Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Theatre and Film Research

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • DUDKOVÁ, Jana. Umelé a umelecké v post-antropocentrickej trilógii Viery Čákanyovej = Artificial and Artistic in the Post-anthropocentric Triology of Viera Čákanyová. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2023, roč. 71, č. 1, s. 5-25. ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2023-0002 (APVV-19-0522 : Tvorba a kritika hodnôt v súčasnom umení (výtvarné umenie, divadlo, film)) Type: ADNB
 • HODOŇ, Martin. Milo Rau. And Justice for All. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, vol. 70, no. 3, p. 270 - 281. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0018 (Vega 2/0110/19 : Poetiky súčasného scénického umenia) Type: ADNB
 • KNOPOVÁ, Elena. The Festival d´Avignon - a Shared Cultural Experience as a Way Forward. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, vol. 70, no. 3, p. 296 - 311. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0020 Type: ADNB
 • KNOPOVÁ, Elena. Upratovalo sa veľa, vydarilo menej. In k o d : konkrétne o divadle, 2023, roč. 17, č. 41, s. 21-24. ISSN 1337-1800. Type: EDI
 • KNOPOVÁ, Elena. Reštart memoriálu bratov Držíkovcov v Tlmačoch. In Javisko, 2022, roč. 54, č. 4, s. 10-11. ISSN 0323-2883. Type: GII
 • Slovenské divadlo : revue dramatických umení. Hlavný redaktor [2004-2013] Andrej Maťašík, hlavná redaktorka [2014-] Michaela Mojžišová. Bratislava : Kabinet divadla a filmu SAV, 1953-. Časopis je evidovaný v databázach Elsevier SCOPUS; EBSCO - Databáza Elton B. Stephens Company; CEJSH – The Central European Journal of Humanities and the Social Sciences; DOAJ (Directory of Open Access Journals). Podnázov do r. 1986:: revue pre otázky múzických umení. Štvrťročník. ISSN 0037-699X Type: FAI
 • MISTRÍK, Miloš. Predposledná večera. Analýza inscenácie = The Penultimate Dinner. Staging Analysis. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2023, roč. 71, č. 1, s. 42-63. ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2023-0004 (VEGA 2/011/23 : Poetika absurdity, nonsensu a paradoxu v súčasnom divadle) Type: ADNB
 • MIŠOVIC, Karol. Zdena Grúberová. Recenzenti Vladimír Štefko, Peter Himič. Bratislava : Veda, 2023. 284 s. ISBN 978-80-224-2004-4 (Vega 2/0049/22 : Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla) Type: AAB
 • MIŠOVIC, Karol. Filmové a televízne herectvo Karola Machatu v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch [Handicaps and advantages of a sympathetic face. Film and television acting of Karol Machata in the fifties and sixties]. In Kino - Ikon : časopis pre vedu o filme a "pohyblivom obraze", 2022, roč. 26, č. 2, s. 57-79. ISSN 1335-1893. (Vega 2/0049/22 : Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla) Type: ADFB
 • MIŠOVIC, Karol. Július Vašek. Herec duševných rozporov = Július Vašek. An Actor of Mental Conflicts. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, roč. 70, č. 4, s. 365-389. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0025 (Vega 2/0049/22 : Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla) Type: ADNB
 • MIŠOVIC, Karol. 1968 August occupation from the perspective of Slovak theatre makers = Avgustovskata okupacija prez 1968 godina ot glednata točka na slovaškite teatrali. In Izkustvo i obščestvo : izkutstvovedski četenija 2022/Art Readings 2022. II.Novo izkustvo/New Art. 1. vyd. - Sofia : Institut za izsledvane na izkustvata, 2023, s. 209-217. ISBN 978-619-7619-22-5. ISSN 1313-2342. (Vega 2/0049/22 : Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla) Type: AECA
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Peter Konwitschny´s Musicologically Erudite Opera Direction. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, vol. 70, no. 3, p. 256 - 269. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0017 (Vega 2/0110/19 : Poetiky súčasného scénického umenia) Type: ADNB
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. The call for freedom in Slovak opera in the 1960s and 1970s = Zovut za svoboda v slovaškata opera prez 60-te i 70-te godiny na XX vek. In Izkustvo i obščestvo : izkutstvovedski četenija 2022/Art Readings 2022. II.Novo izkustvo/New Art. 1. vyd. - Sofia : Institut za izsledvane na izkustvata, 2023, s. 227-233. ISBN 978-619-7619-22-5. ISSN 1313-2342. (Vega 2/0049/22 : Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla) Type: AECA
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Editoriál. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2023, roč. 71, č. 1, s. 3-4. ISSN 0037-699X. Type: GII
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Looking Back at the Theatre production of a Scenographer, Musician and Film Architect Tomáš Berka. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, vol. 70, no. 3, p. 229 - 255. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0016 (Vega 2/0049/22 : Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla) Type: ADNB
 • PODMAKOVÁ, Dagmar. Pokus o ucelený obraz dejín slovenského divadla = An Attempt at the Full Picture of the History of Slovak Theatre. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2023, roč. 71, č. 1, s. 95-108. ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2023-0007 Type: BDNB
 • TIMČÍKOVÁ, Zuzana. Current Starting Points to Audience Development in Slovak Theatres. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, vol. 70, no. 3, p. 282 - 295. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0019 (Vega 2/0110/19 : Poetiky súčasného scénického umenia) Type: ADNB
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus