Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Centre of Biosciences SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ALVAREZ, Maria Elena Vilar - CHIVERS, Martin - BOROVSKÁ, Ivana - MONGER, Steven - GIANNOULATOU, Eleni - KRÁLOVIČOVÁ, Jana - VOŘECHOVSKÝ, Igor**. Transposon clusters as substrates for aberrant splice-site activation. In RNA Biology, 2021, vol. 18, no. 3, p. 354-367. (2020: 4.652 - IF, Q2 - JCR, 2.470 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1547-6286. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/15476286.2020.1805909 (Vega č. 2/0057/18 : Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33. APVV-18-0096 : Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu) Type: ADMA
 • ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana** - VLČKOVÁ, Radoslava - SOPKOVÁ, Drahomíra - KOZIOL, Katarzyna - KOZIOROWSKI, Marek - FABIAN, Dušan - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - HOLOVSKÁ, Katarína - ALMÁŠIOVÁ, Viera - SIROTKIN, Alexander. Dietary flaxseed’s protective effects on body tissues of mice after oral exposure to xylene. In Saudi Journal of Biological Sciences, 2021, vol. 28, no. 7, p. 3789-3798. (2020: 4.219 - IF, Q2 - JCR, 0.710 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1319-562X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2021.03.055 (Vega č. 1/0392/17) Type: ADMA
 • BAČOVÁ, Kristína - EGLSEER, Karin Zitterl - RÄUBER, Gesine Karas - CHRASTINOVÁ, Ľubica - LAUKOVÁ, Andrea - TAKÁCSOVÁ, Margaréta - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - PLACHÁ, Iveta**. Effect of Sustained Administration of Thymol on Its Bioaccessibility and Bioavailability in Rabbits. In Animals, 2021, vol. 11, no. 9, art. no. 2595. (2020: 2.752 - IF, Q1 - JCR, 0.584 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2076-2615. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ani11092595 (VEGA 2/0009/20 : Nova generácia kŕmnych aditív vo výžive zvierat) Type: ADCA
 • BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia - LICHTNER, Žaneta - SZEMES, Tomáš - SMOLEJOVÁ, Martina - SULO, Pavol**. Mitochondrial DNA duplication, recombination, and introgression during interspecific hybridization. In Scientific Reports, 2021, vol. 11, no. 1, art. no. 12726. (2020: 4.379 - IF, Q1 - JCR, 1.240 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-021-92125-y (Vega č. 1/0048/16 : Interakcie mitochondrií a jadier v procese speciácie. Vega č. 1/0013/20 : Interakcie mitochondriálnych genómov) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] MAKARENKO, Maksim S. - OMELCHENKO, Denis O. - USATOV, Alexander - GAVRILOVA, Vera A. The Insights into Mitochondrial Genomes of Sunflowers. In PLANTS-BASEL, 2021, vol. 10, no. 9, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/plants10091774., Registrované v: WOS
 • Drobnicov memoriál 11. ročník. Trenčín - Kubrica, 2. – 4. september 2021 : Zborník príspevkov a program. Editori: Mária Balážová, Boris Lakatoš. Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2021. 67 s. ISBN 978-80-972752-8-0 (Drobnicov memoriál) Type: FAI
 • BARSZCZ, Marcin** - TACIAK, Marcin - TUSNIO, Anna - SWIECH, Ewa - SKOMIAL, Jacek - ČOBANOVÁ, Klaudia - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra. The effect of organic and inorganic zinc source, used with lignocellulose or potato fiber, on microbiota composition, fermentation, and activity of enzymes involved in dietary fiber breakdown in the large intestine of pigs. In Livestock Science, 2021, vol. 245, art. no. 104429. (2020: 1.943 - IF, Q2 - JCR, 0.622 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1871-1413. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.livsci.2021.104429 (APVV-17-0297 : Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia. COST FA1401 : Európska sieť-spolupráca týkajúca sa faktorov ovplyvňujúcich mikrobiálnu rovnováhu gastrointestinálneho traktu a jej význam pre zdravie prasiat (PiGuNet)) Type: ADCA
 • BEŇOVÁ, Eva - HORNEBECQ, Virginie** - ZELEŇÁK, Vladimír** - HUNTOŠOVÁ, Veronika - ALMÁŠI, Miroslav - MÁČAJOVÁ, Mariana - BERGÉ-LEFRANC, David. pH-responsive mesoporous silica drug delivery system, its biocompatibility and co-adsorption/co-release of 5-Fluorouracil and Naproxen. In Applied Surface Science, 2021, vol. 561, art. no. 150001. (2020: 6.707 - IF, Q1 - JCR, 1.295 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0169-4332. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.150011 Type: ADMA
 • BUJŇÁKOVÁ, Dobroslava** - KARAHUTOVÁ, Lívia - KMEŤ, Vladimír. Escherichia coli Specific Virulence-Gene Markers Analysis for Quality Control of Ovine Cheese in Slovakia. In Microorganisms, 2021, vol.9, no. 9, art. no. 1808. (2020: 4.128 - IF, Q2 - JCR, 0.858 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-2607. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/microorganisms9091808 (VEGA 2/0010/21 : Vychytávanie železa a rezistencia na antibiotiká u Enterobacterales potravinových zvierat) Type: ADMA
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - BÖGI, Eszter - ĎURIŠOVÁ, Barbora - GRINCHII, Daniil - PALIOKHA, Ruslan - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu**. Maternal immune activation in rats attenuates the excitability of monoamine-secreting neurons in adult offspring in a sex-specific way. In European Neuropsychopharmacology, 2021, vol. 43, p. 82-91. (2020: 4.600 - IF, Q2 - JCR, 1.603 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0924-977X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2020.12.002 (VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. NEURON II/2018/569/UNMET : Odkrytie mechanizmov zodpovedných za prešmyk z depresie do mánie počas antidepresívnej liečby: úloha glutamátu) Type: ADCA
 • ČABANOVÁ, Viktória** - TICHÁ, Elena - BRADBURY, Richard Stewart - ZUBRIKOVÁ, Dana - VALENTOVÁ, Daniela - CHOVANCOVÁ, Gabriela - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - VÍCHOVÁ, Bronislava - ŠIKUTOVÁ, Silvie - CSANK, Tomáš - HURNÍKOVÁ, Zuzana - MITERPÁKOVÁ, Martina - RUDOLF, Ivo. Mosquito surveillance of West Nile and Usutu viruses in four territorial units of Slovakia and description of a confirmed autochthonous human case of West Nile fever, 2018 to 2019. In Eurosurveillance, 2021, vol. 26, no. 19, art. no. 2000063. (2020: 6.307 - IF, Q1 - JCR, 2.766 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1560-7917. Dostupné na: https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.19.2000063 (Vega č.2/0018/16 : Novo sa objavujúce závažné parazitárne a vektormi prenášané ochorenia psov, ich epidemiológia a diagnostika. COST CA 17 108. Reg. no. NV19-09-00036 : project of the Ministry of Health of the Czech Republic) Type: ADMA
 • DREMENCOV, Eliyahu** - JEŽOVÁ, Daniela - BARAK, Segev - GABURJÁKOVÁ, Jana - GABURJÁKOVÁ, Marta - KÚTNA, Viera - OVSEPIAN, Saak V. Trophic factors as potential therapies for treatment of major mental disorders. In Neuroscience Letters, 2021, vol. 764, art. no. 136194. (2020: 3.046 - IF, Q3 - JCR, 0.944 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0304-3940. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.neulet.2021.136194 (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku) Type: ADCA
 • DREMENCOV, Eliyahu - JEŽOVÁ, Daniela. Prenatal immune challenge and repeated predator scent exposure in adulthood have opposite effects on the excitability of serotoninergic neurons in the rat brain. In VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii : zborník abstraktov. Dostupné na internete: http://www.kongres-kami.sk/psychiatry/konferencia-biologickej-psychiatrie/# (VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii, 24.-26.6.2021, Piešťany) Type: AFL
 • DROZDOVÁ, Angelika - KAŇKOVÁ, Zuzana** - BILČÍK, Boris - ZEMAN, Michal. Prenatal effects of red and blue light on physiological and behavioural parameters of broiler chickens. In Czech Journal of Animal Science, 2021, vol. 66, no. 10, p. 412-419. (2020: 1.267 - IF, Q3 - JCR, 0.386 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1212-1819. Dostupné na: https://doi.org/10.17221/80/2021-CJAS (APVV-17-0371 : Behaviorálne a fyziologické indikátory welfaru hydiny) Type: ADCA
 • DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília** - VARGOVÁ, Miroslava - HURNÍKOVÁ, Zuzana - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea. Modulačný účinok enterocínov/ Enterocín produkujúcich kmeňovna oxidačnú aktivitu makrofágov u myší infikovaných Trichinella spiralis. In Slovenský veterinársky časopis, 2021, roč. XLVI, č. 2, s. 104-106. ISSN 1335-0099. (Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia) Type: ADFB
 • FOCKOVÁ, Valentína - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - LAUKOVÁ, Andrea. Enterokoky izolované zo surového kozieho mlieka. In Slovenský veterinársky časopis, 2021, roč. XLVI, č. 1, s. 34-35. ISSN 1335-0099. (APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia) Type: ADFB
 • FOCKOVÁ, Valentína - LAUKOVÁ, Andrea - KUBAŠOVÁ, Ivana - BINO, Eva - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - PLACHÁ, Iveta - KOVÁČIK, Andrej - GÁLIK, Branislav - HALO, Marko - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Bakteriocín-produkujúci, autochtónny kmeň Enterococcus faecium EF 412 a jeho experimentálna aplikácia u športových koní. In Slovenský veterinársky časopis, 2021, roč. XLVI, č. 2, s. 102-104. ISSN 1335-0099. (VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat) Type: ADFB
 • FOCKOVÁ, Valentína - STYKOVÁ, Eva - MAĎAR, M. - KAČÍROVÁ, Jana - LAUKOVÁ, Andrea. Bakteriocínový potenciál fekálnych kmeňov Enterococcus mundtii z koní. In Vedecké práce doktorandov 2021 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, XVI. ročník, Košice, 11. a 12. november 2021. Zost. Veronika Kovaříková, rec. Radoslava Vlčková, Jana Koščová. - Košice : UFHZ, Centrum biovied SAV, 2021, s. 34-36. ISBN 978-80-972752-9-7. (VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat. Seminár doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu) Type: AFD
 • GABURJÁKOVÁ, Marta - GABURJÁKOVÁ, Jana - KREJČÍOVÁ, Eva - KOSNÁČ, Daniel - KOSNÁČOVÁ, Helena - NAGY, Štefan - POLÁK, Štefan - SABO, Michal - TRNKA, M. - KOPÁNI, M.**. Blocking effect of ferritin on the ryanodine receptor-isoform 2. In Archives of Biochemistry and Biophysics, 2021, vol. 712, art. no. 109031. (2020: 4.013 - IF, Q2 - JCR, 1.097 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0003-9861. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.abb.2021.109031 (Vega č. 2/0018/21 : Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora. Vega č. 2/0008/20 : Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach) Type: ADCA
 • GARIGLIO, M. - DABBOU, S. - GAI, F. - TROCINO, A. - XICCATO, G. - HOLODOVÁ, Monika - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - NERY, J. - ODDON, S. Bellezza - BIASATO, I. - GASCO, L.** - SCHIAVONE, A. Black soldier fly larva in Muscovy duck diets: effects on duck growth, carcass property, and meat quality. In Poultry science : The Official Publication of the Poultry Science Association, 2021, vol. 100, no. 9, art. no. 101303. (2020: 3.352 - IF, Q1 - JCR, 1.072 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0032-5791. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.psj.2021.101303 Type: ADCA
 • GOGULSKI, Maciej - CIESLAK, Adam - GRABSKA, Julia - ARDOIS, Marie - POMORSKA -MOL, Malgorzata - KOLODZIEJSKI, Pawel a. - LIBERA, Kacper - STROMPFOVÁ, Viola - SZUMACHER-STRABEL, Malgorzata**. Effects of silybin supplementation on nutrient digestibility, hematological parameters, liver function indices, and liverspecific mi-RNA concentration in dogs. In BMC Veterinary Research, 2021, vol. 17, no. 1, art. no. 228. (2020: 2.741 - IF, Q1 - JCR, 0.851 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1746-6148. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s12917-021-02929-3 Type: ADCA
 • GREGOVÁ, Gabriela** - KMEŤ, Vladimír - SZABOOVA, Tatiana. New Insight on Antibiotic Resistance and Virulence of Escherichia coli from Municipal and Animal Wastewater. In Antibiotics, 2021, vol. 10, no. 9, art. no. 1111. (2020: 4.639 - IF, Q2 - JCR, 0.960 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2079-6382. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/antibiotics10091111 (Vega č. 2/0125/17 : Vplyv antropogénnej záťaže na výskyt mikrobiálnych a parazitických organizmov v životnom prostredí v urbánnych a rurálnych ekosystémoch. VEGA 2/0010/21 : Vychytávanie železa a rezistencia na antibiotiká u Enterobacterales potravinových zvierat. APVV-16-0171 : Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám) Type: ADMA
 • GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - HOLODOVÁ, Monika - SZUMACHER-STRABEL, Malgorzata - HUANG, Haihao - SLOSARZ, Piotr - WOJCZAK, Janusz - SOWINSKA, Natalia - CIESLAK, Adam**. Mineral status and enteric methane production in dairy cows during different stages of lactation. In BMC Veterinary Research, 2021, vol. 17, no. 1, art. no. 287. (2020: 2.741 - IF, Q1 - JCR, 0.851 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1746-6148. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s12917-021-02984-w (VEGA 2/0008/21 : Biomarkery nutričného a zdravotného statusu hopodárskych zvierat. FA COST Action FA1302 : Veľkoplošné meranie produkcie metánu u jednotlivých prežúvavcov z pohľadu genetického hodnotenia) Type: ADCA
 • GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - TOKARČÍKOVÁ, Katarína - KUCKOVÁ, Katarína - ČOBANOVÁ, Klaudia. Assessment of zinc bioavailability in ruminants. In AnimaL Physiology 2021. 16th International Scientific Conference, September 22nd - 24th 2021, Češkovice, Czech Republic : book of abstracts. - Brno : Mendel University in Brno, 2021, p. 18. ISBN 978-80-7509-808-5. (APVV-17-0297 : Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia. VEGA 2/0008/21 : Biomarkery nutričného a zdravotného statusu hopodárskych zvierat. Animal Physiology 2021 : International Scientific Conference) Type: AFG
 • GRINCHII, Daniil - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu. Electrical stimulation of prefrontal cortex induces an inhibitory effect on the neuronal excitability in the lateral habenula in male and female Wistar rats. In Mid-Term Symposium Joint Transnational Call 2018 : Mental Disorders, 26./27. January 2021. - Bonn : ERA-NET NEURON, 2021, p. 49. Dostupné na internete: http://www.neuron-eranet.eu/index.php (NEURON II/2018/569/UNMET : Odkrytie mechanizmov zodpovedných za prešmyk z depresie do mánie počas antidepresívnej liečby: úloha glutamátu. Mid-Term Symposium Joint Transnational Call 2018 : Mental Disorders) Type: AFK
 • GRINCHII, Daniil - KHOURY, Talah - LACINOVÁ, Ľubica - DREMENCOV, Eliyahu. Effects of Acute and Chronic Administration of Delta Opioid Receptor Ligands on the Excitability of Midbrain Serotonin and Hippocampal Glutamate Neurons in Rats. In CINP 2021 Virtual World Congress : 26 - 28 February 2021, Book of Abstracts. - Vienna : CINP Head Office, p. 232-233. Dostupné na internete: https://virtual.cinp2021.org/wp-content/uploads/2021/02/CINP2021_virtual_abstractbook.pdf (APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). CINP 2021 Virtual World Congress : Virtual World Congress) Type: AFK
 • GRINCHII, Daniil - PALIOKHA, Ruslan - KHOURY, Talah - DREMENCOV, Eliyahu. Effect of cytochrome P450 inhibition by proadifen on the excitability of central monoamine-secreting neurons in rats. In VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii : zborník abstraktov. Dostupné na internete: http://www.kongres-kami.sk/psychiatry/konferencia-biologickej-psychiatrie/# (VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii, 24.-26.6.2021, Piešťany) Type: GHG
 • GUĽAŠOVÁ, Anna - IVOROVÁ, Silvia - KOPČÁKOVÁ, Anna. Potentially probiotic bacteria from gut of Apis mellifera. In AnimaL Physiology 2021. 16th International Scientific Conference, September 22nd - 24th 2021, Češkovice, Czech Republic : book of abstracts. - Brno : Mendel University in Brno, 2021, p. 19. ISBN 978-80-7509-808-5. (Animal Physiology 2021 : International Scientific Conference) Type: AFG
 • HAMAROVÁ, Ľudmila - KOPČÁKOVÁ, Anna** - KOCIANOVA-ADAMCOVA, Marcela - PIKNOVÁ, Mária - JAVORSKÝ, Peter - PRISTAŠ, Peter. Antimicrobial Resistance of Enterococci from Wild Animals in Slovakia. In Polish Journal of Environmental Studies, 2021, vol. 30, no. 3, p. 2085-2091. (2020: 1.699 - IF, Q4 - JCR, 0.373 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1230-1485. Dostupné na: https://doi.org/10.15244/pjoes/126371 (APVV-16-0171 : Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám) Type: ADCA
 • HOLIČ, Roman - ŠŤASTNÝ, Dominik - GRIAČ, Peter**. Sec14 family of lipid transfer proteins in yeasts. In Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 2021, vol. 1866, no. 10, art. no. 158990. (2020: 4.698 - IF, Q1 - JCR, 1.769 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1388-1981. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bbalip.2021.158990 (Vega č. 2/0012/20 : Kyselina puniková: produkcia a mechanizmy jej účinku v kvasinkách. Vega č. 2/0027/19 : Charakterizácia biosyntetickej dráhy kardiolipínu kvasinky Schizosaccharomyces pombe ako modelovej eukaryotickej bunky. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny) Type: ADCA
 • HOLODOVÁ, Monika - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra. Minerálny status ako parameter zdravia vysokoprodukčných dojníc = Mineral status in high-yielding dairy cows. In 24. košický morfologický deň : Environmentálna záťaž a jej vplyv na zdravie ľudí a zvierat. Košice, 4.-6.2021, elektronický zborník vedeckých prác. - Košice : UVLaF, 2021, s. 102-106. ISBN 978-80-8077-705-0. CD (FA COST Action FA1302 : Veľkoplošné meranie produkcie metánu u jednotlivých prežúvavcov z pohľadu genetického hodnotenia. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). VEGA 2/0069/17 : Modulécia tráviacich procesov o hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami. Košický morfologický deň) Type: AFD
 • HUANG, Haihao - SZUMACHER-STRABEL, Malgorzata - KUMAR PATRA, Amlan - SLUSARCZYK, Sylwester - LECHNIAK, Dorota - VAZIRIGOHAR, Mina - VÁRADYOVÁ, Zora - KOZLOWSKA, Martyna - CIESLAK, Adam**. Chemical and phytochemical composition, in vitro ruminal fermentation, methane production, and nutrient degradability of fresh and ensiled Paulownia hybrid leaves. In Animal Feed Science and Technology, 2021, vol. 279, art. no. 115038. (2020: 3.247 - IF, Q1 - JCR, 1.029 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0377-8401. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2021.115038 Type: ADCA
 • HUNTOŠOVÁ, Veronika** - DATTA, Shubhashis* - LENKAVSKÁ, Lenka - MÁČAJOVÁ, Mariana - BILČÍK, Boris - KUNDEKOVÁ, Barbora - ČAVARGA, Ivan - KRONEK, Juraj - JUTKOVÁ, Annamária - MIŠKOVSKÝ, Pavol - JANCURA, Daniel. Alkyl chain length in poly(2-oxazoline)-based amphiphilic gradient copolymers regulates the delivery of hydrophobic molecules: A case of the biodistribution and the photodynamic activity of the photosensitizer hypericin. In Biomacromolecules, 2021, vol. 22, no. 10, p. 4199-4216. (2020: 6.988 - IF, Q1 - JCR, 1.689 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1525-7797. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acs.biomac.1c00768 (Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv) Type: ADCA
 • CHRASTINOVÁ, Ľubica - LAUKOVÁ, Andrea - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - CHRENKOVÁ, Mária** - FORMELOVÁ, Zuzana - ŠČERBOVÁ, Jana - FOCKOVÁ, Valentína - POLÁČIKOVÁ, Mária - ŽITŇAN, Rudolf - ONDRUŠKA, Ľubomír - JURČÍK, Rastislav. Dipeptide enterocin a/p applied to growing rabbits with administered methicillin-Resistant Staphylococcus Epidermidis: evaluation of growth parameters and meat quality. In Slovak Journal of Animal Science, 2021, vol. 54, no. 2, p. 57-65. ISSN 1337-9984. (VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat) Type: ADFB
 • ISEPPI, Ramona - LAUKOVÁ, Andrea - SABIA, Carla**. Editorial: Bacteriocin-producing probiotic bacteria: a natural solution for increasing efficiency and safety of livestock food production. In Frontiers in Microbiology, 2021, vol. 12, art. no. 675483. (2020: 5.640 - IF, Q1 - JCR, 1.701 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1664-302X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.675483 Type: ADMA
 • IVOROVÁ, Silvia - GUĽAŠOVÁ, Anna - KOPČÁKOVÁ, Anna. Probiotický potenciál baktérií z tráviaceho traktu včiel. In Vedecké práce doktorandov 2021 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, XVI. ročník, Košice, 11. a 12. november 2021. Zost. Veronika Kovaříková, rec. Radoslava Vlčková, Jana Koščová. - Košice : UFHZ, Centrum biovied SAV, 2021, s. 53-55. ISBN 978-80-972752-9-7. (VEGA 2/0100/19 : Štúdium a využitie bakteriocínov v prevencii moru včelieho plodu. Seminár doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu) Type: AFD
 • JANOTKA, Ľuboš - MESSINGEROVÁ, Lucia** - ŠIMONIČOVÁ, Kristína - KAVCOVÁ, Helena - ELEFANTOVÁ, Katarína - SULOVÁ, Zdena** - BREIER, Albert**. Changes in Apoptotic Pathways in MOLM-13 Cell Lines after Induction of Resistance to Hypomethylating Agents. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 4, art. no. 2076. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22042076 (APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. Vega č. 2/0057/18 : Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Vega č. 2/0171/21 : Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách. COST action CA17104 : Nové diagnostické a terapeutické nástroje v liečbe mnoholiekovej rezistencie nádorov. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Type: ADCA
 • JANOTKA, Ľuboš - MESSINGEROVÁ, Lucia - ŠIMONIČOVÁ, Kristína - KAVCOVÁ, Helena - ELEFANTOVÁ, Katarína - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert. Zmeny apoptotických dráh v bunkovej línii MOLM-13 po indukcii rezistencie na hypometylačné činidlá. In Drobnicov memoriál 11. ročník. Trenčín - Kubrica, 2. – 4. september 2021 : Zborník príspevkov a program. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2021, s. 21-22. ISBN 978-80-972752-8-0. (APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. Vega č. 2/0057/18 : Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Vega č. 2/0171/21 : Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách. COST action CA17104 : Nové diagnostické a terapeutické nástroje v liečbe mnoholiekovej rezistencie nádorov. Drobnicov memoriál) Type: AFH
 • KÁŇOVIČOVÁ, Paulína - MALÍNSKÝ, Ján - BALÁŽOVÁ, Mária. Potenciálny vplyv fosfatidylglycerolu na manifestáciu Barthovho syndrómu. In Drobnicov memoriál 11. ročník. Trenčín - Kubrica, 2. – 4. september 2021 : Zborník príspevkov a program. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2021, s. 29-30. ISBN 978-80-972752-8-0. (Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. APP0170 : Potenciálne využitie stabilizátorov nálady na obnovenie mitochondriálnej funkcie. APVV-20-0129 : Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu. AS CR SAV Joint Project SAV-18-25 : Barthov syndróm - Štúdium morfológie mitochondrií v novom kvasinkovom modeli. COST Action CA19105 : Paneurópska sieť pre lipidomiku a epilipidomiku. SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie. Drobnicov memoriál) Type: AFH
 • KARAFFOVÁ, Viera** - REVAJOVÁ, Viera - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - LEVKUT, Martin - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - HERICH, R. - LEVKUT, Mikuláš. Effect of Inorganic Zinc on Selected Immune Parameters in Chicken Blood and Jejunum after A. galli Infection. In Agriculture - Basel, 2021, vol. 11, no. 6, art. no. 551. (2020: 2.925 - IF, Q1 - JCR, 0.533 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2077-0472. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/agriculture11060551 (Vega č. 1/0355/19 : Vplyv zinku a probiotickej baktérie na črevné helminty u hydiny) Type: ADCA
 • KARAHUTOVÁ, Lívia - MANDELIK, Rene - BUJŇÁKOVÁ, Dobroslava**. Antibiotic Resistant and Biofilm-Associated Escherichia coli Isolates from Diarrheic and Healthy Dogs. In Microorganisms, 2021, vol. 9, no. 6, art. no. 1334. (2020: 4.128 - IF, Q2 - JCR, 0.858 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-2607. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/microorganisms9061334 (VEGA 2/0010/21 : Vychytávanie železa a rezistencia na antibiotiká u Enterobacterales potravinových zvierat) Type: ADMA
 • KARAHUTOVÁ, Lívia - BUJŇÁKOVÁ, Dobroslava. Fenotypová a genotypová antimikrobiálna rezistencia kmeňov Escherichia coli izolovaných zo psov na Slovensku. In Infovet, 2021, roč. XXVIII, č. 4, s. 210-213. ISSN 1335-1907. Type: BDF
 • KHOLIF, Ahmed E.** - ANELE, Uchenna Y. - PATRA, Amlan Kumar - VÁRADYOVÁ, Zora. Editorial: The Use of Phytogenic Feed Additives to Enhance Productivity and Health in Ruminants. In Frontiers in Veterinary Science, 2021, vol. 8, art. no. 685262. (2020: 3.412 - IF, Q1 - JCR, 0.877 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2297-1769. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fvets.2021.685262 Type: ADCA
 • KIŠIDAYOVÁ, Svetlana** - DURKAJ, Dominik - MIHALIKOVÁ, Katarína - VÁRADYOVÁ, Zora - PUCHALSKA, Julia - SZUMACHER-STRABEL, Malgorzata - CIESLAK, Adam** - GIZEJEWSKI, Zygmunt. Rumen Ciliated Protozoa of the Free-Living European Bison (Bison bonasus, Linnaeus). In Frontiers in Microbiology, 2021, vol. 12, art. no. 658448. (2020: 5.640 - IF, Q1 - JCR, 1.701 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1664-302X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.658448 (VEGA č. 2/0009/08 : Gastrointestinálne protozoa a ich úloha v trávení zvierat) Type: ADMA
 • KMEŤ, Vladimír. Mikróby sú všade. Možno aj na Marse. In Kozmos : populárno-vedecký astronomický časopis, 2021, roč. 52, č. 1, s. 38-41. ISSN 0323-049X. Type: GII
 • KOCÚREKOVÁ, Tímea - BUJŇÁKOVÁ, Dobroslava. Synantropné vtáky ako rezervoáre génov virulencie typických pre extraintestinálne patogénne E. coli. In Vedecké práce doktorandov 2021 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, XVI. ročník, Košice, 11. a 12. november 2021. Zost. Veronika Kovaříková, rec. Radoslava Vlčková, Jana Koščová. - Košice : UFHZ, Centrum biovied SAV, 2021, s. 71-73. ISBN 978-80-972752-9-7. (VEGA 2/0010/21 : Vychytávanie železa a rezistencia na antibiotiká u Enterobacterales potravinových zvierat. Seminár doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu) Type: AFD
 • KOCÚREKOVÁ, Tímea - BUJŇÁKOVÁ, Dobroslava - KARAHUTOVÁ, Lívia. Iron uptake systems of birds-associated Escherichia coli. In AnimaL Physiology 2021. 16th International Scientific Conference, September 22nd - 24th 2021, Češkovice, Czech Republic : book of abstracts. - Brno : Mendel University in Brno, 2021, p. 24. ISBN 978-80-7509-808-5. (Animal Physiology 2021 : International Scientific Conference) Type: AFG
 • KOČIBÁLOVÁ, Zuzana - GUZYOVÁ, Martina - BOROVSKÁ, Ivana - MESSINGEROVÁ, Lucia - COPÁKOVÁ, Lucia - SULOVÁ, Zdena** - BREIER, Albert**. Development of Multidrug Resistance in Acute Myeloid Leukemia Is Associated with Alterations of the LPHN1/GAL-9/TIM-3 Signaling Pathway. In Cancers, 2021, vol. 13, no. 14, art. no. 3629. (2020: 6.639 - IF, Q1 - JCR, 1.818 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2072-6694. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cancers13143629 (APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. APVV-18-0096 : Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu. Vega č. 2/0057/18 : Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33. Vega č. 2/0090/18 : Vzťah mikroarchitektúry mitochondriálnej siete a jej funkčného spriahnutia v kardiomyocytoch. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Vega č. 2/0171/21 : Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách) Type: ADMA
 • KOMÁROMYOVÁ, Michaela - MRAVČÁKOVÁ, Dominika - PETRIČ, Daniel - KUCKOVÁ, Katarína - BABJÁK, Michal - URDA DOLINSKÁ, Michaela - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - MAĎAROVÁ, Michaela - PRUSZYŃSKA-OSZMAŁEK, Ewa - CIESLAK, Adam - ČOBANOVÁ, Klaudia - VÁRADYOVÁ, Zora** - VÁRADY, Marián**. Effects of Medicinal Plants and Organic Selenium against Ovine Haemonchosis. In Animals, 2021, vol. 11, no. 5, art. no. 1319. (2020: 2.752 - IF, Q1 - JCR, 0.584 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2076-2615. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ani11051319 (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov) Type: ADCA
 • KOMÁROMYOVÁ, Michaela - BABJÁK, Michal - URDA DOLINSKÁ, Michaela - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - VÁRADYOVÁ, Zora - VÁRADY, Marián. Priebeh experimentálnej hemonchózy ovplyvnenej obohatením kŕmnej dávky o liečivé rastliny a stopový prvok. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2021. Book of abstracts. - Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2021, abstract no. 2190. ISBN 978-80-972360-7-6. Dostupné na internete: https://www.preveda.sk/conference/article/id=2190/ (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2021 : PREVEDA) Type: AFH
 • KOMÁROMYOVÁ, Michaela - BABJÁK, Michal - URDA DOLINSKÁ, Michaela - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - VÁRADYOVÁ, Zora - VÁRADY, Marián. Can medicinal plants and selenium enriched diet treat haemonchosis in lambs? In WAAVP Dublin 2021 : 28th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology. 19th-22nd July 2021. Dublin. - Dublin : Zoetis, 2021, s.479. (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. COST Action COMBAR CA16230 : Combatting anthelmintic resistance in ruminants. International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology) Type: GII
 • KONTÁR, Szilvia - IMRICHOVÁ, Denisa - BERTOVÁ, Anna - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. Vplyv izotiokyanátov na mechanizmy bunkovej smrti v myších leukemických bunkách. In Drobnicov memoriál 11. ročník. Trenčín - Kubrica, 2. – 4. september 2021 : Zborník príspevkov a program. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2021, s. 26. ISBN 978-80-972752-8-0. (APVV-16-0439 : Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení. Vega č. 2/0130/21 : Nový pohľad na izotiokyanáty ako látky zasahujúce do homeostázy neoplasticky transformovaných buniek. Drobnicov memoriál) Type: AFH
 • KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - FABIAN, Dušan - ČIKOŠ, Štefan. Effect of adiponectin on intracellular localization of glucose transporters GLUT4 and GLUT8 in mouse blastocysts. In AnimaL Physiology 2021. 16th International Scientific Conference, September 22nd - 24th 2021, Češkovice, Czech Republic : book of abstracts. - Brno : Mendel University in Brno, 2021, p. 29. ISBN 978-80-7509-808-5. (VEGA 2/0092/19 : Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí. APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. Animal Physiology 2021 : International Scientific Conference) Type: AFG
 • Vedecké práce doktorandov 2021 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, XVI. ročník, Košice, 11. a 12. november 2021. Zost. Veronika Kovaříková, rec. Radoslava Vlčková, Jana Koščová. Košice : UFHZ, Centrum biovied SAV, 2021. 113 s. ISBN 978-80-972752-9-7 (Seminár doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu) Type: FAI
 • KRAJČIOVÁ, Daniela - HOLIČ, Roman. Štúdium produkcie kyseliny punikovej v kvasinke Schizosaccharomyces pombe. In Drobnicov memoriál 11. ročník. Trenčín - Kubrica, 2. – 4. september 2021 : Zborník príspevkov a program. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2021, s. 49. ISBN 978-80-972752-8-0. (Vega č. 2/0012/20 : Kyselina puniková: produkcia a mechanizmy jej účinku v kvasinkách. Drobnicov memoriál) Type: AFH
 • KRÁLOVIČOVÁ, Jana* - BOROVSKÁ, Ivana* - PENGELLY, Reuben - LEE, Eunice - ABAFFY, Pavel - ŠINDELKA, Radek - GRUTZNER, Frank - VOŘECHOVSKÝ, Igor**. Restriction of an intron size en route to endothermy. In Nucleic Acids Research, 2021, vol. 49, no. 5, p. 2460-2487. (2020: 16.971 - IF, Q1 - JCR, 9.008 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0305-1048. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/nar/gkab046 (Vega č. 2/0057/18 : Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33. APVV-18-0096 : Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu) Type: ADCA
 • KREHEĽOVÁ, Andrea - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - DOMORÁKOVÁ, Iveta - SOLÁR, Peter - PASTORNICKÁ, Alena - PAVLIUK-KARACHEVTSEVA, Andriana - RYBÁROVÁ, Silvia - HODOROVÁ, Ingrid - MIHALIK, Jozef**. Characterization of Glutathione Peroxidase 4 in Rat Oocytes, Preimplantation Embryos, and Selected Maternal Tissues during Early Development and Implantation. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 10, art. no. 5174. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22105174 (APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu) Type: ADCA
 • KŠIŇANOVÁ, Martina - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - ČIKOŠ, Štefan - PISKO, Jozef - FABIAN, Dušan**. Different response of embryos originating from control and obese mice to insulin in vitro. In Journal of Reproduction and Development, 2021, vol. 67, no. 1, p. 25-34. (2020: 2.214 - IF, Q2 - JCR, 0.728 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0916-8818. Dostupné na: https://doi.org/10.1262/jrd.2020-096 (APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu) Type: ADCA
 • KUBAŠOVÁ, Ivana. Dysbióza a ochorenie gastrointestinálneho traktu psa. In Pes a mačka, 2021, roč. XXI, č. 2, s. 42-43. ISSN 1335-7778. (VEGA 2/0006/20 : Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok) Type: BDF
 • KUBAŠOVÁ, Ivana. Definícia, zloženia a úloha črevnej mikrobioty psa. In Pes a mačka, 2021, roč. XXI, č. 1, s. 38-40. ISSN 1335-7778. (VEGA 2/0006/20 : Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok) Type: BDF
 • KUBAŠOVÁ, Ivana. Možnosti modulácie mikrobioty gastrointestinálneho traktu psa. In Pes a mačka, 2021, roč. XXI, č. 3, s. 36-39. ISSN 1335-7778. (VEGA 2/0006/20 : Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok) Type: BDF
 • KUBÍČKOVÁ, Jana - ELEFANTOVÁ, Katarína - OLEJNÍKOVÁ, Petra - LAKATOŠ, Boris - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. Sledovanie cytotoxického účinku fenantrochinolizidínových derivátov na L1210 bunky v závislosti od expresie P-glykoproteínu. In Drobnicov memoriál 11. ročník. Trenčín - Kubrica, 2. – 4. september 2021 : Zborník príspevkov a program. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2021, s. 14. ISBN 978-80-972752-8-0. (APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Drobnicov memoriál) Type: AFH
 • KUCKOVÁ, Katarína - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - TAKÁCSOVÁ, Margaréta - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - CHRASTINOVÁ, Ľubica - POLAČIKOVÁ, Mária - CIESLAK, Adam - SLUSARCZYK, Sylwester - ČOBANOVÁ, Klaudia**. Changes in the Antioxidant and Mineral Status of Rabbits After Administration of Dietary Zinc and/or Thyme Extract. In Frontiers in Veterinary Science, 2021, vol. 8, art. no. 740658. (2020: 3.412 - IF, Q1 - JCR, 0.877 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2297-1769. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fvets.2021.740658 (APVV-17-0297 : Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia) Type: ADCA
 • KUCKOVÁ, Katarína. Antioxidačný potenciál medicinálnych rastlín in vitro a in vivo. In Vedecké práce doktorandov 2021 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, XVI. ročník, Košice, 11. a 12. november 2021. Zost. Veronika Kovaříková, rec. Radoslava Vlčková, Jana Koščová. - Košice : UFHZ, Centrum biovied SAV, 2021, s. 74-76. ISBN 978-80-972752-9-7. (APVV-17-0297 : Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia. APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. Seminár doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu) Type: AFD
 • KUCKOVÁ, Katarína - PETRIČ, Daniel - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - ČOBANOVÁ, Klaudia. Effect of dietary zinc and herbal mixture on the microelements and metalloproteins level in the intestinal mucosa and liver of lambs. In AnimaL Physiology 2021. 16th International Scientific Conference, September 22nd - 24th 2021, Češkovice, Czech Republic : book of abstracts. - Brno : Mendel University in Brno, 2021, p. 30. ISBN 978-80-7509-808-5. (APVV-17-0297 : Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia. Animal Physiology 2021 : International Scientific Conference) Type: AFG
 • KUNDEKOVÁ, Barbora** - MÁČAJOVÁ, Mariana - META, Majlinda - ČAVARGA, Ivan - BILČÍK, Boris. Chorioallantoic Membrane Models of Various Avian Species Differences and Applications. In Biology-Basel, 2021, vol. 10, no. 4, art. no. 301. (2020: 5.079 - IF, Q1 - JCR, 1.731 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2079-7737. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biology10040301 (Vega č. 2/0042/21 : Bioaktívne oleje v terapii mikrobiálnych infekcií na modeli aviárnej chorioalantoickej membrány. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] DALLEMOLE, Danieli Rosane - TERROSO, Thatiana - ALVES, Aline de Cristo Soares - SCHOLL, Juliete Nathali - ONZI, Giovana Ravizzoni - CE, Rodrigo - PAESE, Karina - BATTASTINI, Ana Maria Oliveira - GUTERRES, Silvia Staniscuaski - FIGUEIRO, Fabricio - POHLMANN, Adriana Raffin. Nanoformulation Shows Cytotoxicity against Glioblastoma Cell Lines and Antiangiogenic Activity in Chicken Chorioallantoic Membrane. In PHARMACEUTICS, 2021, vol. 13, no. 6, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13060862., Registrované v: WOS
 • KYCA, Tomáš - PAVLÍKOVÁ, Lucia - BOHÁČOVÁ, Viera - MIŠÁK, Anton - POTURNAYOVÁ, Alexandra - BREIER, Albert** - SULOVÁ, Zdena** - ŠEREŠ, Mário**. Insight into Bortezomib Focusing on Its Efficacy against P-gp-Positive MDR Leukemia Cells. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 11, art. no. 5504. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22115504 (APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Vega č. 2/0159/19 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou. Vega č. 2/0171/21 : Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách. APP0011 : Sledovanie molekulárnych šaperónov na povrchu buniek a interakcia s ich partnerskými proteínmi) Type: ADCA
 • KYCA, Tomáš - PAVLÍKOVÁ, Lucia - BOHÁČOVÁ, Viera - MIŠÁK, Anton - POTURNAYOVÁ, Alexandra - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena - ŠEREŠ, Mário. Účinok bortezomibu na P-gp negatívnu a pozitívnu bunkovú líniu L1210. In Drobnicov memoriál 11. ročník. Trenčín - Kubrica, 2. – 4. september 2021 : Zborník príspevkov a program. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2021, s. 23-24. ISBN 978-80-972752-8-0. (Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Vega č. 2/0159/19 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou. Vega č. 2/0171/21 : Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APP0011 : Sledovanie molekulárnych šaperónov na povrchu buniek a interakcia s ich partnerskými proteínmi. Drobnicov memoriál) Type: AFH
 • LACINOVÁ, Ľubica - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - GRINCHII, Daniil - BÖGI, Eszter - DREMENCOV, Eliyahu. Hippocampal excitability in early postnatal offsprings is only moderately affected by prenatal exposure to delta-opioid receptor agonist SNC80. In European Biophysics Journal with Biophysics Letters, 2021, vol. 50, suppl. 1, p. 107. (2020: 1.733 - IF, Q4 - JCR, 0.664 - SJR, Q2 - SJR). (2021 - WOS). ISSN 0175-7571. Dostupné na internete: https://doi.org/10.1007/s00249-021-01558-w (13th European Biophysics Conference, 24 - 28 July 2021, Vienna Austria) Type: AEMA
 • LAUKOVÁ, Andrea** - FOCKOVÁ, Valentína - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Enterococcal Species Associated with Slovak Raw Goat Milk, Their Safety and Susceptibility to Lantibiotics and Durancin ED26E/7. In Processes, 2021, vol. 9, no. 4, art. no. 681. (2020: 2.847 - IF, Q3 - JCR, 0.414 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2227-9717. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pr9040681 (APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia) Type: ADCA
 • LAUKOVÁ, Andrea** - MICENKOVÁ, Lenka - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - FOCKOVÁ, Valentína - ŠČERBOVÁ, Jana - TOMÁŠKA, Martin - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - KOLOŠTA, Miroslav. Microbiome Associated with Slovak Traditional Ewe’s Milk Lump Cheese. In Processes, 2021, vol. 9, no. 9, article no. 1603. (2020: 2.847 - IF, Q3 - JCR, 0.414 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2227-9717. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pr9091603 (APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia) Type: ADCA
 • LAUKOVÁ, Andrea - STOJANOV, Igor - PRODANOV RADULOVIČ, Jasna - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Multirezistentné kmene Staphylococcus pseudintermedius izolované z kožných lézií psov v Srbsku. In Slovenský veterinársky časopis, 2021, roč. XLVI, č. 1, s. 31-32. ISSN 1335-0099. (APVV SK-SRB-18-0001 : Bakteriocíny, bezpečný spôsob redukovania na antibiotiká rezistentné baktérie pre zachovanie zdravého chovu prasiat) Type: ADFB
 • LAUKOVÁ, Andrea** - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - TOMÁŠKA, Martin - KOLOŠTA, Miroslav - DRONČOVSKÝ, Maroš - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília. Lacticaseibacilli and Lactococci from Slovak Raw Goat Milk and their Potential. In Scientia Agriculturae Bohemica, 2021, vol. 52, no. 2, p. 19–28. (2020: 0.241 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1211-3174. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/sab-2021-0003 (APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia) Type: ADMB
 • LAUKOVÁ, Andrea - ŠČERBOVÁ, Jana - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - MILTKO, Renata - BELZECKI, Grzegorz - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Study on Staphylococcal Species Detected in Digestive Tract of Beavers Castor fiber ) and Their Variability with Properties. In Research Aspects in Agriculture and Veterinary Sciences Vol. 1. - Book Publisher International, 2021, chapter 9, p. 67-76. ISBN 978-93-90888-17-7 print. (VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat) Type: AECA
 • LEITNER, Míchael - BRUMMEIR, Julian - OSWALD PLAIMER, Gernot - KEFER, Isabel - POTURNAYOVÁ, Alexandra - HIANIK, Tibor - EBNER, Andreas**. DNA building blocks for AFM tip functionalization: an easy, fast and stable strategy. In Methods, 2021, vol., no., p. [Online ahead of print]. (2020: 3.608 - IF, Q2 - JCR, 2.080 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1046-2023. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ymeth.2021.02.021 Type:
 • LIBERA, Kacper - SZUMACHER-STRABEL, Malgorzata - VAZIRIGOHAR, Mina - ZIELINSKI, Wiktor - LUKOW, Rafal - WYSOCKA, Klaudia - KOLODZIEJSKI, Pawel - LECHNIAK, Dorota - VÁRADYOVÁ, Zora - CIESLAK, Adam** - PATRA, Amlan Kumar. Effects of feeding urea-treated triticale and oat grain mixtures on ruminal fermentation, microbial population, and milk production performance of midlactation dairy cows. In Annals of Animal Science, 2021, vol. 21, no. 3, p. 1007-1025. (2020: 2.090 - IF, Q2 - JCR, 0.570 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2300-8733. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/aoas-2020-0108 Type: ADMA
 • MIKOLÁŠKOVÁ, Barbora - JURČÍK, Matúš - CIPAKOVA, I. - SELICKÝ, Tomáš - JURČÍK, Ján - BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia - STUPEŇOVÁ, Erika - DUDÁŠ, Andrej - SIVÁKOVÁ, Barbara - BELLOVÁ, Jana - BARÁTH, Peter - ARONICA, Lucia - GREGAN, Juraj - ČIPÁK, Ľuboš**. Identification of Nrl1 Domains Responsible for Interactions with RNA-Processing Factors and Regulation of Nrl1 Function by Phosphorylation. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 13, art. no. 7011. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22137011 (APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu. VEGA 2/0026/18 : Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu. VEGA 2/0039/19 : Funkčná analýza regulácie DEAH/RHA helikáz) Type: ADCA
 • MIŠOVÁ, Ivana* - PITEĽOVÁ, Alexandra* - BUDIŠ, J. - GAZDARICA, Juraj - SEDLÁČKOVÁ, Tatiana - JORDAKOVÁ, Anna - BENKŐ, Zsigmónd - SMONDRKOVÁ, M. - MAYEROVÁ, Nina - PICHLEROVÁ, K. - STRIEŠKOVÁ, Lucia - PREVOROVSKY, Martin - GREGAN, Juraj - ČIPÁK, Ľuboš - SZEMES, Tomáš - BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia**. Repression of a large number of genes requires interplay between homologous recombination and HIRA. In Nucleic acids research, 2021, vol. 49, no. 4, p. 1914-1934. (2020: 16.971 - IF, Q1 - JCR, 9.008 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0305-1048. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/nar/gkab027 (SASPRO 0070/01/02 : Charakterizácia nových génov potrebných pre meiotickú segregáciu chromozómov. APVV-18-0219 : Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe. APVV-17-0130 : Regulácia komplexu Swi5-Sfr1 pomocou fosforylácie. APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu. Vega č. 1/0013/20 : Interakcie mitochondriálnych genómov. Vega č. 2/0034/19 : Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu. Vega č. 1/0048/16 : Interakcie mitochondrií a jadier v procese speciácie. VEGA 2/0026/18 : Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu. VEGA 2/0039/19 : Funkčná analýza regulácie DEAH/RHA helikáz) Type: ADCA
 • MORAVČÍKOVÁ, Lucia - MORAVČÍK, Roman - JEŽOVÁ, Daniela - LACINOVÁ, Ľubica - DREMENCOV, Eliyahu**. Delta-opioid receptor-mediated modulation of excitability of individual hippocampal neurons: mechanisms involved. In Pharmacological Reports, 2021, vol. 73, no. 1, p. 85-101. (2020: 3.024 - IF, Q3 - JCR, 0.706 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1734-1140. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s43440-020-00183-2 (APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Vega č. 2/0107/16 : Nové spôsoby regulácie N-typu (CaV2.2) vápnikových kanálov. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Type: ADMA
 • MRAVČÁKOVÁ, Dominika** - SOBCZAK-FILIPIAK, M. - VÁRADYOVÁ, Zora - KUCKOVÁ, Katarína - ČOBANOVÁ, Klaudia - MARŠÍK, Peter - TAUCHEN, Jan - VADLEJCH, Jaroslav - MICKIEWICZ, Marcin - KABA, Jaroslaw - VÁRADY, Marián**. Effect of Artemisia absinthium and Malva sylvestris on Antioxidant Parameters and Abomasal Histopathology in Lambs Experimentally Infected with Haemonchus contortus. In Animals, 2021, vol. 11, art. no. 462. (2020: 2.752 - IF, Q1 - JCR, 0.584 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2076-2615. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ani11020462 (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. DoktorGrant APP0029 : SAS Programme for PhD students. COST Action COMBAR CA16230 : Combatting anthelmintic resistance in ruminants) Type: ADCA
 • MRAVČÁKOVÁ, Dominika** - PETRIČ, Daniel - KUCKOVÁ, Katarína - VÁRADY, Marián - VÁRADYOVÁ, Zora. Blood parameters and immune responses during haemonchosis. In Acta fytotechnica et zootechnica, 2021, vol. 24, p. 29-32. (2020: 0.115 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1335-258X. Dostupné na: https://doi.org/10.15414/AFZ.2021.24.MI-PRAP.29-32 (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. COST Action COMBAR CA16230 : Combatting anthelmintic resistance in ruminants) Type: ADNB
 • MRAVČÁKOVÁ, Dominika - PETRIČ, Daniel - KOMÁROMYOVÁ, Michaela - BABJÁK, Michal - VÁRADY, Marián - VÁRADYOVÁ, Zora. Effect of microelements or medicinal plants on lambs immune responses during haemonchosis. In AnimaL Physiology 2021. 16th International Scientific Conference, September 22nd - 24th 2021, Češkovice, Czech Republic : book of abstracts. - Brno : Mendel University in Brno, 2021, p. 35. ISBN 978-80-7509-808-5. (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. Doktogrant APP0029 : Vplyv medicinálnych rastlín na imunitné reakcie jahniat infikovaných parazitom Haemanchus contortus. Animal Physiology 2021 : International Scientific Conference) Type: AFG
 • MRAVČÁKOVÁ, Dominika. Modulácia trávenia oviec ovplyvnených endoparazitózou : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Školiteľ Zora Váradyová. Košice : Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach : Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV, 2021. 138 s. (APVV-14-0169 : Rezistencia parazitov na antihelmintiká - výzvy, perspektívy a riešenia. APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. COST Action COMBAR CA16230 : Combatting anthelmintic resistance in ruminants. Doktogrant APP0029 : Vplyv medicinálnych rastlín na imunitné reakcie jahniat infikovaných parazitom Haemanchus contortus) Type: DAI
 • MRAVČÁKOVÁ, Dominika - PETRIČ, Daniel - BABJÁK, Michal - VÁRADYOVÁ, Zora - VÁRADY, Marián. Effect of Medicinal Plant Mixture and Organic Selenium on Immune Responses of Lambs Infected with Haemonchus contortus. In WAAVP Dublin 2021 : 28th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology. 19th-22nd July 2021. Dublin. - Dublin : Zoetis, 2021, s.450. (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. DoktorGrant APP0029 : SAS Programme for PhD students. COST Action COMBAR CA16230 : Combatting anthelmintic resistance in ruminants. International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology) Type: GII
 • NEMEC, Michal - VERNEROVÁ, Lucia - LAIFEROVÁ, Nikoleta - BALÁŽOVÁ, Mária - VOKURKOVÁ, M. - KURDIOVÁ, Timea - ORESKÁ, Sabína - KUBÍNOVÁ, Kateřina - KLEIN, Martin - ŠPIRITOVIČ, M. - TOMČÍK, M. - VENCOVSKÝ, J. - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara**. Altered dynamics of lipid metabolism in muscle cells from patients with idiopathic inflammatory myopathy is ameliorated by 6 months of training. In Journal of Physiology, 2021, vol. 599, no. 1, p. 207-229. (2020: 5.182 - IF, Q1 - JCR, 1.802 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-3751. Dostupné na: https://doi.org/10.1113/JP280468 (SAS-MOST JRP 2018/10 : Nové stratégie ako zlepšiť fyzickú zdatnosť, klinické symptómy a kvalitu života pacientov vo včasných štádiách Parkinosonovej choroby: Pravidelné cvičenie a karnozín. VEGA 2/0107/18 : Synergické účinnky cvičenia a suplementácie karnozínom na motoriku, metabolizmus a charakteristiky kostrového svalu u pacientov vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby. APVV-15-0253 : Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení. Vega č. 2/0091/19 : Mechanizmy adaptácie kostrového svalu pacientov s chronickým metabolickým a zápalovým ochorením na pravidelné cvičenie. SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie) Type: ADCA
 • OPÁLEK, Andrej** - GABURJÁKOVÁ, Marta - ŠVEC, Peter - KÚDELA, Stanislav, Jr. - ŠTĚPÁNEK, Matěj - ŠTEFÁNIK, Pavol - IŽDINSKÝ, Karol. Impact of Al2O3 particle size on the open porosity of Ni/Al2O3 composites prepared by the thermal oxidation at moderate temperatures. In Metals-Basel, 2021, vol. 11, no. 10, no. 1582. (2020: 2.351 - IF, Q2 - JCR, 0.570 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2075-4701. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/met11101582 (Štúdium výroby spevňujúcich fáz na báze uhlíka z odpadu a možnosti ich využitia v inžinierskych aplikáciách : VEGA 2/0135/19. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Type: ADCA
 • OPÁLEK, Andrej** - GABURJÁKOVÁ, Marta - ŠVEC, Peter - KÚDELA, Stanislav, Jr. - ŠTĚPÁNEK, Matěj - ŠTEFÁNIK, Pavol - IŽDINSKÝ, Karol. Ni-NiO-Al2O3 porous preforms. In Book of Abstracts : 13th International Conference Structural Materials 2021, p. 18. ISBN 978-80-974076-0-5. Požaduje sa PDF Reader. Dostupné na internete: https://www.snmt.sk/_files/200000306-ddaa6ddaa8/Book%20of%20Abstracts%20_%20SM%202021.pdf?ph=68e6354492 (Structural Materials 2021 : International Conference. Structural Materials 2021 : International Conference) Type: AFH
 • PETRIČ, Daniel - MRAVČÁKOVÁ, Dominika - KUCKOVÁ, Katarína - KIŠIDAYOVÁ, Svetlana - CIESLAK, Adam - SZUMACHER-STRABEL, Malgorzata - HUANG, Haihao - KOLODZIEJSKI, Pawel - LUKOMSKA, Anna - SLUSARCZYK, Sylwester - ČOBANOVÁ, Klaudia - VÁRADYOVÁ, Zora**. Impact of Zinc and/or Herbal Mixture on Ruminal Fermentation, Microbiota, and Histopathology in Lambs. In Frontiers in Veterinary Science, 2021, vol. 8, art. no. 630971. (2020: 3.412 - IF, Q1 - JCR, 0.877 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2297-1769. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fvets.2021.630971 (APVV-17-0297 : Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia. APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov) Type: ADCA
 • PETRIČ, Daniel. Vplyv peletovaného vičenca vikolistého (Onobrychis viciifolia) na bachorovú fermentáciu a hematologický profil u jahniat s haemonchózou. In Vedecké práce doktorandov 2021 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, XVI. ročník, Košice, 11. a 12. november 2021. Zost. Veronika Kovaříková, rec. Radoslava Vlčková, Jana Koščová. - Košice : UFHZ, Centrum biovied SAV, 2021, s. 89-91. ISBN 978-80-972752-9-7. (APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. DoktoGrant APP0162 : Vplyv vičenca vikolistého (Onobrychis viciifolia) na bachorovú fermentáciu, protozoálnu populáciu a hematologický profil u jahniat s hemonchózou. Seminár doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu) Type: AFD
 • PETRIČ, Daniel - MRAVČÁKOVÁ, Dominika - KUCKOVÁ, Katarína - VÁRADYOVÁ, Zora. Can dietary zinc and herbal mixture affect ruminal microbial fermentation? In AnimaL Physiology 2021. 16th International Scientific Conference, September 22nd - 24th 2021, Češkovice, Czech Republic : book of abstracts. - Brno : Mendel University in Brno, 2021, p. 36. ISBN 978-80-7509-808-5. (APVV-17-0297 : Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia. APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. Animal Physiology 2021 : International Scientific Conference) Type: AFG
 • PETRISKOVÁ, Lívia - VALACHOVIČ, Martin. Substrátová špecificita esterifikačných enzýmov Are1p a Are2p. In Drobnicov memoriál 11. ročník. Trenčín - Kubrica, 2. – 4. september 2021 : Zborník príspevkov a program. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2021, s. 31. ISBN 978-80-972752-8-0. (Vega č. 2/0106/20 : Príjem a metabolizmus externých sterolov počas hypoxického stresu u kvasiniek. APP0213 : External sterol utilization protects yeast membranes under hypoxic stress. Drobnicov memoriál) Type: AFH
 • PICHOVÁ, Katarína** - KOŠŤÁL, Ľubor - DE HAAN, Tara - VAN DER EIJK, Jerine A.J. - RODENBURG, T. Bas. High and low feather pecking selection lines of laying hens differ in response to a judgment bias test. In Applied Animal Behaviour Science, 2021, vol. 238, art. no. 105305. (2020: 2.448 - IF, Q1 - JCR, 0.726 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0168-1591. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.applanim.2021.105305 (Vega č. 2/0168/19 : Problémové správanie hydiny – vplyv prítomnosti matky a definovanie individuálnych fenotypov náchylných na jeho vývin. Vega č. 2/0185/17 : Poškodzujúce správanie a welfare nosníc) Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] HEDLUND, Louise - PALAZON, Tiphaine - JENSEN, Per. Stress during Commercial Hatchery Processing Induces Long-Time Negative Cognitive Judgement Bias in Chickens. In ANIMALS. ISSN 2076-2615, 2021, vol. 11, no. 4, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ani11041083., Registrované v: WOS
 • PISKO, Jozef - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - ČIKOŠ, Štefan - OLEXIKOVÁ, Lucia - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - FABIAN, Dušan**. Apoptotic cells in mouse blastocysts are eliminated by neighbouring blastomeres. In Scientific Reports, 2021, vol. 11, no. 1, art. no. 9228. (2020: 4.379 - IF, Q1 - JCR, 1.240 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-021-88752-0 (APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. VEGA 2/0092/19 : Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí) Type: ADCA
 • PISKO, Jozef - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - FABIAN, Dušan. Are mouse embryonic cells able to eliminate the increased number of apoptotic cells via increased phagocytosis? In AnimaL Physiology 2021. 16th International Scientific Conference, September 22nd - 24th 2021, Češkovice, Czech Republic : book of abstracts. - Brno : Mendel University in Brno, 2021, p. 37. ISBN 978-80-7509-808-5. (APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. VEGA 2/0092/19 : Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí. Animal Physiology 2021 : International Scientific Conference) Type: AFG
 • PITEĽOVÁ, Alexandra - BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia. Delécia génov homologickej rekombinácie je u S. pombe sprevádzaná rozsiahlou zmenou génovej expresie a celkovej štruktúry chromatínu. In Drobnicov memoriál 11. ročník. Trenčín - Kubrica, 2. – 4. september 2021 : Zborník príspevkov a program. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2021, s. 27. ISBN 978-80-972752-8-0. (APVV-18-0219 : Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe. Vega č. 2/0034/19 : Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu. APP0171 : The fission yeast Dbl2 protein and its role in chromatin architecture. Drobnicov memoriál) Type: AFH
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika** - LAUKOVÁ, Andrea - CHRASTINOVÁ, Ľubica - PLACHÁ, Iveta - SZABÓOVÁ, Renáta - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - ŽITŇAN, Rudolf - CHRENKOVÁ, Mária - ONDRUŠKA, Ľubomír - BÓNAI, A. - MATICS, Zsolt - KOVÁCS, Melinda - STROMPFOVÁ, Viola. Beneficial effects of Enterococcus faecium EF9a administration in rabbit diet. In World Rabbit Science, 2020, vol. 28, no. 4, p. 169-179. (2019: 0.684 - IF, Q4 - JCR, 0.284 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1257-5011. Dostupné na: https://doi.org/10.4995/wrs.2020.11189 (Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. SK-HU-0006-08) Type: ADCA
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - LAUKOVÁ, Andrea - CHRASTINOVÁ, Ľubica. Enterocín Ent 7420 a šalvia – aditíva pre zdravý chov králikov. In Slovenský veterinársky časopis, 2021, roč. XLVI, č. 1, s. 32-34. ISSN 1335-0099. (VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat) Type: ADFB
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika** - LAUKOVÁ, Andrea - CHRASTINOVÁ, Ľubica - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - ŠČERBOVÁ, Jana - STROMPFOVÁ, Viola - MILTKO, Renata - BELZECKI, Grzegorz. Enterocins as Novel Feed Additives in Rabbit Diet: Enterocin Ent M and Durancin Ent ED26E/7, Their Combination, and Effects on Microbiota, Caecal Fermentation, and Enzymatic Activity. In Probiotics and antimicrobial proteins, 2021, vol. 13, no. 5, p. 1433-1442. (2020: 4.609 - IF, Q2 - JCR, 0.816 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1867-1306. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12602-021-09809-0 (VEGA č. 2/0006/21 : Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12. – 17. storočí. VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat) Type: ADMA
 • POTURNAYOVÁ, Alexandra - SZABO, Katalin - TATARKO, Marek - HUCKER, A. - KOCSIS, Róbert - HIANIK, Tibor**. Determination of plasmin in milk using QCM and ELISA methods. In Food Control, 2021, vol. 123, art. no. 107774. (2020: 5.548 - IF, Q1 - JCR, 1.371 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0956-7135. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107774 Type: ADCA
 • PUCHALSKA, Julia - SZUMACHER-STRABEL, Malgorzata - PATRA, Amlan Kumar - SLUSARCZYK, Sylwester - GAO, Min - PETRIČ, Daniel - NABZDYK, Maria - CIESLAK, Adam**. The Effect of Different Concentrations of Total Polyphenols from Paulownia Hybrid Leaves on Ruminal Fermentation, Methane Production and Microorganisms. In Animals, 2021, vol. 11, no. 10, art. no. 2843. (2020: 2.752 - IF, Q1 - JCR, 0.584 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2076-2615. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ani11102843 (DoktoGrant APP0162 : Vplyv vičenca vikolistého (Onobrychis viciifolia) na bachorovú fermentáciu, protozoálnu populáciu a hematologický profil u jahniat s hemonchózou) Type: ADCA
 • RONZHINA, Marina** - STRAČINA, Tibor - LACINOVÁ, Ľubica - ONDÁČOVÁ, Katarína - PAVLOVIČOVÁ, Michaela - MARŠÁNOVÁ, Lucie - SMÍŠEK, Radovan - JANOUŠEK, Oto - FIALOVÁ, K. - KOLÁŘOVÁ, Jana - NOVÁKOVÁ, Marie - PROVAZNÍK, I. Di-4-ANEPPS Modulates Electrical Activity and Progress of Myocardial Ischemia in Rabbit Isolated Heart. In Frontiers in Physiology, 2021, vol. 12, art. no. 667065. (2020: 4.566 - IF, Q1 - JCR, 1.320 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1664-042X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fphys.2021.667065 Type: ADCA
 • SLUSARCZYK, Sylwester** - CIESLAK, Adam - YANZA, Yulianri Rizki - SZUMACHER-STRABEL, Malgorzata - VÁRADYOVÁ, Zora - STAFINIAK, Marta - WOJNICZ, Dorota - MATKOWSKI, Adam**. Phytochemical Profile and Antioxidant Activities of Coleus amboinicus Lour. Cultivated in Indonesia and Poland. In Molecules, 2021, vol. 26, no. 10, art. no. 2915. (2020: 4.411 - IF, Q2 - JCR, 0.782 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules26102915 Type: ADCA
 • SOPKOVÁ, Drahomíra - VLČKOVÁ, Radoslava - FABIAN, Dušan. Fyziológia endokrinólogie a reprodukcie : pre poslucháčov ŠP Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii. Recenzenti Igor Valocký, Zuzana Maková. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2020. 77 s. ISBN 978-80-8077-676-3 Type: ACB
 • STRINGER, Robin N.* - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila* - SOUZA, Ivana A. - IBRAHIM, Judy - VACÍK, Tomáš - FATHALLA, Waseem Mahmoud - HERTECANT, Jozef - ZAMPONI, Gerald W. - LACINOVÁ, Ľubica - WEISS, Norbert**. De novo SCN8A and inherited rare CACNA1H variants associated with severe developmental and epileptic encephalopathy. In Molecular Brain, 2021, vol. 14, no. 1, art. no. 126. (2020: 4.041 - IF, Q2 - JCR, 1.748 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1756-6606. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13041-021-00838-y Type: ADMA
 • STROMPFOVÁ, Viola - KUBAŠOVÁ, Ivana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - ŠTEMPELOVÁ, Lucia - TAKÁČOVÁ, Martina - GASOWSKI, Bartosz - ČOBANOVÁ, Klaudia - MAĎARI, Aladár**. Effect of Hydrolyzed Yeast Administration on Faecal Microbiota, Haematology, Serum Biochemistry and Cellular Immunity in Healthy Dogs. In Probiotics and antimicrobial proteins, 2021, vol. 13, no. 5, p. 1267-1276. (2020: 4.609 - IF, Q2 - JCR, 0.816 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1867-1306. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12602-021-09765-9 (VEGA 2/0006/20 : Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok) Type: ADMA
 • STROMPFOVÁ, Viola - ŠTEMPELOVÁ, Lucia. Mikroprvky vo výžive psov. In Pes a mačka, 2021, roč. XXI, č. 1, s. 41-43. ISSN 1335-7778. (VEGA 2/0006/20 : Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok) Type: BDF
 • STROMPFOVÁ, Viola - ŠTEMPELOVÁ, Lucia. Množstvo a kvalita proteínov vo výžive psov. In Pes a mačka, 2021, roč. XXI, č. 3, s. 42-43. ISSN 1335-7778. (VEGA 2/0006/20 : Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok) Type: BDF
 • STROMPFOVÁ, Viola - ŠTEMPELOVÁ, Lucia. Tuky vo výžive psov. In Pes a mačka, 2021, roč. XXI, č. 4, s. 41-43. ISSN 1335-7778. (VEGA 2/0006/20 : Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok) Type: BDF
 • SZABÓOVÁ, R.** - LAUKOVÁ, Andrea - HERICH, R. - TARABOVÁ, L. - CHRASTINOVÁ, Ľubica - FAIXOVÁ, Z. - MAKOVÁ, Z. - PIEŠOVÁ, E. The effect of dietary supplementation of sage plant extract and Enterocin M on the mucus in the the small intestine and caecum in rabbits. In Polish journal of veterinary sciences, 2021, vol. 24, no. 1, p. 23-28. (2020: 0.821 - IF, Q3 - JCR, 0.302 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1505-1773. Dostupné na: https://doi.org/10.24425/pjvs.2020.135815 (VEGA č. 2/0006/21 : Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12. – 17. storočí) Type: ADCA
 • SZABÓOVÁ, R.** - LAUKOVÁ, Andrea - CHRASTINOVÁ, Ľubica - VASILKOVÁ, Zuzana - HERICH, R. - STROMPFOVÁ, Viola - FAIXOVÁ, Z. - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. The effects of natural substances and “Xtract” on Eimeria spp. oocysts in broiler rabbits. In Wiener Tierärztlichen Monatsschrift, 2021, vol. 108, no. 5-6, p. 160-167. (2020: 0.348 - IF, Q4 - JCR, 0.126 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0043-535X. (Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat) Type: ADCA
 • SZABÓOVÁ, Renáta - LAUKOVÁ, Andrea. Inhibičná aktivita a stabilita bakteriocínovej substancie PPB M3A produkovanej kmeňom Enterococccus faecium M3A s probiotickými vlastnosťami. In Príroda len ťažko vydáva svoje tajomstvá : zborník prác z vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 100. výročia narodenia prof. MVDr.Michala Bartíka, DrSc., Košice, 29. september 2021. - Košice : UVLF v Košiciach, 2021, s. 76-82. ISBN 978-80-8077-724-1. (VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat. Príroda len ťažko vydáva svoje tajomstvá) Type: AEDA
 • SZABÓOVÁ, Renáta - LAUKOVÁ, Andrea - HERICH, Robert - CHRASTINOVÁ, Ľubica - VASILKOVÁ, Zuzana - STROMPFOVÁ, Viola - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Antiprotozoálny efekt neautochtónneho bakteriocín-produkujúceho a probiotického kmeňa Enterococcus faecium CCM4231 v chove králikov = Anti-protozoal effect of non-autochtonnous bacteriocin-producing and probiotic strain Enterococcus faecium CCM4231 in rabbits. In 24. košický morfologický deň : Environmentálna záťaž a jej vplyv na zdravie ľudí a zvierat. Košice, 4.-6.2021, elektronický zborník vedeckých prác. - Košice : UVLaF, 2021, s. 231-235. ISBN 978-80-8077-705-0. CD (VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat. VEGA 1/0554/21 : Nutraceutiká a ich medicínske a zdravotné výhody pre hospodárske zvieratá. Košický morfologický deň) Type: AFD
 • ŠČERBOVÁ, Jana - LAUKOVÁ, Andrea. Termofilné kampylobaktery izolované z rôznych druhov hydiny a ich citlivosť k enterocínom. In Slovenský veterinársky časopis, 2021, roč. XLVI, č. 2, s. 100-102. ISSN 1335-0099. (VEGA 2/0005/21 : Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat) Type: ADFB
 • ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - BABEĽOVÁ, Janka - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - KOPPEL, Juraj - FABIAN, Dušan**. Maternal overweight increased sensitivity of mouse preimplantation embryos to oxidative stress in vitro. In Reproductive Toxicology : official journal of the European Teratology Society, 2021, vol. 105, p. 62-71. (2020: 3.143 - IF, Q3 - JCR, 0.845 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0890-6238. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.reprotox.2021.08.006 (APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu) Type: ADCA
 • ŠOFRANKOVÁ, Lucia - LAKATOŠ, Boris - ELEFANTOVÁ, Katarína - BREIER, Albert. Ceramidy s krátkym acylovým reťazcom a ich vplyv na leukemické bunky. In Drobnicov memoriál 11. ročník. Trenčín - Kubrica, 2. – 4. september 2021 : Zborník príspevkov a program. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2021, s. 37. ISBN 978-80-972752-8-0. (APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Drobnicov memoriál) Type: AFH
 • ŠPIRKOVÁ, Alexandra - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - FABIAN, Dušan - ČIKOŠ, Štefan. Adiponectin receptors in early embryonic cells. In AnimaL Physiology 2021. 16th International Scientific Conference, September 22nd - 24th 2021, Češkovice, Czech Republic : book of abstracts. - Brno : Mendel University in Brno, 2021, p. 41. ISBN 978-80-7509-808-5. (VEGA 2/0092/19 : Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí. APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. Animal Physiology 2021 : International Scientific Conference) Type: AFG
 • ŠŤASTNÝ, Dominik - HOLIČ, Roman - COCKROFT, S. - GRIAČ, Peter. Lipid Binding Properties of Sec14-like Homologues in the Yeast Saccharomyces cerevisiae. In Faseb Journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 2021, vol. 35, suppl. 1, p. (2020: 5.191 - IF, Q1 - JCR, 1.709 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0892-6638. Dostupné na: https://doi.org/10.1096/fasebj.2021.35.S1.04973 (Vega č. 2/0027/19 : Charakterizácia biosyntetickej dráhy kardiolipínu kvasinky Schizosaccharomyces pombe ako modelovej eukaryotickej bunky. Experimental Biology Meeting, Electr Network, Apr 27-30, 2021) Type: AEMA
 • ŠTEMPELOVÁ, Lucia - STROMPFOVÁ, Viola - KUBAŠOVÁ, Ivana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - TAKÁČOVÁ, Martina - GASOWSKI, Bartosz - ČOBANOVÁ, Klaudia - MAĎARI, Aladár. Effect of Saccharomyces cerevisiae apllication on physiological and microbiological parameters in dogs. In NutriNET 2021 : proceedings of reviewed scientific papers, Košice, 9. september 2021. - Košice : UVLF v Košiciach, 2021, p. 112-120. ISBN 978-80-8077-713-5. (VEGA 2/0006/20 : Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok. NutriNET 2021) Type: AEDA
 • ŠTEMPELOVÁ, Lucia. Distribúcia a charakterizácia stafylokokov kolonizujúcich kožu klinicky zdravých psov. In Vedecké práce doktorandov 2021 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, XVI. ročník, Košice, 11. a 12. november 2021. Zost. Veronika Kovaříková, rec. Radoslava Vlčková, Jana Koščová. - Košice : UFHZ, Centrum biovied SAV, 2021, s. 98-100. ISBN 978-80-972752-9-7. (VEGA 2/0006/20 : Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok. Seminár doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu) Type: AFD
 • ŠTEMPELOVÁ, Lucia - STROMPFOVÁ, Viola. Lesklá srsť a zdravá koža psov a mačiek je znakom správnej výživy, ale aj celkového zdravia. In Pes a mačka, 2021, roč. XXI, č. 2, s. 33-35. ISSN 1335-7778. (VEGA 2/0006/20 : Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok) Type: BDF
 • ŠTEMPELOVÁ, Lucia - STROMPFOVÁ, Viola - BUJŇÁKOVÁ, Dobroslava. Mikrobiota a hodnota pH kože klinicky zdravých psov. In Infovet, 2021, roč. XXVIII, č. 4, s. 206-209. ISSN 1335-1907. (VEGA 2/0006/20 : Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok) Type: BDF
 • TOKARČÍKOVÁ, Katarína. Biodostupnosť stopových prvkov z kŕmnych aditív. In Vedecké práce doktorandov 2021 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, XVI. ročník, Košice, 11. a 12. november 2021. Zost. Veronika Kovaříková, rec. Radoslava Vlčková, Jana Koščová. - Košice : UFHZ, Centrum biovied SAV, 2021, s. 104-106. ISBN 978-80-972752-9-7. (VEGA č. 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918). APVV-17-0297 : Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia. Seminár doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu) Type: AFD
 • TOKARČÍKOVÁ, Katarína - TAKÁCSOVÁ, Margaréta - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra. Effect of trace mineral supplementation on glutathione metabolism in sheep. In AnimaL Physiology 2021. 16th International Scientific Conference, September 22nd - 24th 2021, Češkovice, Czech Republic : book of abstracts. - Brno : Mendel University in Brno, 2021, p. 44. ISBN 978-80-7509-808-5. (VEGA 2/0008/21 : Biomarkery nutričného a zdravotného statusu hopodárskych zvierat. APVV-17-0297 : Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia. Animal Physiology 2021 : International Scientific Conference) Type: AFG
 • VLČKOVÁ, Radoslava - SOPKOVÁ, Drahomíra - FABIAN, Dušan. Physiology of the endocrine system and reprodution : for students of general veterinary medicine. Reviewers Mária Fialkovičová, Igor Valocký. 1st Ed. Košice : UVMP Košice, 2020. 87 p. ISBN ISBN 978-80-8077-678-7 Type: ACB
 • WANG, Juli - XU, Yang - HOLIČ, Roman - YU, Xiaochen - SINGER, Stacy D. - CHEN, Guanqun**. Improving the Production of Punicic Acid in Baker's Yeast by Engineering Genes in Acyl Channeling Processes and Adjusting Precursor Supply. In Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2021, vol. 69, no. 33, p. 9616-9624. (2020: 5.279 - IF, Q1 - JCR, 1.203 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0021-8561. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acs.jafc.1c03256 (Vega č. 2/0012/20 : Kyselina puniková: produkcia a mechanizmy jej účinku v kvasinkách) Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus