Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Ludovit Stur Institute of Linguistics

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • BALLEKOVÁ, Katarína - FILIPKO, Richard. Akým nárečím hovoríte? In Čarovné Slovensko, 2024, roč. 8, č. 1, s. 80-85. ISSN 2585-8009. Type: BDF
  • BALLEKOVÁ, Katarína. Koľko máme nárečí a prečo. In Téma, 2024, roč. 8, č. 3, s. 18-25. ISSN 2585-7843. Type: GII
  • CHOLEVA, Júlia. Diskurzné stratégie a ich rola pri výskume dezinformácií. In XXIII. česko-slovenská konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Nové horizonty kvalitatívneho výskumu“ (zborník abstraktov). Vydanie prvé. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 2024, s. 38. ISBN 978-80-974522-5-4. (APVV-22-0370 : Jazykovokomunikačné aspekty dezinformácií) Type: AFH
  • MOLNÁR SATINSKÁ, Lucia. Rodovo inkluzívne používanie slovenčiny. In XXIII. česko-slovenská konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Nové horizonty kvalitatívneho výskumu“ (zborník abstraktov). Vydanie prvé. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 2024, s. 59. ISBN 978-80-974522-5-4. Type: AFH
  • RUSINKOVÁ, Jaroslava. Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka. In XXIII. česko-slovenská konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Nové horizonty kvalitatívneho výskumu“ (zborník abstraktov). Vydanie prvé. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 2024, s. 73. ISBN 978-80-974522-5-4. Type: AFH
  • SOÓKY, Roman. Čo nás (na)učia sociálne siete o jazyku? In XXIII. česko-slovenská konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Nové horizonty kvalitatívneho výskumu“ (zborník abstraktov). Vydanie prvé. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 2024, s. 80. ISBN 978-80-974522-5-4. (APVV-22-0370 : Jazykovokomunikačné aspekty dezinformácií) Type: AFH
  • STANKOVÁ, Slavomíra. Postoje a fact-checking. In XXIII. česko-slovenská konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Nové horizonty kvalitatívneho výskumu“ (zborník abstraktov). Vydanie prvé. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, 2024, s. 81. ISBN 978-80-974522-5-4. (APVV-22-0370 : Jazykovokomunikačné aspekty dezinformácií) Type: AFH
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus