Information Page of SAS Organisation

Istitute of Theatre and Film Research

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • ČIRIPOVÁ, Dáša. Play as Art of Survival. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 3, s. 298-310. ISSN 0037-699X.(VEGA 2/0170/16 : Divadlo ako komunikácia krízy hodnôt). Type: ADFB
 • DUDKOVÁ, Jana. Tourists, migrants and travellers: the role of women in reshaping Slovak (cinematic) identity. In Conflict and Controversy in Small Cinemas. - Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York : Peter Lang, 2018, s. 101-114. ISBN 978-3-631-75029-2. ISSN 2364-3919.(APVV 0797-12 : Slovenská kinema - Slovenská kinematografia po roku 1989). Type: ABC
 • DUDKOVÁ, Jana. On the beautiful blue Danube: a case study of imagining Europe without Europe in the mid- 1990s Slovak Cinema. In Studies in Eastern European Cinema, 2018, roč. 9, č. 1, s. 76-88. ISSN 2040-350X.(APVV 0797-12 : Slovenská kinema - Slovenská kinematografia po roku 1989). Type: ADEB
 • DUDKOVÁ, Jana. O vode, strachoch a nesúmerateľnosti. In Film.sk, 2018, roč. 19, č. 1, s. 28-31. ISSN 1335-8286. Type: BDF
 • DUDKOVÁ, Jana. Dole krásky, nech žije veľký brat. In k o d : konkrétne o divadle, 2018, roč. 12, č. 3, s. 16-20. ISSN 1337-1800. Type: EDI
 • DUDKOVÁ, Jana. Vojna ako maskovaná asymetria. In Film.sk, 2018, roč. 19, č. 2, s. 20-21. ISSN 1335-8286. Type: EDI
 • DUDKOVÁ, Jana. Válek funguje (s otáznikmi aj bez nich). In Film.sk, 2018, roč. 19, č. 62, s. 20-21. ISSN 1335-8286. Type: EDI
 • KNOPOVÁ, Elena. Rozpačitý XVI. ročník Európskej ceny za divadlo v starobylom, ale aj modernom Ríme. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 1, s. 96-106. ISSN 0037-699X.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Type: ADFB
 • KNOPOVÁ, Elena. Divadelný výskum publika v chudobných lokalitách Slovenska - kam hodnotovo patríme? In Divadlo Pôtoň, 2018, dostupné na: http://www.poton.sk/aktuality/apel-lokalit/.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Type: GHG
 • KNOPOVÁ, Elena. Slovenské divadlo po roku 1989 - kontakty s európskou tvorbou a tendenciami. In Dokumenty - Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, 2018, dostupné na: http://www.udfv.sav.sk/dokumenty/Knopova-Slovenske.divadlo.po.roku.1989.pdf. Požaduje sa Adobe reader(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Type: GHG
 • KRIŽKOVÁ, Eva. Piata loď, Špina, Nina. Tri artové slovenské filmy a ich úsilie osloviť divákov v kinách. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 1, s. 79-95. ISSN 0037-699X.(APVV 0797-12 : Slovenská kinema - Slovenská kinematografia po roku 1989). Type: ADFB
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Prvé roky fungovania Mestského divadla v Prešporku a pôsobenie nemeckého divadelného riaditeľa Maxa Kmentta. In Musicologica Olomucensia, 2017, roč. 25, s. 115-131. ISSN 1212-1193. Type: ADEB
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Musiktheater in Pressburg/Pozsony/Bratislava vom Österreichisch-Ungarischen Ausgleich bis zum zweiten Weltkrieg. In The Network of the Musical Theatre Companies in the Multilingual East-Cerntral Europe, 28-29 May 2018, Budapest : abstracts, 2018, s. 6-7, dostrupné na: http://zti.hu/files/mzt/visegrad/v4_abstracts.pdf. Požaduje sa Adobe reader. Type: GHG
 • LINDOVSKÁ, Nadežda. Rok 1948: emancipácia žien a slovenské divadlo. Príspevok k dejinám rodových vzťahov na Slovensku. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 2, s. 141-163. ISSN 0037-699X.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Type: ADFB
 • MIHÁLOVÁ, Lucia. Divadelné reflexie Slovenskej republiky 1939-1945 v 21. storočí. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 2, s. 173-194. ISSN 0037-699X.(VEGA 2/0143/16 : 100 rokov Slovenského národného divadla/One Hundred Years of the Slovak National Theatre). Type: ADFB
 • MIHÁLOVÁ, Lucia. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť Európskej ceny za divadlo. In Hybris - monitoring divadiel na Slovensku, 2018, dostupné na: http://reflektor.vsmu.sk/priestor/priestor-detail/article/minulost-pritomnost-a-buducnost-europskej-ceny-za-divadlo/. Type: GHG
 • Na druhom brehu : Bulletin k inscenácii. Zostavila Lucia Mihálová. Trnava : Divadlo Jána Palárika v Trnave, 2018. 40 s. Type: GII
 • Pamiatkar : Bulletin k inscenácii. Zostavili Lucia Mihálová a Marta Šuleková. Bratislava : Kollektiv s.r.o., 2018. 34 s. Type: GII
 • Vláda tmy : Bulletin k inscenácii. Zostavila Lucia Mihálová. Trnava : Divadlo Jána Palárika v Trnave, 2018. 38 s. Type: GII
 • Otec Goriot : Bulletin k inscenácii. Zostavila Lucia Mihálová. Nitra : Divadlo Andreja Bagar v Nitre, 2018. 19 s. Type: GII
 • Kurz negatívneho myslenia : Bulletin k inscenácii. Zostavila Lucia Mihálová. Bratislava : Divadelná fakulta VŠMU, 2018. 6 s. Type: GII
 • MICHALOVIČ, Michal. Panna zázračnica: od novely po režisérsky scenár. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 1, s. 52-66. ISSN 0037-699X. Type: ADFB
 • MICHALOVIČ, Michal. Fantómová niť. In Film.sk, 2018, roč. 19, č. 4, s. 32-33. ISSN 1335-8286. Type: EDI
 • MISTRÍK, Miloš. Nepodrobený herec podľa Georga Banuho. In Divadelní revue, 2018, roč. 29, č. 1, s. 102-106. ISSN 0862-5409.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Type: BDCB
 • MISTRÍK, Miloš. Za Milenou Cesnakovou-Michalcovou (27. 1. 1924, Praha - 6. 4. 2018, Praha). In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 2, s. 224-225. ISSN 0037-699X. Type: EDJ
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Súčasná operná tvorba v repertoári Slovenského národného divadla v 60. rokoch 20. storočia. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 1, s. 5-23. ISSN 0037-699X.(VEGA 2/0170/16 : Divadlo ako komunikácia krízy hodnôt). Type: ADFB
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Pôvodná slovenská operná tvorba po roku 1989. In Kontexty alternatívneho divadla v súčasnom myslení. - Prešov : Filozofická Fakulta Prešovskej univerzity, 2017, s. 247-265. ISBN 978-80-555-1951-7.(VEGA 2/0170/16 : Divadlo ako komunikácia krízy hodnôt). Type: AEDA
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Vojak, matka a meštianska dcéra : Wozzeck, Medea a Vojaci Petra Konwitschného. In Svět a divadlo : časopis o světě divadla a divadle světa, 2018, roč. 28, č. 3, s. 62-73. ISSN 0862-7258.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Type: BDE
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Bratislavské toscobranie. In .týždeň, 2018, roč. 15, č. 24, s. 46. ISSN 1336-5932. Type: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Kde bolo, tam bolo, nie je. In .týždeň, 2018, roč. 15, č. 6, s. 43. ISSN 1336-5932. Type: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Trojnásobný rolový debut. In Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 6, s. 30. ISSN 1335-4140. Type: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Operné vášne a krásny spev. In .týždeň, 2018, roč. 15, č. 19, s. 43. ISSN 1336-5932. Type: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Košické Hoffmannky dvakrát vedľa. In Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 3, s. 30. ISSN 1335-4140. Type: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Možno zachrániť svet? In k o d : konkrétne o divadle, 2018, roč. 12, č. 3, s. 24-29. ISSN 1337-1800. Type: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Absolventská chalúpka. In Opera Slovakia : online časopis, 23. 2. 2018. Dostupné na http://operaslovakia.sk/absolventska-chalupka/. ISSN 2453-6490. Type: EDI
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Za majstrom, ktorý si tykal s Verdim. In k o d : konkrétne o divadle, 2018, roč. 12, č. 1, s. 46-47. ISSN 1337-1800. Type: EDJ
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Všetko najlepšie, Mrs. Pearsová! In Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 4, s. 36. ISSN 1335-4140. Type: EDJ
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Zahraniční hostia na opernom Eurokontexte : operná recenzia. In Rádio Devín - články, 28. 6. 2018, dostupné na http://devin.rtvs.sk/clanky/reflexia-a-kritika/168357/operna-recenzia-zahranicni-hostia-na-opernom-eurokontexte. Type: GHG
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. La Gioconda v Štátnej opere Banská Bystrica : operná recenzia. In Rádio Devín - články, 21. 5. 2018, dostupné na http://devin.rtvs.sk/clanky/reflexia-a-kritika/164883/operna-recenzia-la-gioconda-v-statnej-opere-banska-bystrica. Type: GHG
 • PALÚCH, Martin. Termín "filmová cenzúra" a jeho význam po roku 1989. In Iluzívne a antiiluzívne vo filme. - Bratislava : Asociácia slovenských filmových klubov : Slovenský filmový ústav, 2018, s. 199-219. ISBN 978-80-970420-5-9.(VEGA 2/0128/15 : Kritický hlas v slovenskej dokumentaristike: dominantné témy, dopad na spoločnosť, kritika inštitúcií). Type: AEDA
 • PALÚCH, Martin. Peter Mihálik - jeho prínos k výskumu dokumentárneho filmu. In Hľadanie nového priestoru : peripetie kritika, teoretika a historika Petra Mihálika. - Bratislava : Fotofo : Slovenský filmový ústav : Slovenská filmová a televízna akadémia, 2018, s. 117-127. ISBN 978-80-85739-75-6.(Vega 2/0120/18 : Inštitucionálne, produkčné a koprodukčné vzťahy medzi verejnoprávnou televíziou a pôvodnou filmovou tvorbou po roku 1989). Type: AEDA
 • PALÚCH, Martin. Posledný autoportrét - dnes sa to už u nás nedá. In Film.sk, 2018, roč. 19, zvláštne vydanie k prehliadke Projekt 100, s. 18-19. ISSN 1335-8286. Type: EDI
 • PALÚCH, Martin. Môj neznámy vojak - okupácia ako pohľad do tváre. In Film.sk, 2018, roč. 19, č. 9, s. 26-27. ISSN 1335-8286. Type: EDI
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Alexander Dubček Twice - an (Un)Known Side of Him : Selected Facts and Connections in Drama and Film Fiction Package. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 3, s. 242-266. ISSN 0037-699X.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Type: ADFB
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Divadelné paradigmy v súčasnej slovanskej kultúre. Tematika vojny v divadelných obrazoch. In Slavica Slovaca : XVI. medzinárodný zjazd slavistov v Belehrade. Príspevky slovenských slavistov, 2018, roč. 53, č. 3-4, s. 263-275. ISSN 0037-6787.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Type: ADNB
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Teatraľnyje paradigmy v sovremennoj slavjanskoj kuľture. In Teze i rezimei u dva toma : Kniževnost, kultura, folklor. Pitaňa slavistike. XVI. Meždunarodni kongres slavista. Tom 2. - Beograd : Meždunarodni komitet slavista : Savez slavističkich društava Srbije, 2018, s. 156. ISBN 978-86-917949-6-5. Type: AFG
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Deň po a nádej podnetnej Snehulienky. In Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 5, s. 35. ISSN 1335-4140. Type: EDI
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Alegorický obraz súčasného Slovenska. In Monitoring divadiel naSlovensku [online], 22. 1. 2018. Dostupné na https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/alegoricky-obraz-sucasneho-slovenska/. ISSN 2454-0129. Type: EDI

  Citácie:
  [3.1] MORAVSKÉ DIVADLO: Mária Rázusová-Martáková JÁNOŠÍK Divadlo Andreja Bagara Nitra. In Divadelní flóra. Olomouc: DW7, o.p.s. 2018. Dostupné na http://2018.divadelniflora.cz/program/43.

 • SLÁDEČEK, Ján. Shakespearovská dramatika v tvorbe Miloša Pietora: medzi prológom a epilógom. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 1, s. 23-40. ISSN 0037-699X.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Type: ADFB
 • SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Divadlo ako architektúra pamäti a národnej identity. Russian Case - Zlatá maska 2018. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 2, s. 208-223. ISSN 0037-699X.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Type: ADFB
 • SPODNIAKOVÁ, Zuzana. The interpretation of the Authorial Creation of Vladimir Vysotsky on Contemporary Moscow Stages. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2018, roč. 66, č. 3, s. 267-287. ISSN 0037-699X.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Type: ADFB
 • SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Hudba a ticho minulosti i súčasnosti. In k ø d : mesačník o divadle na Slovensku, 2017, roč. 11, č. 6, s. 58-61. ISSN 1337-1800.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Type: BDF
 • SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Divadlo sa stáva múdrejším, hlbším a bohatším. In k ø d : mesačník o divadle na Slovensku, 2017, roč. 11, č. 6, s. 79-83. ISSN 1337-1800.(APVV 15-0764 : SLODIK - Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - kontinuita a diskontinuita). Type: GII
 • SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Zlatá klapka 2017 : ocenenie pre mladých filmárov. In Pontes : medzi východom a západom, 2017, roč. 3. č. 3-4, s. 44-45. ISSN 1339-8687. Type: GII
 • SPODNIAKOVÁ, Zuzana. Alexander Soľženicyn v súčasnom umení a literatúre. In Pontes : medzi východom a západom, 2017, roč. 3. č. 3-4, s. 36-37. ISSN 1339-8687. Type: GII

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus