Information Page of SAS Organisation

Centre of Biosciences SAS

Publications in 2019

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • ALLILUEV, Anatoli - DREMENCOV, Eliyahu - LAPSHIN, Maxim - KOMELKOVA, Maria - TSEILIKMAN, Olga - KARPENKO, Marina - PESTEREVA, Nina - MANUKHINA, Eugenia - DOWNEY, H. Fred - KONDASHEVSKAYA, M.V. - TSEILIKMAN, Vadim. Resilience and susceptability to the stress in a rat model of post-traumatic stress disorder (PTSD) are associated with different alterations in monoamine transmission across the brain. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 3.(Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Type: AFL
 • ANTALÍKOVÁ, Jana - SEČOVÁ, Petra - HOROVSKÁ, Ľubica - BARTÓKOVÁ, Michaela - JANKOVIČOVÁ, Jana. CD9 pattern during bovine sperm maturation. In Reproduction in Domestic Animals, 2019, vol. 54, suppl. 3, p. 110. (1.638 - IF2018). ISSN 0936-6768.(Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR). Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky). Type: AEMA
 • ANTALÍKOVÁ, Jana - HOROVSKÁ, Ľubica - SEČOVÁ, Petra - JANKOVIČOVÁ, Jana - BARTÓKOVÁ, Michaela - KREJČÍŘOVÁ, Romana - POSTLEROVÁ, Pavla. Estrogen receptors in bull spermatozoa. In XXVth Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation : Program and Abstracts, Liblice Chateau, May 24 - 25, 2019. - Liblice : Institute of Biotechnology the Czech Academy of Sciences, v. v. i., Vestec, 2019, p. 28.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation : Program and Abstracts). Type: AFG
 • ANTALÍKOVÁ, Jana - SEČOVÁ, Petra - HOROVSKÁ, Ľubica - BARTÓKOVÁ, Michaela - JANKOVIČOVÁ, Jana. Tetraspanins CD9 and CD81 in bull spermatozoa. In 9th European Conference of Tetraspanins : Abstract Book & Programme, September 4 - 6, 2019. - Mainz, 2019, p. 26.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. European Conference of Tetraspanins : Abstract Book & Programme). Type: AFK
 • ANTALÍKOVÁ, Jana - HOROVSKÁ, Ľubica - SEČOVÁ, Petra - JANKOVIČOVÁ, Jana - BARTÓKOVÁ, Michaela - KREJČÍŘOVÁ, Romana - POSTLEROVÁ, Pavla. Estrogénový membránový receptor gper v býčích spermiách. In Endocrine Regulations. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology SAS, 1991-, 2019, vol. 53, suppl. 1, p. 19. ISSN 1210-0668.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. Endokrinné disruptory : Bilaterálne vedecké sympózium). Type: AFL
 • ASCHER, David - SPIGA, Ottavia - SEKELSKÁ, Martina - PIRES, Douglas E.V. - BERNINI, Andrea - TIEZZI, Monica - KRÁLOVIČOVÁ, Jana - BOROVSKÁ, Ivana - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - OLSSON, Birgitta - GALDERISI, Silvia - CICALONI, Vittoria - RANGANATH, Lakshminarayan R. - SANTUCCI, Annalisa - ZAŤKOVÁ, Andrea. Homogentisate 1,2-dioxygenase (HGD) gene variants, their analysis and genotype-phenotype correlations in the largest cohort of patients with AKU. In European Journal of Human Genetics, 2019, vol. 27, no. 6, p. 888-902. (3.650 - IF2018). ISSN 1018-4813. Type: ADCA
 • BABEĽOVÁ, Janka - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - ČIKOŠ, Štefan - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - PISKO, Jozef - KOPPEL, Juraj - FABIAN, Dušan. In vitro exposure to pyrethroid-based products disrupts development of mouse preimplantation embryos. In Toxicology in vitro : the official journal of the European Society for Toxicology in Vitro, 2019, vol. 57, p. 184 -193. (3.067 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0887-2333.(APVV-14-0763 : Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya. ITMS 26220120066 (ERDF)). Type: ADCA
 • BAČOVÁ, Kristína - PLACHÁ, Iveta - CHRASTINOVÁ, Ľubica - LAUKOVÁ, Andrea - SOPKOVÁ, D. - ANDREJČÁKOVÁ, Z. - MAĎAROVÁ, Michaela - BINO, Eva - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - JURČÍK, Rastislav. Effect of dietary supplementation of thymol on the antioxidant response of rabbits. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 11. ISBN 978-80-552-1998-1.(Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Type: AFH
 • BARSZCZ, Marcin - TACIAK, Marcin - TUŚNIO, Anna - ČOBANOVÁ, Klaudia - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra. The effect of organic and inorganic zinc source, used in combination with potato fiber, on growth, nutrient digestibility and biochemical blood profile in growing pigs. In Livestock Science, 2019, vol. 227, p. 37-43. (1.376 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1871-1413.(APVV-0667-12 : Zinok vo výžive hospodárskych zvierat a bezpečnosť konzumentov. COST FA1401 : Európska sieť-spolupráca týkajúca sa faktorov ovplyvňujúcich mikrobiálnu rovnováhu gastrointestinálneho traktu a jej význam pre zdravie prasiat (PiGuNet)). Type: ADCA
 • BARTÓKOVÁ, Michaela - ANTALÍKOVÁ, Jana - HOROVSKÁ, Ľubica - SEČOVÁ, Petra - JANKOVIČOVÁ, Jana. Štúdium tetraspanínu CD63 na kryokonzervovaných býčích spermiách. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019. ISBN 978-80-223-4711-2.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Type: AFD
 • BARTÓKOVÁ, Michaela - HOROVSKÁ, Ľubica - SEČOVÁ, Petra - ANTALÍKOVÁ, Jana - JANKOVIČOVÁ, Jana. Study of CD63 tetraspanin on bull sperm. In XXVth Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation : Program and Abstracts, Liblice Chateau, May 24 - 25, 2019. - Liblice : Institute of Biotechnology the Czech Academy of Sciences, v. v. i., Vestec, 2019, p. 15.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation : Program and Abstracts). Type: AFG
 • BERÉNYIOVÁ, Andrea - GOLAS, Samuel - GRMAN, Marián - CEBOVÁ, Martina - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. The vasomotoric effect of exogenous and endogenous hydrogen sulphide in normotensive and spontaneously hypertensive rats. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, 2019, vol. 227, suppl. 721, p. 106. (5.868 - IF2018). ISSN 1748-1708.(The Annual Meeting of the Scandinavian Physiological Society, August 8-11th 2019, Reykjavik, Iceland. VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu. VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Type: AFG
 • BERTOVÁ, Anna - IMRICHOVÁ, Denisa - KONTÁR, Szilvia - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. Zmeny v expresii regulačných proteínov vyvolané vplyvom sulforafanu v bunkách AML. In XXX. Xenobiochemické sympózium, Pezinok, 15. - 17. 5. 2019 : Program & Abstrakty. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Ústav biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, 2019, s. 29. ISBN 978-80-972752-5-9.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-16-0439 : Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Xenobiochemické sympózium). Type: AFL
 • BILČÍK, Boris - MÁČAJOVÁ, Mariana - HUNTOŠOVÁ, Veronika - KUNDEKOVÁ, Barbora - ČAVARGA, Ivan. Turkey (Meleagris gallopavo) chorioallantoic mebrane assay – rare model for experimental oncology. In Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Workshop. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. ISBN 978-80-972247-4-5.(Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Meeting). Type: AFH
 • BILČÍK, Boris - PICHOVÁ, Katarína - ARPÁŠOVÁ, Henrieta - HRNČÁR, Cyril - KOŠŤÁL, Ľubor. Poškodenia hrebeňa hrudnej kosti nosníc: Je to problém aj na Slovensku? In 46. Konferencia ČSETS : program a abstrakta. - Bratislava : Česká a Slovenská etologická společnost, 2019, s. 47. ISBN 978-80-907520-0-9.(Vega č. 2/0094/19 : Poškodenia hrebeňa hrudnej kosti – príčiny a dôsledky pre welfare, zdravie a produkciu nosníc. Konferencia ČSETS : Konference České a Slovenské etologické společnostipořádaná ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě). Type: AFL
 • BINO, Eva - LAUKOVÁ, Andrea - MICENKOVÁ, Lenka - KUBAŠOVÁ, Ivana - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - PLACHÁ, Iveta - STROMPFOVÁ, Viola - HALO, Marko - GÁLIK, Branislav. Microbiota and Phagocytic Activity in Horses with Application of Bacteriocin-producing Strain Enterococcus faecium EF412. In Power of microbes in industry and environment 2019 : book of abstracts. - Zagreb : Croatian Microbiological Society, 2019, s. 85-86, P24. ISBN 978-953-7778-17-0.(ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Power of microbes in industry and environment 2019). Type: AFG
 • BINO, Eva - LAUKOVÁ, Andrea - KUBAŠOVÁ, Ivana - STROMPFOVÁ, Viola - MILTKO, Renata - BELZECKI, Grzegorz - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Charakterizácia stafylokokov izolovaných z jeleňov a sŕn. In Čo nového v mikrobiológii : Zborník abstraktov konferencie Mladých mikrobiológov, 14.-17. marec 2019, Štrbské Pleso. - Bratislava-Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 13. ISBN 978-80-971422-9-2.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. Konferencia mladých mikrobiológov : čo nového v mikrobiológii). Type: AFH
 • BOHÁČOVÁ, Viera - ŠEREŠ, Mário - PAVLÍKOVÁ, Lucia - KONTÁR, Szilvia - CAGALA, Martin - OTEVŘEL, Jan - BOBÁL, Pavel - BRTKO, Július - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert. Triorganotin derivatives induce cell death effects on L1210 leukemia cells at submicromolar concentrations independently of P-glycoprotein expression. In XXX. Xenobiochemické sympózium, Pezinok, 15. - 17. 5. 2019 : Program & Abstrakty. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Ústav biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, 2019, s. 9. ISBN 978-80-972752-5-9.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Xenobiochemické sympózium). Type: AFH
 • BOROVSKÁ, Ivana - KRÁLOVIČOVÁ, Jana - KUBÍČKOVÁ, Monika - LUKAVSKÝ, Peter J. - VOŘECHOVSKÝ, Igor. Mutations in RNA Recognition Motifs of PUF60 and U2AF65 Occuring in Cancer and their Impact on 3’ Splice Site Selection. In 16th Horizons in Molecular Biology : International PhD Student Symposium and Career Fair for Life Sciences, 9th-12th September 2019. - Göttingen : Cuvillier Verlag, 2019, p. 98. ISBN 978-3-7369-9611-3.(Horizons in Molecular Biology : International PhD Student Symposium and Career Fair for Life Sciences). Type: AFK
 • BÚDA, Daniel - MIKUŠOVÁ, Miriam - MRÁZOVÁ, Veronika - NOVÁKOVÁ, Eva - ŠUPOLÍKOVÁ, Miroslava - GOLAIS, František - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml.. Different effect of syncytial and non-syncytial strains of Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) displayed on non-transformed and transformed cells. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 67-72. ISBN 978-80-223-4711-2.(APVV-0621-12 : Myší herpetický vírus, producent látok s imunomodulačnými a antiprollferatívnymi vlastnosťami. VEGA 1/0061/18 : Analýza bioaktívnych látok asociovaných s Myším herpetickým vírusom s antiproliferatívnymi a imunomodulačnými vlastnosťami v podmienkach in vitro a in vivo. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Type: AFD
 • BUJŇÁKOVÁ, Dobroslava - ČUVALOVÁ, Anna - ČÍŽKOVÁ, A. - ČÍŽEK, Milan. Canine bone marrow mesenchymal stem cell derived conditioned media affect bacterial growth, biofilm formation and AHL-dependent Quorum Sensing. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 15. ISBN 978-80-552-1998-1.(VEGA 2/0085/18 : Molekulárna analýza mikrobiálneho biofilmu u zvierat. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Type: AFH
 • CAGALA, Martin - PAVLÍKOVÁ, Lucia - ŠEREŠ, Mário - BOLEKOVÁ, Žaneta - KADLEČÍKOVÁ, Karolína - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. L1210 mouse leukemic cell line resistance to endoplasmic reticulum stress inducers. In 16th Horizons in Molecular Biology : International PhD Student Symposium and Career Fair for Life Sciences, 9th-12th September 2019. - Göttingen : Cuvillier Verlag, 2019, p. 120. ISBN 978-3-7369-9611-3.(APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. APVV-16-0439 : Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. APVV-14-0753 : Biočipy a biosenzory pre glykorozpoznávanie, ich vývoj, príprava a využitie pri výskume rakoviny. Vega č. 2/0159/19 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Horizons in Molecular Biology : International PhD Student Symposium and Career Fair for Life Sciences). Type: AFK
 • CAGALA, Martin - PAVLÍKOVÁ, Lucia - ŠEREŠ, Mário - BOLEKOVÁ, Žaneta - KADLEČÍKOVÁ, Karolína - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. Rezistencia myšej leukemickej línie L1210 na induktory stresu endoplazmatického retikula. In XXX. Xenobiochemické sympózium, Pezinok, 15. - 17. 5. 2019 : Program & Abstrakty. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Ústav biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, 2019, s. 30. ISBN 978-80-972752-5-9.(APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. APVV-16-0439 : Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení. APVV-14-0753 : Biočipy a biosenzory pre glykorozpoznávanie, ich vývoj, príprava a využitie pri výskume rakoviny. Vega č. 2/0159/19 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou. Xenobiochemické sympózium). Type: AFL
