Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Ludovit Stur Institute of Linguistics

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BALÁŽOVÁ, Ľubica - CHOCHOLOVÁ, Bronislava - JANOČKOVÁ, Nicol - KOLENČÍKOVÁ, Natália - MIHÁLIKOVÁ, Lucia. Slovníky a lexikografické otázky v časopise Slovenská reč = Dictionaries and Lexicographical Issues in the Slovenská reč Journal. In Slovenská reč, 2022, roč. 87, č. 3, s. 186-219. (2021: 0.123 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. (VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súčasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Type: ADNB
 • BALLEKOVÁ, Katarína. Tradícia v koncepcii a technické inovácie pri tvorbe celonárodného Slovníka slovenských nárečí (po vydaní 3. zväzku). In Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy : zborník abstraktov. - Beograd : Izdavač Univerzitet u Beogradu, 2023, s. 8-9. ISBN 978-86-6153-714-1. (Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy) Type: AFG
 • BALLEKOVÁ, Katarína - SMATANA, Miloslav. SLOVENČINA180 : Dialektologička: Aj nárečia sú dedičstvom po starých rodičoch : Spravodajský seriál TASR. In Školské [elektronický dokument], 2023, 29.06. Dostupné na internete: https://www.skolske.sk/clanok/60536/slovencina180-dialektologickaaj-narecia-su-dedicstvom-po-starych-rodicoch Type: GHG
 • BALLEKOVÁ, Katarína - SMATANA, Miloslav. SLOVENČINA180 : Jazykovedkyňa: Nárečia majú svoju dynamiku, menia sa aj pohybom nositeľov : Spravodajský seriál TASR. In Školské [elektronický dokument], 2023, 01.07. Dostupné na internete: https://www.skolske.sk/clanok/60553/slovencina180-jazykovedkynanarecia-maju-svoju-dynamiku-menia-sa-aj-pohybom-nositelov Type: GHG
 • BENKO, Vladimír - GUROVA, Elena - KHOKHLOVA, Maria - KRASNOVA, Elena. Corpus analysis of the co-occurrence of the concept hygge. In Skandinavskaja filologija, 2023, vol. 21, iss. 1, pp. 24-38. (2022: 0.1 - IF). (2023 - WOS). ISSN 0202-2397. Dostupné na: https://doi.org/10.21638/11701/spbu21.2023.102 Type: ADEA
 • BENKO, Vladimír - ŠVEDOVA, Marija Oleksijivna. Araneum Ucrainicum: A new Ukrainian web-crawled corpus. In Leksykohrafična paradyhma 21 st.: teorija i metodolohija : do 100-litťa vid dňa narodženňa Leonida Sydorovyča Palamarčuka. Vidp. red. E.A. Karpilovska. - Kyjev : Instytut ukrajinskoji movy NAN Ukrajiny, 2023, s. 540-557. ISBN 978-617-14-0110-5. (Leksykohrafična paradyhma 21 stolitťa : online konferencia) Type: AFC
 • BIJAK, Urszula - VALENTOVÁ, Iveta - HARVALÍK, Milan. West Slavic Onomastics – An introduction. In Onoma : Journal of the International Council of Onomastic Sciences, 2022, vol. 57, s. 9-13. ISSN 0078-463X. Dostupné na: https://doi.org/10.34158/ONOMA.57/2022/1 Type: BEE
 • BILSKÝ, Jozef. Rezultáty z výskumu pádového synkretizmu vo východoslovenských nárečiach. In Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy : zborník abstraktov. - Beograd : Izdavač Univerzitet u Beogradu, 2023, s. 11. ISBN 978-86-6153-714-1. (Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy) Type: AFG
 • CIMERMANOVÁ, Daša. Riešenie jazykových problémov v kontexte rôznych foriem jazykového poradenstva (na príklade jazykových problémov súvisiacich s vojnovým konfliktom na Ukrajine). In Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy : zborník abstraktov. - Beograd : Izdavač Univerzitet u Beogradu, 2023, s. 16. ISBN 978-86-6153-714-1. (Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy) Type: AFG
 • CIMERMANOVÁ, Daša. Pár poznámok o slove brownie/brownies. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 2, s. 114-116. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Type: BDF
 • DUCHKOVÁ, Silvia. Písanie ustálených názvov prekladov Biblie a interpunkcia v biblických citáciách. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 1, s. 47-50. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Type: BDF
 • DUCHKOVÁ, Silvia. Rázcestník. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 3, s. 190-191. ISSN 0023-5202. Type: BDF
 • DUCHKOVÁ, Silvia. Konzekventný a konzekvenčný. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 4, s. 252-253. ISSN 0023-5202. Type: BDF
 • DVORNICKÁ, Ľubica. Naimenovanije svetľačka v slovackich govorach v zerkale motivacii = Names of Firefly in the Slovak Dialects from the Motivation Point of View. In Trudy Instituta russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova, 2023, vol. 37, № 3, pp. 62-74. ISSN 2311-150X. Dostupné na: https://doi.org/10.31912/pvrli-2023.3.4 (VEGA č. 2/0123/22 : Slovanský jazykový atlas. VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.) Type: ADEB
 • DVORNICKÁ, Ľubica. Strom ma korunu, drik a koreňe (1. časť). In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 3, s. 155-163. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.. VEGA č. 2/0123/22 : Slovanský jazykový atlas) Type: ADFB
 • DVORNICKÁ, Ľubica - CHOCHOL, Martin. Atlasové projekty (s účasťou) Dialektologického oddelenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave. In Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy : zborník abstraktov. - Beograd : Izdavač Univerzitet u Beogradu, 2023, s. 21. ISBN 978-86-6153-714-1. (Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy) Type: AFG
 • FERENČÍKOVÁ, Adriana. Slovackije dialektnyje predikativy načim, način i nadbe, nabe = Slovak Dialect Predicatives načim, način and nadbe, nabe. In Trudy Instituta russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova, 2023, vol. 37, № 3, pp. 36-49. ISSN 2311-150X. Dostupné na: https://doi.org/10.31912/pvrli-2023.3.2 (VEGA č. 2/0123/22 : Slovanský jazykový atlas) Type: ADEB
 • GAJDOŠOVÁ, Katarína. K jubileu Márie Šimkovej. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 2, s. 122-126. ISSN 0023-5202. Type: EDJ
 • GARABÍK, Radovan. Corpus of Slovak Legislative Documents. In Jazykovedný časopis, 2022, roč. 73, č. 2, s. 175-189. (2021: 0.191 - SJR, Q2 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0021-5597. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/jazcas-2023-0004 Type: ADNB
 • GARABÍK, Radovan - WACHTARCZYKOVÁ, Jana. Gender asymmetry of Visegrád group languages as reflected by word embeddings. In Jazykovedný časopis, 2022, roč. 73, č. 3, s. 354-379. (2021: 0.191 - SJR, Q2 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0021-5597. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/jazcas-2023-0013 (VEGA č. 2/0014/19 : Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka) Type: ADNB
 • GARABÍK, Radovan. A multilingual portal for teaching Slovak as foreign language meets language technologies. In Book of Abstracts : 18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18). - Bratislava : SAP – Slovak Academic Press, 2023. (18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18)) Type: GII
 • HABIJANEC, Siniša. A new approach to the emergence of Slovak. In Book of Abstracts : 18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18). - Bratislava : SAP – Slovak Academic Press, 2023, s. 49. (18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18)) Type: GII
 • HARVALÍK, Milan. Czech onomastics and Czech onomastic school. In Onoma : Journal of the International Council of Onomastic Sciences, 2022, vol. 57, s. 137-152. ISSN 0078-463X. Dostupné na: https://doi.org/10.34158/ONOMA.57/2022/9 (VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov) Type: AECA
 • HARVALÍK, Milan - VALENTOVÁ, Iveta. Entwicklungstendenzen der zeitgenössischen inoffiziellen Anthroponymie und ihre Erforschung in Tschechien und in der Slowakei. In Namenkundliche Informationen. 114. - Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2022, s. 65-83. ISBN 978-3-96023-543-9. ISSN 0943-0849. Dostupné na: https://doi.org/10.58938/ni709 (VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov. VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Type: AECA
 • HARVALÍK, Milan. Zur dynamischen Interaktion zwischen der appellativischen und der proprialen Sprachsphäre und zu den Beziehungen zwischen ihnen. In Österreichische Namenforschung : im Auftrag des "Vereins zur Erforschung von Sprache und Name in Österreich" (VESNA). Jg. 49 (2021). - Viedeň : Praesens Verlag, 2023, s. 219-233. ISSN 1028-1495. (VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov) Type: AECA
 • HARVALÍK, Milan - VALENTOVÁ, Iveta. Linguistic methods in onomastics and onomastic methods in linguistics – mutual inspiration. In Book of Abstracts : 18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18). - Bratislava : SAP – Slovak Academic Press, 2023, s. 52-53. (18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18)) Type: GII
 • HLADKÝ, Juraj - VALENTOVÁ, Iveta. Onomastické výskumy v časopise Slovenská reč = Research on Onomastics in the Slovenská reč Journal. In Slovenská reč, 2022, roč. 87, č. 3, s. 307-342. (2021: 0.123 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. (VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov. VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe. VEGA č. 1/0058/20 : Teória a terminologický systém slovenskej onomastiky (v kontexte slovanskej a medzinárodnej onomastickej terminológie)) Type: ADNB
 • HRABOVSKÝ, Michal - KLIMENT, Ján - VANČOVÁ, Iveta. Druhové mená cudzokrajných cievnatých rastlín. 1. Druhy začínajúce sa písmenami A – C. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 4, s. 218-237. ISSN 0023-5202. Type: BDF
 • HRUBANIČOVÁ, Ingrid. K pravopisu štylisticky príznakových etnických a obyvateľských mien. 2. časť. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 2, s. 65-75. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe. VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súčasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Type: ADFB
 • HRUBANIČOVÁ, Ingrid. K pravopisu štylisticky príznakových etnických a obyvateľských mien. 3. časť. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 3, s. 129-139. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe. VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súčasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Type: ADFB
 • HRUBANIČOVÁ, Ingrid. K pravopisu štylisticky príznakových etnických a obyvateľských mien. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 1, s. 12-21. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe. VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súčasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Type: ADFB
 • CHOCHOL, Martin. Profesor Pavol Žigo – neuveriteľné – sedemdesiatročný. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 2, s. 117-121. ISSN 0023-5202. Type: EDJ
 • CHOCHOLOVÁ, Bronislava - JANOČKOVÁ, Nicol. Na vlnách času a hľadania... (k okrúhlemu jubileu Alexandry Jarošovej). In Jazykovedný časopis, 2022, roč. 73, č. 2, s. 269-279. (2021: 0.191 - SJR, Q2 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0021-5597. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/jazcas-2023-0009 (VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súčasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Type: BDNB
 • IVANOVÁ, Martina - HRUBANIČOVÁ, Ingrid. "Pravý Majster musí na konci ostať sám." Svet učiteľov a žiakov podľa Georgea Steinera : rozhovor s prekladateľkou Martinou Ivanovou a redaktorkou Inge Hrubaničovou. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2023, roč. 6, č. 1-2, s. 83-96. ISSN 2585-8912. Type: GII
 • JANOČKOVÁ, Nicol - HAŠANOVÁ, Jana. Aspektologické výzvy a riešenia v Slovníku súčasného slovenského jazyka. In Leksykohrafična paradyhma 21 st.: teorija i metodolohija : do 100-litťa vid dňa narodženňa Leonida Sydorovyča Palamarčuka. Vidp. red. E.A. Karpilovska. - Kyjev : Instytut ukrajinskoji movy NAN Ukrajiny, 2023, s. 13-26. ISBN 978-617-14-0110-5. (VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súčasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum). Leksykohrafična paradyhma 21 stolitťa : online konferencia) Type: AFA
 • JANOČKOVÁ, Nicol. Od paradigmy slova k jeho opisu alebo Oslavujeme s Janou Hašanovou. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 4, s. 247-251. ISSN 0023-5202. Type: EDJ
 • JAROŠOVÁ, Alexandra. Periferija vidovoj korreľativnosti v slovackom jazyke. In Book of Abstracts : 18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18). - Bratislava : SAP – Slovak Academic Press, 2023, s. 63-64. (18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18)) Type: GII
 • KAVKA, Martin - KAPUSTOVÁ, Monika. Česko-slovenské slovo týdne : bramborová medaile vs. zemiaková medaila. In Deník N, 2023, 1.6. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1161344/cesko-slovenske-slovo-tydne-bramborova-medaile-vs-zemiakova-medaila/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/3101> Type: GII
 • KELIH, Emmerich** - MAČUTEK, Ján - KOŠČOVÁ, Michaela - BENKO, Vladimír. Nouns more similar to the nominative form are more frequent: a case study in Slovak. In Glottotheory : International Journal of Theoretical Linguistics, 2023, vol. 14, no. 1, p. 69-80. (2022: 0.124 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1337-7892. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/glot-2023-2002 (VEGA č. 2/0096/21 : Probability distributions and their applications in modelling and testing. APVV-21-0216 : Advanced mathematical and statistical methods for measurement and metrology. VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súčasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Type: ADMB
 • KIMATRAIOVÁ, Marika - KAPUSTOVÁ, Monika. Česko-slovenské slovo týdne : panenka vs. bábika. In Deník N, 2023, 24.8. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1219420/cesko-slovenske-slovo-tydne-panenka-vs-babika/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/2153> Type: GII
 • KIMATRAIOVÁ, Marika - KAPUSTOVÁ, Monika. Česko-slovenské slovo týdne : čarodějnice vs. bosorka. In Deník N, 2023, 28.4. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1134210/cesko-slovenske-slovo-tydne-carodejnice-vs-bosorka/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/2152> Type: GII
 • KIMATRAIOVÁ, Marika - ZUMRÍK, Miroslav. Česko-slovenské slovo týdne : želva vs. korytnačka. In Deník N, 2023, 25.5. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1154088/cesko-slovenske-slovo-tydne-zelva-vs-korytnacka/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/2002> Type: GII
 • KIMATRAIOVÁ, Marika - ZUMRÍK, Miroslav. Česko-slovenské slovo týdne : louže vs. mláka. In Deník N, 2023, 22.9. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1239331/cesko-slovenske-slovo-tydne-louze-vs-mlaka/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/3651> Type: GII
 • KLIMENT, Ján - HRABOVSKÝ, Michal - VANČOVÁ, Iveta - ELIÁŠ, Pavol - LETZ, Dominik Roman. Nové a revidované slovenské mená dovážaných, zavlečených, pestovaných a ďalších na Slovensku známych cudzokrajných cievnatých rastlín. Doplnky. 2. (D – N). In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 2, s. 87-102. ISSN 0023-5202. Type: BDF
 • KLIMENT, Ján - HRABOVSKÝ, Michal - VANČOVÁ, Iveta - ELIÁŠ, Pavol - LETZ, Dominik Roman. Nové a revidované slovenské mená dovážaných, zavlečených, pestovaných a ďalších na Slovensku známych cudzokrajných cievnatých rastlín. Doplnky. 3. (O – Z). In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 3, s. 140-154. ISSN 0023-5202. Type: BDF
 • KLIMENT, Ján - HRABOVSKÝ, Michal - VANČOVÁ, Iveta - ELIÁŠ, Pavol - LETZ, Dominik Roman. Nové a revidované slovenské mená dovážaných, zavlečených, pestovaných a ďalších na Slovensku známych cudzokrajných cievnatých rastlín. 6. Druhy rodov začínajúcich sa písmenami T – Z. Doplnky. 1. (A – C). In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 1, s. 22-39. ISSN 0023-5202. Type: BDF
 • KOLENČÍKOVÁ, Natália. Linguistic-communication specificities of pre-election social media discourse. In Book of Abstracts : 18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18). - Bratislava : SAP – Slovak Academic Press, 2023, s. 72-73. (18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18)) Type: GII
 • KRÁLIK, Ľubor. Ketefete: úvahy o jednom hapax legomenon. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 2, s. 76-81. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.) Type: ADFB
 • KRÁLIK, Ľubor. Nová popularizačná publikácia z oblasti etymológie. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 3, s. 172-189. ISSN 0023-5202. Recenzia na: Etymológia záhadná aj zábavná. Pôvod slov od algoritmu po zavináč / Ivana Krekáňová. - Bratislava : MAMAŠ, 2022. - ISBN 978-80-8268-040-2. (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.) Type: EDI
 • KRÁLIK, Ľubor. "Aj starodávňa zviki zakapívajú." A Slovak Contribution to the Study of Slavic Imperfective Verbs in *-yvati. In Book of Abstracts : 18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18). - Bratislava : SAP – Slovak Academic Press, 2023, s. 79. (18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18)) Type: GII
 • KROLČÍKOVÁ, Romana. Lexikálna analýza anglicizmov a motivácie ich používania v súčasnej slovenčine. In Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy : zborník abstraktov. - Beograd : Izdavač Univerzitet u Beogradu, 2023, s. 36. ISBN 978-86-6153-714-1. (Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy) Type: AFG
 • LEVICKÁ, Jana. Terminologické výskumy v časopise Slovenská reč = Research on Terminology in the Slovenská reč Journal. In Slovenská reč, 2022, roč. 87, č. 3, s. 220-249. (2021: 0.123 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. (Tvorba a rozvoj Slovenského národného korpusu (V. etapa)) Type: ADNB
 • MALČOVSKÝ, Peter - ŠKRABAL, Michal - BENKO, Vladimír - KOCEK, Jan. The Czechoslovak Word of the Week. Re-joining Czechs and Slovaks together in an example of invisible lexicography work. In Electronic lexicography in the 21st century (eLex 2023) : Invisible Lexicography. Proceedings of the eLex 2023 conference. Eds. Marek Medveď, Michal Měchura, Carole Tiberius, Iztok Kosem, Jelena Kallas, Miloš Jakubíček, Simon Krek. - Brno : Lexical Computing CZ s.r.o., 2023, s. 65-80. ISSN 2533-5626. (VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súčasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum). Electronic lexicography in the 21st century (eLex 2023)) Type: AFC
 • MIHÁLIKOVÁ, Lucia. Jubilantka Ľubica Balážová. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 3, s. 169-171. ISSN 0023-5202. Type: GII
 • MIKOLAJOVÁ, Mária. Každu ňedzeľu bula zabava. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 4, s. 238-243. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.) Type: ADFB
 • Kultúra slova. Hlavná red. Sibyla Mislovičová (2015-), výkonná red. Iveta Vančová (2015-). Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra ; Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej. CEEOL. Obmesačník. ISSN 0023-5202 Type: FAI
 • MÚCSKOVÁ, Gabriela. Historická lingvistika v časopise Slovenská reč = Historical Linguistics in the Slovenská reč Journal. In Slovenská reč, 2022, roč. 87, č. 3, s. 402-419. (2021: 0.123 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Type: ADNB
 • OLOŠTIAK, Martin - WACHTARCZYKOVÁ, Jana - GLADIŠ, Marián. Deväťdesiat rokov časopisu Slovenská reč = Ninety Years of the Slovenská reč Journal. In Slovenská reč, 2022, roč. 87, č. 3, s. 11-73. (2021: 0.123 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. Type: ADNB
 • PÁLENÍKOVÁ, Judita. Protireakcia. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 1, s. 56-57. ISSN 0023-5202. Type: BDF
 • PÁLENÍKOVÁ, Judita. Krypto- a krypto. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 3, s. 164-168. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Type: BDF
 • PÁLENÍKOVÁ, Judita. O pomenovaní food court. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 4, s. 244-246. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0133/20 : Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe) Type: BDF
 • PIATKOVÁ, Kristína. Freya – Freyin či Frein? In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 2, s. 127. ISSN 0023-5202. Type: BDF
 • PLESKA, Gabriel - SOÓKY, Roman. Česko-slovenské slovo týdne : hejno vs. kŕdeľ. In Deník N, 2023, 16.3. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1104441/cesko-slovenske-slovo-tydne-hejno-vs-krdel/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/2801> Type: GII
 • PLESKA, Gabriel - WACHTARCZYKOVÁ, Jana. Česko-slovenské slovo týdne : drůbež vs. hydina. In Deník N, 2023, 13.4. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1123631/cesko-slovenske-slovo-tydne-drubez-vs-hydina/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/2252> Type: GII
 • PLESKA, Gabriel - WACHTARCZYKOVÁ, Jana. Česko-slovenské slovo týdne : hořký vs. horký. In Deník N, 2023, 23.8. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1206253/cesko-slovenske-slovo-tydne-horky-vs-horky/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/3502> Type: GII
 • PLESKA, Gabriel - KOLENČÍKOVÁ, Natália. Česko-slovenské slovo týdne : borůvka vs. čučoriedka. In Deník N, 2023, 8.6. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1165485/cesko-slovenske-slovo-tydne-boruvka-vs-cucoriedka/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/2001> Type: GII
 • PLESKA, Gabriel - MALČOVSKÝ, Peter. Česko-slovenské slovo týdne : polštář vs. vankúš. In Deník N, 2023, 26.1. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1065357/cesko-slovenske-slovo-tydne-polstar-vs-vankus/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/1101> Type: GII
 • PLESKA, Gabriel - KOLENČÍKOVÁ, Natália. Česko-slovenské slovo týdne : rty vs. pery. In Deník N, 2023, 4.5. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1139183/cesko-slovenske-slovo-tydne-rty-vs-pery/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/1451> Type: GII
 • PLESKA, Gabriel - KAPUSTOVÁ, Monika. Česko-slovenské slovo týdne : miluju tě vs. ľúbim ťa. In Deník N, 2023, 16.2. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1082300/cesko-slovenske-slovo-tydne-miluju-te-vs-lubim-ta/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/2352> (VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súčasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Type: GII
 • PLESKA, Gabriel - SOÓKY, Roman. Česko-slovenské slovo týdne : smyčec vs. sláčik. In Deník N, 2023, 3.3. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1092052/cesko-slovenske-slovo-tydne-smycec-vs-slacik/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/2351> Type: GII
 • PLESKA, Gabriel - MALČOVSKÝ, Peter. Česko-slovenské slovo týdne : jeřáb vs. žeriav. In Deník N, 2023, 27.9. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1243554/cesko-slovenske-slovo-tydne-jerab-vs-zeriav/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/1801> Type: GII
 • RUSINKOVÁ, Jaroslava. Discriminatory instrumentalization of language. In Jazykovedný časopis, 2022, roč. 73, č. 3, s. 303-328. (2021: 0.191 - SJR, Q2 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0021-5597. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/jazcas-2023-0011 (VEGA č. 2/0014/19 : Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka) Type: ADNB
 • SMATANA, Miloslav - BALLEKOVÁ, Katarína. SLOVENČINA180 : Dialektológ: Nárečia inšpirujú aj svojou spontánnosťou : Spravodajský seriál TASR. In Teraz.sk [elektronický zdroj], 2023, 28.06. Dostupné na internete: https://www.teraz.sk/slovensko/narecia-inspiruju-aj-svojou-spontan/724613-clanok.html Type: GHG
 • SMATANA, Miloslav - BALLEKOVÁ, Katarína. SLOVENČINA180 : M. Smatana: Východoslovenčina sa stala populárna aj vďaka televízii : Spravodajský seriál TASR. In Školské [elektronický dokument], 2023, 03.07. Dostupné na internete: https://www.skolske.sk/clanok/60555/slovencina180-m-smatana-vychodoslovencina-sa-stala-popularna-aj-vdaka-televizii Type: GHG
 • SOÓKY, Roman. How (un)freedom is being developed : The linguistic world of one political party in Slovakia concerning liberalism. In Jazykovedný časopis, 2022, roč. 73, č. 3, s. 329-353. (2021: 0.191 - SJR, Q2 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0021-5597. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/jazcas-2023-0012 (VEGA č. 2/0014/19 : Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka) Type: ADNB
  Citations:
  [4.1] DOLNÍK, Juraj - ORGOŇOVÁ, Oľga - BOHUNICKÁ, Alena - KAZHARNOVICH, Maryna. The Use of Language in the Democratization Process. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 267. - ISBN (online) 978-80-223-5638-1.
  [4.1] ORGOŇOVÁ, Oľga - BOHUNICKÁ, Alena - KAZHARNOVICH, Maryna. Sociálna inklúzia a používanie jazyka. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 192. - ISBN 978-80-223-5612-1. - ISBN (online) 978-80-223-5613-8.
 • ŠIMUNOVÁ, Dagmar. O názvoch gemerských polievok. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 2, s. 103-113. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.) Type: ADFB
 • ŠIMUNOVÁ, Dagmar. Duóm hor nohami a gazďiná f posťeli. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 1, s. 40-46. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.) Type: ADFB
 • ŠKRABAL, Michal - BENKO, Vladimír. Česko-slovenské slovo týdne : Startujeme seriál pro mlsné/maškrtné lingvistické jazýčky. In Deník N, 2023, 5.1. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1044216/cesko-slovenske-slovo-tydne-startujeme-serial-pro-mlsne-maskrtne-lingvisticke-jazycky/?ref=list https://slovo.juls.savba.sk/2601> Type: GII
 • ŠKRABAL, Michal - KAPUSTOVÁ, Monika. Česko-slovenské slovo týdne : tchyně vs. svokra. In Deník N, 2023, 20.4. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1129162/cesko-slovenske-slovo-tydne-tchyne-vs-svokra/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/2901> Type: GII
 • ŠKRABAL, Michal - ZUMRÍK, Miroslav. Česko-slovenské slovo týdne : veverka vs. veverička. In Deník N, 2023, 5.4. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1119071/cesko-slovenske-slovo-tydne-veverka-vs-vevericka/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/2253> Type: GII
 • ŠKRABAL, Michal - KAPUSTOVÁ, Monika. Česko-slovenské slovo týdne : podpantoflák vs. podpapučiar. In Deník N, 2023, 21.8. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1206247/cesko-slovenske-slovo-tydne-podpantoflak-vs-podpapuciar/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/3501> Type: GII
 • ŠKRABAL, Michal - ZUMRÍK, Miroslav. Česko-slovenské slovo týdne : ačkoli vs. hoci. In Deník N, 2023, 11.5. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1143825/cesko-slovenske-slovo-tydne-ackoli-vs-hoci/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/2802> Type: GII
 • VALENTOVÁ, Iveta. Substantívum BABA a jeho deriváty v slovenskej anojkonymii a v slovníku Lexika slovenských terénnych názvov = The substantive BABA and its derivatives in Slovak anoikonymy and in the dictionary The lexis of Slovak anoikonyms. In Slavica Slovaca, 2023, roč. 58, č. 1, s. 5-37. (2022: 0.132 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0037-6787. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2023.1.1 (VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov) Type: ABB
 • VALENTOVÁ, Iveta. O terénnom názve Klanec. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 2, s. 82-86. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov) Type: ADFB
 • VALENTOVÁ, Iveta. O vzniku názvu obce Čereňany. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 4, s. 211-217. ISSN 0023-5202. (VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov) Type: ADFB
 • VALENTOVÁ, Iveta - KRÁLIK, Ľubor. Theory of proper names by Vincent Blanár and research into Slovak anthroponymy. In Onoma : Journal of the International Council of Onomastic Sciences, 2022, vol. 57, s. 87-103. ISSN 0078-463X. Dostupné na: https://doi.org/10.34158/ONOMA.57/2022/6 (VEGA č. 2/0019/20 : Lexika slovenských terénnych názvov) Type: AECA
 • VALENTOVÁ, Iveta. Slováci a slovenčina v jazykovo-historických a konfesionálnych súvislostiach. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 1, s. 51-55. ISSN 0023-5202. Recenzia na: Slováci a slovenčina v jazykovo-historických a konfesionálnych súvislostiach. Procesy a kontexty kultúrnej komunikácie / Žeňuch, Peter. - Bratislava : Slovenský komitét slavistov – Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 2022. - ISBN 978-8-09-742760-3. Type: EDI
 • VÁRADI, Tamás - GARABÍK, Radovan - NYÉKI, Bence - KOEVA, Svetla - TADIĆ, Marko. Introducing the CURLICAT Corpora: Seven-language Domain Specific Annotated Corpora from Curated Sources. In LREC 2022 Conference Proceedins. - Paríž : European Language Resources Association (ELRA), 2022, s. 100-108. ISBN 979-10-95546-72-6. (Conference on Language Resources and Evaluation) Type: ADMB
 • WACLAWIČOVÁ, Martina - HRUBANIČOVÁ, Ingrid. Česko-slovenské slovo týdne : tužka vs. ceruzka. In Deník N, 2023, 23.6. ISSN 2571-1717. Dostupné na internete: <https://denikn.cz/1177036/cesko-slovenske-slovo-tydne-tuzka-vs-ceruzka/?ref=list , https://slovo.juls.savba.sk/1901> Type: GII
 • WACHTARCZYKOVÁ, Jana. Sociolingvistika a sociálne aspekty výskumu jazyka v časopise Slovenská reč = Sociolinguistics and Social Aspects of Linguistic Research in the Slovenská reč Journal. In Slovenská reč, 2022, roč. 87, č. 3, s. 501-540. (2021: 0.123 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. Type: ADNB
 • Book of Abstracts : 18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18). Ed. Miroslav Zumrík. Bratislava : SAP – Slovak Academic Press, 2023. 144 s. (18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18)) Type: GII
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus