. In Kardionefrologija : 6th International Congress of Cardionephrology KARNEF 2023, May 29-30, Pirot, Serbia. - Pirot, Srbsko : Punta, Niš, Srbsko, p. 9-15. ISBN 978-86-7990-253-5. (APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-19-0317 : Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení – nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka. VEGA č. 2/0092/22 : Nové metódy liečby srdcového zlyhania. Prevencia oxidačného stresu molekulárnym vodíkom. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Type: AECA
 • KURA, Branislav - KALOČAYOVÁ, Barbora - HUDEC, Vladan - ONDRUŠEK, Matej - GAŠPAROVIČ, Ivo - ŠRAMATÝ, Rastislav - LUPTÁK, Jaroslav - HULMAN, Michal - SLEZÁK, Ján. Mitigation of ischemia/reperfusion injury in simulated heart transplantation model in pigs. Administration of molecular hydrogen. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, Special Issue: Physiology in Focus 2023 (SPS‐FEPS 2023), 14‐16 September, 2023, Tallinn, Estonia, 2023, vol. 239, iss. S728, e14044. (2022: 6.3 - IF, Q1 - JCR, 1.497 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1748-1708. Dostupné na internete: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/apha.14044 (APVV-19-0317 : Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení – nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka. VEGA č. 2/0092/22 : Nové metódy liečby srdcového zlyhania. Prevencia oxidačného stresu molekulárnym vodíkom. VEGA č. 2/0148/22 : Vývoj diabetickej nefropatie a jej liečba nutraceutikom v experimentálnych podmienkach) Type: AFK
 • KVANDOVÁ, Miroslava* - RAJLIC, Sanela* - STAMM, Paul* - SCHMAL, Isabella - MIHALIKOVÁ, Dominika - KUNTIC, Marin - BAYO JIMENEZ, Maria Teresa - HAHAD, Omar - KOLLÁROVÁ, Marta - UBBENS, Henning - STROHM, Lea - FRENIS, Katie - DUERR, Georg Daniel - FORETZ, Marc - VIOLLET, Benoit - RUAN, Yue - JIANG, Subao - TANG, Qi - KLEINERT, Hartmut - RAPP, Steffen - GERICKE, Adrian - SCHULZ, Eberhard - OELZE, Matthias - KEANEY JR., John F. - DAIBER, Andreas - KRÖLLER-SCHÖN, Swenja - JANSEN, Thomas** - MÜNZEL, Thomas**. Mitigation of aircraft noise-induced vascular dysfunction and oxidative stress by exercise, fasting, and pharmacological α1AMPK activation: molecular proof of a protective key role of endothelial α1AMPK against environmental noise exposure. In European Journal of Preventive Cardiology, 2023, vol. 30, no. 15, p. 1554-1568. (2022: 8.3 - IF, Q1 - JCR, 1.582 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2047-4873. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwad075 (German Research Foundation (DFG KR 4011/3-1)) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] SUDEVAN, R. Aircraft noise and cardiovascular risk: are we witnessing an evolving risk factor of the future?. In EUROPEAN JOURNAL OF PREVENTIVE CARDIOLOGY. ISSN 2047-4873, 2023 APR 24 2023., Registrované v: WOS
 • KVANDOVÁ, Miroslava** - PÚZSEROVÁ, Angelika - BALIŠ, Peter. Sexual dimorphism in cardiometabolic diseaseas: the role of AMPK. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, art. no. 11986. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.154 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms241511986 (SASPRO2 1368/03/02 : AMVADYMESE - Význam endotelovej α1AMPK v rozvoji vaskulárnej dysfunkcie a v procese metabolickej senescencie u potkanov s metabolickým syndrómom/diabetes mellitus II. typu. APVV-22-0154 : Kardiovaskulárna ochrana sprostredkovaná α1AMPK proti endotelovej dysfunkcii sprostredkovanej metabolickým syndrómom – identifikácia nových rizikových faktorov. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov) Type: ADCA
 • KVANDOVÁ, Miroslava - PÚZSEROVÁ, Angelika - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BERÉNYIOVÁ, Andrea - BALIŠ, Peter. α1AMPK signaling as a critical regulator in the protection against metabolic syndrome-induced endothelial dysfunction. In Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century : book of abstract. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 45. ISBN 978-80-89991-12-9. (SASPRO2 1368/03/02 : AMVADYMESE - Význam endotelovej α1AMPK v rozvoji vaskulárnej dysfunkcie a v procese metabolickej senescencie u potkanov s metabolickým syndrómom/diabetes mellitus II. typu. VEGA č. 2/0156/21 : Mezenterický perivaskulárny tuk a jeho špecifická úloha v regulácii črevnej cirkulácie u potkana pri rôznych režimoch príjmu potravy. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov. International Symposium Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century) Type: AFG
 • BRNOLIAKOVÁ, Zuzana** - KNEZL, Vladimír - SOTNÍKOVÁ, Ružena - GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Metabolic Syndrome in Hypertriglyceridemic Rats: Effects of Antioxidants. In Physiological Research, 2023, vol. 72, no. 1, p. 31-35. (2022: 2.1 - IF, Q3 - JCR, 0.479 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.935021 (Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení) Type: ADCA
 • BRNOLIAKOVÁ, Zuzana - ŠVÍK, Karol - PADEJ, Ivan - SLOVÁK, Lukáš - RAČKOVÁ, Lucia. Toxicology of ageing in long-term dietary study on rats : P-03. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2023, vol. 16, suppl. 1, p. 24-25. (2022: 0.644 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2023 : Interdisciplinary Toxicology Conference. ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch) Type: AFL
 • LAKOTA, Ján - DUBROVČÁKOVÁ, Mária - HAIDER, Khawaja Husnain. Human mesenchymal stem cells: the art to use them in the treatment of previously untreatable. In Handbook of Stem Cell Therapy. 2. vyd. - Singapore : Springer, 2022, pp. 3-22. ISBN 978-981-19-2654-9. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-981-19-2655-6_1 Type: ABC
 • LAKOTA, Ján. Spontaneous regression of tumours. Possible cross reactivity of autoantibodies against carbonic anhydrase I. In Journal of Cellular and Molecular Medicine, 2023, vol. 27, no., p. 3637-3640. (2022: 5.3 - IF, Q2 - JCR, 1.165 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1582-1838. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jcmm.17970 Type: ADCA
 • LEPÁČEK, Marek - BOĎO, Pavol - BALLÓOVÁ, Alexandra - MACH, Mojmír - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta. Cemtirestat’s impact on neurobehavior and diabetic peripheral neuropathy in zdf rat model : L-27. In Interdisciplinary toxicology. Editor-in-Chief: Ladislav Šoltés [2023-]; Executive Editor-in-Chief: Mojmir Mach [2008-]; Field Chief Editors: Lucia Račková, Iveta Bernátová, Michal Dubovický [2018-], Katarína Valachová [2023-] ; editor-in-Chief: Miroslav Pohanka [2017-2022]; Editor-in-Chief: Eduard Ujházy [2008-2010]; Editor-in-Chief: Michal Dubovický [2011-2017]. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2023, vol. 16, suppl. 1, p. 22-23. (2022: 0.644 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2023 : Interdisciplinary Toxicology Conference. APVV-20-0411 : Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu. Vega č. 2/0087/22 : Inhibítory aldo-keto reduktáz v personalizovanej liečbe viacerých typov rakoviny) Type: AFD
 • LEPÁČEK, Marek - BOĎO, Pavol - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta. Cemtirestat, a Multi-Targeted Drug, Reduced Symptoms of Diabetic Peripheral Neuropathy. In XII PhD Miniconference CEM SAS 2023 : book of abstracts. - Bratislava : Centre for Experimental Medicine Slovak Academy of Sciences, p. 13. ISBN 978-80-89991-11-2. (APVV-20-0411 : Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu. Vega č. 2/0087/22 : Inhibítory aldo-keto reduktáz v personalizovanej liečbe viacerých typov rakoviny. XII PhD Miniconference CEM SAS 2023) Type: AFH
 • LEPÁČEK, Marek - BOĎO, Pavol - VILLANT, Patrik - PAVLOVIĆ, Jelena - BUČKOVÁ, Mária - PANGALLO, Domenico - ŠTEFEK, Milan - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta. Interakcie medzi črevnou mikrobiotou a cemtirestatom u ZDF potkanov. In Farmakodny Plzeň, 14. - 16.6.2023, 71. Česko-slovenské farmakologické dny. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, 2023, s. 63. (Vega č. 2/0087/22 : Inhibítory aldo-keto reduktáz v personalizovanej liečbe viacerých typov rakoviny. APVV-20-0411 : Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu. Česko-slovenské farmakologické dny) Type: GII
 • LÍŠKOVÁ, Silvia - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - CEBOVÁ, Martina - BERÉNYIOVÁ, Andrea - KLUKNAVSKÝ, Michal - MIČUROVÁ, Andrea - VALACHOVÁ, Katarína - ŠOLTÉS, Ladislav - BERNÁTOVÁ, Iveta**. Taxifolin reduces blood pressure via improvement of vascular function and mitigating the vascular inflammatory response in spontaneously hypertensive rats. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, art. no. 12616. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.154 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms241612616 (APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19. VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. VEGA č. 2/0008/23 : In vitro štúdium antioxidačných/protizápalových účinkov prírodných a syntetických zlúčenín. In vivo dôkaz liečivých účinkov vybraných zlúčenín v experimentoch hojenia kožných rán. ITMS2014+: 313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19)) Type: ADCA
 • MAKOVÁ, Marianna - KAŠPAROVÁ, Svatava - TVRDÍK, Tomáš - VIÑAS NOGUERA, Mireia - BELOVIČOVÁ, Kristína - CSATLÓSOVÁ, Kristína - DUBOVICKÝ, Michal. Mirtazapine modulates Glutamate and GABA levels in the animal model of maternal depression. MRI and 1H MRS study in female rats. In Behavioural Brain Research, 2023, vol. 442, art. no. 114296. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.881 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0166-4328. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bbr.2023.114296 (Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. APVV-21-0299 : Automatic data evaluation tool from the longitudinal quantitative MRI studies of articular cartilage) Type: ADCA
 • MALIAR, T.** - MALIAROVÁ, Mária - PURDEŠOVÁ, Andrea - JANKECH, Timotej - GERHARDTOVÁ, Ivana - BEŇOVIČ, Patrik - DVOŘÁČEK, Václav - JÁGR, Michal - VISKUPIČOVÁ, Jana. The Adapted POM Analysis of Avenanthramides In Silico. In Pharmaceuticals, 2023, vol. 16, no. 5, art. no. 717. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.799 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1424-8247. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ph16050717 Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] ALMINDEREJ, F. - GHANNAY, S. - ELSAMANI, M.O. - ALHAWDAY, F. - ALBADRI, A.E.A.E. - ELBEHAIRI, S.E.I. - ALFAIFI, M.Y. - KADRI, A. - AOUADI, K. In Vitro and In Silico Evaluation of Antiproliferative Activity of New Isoxazolidine Derivatives Targeting EGFR: Design, Synthesis, Cell Cycle Analysis, and Apoptotic Inducers. In PHARMACEUTICALS. JUL 2023, vol. 16, no. 7. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ph16071025., Registrované v: WOS
 • MALIAR, T. - MALIAROVÁ, Mária - BLAŽKOVÁ, Marcela - KUNŠTEK, Marek - UVAČKOVÁ, Ľubica - VISKUPIČOVÁ, Jana - PURDEŠOVÁ, Andrea - BEŇOVIČ, Patrik. Simultaneously Determined Antioxidant and Pro-Oxidant Activity of Randomly Selected Plant Secondary Metabolites and Plant Extracts. In Molecules, 2023, vol. 28, no. 19, art. no 6890. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.704 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules28196890 (VEGA č. 2/0113/21 : Fenolové látky a ich semisyntetické deriváty ako terapeutické nástroje pre ovplyvnenie stresu endoplazmatického retikula prostredníctvom SERCA púmp) Type: ADCA
 • MARČEK, Peter - VALKOVIČ, Peter - MINÁR, Michal - SLEZÁKOVÁ, Darina. Combined central and peripheral demyelination - one-year follow-up of patient with co-incidence of multiple sclerosis and multifocal acquired demyelinating sensory and motor neuropathy - a case report. In Neuroendocrinology Letters, 2023, vol. 44, no. 6, p. 345-350. (2022: 0.7 - IF, Q4 - JCR, 0.228 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0172-780X. Type: ADMA
 • MARKO, Martin - MICHALKO, Drahomír - DRAGAŠEK, Jozef - VANČOVÁ, Zuzana - JARČUŠKOVÁ, Dominika - RIEČANSKÝ, Igor**. Assessment of automatic and controlled retrieval using verbal fluency tasks. In Assessment, 2023, vol. 30, no. 7, p. 2198-2211. (2022: 3.8 - IF, Q2 - JCR, 1.57 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1073-1911. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/10731911221117512 (VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií) Type: ADCA
 • MARKO, Martin** - RIEČANSKÝ, Igor. Differential effects of executive load on automatic versus controlled semantic memory retrieval. In Memory and Cognition, 2023, vol. 51, p. 1145-1158. (2022: 2.4 - IF, Q2 - JCR, 1.025 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0090-502X. Dostupné na: https://doi.org/10.3758/s13421-022-01388-x (VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií) Type: ADCA
 • MARTINIAKOVÁ, Monika** - KOVÁČOVÁ, Veronika - MONDOČKOVÁ, Vladimíra - ŠVÍK, Karol - LONDZIN, Piotr - FOLWARCZNA, Joanna - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠTEFEK, Milan - OMELKA, Radoslav**. The Effects of Prolonged Treatment with Cemtirestat on Bone Parameters Reflecting Bone Quality in Non-Diabetic and Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. In Pharmaceuticals, 2023, vol. 16, no. 4, art. no. 628. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.799 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1424-8247. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ph16040628 Type: ADCA
 • MARTIŠ, P. - SLOBODOVÁ, Lucia - BZDÚŠKOVÁ, Diana - KIMIJANOVÁ, Jana - VASIĽOVÁ, Z. - LITVÁKOVÁ, Viera - STRAKA, I. - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara - VALKOVIČ, Peter - KOŠUTZKÁ, Zuzana. Impact of exercise program on dual-task walking speed compared to normal gait speed in patients with Parkinson's disease: Interim analysis. In 9th International Posture Symposium : abstracts of the 9th Posture Symposium. - Lausanne, Swizerland : Frontiers, 2023, p. 137-140. ISBN 9782832512326. (9th International Posture Symposium) Type: AFH
 • MARTIŠKOVÁ, Adriana - BARTOŠOVÁ, Monika - WACZULÍKOVÁ, Iveta - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - TRIBULOVÁ, Narcisa. Skríning mladých jedincov s predispozíciou k hypertenzii na základe zmien tlaku krvi za bazálnych podmienok, v priebehu a po skončení ergometrického vyšetrenia. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2023 : zborník recenzovaných príspevkov, 26. apríl 2023. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 361-366. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií) Type: AFD
 • MARTIŠKOVÁ, Adriana - SÝKORA, Matúš - GAWRYS, Olga - ČERVENKA, Luděk - TRIBULOVÁ, Narcisa - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara. Possible anti-arrhythmic effect of sGC stimulator in the rat model of hypertension and heart failure. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, Special Issue: Physiology in Focus 2023 (SPS‐FEPS 2023), 14‐16 September, 2023, Tallinn, Estonia, 2023, vol. 239, suppl. 728, p. 6-7. (2022: 6.3 - IF, Q1 - JCR, 1.497 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1748-1708. Dostupné na internete: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/apha.14044 (APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií. VEGA č. 2/0006/23 : Cielená modulácia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh ako protekcia pred srdcovým zlyhávaním a život ohrozujúcimi arytmiami.) Type: AFK
 • MARTIŠKOVÁ, Adriana. Role of oxidative stress in heart failure. In NRF2 in Noncommunicable Diseases: from Bench to Bedside : BenBedPhar Training School, Smolenice Castle, Slovakia, June 26-30, 2023, program and abstracts. - 2023, p. 54. Dostupné na internete: https://benbedphar.org/wp-content/uploads/2023/06/PROGRAMBenBedPharTrainingSchool2023-FinalOnline_15_6_2023.pdf Type: GHG
 • MARTIŠKOVÁ, Adriana - BARTOŠOVÁ, M. - WACZULÍKOVÁ, Iveta - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - TRIBULOVÁ, Narcisa. Identifikácia jedincov s možnou predispozíciou k hypertenzii na základe skríningu zmien tlaku krvi za bazálnych podmienok, v priebehu a po skončení ergometrického vyšetrenia. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, non-pagin. (APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií. VEGA č. 2/0006/23 : Cielená modulácia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh ako protekcia pred srdcovým zlyhávaním a život ohrozujúcimi arytmiami.) Type: GII
 • MARVANOVÁ, Aneta - KASIK, Petr - ELSNICOVÁ, B. - TIBENSKÁ, Veronika - GALATÍK, František - HORNÍKOVÁ, Daniela - ZVOLSKÁ, Veronika - VEBR, Pavel - VODIČKA, Petr - HEJNOVÁ, Lucie - MATOUŠ, Petr - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - NOVOTNY, Jiří - NEUŽIL, Jiří - NOVÁKOVÁ, Olga** - ŽURMANOVÁ, Jitka. Continuous short-term acclimation to moderate cold elicits cardioprotection in rats, and alters β-adrenergic signaling and immune status. In Scientific Reports, 2023, vol. 13, art. no. 18287. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.973 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na internete: https://www.nature.com/articles/s41598-023-44205-4 Type: ADCA
 • MELCHIORRI, Daniela** - MERLO, Sara* - MICALLEF, Benjamin* - BORG, John Joseph - DRÁFI, František. Alzheimer’s disease and neuroinflammation: will new drugs in clinical trials pave the way to a multi-target therapy? In Frontiers in Pharmacology, 2023, vol. 14, art. no. 1196413. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.064 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1663-9812. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fphar.2023.1196413 (VEGA č. 2/0091/23 : Prínos nových nanonosičových liekových systémov k zvýšeniu protizápalového účinku D-limonénu, felandrénu, izoborneolu a chryzofanolu skúmaný in vivo. COST Action CA21139 : 3Rs concepts to improve the quality of biomedical science (IMPROVE)) Type: ADCA
 • MIČUROVÁ, Andrea - KLUKNAVSKÝ, Michal - ŠKRÁTEK, Martin - BALIŠ, Peter - MAŇKA, Ján - BERNÁTOVÁ, Iveta. The role of NRF2 in the liver and heart of rats after polyethylene glycol-coated magnetite nanoparticles infusion. In Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century : book of abstract. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 46. ISBN 978-80-89991-12-9. (APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. International Symposium Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century) Type: AFG
 • MIČUROVÁ, Andrea. Different role of NRF2 in the liver and heart of rats exposed to polyethylene glycol-coated magnetite nanoparticles. In NRF2 in Noncommunicable Diseases: from Bench to Bedside : BenBedPhar Training School, Smolenice Castle, Slovakia, June 26-30, 2023, program and abstracts. - 2023, p. 47. Dostupné na internete: https://benbedphar.org/wp-content/uploads/2023/06/PROGRAMBenBedPharTrainingSchool2023-FinalOnline_15_6_2023.pdf (APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania) Type: GHG
 • MICHALKO, Drahomír - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor**. Executive functioning moderates the decline of retrieval fluency in time. In Psychological Research-Psychologische Forschung, 2023, vol. 87, no. 2, p. 397-409. (2022: 2.3 - IF, Q3 - JCR, 0.854 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0340-0727. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00426-022-01680-0 (VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] HEGEFELD, H.M. - SATPUTE, A.B. - OCHSNER, K.N. - DAVIDOW, J.Y. - NOOK, E.C. Fluency Generating Emotion Words Correlates With Verbal Measures But Not Emotion Regulation, Alexithymia, or Depressive Symptoms. In EMOTION. ISSN 1528-3542, 2023 APR 6 2023., Registrované v: WOS