 • CAGALINEC, Michal - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - KOVÁČOVÁ, Dominika - PAULIS, Ľudovít - KUREKOVÁ, Simona - HOŤKA, Matej - PAVELKOVÁ, Jana - PLAAS, M. - NOVOTOVÁ, Marta - ZAHRADNÍK, Ivan. Calcium signaling and contractility in cardiac myocyte of wolframin deficient rats. In Frontiers in Physiology, 2019, vol. 10, art. no. 172. (3.201 - IF2018). ISSN 1664-042X.(SASPRO 0063/01/02 : Funkčné prepojenie mitochondrií a endoplazmatického retikula u Wolframovho syndrómu: predpokladaný význam pre ochranu mozgu a srdca. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0169/16 : Dynamika a morfológia mitochondrií u transgénneho modelu Wolframovho syndrómu: význam pre ochranu srdca. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn). Type: ADMA
 • CAGALINEC, Michal - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - PAVELKOVÁ, Jana - HOŤKA, Matej - KUREKOVÁ, Simona - PLAAS, M. - ZAHRADNÍK, Ivan. Alterations in calcium signalling and contractility in cardiac myocytes of wolframin deficient rats. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. IX-X.(Vega č. 2/0169/16 : Dynamika a morfológia mitochondrií u transgénneho modelu Wolframovho syndrómu: význam pre ochranu srdca. Vega č. 2/0121/19 : Dominantné mutácie u Wolframovho syndrómu: potenciálne rozdielny mechanizmus účinku v porovnaní s recesívnymi mutáciami. SASPRO 0063/01/02 : Funkčné prepojenie mitochondrií a endoplazmatického retikula u Wolframovho syndrómu: predpokladaný význam pre ochranu mozgu a srdca. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. ITMS-26230120006. Fyziologické dny). Type: AFK
 • BÖGI, Eszter - BELOVIČOVÁ, Kristína - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - CSATLÓSOVÁ, Kristína - DREMENCOV, Eliyahu - LACINOVÁ, Ľubica - DUBOVICKÝ, Michal. Pre-gestational stress impacts excitability of hippocampal cells in vitro and is associated with neurobehavioral alterations during adulthood. In Behavioural Brain Research, 2019, vol. 375, art. no. 112131. (2.770 - IF2018). ISSN 0166-4328.(Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Type: ADCA
 • BÖGI, Eszter - BELOVIČOVÁ, Kristína - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - CSATLÓSOVÁ, Kristína - UJHÁZY, Eduard - LACINOVÁ, Ľubica - DUBOVICKÝ, Michal. Maternal stress prior gestation effects excitability of hippocampal cells in vitro and is associated with neurobehavioral alterations during adulthood. In EBPS. Biennial Meeting. Abstract Book : 28-31 August 2019, Braga, Portugal, p. 104, PO 65.(Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. EBPS Biennial Meeting 2019). Type: AFK
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - BÖGI, Eszter - ĎURIŠOVÁ, Barbora - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu. Effect of maternal immune activation on the excitability of monoamine neurons in the offspring. In European Neuropsychopharmacology, 2019, vol. 29, suppl. 2, p. S668. (4.468 - IF2018). ISSN 0924-977X.(ECNP Workshop : For Early Career Scientists in Europe. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Type: AEMA
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - PALIOKHA, Ruslan - BÖGI, Eszter - ĎURIŠOVÁ, Barbora - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu. Sex differences in monoamine response to maternal immune activation in rats. In VIIIth Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine : through the vision and ideas create a plan for success. Book of abstracts. 10th june 2019. - Bratislava : Centrum of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 10.(VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine 2019 : Through the Vision and Ideas Create a Plan for Success). Type: AFH
 • ČIKOŠ, Štefan - BABEĽOVÁ, Janka - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - BURKUŠ, Ján - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - FABIAN, Dušan - KOPPEL, Juraj. Glucocorticoid receptor isoforms and effects of glucocorticoids in ovulated mouse oocytes and preimplantation embryos. In Biology of Reproduction, 2019, vol. 100, no. 2, p. 351-364. (2.960 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0006-3363.(APVV-0815-11 : Matka a embryo: vplyv materskej obezity a stresu na vývin preimplantačného embrya. APVV-14-0763 : Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya. Vega č. 2/0039/15 : Molekulárne mechanizmy adaptácie preimplantačného embrya. ITMS 26220120066 (ERDF)). Type: ADCA
 • ČIKOŠ, Štefan - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - BABEĽOVÁ, Janka - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - FABIAN, Dušan - KOPPEL, Juraj. Cell receptors mediating communication between preimplantation embryo and surrounding environment: clues from mouse and rabbit models: a review. In Slovak Journal of Animal Science, 2019, vol. 52, no. 1, s. 24-29. ISSN 1337-9984.(ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech)). Type: ADFB
 • ČIKOŠ, Štefan - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - BABEĽOVÁ, Janka - FABIAN, Dušan - KOPPEL, Juraj. Bunkové receptory potenciálne sprostredkujúce pôsobenie materského stresu na preimplantačné embryo. In Biochemické dni 2019 : Zborník abstraktov z konferencie, 21.9. - 24.9.2019, Horný Smokovec. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií, 2019, s. 21. ISBN 978-80-89965-27-4.(VEGA 2/0092/19 : Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí. APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. Biochemické dni 2019). Type: AFH
 • ČOBANOVÁ, Klaudia - VÁRADYOVÁ, Zora - MRAVČÁKOVÁ, Dominika - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - KUCKOVÁ, Katarína - VÁRADY, Marián. Effect of zinc and herbal mixture on antioxidant indices and mineral concentration in liver and duodenal mucosa of lambs. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 17. ISBN 978-80-552-1998-1.(APVV-14-0169 : Rezistencia parazitov na antihelmintiká - výzvy, perspektívy a riešenia. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). APVV-17-0297 : Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia. Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Type: AFH
 • DREMENCOV, Eliyahu - LAPSHIN, Maxim - KOMELKOVA, Maria - ALLILUEV, Anatoli - TSEILIKMAN, Olga - KARPENKO, Marina - PESTEREVA, Nina - MANUKHINA, Eugenia - DOWNEY, H. Fred - TSEILIKMAN, Vadim. Chronic predator scent stress alters serotonin and dopamine levels in the rat thalamus and hypothalamus, respectively. In General Physiology and Biophysics, 2019, vol. 38, no. 2, p. 187-190. (1.309 - IF2018). ISSN 0231-5882. Type: ADDA
 • DREMENCOV, Eliyahu - CSATLÓSOVÁ, Kristína - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - GRINCHII, Daniil - PALIOKHA, Ruslan - BÖGI, Eszter - ĎURIŠOVÁ, Barbora - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela. Prenatal exposure to maternal immune activation in rats has different effects on brain monoamine neuronal firing activity in adult male and female offspring. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 17.(VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Type: AFH
 • DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - VARGOVÁ, Miroslava - HURNÍKOVÁ, Zuzana - LAUKOVÁ, Andrea. Vplyv probiotickej terapie na špecifickú protilátkovú odpoveď myší s experimentálnou trichinelózou. In Slovenský veterinársky časopis, 2019, roč. 44, č. 1, s. 54-58. ISSN 1335 - 0099.(Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou). Type: ADFB
 • DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - VARGOVÁ, Miroslava - LAUKOVÁ, Andrea. Proliferácia T a B lymfocytov ex vivo z myší modulovaných probiotickými kmeňmia infekciou Trcihinella spiralis. In Slovenský veterinársky časopis, 2019, roč. 44, č. 1, s. 58-61. ISSN 1335 - 0099.(Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou). Type: ADFB
 • DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - VARGOVÁ, Miroslava - LAUKOVÁ, Andrea - REVAJOVÁ, Viera. Modulatory effect of probiotic therapy on intestinal lymphocytes in mice infected with Trichinella spiralis. In Theory and Practice of Parasitic Disease Control : Collection of Scientific Articles adapted from the International Scientific Conference, 15–17 May 2019, Moscow. Indyuhova, F.N.M. (ed.). - Moscow : All Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants, 2019, s. 741-745. ISBN 978-5-9902340-8.(Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou. Theory and practice of parasitic disease control : international scientific conference). Type: AFC
 • DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - VARGOVÁ, Miroslava - HURNÍKOVÁ, Zuzana - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea. Enterocins and Enterocin-producing strains modulate oxidative metabolism of macrophages in mice infected with Trichinella spiralis. In Annals of Parasitology : The XXV. Congress of the Polish Parasitological Society, 9-12 September,2019, Warsaw. Abstracts, 2019, vol. 65, suppl., p. 157-158. ISSN 0043-5163.(Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. The XXV. Congress of the Polish Parasitological Society). Type: AFG
 • DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - VARGOVÁ, Miroslava - LAUKOVÁ, Andrea - REVAJOVÁ, Viera. Dynamics of lymphocyte subpopulations in the small intestine of mice treated with probiotic bacteria and infected with Trichinella spiralis. In Scientia Parasitologica, 2019, vol. 20, special Issue, p. 120-121. ISSN 1582-1366.(Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia). Type: AFG
 • ELEFANTOVÁ, Katarína - LAKATOŠ, Boris - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. Meranie mitochondriálneho membránového potenciálu s JC-1 v bunkách L1210 exprimujúcich P-glykoproteín. In Drobnicov memoriál 10. ročník. Stará Lesná, 11. – 13. september 2019 : zborník príspevkov a program. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2019, s. 20-22. ISBN 978-80-972752-6-6.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Drobnicov memoriál). Type: AFH
 • ELSAYAD, Kareem - POLÁKOVÁ, Silvia - GREGAN, Juraj. Probing Mechanical Properties in Biology Using Brillouin Microscopy. In Trends in Cell Biology, 2019, vol. 29, no. 8, p. 6608-6611. (16.588 - IF2018). ISSN 0962-8924.(APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu. APVV-17-0130 : Regulácia komplexu Swi5-Sfr1 pomocou fosforylácie). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.1] FENG, Qian - LEE, Sung Sik - KORNMANN, Benoit. A Toolbox for Organelle Mechanobiology Research-Current Needs and Challenges. In MICROMACHINES, 2019, vol. 10, no. 8, pp., Registrované v: WOS

 • FAIXOVÁ, Z. - PIEŠOVÁ, E. - MAKOVÁ, Z. - FAIXOVÁ, Dominika - SZABÓOVÁ, R. - ČAPKOVIČOVÁ, A. - FAIX, Štefan. Effect of essential oil Salvia officinalis L. and sodium selenite on the thickness of mucosal adherent intestinal layer and serum biochemistry in laying hens. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 21. ISBN 978-80-552-1998-1.(Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Type: AFH
 • GARIGLIO, Marta - DABBOU, Sihem - CRISPO, Manuela - BIASATO, Ilaria - GAI, Francesco - GASCO, Laura - PIACENTE, Francesco - ODETTI, Patrizio - BERGAGNA, Stefania - PLACHÁ, Iveta - VALLE, Emanuela - COLOMBINO, Elena - CAPUCCHIO, Maria Teresa - SCHIAVONE, Achille. Effects of the Dietary Inclusion of Partially Defatted Black Soldier Fly (Hermetia illucens) Meal on the Blood Chemistry and Tissue (Spleen, Liver, Thymus, and Bursa of Fabricius) Histology of Muscovy Ducks (Cairina moschata domestica). In Animals, 2019, vol. 9, no. 6, art. no 307, 13 p. (1.832 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2076-2615.(Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami). Type: ADCA
 • GOLAWSKA, Olga - ZAJAC, Magdalena - MALUTA, Aleksandra - PRISTAŠ, Peter - HAMAROVÁ, Ľudmila - WASYL, Dariusz. Complex bacterial flora of imported pet tortoises deceased during quarantine: Another zoonotic threat? In Comparative Immunology, Microbiology & Infectious Diseases, 2019, vol. 65, p. 154-159. (1.871 - IF2018). ISSN 0147-9571.(APVV-16-0171 : Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám). Type: ADCA
 • GREGAN, Juraj - SANYAL, Swastika - MOLNÁROVÁ, Lucia - RICHTEROVÁ, J. - HURAIOVÁ, Barbora - BENKO, Z. - BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia - ČIPÁKOVÁ, Ingrid - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - GAPLOVSKA-KYSELA, Katarína - MECHTLER, Karl - ČIPÁK, Ľuboš. Mutations that prevent methylation of cohesin render sensitivity to DNA damage in S. pombe. In Pombe 2019 : 10th International fission yeast meeting. Embo workshop. Abstract book. - Barcelona : EMBO, 2019, p. 146.(Pombe 2019 : International fission yeast meeting). Type: AFG
 • GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - HOLODOVÁ, Monika - ČOBANOVÁ, Klaudia - BARSZCZ, M. - TACIAK, M. - TUŚNIO, A. Effect of dietary zinc on mineral tissue deposition in piglets. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 24. ISBN 978-80-552-1998-1.(ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). APVV-17-0297 : Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia. Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami. Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Type: AFH
 • GRINCHII, Daniil - LACINOVÁ, Ľubica - DREMENCOV, Eliyahu. An agonist and an antagonist of delta opioid receptors modulate the excitability of rat hippocampal glutamate and midbrain monoamine neurons in vivo. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 27.(APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Type: AFL
 • HANDROVÁ, Lívia - KMEŤ, Vladimír. Antibiotic resistance and virulence factors of Escherichia coli from eagles and goshawks. In Journal of Environmental Science and Health, Part B, 2019, vol. 54, no. 7, p. 605-614. (1.463 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0360-1234.(VEGA 2/0085/18 : Molekulárna analýza mikrobiálneho biofilmu u zvierat. APVV-16-0171 : Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám). Type: ADCA
 • HOLODOVÁ, Monika - ČOBANOVÁ, Klaudia - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - BARSZCZ, Marcin - TUSNIO, Anna - TACIAK, Marcin - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra. Dietary Zinc and Fibre Source can Influence the Mineral and Antioxidant Status of Piglets. In Animals, 2019, vol. 9, no. 8, art. no. 497, 16 p. (1.832 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2076-2615.(ITMS 26220120066 (ERDF). APVV-17-0297 : Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia. Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami. COST Action FA 1401 (PiGutNet) : Európska sieť pre spoluprácu v oblasti faktorov ovplyvňujúcich mikrobiálnu rovnováhu gastrointestinálneho traktu prasiat a jej význam pre zdravie prasiat). Type: ADCA
 • HOLODOVÁ, Monika - CIESLAK, A. - SZUMACHER STRABEL, M. - HUANG, H. - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra. The effect of lactation on mineral status in dairy cows. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 26. ISBN 978-80-552-1998-1.(ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami. STSM grant from the COST Action FA 1302-160516-076649. Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Type: AFH
 • HOROVSKÁ, Ľubica - SEČOVÁ, Petra - JANKOVIČOVÁ, Jana - BARTÓKOVÁ, Michaela - KREJČÍŘOVÁ, Romana - POSTLEROVÁ, Pavla - ANTALÍKOVÁ, Jana. Detekcia jadrových estrogénových receptorov v býčích spermiách. In Endocrine Regulations. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology SAS, 1991-, 23019, vol. 53, suppl. 1, p. 33. ISSN 1210-0668.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. Endokrinné disruptory : Bilaterálne vedecké sympózium). Type: AFL
 • HUMENIK, Filip - ČÍŽKOVÁ, Dáša - ČIKOŠ, Štefan - LUPTAKOVA, Lenka - MAĎARI, Aladár - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KURICOVÁ, Mária - FARBAKOVÁ, Jana - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - PETROVOVÁ, Eva - ČENTE, Martin - MOJŽIŠOVÁ, Zuzana - ABOULOUARD, Soulaimane - MURGOCI, Adriana-Natalia - FOURNIER, Isabelle - SALZET, Michel. Canine Bone Marrow-derived Mesenchymal Stem Cells: Genomics, Proteomics and Functional Analyses of Paracrine Factors. In Molecular and cellular proteomics, 2019, vol. 18, no. 9, p. 1824-1835. (4.828 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1535-9476. Type: ADCA
 • HURAIOVÁ, Barbora - KANOVITS, J. - BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia - ČIPÁK, Ľuboš - GAPLOVSKA-KYSELA, Katarína - DUNCAN, C.D.S. - MATA, J. - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - GREGAN, Juraj. Characterization of putative short open reading frames in yeast Schizosaccharomyces pombe. In Pombe 2019 : 10th International fission yeast meeting. Embo workshop. Abstract book. - Barcelona : EMBO, 2019, p. 227.(Pombe 2019 : International fission yeast meeting). Type: AFK
 • CHRASTINOVÁ, Ľubica - LAUKOVÁ, Andrea - CHRENKOVÁ, Mária - FORMELOVÁ, Zuzana - POLÁČIKOVÁ, Mária - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - BINO, Eva - KUBAŠOVÁ, Ivana - STROMPFOVÁ, Viola - MLYNEKOVÁ, Zuzana - ONDRUŠKA, Ľubomír - JURČÍK, Rastislav. Effects of Enterocin M and Durancin ED26E/7 applied in drinking water on the growth performance, caecal parameters and meat quality of growing rabbits. In 18. BOKU-Symposium Tierernährung : Fütterung junger Nutztiere, 30. April 2019, Wien. - Wien : Institut für Tierernährung, Tierische Lebensmittel und Ernährungsphysiologie, 2019, s. 157-161. ISBN 978-3-900932-62-6.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. BOKU-Symposium Tierernährung. Fuetterung junger Nutztiere). Type: AFC
 • JANKOVIČOVÁ, Jana - SEČOVÁ, Petra - MAŇÁSKOVÁ-POSTLEROVÁ, Pavla - ŠIMONÍK, Ondřej - FROLÍKOVÁ, Michaela - CHMELÍKOVÁ, Eva - HOROVSKÁ, Ľubica - MICHALKOVÁ, Katarína - DVOŘÁKOVÁ-HORTOVÁ, Kateřina - ANTALÍKOVÁ, Jana. Detection of CD9 and CD81 tetraspanins in bovine and porcine oocytes and embryos. In International Journal of Biological Macromolecules, 2019, vol. 123, p. 931-938. (4.784 - IF2018). ISSN 0141-8130.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky). Type: ADCA
 • JANKOVIČOVÁ, Jana - BARTÓKOVÁ, Michaela - HOROVSKÁ, Ľubica - SEČOVÁ, Petra - ANTALÍKOVÁ, Jana. Detection of cluster of differentiation molecule 63 in bull sperm. In Reproduction in Domestic Animals, 2019, vol. 54, suppl. 3, p. 110-111. (1.638 - IF2018). ISSN 0936-6768.(Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR). Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky). Type: AEMA
 • JANKOVIČOVÁ, Jana - SEČOVÁ, Petra - HOROVSKÁ, Ľubica - BARTÓKOVÁ, Michaela - ANTALÍKOVÁ, Jana. CD9 and CD81 tetraspanins on bovine oocytes and embryos. In 9th European Conference of Tetraspanins : Abstract Book & Programme, September 4 - 6, 2019. - Mainz, 2019, p. 34.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. European Conference of Tetraspanins : Abstract Book & Programme). Type: AFG
 • JANKOVIČOVÁ, Jana - SEČOVÁ, Petra - HOROVSKÁ, Ľubica - BARTÓKOVÁ, Michaela - ANTALÍKOVÁ, Jana. Expression of cluster of differentiation molecules 9 and 81 in cow oocytes and embryos. In XXVth Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation : Program and Abstracts, Liblice Chateau, May 24 - 25, 2019. - Liblice : Institute of Biotechnology the Czech Academy of Sciences, v. v. i., Vestec, 2019, p. 14.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation : Program and Abstracts). Type: AFG
 • JANOTKA, Ľuboš - MESSINGEROVÁ, Lucia - ŠIMONIČOVÁ, Kristína - KAVCOVÁ, Helena - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. Zmeny v mechanizme regulácie apoptózy u bunkovej línie MOLM-13 po rozvoji rezistencie voči hypometylačným látkam. In XXX. Xenobiochemické sympózium, Pezinok, 15. - 17. 5. 2019 : Program & Abstrakty. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Ústav biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, 2019, s. 14. ISBN 978-80-972752-5-9.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0057/18 : Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33. Xenobiochemické sympózium). Type: AFH
 • JANOTKA, Ľuboš - ŠIMONIČOVÁ, Kristína - KAVCOVÁ, Helena - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert - MESSINGEROVÁ, Lucia. Development of Resistance to HMAS through Apoptosis Regulation. In 16th Horizons in Molecular Biology : International PhD Student Symposium and Career Fair for Life Sciences, 9th-12th September 2019. - Göttingen : Cuvillier Verlag, 2019, p. 103. ISBN 978-3-7369-9611-3.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0057/18 : Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Horizons in Molecular Biology : International PhD Student Symposium and Career Fair for Life Sciences). Type: AFK
 • JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - LACINOVÁ, Ľubica. Structure, function and regulation of Ca (v) 2.2 N-type calcium channels. In General Physiology and Biophysics, 2019, vol. 38, no. 2, p. 101-110. (1.309 - IF2018). ISSN 0231-5882.(Vega č. 2/0107/16 : Nové spôsoby regulácie N-typu (CaV2.2) vápnikových kanálov). Type: ADDA
 • JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - CMARKO, Leoš - REHAK, Renata - ZAMPONI, Gerald W. - LACINOVÁ, Ľubica - WEISS, Norbert. Identification of a molecular gating determinant within the carboxy terminal region of Ca(v)3.3T-type channels. In MOL BRAIN, 2019, vol. 12, no. 1, art. no. 34. (4.051 - IF2018). ISSN 1756-6606.(Vega č. 2/0143/19 : Napäťovo závislé vápnikové kanály v nocicepcii). Type: ADMA
 • JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - CMARKO, Leoš - REHAK, Renata - ZAMPONI, Gerald W. - LACINOVÁ, Ľubica - WEISS, Norbert. Gating properties of Cav3.3 T-type channel are modulated by highly conserved proximal region in channel carboxy terminus. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, 2019, vol. 227, suppl. 718, p. 86. (5.868 - IF2018). ISSN 1748-1708.(Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies (FEPS) and the Italian Physiological Society (SIF), Bologna (Italy). Vega č. 2/0143/19 : Napäťovo závislé vápnikové kanály v nocicepcii). Type: AEMA
 • KANDRIČÁKOVÁ, Anna - LAUKOVÁ, Andrea - BINO, Eva. Testing Biofilm Formation in Streptococci from Otitis and Their Sensitivity to Bacteriocins. In Power of microbes in industry and environment 2019 : book of abstracts. - Zagreb : Croatian Microbiological Society, 2019, s. 108, P46. ISBN 978-953-7778-17-0.(ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Power of microbes in industry and environment 2019). Type: AFG
 • KANDRIČÁKOVÁ, Anna - LAUKOVÁ, Andrea. Streptokoky z otitíd a ich citlivosť k enterocínom a galidermínu. In Čo nového v mikrobiológii : Zborník abstraktov konferencie Mladých mikrobiológov, 14.-17. marec 2019, Štrbské Pleso. - Bratislava-Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 25. ISBN 978-80-971422-9-2.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. Konferencia mladých mikrobiológov : čo nového v mikrobiológii). Type: AFH
 • KÁŇOVIČOVÁ, Paulína - KUBALOVÁ, Dominika - MORAVČÍKOVÁ, Andrea - BALÁŽOVÁ, Mária. In vitro aktivita fosfolipázy C špecifickej pre fosfatidylglycerol. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 768-772. ISBN 978-80-223-4711-2.(Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Type: AFD
 • KÁŇOVIČOVÁ, Paulína - KUBALOVÁ, Dominika - BALÁŽOVÁ, Mária. In vitro activity of phosphatidylglycerol specific phospholipase C. In Molecular Organization, Function and Dynamics of Biomembranes : FEBS/EMBO Advanced Lecture Course, June 10 - 20, 2019, Cargese - Corsica - France, p. 95.(Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze. SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie). Type: AFK
 • KÁŇOVIČOVÁ, Paulína - BALÁŽOVÁ, Mária - KUBALOVÁ, Dominika. In vitro activity of Pgc1 protein. In Programme & Abstracts: 46th Annual Conference on Yeasts, May 7 - 10, 2019, SAS Congress Centre, Smolenice, Slovakia. - Bratislava : Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences and Commission on Yeasts of the Czechoslovak Society of Microbiology, 2019, p. 64. ISSN 1336-4839.(Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze. SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie). Type: AFL
 • KÁZMEROVÁ, Simona - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml.. Tvorba diád v priebehu postnatálneho vývinu u potkana. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 58-59.(Vega č. 2/0095/15 : Expresia a kolokalizácia proteínov diadických komplexov komorových myocytov potkana vo vzťahu k ontogenéze väzby excitácie s kontrakciou. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. ITMS-26230120006. Fyziologické dny). Type: AFG
 • KISKOVÁ, Jana - STRAMOVÁ, Zuzana - JAVORSKÝ, Peter - SEDLÁKOVÁ-KADUKOVÁ, Jana - PRISTAŠ, Peter. Analysis of the bacterial community from high alkaline (pH 13) drainage water at a brown mud disposal site near Žiar nad Hronom (Banská Bystrica region, Slovakia) using 454 pyrosequencing. In Folia Microbiologica, 2019, vol. 64, no. 1, p. 83-90. (1.448 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0015-5632.(ITMS 26220120001 : Centrum excelentnosti pre výskum tráviaceho traktu - CEFT). Type: ADCA
 • KIŠIDAYOVÁ, Svetlana - MIHALIKOVÁ, Katarína - ČERTÍK, M. - VÁRADYOVÁ, Zora - JALČ, Dušan. Rumen ciliates growth in artificial rumen fed different roughage proportion and fatty acid supplements. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 30. ISBN 978-80-552-1998-1.(Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Type: AFH
 • KMEŤ, Vladimír - ČAPLOVÁ, Z. An update on the Ixodes ricinus microbiome. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2019, vol. 8, no. 6, p. 1340 - 1342. (2019 - SCOPUS, WOS). ISSN 1338-5178.(APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických baktérií a rezistencie na antibiotiká). Type: ADNA
 • KMEŤ, Vladimír - GREGOVÁ, G. - KMEŤOVÁ, M. Antibiotic resistance and virulence of Escherichia coli in rendering plant. In KOLEKTIV AUTORŮ. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie, VII. ročník, Hotel Flora Olomouc, 14. -16.11.2019 : Sborník přednášek. - Zlín : Produkce BPP s.r.o., 2019, s. 67. ISBN 978-80-907517-6-7.(APVV-16-0171 : Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám. Kongres Klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie ( KMINE 2019 )). Type: AFG
 • KMEŤ, Vladimír - HANDROVÁ, Lívia. Iron uptake genes in Escherichia coli from wild small mammals. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 31. ISBN 978-80-552-1998-1.(APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických baktérií a rezistencie na antibiotiká. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Type: AFH
 • KOČIBÁLOVÁ, Zuzana - GUZYOVÁ, Martina - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert. Sledovanie expresie latrofilínu-1 v bunkových líniách akútnej myeloidnej leukémie. In XXX. Xenobiochemické sympózium, Pezinok, 15. - 17. 5. 2019 : Program & Abstrakty. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Ústav biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, 2019, s. 17. ISBN 978-80-972752-5-9.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Xenobiochemické sympózium). Type: AFH
 • KOČIBÁLOVÁ, Zuzana - GUZYOVÁ, Martina - SOJKOVÁ, Miroslava - IMRICHOVÁ, Denisa - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert. Atypical Expression of Latrophilin-1 in Acute Myeloid Leukemia: Balance between Multidrug Resistance and Immune Escape? In 16th Horizons in Molecular Biology : International PhD Student Symposium and Career Fair for Life Sciences, 9th-12th September 2019. - Göttingen : Cuvillier Verlag, 2019, p. 160. ISBN 978-3-7369-9611-3.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Horizons in Molecular Biology : International PhD Student Symposium and Career Fair for Life Sciences). Type: AFK
 • KONTÁR, Szilvia - VAREČKA, Ľudovít - HÍREŠ, Michal - KRYŠTOFOVÁ, Svetlana - ŠIMKOVIČ, M. Light-induced conidiation of Trichoderma spp. strains is accompanied by development-dependent changes in the Ca2+ binding to cell walls. In Canadian journal of microbiology : revue canadienne de microbiologie, 2018, vol . 64, no. 11, p. 856-864. (1.243 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0008-4166.(ITMS 26240220071 KC UK : Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny). Type: ADCA
 • KONTÁR, Szilvia - IMRICHOVÁ, Denisa - BERTOVÁ, Anna - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. Prírodné izotiokyanáty indukujú bunkovú smrť spojenú so zvýraznením aktivácie dráhy LC3 proteínu viac u P-gp negatívnych ako u P-gp pozitívnych buniek L1210. In Drobnicov memoriál 10. ročník. Stará Lesná, 11. – 13. september 2019 : zborník príspevkov a program. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2019, s. 23-24. ISBN 978-80-972752-6-6.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-16-0439 : Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Drobnicov memoriál). Type: AFH
 • KONTÁR, Szilvia - IMRICHOVÁ, Denisa - BERTOVÁ, Anna - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. Vplyv izotiokyanátov na expresiu špecifických génov v bunkách AML. In XXX. Xenobiochemické sympózium, Pezinok, 15. - 17. 5. 2019 : Program & Abstrakty. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Ústav biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, 2019, s. 18. ISBN 978-80-972752-5-9.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. APVV-16-0439 : Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Xenobiochemické sympózium). Type: AFH
 • KOPČÁKOVÁ, Anna - HAMAROVÁ, Ľudmila - PRISTAŠ, Peter - JAVORSKÝ, Peter. Bacteriocins with biological activity against Paenibacillus larvae. In Zborník abstraktov 28. Kongres ČSSM, 18.9. - 21.9.2019 Tatranské Matliare. - Bratislava - Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 113. ISBN 978-80-973411-0-7.(VEGA 2/0100/19 : Štúdium a využitie bakteriocínov v prevencii moru včelieho plodu. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej). Type: AFG
 • KOPČÁKOVÁ, Anna - HAMAROVÁ, Ľudmila - JAVORSKÝ, Peter - PRISTAŠ, Peter. BLISTV1/1 a jej potenciálny účinok v prevencii moru včelieho plodu. In Čo nového v mikrobiológii : Zborník abstraktov konferencie Mladých mikrobiológov, 14.-17. marec 2019, Štrbské Pleso. - Bratislava-Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 27. ISBN 978-80-971422-9-2.(VEGA 2/0100/19 : Štúdium a využitie bakteriocínov v prevencii moru včelieho plodu. ITMS 26220120066 (ERDF). Konferencia mladých mikrobiológov : čo nového v mikrobiológii). Type: AFH
 • KOŠŤÁL, Ľubor - SKALNÁ, Zuzana - PICHOVÁ, Katarína. Using cognitive bias as a welfare tool in poultry. In 17th International Conference on Production Diseases in Farm Animals (ICPD) - Proceedings : Bern, June 27 - 29, 2019. - Switzerland : Bern University, 2019, p. 81. ISBN 978-3-906813-93-6.(International Conference on Production Diseases in Farm Animals : Proceedings). Type: AFG
 • KOŠŤÁL, Ľubor - SKALNÁ, Zuzana - PICHOVÁ, Katarína. Studying affect induced judgement bias in birds. In Workshop: Cognitive affective biases -from mechanisms to disease symptoms : Abstract Book, 13 - 17 May, 2019, Kraków, Poland. - Kraków : Institute of Pharmacology Polish Academy of Sciences, 2019, p. 26-27.(Workshop: Cognitive affective biases -from mechanisms to disease symptoms). Type: AFG
 • KOŠŤÁL, Ľubor - SKALNÁ, Zuzana - PICHOVÁ, Katarína. Vývoj metód testovania afektom navodeného skreslenia úsudku u vtákov. In 46. Konferencia ČSETS : program a abstrakta. - Bratislava : Česká a Slovenská etologická společnost, 2019, s. 22. ISBN 978-80-907520-0-9.(Konferencia ČSETS : Konference České a Slovenské etologické společnostipořádaná ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě). Type: AFH
 • KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - BABEĽOVÁ, Janka - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - KŠIŇANOVÁ, Martina - FABIAN, Dušan - KOPPEL, Juraj - ČIKOŠ, Štefan. The effect of glutamate on mouse blastocyst quality. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 39. ISBN 978-80-552-1998-1.(ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). APVV-14-0763 : Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya. VEGA 2/0092/19 : Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí. Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Type: AFH
 • KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - KŠIŇANOVÁ, Martina - KOPPEL, Juraj - ČIKOŠ, Štefan. The effect of aspartame and sodium nitrite on mouse preimplantation embryos in vitro. In Morphology 2019 : Conference Programme and Abstracts of the 45th International Congress of Slovak Anatomical Society and 56th Lojda Symposium in Histochemistry. - Košice : UPJŠ, 2019, p. 85, poster presentation. ISBN 978-80-8152-758-6.(APVV-14-0763 : Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya. VEGA 2/0092/19 : Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí). Type: AFH
 • KRÁLOVIČOVÁ, Jana - BOROVSKÁ, Ivana - VOŘECHOVSKÝ, Igor. Vplyv genomickej variability na reguláciu alternatívneho zostrihu RNA. In Biochemické dni 2019 : Zborník abstraktov z konferencie. Editor Gabriela Gavurníková. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií, 2019, s. 40. ISBN 978-80-89965-27-4.(Biochemické dni 2019). Type: AFF
 • KREHEĽOVÁ, A. - MIHALIK, J. - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - DOMORÁKOVÁ, I. - SOLÁR, P. - PAVLIUK-KARACHENTSEVA, A. - RYBÁROVÁ, S. - HODOROVÁ, I. GPx4 in Preimplantation embryos and female genital organs of rat. In Morphology 2019 : Conference Programme and Abstracts of the 45th International Congress of Slovak Anatomical Society and 56th Lojda Symposium in Histochemistry. - Košice : UPJŠ, 2019, p. 38-39, oral presentation. ISBN 978-80-8152-758-6. Type: AFH
 • KŠIŇANOVÁ, Martina - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - KOPPEL, Juraj - FABIAN, Dušan. Different response of embryos originating from control and obese mice to insulin in vitro. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 41. ISBN 978-80-552-1998-1.(APVV-14-0763 : Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Type: AFH
 • KUBALOVÁ, Dominika - BALÁŽOVÁ, Mária - KÁŇOVIČOVÁ, Paulína - MORAVČÍKOVÁ, Andrea. Úloha mitochondriálnych medziorganelových kontaktných miest v homeostáze fosfatidylglycerolu v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 797-801. ISBN 978-80-223-4711-2.(Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Type: AFD
 • KUBALOVÁ, Dominika - BALÁŽOVÁ, Mária - KÁŇOVIČOVÁ, Paulína - MALÍNSKÝ, Ján. Úloha lipidových partikúl v kontrole degradácie fosfatidylglycerolu fosfolipázou Pgc1. In Drobnicov memoriál 10. ročník. Stará Lesná, 11. – 13. september 2019 : zborník príspevkov a program. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2019, s. 14. ISBN 978-80-972752-6-6.(Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze. Drobnicov memoriál). Type: AFH
 • KUBALOVÁ, Dominika - BALÁŽOVÁ, Mária - MALÍNSKÝ, Ján - KÁŇOVIČOVÁ, Paulína. The role of lipid droplets in degradation of phosphatidylglycerol by phospholipase Pgc1 in the yeast Saccharomyces cerevisiae. In Molecular Organization, Function and Dynamics of Biomembranes : FEBS/EMBO Advanced Lecture Course, June 10 - 20, 2019, Cargese - Corsica - France, p. 97.(Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie). Type: AFK
 • KUBALOVÁ, Dominika - KÁŇOVIČOVÁ, Paulína - MALÍNSKÝ, Ján - BALÁŽOVÁ, Mária. The specific degradation of phosphatidylglycerol by lipid droplets protein Pgc1. In Programme & Abstracts: 46th Annual Conference on Yeasts, May 7 - 10, 2019, SAS Congress Centre, Smolenice, Slovakia. - Bratislava : Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences and Commission on Yeasts of the Czechoslovak Society of Microbiology, 2019, p. 57. ISSN 1336-4839.(SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie. Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze). Type: AFL
 • KUBAŠOVÁ, Ivana - LAUKOVÁ, Andrea - HAMAROVÁ, Ľudmila - PRISTAŠ, Peter - STROMPFOVÁ, Viola. Evaluation of enterococci for potential probiotic utilization in dogs. In Folia Microbiologica, 2019, vol. 64, no. 2, p. 177-187. (1.448 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0015-5632.(Vega č. 2/0012/16 : Firmicutes, ich vlastnosti a využitie pre zdravie zvierat). Type: ADCA
 • KUBAŠOVÁ, Ivana - STROMPFOVÁ, Viola - MAĎARI, Aladár - MUDROŇOVÁ, Dagmar - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - LAUKOVÁ, Andrea. Enterococcus faecium - vlatnosti a využitie pre podporu zdravia psov. In Čo nového v mikrobiológii : Zborník abstraktov konferencie Mladých mikrobiológov, 14.-17. marec 2019, Štrbské Pleso. - Bratislava-Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 30. ISBN 978-80-971422-9-2.(Vega č. 2/0012/16 : Firmicutes, ich vlastnosti a využitie pre zdravie zvierat. Konferencia mladých mikrobiológov : čo nového v mikrobiológii). Type: AFH
 • KUBÍČKOVÁ, Jana - ELEFANTOVÁ, Katarína - PAVLÍKOVÁ, Lucia - CAGALA, Martin - ŠEREŠ, Mário - ŠAFÁŘ, Peter - MARCHALÍN, Štefan - ĎURIŠOVÁ, Kamila - BOHÁČOVÁ, Viera - SULOVÁ, Zdena - LAKATOŠ, Boris - BREIER, Albert - OLEJNÍKOVÁ, Petra. Screening of Phenanthroquinolizidine Alkaloid Derivatives for Inducing Cell Death of L1210 Leukemia Cells with Negative and Positive P-glycoprotein Expression. In Molecules, 2019, vol. 24, no. 11, art. no. 2127. (3.060 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Vega č. 2/0159/19 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: ADCA
 • KUBÍČKOVÁ, Jana - ELEFANTOVÁ, Katarína - OLEJNÍKOVÁ, Petra - LAKATOŠ, Boris - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. Cytotoxický účinok vybraných chinolizidínových derivátov na P-gp pozitívne a P-gp negatívne bunky. In XXX. Xenobiochemické sympózium, Pezinok, 15. - 17. 5. 2019 : Program & Abstrakty. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Ústav biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, 2019, s. 33. ISBN 978-80-972752-5-9.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Xenobiochemické sympózium). Type: AFL
 • KUBÍČKOVÁ, Jana - ELEFANTOVÁ, Katarína - OLEJNÍKOVÁ, Petra - LAKATOŠ, Boris - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. Sledovanie derivátov fenantrochinolizidínových alkaloidov na indukciu bunkovej smrti leukemických buniek L1210 s negatívnou a pozitívnou expresiou P-glykoproteínu. In Biochemické dni 2019 : Zborník abstraktov z konferencie. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií, 2019, s. 95-96. ISBN 978-80-89965-27-4.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Biochemické dni 2019). Type: AFL
 • KUCKOVÁ, Katarína - MRAVČÁKOVÁ, Dominika - VÁRADYOVÁ, Zora - VÁRADY, Marián - ČOBANOVÁ, Klaudia. Evaluation of antioxidant effect of medicinal plants in lambs. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 42. ISBN 978-80-552-1998-1.(APVV-17-0297 : Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia. Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Type: AFH
 • KUNDEKOVÁ, Barbora - META, Majlinda - HUNTOŠOVÁ, Veronika - BILČÍK, Boris - MÁČAJOVÁ, Mariana. Vplyv nádorových buniek a hypericínu na expresiu génov dôležitých pre angiogenézu na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 332-337. ISBN 978-80-223-4711-2.(Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Type: AFD
 • KUREKOVÁ, Simona - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - CAGALINEC, Michal. Expression levels of selected calcium homeostasis- and mitochondrial dynamics- related proteins in Wolframin1 deficient rats. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, 2019, vol. 227, suppl. 718, p. 150-151. (5.868 - IF2018). ISSN 1748-1708.(Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies (FEPS) and the Italian Physiological Society (SIF), Bologna (Italy). SASPRO 0063/01/02 : Funkčné prepojenie mitochondrií a endoplazmatického retikula u Wolframovho syndrómu: predpokladaný význam pre ochranu mozgu a srdca. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0169/16 : Dynamika a morfológia mitochondrií u transgénneho modelu Wolframovho syndrómu: význam pre ochranu srdca. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. Vega č. 2/0090/18 : Vzťah mikroarchitektúry mitochondriálnej siete a jej funkčného spriahnutia v kardiomyocytoch. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: AEMA
 • KYCA, Tomáš - PAVLÍKOVÁ, Lucia - BOHÁČOVÁ, Viera - SOPÚCHOVÁ, Michaela - MACKOVÁ, Katarína - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena - ŠEREŠ, Mário. Rozdiely v ubikvitinácii medzi senzitívnymi a rezistentnými bunkami línie L1210. In Drobnicov memoriál 10. ročník. Stará Lesná, 11. – 13. september 2019 : zborník príspevkov a program. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2019, s. 27-28. ISBN 978-80-972752-6-6.(APVV-15-0641 : Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny. Drobnicov memoriál). Type: AFH
 • KYCA, Tomáš. Effect of Bortezomib in L1210 Cells. In World Congress on Cancer Science and Therapy : Proceedings, July 15-17, 2019, Rome, Italy. - Rome, 2019, p. 40.(World Congress on Cancer Science and Therapy). Type: AFK
 • KYCA, Tomáš - PAVLÍKOVÁ, Lucia - SULOVÁ, Zdena - BOHÁČOVÁ, Viera - SOPÚCHOVÁ, Michaela - BREIER, Albert - ŠEREŠ, Mário. Sledovanie vplyvu bortezomibu na leukemické bunky L1210. In XXX. Xenobiochemické sympózium, Pezinok, 15. - 17. 5. 2019 : Program & Abstrakty. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Ústav biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, 2019, s. 34. ISBN 978-80-972752-5-9.(APVV-14-0753 : Biočipy a biosenzory pre glykorozpoznávanie, ich vývoj, príprava a využitie pri výskume rakoviny. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. APVV-15-0641 : Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. Vega č. 2/0159/19 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Xenobiochemické sympózium). Type: AFL
 • KYRIÁNOVÁ, Iveta Angela - NÁPRAVNÍKOVÁ, Jana - VÁRADYOVÁ, Zora - VÁRADY, Marián - VADLEJCH, Jaroslav. The field efficacy of herbal plant mixture aquesous extracts against parasitic gastroenteritis in dairy goats. In Proceedings of the 10th Workshop on Biodiversity, Jevany, July 10, 2018. Štěpán Kubík a Miroslav Barták (eds.) ; jan Minář a Andrej Litvinec (rec.). - Praha : ČZU Praha, 2018, s. 43-50. ISBN 987-80-213-2910-2.(Workshop on biodiversity). Type: AFC
 • XXX. Xenobiochemické sympózium, Pezinok, 15. - 17. 5. 2019 : Program & Abstrakty. Zostavili: Boris Lakatoš a Denisa Imrichová. Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Ústav biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, 2019. 50 s. ISBN 978-80-972752-5-9(Xenobiochemické sympózium). Type: FAI
 • Drobnicov memoriál 10. ročník. Stará Lesná, 11. – 13. september 2019 : zborník príspevkov a program. Editori: Boris Lakatoš, Albert Breier, Zdena Sulová. Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2019. 66 s. ISBN 978-80-972752-6-6(Drobnicov memoriál). Type: FAI
 • LAUKOVÁ, Andrea - BINO, Eva - ŠČERBOVÁ, Jana. Domestic fowl of ducks, a source of faecal bioactive Enterococcus hirae strains. In Polish journal of veterinary sciences, 2019, vol. 22, no. 3, p. 505-512. (0.802 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1505-1773.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech)). Type: ADCA
 • LAUKOVÁ, Andrea - STROMPFOVÁ, Viola - SZABÓOVÁ, R. - BÓNAI, A. - MATICS, Zsolt - KOVÁCS, M. - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Enterococci from Pannon White rabbits: detection, identification, biofilm and screening for virulence factors. In World Rabbit Science, 2019, vol. 27, no. 1, p. 31-39. (0.605 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1257-5011.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech)). Type: ADCA
 • LAUKOVÁ, Andrea - STROMPFOVÁ, Viola - TOMÁŠKA (INÝ), M. - KOLOŠTA, M. Occurrence of Enterocin Genes in Enterococci from Slovak Milk Product Žinčica. In Scientia Agriculturae Bohemica, 2019, vol. 50, no. 3, p. 197-202. (2019 - SCOPUS). ISSN 1211-3174. Dostupné na internete: <http://www.sab.czu.cz>(ITMS 26220220065 : „Izolácia, identifikácia a charakterizácia kyslomliečnych baktérií pre ich aplikáciu v mliekárenskom priemysle „Operačného programu výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.). Type: ADMA
 • LAUKOVÁ, Andrea - STROMPFOVÁ, Viola - ŠČERBOVÁ, Jana - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Virulence factor genes incidence among Enterococci from sewage sludge in Eastern Slovakia following safety aspect Article. In BioMed Research International, 2019, vol.2019, art. no. 27358995, 5 p. (2.197 - IF2018). (2019 - WOS, SCOPUS). ISSN 2314-6133.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat). Type: ADMA
 • LAUKOVÁ, Andrea. Probiotic Enterococci, their Enterocins and their Use in Animals. Edit. Gabriel Vinderola, Arthur C. Ouwehand, Seppo Salminen, Atte von Wright. In Lactic Acid Bacteria : microbiological and functional aspects. 5th Edition. - Boca Raton : CRC Press, Taylor and Francis Group, 2019, chapter 8. p. 109-124. ISBN 978-0-8153-6648-5. Type: AECA
 • LAUKOVÁ, Andrea - KANDRIČÁKOVÁ, Anna. Biofilm-produkujúce kmene enterokokov izolované z rôznych druhov syrov = Biofilm-producing enterococci isolated from different cheeses. In Hygiena Alimentorum XL : zborník prednášok a posterov z medzinárodnej konferencie 15.- 17. mája 2019, Štrbské Pleso - hotel Patria Slovenská republika. Zost. Semjon Boris, Baranová Mária, rec. Turek Peter, Nagy Jozef. - Košice : ŠVPS SR, UVLF, 2019, s. 119 - 122. ISBN 978-80-8077-620-6.(APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. Hygiena Alimentorum : Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít). Type: AFD
 • LAUKOVÁ, Andrea - STROMPFOVÁ, Viola - BINO, Eva - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - TOMÁŠKA, Martin. Enterokoky izolované z mliečnych produktov a ich vlastnosti = Enterococci isolated from dairy products and their properties. In Hygiena Alimentorum XL : zborník prednášok a posterov z medzinárodnej konferencie 15.- 17. mája 2019, Štrbské Pleso - hotel Patria Slovenská republika. Zost. Semjon Boris, Baranová Mária, rec. Turek Peter, Nagy Jozef. - Košice : ŠVPS SR, UVLF, 2019, s. 123 - 125. ISBN 978-80-8077-620-6.(APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. APVV SK-PT-18-0005 : Bakteriocíny a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich, biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a z prostredia ich výroby. Hygiena Alimentorum : Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít). Type: AFD
 • LAUKOVÁ, Andrea - MICENKOVÁ, Lenka - BINO, Eva - KUBAŠOVÁ, Ivana - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - PLACHÁ, Iveta - STROMPFOVÁ, Viola - HALO, Marko - GÁLIK, Branislav. Evaluation of microbiota and phagocytic activity in horses after application of bacteriocin-producing strain Enterococcus faecium EF412. In Zborník abstraktov 28. Kongres ČSSM, 18.9. - 21.9.2019 Tatranské Matliare. - Bratislava - Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 55, prednáška. ISBN 978-80-973411-0-7.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej). Type: AFG
 • LAUKOVÁ, Andrea - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - BINO, Eva - TOMÁŠKA, Martin - KOLOŠTA, Miroslav - STROMPFOVÁ, Viola - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Different dairy products, a source of biofilm-producing enterococci. In Zborník abstraktov 28. Kongres ČSSM, 18.9. - 21.9.2019 Tatranské Matliare. - Bratislava - Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 56, prednáška. ISBN 978-80-973411-0-7.(APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. APVV SK-PT-18-0005 : Bakteriocíny a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich, biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a z prostredia ich výroby. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej). Type: AFG
 • LAUKOVÁ, Andrea - KANDRIČÁKOVÁ, Anna. Biofilm-produkujúce kmene enterokokov izolované z rôznych druhov syrov = Biofilm-producing enterococci isolated from different cheeses. In Hygiena Alimentorum XL : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie 15. - 17. mája 2019, Štrbské Pleso - hotel Patria Slovenská republika. - Košice : ŠVPS SR, UVLF, 2019, s. 33. ISBN 978-80-8077-619-0.(APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. Hygiena Alimentorum : Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít). Type: AFH
 • LAUKOVÁ, Andrea - STROMPFOVÁ, Viola - BINO, Eva - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - TOMÁŠKA, Martin. Enterokoky izolované z mliečnych a ich vlastnosti = Enterococci isolated from dairy products and their properties. In Hygiena Alimentorum XL : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie 15. - 17. mája 2019, Štrbské Pleso - hotel Patria Slovenská republika. - Košice : ŠVPS SR, UVLF, 2019, s. 34. ISBN 978-80-8077-619-0.(APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. APVV SK-PT-18-0005 : Bakteriocíny a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich, biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a z prostredia ich výroby. Hygiena Alimentorum : Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít). Type: AFH
 • LEDECKÁ, Daniela - ZEMAN, Michal - OKULIAROVÁ, Monika. Genetic variation in maternal yolk testosterone allocation predicts female mating decisions in Japanese quail. In Animal Behaviour, 2019, vol. 157, p. 35-42. (2.675 - IF2018). ISSN 0003-3472.(APVV-17-0371 : Behaviorálne a fyziologické indikátory welfaru hydiny). Type: ADCA
 • LENKAVSKÁ, Lenka - BLAŠČÁKOVÁ, Ľudmila - JURAŠEKOVÁ, Z. - MÁČAJOVÁ, Mariana - BILČÍK, Boris - ČAVARGA, Ivan - MIŠKOVSKÝ, Pavol - HUNTOŠOVÁ, Veronika. Benefits of hypericin transport and delivery by low- and high-density lipoproteins to cancer cells: From in vitro to ex ovo. In Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, 2019, vol. 25, p. 214-224. (2.589 - IF2018). ISSN 1572-1000.(APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány). Type: ADCA
 • LISOWSKA-LYSIAK, Klaudia - KOSECKA-STROJEK, Maja - BIALECKA, Joanna - KASPROWICZ, Andrzej - GARBACZ, Katarzyna - PIECHOWICZ, Lidia - KMEŤ, Vladimír - SAVINI, Vincenzo - MIEDZOBRODZKI, Jacek. New Insight into Genotypic and Phenotypic Relatedness of Staphylococcus aureus Strains from Human Infections or Animal Reservoirs. In Polish Journal of Microbiology, 2019, vol. 68, no. 1, p. 93 - 104. (0.776 - IF2018). (2019 - WOS, SCOPUS). ISSN 1733-1331.(APVV-16-0171 : Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám). Type: ADMA
 • LUKÁČOVÁ, Kristína - HAMAIDE, Julie - BACIAK, Ladislav - VAN DER LINDEN, Annemie - KUBÍKOVÁ, Ľubica. Beyond stratial injury of adult male zebra finches. In European Birdsong Meeting 2019, 06 - 07 May : Capo Caccia, Sardinia, Italy. - Italy, 2019, p. 14.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov). Type: AFG
 • MÁČAJOVÁ, Mariana - HUNTOŠOVÁ, Veronika - KUNDEKOVÁ, Barbora - VALACHOVIČ, Martin - ČAVARGA, Ivan - BILČÍK, Boris. Influence of tumor cell transplantation on the expression of genes Quek1, Quek2 and FREK using CAM model. In Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Workshop. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. ISBN 978-80-972247-4-5.(APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány. Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Meeting). Type: AFH
 • MÁČAJOVÁ, Mariana - KUNDEKOVÁ, Barbora - HUNTOŠOVÁ, Veronika - LENKAVSKÁ, Lenka - ČAVARGA, Ivan - BILČÍK, Boris. Farmakokinetika hypericínu v komplexe s HDL a LDL na modeli CAM prepelice japonskej (coturnix japonica). In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. XXV-XXVI.(Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. Fyziologické dny). Type: AFK
 • MALLMANN, Robert T. - ONDÁČOVÁ, Katarína - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - PAVLOVIČOVÁ, Michaela - MORAVČÍK, Roman - LICHVÁROVÁ, Lucia - KOMÍNKOVÁ, Viera - KLUGBAUER, Norbert - LACINOVÁ, Ľubica. Four novel interaction partners demonstrate diverse modulatory effects on voltage-gated CaV2.2 Ca2+ channels. In Pflugers Archiv-European Journal of Physiology, 2019, vol. 471, no. 6, p. 861-874. (3.377 - IF2018). ISSN 0031-6768.(Vega č. 2/0107/16 : Nové spôsoby regulácie N-typu (CaV2.2) vápnikových kanálov). Type: ADCA
 • MALLMANN, Robert T. - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - ONDÁČOVÁ, Katarína - LACINOVÁ, Ľubica - KLUGBAUER, Norbert. Grina/TMBIM3 modulates voltage-gated Ca V 2.2 Ca 2+ channels in a G-protein-like manner. In Cell Calcium, 2019, vol. 80, p. 71-78. (3.932 - IF2018). ISSN 0143-4160.(APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Vega č. 2/0143/19 : Napäťovo závislé vápnikové kanály v nocicepcii). Type: ADCA
 • MAŇÁSKOVÁ-POSTLEROVÁ, Pavla - FROLÍKOVÁ, Michaela - ČERNÝ, Jiří - ŠIMONÍK, Ondřej - JANKOVIČOVÁ, Jana - ANTALÍKOVÁ, Jana - DVOŘÁKOVÁ-HORTOVÁ, Kateřina. Tetraspanin web in plasma membrane mammalian spermatozoa. In 9th European Conference of Tetraspanins : Abstract Book & Programme, September 4 - 6, 2019. - Mainz, 2019, p. 35.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. European Conference of Tetraspanins : Abstract Book & Programme). Type: AFG
 • META, Majlinda - KUNDEKOVÁ, Barbora - BILČÍK, Boris - MÁČAJOVÁ, Mariana. Vplyv použitia silikónového krúžku na vaskulatúru chorioalantoickej membrány prepelice japonskej (Coturnix japonica). In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 385-390. ISBN 978-80-223-4711-2.(Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Type: AFD
 • MIHALIK, J. - KREHEĽOVÁ, A. - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - DOMORÁKOVÁ, I - SOLÁR, P. - PAVLIUK-KARACHENTSEVA, A. - RYBÁROVÁ, S. - HODOROVÁ, I. GPx8 in preimplantation embryos and female genital organs of rat. In Morphology 2019 : Conference Programme and Abstracts of the 45th International Congress of Slovak Anatomical Society and 56th Lojda Symposium in Histochemistry. - Košice : UPJŠ, 2019, p. 93, poster presentation. ISBN 978-80-8152-758-6. Type: AFH
 • MIŠOVÁ, Ivana - BUDIŠ, J. - BENKO, Z. - GAZDARICA, Juraj - SMONDRKOVÁ, M. - PICHLEROVÁ, K. - STRIEŠKOVÁ, Lucia - ČIPÁK, Ľuboš - GREGAN, Juraj - SZEMES, Tomáš - BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia. Homologous recombination proteins act with HIRA to repress gene expression near LTR repeats. In Pombe 2019 : 10th International fission yeast meeting. Embo workshop. Abstract book. - Barcelona : EMBO, 2019, p. 164.(Pombe 2019 : International fission yeast meeting). Type: AFK
 • MIŠOVÁ, Ivana - BUDIŠ, J. - GAZDARICA, Juraj - STRIEŠKOVÁ, Lucia - SZEMES, Tomáš - BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia. A novel role of the fission yeast Dbl2 protein in gene expression regulation. In Programme & Abstracts: 46th Annual Conference on Yeasts, May 7 - 10, 2019, SAS Congress Centre, Smolenice, Slovakia. - Bratislava : Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences and Commission on Yeasts of the Czechoslovak Society of Microbiology, 2019, p. 67. ISSN 1336-4839.(APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu). Type: AFL
 • MORAVČÍKOVÁ, Andrea - KUBALOVÁ, Dominika - KÁŇOVIČOVÁ, Paulína - BALÁŽOVÁ, Mária. Úloha lipidových kvapôčok v odpovedi na teplotný stres. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 837-841. ISBN 978-80-223-4711-2.(Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Type: AFD
 • MORAVČÍKOVÁ, Lucia - MORAVČÍK, Roman - DREMENCOV, Eliyahu - LACINOVÁ, Ľubica. SNC80, an agonist of delta-opioid receptors, differently affects neonatal hippocampal neurons from male and female rats. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, 2019, vol. 227, suppl. 718, p. 85-86. (5.868 - IF2018). ISSN 1748-1708.(Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies (FEPS) and the Italian Physiological Society (SIF), Bologna (Italy). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Type: AEMA
 • MRAVČÁKOVÁ, Dominika - VÁRADYOVÁ, Zora - KOPČÁKOVÁ, Anna - ČOBANOVÁ, Klaudia - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - KIŠIDAYOVÁ, Svetlana - BABJÁK, Michal - URDA DOLINSKÁ, Michaela - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - VADLEJCH, Jaroslav - CIESLAK, A. - SLUSARCZYK, Sylwester - VÁRADY, Marián. Natural chemotherapeutic alternatives for controlling of haemonchosis in sheep. In BMC Veterinary Research, 2019, vol. 15, no. 1, art. no. 302. (1.792 - IF2018). ISSN 1746-6148.(APVV-14-0169 : Rezistencia parazitov na antihelmintiká - výzvy, perspektívy a riešenia. APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov). Type: ADCA
 • MRAVČÁKOVÁ, Dominika - VÁRADYOVÁ, Zora - VADLEJCH, Jaroslav - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - KOMÁROMYOVÁ, Michaela - VÁRADY, Marián. Effect of herbal mixtures in lambs with endoparasite infection. In Anthelmintic resistance in ruminants: Who cares? : Abstract book. Joint COMBAR-ACSRPC meeting, August 27-29th, 2019, Ghent, Belgium. - Ghent, Belgium : COMBAR, 2019, s. 81.(APVV-14-0169 : Rezistencia parazitov na antihelmintiká - výzvy, perspektívy a riešenia. Joint COMBAR - ACSRPC Meeting). Type: AFG
 • MRAVČÁKOVÁ, Dominika - ČOBANOVÁ, Klaudia - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - CIESLAK, A. - VADLEJCH, Jaroslav - VÁRADY, Marián - VÁRADYOVÁ, Zora. Impacts of herbal mixtures with bioactive compounds in lambs with endoparasite infectionImpacts of herbal mixtures with bioactive compounds in lambs with endoparasite infection. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 44. ISBN 978-80-552-1998-1.(APVV-14-0169 : Rezistencia parazitov na antihelmintiká - výzvy, perspektívy a riešenia. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami. Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Type: AFH
 • NÉMETHOVÁ, Veronika - MAZANCOVÁ, Petra - BÁBELOVÁ, Andrea - GÁBELOVÁ, Alena - ŠELC, Michal - KOPECKÁ, Kristína - POTURNAYOVÁ, Alexandra - NÉMETHOVÁ, Boglárka - BÁTOROVÁ, Angelika - HATALOVÁ, Antónia - RÁZGA, Filip. Selective drug interference: a persistent challenge against off-target effects. In Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Workshop. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 70. ISBN 978-80-972247-4-5.(Vega č. 1/0215/15 : Morfoštruktuktúrne vplyvy na vývoj dolinových sietí a modeláciu svahov. Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Meeting). Type: AFH
 • KUBÍKOVÁ, Ľubica - LUKÁČOVÁ, Kristína. Singing-induced egr-1 expression following stratial injury in the brain of zebra finch. In European Birdsong Meeting 2019, 06 - 07 May : Capo Caccia, Sardinia, Italy. - Italy, 2019, p. 12.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov). Type: AFK
 • KUBÍKOVÁ, Ľubica - LUKÁČOVÁ, Kristína. Spevom indukovaná expresia skorého génu egr-1 v mozgu spevavca zebričky červenozobej po poškodení striata. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. XXIV.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov. Fyziologické dny). Type: AFK
 • OCEĽOVÁ, Vladimíra - CHIZZOLA, R. - BATTELLI, Giovanna - PISARČÍKOVÁ, Jana - FAIX, Štefan - GAI, Francesco - PLACHÁ, Iveta. Thymol in the intestinal tract of broiler chickens after sustained administration of thyme essential oil in feed. In Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2019, vol. 103, no. 1, p. 204-209. (1.703 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0931-2439.(APVV-0667-12 : Zinok vo výžive hospodárskych zvierat a bezpečnosť konzumentov. Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami. ITMS kód: 26220220152 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Vega č. 2/0052/13 : Vplyv éterických olejov na fyziologické procesy prebiehajúce v čreve zvierat a ich úloha v antioxidačnej ochrane organizmu. Vega č. 2/0078/16 : Tymiánový éterický olej ako kŕmne aditívum u hydiny. ITMS 26220220065 : „Izolácia, identifikácia a charakterizácia kyslomliečnych baktérií pre ich aplikáciu v mliekárenskom priemysle „Operačného programu výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.). Type: ADCA
 • OHRADANOVA-REPIC, A. - MACHACEK, C. - DONNER, C. - MÜHLGRABNER, Vanessa - PETROVČÍKOVÁ, Eva - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - VIČÍKOVÁ, Kristína - HOŘEJŠÍ, Václav - STOCKINGER, H. - LEKSA, Vladimír. The mannose 6-phosphate/insulin-like growth factor 2 receptor mediates plasminogen-induced efferocytosis. In Journal of Leukocyte Biology, 2019, vol. 105, no. 3, p. 519-530. (4.012 - IF2018). ISSN 0741-5400.(APVV-16-0452 : Regulácia pericelulárnej proteolýzy: od molekulárnych mechanizmov k novým subsetom imunitných buniek a terapeutickým nástrojom (PPIS)). Type: ADCA
 • PANKUCH, Daniel - PICHOVÁ, Katarína - KOŠŤÁL, Ľubor. Vplyv raného vývinu na poškodzujúce správanie prepelice japonskej. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 450-455. ISBN 978-80-223-4711-2.(Vega č. 2/0168/19 : Problémové správanie hydiny – vplyv prítomnosti matky a definovanie individuálnych fenotypov náchylných na jeho vývin. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Type: AFD
 • PAVLÍKOVÁ, Lucia - ŠEREŠ, Mário - BOHÁČOVÁ, Viera - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. Nadexpresia Grp78 v P-gp pozitívnych leukemických bunkách L1210 znižuje ich citlivosť voči stresu ER indukovaného tunikamycínom. In Drobnicov memoriál 10. ročník. Stará Lesná, 11. – 13. september 2019 : zborník príspevkov a program. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2019, s. 19. ISBN 978-80-972752-6-6.(APVV-14-0753 : Biočipy a biosenzory pre glykorozpoznávanie, ich vývoj, príprava a využitie pri výskume rakoviny. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. Vega č. 2/0159/19 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Drobnicov memoriál). Type: AFH
 • PAVLÍKOVÁ, Lucia. Different effect of tunicamycin on expression of proteins involved in cell cycle regulation in relation to P-glycoprotein presence in L1210 cells. In World Congress on Cancer Science and Therapy : July 15-17, 2019, Rome, Italy. - Rome, 2019, p. 38.(World Congress on Cancer Science and Therapy). Type: AFK
 • PAVLÍKOVÁ, Lucia - KYCA, Tomáš - BOHÁČOVÁ, Viera - KONIAROVÁ, Ivana - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert - ŠEREŠ, Mário. Sledovanie vplyvu UV ožiarenia na bunkové procesy leukemickej línie L1210. In XXX. Xenobiochemické sympózium, Pezinok, 15. - 17. 5. 2019 : Program & Abstrakty. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Ústav biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, 2019, s. 36. ISBN 978-80-972752-5-9.(APVV-14-0753 : Biočipy a biosenzory pre glykorozpoznávanie, ich vývoj, príprava a využitie pri výskume rakoviny. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. APVV-15-0641 : Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. Vega č. 2/0159/19 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Xenobiochemické sympózium). Type: AFL
 • PETRIČ, Daniel - MRAVČÁKOVÁ, Dominika - KUCKOVÁ, Katarína - ČOBANOVÁ, Klaudia - KIŠIDAYOVÁ, Svetlana - VÁRADYOVÁ, Zora. In vitro study on effect of dry medicinal plants on gastrointestinal fermentation, protozoan population and methane emissions in sheep. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 49. ISBN 978-80-552-1998-1.(APVV-17-0297 : Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia. Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Type: AFH
 • PEVALOVÁ, Zuzana - PEVALA, Vladimír - BLUNSOM, Nicholas J. - TAHOTNÁ, Dana - KOTRASOVÁ, Veronika - HOLIČ, Roman - POKORNÁ, Lucia - BAUER, Jacob - KUTEJOVÁ, Eva - COCKCROFT, Shamshad - GRIAČ, Peter. Yeast phosphatidylinositol transfer protein Pdr17 does not require high affinity phosphatidylinositol binding for its cellular function. In Biochimica et Biophysica Acta : Molecular and Cell Biology of Lipids, 2019, vol. 1864, iss. 10, p. 1412-1421. (4.402 - IF2018). ISSN 1388-1981.(Vega č. 2/0111/15 : Kvasinkové fosfatidylinozitol transferové proteíny: homeostáza lipidov a rezistencia k azolovým antimykotikám. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze). Type: ADCA
 • PIEŠOVÁ, E. - FAIXOVÁ, Z. - MAKOVÁ, Z. - VENGLOVSKÁ, K. - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - FAIX, Štefan - ČOBANOVÁ, Klaudia. Effects of organic and inorganic manganese supplementation on antioxidant status, biochemical parameters and thickness of mucus layer of intestine in laying hens. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 50. ISBN 978-80-552-1998-1.(Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami. Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Type: AFH
 • PIEŠOVÁ, Elena - FAIXOVÁ, Z. - MAKOVÁ, Z. - VENGLOVSKÁ, K. - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - FAIX, Štefan - ČOBANOVÁ, Klaudia. Effects of dietary manganese on antioxidant status, biochemical parameters and thickness of intestinal mucus in laying hens. In Czech Journal of Animal Science, 2019, vol. 64, no. 3, p. 99-106. (1.008 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1212-1819.(Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami). Type: ADCA
 • PICHOVÁ, Katarína - VAN DER EIJK, Jerine A.J. - KOŠŤÁL, Ľubor - BILČÍK, Boris - RODENBURG T., Bas. Decision making of high and low feather pecking line of laying hens under ambiguity. In 17th International Conference on Production Diseases in Farm Animals (ICPD) - Proceedings : Bern, June 27 - 29, 2019. - Switzerland : Bern University, 2019, p. 58. ISBN 978-3-906813-93-6.(International Conference on Production Diseases in Farm Animals : Proceedings). Type: AFK
 • PICHOVÁ, Katarína - PANKUCH, Daniel - KOŠŤÁL, Ľubor. Prítomnosť matky a problémové správanie prepelice japonskej. In 46. Konferencia ČSETS : program a abstrakta. - Bratislava : Česká a Slovenská etologická společnost, 2019, s. 75. ISBN 978-80-907520-0-9.(Konferencia ČSETS : Konference České a Slovenské etologické společnostipořádaná ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě). Type: AFL
 • PISKO, Jozef - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - FABIAN, Dušan. How to visualize phagocytized apoptotic cells in mouse blastocysts? In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 51. ISBN 978-80-552-1998-1.(APVV-14-0763 : Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Type: AFH
 • PISKO, Jozef - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - FABIAN, Dušan. Methods for visualisation of phagocytic apoptotic cells in mouse blastocysts. In Morphology 2019 : Conference Programme and Abstracts of the 45th International Congress of Slovak Anatomical Society and 56th Lojda Symposium in Histochemistry. - Košice : UPJŠ, 2019, p. 49, oral presentation. ISBN 978-80-8152-758-6.(APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. VEGA 2/0092/19 : Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí). Type: AFH
 • PLACHÁ, Iveta - OCEĽOVÁ, Vladimíra - CHIZZOLA, R. - BATTELLI, G. - GAI, F. - BAČOVÁ, Kristína - FAIX, Štefan. Effect of thymol on the broiler chicken antioxidative defence system after sustained dietary thyme oil application. In British Poultry Science, 2019, vol. 60, no. 5, p. 589-596. (1.421 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0007-1668.(ITMS 26220120066 (ERDF)). Type: ADCA
 • PLACHÁ, Iveta - OCEĽOVÁ, Vladimíra - CHIZZOLA, Remigius - BAČOVÁ, Kristína - FAIX, Štefan. Effect of sustained dietary application of thyme oil on antioxidant parameters and thymol content in plasma and tissues of broilers. In 67th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA) : abstractbook. - Innsbruck, Austria : French Society of Pharmacognosy AFERP, 2019, invited talk, ISL VET-01, P. 9-10.(Vega č. 2/0052/13 : Vplyv éterických olejov na fyziologické procesy prebiehajúce v čreve zvierat a ich úloha v antioxidačnej ochrane organizmu. Vega č. 2/0078/16 : Tymiánový éterický olej ako kŕmne aditívum u hydiny. Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). 67th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA 2019) : In cooperation with the French Society of Pharmacognosy AFERP). Type: AFE
 • PLASKOŇOVÁ, Jana - LUKÁČOVÁ, Kristína - POLOMOVÁ, Justína - NIEDEROVÁ-KUBÍKOVÁ, Ľubica. Regenerácia bazálnych ganglií po poškodení a zmeny v speve u pestúnky japonskej. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 485. ISBN 978-80-223-4711-2.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Type: AFD
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - LAUKOVÁ, Andrea - CHRASTINOVÁ, Ľubica - PLACHÁ, Iveta - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - ŽITŇAN, Rudolf - STROMPFOVÁ, Viola. Enterococcus faecium EF9 a from Pannon White Rabbit and its use in Slovakian Rabbitries. In Power of microbes in industry and environment 2019 : book of abstracts. - Zagreb : Croatian Microbiological Society, 2019, s. 63, P5. ISBN 978-953-7778-17-0.(ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Power of microbes in industry and environment 2019). Type: AFG
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - LAUKOVÁ, Andrea - CHRASTINOVÁ, Ľubica - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - BINO, Eva - PLACHÁ, Iveta - ŠČERBOVÁ, Jana - STROMPFOVÁ, Viola. Enterocin M in combination with sage extract-their impact on microbiota and blood parameters in broiler rabbits. In Zborník abstraktov 28. Kongres ČSSM, 18.9. - 21.9.2019 Tatranské Matliare. - Bratislava - Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 70. ISBN 978-80-973411-0-7.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej). Type: AFG
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - LAUKOVÁ, Andrea - CHRASTINOVÁ, Ľubica - PLACHÁ, Iveta - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - STROMPFOVÁ, Viola. In vivo antimicrobial effect of Enterococcus faecium EF9a, isolate from Pannon white rabbit in Slovak rabbits husbandry. In Zborník abstraktov 28. Kongres ČSSM, 18.9. - 21.9.2019 Tatranské Matliare. - Bratislava - Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 129. ISBN 978-80-973411-0-7.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej). Type: AFG
 • POLOMOVÁ, Justína - LUKÁČOVÁ, Kristína - BILČÍK, Boris - KUBÍKOVÁ, Ľubica. Is neurogenesis in two songbird species related to their song sequence variability? In Proceedings of the Royal Society : B - Biological Sciences, 2019, vol. 286, no. 1895, art. no. 20182872. (4.304 - IF2018). ISSN 0962-8452.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov). Type: ADCA
 • POLOMOVÁ, Justína - LUKÁČOVÁ, Kristína - NIEDEROVÁ-KUBÍKOVÁ, Ľubica. Nové neuróny v mozgu spevavcov: spojitosť so spevom? In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 491-496. ISBN 978-80-223-4711-2.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Type: AFD
 • POLOMOVÁ, Justína - KUBÍKOVÁ-NIEDEROVÁ, Ľubica. Are sexually naive zebra finch females able to discriminate between different male songs? In VI European Student Conference on Behaviour and Cognition. Booklet : 4th -7th September 2019, Padua, Italy. - Padua, Italy : ESCBC, University of Padua, 2019, p. 34.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov. European Student Conference On Behaviour and Cognition). Type: AFK
 • POLOMOVÁ, Justína - NIEDEROVÁ-KUBÍKOVÁ, Ľubica. Dokážu samičky zebričky červenozobej (Taeniopygia guttata) diskriminovať medzi rôznymi piesňami samcov? In 46. Konferencia ČSETS : program a abstrakta. - Bratislava : Česká a Slovenská etologická společnost, 2019, s. 78. ISBN 978-80-907520-0-9.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov. Konferencia ČSETS : Konference České a Slovenské etologické společnostipořádaná ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě). Type: AFL
 • POTURNAYOVÁ, Alexandra - BURÍKOVÁ, Monika - BIZIK, Jozef - HIANIK, Tibor. DNA Aptamers in the Detection of Leukemia Cells by the Thickness Shear Mode Acoustics Method. In ChemPhysChem, 2019, vol. 20, no. 4, p. 545-554. (3.077 - IF2018). ISSN 1439-7641.(APVV-14-0267 : Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakcii DNA aptamerov s proteínmi). Type: ADCA
 • POTURNAYOVÁ, Alexandra - DZUBINOVÁ, Ľudmila - BURÍKOVÁ, Monika - BIZIK, Jozef - HIANIK, Tibor. Detection of Breast Cancer Cells Using Acoustics Aptasensor Specific to HER2 Receptors. In Biosensors, 2019, vol. 9, no. 2, art. no. 72. ISSN 2079-6374. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2079-6374/9/2/72>(APVV-14-0267 : Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakcii DNA aptamerov s proteínmi). Type: ADMB
 • POTURNAYOVÁ, Alexandra - BÁBELOVÁ, Andrea - BURÍKOVÁ, Monika - ŠELC, Michal - NÉMETHOVÁ, Veronika - MAZANCOVÁ, Petra - RÁZGA, Filip. Aptamers - powerful diagnostic tools of cancer diseases. In Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Workshop. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 71-72. ISBN 978-80-972247-4-5.(Vega č. 1/0215/15 : Morfoštruktuktúrne vplyvy na vývoj dolinových sietí a modeláciu svahov. APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). VEGA 2/0113/15 : Porovnanie mechanizmov účinku nanočastíc zlata a magnetitu na jednotlivé typy renálnych buniek. Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Meeting). Type: AFH
 • POTURNAYOVÁ, Alexandra - BURÍKOVÁ, Monika - BIZIK, Jozef - HIANIK, Tibor. Detekcia onkomarkerov pomocou aptamérom modifikovaných nanočastíc. In Klinická onkologie : časopis České a slovenské onkologické společnosti. - Brno : Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2019, roč. 32, suppl. 1, s. 148-149. ISSN 0862-495X.(Brněnské onkologické dny : Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. APVV-14-0267 : Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakcii DNA aptamerov s proteínmi). Type: AFK
 • PROLA, Alexandre - NICHTOVÁ, Zuzana - PIRES DA SILVA, Julie - PIQUEREAU, Jérôme - MONCEAUX, Kevin - GUILBERT, Arnaud - GRESSETTE, Mélanie - VENTURA-CLAPIER, Renée - GARNIER, Anne - ZAHRADNÍK, Ivan - NOVOTOVÁ, Marta - LEMAIRE, Christophe. Endoplasmic reticulum stress induces cardiac dysfunction through architectural modifications and alteration of mitochondrial function in cardiomyocytes. In Cardiovascular Research, 2019, vol. 115, no. 2, p. 328-342. (7.014 - IF2018). ISSN 0008-6363.(Vega č. 2/0110/15 : Vplyv záťaže myokardu na distribúciu vnútorného membránového systému srdcových myocytov. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. APVV-SK-FR-2015-0007 : Vplyv stresu endoplazmatického retikula na ultraštruktúru a metabolizmus kardiomyocytov cicavcov). Type: ADCA
 • SABOVÁ, Lucia - SOBEKOVÁ, Anna - STAROŇ, Martin - SABO, Rastislav - LEGÁTH, Jaroslav - STAROŇOVÁ, Dana - LOHAJOVÁ, Ľuboslava - JAVORSKÝ, Peter. Toxicity of oxalic acid and impact on some antioxidant enzymes on in vitro-reared honeybee larvae. In Environmental science and pollution research, 2019, vol. 26, no. 19, p. 19763-19769. (2.914 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0944-1344.(Vega č. 1/0858/16 : Negatívny vplyv vybraných xenobiotík na larválne štádium včely medonosnej (Apis mellifera). Vega č. 1/0176/16 : Genotoxické a cytotoxické účinky neonikotinoidových insekticídov). Type: ADCA
 • SARAPULTSEV, Alexey P. - CHUPAKHIN, Oleg N. - VASSILIEV, Pavel M. - TSEILIKMAN, Vadim - DREMENCOV, Eliyahu - SARAPULTSEV, Petr A. - IANALIEVA, Laura - SIDOROVA, Larisa - GRINCHII, Daniil - PALIOKHA, Ruslan. 1,3,4-thiadiazines as promising compounds acting on the serotonin turnover. In Faseb Journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 2019, vol. 33, suppl. 1, p. 491.6. (5.391 - IF2018). ISSN 0892-6638. Dostupné na internete: <https://www.fasebj.org/doi/10.1096/fasebj.2019.33.1_supplement.491.6>(Experimental Biology 2019 : Meeting). Type: AFG
 • SEDLAKOVA-KADUKOVA, J. - KOPČÁKOVÁ, Anna - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - GODANY, A. - PRISTAŠ, Peter. Bioaccumulation and biosorption of zinc by a novel Streptomyces K11 strain isolated from highly alkaline aluminium brown mud disposal site. In Ecotoxicology and environmental safety, 2019, vol. 167, p. 204-211. (4.527 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0147-6513.(Vega č. 1/0229/17 : Štúdium interakcií medzi mikroorganizmami a kovmi a ich využitie v environmentálnych aplikáciách). Type: ADCA
 • SKALNÁ, Zuzana - PICHOVÁ, Katarína - KOŠŤÁL, Ľubor. Vplyv taktilnej stimulácie na afektívne stavy nosníc. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 536-541. ISBN 978-80-223-4711-2.(Vega č. 2/0185/17 : Poškodzujúce správanie a welfare nosníc. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Type: AFD
 • SKALNÁ, Zuzana - PICHOVÁ, Katarína - KOŠŤÁL, Ľubor. Does tickling induce positive affective states in laying hens? In Workshop: Cognitive affective biases -from mechanisms to disease symptoms : Abstract Book, 13 - 17 May, 2019, Kraków, Poland. - Kraków : Institute of Pharmacology Polish Academy of Sciences, 2019, p. 31-32.(Workshop: Cognitive affective biases -from mechanisms to disease symptoms). Type: AFG
 • SKALNÁ, Zuzana - PICHOVÁ, Katarína - KOŠŤÁL, Ľubor. Does tickling evoke positive experience in laying hens? In VI European Student Conference on Behaviour and Cognition. Booklet : 4th -7th September 2019, Padua, Italy. - Padua, Italy : ESCBC, University of Padua, 2019, p. 45.(European Student Conference On Behaviour and Cognition). Type: AFK
 • SKALNÁ, Zuzana - PICHOVÁ, Katarína - KOŠŤÁL, Ľubor. The influence of tactile stimulation on affective states in laying hens. In 17th International Conference on Production Diseases in Farm Animals (ICPD) - Proceedings : Bern, June 27 - 29, 2019. - Switzerland : Bern University, 2019, p. 59. ISBN 978-3-906813-93-6.(International Conference on Production Diseases in Farm Animals : Proceedings). Type: AFK
 • SKALNÁ, Zuzana - PICHOVÁ, Katarína - KOŠŤÁL, Ľubor. Návrh projektu – Vplyv chronického mierneho stresu na skreslenie pozornosti nosníc. In 46. Konferencia ČSETS : program a abstrakta. - Bratislava : Česká a Slovenská etologická společnost, 2019, s. 84. ISBN 978-80-907520-0-9.(Konferencia ČSETS : Konference České a Slovenské etologické společnostipořádaná ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě). Type: AFL
 • SOPKOVÁ, Drahomíra - VLČKOVÁ, Radoslava - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - PETRILLA, Vladimír - FAIX, Štefan - FABIAN, Dušan. Veterinárna fyziológia II : pre poslucháčov ŠP Všeobecné veterinárske lekárstvo a Hygiena potravín. Recenz. Katarína Holovská, Zuzana Maková. Košice : UVLF, 2019. 183 s. ISBN 978-80-8077-647-3. Type: ACB
 • STRAPÁČ, Imrich - BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - ČUVALOVÁ, Anna - HANDROVÁ, Lívia - KMEŤ, Vladimír. Antioxidant and anti-quorum sensing properties of edible mushrooms. In Journal of Food and Nutrition Research, 2019, vol. 58, no. 2, p. 146 - 152. (0.927 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1336-8672.(ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech)). Type: ADDA
 • STROMPFOVÁ, Viola - KUBAŠOVÁ, Ivana - ŠČERBOVÁ, Jana - MAĎARI, Aladár - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MILTKO, Renata - BELZECKI, Grzegorz - LAUKOVÁ, Andrea. Oral administration of bacteriocin-producing and non-producing strains of Enterococcus faecium in dogs. In Applied Microbiology and Biotechnology, 2019, vol. 103, no. 12, p. 4953-4965. (3.670 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0175-7598.(Vega č. 2/0012/16 : Firmicutes, ich vlastnosti a využitie pre zdravie zvierat. ITMS 26220120066 (ERDF)). Type: ADCA
 • SZABÓOVÁ, R. - LAUKOVÁ, Andrea - TARABOVÁ, L. - CHRASTINOVÁ, Ľubica - HERICH, R. - FAIXOVÁ, Z. - MAKOVÁ, Z. - PIEŠOVÁ, E. The prolonged effect of Enterocin M administration on the mucus quantity in rabbits´ small intestine. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 58. ISBN 978-80-552-1998-1.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Type: AFH
 • SZABÓOVÁ, R. - LAUKOVÁ, Andrea - TARABOVÁ, L. - CHRASTINOVÁ, Ľubica - HERICH, R. - FAIXOVÁ, Z. - MAKOVÁ, Z. - PIEŠOVÁ, E. The effect of per os combinative administration of Enterocin M and sage plant extract on mucus production of small intestinum in broiler rabbits. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 59. ISBN 978-80-552-1998-1.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Type: AFH
 • ŠČERBOVÁ, Jana - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - HAMAROVÁ, Ľudmila - LAUKOVÁ, Andrea. Relation to enterocins and herbal extracts of fecal hemolytic Escherichia coli from domestic ducks detected with MALDI-TOF mass spectrometry. In Poultry science : The Official Publication of the Poultry Science Association, 2019, vol. 98, no. 11, p. 5925-5931. (2.027 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0032-5791.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat). Type: ADCA
 • ŠEREŠ, Mário - PAVLÍKOVÁ, Lucia - BOHÁČOVÁ, Viera - KYCA, Tomáš - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert. Vplyv expresie P-gp na efekt látok vyvolávajúcej stres endoplazmatického retikula v myších leukemických bunkách L1210. In XXX. Xenobiochemické sympózium, Pezinok, 15. - 17. 5. 2019 : Program & Abstrakty. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Ústav biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, 2019, s. 26. ISBN 978-80-972752-5-9.(APVV-14-0753 : Biočipy a biosenzory pre glykorozpoznávanie, ich vývoj, príprava a využitie pri výskume rakoviny. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. Vega č. 2/0159/19 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Xenobiochemické sympózium). Type: AFH
 • ŠEREŠ, Mário. Alteration in effects of endoplasmic reticulum stressors induced by overexpression of P-glycoprotein in mouse leukemia cells L1210. In World Congress on Cancer Science and Therapy : Proceedings, July 15-17, 2019, Rome, Italy. - Rome, 2019, p. 39.(World Congress on Cancer Science and Therapy). Type: AFK
 • ŠIMONIČOVÁ, Kristína - JANOTKA, Ľuboš - KAVCOVÁ, Helena - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert - MESSINGEROVÁ, Lucia. Transport and Metabolism of Hypomethylating Agents and Development of Resistance. In 16th Horizons in Molecular Biology : International PhD Student Symposium and Career Fair for Life Sciences, 9th-12th September 2019. - Göttingen : Cuvillier Verlag, 2019, p. 151. ISBN 978-3-7369-9611-3.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0057/18 : Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Horizons in Molecular Biology : International PhD Student Symposium and Career Fair for Life Sciences). Type: AFK
 • ŠIMONIČOVÁ, Kristína - JANOTKA, Ľuboš - KAVCOVÁ, Helena - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena - MESSINGEROVÁ, Lucia. Transport a metabolizmus hypometylačných látok používaných v liečbe hematoonkologických ochorení a rozvoj rezistencie. In XXX. Xenobiochemické sympózium, Pezinok, 15. - 17. 5. 2019 : Program & Abstrakty. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Ústav biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, 2019, s. 42. ISBN 978-80-972752-5-9.(APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0057/18 : Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33. Xenobiochemické sympózium). Type: AFL
 • ŠIPOŠOVÁ, Katarína - HUNTOŠOVÁ, Veronika - SHLAPA, Yulia - LENKAVSKA, Lenka - MÁČAJOVÁ, Mariana - BELOUS, Anatolii - MUSATOV, Andrey. Advances in the Study of Cerium Oxide Nanoparticles: New Insights into Antiamyloidogenic Activity. In ACS Applied Bio Materials, 2019, vol. 2, no. 5, p. 1884-1896. (2019 - SCOPUS). ISSN 2576-6422. Type: ADMB
 • ŠKRABÁNEK, Pavel - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml.. Automatic assessment of the cardiomyocyte development stages from confocal microscopy images using deep convolutional networks. In PLoS ONE, 2019, vol. 14, iss. 5, p. e0216720. (2.776 - IF2018). ISSN 1932-6203.(APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0095/15 : Expresia a kolokalizácia proteínov diadických komplexov komorových myocytov potkana vo vzťahu k ontogenéze väzby excitácie s kontrakciou. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. ITMS-26230120006). Type: ADMA
 • ŠPIRKOVÁ, Alexandra - BABEĽOVÁ, Janka - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - KŠIŇANOVÁ, Martina - FABIAN, Dušan - KOPPEL, Juraj - ČIKOŠ, Štefan. Identification of glucocorticoid receptorsubtype P (GR-P) in mouse. In Animal Physiology 2019. 15th International Scientific Conference, 27th - 29th May 2019, Vyhne, Slovak Republic : book of abstracts. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2019, s. 60. ISBN 978-80-552-1998-1.(APVV-14-0763 : Xenobiotiká a vývin preimplantačného embrya. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Animal Physiology 2019 : International Scientific Conference). Type: AFH
 • TSEILIKMAN, Vadim - DREMENCOV, Eliyahu - MASLENNIKOVA, Ekaterina - ISHMATOVA, Alla - MANUKHINA, Eugenia - DOWNEY, H. Fred - KLEBANOV, Igor - TSEILIKMAN, Olga - KOMELKOVA, Maria - LAPSHIN, Maxim - VASILYEVA, Maria V. - BORNSTEIN, Stefan R. - PERRY, Seth W. - WONG, Ma-Li - LICINIO, Julio - YEHUDA, Rachel - ULLMANN, Enrico. Post-Traumatic Stress Disorder Chronification via Monoaminooxidase and Cortisol Metabolism. In Hormone and Metabolic Research, 2019, vol. 51, iss. 9, p. 618-622. (2.423 - IF2018). ISSN 0018-5043.(VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Type: ADCA
 • TSEILIKMAN, Vadim - DREMENCOV, Eliyahu - TSEILIKMAN, Olga - PAVLOVIČOVÁ, Michaela - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela. Role of glucocorticoid- and monoamine-metabolizing enzymes in stress-related psychopathological processes. In Stress : the international journal on the biologie of stress, 2019, vol. 22, iss. 6, p. (2.168 - IF2018). ISSN 1025-3890.(VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Type: ADMA
 • ULLMANN, Enrico - PERRY, Seth W. - LICINIO, Julio - WONG, Ma-Li - DREMENCOV, Eliyahu - ZAVJALOV, Evgenii L. - SHEVELEV, Oleg B. - KHOTSKIN, Nikita V. - KONCEVAYA, Galina V. - KHOTSHKINA, Anna S. - MOSHKIN, Mikhail P. - LAPSHIN, Maxim - KOMELKOVA, Maria - FEKLICHEVA, Inna V. - TSEILIKMAN, Olga - CHERKASOVA, Olga P. - BHUI, Kamaldeep S. - JONES, Edgar - KIRSCHBAUM, Clemens - BORNSTEIN, Stefan R. - TSEILIKMAN, Vadim. From Allostatic Load to Allostatic State-An Endogenous Sympathetic Strategy to Deal With Chronic Anxiety and Stress? In Frontiers in Behavioral Neuroscience, 2019, vol. 13, art. no. 47. (2.622 - IF2018). ISSN 1662-5153. Type: ADMA
 • VAN DER POL, Carla W. - VAN ROOVERT-REIJRINK, Inge A. M. - GUSSEKLOO, Sander W. S. - KRANENBARG, Sander - LEON-KLOOSTERZIEL, Karen M. - VAN EIJK-PRIESTER, Margaretha H. - ZEMAN, Michal - KEMP, Bas - VAN DEN BRAND, Henry. Effects of lighting schedule during incubation of broiler chicken embryos on leg bone development at hatch and related physiological characteristics. In PLoS ONE, 2019, vol. 14., iss. 8, art. no. e0221083. (2.776 - IF2018). ISSN 1932-6203. Type: ADMA
 • VÁRADY, Marián - MRAVČÁKOVÁ, Dominika - BABJÁK, Michal - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - URDA DOLINSKÁ, Michaela - KOMÁROMYOVÁ, Michaela - VADLEJCH, Jaroslav - VÁRADYOVÁ, Zora. Can use of medicinal plants in lambs’ nutrition influence their parasitological status? In Anthelmintic resistance in ruminants: Who cares? : Abstract book. Joint COMBAR-ACSRPC meeting, August 27-29th, 2019, Ghent, Belgium. - Ghent, Belgium : COMBAR, 2019, s. 90.(APVV-14-0169 : Rezistencia parazitov na antihelmintiká - výzvy, perspektívy a riešenia. Vega č. 2/0099/19 : Diagnostické výzvy a zabudnuté parazity domácich zvierat. Joint COMBAR - ACSRPC Meeting). Type: AFG
 • VARGOVÁ, Miroslava - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - HURNÍKOVÁ, Zuzana - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea. Antiparasitic effect of Enterocins and Enterocin-producing strains on the host with experimental trichinellosis. In Annals of Parasitology : The XXV. Congress of the Polish Parasitological Society, 9-12 September,2019, Warsaw. Abstracts, 2019, vol. 65, suppl., p. 170-171. ISSN 0043-5163.(Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. The XXV. Congress of the Polish Parasitological Society). Type: AFG
 • VARGOVÁ, Miroslava - BUCKOVÁ, Barbora - HRČKOVÁ, Gabriela - LAUKOVÁ, Andrea - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília. Cytokine gene expression in the gut and in the spleen of mice modulated by probiotic bacteria and Trichinella spiralis infection. In Scientia Parasitologica, 2019, vol. 20, special Issue, p. 132-133. ISSN 1582-1366.(Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia). Type: AFG
 • VARGOVÁ, Miroslava - BUCKOVÁ, Barbora - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - HRČKOVÁ, Gabriela - LAUKOVÁ, Andrea. Modulatory effects of probiotic strains on cztokine expression in mice with experimental trichinellosis. In Zborník abstraktov 28. Kongres ČSSM, 18.9. - 21.9.2019 Tatranské Matliare. - Bratislava - Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 143. ISBN 978-80-973411-0-7.(APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej). Type: AFG
 • VARGOVÁ, Miroslava - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea. Metabolic activity and macrophages from mice modulated by probiotic bacteria and Trichinella spiralis infection. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2019. Book of Abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2019, abstract no.: 1800. ISBN 978-80-972360-4-5. Dostupné na internete: <https://www.preveda.sk/conference/article/id=1800/>(Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2019 : PREVEDA). Type: AFH
 • XU, Yang - CALDO, Kristian Mark P. - HOLIČ, Roman - MIETKIEWSKA, Elzbieta - OZGA, Jocelyn - RIZVI, Syed Masood - CHEN, Guanqun - WESELAKE, Randall J. Engineering Arabidopsis long-chain acyl-CoA synthetase 9 variants with enhanced enzyme activity. In Biochemical Journal, 2019, vol. 476, no. 1, p. 151-164. (4.331 - IF2018). ISSN 0264-6021.(VEGA č. 2/0180/12 : Sekrécia mastných kyselín u kvasiniek Saccharomyces cerevisiae. APVV-0785-11 : Lipotoxicita u kvasiniek: mechanizmy ochrany pri akumulácii mastných kyselín a skvalénu). Type: ADCA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus