Information Page of SAS Organisation

Centre of Biosciences SAS

Publications in 2020

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • ANTALÍKOVÁ, Jana - SEČOVÁ, Petra - HOROVSKÁ, Ľubica - KREJČÍŘOVÁ, Romana - ŠIMONÍK, Ondřej - JANKOVIČOVÁ, Jana - BARTÓKOVÁ, Michaela - TUMOVA, Lucie - MAŇÁSKOVÁ-POSTLEROVÁ, Pavla**. Missing Information from the Estrogen Receptor Puzzle: Where Are They Localized in Bull Reproductive Tissues and Spermatozoa? In Cells, 2020, vol. 9, no. 1, art. no. 183. (2019: 4.366 - IF, Q2 - JCR). ISSN 2073-4409.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky). Type: ADMA
 • BENCOVÁ, Alexandra - GOFFA, Eduard - MORVOVÁ, M. - VALACHOVIČ, Martin - GRIAČ, Peter - TOTH, Hervay - GBELSKÁ, Yvetta**. The absence of PDR16 gene restricts the overexpression of CaSNQ2 gene in the presence of fluconazole in Candida albicans. In Mycopathologia, 2020, vol. 185, no. 3, p. 455-465. (2019: 2.452 - IF, Q3 - JCR, 0.759 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0301-486X.(Vega č. 2/0111/15 : Kvasinkové fosfatidylinozitol transferové proteíny: homeostáza lipidov a rezistencia k azolovým antimykotikám). Type: ADCA
 • BERÉNYIOVÁ, Andrea - GOLAS, Samuel - GRMAN, Marián - CEBOVÁ, Martina - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. Vazoaktivný účinok endogénneho sírovodíka a jeho donora v normotenzii a experimentálnej hypertenzii. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 5. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu. VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. Fyziologické dni). Type: AFH
 • BINO, Eva - LAUKOVÁ, Andrea** - ŠČERBOVÁ, Jana - KUBAŠOVÁ, Ivana - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - STROMPFOVÁ, Viola - MILTKO, Renata - BELZECKI, Grzegorz. Fecal coagulase-negative staphylococci from horses, their species variability, and biofilm formation. In Folia Microbiologica, 2019, vol. 64, no. 6, p. 719 - 726. (2018: 1.448 - IF, Q4 - JCR, 0.501 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0015-5632.(Vega č. 2/0012/16 : Firmicutes, ich vlastnosti a využitie pre zdravie zvierat. Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.1] SCHOLTZEK, Anissa D. - HANKE, Dennis - WALTHER, Birgit - EICHHORN, Inga - STOECKLE, Sabita D. - KLEIN, Katja-Sophia - GEHLEN, Heidrun - LUEBKE-BECKER, Antina - SCHWARZ, Stefan - FESSLER, Andrea T. Molecular Characterization of Equine Staphylococcus aureus Isolates Exhibiting Reduced Oxacillin Susceptibility. In TOXINS, 2019, vol. 11, no. 9, art. no. 535., Registrované v: WOS

 • BONDI, Moreno - LAUKOVÁ, Andrea - NIEDERHAUSERN, Simona - MESSI, Patrizia - PAPADOPOULOU, Chrissanthy** - ECONOMOU, Vangelis. Controversial Aspects Displayed by Enterococci: Probiotics or Pathogens? In BioMed Research International, 2020, vol. 2020, art. no. 9816185. (2019: 2.276 - IF, Q3 - JCR, 0.681 - SJR, Q2 - SJR). (2020 - WOS, SCOPUS). ISSN 2314-6133. Type: ADMA
 • BRYSZAK, Magdalena - SZUMACHER-STRABEL, Malgorzata - HUANG, Haihao - PAWLAK, Piotr - LECHNIAK, Dorota - KOLODZIEJSKI, Pawel - YANZA, Yulianri Rizki - PATRA, Amlan Kumar - VÁRADYOVÁ, Zora - CIESLAK, Adam**. Lupinus angustifolius seed meal supplemented to dairy cow diet improves fatty acid composition in milk and mitigates methane production. In Animal Feed Science and Technology, 2020, vol. 267, art. no. 114590. (2019: 2.582 - IF, Q1 - JCR, 1.121 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0377-8401. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2020.114590>. Type: ADCA
 • BUCKO, Samuel - ČUVALOVÁ, Anna - LABUN, J. - ZBOJOVSKÝ, J. - BUJŇÁKOVÁ, Dobroslava - KMEŤ, Vladimír**. Modulation of staphylococcus aureus biofilm by electromagnetic radiation. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2020, vol. 9, no. 5, p. 1020-1022. (2019: 0.163 - SJR, Q4 - SJR). (2020 - WOS). ISSN 1338-5178.(VEGA 2/0085/18 : Molekulárna analýza mikrobiálneho biofilmu u zvierat. APVV-16-0171 : Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám). Type: ADNB
 • CAGALA, Martin - PAVLÍKOVÁ, Lucia** - ŠEREŠ, Mário - KADLEČÍKOVÁ, Karolína - BREIER, Albert** - SULOVÁ, Zdena**. Development of Resistance to Endoplasmic Reticulum Stress-Inducing Agents in Mouse Leukemic L1210 Cells. In Molecules, 2020, vol. 25, iss. 11, art. no. 2517. (2019: 3.267 - IF, Q2 - JCR, 0.698 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1420-3049.(APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. APVV-15-0641 : Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny. APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. Vega č. 2/0159/19 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou. Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách). Type: ADCA