 • MICHALKO, Drahomír - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor**. Response modularity moderates how executive control aids fluent semantic memory retrieval. In Memory, 2023, vol. 31, no. 6, p. 871-878. (2022: 2.1 - IF, Q3 - JCR, 0.726 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0965-8211. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/09658211.2023.2191902 Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] BEATY, R.E. - KENETT, Y.N. Associative thinking at the core of creativity. In TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES. ISSN 1364-6613, JUL 2023, vol. 27, no. 7, p. 671-683., Registrované v: WOS
 • MISHRA, Anu - ZHOU, Bin - RODRIGUEZ-MARTINEZ, A. - BIXBY, Honor - SINGLETON, Rosie K. - REGECOVÁ, Valéria. Diminishing benefits of urban living for children and adolescents' growth and development. In Nature, 2023, vol. 615, no. 7954, p. 874-883. (2022: 64.8 - IF, Q1 - JCR, 20.957 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0028-0836. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41586-023-05772-8 Type: ADCA
 • NGUYEN MANH, Cuong - PHAM NGOC, Khanh - LE THI HONG, Nhung - NGUYEN XUAN, Ha - TRAN THU, Huong - BAUEROVÁ, Katarína - YOUNG HO, Kim - DO DINH, Tung - TRINH THI, Thuy - NGUYEN THI HOANG, Anh. Acetylcholinesterase inhibitory activities of some flavonoids from the root bark of Pinus krempfii Lecomte: in vitro and in silico study. In Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 2023, p. non. ISSN 0739-1102. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/07391102.2023.2223664 Type: ADCA
 • NOVÁK, Igor - POPELKA, Anton - ASANIDEZHAD, Ahmed - LEHOCKÝ, Marián - CHODÁK, Ivan - SEDLIAČIK, Ján - MATYAŠOVSKÝ, Ján - JURKOVIČ, Peter - VALACHOVÁ, Katarína** - ŠOLTÉS, Ladislav. Investigation of Selected Antibacterially Modified Micro/Nano Polymers Using Cold Plasma : chapter 11. In Nanotechnology-Enhanced Solid Materials: Design, Synthesis, Properties, Applications, and Perspectives. - Palm Bay : CRC Press-Taylor & Francis Group : Apple Academic Press, 2023, p. 237-257. ISBN 978-1-77491-220-1. (APVV-20-0593 : Nanokompozity na báze elastomérnych zmesí so zvýšenou odolnosťou voči difúzii plynov vrátane vodíka. Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy) Type: ABC
 • PAVELKOVÁ, Patrícia - KALOČAYOVÁ, Barbora - SLEZÁK, Ján - KURA, Branislav. The effect of molecular hydrogen administration by inhalation and drinking hydrogen-rich water in the treatment of radiation-induced heart damage. In Kardionefrologija : 6th International Congress of Cardionephrology KARNEF 2023, May 29-30, Pirot, Serbia. - Pirot, Srbsko : Punta, Niš, Srbsko, p. 171. ISBN 978-86-7990-253-5. (VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. VEGA č. 2/0092/22 : Nové metódy liečby srdcového zlyhania. Prevencia oxidačného stresu molekulárnym vodíkom. VEGA č. 2/0148/22 : Vývoj diabetickej nefropatie a jej liečba nutraceutikom v experimentálnych podmienkach. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-19-0317 : Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení – nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka) Type: AFK
 • PAVELKOVÁ, Patrícia - KALOČAYOVÁ, Barbora - VLKOVIČOVÁ, Jana - SLEZÁK, Ján - KURA, Branislav. Administration of molecular hydrogen mitigates a negative effect of radiation- induced heart disease. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, Special Issue: Physiology in Focus 2023 (SPS‐FEPS 2023), 14‐16 September, 2023, Tallinn, Estonia, 2023, vol. 239, suppl. 728, p. 7. (2022: 6.3 - IF, Q1 - JCR, 1.497 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1748-1708. Dostupné na internete: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/apha.14044 (VEGA č. 2/0092/22 : Nové metódy liečby srdcového zlyhania. Prevencia oxidačného stresu molekulárnym vodíkom. VEGA č. 2/0148/22 : Vývoj diabetickej nefropatie a jej liečba nutraceutikom v experimentálnych podmienkach. APVV-19-0317 : Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení – nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka) Type: AFK
 • PAVELKOVÁ, Patrícia - KALOČAYOVÁ, Barbora - SLEZÁK, Ján - KURA, Branislav. The comparison of molecular hydrogen administration methods on raditioninduced heart damage. In NRF2 in Noncommunicable Diseases: from Bench to Bedside : BenBedPhar Training School, Smolenice Castle, Slovakia, June 26-30, 2023, program and abstracts. - 2023, p. 49. Dostupné na internete: https://benbedphar.org/wp-content/uploads/2023/06/PROGRAMBenBedPharTrainingSchool2023-FinalOnline_15_6_2023.pdf (VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. VEGA č. 2/0092/22 : Nové metódy liečby srdcového zlyhania. Prevencia oxidačného stresu molekulárnym vodíkom. VEGA č. 2/0148/22 : Vývoj diabetickej nefropatie a jej liečba nutraceutikom v experimentálnych podmienkach. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-19-0317 : Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení – nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka) Type: GHG
 • PAVELKOVÁ, Patrícia - KALOČAYOVÁ, Barbora - SLEZÁK, Ján - KURA, Branislav. Sledovanie účinnosti podávania molekulárneho vodíka inhaláciou a pitím obohatenej vody pri liečbe žiarením vyvolaného poškodenia srdca. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, non-pagin. (VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. VEGA č. 2/0092/22 : Nové metódy liečby srdcového zlyhania. Prevencia oxidačného stresu molekulárnym vodíkom. VEGA č. 2/0148/22 : Vývoj diabetickej nefropatie a jej liečba nutraceutikom v experimentálnych podmienkach. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-19-0317 : Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení – nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka) Type: GII
 • PECNÍKOVÁ, Viktória - BARANČÍK, Miroslav - BOŤANSKÁ, Barbora. Zapojenie redoxnej signalizácie a autofágie do mechanizmov zahrnutých v odpovediach buniek HEK293 na účinky doxorubicínu. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, non-pagin. (APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. VEGA č. 2/0179/21 : Úloha makroautofágie a autofágie sprostredkovanej šaperónmi (CMA) v odpovediach a v adaptácii živočíšnych buniek na účinky vyvolané pôsobením doxorubicínu) Type: GII
 • PECHÁŇOVÁ, Oľga** - SAMAN, Ezgi - CEBOVÁ, Martina. Effect of Cornelian cherries on brain nitric oxide synthase activity in obese Zucker rats. In Activitas Nervosa Superior Rediviva, 2023, vol. 65, no. 2, p. 43-46. (2022: 0.4 - IF, 0.106 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1337-933X. (ITMS2014+: 313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19). ITMS2014+: 313011W428 : Centrum pre biomedicínsky výskum - BIOMEDIRES - II. etapa) Type: ADNB
 • PECHÁŇOVÁ, Oľga - SAMAN, Ezgi - BARTA, Andrej - CEBOVÁ, Martina. Metabolic syndrome - targeted therapy versus natural polyphenolic substances. In 9th International Congress of Pathophysiology and 5th Congress of Physiological Sciences of Serbia : final program and abstract book. - Kragujevac, 2023, p. 29. ISBN 978-86-7760-208-6. (International Congress of Pathophysiology and 5th Congress of Physiological Sciences of Serbia) Type: AFE
 • PECHÁŇOVÁ, Oľga. Nitric oxide synthase activity in experimental metabolic syndrome. In Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century : book of abstract. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 47. ISBN 978-80-89991-12-9. (VEGA č. 2/0025/23 : Inhibícia ACE2 receptorov pri hypertenzii a obezite ako potenciálny model dôsledkov COVID-19: účinok S-nitrózokaptoprilu. VEGA č. 1/0048/23 : Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca inhibítorom sodíkovo-glukózového kotransportéra 2-dapagliflozínom: efekt na srdce, cievy a obličky. Porovnanie s ACE-inhibítorom kaptoprilom. International Symposium Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century) Type: AFG
 • Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century : book of abstract. Editors: Oľga Pecháňová, Miroslava Kvandová, Peter Bališ. Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS. 59 p. ISBN 978-80-89991-12-9 (International Symposium Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century) Type: FAI
 • PETRÍKOVÁ, Dominika - MARKO, Martin - ROVNÝ, Rastislav - RIEČANSKÝ, Igor**. Electrical stimulation of the cerebellum facilitates automatic but not controlled word retrieval. In Brain Structure and Function, 2023, vol. 228, no. 9, p. 2137-2146. (2022: 3.1 - IF, Q1 - JCR, 1.168 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1863-2653. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00429-023-02712-0 (APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. VEGA č. 2/0052/23 : Neurokognitívne mechanizmy sémantickej reprezentácie a kontroly) Type: ADCA
  Citations:
  [3.1] Bergland Ch. How stimulating the cerebellum may "unclamp" writer s block. Psychology Today, 2023, https://www.psychologytoday.com/za/blog/the-athletes-way/202310/how-stimulating-the-cerebellum-may-unclamp-writers-block
 • PHAM, Ngoc Khanh - BAUEROVÁ, Katarína - NGUYEN, Manh Cuong. Studies on hepatoprotective effects of Vietnamese medicinal plants. In Vietnam Journal of Science and Technology, 2023, vol. 61, no. 5, pp. 725-750. (2022: 0.129 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2525-2518. Dostupné na: https://doi.org/10.15625/2525-2518/17426 (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení) Type: ADMB
 • PÔBIŠ, Peter - KANĎÁROVÁ, Helena. Phototoxicity and biocompatibility assessment of medical devices using 3D reconstructed human cornea-like tissue model : P16-51. In Toxicology Letters : official journal of EUROTOX, 2023, vol. 384, suppl. 1, p. S200-S201. (2022: 3.5 - IF, Q2 - JCR, 0.74 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0378-4274. (APVV-19-0591 : In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovatívnych bio-materiálov pre ZP. Vega č. 2/0153/20 : Hodnotenie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovativnych materiálov pre výrobu ZP s využitím in vitro metód založených na 3D rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva. EUROTOX 2023 : Congress of the European Societies of Toxicology) Type: AEMA
 • PÔBIŠ, Peter - KUBALCOVÁ, Júlia - MILASOVÁ, Tatiana - KANĎÁROVÁ, Helena. Comparison of the impact of static and dynamic cultivation conditions on 2D and 3D cell cultures : P16-54. In Toxicology Letters : official journal of EUROTOX, 2023, vol. 384, suppl. 1., p. S202. (2022: 3.5 - IF, Q2 - JCR, 0.74 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0378-4274. (APVV-19-0591 : In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovatívnych bio-materiálov pre ZP. Vega č. 2/0153/20 : Hodnotenie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovativnych materiálov pre výrobu ZP s využitím in vitro metód založených na 3D rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva. EUROTOX 2023 : Congress of the European Societies of Toxicology) Type: AEMA
 • PÔBIŠ, Peter - KANĎÁROVÁ, Helena. Evaluation of basic cytotoxicity, inhalation, and intestinal toxicity of selected materials with possible therapeutical effects for the treatment of covid-19 and related diseases : L-08. In Interdisciplinary toxicology. Editor-in-Chief: Ladislav Šoltés [2023-]; Executive Editor-in-Chief: Mojmir Mach [2008-]; Field Chief Editors: Lucia Račková, Iveta Bernátová, Michal Dubovický [2018-], Katarína Valachová [2023-] ; editor-in-Chief: Miroslav Pohanka [2017-2022]; Editor-in-Chief: Eduard Ujházy [2008-2010]; Editor-in-Chief: Michal Dubovický [2011-2017]. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2023, vol. 16, suppl. 1, p. 15. (2022: 0.644 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2023 : Interdisciplinary Toxicology Conference. ITMS2014+: 313011ATT2 : Vývoj produktov modifikáciou prírodných látok a štúdium ich multimodálnych účinkov na ochorenie COVID-19. ITMS2014+: 313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19)) Type: AFD
 • PÔBIŠ, Peter** - KANĎÁROVÁ, Helena. Impact of the microfluidic systems on the 2D and 3D cell cultures. In ALTEX Proceedings. - Springer Spektrum, 2023, vol. 11, no. 1, p. 328. ISSN 2194-0479. (MPS World Summit 2023. APVV-19-0591 : In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovatívnych bio-materiálov pre ZP. Vega č. 2/0153/20 : Hodnotenie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovativnych materiálov pre výrobu ZP s využitím in vitro metód založených na 3D rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva) Type: AFG
 • PÔBIŠ, Peter - KUBALCOVÁ, Júlia - KANĎÁROVÁ, Helena. Examining the Influence of Dynamic Conditions on Cellular Responses of 2D and 3D Cell Cultures: Implications for Biocompatibility Testing of Medical Devices. In XII PhD Miniconference CEM SAS 2023 : book of abstracts. - Bratislava : Centre for Experimental Medicine Slovak Academy of Sciences, p. 17. ISBN 978-80-89991-11-2. (APVV-19-0591 : In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovatívnych bio-materiálov pre ZP. Vega č. 2/0153/20 : Hodnotenie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovativnych materiálov pre výrobu ZP s využitím in vitro metód založených na 3D rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva. XII PhD Miniconference CEM SAS 2023) Type: AFH
 • PRUŽINSKÁ, Katarína - SLOVÁK, Lukáš - DRÁFI, František - PONIŠT, Silvester - JURÁNEK, Ivo - CHRASTINA, Martin - ŠVÍK, Karol - STROJNÝ, L. - AMBRO, Ľuboš - BAUEROVÁ, Katarína**. Enhanced Anti-Inflammatory Effect of the Combination of Lactiplantibacillus plantarum LS/07 with Methotrexate Compared to Their Monotherapies Studied in Experimental Arthritis. In Molecules, 2023, vol. 28, no. 1, art. no. 297. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.704 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules28010297 (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Type: ADCA
 • PRUŽINSKÁ, Katarína - CHRASTINA, Martin - KHADEMNEMATOLAHI, Sasan - TÓTHOVÁ, Nikola - TAGHDISIESFEJÍR, Mohsen - PONIŠT, Silvester - DRÁFI, František - PHAM, Ngoc Khanh - BAUEROVÁ, Katarína. Evaluation of Nelumbo Nucifera Leaves Effect on Experimental Arthritis. In XII PhD Miniconference CEM SAS 2023 : book of abstracts. - Bratislava : Centre for Experimental Medicine Slovak Academy of Sciences, p. 18. ISBN 978-80-89991-11-2. (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. VEGA č. 2/0126/23 : Farmakologická intervencia v liečbe kachexie podávaním prírodných extraktov (Crocus sativus a Ginkgo biloba) a látok (melitín, šafranal, krocín, kempferol a izorhamnetín) v kombinácii s metotrexátom a dexametazónom na zvieracom modeli zápalovej kachexie. VEGA č. 2/0091/23 : Prínos nových nanonosičových liekových systémov k zvýšeniu protizápalového účinku D-limonénu, felandrénu, izoborneolu a chryzofanolu skúmaný in vivo. XII PhD Miniconference CEM SAS 2023) Type: AFH
 • PRUŽINSKÁ, Katarína - CHRASTINA, Martin - PONIŠT, Silvester - DRÁFI, František - TAGHDISIESFEJÍR, Mohsen - KHADEMNEMATOLAHI, Sasan - BAUEROVÁ, Katarína. Účinky karotenoidov hodnotené v predklinickej štúdii prostredníctvom modelu adjuvantnej artritídy. In Farmakodny Plzeň, 14. - 16.6.2023, 71. Česko-slovenské farmakologické dny. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, 2023, s. 65. (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. Česko-slovenské farmakologické dny) Type: GII
 • RAČKOVÁ, Lucia - KODRÍKOVÁ, Rebeka - NEMČOVIČ, Marek - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana - PAKANOVÁ, Zuzana. Novel cell-based glycobiomarkers for studying ageing in vitro : P-23. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2023, vol. 16, suppl. 1, p. 32. (2022: 0.644 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2023 : Interdisciplinary Toxicology Conference. ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch) Type: AFL
 • RADOŠINSKÁ, Jana** - KOLLÁROVÁ, Marta - JASENOVEC, Tomáš - RADOŠINSKÁ, Dominika - VRBJAR, Norbert - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika. Aging in Normotensive and Spontaneously Hypertensive Rats: Focus on Erythrocyte Properties. In Biology-Basel, 2023, vol. 12, iss. 7, art.no. 1030. (2022: 4.2 - IF, Q2 - JCR, 0.779 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2079-7737. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biology12071030 Type: ADCA
 • RADOŠINSKÁ, Jana - RADOŠINSKÁ, Dominika - JASENOVEC, Tomáš - KOLLÁROVÁ, Marta - BALIŠ, Peter - BARTEKOVÁ, Monika - PÚZSEROVÁ, Angelika. Experimentálny model esenciálnej hypertenzie a diabetes mellitus 2. typu a vlastnosti erytrocytov - súvisí produkcia oxidu dusnatého erytrocytmi s hodnotou systolického tlaku krvi? = Experimental model of essential hypertension and type 2 diabetes mellitus and erythrocyte properties - is nitric oxide production by erythrocytes related to systolic blood pressure value? In XXVIII. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti, 4. - 6. október 2023, X-bionic Sphere, Šamorín : abstrakty originálnych prác. - 2023, abstrakt č. 02. Type: GHG
 • RAVINGEROVÁ, Táňa - ADAMEOVÁ, Adriana - LONEK, Ľubomír - FARKAŠOVÁ, Veronika - FERKO, Miroslav - ANDELOVÁ, Natália - KURA, Branislav - SLEZÁK, Ján - GALATOU, Eleftheria - LAZOU, Antigone - ZOHDI, Vladislava - DHALLA, Naranjan S. Is Intrinsic Cardioprotection a Laboratory Phenomenon or a Clinically Relevant Tool to Salvage the Failing Heart? In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, no. 22, art. no. 16497. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.154 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/1422-0067/24/22/16497 (APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. APVV-19-0317 : Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení – nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka. APVV-20-0242 : Nekroptotické a pleiotropné účinky RIP3 kinázy pôsobiacej ako konvergentný bod pri strate srdcových buniek: pochopenie základných mechanizmov v ischemickom srdci s metabolickým stresom alebo bez neho ako nástroj návrhu terapeutických prístupov.. APVV-22-0264 : Bioenergetická a proteomická diagnostika v kardioprotekcii: efektívny nástroj v sledovaní regulácie mitochondriálnych signalizačných dráh. VEGA č. 2/0104/22 : Štúdium úlohy endogénnej kardioprotekcie v myokarde potkana evokovanej nefarmakologickými adaptačnými stimulmi za normálnych a patologických podmienok. VEGA č. 2/0092/22 : Nové metódy liečby srdcového zlyhania. Prevencia oxidačného stresu molekulárnym vodíkom. VEGA č. 2/0016/23 : Zníženou spotrebou kyslíka regulovaná bioenergetika srdcových mitochondrií: Hĺbková proteomická analýza signálnych kardioprotektívnych dráh. VEGA č. 1/0775/21 : Kardioprotektívny potenciál TRP kanálov: úloha v remodelácii, zápale a vápnikovej dysregulácii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Type: ADCA
 • RAVINGEROVÁ, Táňa - LONEK, Ľubomír - FARKAŠOVÁ, Veronika - ZOHDI, Vladislava - ADAMEOVÁ, Adriana. Endogénna kardioprotekcia: Molekulárne mechanizmy a potenciálne využitie v klinickej medicíne. In 50. pracovní konference „Komise experimentální kardiologie“, 4. – 6. 10. 2023, Mikulov : Sborník Abstrakt. - Brno : SYMMA, spol. s r.o., 2023, p. 29. ISBN 978-80-11-03840-3. Dostupné na internete: http://www.symma.cz/kek/down/kek_2023_prg_sb.pdf (VEGA č. 2/0104/22 : Štúdium úlohy endogénnej kardioprotekcie v myokarde potkana evokovanej nefarmakologickými adaptačnými stimulmi za normálnych a patologických podmienok. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. APVV-20-0242 : Nekroptotické a pleiotropné účinky RIP3 kinázy pôsobiacej ako konvergentný bod pri strate srdcových buniek: pochopenie základných mechanizmov v ischemickom srdci s metabolickým stresom alebo bez neho ako nástroj návrhu terapeutických prístupov.) Type: AFG
 • REIHANIFAR, Tala - SAHIN, Muzaffer - ŠTEFEK, Milan - CEYLAN-ISIK, Asli F. - KARASU, Çimen**. Cemtirestat, an aldose reductase inhibitor and antioxidant compound, induces ocular defense against oxidative and inflammatory stress in rat models for glycotoxicity. In Cell Biochemistry and Function, 2023, vol. 41, no. 6, p. 622-632. (2022: 3.6 - IF, Q3 - JCR, 0.753 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0263-6484. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/cbf.3818 Type: ADCA
 • RIEČANSKÝ, Igor - HRIVÍKOVÁ, Katarína - MARKO, Martin - KARAILIEVOVÁ, Lucia - ROMANOVÁ, Zuzana - ORAVCOVÁ, Henrieta - JEŽOVÁ, Daniela. Schizotypia, stresová odpoveď a sémantická pamäť. In Psychiatria pre prax : odborný program a abstrakty, IX. Konferencia o biologickej psychiatrii, 2023, roč. 24, suppl. 1, s. 26. ISSN 1337-446X. (VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. VEGA č. 1/0644/23 : Zvládanie psychosociálnych stresových situácií u pacientov s depresívnou poruchou v závislosti od veku a odkrývanie zúčastnených mechanizmov. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií) Type: AFH
 • RIEČANSKÝ, Igor. Neuromodulácia sémantickej pamäti pomocou transkraniálnej elektrickej stimulácie. In VIII. Slovenský neuropsychiatrický kongres 2023 : kniha abstraktov. - Bratislava : Berlina, s.r.o., 2023, s. 10. ISBN 978-80-973662-8-5. (APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. VEGA č. 2/0052/23 : Neurokognitívne mechanizmy sémantickej reprezentácie a kontroly. Slovenský neuropsychiatrický kongres) Type: AFH
 • RIEČANSKÝ, Igor. Modulácia sémantickej pamäti pomocou transkraniálnej elektrickej stimulácie. In The 14th Conference of the Czech Neuroscience Society : program and abstracts. - Praha : The Czech Neuroscience Society, 2023, p. 36. (APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. VEGA č. 2/0052/23 : Neurokognitívne mechanizmy sémantickej reprezentácie a kontroly. Conference of the Czech Neuroscience Society) Type: GII
 • ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - MICHALKO, Drahomír - MITKA, Milan - CIMROVÁ, Barbora - VANČOVÁ, Zuzana - JARČUŠKOVÁ, Dominika - DRAGAŠEK, Jozef - MINÁRIK, Gabriel - RIEČANSKÝ, Igor**. BDNF Val66Met polymorphism is associated with consolidation of episodic memory during sleep. In Biological Psychology, 2023, vol. 179, art. no. 108568. (2022: 2.6 - IF, Q2 - JCR, 0.862 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0301-0511. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2023.108568 (VEGA č. 2/0052/23 : Neurokognitívne mechanizmy sémantickej reprezentácie a kontroly. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií. research grant no. 02/2018 (Slovak Psychiatric association) : Genetic variability of BDNF, mental reactivity and memory) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] GOTO, T. - VON AH, D. - LI, X.B. - XIANG, L.C. - KWIAT, C. - NGUYEN, C. - HSIAO, C.P. - SALIGAN, L.N. Brain-Derived Neurotrophic Factor rs6265 polymorphism is associated with severe cancer-related fatigue and neuropathic pain in female cancer survivors. In JOURNAL OF CANCER SURVIVORSHIP. ISSN 1932-2259, 2023 JUL 18 2023., Registrované v: WOS
 • ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - MICHALKO, Drahomír - MITKA, Milan - CIMROVÁ, Barbora - VANČOVÁ, Zuzana - JARČUŠKOVÁ, Dominika - DRAGAŠEK, Jozef - MINÁRIK, Gabriel - RIEČANSKÝ, Igor. Polymorfizmus BDNF Val66Met súvisí s konsolidáciou epizodickej pamäti počas spánku. In Psychiatria pre prax : odborný program a abstrakty, IX. Konferencia o biologickej psychiatrii, 2023, roč. 24, suppl. 1, s. 29-30. ISSN 1337-446X. (VEGA č. 2/0052/23 : Neurokognitívne mechanizmy sémantickej reprezentácie a kontroly. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. APVV-19-0570 : Kognitívne a mozgové mechanizmy sémantického spracovania informácií) Type: AFH
 • SAMAN, Ezgi - CEBOVÁ, Martina - BARTA, Andrej - KONERACKÁ, Martina - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - DANKO, Martin - MOSNÁČEK, Jaroslav - PECHÁŇOVÁ, Oľga**. Combined therapy with simvastatin- and coenzyme-Q10-loaded nanoparticles upgegulates the Akt-eNOS pathway in experimental metabolic syndrome. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, no. 1, art. no. 276, p. [1-16]. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.154 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms24010276 (APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0112/19 : Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov. VEGA č. 2/0132/20 : Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu. VEGA č. 1/0035/19 : Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca duálnou inhibíciou neprilyzínu a AT1 receptorov pre angiotenzín II: porovnanie s ACE-inhibíciou a melatonínom. VEGA č. 2/0151/18 : Interakcia metabolických faktorov a neurogénnej signalizácie pri experimentálnych modeloch depresie. ITMS2014+: 313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19). ITMS2014+: 313011W428 : Centrum pre biomedicínsky výskum - BIOMEDIRES - II. etapa. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Type: ADCA
 • SEKÁČ, Juraj - FERKOVÁ, Silvia - POPOV, Ivajlo - FURDA, Róbert - RYBÁR, Ján - PRÍDAVKOVÁ, Zuzana - PÚZSEROVÁ, Angelika - FURDOVÁ, Alena**. Subjective signs in patients after glaucoma surgeries in every day life = Subjektívne príznaky u pacientov po glaukómových operáciách v bežnom živote. In International Journal of Health, New Technologies and Social Work : Medzinárodný vedecký časopis zdravotníctva, ošetrovateľstva, laboratórnych a vyšetrovacích metód, pedagogiky a sociálnej práce, 2023, roč. 18, č. 2, s. 57-66. ISSN 1336-9326. Type: ADFB
 • ŞEREN, Nazlıcan - DOVINOVÁ, Ima - BIRIM, Derviş - KAFTAN, Gizem - BARANČÍK, Miroslav - ERDOGAN, Mumin Alper - ARMAGAN, Güliz. Regulation of tight junction proteins and cell death by peroxisome proliferator-activated receptor γ agonist in brainstem of hypertensive rats. In Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, 2023, vol., doi: 10.1007/s00210-023-02619-x. Online ahead of print. (2022: 3.6 - IF, Q2 - JCR, 0.66 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0028-1298. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00210-023-02619-x (Vega č. 2/0158/20 : Vplyv terapie na redoxnú reguláciu, biochemické markery a bunkovú signalizáciu vekovo-závislých kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych ochorení) Type: ADCA
 • SCHÖN, Martin** - MALENOVSKÁ, Karin - NEMEC, Michal - ALCHUS-LAIFEROVÁ, Nikoleta - STRAKA, I. - KOŠUTZKÁ, Zuzana - MATEJIČKA, Peter - VALKOVIČ, Peter - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara. Acute endurance exercise modulates growth differentiation factor 11 in cerebrospinal fluid of healthy young adults. In Frontiers in Endocrinology, 2023, vol. 14, march, art. no. 1137048. (2022: 5.2 - IF, Q1 - JCR, 1.278 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1664-2392. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1137048 (APVV-15-0253 : Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení. APVV-20-0466 : Zlepšenie prejavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie. VEGA 2/0076/22 : Účinky pravidelného dlhodobého cvičenia na bunkové a molekulárne procesy asociované so starnutím: multi-orgánový integratívny prístup. VEGA 2/0164/20 : Cvičenie v prevencii a liečbe neskorej toxicity chemoterapie u vyliečených onkologických pacientov: úloha kostrového svalstva. 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení) Type: ADMA
 • SCHWEIGERTOVÁ, Jana - KUBANDOVÁ, Anna - FOLTÁNOVÁ, Tatiana - MALÍKOVÁ, Eva - DRÁFI, František - FLIMER, Vladimír. Chronický familiárny benígny pemphigus (Hailey-Hailey choroba) - kazuistika zriedkavého dermálneho ochorenia. In Farmakodny Plzeň, 14. - 16.6.2023, 71. Česko-slovenské farmakologické dny. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, 2023, s. 66. (Česko-slovenské farmakologické dny) Type: GII
 • SLEZÁK, Ján - HULMAN, Michal - HUDEC, Vladan - LUPTÁK, Jaroslav - OLEJÁROVÁ, Ingrid - ONDRUŠEK, Matej - GAŠPAROVIČ, Ivo - ŠRAMATÝ, Rastislav - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - BARANČÍK, Miroslav - SÝKORA, Matúš - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila - TRIBULOVÁ, Narcisa - BOLLI, Roberto - KALOČAYOVÁ, Barbora - LE BARON, Tyler W. - RAVINGEROVÁ, Táňa - ZÁLEŠÁK, Marek - ANDELOVÁ, Katarína - KURA, Branislav. Transplantation of the Heart. Method mitigating oxidative stress by perioperative administration of molecular hydrogen. In 50. pracovní konference „Komise experimentální kardiologie“, 4. – 6. 10. 2023, Mikulov : Sborník Abstrakt. - Brno : SYMMA, spol. s r.o., 2023, p. 35. ISBN 978-80-11-03840-3. Dostupné na internete: http://www.symma.cz/kek/down/kek_2023_prg_sb.pdf (APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-19-0317 : Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení – nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka. VEGA č. 2/0092/22 : Nové metódy liečby srdcového zlyhania. Prevencia oxidačného stresu molekulárnym vodíkom. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Type: AFG
 • SLEZÁKOVÁ, Darina - KADLIC, Pavol - JEZBEROVÁ, Michaela - BOLEKOVÁ, Veronika - VALKOVIČ, Peter - MINÁR, Michal**. Brain volume loss in multiple sclerosis is independent of disease activity and might be prevented by early disease-modifying therapy. In Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2023, vol. 57, no. 3, p. 282-288. (2022: 2.9 - IF, Q3 - JCR, 0.438 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0028-3843. Dostupné na: https://doi.org/10.5603/PJNNS.a2023.0031 Type: ADMA
 • STRAKA, I. - MARTINKOVIČOVÁ, Alice - JEZBEROVÁ, Michaela - ŽILKA, Tomáš - KOŠUTZKÁ, Zuzana - ŠALING, Marián - VALKOVIČ, Peter**. Idiopathic normal pressure hydrocephalus and progressive supranuclear palsy: two single entities or neurodegenerative overlap syndrome? A case report. In Medicina, 2023, vol. 59, no. 4, art. no. 720. (2022: 2.6 - IF, Q3 - JCR, 0.59 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1010-660X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/medicina59040720 (VEGA č. 2/0080/22 : Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky) Type: ADMA
 • STRAPEC, Jakub - FERENCZYOVÁ, Kristína - KINDERNAY, Lucia - KALOČAYOVÁ, Barbora - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - BARTEKOVÁ, Monika. Vplyv kvercetínu na kardiovaskulárne parametre a ischemicko-reperfúzne poškodenie sŕdc u starnúcich potkanov. In 50. pracovní konference „Komise experimentální kardiologie“, 4. – 6. 10. 2023, Mikulov : Sborník Abstrakt. - Brno : SYMMA, spol. s r.o., 2023, p. 70-71. ISBN 978-80-11-03840-3. Dostupné na internete: http://www.symma.cz/kek/down/kek_2023_prg_sb.pdf (APVV-21-0194 : Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom. VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy) Type: AFK
 • STRAPEC, Jakub - FERENCZYOVÁ, Kristína - KINDERNAY, Lucia - KALOČAYOVÁ, Barbora - WINTEROVÁ, Mária - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - BARTEKOVÁ, Monika. Účinky kvercetínu na vybrané kardiovaskulárne parametre a ischemicko-reperfúzne poškodenie srdca u starnúcich potkanov. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, non-pagin. (APVV-21-0194 : Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom. VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy) Type: GII
 • SUMBALOVÁ, Zuzana** - KUCHARSKÁ, Jarmila - RAUSOVÁ, Zuzana - GVOZDJAKOVÁ, Anna - SZÁNTOVÁ, Mária - KURA, Branislav - MOJTO, Viliam - SLEZÁK, Ján. The Effect of Adjuvant Therapy with Molecular Hydrogen on Endogenous Coenzyme Q10 Levels and Platelet Mitochondrial Bioenergetics in Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, no. 15, art. no. 12477. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.154 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/1422-0067/24/15/12477 (APVV-19-0317 : Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení – nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. VEGA č. 2/0092/22 : Nové metódy liečby srdcového zlyhania. Prevencia oxidačného stresu molekulárnym vodíkom. VEGA č. 2/0148/22 : Vývoj diabetickej nefropatie a jej liečba nutraceutikom v experimentálnych podmienkach) Type: ADCA
 • SÝKORA, Matúš - KRÁTKÝ, Vojtěch - KOPKAN, Libor - TRIBULOVÁ, Narcisa - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara**. Anti-Fibrotic Potential of Angiotensin (1-7) in Hemodynamically Overloaded Rat Heart. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, no. 4, art. no. 3490. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.154 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms24043490 (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] BATISTA, Joao Pedro Thimotheo - DE FARIA, Andre Oliveira Vilela - RIBEIRO, Thomas Felipe Silva - SILVA, Ana Cristina Simoes e. The Role of Renin-Angiotensin System in Diabetic Cardiomyopathy: A Narrative Review. In LIFE-BASEL. JUL 2023, vol. 13, no. 7., Registrované v: WOS
  [1.1] HAN, Xueyu - LIU, Xin - ZHAO, Xin - WANG, Xiukun - SUN, Yazhou - QU, Chua - LIANG, Jinjun - YANG, Bo. Dapagliflozin ameliorates sepsis-induced heart injury by inhibiting cardiomyocyte apoptosis and electrical remodeling through the PI3K/ Akt pathway. In EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY. ISSN 0014-2999, SEP 15 2023, vol. 955., Registrované v: WOS
 • SÝKORA, Matúš - KRÁTKÝ, Vojtěch - ČERVENKA, Luděk - KOPKAN, Libor - TRIBULOVÁ, Narcisa - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara**. The treatment with trandolapril and losartan attenuates pressure and volume overload alternations of cardiac connexin-43 and extracellular matrix in Ren-2 transgenic rats. In Scientific Reports, 2023, vol. 13, art. no. 20923. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.973 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na internete: https://www.nature.com/articles/s41598-023-48259-2 (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0006/23 : Cielená modulácia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh ako protekcia pred srdcovým zlyhávaním a život ohrozujúcimi arytmiami.. APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií) Type: ADCA
 • SÝKORA, Matúš - ANDELOVÁ, Katarína - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - MARTIŠKOVÁ, Adriana - KNEZL, Vladimír - TRIBULOVÁ, Narcisa**. Hypertension Induces Pro-arrhythmic Cardiac Connexome Disorders: Protective Effects of Treatment. In Biomolecules : Open Access Journal, 2023, vol. 13, no. 2, art. no. 330. (2022: 5.5 - IF, Q1 - JCR, 1.074 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2218-273X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biom13020330 (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0006/23 : Cielená modulácia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh ako protekcia pred srdcovým zlyhávaním a život ohrozujúcimi arytmiami.. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií) Type: ADMA
 • SÝKORA, Matúš - KRÁTKÝ, Vojtěch - TRIBULOVÁ, Narcisa - KOPKAN, Libor - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara. Changes of the extracellular matrix and intracellular communication in the rat hearts with volume-pressure overload and modulation by cardioprotective drugs. In Journal of Hypertension, 2023, vol. 41, suppl. 1, p.e176. (2022: 4.9 - IF, Q2 - JCR, 1.194 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0263-6352. (APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním) Type: AEGA
 • SÝKORA, Matúš - KRÁTKÝ, Vojtěch - TRIBULOVÁ, Narcisa - KOPKAN, Libor - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara. Modulation of extracellular matrix and intracellular communication in rats with hemodynamic cardiac overload. In Meeting of Young Hypertonologists and Nephrologists - VII. MATHINE, 25 November, 2023, Szeged, Hungary : Program. - Szeged, Hungary : Magyar Nephrologiai Társaság, p. 24. (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0006/23 : Cielená modulácia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh ako protekcia pred srdcovým zlyhávaním a život ohrozujúcimi arytmiami.. APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií) Type: AFG
 • SÝKORA, Matúš - KRÁTKÝ, Vojtěch - ČERVENKA, Luděk - KOPKAN, Libor - TRIBULOVÁ, Narcisa - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara. Impact of volume overload on cardiac connexin-43 and extracellular matrix of normotensive and hypertensive Ren- 2 transgenic rats and pharmacological interventions. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, Special Issue: Physiology in Focus 2023 (SPS‐FEPS 2023), 14‐16 September, 2023, Tallinn, Estonia, 2023, vol. 239, suppl. 728, p. 8-9. (2022: 6.3 - IF, Q1 - JCR, 1.497 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1748-1708. Dostupné na internete: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/apha.14044 (VEGA č. 2/0006/23 : Cielená modulácia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh ako protekcia pred srdcovým zlyhávaním a život ohrozujúcimi arytmiami.. APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií) Type: AFK
 • SÝKORA, Matúš - KRÁTKÝ, Vojtěch - KOPKAN, Libor - TRIBULOVÁ, Narcisa - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara. Antifibrotic potential of angiotensin (1-7) in hemodynamically overloaded rat heart. In Journal of Hypertension, 2023, vol. 41, suppl. 3, e291. (2022: 4.9 - IF, Q2 - JCR, 1.194 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0263-6352. Dostupné na: https://doi.org/10.1097/01.hjh.0000942024.49525.e6 Type: AFK
 • SÝKORA, Matúš - KRÁTKÝ, Vojtěch - KOPKAN, Libor - TRIBULOVÁ, Narcisa - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara. Modulácia srdcovej medzibunkovej hmoty a medzibunkovej komunikácie u potkanov s hemodynamickým preťažením srdca. In XXXVIII. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti, 13.-15. apríl 2023, Tále : Abstrakty. - Bratislava : Slovenská hypertenziologická spoločnosť, 2023, s. 14. (VEGA č. 2/0006/23 : Cielená modulácia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh ako protekcia pred srdcovým zlyhávaním a život ohrozujúcimi arytmiami.. APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií) Type: AFL
 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - ANDELOVÁ, Katarína - SÝKORA, Matúš - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - KURAHARA, Lin Hai - SLEZÁK, Ján - TRIBULOVÁ, Narcisa**. Distinct Cardiac Connexin-43 Expression in Hypertrophied and Atrophied Myocardium May Impact the Vulnerability of the Heart to Malignant Arrhythmias. A Pilot Study. In Physiological Research, 2023, vol. 72, suppl. 1, p. S37-45. (2022: 2.1 - IF, Q3 - JCR, 0.479 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0862-8408. Dostupné na internete: https://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/2023/72_S37.pdf (VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Type: ADCA
 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - TRIBULOVÁ, Narcisa - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - DURKINA, Aleksandra V. - SEDOVA, Ksenia A. - VAYKSHNORAYTE, Marina A. - BERNIKOVA, Olesya G. - AZAROV, Jan E. Melatonin receptor-dependent antiarrhythmic action in rat in vivo model of heart post-ischemic reperfusion. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, Special Issue: Physiology in Focus 2023 (SPS‐FEPS 2023), 14‐16 September, 2023, Tallinn, Estonia, 2023, vol. 239, suppl. 728, p. 3. (2022: 6.3 - IF, Q1 - JCR, 1.497 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1748-1708. Dostupné na internete: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/apha.14044 (APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií. VEGA č. 2/0006/23 : Cielená modulácia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh ako protekcia pred srdcovým zlyhávaním a život ohrozujúcimi arytmiami.) Type: AFK
 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - ANDELOVÁ, Katarína - SÝKORA, Matúš - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - KURAHARA, Lin Hai - SLEZÁK, Ján - TRIBULOVÁ, Narcisa. Distinct cardiac connexin-43 expression in hemodynamically uploaded and unloaded heart may impact vulnerability to malignant arrhythmias. In Journal of Hypertension, 2023, vol. 41, suppl. 3, e240-e241. (2022: 4.9 - IF, Q2 - JCR, 1.194 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0263-6352. Dostupné na: https://doi.org/10.1097/01.hjh.0000941448.22439.e6 Type: AFK
 • ŠÍMA, Martin - LASLOP, Andrea - BORG, John Joseph - PONIŠT, Silvester - MELCHIORRI, Daniela - DRÁFI, František**. Editorial: Pharmacology of autoimmune and neuroinflammatory disease from a preclinical and clinical perspective. In Frontiers in Pharmacology, 2023, vol. 14, june, art. no. 1228406. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.064 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1663-9812. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/phar.2023.1228406 (VEGA č. 2/0091/23 : Prínos nových nanonosičových liekových systémov k zvýšeniu protizápalového účinku D-limonénu, felandrénu, izoborneolu a chryzofanolu skúmaný in vivo. COST Action CA21139 : 3Rs concepts to improve the quality of biomedical science (IMPROVE)) Type: BDCA
 • ŠKRÁTEK, Martin** - MAŇKA, Ján - CIGÁŇ, Alexander - BERNÁTOVÁ, Iveta. On the way to detection and classification of biogenic iron in tissues of laboratory animals with the help of SQUID magnetometry. In Proceedings of the 14th International Conference on Measurement. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Measurement Science, SAS, 2023, 2023, p. 117-120. ISBN 978-80-972629-7-6. Dostupné na: https://doi.org/10.23919/MEASUREMENT59122.2023.10164560 (VEGA č. 2/0141/21 : SQUID magnetometry of nano- and microparticles, nanocolloids and nanostructures in new applications in the field of biomedicine and materials research associated with the development of new measurement methods and procedures) Type: ADNB
 • ŠNÚRIKOVÁ, Denisa - KALOČAYOVÁ, Barbora - MICHÁLIKOVÁ, Dominka - UJHÁZY, Eduard - GÁSPÁROVÁ, Zdenka - VRBJAR, Norbert - VLKOVIČOVÁ, Jana. Vplyv trimetylcínu a handlovania na Na,K-ATPázu v mozgovej kôre potkanov. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, non-pagin. (VEGA č. 2/0018/23 : Neuroprotektívny a kardioprotektívny potenciál fenolových kyselín v prevencii civilizačných ochorení. VEGA č. 2/0148/22 : Vývoj diabetickej nefropatie a jej liečba nutraceutikom v experimentálnych podmienkach) Type: GII
 • ŠOLTÉS, Ladislav - VALACHOVÁ, Katarína - ŠVÍK, Karol - PADEJ, Ivan - MACH, Mojmír. Biomedicínska metóda hodnotenia pro- a/alebo antioxidačných vlastností rastlinných polyfenolov a jej použitie : patentová prihláška PP50030-2023, dátum podania prihlášky: 10.05.2023. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2023. 22 s. Type: AGJ
 • Interdisciplinary toxicology. Editor-in-Chief: Ladislav Šoltés [2023-]; Executive Editor-in-Chief: Mojmir Mach [2008-]; Field Chief Editors: Lucia Račková, Iveta Bernátová, Michal Dubovický [2018-], Katarína Valachová [2023-] ; editor-in-Chief: Miroslav Pohanka [2017-2022]; Editor-in-Chief: Eduard Ujházy [2008-2010]; Editor-in-Chief: Michal Dubovický [2011-2017]. Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS. SCOPUS. 4x ročne. ISSN 1337-6853 Type: FAI
 • ŠTEFEK, Milan - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ADDOVÁ, Gabriela - BOHÁČ, Andrej. Zlúčenina cemtirestat disulfid, prekurzor inhibítora aldoketoreduktáz, spôsob jej prípravy, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie : patentový spis SK 289100 B6, dátum oznámenia o sprístupnení dokumentu: 09.08.2023 vo Vestníku ÚPV SR č. 15/2023. Int. Cl.: C07D 487/04, A61K/53, A61P 35/00. Majiteľ: Centrum experimentálnej medicíny SAV, v.v.i., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, SK : International publication number WO 2022/132058 A1. International publication date: 23. 06.2022. International patent classification: A61K 31/53 , A61P 35/00, C07D 48/04. Applicants: Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava (SK), Univerzita Komenského v Bratislave , Šafárikovo námestie 6, 814 99, Bratislava. (SK) = Cemtirestat disulfide, prodrug of aldo-keto reductase inhibitor, preparation, pharmaceutical composition and use thereof. Banská Bystrica ; Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2023. 12 s., 28 p. Type: AGJ
 • ŠTEFEK, Milan - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ADDOVÁ, Gabriela - BOHÁČ, Andrej. Zlúčenina cemtirestat disulfid, prekurzor inhibítora aldoketoreduktáz, spôsob jej prípravy, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie : patentový spis č. 289100, druh dokumentu: B6, čislo prihlášky: 50074-2020. Dátum podania prihlášky: 14.12.2020. Dátum zverejnenia prihlášky: 30. 6. 2022, Vestník ÚPV SR č.:12/2022. Dátum vydania patentovej listiny: 31.7.2023. Dátum oznámenia o sprístupnení dokumentu: 9.08.2023, Vestník ÚPV SR č.: 15/2023. Int. Cl. (2006.01): C07D 487/04, A61K 31/53, A61P 35/00. Majiteľ: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, verejná výskumná inštitúcia Bratislava, SK; Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, SK. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2023. 12s. Type: AGJ
 • ŠUTOVSKÁ, Hana - MOLČAN, Ľuboš - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - SÝKORA, Matúš - KOPKAN, Libor - ZEMAN, Michal. Mineralocorticoid receptor blockade protects the kidneys but does not affect inverted blood pressure rhythm in hypertensive transgenic (mRen-2)27 rats. In Molecular and Cellular Endocrinology, 2023, vol. 572, art. no. 111967. (2022: 4.1 - IF, Q2 - JCR, 1.009 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0303-7207. Dostupné na internete: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0303720723001181?via%3Dihub (APVV-17-0178 : Dôsledky disrupcie cirkadiánneho systému umelým svetlom v noci na fyziologické a behaviorálne procesy. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním) Type: ADCA
 • ŠVEC, Andrej - ADAMEOVÁ, Adriana**. Facts and ideas on statins with respect to their lipophilicity: a focus on skeletal muscle cells and bone besides known cardioprotection. In Molecular and Cellular Biochemistry : an international journal for chemical biology in health and disease, 2023, vol. 478, iss. 8, p. 1661-1667, doi: 10.1007/s11010-022-04621-y. Online ahead of print. (2022: 4.3 - IF, Q2 - JCR, 0.826 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0300-8177. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11010-022-04621-y (APVV-20-0242 : Nekroptotické a pleiotropné účinky RIP3 kinázy pôsobiacej ako konvergentný bod pri strate srdcových buniek: pochopenie základných mechanizmov v ischemickom srdci s metabolickým stresom alebo bez neho ako nástroj návrhu terapeutických prístupov.. APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov) Type: ADCA
 • TEPLANOVÁ, Terézia - ALMÁSSY, Ambroz - ADDOVÁ, Gabriela - ŠTEFEK, Milan - BOHÁČ, Andrej - KOVÁČIKOVÁ, Lucia. Vývoj vysoko účinných a selektívnych ALR2 inhibítorov a ich disulfidových dimérov určených na ovplyvnenie komplikácií diabetu a rastu tumorov. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 834 - 839. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023) Type: AFD
 • TODOROVIC, Nikola - FERNÁNDEZ-LANDA, Julen - SANTIBAÑEZ, Asier - KURA, Branislav - STAJER, Valdemar - KOROVLJEV, Darinka - OSTOJIC, Sergej M.**. The Effects of Hydrogen-Rich Water on Blood Lipid Profiles in Clinical Populations: A Systematic Review and Meta-Analysis. In Pharmaceuticals, 2023, vol. 16, no. 2, art. no. 142. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.799 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1424-8247. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/1424-8247/16/2/142 Type: ADCA
 • TOMKO, Matúš - IDUNKOVÁ, Alžbeta - DUBIEL-HOPPANOVÁ, Lucia - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - ONDÁČOVÁ, Katarína - DUBOVICKÝ, Michal - LACINOVÁ, Ľubica. Účinky materskej depresie na excitabilitu neurónov potomstva. In XLIV. Dni lekárskej biofyziky : Zborník abstraktov, 31. mája - 2. júna 2023, Stará Lesná. 1. vydanie. - Bratislava : UK Bratislava, 2023, s. 74-75. ISBN 978-80-223-5630-9. Dostupné na internete: https://www.konferencie.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=477 (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. Vega č. 2/0081/22 : Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom. Dni lekárskej biofyziky) Type: AFL
 • TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - BALIŠ, Peter. Contribution of the Institute of Normal and Pathological Physiology CEM SAS to the development of knowledge in the area of nitric oxide action in the regulation of cardiovascular system. In Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century : book of abstract. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 11-12. ISBN 978-80-89991-12-9. (VEGA č. 2/0156/21 : Mezenterický perivaskulárny tuk a jeho špecifická úloha v regulácii črevnej cirkulácie u potkana pri rôznych režimoch príjmu potravy. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov. International Symposium Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century) Type: AFG
 • TÓTHOVÁ, Nikola - KAMGA SILIHE, Kevine - CHRASTINA, Martin - DRÁFI, František - KHADEMNEMATOLAHI, Sasan - PRUŽINSKÁ, Katarína - PONIŠT, Silvester - BAUEROVÁ, Katarína. Azaridachta Indica (Neem) Seed Oil Effect in Experimental Arthritis – Clinical Parameters Assessment. In XII PhD Miniconference CEM SAS 2023 : book of abstracts. - Bratislava : Centre for Experimental Medicine Slovak Academy of Sciences, p. 20. ISBN 978-80-89991-11-2. (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. VEGA č. 2/0091/23 : Prínos nových nanonosičových liekových systémov k zvýšeniu protizápalového účinku D-limonénu, felandrénu, izoborneolu a chryzofanolu skúmaný in vivo. VEGA č. 2/0126/23 : Farmakologická intervencia v liečbe kachexie podávaním prírodných extraktov (Crocus sativus a Ginkgo biloba) a látok (melitín, šafranal, krocín, kempferol a izorhamnetín) v kombinácii s metotrexátom a dexametazónom na zvieracom modeli zápalovej kachexie. XII PhD Miniconference CEM SAS 2023) Type: AFH
 • TYČIAKOVÁ, Silvia - LIŠKOVÁ, Veronika - SVITKOVÁ, Barbora - FRIMMEL, Karel - KRIŽANOVÁ, Oľga - MATÚŠKOVÁ, Miroslava. Úloha mitochondrií v bunkách kolorektálneho karcinómu - vplyv nadexpresie mitofuzínu 2 : Poster 6. In Onkológia, 2023, roč. 18, supl. 1, s. 66-67. ISSN 1336-8176. (Bratislavské onkologické dni : LX. ročník. VEGA 2/0185/21 : Úloha mitochondrií v progresii kolorektálneho karcinómu. APVV-20-0176 : Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze) Type: AFL
 • UJHÁZY, Eduard - DUBOVICKÝ, Michal. Deformované ľudské telá a nemilosrdná spoločnosť : neľahké osudy znetvorených ľudí z pohľadu histórie. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 9, s.46-50. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • UJHÁZY, Eduard. Spomienka na múdreho človeka. Prof. Fedor-Freybergh (1936-2021). In Roš Chodeš, 2023, roč. 85, č. červen, s. 23. ISSN 121074 68. Type: GII
 • VALACHOVÁ, Katarína** - ŠVÍK, Karol - JURČÍK, Rastislav - ONDRUŠKA, Ľubomír - BIRÓ, Csaba - ŠOLTÉS, Ladislav. Enhanced healing of skin wounds in ischemic rabbits using chitosan/hyaluronan/edaravone composite membranes: effects of laponite, carbon and silver‑plated carbon nanofiber fillers. In Chemical Papers, 2023, vol. 77, no. 4, p. 1835-1841. (2022: 2.2 - IF, Q3 - JCR, 0.351 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0366-6352. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11696-022-02553-x (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy) Type: ADDA
 • VISKUPIČOVÁ, Jana - REZBÁRIKOVÁ, Petronela - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - KANĎÁROVÁ, Helena - MÁJEKOVÁ, Magdaléna**. Inhibitors of SARS-CoV-2 main protease: Biological efficacy and toxicity aspects. In Toxicology in vitro : the official journal of the European Society for Toxicology in Vitro, 2023, vol. 92, art. no. 105640. (2022: 3.2 - IF, Q2 - JCR, 0.666 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0887-2333. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tiv.2023.105640 (ITMS2014+: 313011ATT2 : Vývoj produktov modifikáciou prírodných látok a štúdium ich multimodálnych účinkov na ochorenie COVID-19) Type: ADCA
 • VLKOVIČOVÁ, Jana - BARTEKOVÁ, Monika - ŠNÚRIKOVÁ, Denisa - KOMIEIEVA, Daria - FERENCZYOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora. Vplyv quercetínu na renálnu Na,K-ATPázu u potkanov kmeňa ZDF. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, non-pagin. (VEGA č. 2/0148/22 : Vývoj diabetickej nefropatie a jej liečba nutraceutikom v experimentálnych podmienkach. APVV-21-0194 : Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom) Type: GII
 • VRANKOVÁ, Stanislava - PETRÍKOVÁ, Zuzana - CIMROVÁ, Barbora - KLIMENTOVÁ, Jana - CEBOVÁ, Martina - BENKO, Jakub. 7,8-dihydroxyflavone affects brain nitric oxide production in animal model of depression. In Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century : book of abstract. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 49. ISBN 978-80-89991-12-9. (VEGA č. 2/0118/21 : Porovnanie antidepresívnych účinkov prírodného psychoplastogénu a aktivátora mTOR v animálnom modeli depresie. VEGA č. 2/0132/20 : Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu. International Symposium Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century) Type: AFG
 • VRANKOVÁ, Stanislava - KLIMENTOVÁ, Jana - CEBOVÁ, Martina - BENKO, Jakub. Účinok prírodného psychoplastogénu 7,8-dihydroxyflavónu u animálneho modelu depresie. In VIII. Slovenský neuropsychiatrický kongres 2023 : kniha abstraktov. - Bratislava : Berlina, s.r.o., 2023, s. 32. ISBN 978-80-973662-8-5. (VEGA č. 2/0118/21 : Porovnanie antidepresívnych účinkov prírodného psychoplastogénu a aktivátora mTOR v animálnom modeli depresie. VEGA č. 2/0080/22 : Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky. Slovenský neuropsychiatrický kongres) Type: AFH
 • VRANKOVÁ, Stanislava - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Effect of low-dose l-name pretreatment on no/ros balance and vasoactivity in l-name/salt-induced hypertensive rats. In 50. pracovní konference „Komise experimentální kardiologie“, 4. – 6. 10. 2023, Mikulov : Sborník Abstrakt. - Brno : SYMMA, spol. s r.o., 2023, p. 76. ISBN 978-80-11-03840-3. (APVV-22-0271 : Účinky mezenchymálnych kmeňových buniek a inhibítora HMGB1 na kardiovaskulárny systém po experimentálne vyvolanom infarkte myokardu v hypertenzii a diabetes mellitus. VEGA č. 2/0118/21 : Porovnanie antidepresívnych účinkov prírodného psychoplastogénu a aktivátora mTOR v animálnom modeli depresie) Type: AFK
 • VRBJAR, Norbert - VLKOVIČOVÁ, Jana - ŠNÚRIKOVÁ, Denisa - KALOČAYOVÁ, Barbora - ZORAD, Štefan - CULAFIC, Tijana - TEPAVCEVIC, Snezana - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - RADOŠINSKÁ, Dominika - KOLLÁROVÁ, Marta - RADOŠINSKÁ, Jana**. Alterations in Oxidative Stress Markers and Na,K-ATPase Enzyme Properties in Kidney after Fructose Intake and Quercetin Intervention in Rats. In Life-Basel, 2023, vol. 13, no. 4, art. no. 931. (2022: 3.2 - IF, Q2 - JCR, 0.634 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2075-1729. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/life13040931 (APVV-20-0421 : Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 2. VEGA č. 1/0193/21 : Vlastnosti erytrocytov a oxidačný stres za vybraných patológií a po podávaní antioxidantov) Type: ADCA
 • VRZOŇOVÁ, Romana** - ČÍŽOVÁ, Alžbeta - RAČKOVÁ, Lucia - MEČÁROVÁ, Jana - BIELIKOVÁ, Sandra - BYSTRICKÝ, Slavomír. Molar-mass-dependent antibacterial activity of cationic dextran derivatives against resistant nosocomial pathogens. In International Journal of Biological Macromolecules, 2023, vol. 235, art. no. 123854. (2022: 8.2 - IF, Q1 - JCR, 1.187 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0141-8130. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.123854 (VEGA 2/0076/21 : Funkcionalizované kvasinkové polysacharidy – perspektívna kategória .... APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení) Type: ADCA
 • ZEMANČÍKOVÁ, Anna - KVANDOVÁ, Miroslava - BALIŠ, Peter - TÖRÖK, Jozef. Effect of high-fat diet in combination with intermittent fasting on selected cardiometabolic parameters. In Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century : book of abstract. - Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 50. ISBN 978-80-89991-12-9. (VEGA č. 2/0156/21 : Mezenterický perivaskulárny tuk a jeho špecifická úloha v regulácii črevnej cirkulácie u potkana pri rôznych režimoch príjmu potravy. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov. SASPRO2 1368/03/02 : AMVADYMESE - Význam endotelovej α1AMPK v rozvoji vaskulárnej dysfunkcie a v procese metabolickej senescencie u potkanov s metabolickým syndrómom/diabetes mellitus II. typu. APVV-22-0154 : Kardiovaskulárna ochrana sprostredkovaná α1AMPK proti endotelovej dysfunkcii sprostredkovanej metabolickým syndrómom – identifikácia nových rizikových faktorov. International Symposium Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century) Type: AFG
 • ZVARÍK, Milan - WACZULÍKOVÁ, Iveta - VITOVIČ, Pavol - ŠIKUROVÁ, Libuša - MORVOVÁ, Marcela, Jr. - ČECHOVÁ, Katarína - GARAIOVÁ, Zuzana - ŠUBJAKOVÁ, Veronika - FERKO, Miroslav - ANDELOVÁ, Natália - BALIŠ, Peter - KVANDOVÁ, Miroslava - PÚZSEROVÁ, Angelika - JANÁČOVÁ, Veronika - BENČÍKOVÁ, Diana. Experimentálne metódy biofyziky a lekárskej fyziky. Recenzenti Michal Šimera, Daniel Jancura. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. 417 s. Dostupné na internete: https://fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/microsites/kjfb/images/bmf/Experimentalne_metody_BFaLF__2022.pdf. ISBN 978-80-8147-128-5 (APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. VEGA č. 2/0153/21 : Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov) Type: ACB
 • REZBÁRIKOVÁ, Petronela** - VISKUPIČOVÁ, Jana - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - HORÁKOVÁ, Ľubica. Interaction of quercetin and its derivatives with Ca2+ -ATPase from sarcoplasmic reticulum: Kinetic and molecular modeling studies. In General Physiology and Biophysics, 2023, vol. 42, no., p. 457-468. (2022: 1.5 - IF, Q4 - JCR, 0.37 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0231-5882. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/gpb_2023020 (VEGA č. 2/0113/21 : Fenolové látky a ich semisyntetické deriváty ako terapeutické nástroje pre ovplyvnenie stresu endoplazmatického retikula prostredníctvom SERCA púmp. VEGA č. 2/0063/22 : Môže byť modulácia sarko/endoplazmatickej Ca2+ - ATPázy (SERCA) vybranými prírodnými látkami regulovaná sirtuínmi? Význam v podpornej liečbe diabetických komplikácií a nádorových ochorení. Vega č. 2/0103/22 : Ligandom podmienená modulácia vápnikovej pumpy - štúdium mechanizmu a návrh nových látok. APVV-20-0543 : Viac-cieľový prístup k rôznorodým molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy) Type: ADDA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus