Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Centre for Advanced Materials Application SAS

Dúbravská cesta 5807/9
845 11 Bratislava
Slovak Republic

Director

Phone: +421-2-59410415

Secretariat

Phone: +421-2-59410527
Vznik Centra pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i. (CEMEA) bol podnietený predloženým projektom Building-up Centre of Excellence for advanced materials application, CEMEA No. 664337 v rámci programu H2020 WIDESPREAD-1-2014-Teaming, ktorý získal Seal of excellence a odporúčanie pre národné financovanie.
Centrum bolo na základe uznesenia Predsedníctva SAV založené dňa 1.6. 2017. Predmetom činnosti Centra je výskum v oblasti materiálového výskumu a nových technológií so zameraním na modifikáciu povrchov a rozhraní v oblasti pokročilých (nano)materiálov, udržateľnej energie a biomedicíny.