 • CSÁKY, Zsófia - GARAIOVÁ, Martina - KODEDOVÁ, Marie - VALACHOVIČ, Martin - SYCHROVÁ, Hana - HAPALA, Ivan**. Squalene lipotoxicity in a lipid droplet-less yeast mutant is linked to plasma membrane dysfunction. In Yeast, 2020, vol. 37, iss. 1, p. 45-62. (2019: 3.143 - IF, Q2 - JCR, 1.382 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0749-503X.(APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze. Vega č. 2/0064/16 : Úloha lipidových partikúl v biotechnologickej produkcii skvalénu kvasinkami). Type: ADCA
 • DREMENCOV, Eliyahu - GRINCHII, Daniil - JEŽOVÁ, Daniela. Cortical control of habenular excitability: in vivo electrophysiological study in rats. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 17. ISBN 978-80-8187-074-3.(APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Fyziologické dni). Type: AFH
 • EBNER, Janine - CAGALINEC, Michal - KUBISTA, Helmut - TODT, Hannes - SZABO, Petra L. - KISS, Attila - PODESSER, Bruno K. - SZAPPANOS, Henrietta Cserne - HOOL, Livia C. - HILBER, Karlheinz** - KOENIG, Xaver. Neuronal nitric oxide synthase regulation of calcium cycling in ventricular cardiomyocytes is independent of Cav1.2 channel modulation under basal conditions. In Pflugers Archiv-European Journal of Physiology, 2020, vol. 472, no. 1, p. 61-74. (2019: 3.158 - IF, Q2 - JCR, 1.451 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0031-6768. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00424-019-02335-7>. Type: ADCA
 • EBNER, Janine - CAGALINEC, Michal - KUBISTA, Helmut - TODT, Hannes - SZABO, Petra L. - KISS, Attila - PODESSER, Bruno K. - SZAPPANOS, Henrietta Cserne - HOOL, Livia C. - HILBER, Karlheinz - KOENIG, Xaver. Neuronal nitric oxide synthase regulation of calcium cycling in ventricular cardiomyocytes is independent of Ca(V)1.2 channel modulation. In Biophysical Journal, 2020, vol. 118, no. 3, p. 105A-106A, Meeting Abstract: 518-Pos. (2019: 3.854 - IF, Q1 - JCR, 1.833 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0006-3495. Dostupné na internete: <https://www.cell.com/biophysj/fulltext/S0006-3495%2819%2931658-3>(64th Annual Meeting of the Biophysical-Society 2020, 15-19 Feb. 2020, San Diego, CA). Type: AEMA
 • GABURJÁKOVÁ, Jana - ALMÁSSY, János - GABURJÁKOVÁ, Marta**. Luminal addition of non-permeant Eu3+ interferes with luminal Ca2+ regulation of the cardiac ryanodine receptor. In Bioelectrochemistry, 2020, vol. 132, art. no. 107449. (2019: 4.722 - IF, Q1 - JCR, 0.840 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1567-5394.(Vega č. 2/0011/18 : Regulácia srdcového ryanodínového receptora fosforylovaného proteín kinázou A. Vega č. 2/0086/17 : Luminálna regulácia srdcového ryanodínového receptora a jej molekulárne mechanizmy. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: ADCA
 • HAMAIDE, Julie - LUKÁČOVÁ, Kristína - ORIJE, Jasmien - KELIRIS, Georgios A. - VERHOYE, Marleen - VAN DER LINDEN, Annemie**. In vivo assessment of the neural substrate linked with vocal imitation accuracy. In eLife, 2020, vol. 9, art. no. e49941. (2019: 7.080 - IF, Q1 - JCR, 6.079 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2050-084X. Type: ADMA
 • HOLIČ, Roman - POKORNÁ, Lucia - GRIAČ, Peter**. Metabolism of phospholipids in the yeast Schizosaccharomyces pombe. In Yeast, 2020, vol. 37, iss. 1, p. 73-92. (2019: 3.143 - IF, Q2 - JCR, 1.382 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0749-503X.(APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze. Vega č. 2/0027/19 : Charakterizácia biosyntetickej dráhy kardiolipínu kvasinky Schizosaccharomyces pombe ako modelovej eukaryotickej bunky). Type: ADCA
 • HURAIOVÁ, Barbora* - KANOVITS, J.* - BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia* - ČIPÁK, Ľuboš* - BENKŐ, Zsigmónd - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - ANRATHER, Dorothea - AMMERER, Gustav - DUNCAN, C.D.S. - MATA, J. - GREGAN, Juraj**. Proteomic analysis of meiosis and characterization of novel short open reading frames in the fission yeast Schizosaccharomyces pombe. In Cell Cycle, 2020, vol. 19, no. 14, p. 1777-1785. (2019: 3.699 - IF, Q2 - JCR, 1.319 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1538-4101. Dostupné na internete: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15384101.2020.1779470>(VEGA 2/0039/19 : Funkčná analýza regulácie DEAH/RHA helikáz. Vega č. 2/0034/19 : Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu. VEGA 2/0026/18 : Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu. APVV-17-0130 : Regulácia komplexu Swi5-Sfr1 pomocou fosforylácie. APVV-18-0219 : Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe. APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu). Type: ADMA
 • CHRASTINOVÁ, Ľubica - CHRENKOVÁ, Mária - FORMELOVÁ, Zuzana - LAUKOVÁ, Andrea - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - RAJSKÝ, Matúš - POLÁČIKOVÁ, Mária - PLACHÁ, Iveta - BAČOVÁ, Kristína - BUČKO, Ondrej - ŠTRKOLCOVÁ, G. - MLYNEKOVÁ, Zuzana - RAŠI, Tomáš - ONDRUŠKA, Ľubomír - JURČÍK, Rastislav. Use of enterocin m substance applied in drinking water and natural zeolite as dietary supplements for growing rabbits. In Slovak Journal of Animal Science, 2020, vol. 53, iss. 3, p. 12-18. ISSN 1337-9984.(Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami). Type: ADFB
 • JANKOVIČOVÁ, Jana* - FROLÍKOVÁ, Michaela* - PÁLENÍKOVÁ, Veronika - VALÁŠKOVÁ, Eliška - ČERNÝ, Jiří - SEČOVÁ, Petra - BARTÓKOVÁ, Michaela - HOROVSKÁ, Ľubica - MAŇÁSKOVÁ-POSTLEROVÁ, Pavla - ANTALÍKOVÁ, Jana** - KOMRSKOVÁ, Kateřina**. Expression and distribution of CD151 as a partner of alpha6 integrin in male germ cells. In Scientific Reports, 2020, vol. 10, no. 1, art. no. 4374. (2019: 3.998 - IF, Q1 - JCR, 1.341 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322.(Vega č. 2/0027/20 : Štúdium proteínov tetraspanínovej rodiny v procese reprodukcie hovädzieho dobytka. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky). Type: ADCA
 • JANKOVIČOVÁ, Jana* - NEUEROVÁ, Zdeňka* - SEČOVÁ, Petra - BARTÓKOVÁ, Michaela - BUBENÍČKOVÁ, Filipa - KOMRSKOVÁ, Kateřina - POSTLEROVÁ, Pavla - ANTALÍKOVÁ, Jana**. Tetraspanins in mammalian reproduction: spermatozoa, oocytes and embryos. In Medical Microbiology and Immunology, 2020, vol. 209, no. 4, p. 407-425. (2019: 1.961 - IF, Q3 - JCR, 0.860 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0300-8584.(Vega č. 2/0027/20 : Štúdium proteínov tetraspanínovej rodiny v procese reprodukcie hovädzieho dobytka. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky). Type: ADCA
 • KLUČKOVÁ, Daniela - KOLNÍKOVÁ, Miriam - LACINOVÁ, Ľubica - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - FOLTAN, Tomáš - DEMKO, Viktor - KÁDAŠI, Ľudevít - FICEK, Andrej - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea**. A Study among the Genotype, Functional Alternations, and Phenotype of 9 SCN1A Mutations in Epilepsy Patients. In Scientific Reports, 2020, vol. 10, no. 1, art. no. 10288. (2019: 3.998 - IF, Q1 - JCR, 1.341 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Type: ADCA
 • KMEŤ, Vladimír. Vesmírna mikrobiológia: vplyv prostredia iss na mikroflóru tráviaceho traktu a rezistencia na antibiotiká. In SciCell magazín : odborný online magazín, 2020, roč. 2020, nestr. 10 s. ISSN 2585-9137. Dostupné na internete: <https://www.scicell.org/?s=kme%C5%A5>(APVV-16-0171 : Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám). Type: BDF
 • KMEŤ, Vladimír. Vesmírna mikrobiológia prináša nový pohľad na zdravie kozmonautov. In Kozmos : populárno-vedecký astronomický časopis, 2020, roč. 51, č. 3, s. 27-29. ISSN 0323-049X. Type: GII
 • KONTÁR, Szilvia - IMRICHOVÁ, Denisa** - BERTOVÁ, Anna - MACKOVÁ, Katarína - POTURNAYOVÁ, Alexandra - SULOVÁ, Zdena** - BREIER, Albert**. Cell Death Effects Induced by Sulforaphane and Allyl Isothiocyanate on P-Glycoprotein Positive and Negative Variants in L1210 Cells. In Molecules, 2020, vol. 25, iss. 9, art. no. 2093. (2019: 3.267 - IF, Q2 - JCR, 0.698 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1420-3049.(APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. APVV-16-0439 : Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení. Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: ADCA
 • KRATOCHWILLOVÁ, Silvia - KOPČÁKOVÁ, Anna - ONDERKOVÁ, Anna - JAVORSKÝ, Peter. Bakteriocinogénne baktérie rodu Bacillus z tráviaceho traktu včiel a ich inhibičný účinok na Paenibacillus larvae. In Čo nového v mikrobiológii : Zborník abstraktov konferencie Mladých mikrobiológov, 2.- 5. júl 2020, Štrbské Pleso. - Bratislava – Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2020, s. 20. ISBN 978-80-973411-1-4.(VEGA 2/0100/19 : Štúdium a využitie bakteriocínov v prevencii moru včelieho plodu. Konferencia mladých mikrobiológov : čo nového v mikrobiológii). Type: AFH
 • KUBAŠOVÁ, Ivana** - DIEP, Dzung B. - OVCHINNIKOV, Kirill V. - LAUKOVÁ, Andrea - STROMPFOVÁ, Viola. Bacteriocin production and distribution of bacteriocin-encoding genes in enterococci from dogs. In International Journal of Antimicrobial Agents, 2020, vol. 55, no. 2, art. no. 105859. (2019: 4.621 - IF, Q1 - JCR, 1.509 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0924-8579.(ITMS 26220120066 (ERDF). Vega č. 2/0012/16 : Firmicutes, ich vlastnosti a využitie pre zdravie zvierat). Type: ADCA
 • KUNDEKOVÁ, Barbora - BILČÍK, Boris - ČAVARGA, Ivan - HOLIČ, Roman - HUNTOŠOVÁ, Veronika - KRONEK, Juraj - MÁČAJOVÁ, Mariana. Chorioalantoická membrána – experimentálny model na testovanie terapeutických látok a nanočastíc. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 52. ISBN 978-80-8187-074-3.(Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. Fyziologické dni). Type: AFH
 • LACINOVÁ, Ľubica - MALLMANN, Robert T. - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - KLUGBAUER, Norbert. Regulácia Cav2.2 kanála Grina/TMBIM3 proteínom. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 54. ISBN 978-80-8187-074-3.(APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Fyziologické dni). Type: AFH
 • LAUKOVÁ, Andrea** - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - BINO, Eva - TOMÁŠKA, Martin - KOLOŠTA, Miroslav - KMEŤ, Vladimír - STROMPFOVÁ, Viola. Some safety aspects of enterococci isolated from Slovak lactic acid dairy product "žinčica". In Folia Microbiologica, 2020, vol. 65, no.1, p. 79-85. (2019: 1.730 - IF, Q4 - JCR, 0.514 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0015-5632.(ITMS 26220220065 : „Izolácia, identifikácia a charakterizácia kyslomliečnych baktérií pre ich aplikáciu v mliekárenskom priemysle „Operačného programu výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.). Type: ADCA
 • LAUKOVÁ, Andrea - FOCKOVÁ, Valentína - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Inhibičná aktivita substancie produkovanej kmeňom Enterococcus villorum K12b z trusu koňa. In Slovenský veterinársky časopis, 2020, roč. XLV, č. 1, s. 43-44. ISSN 1335-0099.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat). Type: ADFB
 • LAUKOVÁ, Andrea - TOMÁŠKA, M. - KOLOŠTA, M. - DRONČOVSKÝ, M. - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - VARGOVÁ, M. - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Variabilita koaguláza-negatívnych stafylokokov, kontaminantov kozieho mlieka. In Slovenský veterinársky časopis, 2020, roč. XLV, č. 1, s. 41-43. ISSN 1335-0099.(APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia). Type: ADFB
 • LAUKOVÁ, Andrea - PRODANOV-RADULOVIČ, J. - STOJANOV, I. - FOCKOVÁ, Valentína - GALOVÁ, Nikola - KOLLÁTHOVÁ, R. - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Multirezistentné kmene Escherichia coli z trusu prasiat a enterocíny. In Slovenský veterinársky časopis, 2019, roč. XLIV, č. 2, s. 144-145. ISSN 1335-0099.(APVV SK-SRB-18-0001 : Bakteriocíny, bezpečný spôsob redukovania na antibiotiká rezistentné baktérie pre zachovanie zdravého chovu prasiat). Type: ADFB
 • LAUKOVÁ, Andrea - TOMÁŠKA, Martin - KOLOŠTA, Miroslav - DRONČOVSKÝ, Maroš - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - VARGOVÁ, Miroslava - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Variabilita koaguláza-negatívnych stafylokokov, kontaminantov kozieho mlieka. In Slovenský veterinársky časopis, 2020, roč. XLV, č. 1, s. 41-43. ISSN 1335-0099.(APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia). Type: ADFB
 • LAUKOVÁ, Andrea** - BINO, Eva - KUBAŠOVÁ, Ivana - STROMPFOVÁ, Viola - MILTKO, Renata - BELZECKI, Grzegorz - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Characterisation of Faecal Staphylococci from Roe Deer (Capreolus capreolus) and Red Deer (Cervus elaphus) and Their Susceptibility to Gallidermin. In Probiotics and antimicrobial proteins, 2020, vol. 12, no. 1, p. 302-310. (2019: 3.533 - IF, Q2 - JCR, 0.718 - SJR, Q3 - SJR). (2020 - WOS, SCOPUS). ISSN 1867-1306.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech)). Type: ADMA
 • LAUKOVÁ, Andrea - TOMÁŠKA, Martin - KOLOŠTA, Miroslav - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Variabilita stafylokokov detegovaných v surovom kozom mlieku : Variability of staphylococci detected in raw goats‘ milk. In Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník prác zo XVII. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou online, Piešťany 26.3. - 27.3.2020. Edit. Jozef Golian, Ľubomír Belej, Jozef Čapla, recenz. Martina Fikselová, Jozef Golian, Marcela Capcarová, Andrea Mendelová. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020, s. 49-51. ISBN 978-80-552-2168-7. Dostupné na internete: <https://ves.uniag.sk/files/pdf/iizeai3sli38mpdqt6izg8zbx4o2ye.pdf>(APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. APVV SK-PT-18-0005 : Bakteriocíny a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich, biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a z prostredia ich výroby. Bezpečnosť a kontrola potravín : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou online). Type: AFD
 • LAUKOVÁ, Andrea - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - BINO, Eva - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - FRAQUEZA, Maria Joao. Výskyt a vlastnosti enterokokov izolovaných z tradičných slovenských mliekarenských produktov : Occurrence and properties of enterococci isolated from Slovak traditional dairy products. In Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník prác zo XVII. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou online, Piešťany 26.3. - 27.3.2020. Edit. Jozef Golian, Ľubomír Belej, Jozef Čapla, recenz. Martina Fikselová, Jozef Golian, Marcela Capcarová, Andrea Mendelová. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020, s. 52-55. ISBN 978-80-552-2168-7. Dostupné na internete: <https://ves.uniag.sk/files/pdf/iizeai3sli38mpdqt6izg8zbx4o2ye.pdf>(APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. APVV SK-PT-18-0005 : Bakteriocíny a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich, biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a z prostredia ich výroby. Bezpečnosť a kontrola potravín : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou online). Type: AFD
 • MÁČAJOVÁ, Mariana - ČAVARGA, Ivan - SÝKOROVÁ, M. - VALACHOVIČ, Martin - NOVOTNÁ, V. - BILČÍK, Boris**. Modulation of angiogenesis by topical application of leptin and high and low molecular heparin using the Japanese quail chorioallantoic membrane model. In Saudi Journal of Biological Sciences, 2020, vol. 27, iss. 6, p. 1488-1493. (2019: 2.802 - IF, Q2 - JCR, 0.649 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1319-562X.(Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv). Type: ADMA
 • MÁČAJOVÁ, Mariana - META, Majlinda - ČAVARGA, Ivan - KUNDEKOVÁ, Barbora - BILČÍK, Boris. Vplyv aplikácie leptínu pri fotodynamickej terapii – dokáže minimalizovať nežiadúce účinky? In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 58. ISBN 978-80-8187-074-3.(Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. Fyziologické dni). Type: AFH
 • MAĎAR, Marián - KAČÍROVÁ, Jana - STYKOVÁ, Eva - MAĎAROVÁ, Michaela - NEMCOVÁ. Methods for Searching of Potential Beneficial Bacteria and Their Products in Dental Biofilm. In Bacterial Biofilms. 1. vyd. - London : IntechOpen, 2019, p. 1-17. ISBN 978-1-78985-900-3. Dostupné na internete: <https://www.intechopen.com/online-first/methods-for-searching-of-potential-beneficial-bacteria-and-their-products-in-dental-biofilm>. Type: AECA
 • MRAVČÁKOVÁ, Dominika - KOMÁROMYOVÁ, Michaela - BABJÁK, Michal - URDA DOLINSKÁ, Michaela - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - PETRIČ, Daniel - ČOBANOVÁ, Klaudia - ŚLUSARCZYK, Sylwester - CIESLAK, A. - VÁRADY, Marián** - VÁRADYOVÁ, Zora**. Anthelmintic Activity of Wormwood (Artemisia absinthium L.) and Mallow (Malva sylvestris L.) against Haemonchus contortus in Sheep. In Animals, 2020, vol. 10, no. 2, article no. 219. (2019: 2.323 - IF, Q1 - JCR, 0.601 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2076-2615.(APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov). Type: ADCA
 • MRAVČÁKOVÁ, Dominika - KIŠIDAYOVÁ, Svetlana** - KOPČÁKOVÁ, Anna - PRISTAŠ, Peter - PISARČÍKOVÁ, Jana - BRYSZAK, Magdalena - CIESLAK, Adam - VÁRADY, Marián - VÁRADYOVÁ, Zora. Can the foregut nematode Haemonchus contortus and medicinal plants influence the fecal microbial community of the experimentally infected lambs? In PLoS ONE, 2020, vol. 15, no. 6, article no. e0235072. (2019: 2.740 - IF, Q2 - JCR, 1.023 - SJR, Q1 - SJR). (2020 - WOS, SCOPUS). ISSN 1932-6203.(APVV-14-0169 : Rezistencia parazitov na antihelmintiká - výzvy, perspektívy a riešenia. APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami). Type: ADMA
 • NIEDEROVÁ-KUBÍKOVÁ, Ľubica - MIKULÁŠKOVÁ, Viktória - POLOMOVÁ, Justína. Porovnanie citlivosti značkovačov neurogenézy. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 75. ISBN 978-80-8187-074-3.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov. Vega č. 2/0068/20 : Plasticita mozgu v spojení s naučenou vokálnou komunikáciou u spevavcov. Fyziologické dni). Type: AFH
 • NOVOTOVÁ, Marta - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - NICHTOVÁ, Zuzana - KOVÁČ, Radoslav - KRÁĽOVÁ, Eva - STANKOVIČOVÁ, Tatiana - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - ZAHRADNÍK, Ivan**. Structural variability of dyads relates to calcium release in rat ventricular myocytes. In Scientific Reports, 2020, vol. 10, no. 1, art. no. 8076. (2019: 3.998 - IF, Q1 - JCR, 1.341 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322.(LSHM-CT-2005-018833 : EUGeneHeart: Genomika signalizácie kardiomyocytov v liečení a prevencií zlyhávajúceho srdca. APVV-0721-10 : Remodelovanie myokardu – úloha vápnikovej signalizácie (REMOD). APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0110/15 : Vplyv záťaže myokardu na distribúciu vnútorného membránového systému srdcových myocytov. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn). Type: ADCA
 • ONDERKOVÁ, Anna - KOPČÁKOVÁ, Anna - HAMAROVÁ, Ľudmila - JAVORSKÝ, Peter. Charakterizácia potenciálne probiotických baktérií z tráviaceho traktu Apis mellifera. In Čo nového v mikrobiológii : Zborník abstraktov konferencie Mladých mikrobiológov, 2.- 5. júl 2020, Štrbské Pleso. - Bratislava – Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2020, s. 30. ISBN 978-80-973411-1-4.(VEGA 2/0100/19 : Štúdium a využitie bakteriocínov v prevencii moru včelieho plodu. Konferencia mladých mikrobiológov : čo nového v mikrobiológii). Type: AFH
 • PÁPAY, Marek - KLEIN, Cornelia - HAPALA, Ivan - PETRISKOVÁ, Lívia - KUCHLER, Karl - VALACHOVIČ, Martin**. Mutations in the nucleotide-binding domain of putative sterol importers Aus1 and Pdr11 selectively affect utilization of exogenous sterol species in yeast. In Yeast, 2020, vol. 37, iss. 1, p. 5-14. (2019: 3.143 - IF, Q2 - JCR, 1.382 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0749-503X.(APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze. Vega č. 2/0106/20 : Príjem a metabolizmus externých sterolov počas hypoxického stresu u kvasiniek). Type: ADCA
 • PISKO, Jozef - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - FABIAN, Dušan. Different methods of cytoplasmic membrane staining in mouse blastocyst. In Proceeding of the Winter School Animal Biotechnology 2020, February 6th, 2020, Nitra, SUA in Nitra, Slovakia : programme and abstracts. - Nitra : SUA, 2020, p. 40. ISBN 978-80-552-2145-8.(APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. VEGA 2/0092/19 : Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí. Winter School Animal Biotechnology 2020). Type: AFH
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika** - CHRASTINOVÁ, Ľubica - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - BINO, Eva - PLACHÁ, Iveta - ŠČERBOVÁ, Jana - STROMPFOVÁ, Viola - ŽITŇAN, Rudolf - LAUKOVÁ, Andrea. Can Enterocin M in Combination with Sage Extract Have Beneficial Effect on Microbiota, Blood Biochemistry, Phagocytic Activity and Jejunal Morphometry in Broiler Rabbits? In Animals, 2020, vol. 10, no. 1, art. no. 115. (2019: 2.323 - IF, Q1 - JCR, 0.601 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2076-2615.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat). Type: ADCA
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika** - CHRASTINOVÁ, Ľubica - LAUKOVÁ, Andrea. Effect of beneficial strain Enterococcus faecium EF9a isolated from Pannon White rabbit on growth performance and meat quality of rabbits. In Italian Journal of Animal Science, 2020, vol. 19, no. 1, p. 650-655. (2019: 1.805 - IF, Q1 - JCR, 0.534 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 1594-4077.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. SK-HU-0006-08). Type: ADCA
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - GALOVÁ, Nikola - BINO, Eva - LAUKOVÁ, Andrea. Využitie enterocínov na inhibovanie rastu meticilín-rezistentných stafylokokov. In Slovenský veterinársky časopis, 2020, roč. XLV, č. 1, s. 40-41. ISSN 1335-0099.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat). Type: ADFB
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika** - CHRASTINOVÁ, Ľubica - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - KUBAŠOVÁ, Ivana - FORMELOVÁ, Zuzana - CHRENKOVÁ, M. - MILTKO, Renata - BELZECKI, Grzegorz - STROMPFOVÁ, Viola - LAUKOVÁ, Andrea. Enterocin M and sage supplementation in post-weaning rabbits: effects on growth performance, caecal microbiota, fermentation and enzymatic activity. In Probiotics and antimicrobial proteins, 2020, vol. 12, no. 2, p. 732-739. (2019: 3.533 - IF, Q2 - JCR, 0.718 - SJR, Q3 - SJR). (2020 - WOS, SCOPUS). ISSN 1867-1306.(ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat). Type: ADMA
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - LAUKOVÁ, Andrea - TOMÁŠKA, Martin - DRONČOVSKÝ, Maroš. Stafylokoky detegované v ovčom hrudkovom syre : Staphylococci detected in ewes‘ lump cheese. In Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník prác zo XVII. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou online, Piešťany 26.3. - 27.3.2020. Edit. Jozef Golian, Ľubomír Belej, Jozef Čapla, recenz. Martina Fikselová, Jozef Golian, Marcela Capcarová, Andrea Mendelová. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020, s. 56-59. ISBN 978-80-552-2168-7. Dostupné na internete: <https://ves.uniag.sk/files/pdf/iizeai3sli38mpdqt6izg8zbx4o2ye.pdf>(APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. APVV SK-PT-18-0005 : Bakteriocíny a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich, biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a z prostredia ich výroby. Bezpečnosť a kontrola potravín : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou online). Type: AFD
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - LAUKOVÁ, Andrea - TOMAŠKA, Ľubomír. Bakteriocín-like aktivita kmeňa Enterococcus mundtii isolated from raw goats‘ milk : Bacteriocin-like activity of Enterococcus mundtii isolated from raw goats‘ milk. In Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník prác zo XVII. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou online, Piešťany 26.3. - 27.3.2020. Edit. Jozef Golian, Ľubomír Belej, Jozef Čapla, recenz. Martina Fikselová, Jozef Golian, Marcela Capcarová, Andrea Mendelová. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020, s. 60-62. ISBN 978-80-552-2168-7. Dostupné na internete: <https://ves.uniag.sk/files/pdf/iizeai3sli38mpdqt6izg8zbx4o2ye.pdf>(APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. APVV SK-PT-18-0005 : Bakteriocíny a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich, biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a z prostredia ich výroby. Bezpečnosť a kontrola potravín : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou online). Type: AFD
 • REVAJOVÁ, Viera - KARAFFOVÁ, Viera - LEVKUTOVÁ, Mária - ŠEFCOVÁ, Miroslava - LAUKOVÁ, Andrea - LEVKUT, Mikuláš. Reaction of immune cells to Campylobacter jejuni in chicken PBMC treated by different probiotic bacteria in vitro. In Approaches in Poultry, Dairy & Veterinary Sciences, 2020, vol. 7, no. 3, art. no. APDV.000665.2020, p. 649-654. ISSN 2576-9162. Type: ADEB
 • SABO, Rastislav** - KOPČÁKOVÁ, Anna - HAMAROVÁ, Ľudmila - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, I. - MUDROŇOVÁ, D. - SABOVÁ, L. - JAVORSKÝ, Peter - LEGÁTH, J. Sublethal effects of commercial plant protection product containing spores Bacillus amyloliquefaciens QST 713 (formerly subtilis ) on winter adult honeybees. In Apidologie, 2020, vol. 51, no. 2, p. 226-239. (2019: 1.828 - IF, Q2 - JCR, 0.948 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0044-8435.(VEGA 2/0100/19 : Štúdium a využitie bakteriocínov v prevencii moru včelieho plodu). Type: ADCA
 • SALINGOVÁ, Barbara - ŠIMARA, Pavel - MATULA, Pavel - ZAJÍČKOVÁ, Lenka - SYNEK, Petr - JAŠEK, Ondřej - VEVERKOVÁ, lenka - SEDLÁČKOVÁ, Miroslava - NICHTOVÁ, Zuzana - KOUTNÁ, Irena**. The Effect of Uncoated SPIONs on hiPSC-Differentiated Endothelial Cells. In International Journal of Molecular Sciences, 2019, vol. 20, iss. 14, art. no. 3536. (2018: 4.183 - IF, Q2 - JCR, 1.312 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Type: ADCA
 • STRINGER, Robin N. - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - HUANG, Sun - HAJI-GHASSEMI, Omid - IDOUX, Romane - LIASHENKO, Anna - SOUZA, Ivana A. - RZHEPETSKYY, Yuriy - LACINOVÁ, Ľubica - VAN PETEGEM, Filip - ZAMPONI, Gerald W. - PAMPHLETT, Roger - WEISS, Norbert**. A rare CACNA1H variant associated with amyotrophic lateral sclerosis causes complete loss of Ca(v)3.2 T-type channel activity. In MOLECULAR BRAIN, 2020, vol. 13, iss. 1, art. no. 33. (2019: 4.686 - IF, Q1 - JCR, 1.945 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1756-6606.(Vega č. 2/0143/19 : Napäťovo závislé vápnikové kanály v nocicepcii). Type: ADMA
 • STROMPFOVÁ, Viola - KUBAŠOVÁ, Ivana. Mikrobiota čreva zvierat a spôsoby jej prospešnej modulácie. Rec. Radomíra Nemcová, Marcela Capcarová. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. 88 s. ISBN 978-80-224-1823-2(VEGA 2/0006/20 : Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok). Type: AAB
 • STROMPFOVÁ, Viola - ŠTEMPELOVÁ, Lucia. Atopická dermatitída a možnosti terapeutického prístupu. In Pes a mačka, 2020, roč. XX, č. 5, s. 38-39. ISSN 1335-7778.(VEGA 2/0006/20 : Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok). Type: BDF
 • STROMPFOVÁ, Viola. Nutričné doplnky pre staršie psy. In Pes a mačka, 2020, roč. XX, č. 6, s. 42-43. ISSN 1335-7778.(VEGA 2/0006/20 : Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok). Type: BDF
 • SZULC, Paulina - MRAVČÁKOVÁ, Dominika - SZUMACHER-STRABEL, M. - VÁRADYOVÁ, Zora - VÁRADY, Marián - ČOBANOVÁ, Klaudia - SYAHRULAWAL, Linggawastu - KUMAR PATRA, Amlan - CIESLAK, A.**. Ruminal fermentation, microbial population and lipid metabolism in gastrointestinal nematode-infected lambs fed a diet supplemented with herbal mixtures. In PLoS ONE, 2020, vol. 15, iss. 4, art. no. e0231516. (2019: 2.740 - IF, Q2 - JCR, 1.023 - SJR, Q1 - SJR). (2020 - WOS, SCOPUS). ISSN 1932-6203.(APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. APVV-17-0297 : Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia. Project No. 005/RID/2018/19 : Regional Initiative Excellence). Type: ADMA
 • ŠEREŠ, Mário** - PAVLÍKOVÁ, Lucia - BOHÁČOVÁ, Viera - KYCA, Tomáš - BOROVSKÁ, Ivana - LAKATOŠ, Boris - BREIER, Albert** - SULOVÁ, Zdena**. Overexpression of GRP78/BiP in P-Glycoprotein-Positive L1210 Cells is Responsible for Altered Response of Cells to Tunicamycin as a Stressor of the Endoplasmic Reticulum. In Cells, 2020, vol. 9, iss. 4, art. no. 890. (2019: 4.366 - IF, Q2 - JCR). ISSN 2073-4409.(APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. Vega č. 2/0159/19 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou. Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: ADMA
 • ŠPIRKOVÁ, Alexandra - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - BABEĽOVÁ, Janka - KŠIŇANOVÁ, Martina - FABIAN, Dušan - ČIKOŠ, Štefan. T-cadherin transcripts in mouse preimplantation embryos. In Proceeding of the Winter School Animal Biotechnology 2020, February 6th, 2020, Nitra, SUA in Nitra, Slovakia : programme and abstracts. - Nitra : SUA, 2020, p. 52. ISBN 978-80-552-2145-8.(VEGA 2/0092/19 : Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí. APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. Winter School Animal Biotechnology 2020). Type: AFH
 • ŠTADÁNIOVÁ, Radka - SAHULČÍK, Michal - DOHÁŇOŠOVÁ, Jana - MONCOL, Ján - JANOTKA, Ľuboš - ŠIMONIČOVÁ, Kristína - MESSINGEROVÁ, Lucia** - FISHER, Róbert**. Synthesis of 1,2,3-Triazoles Bearing a 4-Hydroxyisoxazolidine Moiety from 4,5-Unsubstituted 2,3-Dihydroisoxazoles. In European Journal of Organic Chemistry, 2020, vol. 2020, no. 30, p.4775-4786. (2019: 2.889 - IF, Q2 - JCR, 0.863 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1434-193X.(Vega č. 2/0057/18 : Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33). Type: ADCA
 • TSEILIKMAN, Vadim** - KOMELKOVA, Maria - LAPSHIN, Maxim - ALLILUEV, Anatoli - TSEILIKMAN, Olga - KARPENKO, Marina - PESTEREVA, Nina - MANUKHINA, Eugenia - DOWNEY, H. Fred - KONDASHEVSKAYA, M.V. - SARAPULTSEV, Alexey P. - DREMENCOV, Eliyahu. High and low anxiety phenotypes in a rat model of complex post-traumatic stress disorder are associated with different alterations in regional brain monoamine neurotransmission. In Psychoneuroendocrinology, 2020, vol. 117, art. no. 104691. (2019: 4.732 - IF, Q1 - JCR, 2.049 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0306-4530.(VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1)). Type: ADCA
 • TSEILIKMAN, Vadim** - DREMENCOV, Eliyahu - TSEILIKMAN, Olga - PAVLOVIČOVÁ, Michaela - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela. Role of glucocorticoid- and monoamine-metabolizing enzymes in stress-related psychopathological processes. In Stress : the International Journal on the Biologie of Stress, 2020, vol. 23, no. 1, p. 1-12. (2019: 3.102 - IF, Q1 - JCR, 0.949 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1025-3890.(VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Type: ADMA
 • VARGOVÁ, Miroslava - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - HURNÍKOVÁ, Zuzana - LAUKOVÁ, Andrea - REVAJOVÁ, Viera. Antiparazitárny potenciál enterocínov a enterocín-produkujúcich kmeňov na infekciu Trichinella spiralis. In Slovenský veterinársky časopis, 2019, roč. XLIV, č. 2, s. 145-149. ISSN 1335-0099.(Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia). Type: ADFB

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus