Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Archaeology

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - PUTŠKO, Mária. Nové výsledky výskumov výšinnej osady badenskej kultúry a opevneného hradiska z neskorej doby bronzovej na Pustom hrade vo Zvolene (Slovensko) = New excavation results of the Baden culture uphill settlement and fortified hill-fort from the Late Bronze Age in Pustý hrad Castle in Zvolen (Slovakia). In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 85-104. ISBN 978-80-223-5389-2. (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej) Type: AEDA
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Sliač-Rybáre - Konopiská, IBV-vodovod rekonštrukcia : VS 20730/22. Nitra : AÚ SAV, 2022. 36 s. Type: AGI
 • BELJAK, Ján - ČIERNY, Miloš. Zvolen - Pustý hrad, Horný hrad, výsadba stromov : VS 20732/22. Nitra : AÚ SAV, 2022. 133 s. Type: AGI
 • BELJAK, Ján - PUTŠKO, Mária - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi. Unusual find of skeletal remains of a newborn from the Late Bronze Age settlement at Pustý hrad (Deserted castle) in Zvolen (Central Slovakia). In Epoka brazu i wczesna epoka zelaza w Karpatach. - Krosno : Muzeum Podkarpackie, 2021, s. 297-314. ISBN 978-83-955256-8-1. (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej) Type: BEE
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - DEBNÁR, Peter - LOYDL, Albert. Podhorie - hrad Žakýl 2021 [elektronický zdroj]. Nitra : Archelogický ústav SAV v.v.i., 2022. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/Beljak_Debn%C3%A1r_-Hrad-%C5%BDak%C3%BDl-2021.pdf (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Type: GHG
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Hrad Revište [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/Beljak_Debn%C3%A1r_-Hrad-Revi%C5%A1te-1.pdf (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Type: GHG
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - PUTŠKO, Mária - ČIERNY, Miloš - MORDOVIN, Maxim. Pustý hrad 2021 [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/2021-A4-Pusty-hrad-Horny.pdf (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Type: GHG
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter - LOYDL, Albert. Hrad Revište 2021 [elektronický zdroj]. Nitra : Archeoklogický ústav SAV v.v.i., 2022. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/Beljak_Debn%C3%A1r-Reviste-2021.pdf (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Type: GHG
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - DEBNÁR, Peter - LOYDL, Albert. Sklené Teplice - hrad Teplica (Pustý hrad) [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/Beljak_Debn%C3%A1r-Hrad-Teplica-2021.pdf (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Type: GHG
 • Early Iron Age in Central Europe 2022 : 4th international conference Nitra 6-9 July 2022. Books of abstracts. Ed. Lucia Benediková. Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022. 53 s. ISBN 978-80-8196-060-4 (APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej. VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia) Type: FAI
 • BIELICH, Mário - VOZÁK, Zoltán. Nálezy zvieracích kostí na hradoch. Základná porovnávacia študia hradu Gýmeš a Lietava = Animal bones from the castles. Comparative studies of Ghymes and Lietava castle. In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 105-117. ISBN 978-80-223-5389-2. (VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Type: AEDA
 • BIELICH, Mário. Material Culture of the 16th and 17th Centuries in Northern Hungary based on the Example of the Archaeological Investigation of Lietava Castle (2011-2021; Slovakia). In 3rd International Conference of Europa Postmediaevalis : Connections and networking April 26-28, 2022. Ed. Kristýna Matějková, Gabriela Blažková. - Praha : Institute of Archaeology, CAS v.v.i., 2022. ISBN 978-80-7581-023-6. (VEGA č. 2/0083/21 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb u neskorstredovekých a novovekých komunitách) Type: AFE
 • BIELICHOVÁ, Zora. Rumanová - Tomanov háj : VS 20520. Nitra : AÚ SAV, 2022. 10 s. Type: AGI
 • DAŇOVÁ, Klaudia - CHEBEN, Michal. Včasnostredoveké obydlie zo Zbehov = The Early Mediaeval dwelling from Zbehy. In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 27-34. ISBN 978-80-223-5389-2. (VEGA č. 2/0025/22 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Požitaví a Pohroní s využitím archeológie pod vodou) Type: AEDA
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Pata - RD p.č. 4222/37 : VS 20612. Nitra : AÚ SAV, 2022. 21 s. Type: AGI
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Pata - RD p.č. 4222/39 : VS 20613. Nitra : AÚ SAV, 2022. 21 s. Type: AGI
 • DAŇOVÁ, Klaudia - DAŇOVÁ, Miroslava. Prieskum v koryte Dunaja prekvapil. In Informátor : Revue slovenských archeológov. XXXII/2021/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2021, s. 18. ISBN 978-80-974149-0-0. Type: GII
 • DAŇOVÁ, Miroslava - DAŇOVÁ, Klaudia. The Danube has prepared a surprise for us. In Potopljena baština Nr. 11 : Godišnjak Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru. - Zadar : Medunarodni centar za podvodnu arheologiju, 2020, p. 36-40. ISSN 1848-2442. (VEGA č. 2/0146/18 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt) Type: AECA
 • DEBNÁR, Peter - ČIERNY, Miloš. Kremnica - Mincovňa p.č. 40/1 : VS 20526. Nitra : AÚ SAV, 2022. 117 s. Type: AGI
 • DEBNÁR, Peter. Zvolenská Slatina - Veľký Korčín : VS 20731/22. Nitra : AÚ SAV, 2022. 18 s. Type: AGI
 • DEBNÁR, Peter. Kremnica - Zechenterov dom p.č. 948/1 : VS 20725/22. Nitra : AÚ SAV, 2022. 163 s. Type: AGI
 • DEBNÁR, Peter. Kremnica - Zechenterov dom 2021 = Peter Debnár [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://archeol.sav.sk/files/Debn%C3%A1r_Kremnica-Zechenterov-dom.pdf (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Type: GHG
 • DEMANT, Daniel - MODARRESSI-TEHRANI, Diana - BÁTORA, Jozef. Untersuchungen in der Siedlubng von Fidvár bei Vrable. In Das Grantal und sein Umfeld (Slowakisches Erzgebirge) : Nutzungsstrategien eines sekundären Wirtschaftsraums während der Bronzezeit. - Bochum : Verlag Marie Leidorf GmbH, 2022. ISBN 978-3-86757-041-1. ISSN 1616-9212. Type: AECA
 • DEMIDENKO, Yuri E. - ŠKRDLA, Petr - RÁCZ, Béla - NEMERGUT, Adrián - BÉRES, Sándor. The Aurignacian in the Carpathian Basin of Eastern Central Europe and its Proto-Aurignacian industry type. In Scripta praehistorica : miscellanea in honorem Mariae Bitiri dicata. - Târgovişte : Cetatea de scaun, 2021, s. 141-182. ISBN 978-606-537-5451. Type: ABA
 • FOTTOVÁ, Eva - ŠIMKOVIC, Michal. Divin - Hrad Divín, 10.etapa : VS 20609. Nitra : AÚ SAV, 2022. 96 s. Type: AGI
 • GARNER, Jennifer - CHEBEN, Michal - STÖLLNER, Thomas. Prospektion der Kupferlagerstätten im Umfeld von Banská Bystrica. In Das Grantal und sein Umfeld (Slowakisches Erzgebirge) : Nutzungsstrategien eines sekundären Wirtschaftsraums während der Bronzezeit. - Bochum : Verlag Marie Leidorf GmbH, 2022, s. 49-133. ISBN 978-3-86757-041-1. ISSN 1616-9212. Type: AECA
 • HOLEŠČÁK, Michal. Hroty šípov spod vrchu Vtáčnik pri Banskej Štiavnici = Arrowheads from the slope of Vtáčnik hill by Banská Štiavnica. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2021, roč. CXV, č. 31, s. 241-248. (2020: 0.120 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1336-6637. (VEGA č. 2/0159/21 : Výzbroj a výstroj bojovníka a jeho koňa v stredoveku. VEGA č. 2/0088/20 : Etnické a kultúrne zmeny stredovekej spoločnosti (6.-13.storočie) v archeologických prameňoch) Type: ADFB
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal - CHEBENOVÁ, Petra. Nové Zámky - Pri letomostí : VS 20519. Nitra : AÚ SAV, 2022. 19 s. Type: AGI
 • CHEBEN, Michal. Veľké Zálužie - Jarocká ul., bytové domy : VS 20723/22. Nitra : AÚ SAV, 2022. 25 s. Type: AGI
 • JAKUBČINOVÁ, Miriam. Nálezy zubadiel z Bojnej III = Findings of bits from Bojná III. In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 41-53. ISBN 978-80-223-5389-2. (VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku. APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami) Type: AEDA
 • KNOLL, Marián - GERE, Marek. Obnova keltských spôn z Komárna = Restoration of celtic fibulae from Komárno. In Iuxta Danubium : Spravodaj Podunajského múzea v Komárne. No. 17. - Komárno : Podunajské múzeum, 2021, s. 128-135. ISBN 978-80-971781-5-4. Type: BEE
 • KOVÁR, Branislav. Sereď - Prúdy-VI.etapa siete a komunikácie : VS 20724/22. Nitra : AÚ SAV, 2022. 81 s. Type: AGI
 • KOVÁR, Branislav. Životné jubileum doc. PhDr. Mateja Ruttkaya, CSc. In Informátor : Revue slovenských archeológov. XXXII/2021/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2021, s. 68-69. ISBN 978-80-974149-0-0. Type: GII
 • KOZUBOVÁ, Anita. ‘With a Weapon in Hand and a Horse by Side.’ Weapons and Horse Harness in Graves of Vekerzug Culture from an Interregional Perspective. In Materiały i sprawozdania Rzeszowskiego ośrodka archeologicznego. - Rzeszów : Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021, vol. 42, p. 81-112. ISBN 978-83-8277-007-0. ISSN 0137-5725. Dostupné na: https://doi.org/10.15584/misroa.2021.42.5 (VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch) Type: ABA
 • KOZUBOVÁ, Anita - REPKA, Dominik - HUDÁK, Matúš - HUDÁKOVÁ, Mária - HLOŽEK, Martin - HORVÁTH, Martin. A new hoard of iron artefacts from Hrabušice, Spišská Nová Ves district : Southern contacts of Spiš region in the Late Hallstatt/Early La Tène period. In Early Iron Age in Central Europe 2022 : 4th international conference Nitra 6-9 July 2022. Books of abstracts. Ed. Lucia Benediková. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 18, + poster. ISBN 978-80-8196-060-4. (VEGA č. 2/0139/21 : Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej. VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia) Type: AFF
 • KYŠKA-PIPÍK, Radovan** - HAMERLÍK, Ladislav - HAJNALOVÁ, Mária - STAREK, Dušan - MILOVSKÁ, Stanislava - MILOVSKÝ, Rastislav - ŠURKA, Juraj - BITUŠÍK, Peter. Jazero Morské oko (Vihorlat) vzniklo v mladšej dobe bronzovej [Lake Morské oko (Vihorlat, Slovakia) was created in the Late Bronze Age]. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 95. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Type: AFH
 • MALČEK, Róbert. Sliač-Rybáre - Konopiská, inž.siete, p.č. 1296/3, 1299/5.26 : NS 20726. Nitra : AÚ SAV, 2022. 47 s. Type: AGI
 • MALČEK, Róbert. Sebechleby - INS F FTTH - KA Krup 01 Sebechleby : VS 20729. Nitra : AÚ SAV, 2022. 81 s. Type: AGI
 • MALČEK, Róbert. Badín - NNS, NNK, p.č. 1320/49, 59, 33 : VS 20728/22. Nitra : AÚ SAV, 2022. 33 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Bratislava - Staré Mesto - Hrad : VS 20642. Nitra : AÚ SAV, 2022. 1 s. Type: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Spišské Tomášovce - Jaskyňa Diera jazveca : VS 20641. Nitra : AÚ SAV, 2022. 1 s. Type: AGI
 • MILO, Peter - PRIŠŤÁKOVÁ, Michaela - TENCER, Tomáš - VÁGNER, Michal - MURÍN, Igor. Dolní Věstonice – Vysoká zahrada : an Integrated Geophysical Survey of an Early Medieval Fortified Settlement. In Interdisciplinaria archaeologica, 2022, roč. XIII, vol. 1, s. 53-61. (2021: 0.293 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1804-848X. Dostupné na: https://doi.org/10.24916/iansa.2022.1.5 Type: ADMB
 • MILOVÁ, Beáta. Lužianky - RD p.č. 1356/18 : VS 20611. Nitra : AÚ SAV, 2022. 53 s. Type: AGI
 • MILOVÁ, Beáta - NEZVALOVÁ, Lucia. Nová Vieska - Prívod vody Nová Vieska - Bátorove Kosihy : VS 20727. Nitra : AÚ SAV, 2022. 69 s. Type: AGI
 • MITÁŠ, Vladimír - RAJTÁR, Ján - TIRPÁK, Ján. Ďalšie predmety z doby bronzovej z Cífera-Pácu = Other Bronze Age artefacts from Cífer-Pác. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2001, roč. CXV, č. 31, s. 73-88. ISSN 1336-6637. (APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku) Type: ADFB
 • MITÁŠ, Vladimír. Václav Furmánek - Jaroslava Pavelková: Kyjatice. Zlatý vek na podhorí. In Informátor : Revue slovenských archeológov. XXXII/2021/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2021, s. 76-77. ISBN 978-80-974149-0-0. Recenzia na: Kyjatice. Zlatý vek na podhorí / Václav Furmánek - Jaroslava Pavelková. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2020. - ISBN 978-80-8196-043-7. (APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí) Type: EDI
 • MITÁŠ, Vladimír. Ing. Jana Mihályiová jubiluje. In Informátor : Revue slovenských archeológov. XXXII/2021/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2021, s. 67-68. ISBN 978-80-974149-0-0. Type: GII
 • MORAVCOVÁ ÁBELOVÁ, Martina - HROMADOVÁ, Bibiána - NEMERGUT, Adrián - KLARIC, Laurent - VLAČIKY, Martin. Geoarcheology research of Podkovice site and Veľký Jarok in Moravany nad Váhom (Slovak Republic) during Pleniglacial (MIS 4 to MIS 2). In Field Trip Guide and Abstracts Book : 21st Slovak-Czech-Polish palaeontological Conference May 23-25, 2022. Editor Kamil Fekete. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2022, s. 163-165. ISBN 978-80-8174-064-0. Type: AFF
 • MURÍN, Igor - NEUMANN, Martin - BRADY, Conor - BÁTORA, Jozef - ČAPO, Matej - DROZD, Dominik. Application of magnetometry, georadar (GPR) and geoelectrical methods in archaeo-geophysical investigation of a Napoleonic battlefield with fortification at Pressburg (Bratislava, Slovakia). In Journal of Applied Geophysics, 2022, vol. 196, january, p. (2021: 1.845 - IF, Q3 - JCR, 0.640 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0926-9851. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2021.104493 Type: ADCA
 • MURÍN, Igor. The results from geophysical investigation of burial mounds from Hallstatt period at Veľký Grob (Western Slovakia region). In Early Iron Age in Central Europe 2022 : 4th international conference Nitra 6-9 July 2022. Books of abstracts. Ed. Lucia Benediková. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 21-22. ISBN 978-80-8196-060-4. (APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej. VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia) Type: AFF
 • MURÍN, Igor. Kuraľany - Hradisko : VS 20523. Nita : AÚ SAV, 2022. 8 s. Type: AGI
 • MURÍN, Igor*. Bojná - Hradisko : VS 20524. Nitra : AÚ SAV, 2022. 8 s. Type: AGI
 • MURÍN, Igor. Hodruša-Hámre - Malý Kerling : VS 20615. Nitra : AÚ SAV, 2022. 7 s. Type: AGI
 • MURÍN, Igor. Bátovce - Val : VS 20616. Nitra : AÚ SAV, 2022. 7 s. Type: AGI
 • MURÍN, Igor. Nitra - Zobor - Lupka : VS 20521. Nitra : AÚ SAV, 2022. 8 s. Type: AGI
 • MURÍN, Igor. Majcichov - Hradisko : VS 20522. Nitra : AÚ SAV, 2022. 8 s. Type: AGI
 • MURÍN, Igor. Nitra - Hrad : VS 20614. Nitra : AÚ SAV, 2022. 8 s. Type: AGI
 • NEMERGUT, Adrián - BOBEK, Pavol. Radvaň nad Dunajom - Kompa, Dunára Dulo : VS 20610. Nitra : AÚ SAV, 2022. 209 s. Type: AGI
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - PROHÁSZKA, Péter. Adalékok a Hont megyei öskori lehöhelyek kutatásának történetéhez - Domanik és Szebelléb = Beitrag zur Forschungsgeschichte prähistorischer Funddorte in Domaník und Szebelléb. In Tatabányai Múzeum 2017-2020. 5. - Tatabánya : Tatabányai múzeum, 2021, s. 77-88. ISSN 2062-7122. Type: AECA
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - GAŠAJ, Dárius. Kolekcia staromaďarských nálezov jazdeckého hrobu z Mánkoka (HU) v zbierke Východoslovenského múzea v Košiciach. In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 59-63. ISBN 978-80-223-5389-2. Type: AEDA
 • NEZVALOVÁ, Lucia. Jedinci nájdení na sídliskách na Slovensku z obdobia včasného stredoveku = Individuals found in features at settlements in the Slovakia from the period of the Early Middle Ages. In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 65-77. ISBN 978-80-223-5389-2. (VEGA č. 2/0037/17 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách) Type: AEDA
 • NEZVALOVÁ, Lucia. Za Jánom Hunkom. In Informátor : Revue slovenských archeológov. XXXII/2021/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2021, s. 72-73. ISBN 978-80-974149-0-0. Type: GII
 • OLEXA, Ladislav. Nižná Myšľa - Várhegy II. : VS 20618. Nitra : AÚ SAV, 2022 Type: AGI
 • OLEXA, Ladislav. Nižná Myšľa - Várhegy II. : VS 20617. Nitra : AÚ SAV, 2022 Type: AGI
 • OŽĎÁNI, Ondrej - PROHÁSZKA, Péter. Adalékok Kicsind/Malá nad Hronom öskori emlékeinek kutatásához = Angaben zur Forschung der prähistorischen Denkmäler von Kicsind/Malá nad Hronom. In Tatabányai Múzeum 2017-2020. 5. - Tatabánya : Tatabányai múzeum, 2021, s. 63-76. ISSN 2062-7122. (APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí) Type: AECA
 • OŽĎÁNI, Ondrej. Zdravica k životnému jubileu PhDr. Rudolfa Kujovského, CSc. In Informátor : Revue slovenských archeológov. XXXII/2021/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2021, s. 66-67. ISBN 978-80-974149-0-0. Type: GII
 • PATTERSON, Nick - ISAKOY, Michael - KOZUBOVÁ, Anita. Large-scale migration into Britain during the Middle to Late Bronze Age. In Nature, 2022, vol. 601, no., p. 588-610. (2021: 69.504 - IF, Q1 - JCR, 17.897 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0028-0836. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41586-021-04287-4 Type: ADCA
 • POLÁKOVÁ, Zuzana. Keramická kraslica s polychrómnou glazúrou z Nitry-kyneku = Ceramic Easter egg with polychrome glaze from Nitra-Kynek. In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 317-340. ISBN 978-80-223-5389-2. (VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska. VEGA č. 02/0143/18 : Stredoveká dedina a jej zázemie) Type: AEDA
 • POLÁKOVÁ, Zuzana - VLKOLINSKÁ, Ivona. Vrcholnostredoveké sídlisko v Rumanovej = The High Medieval settlement in Rumanová. In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 171-194. ISBN 978-80-223-5389-2. (VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska. VEGA č. 2/0037/17 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách. VEGA č. 02/0143/18 : Stredoveká dedina a jej zázemie) Type: AEDA
 • PROHÁSZKA, Péter - RÓZSA, Zoltán. Frühmittelalterliche byzantinische Kupfermünzen aus dem Raum von Orosháza (Komitat Békés, Ungarn). In Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2022, vol. 73, no. 1, p. 57-67. (2021: 0.143 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0001-5210. Dostupné na: https://doi.org/10.1556/072.2022.00005 Type: ADEB
 • PROHÁSZKA, Péter. Észrevételek és kiegészítések Brigetio/Komárom-Szöny aranyéremforgalmához a római korban = Bemerkungen und Ergänzungen zum Goldmünzverkehr von Brigetio in der Römerzeit. In Tatabányai Múzeum 2017-2020. 5. - Tatabánya : Tatabányai múzeum, 2021, s. 99-110. ISSN 2062-7122. Type: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter. Apácakolostor a Prímás-szigeten - egy monográfia martgójára = Nonnenkloster auf der Prímás-Insel - auf den Rand einer Monographie. In Tatabányai Múzeum 2017-2020. 5. - Tatabánya : Tatabányai múzeum, 2021, s. 123-130. ISSN 2062-7122. Type: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter. Kora Árpád-kori bizanci leletek Esztergom határábol = Frühárpádenzeitliche byzantinische Funde aus der gemarkung von Esztergom. In Tatabányai Múzeum 2017-2020. 5. - Tatabánya : Tatabányai múzeum, 2021, s. 111-122. ISSN 2062-7122. Type: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter. Der Mittelalterliche Fingerring des Iohannes Magister aus Párkány/Štúrovo. In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 341-345. ISBN 978-80-223-5389-2. (SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska) Type: AEDA
 • PROHÁSZKA, Péter. Pintér Sándor és Torök Aurél levelezéséböl. In Neograd 2021 : A Dornyay Béla Múzeum évkönyve. XLIV. - Salgótarján : Dornyay Béla Múzeum, 2021, s. 266-281. ISSN 2062-9079. Type: BEE
 • RAJTÁR, Ján. Limes na strednom Dunaji v zozname svetového dedičstva UNESCO = Der Limes an der mittleren Donau in der UNESCO-Welterbeliste. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2022, roč. 71, č. 1, s. 51-57. ISSN 1335-4353. Type: ADFB
 • RAJTÁR, Ján - ŽUNDÁLEK, Igor. Ein bronzener Adlerkopfgriff aus Hurbanovo, Slowakei. In Römisches Österreich. - Graz : Unipress Verlag, 2021, 44, s. 207-216. ISSN 1012-5833. Dostupné na: https://doi.org/10.25364/26.44:2021.19 Type: AECA
 • RAJTÁR, Ján. Rímsky kastel v Iži na zozname UNESCO. In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 5, s. 38-43. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • ROBAK, Zbigniew. Životné jubileum PhDr. Karola Pieti, DrSc. In Informátor : Revue slovenských archeológov. XXXII/2021/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2021, s. 60. ISBN 978-80-974149-0-0. Type: GII
 • RUTTKAY, Matej. Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. jubiluje. In Informátor : Revue slovenských archeológov. XXXII/2021/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2021, s. 61-62. ISBN 978-80-974149-0-0. Type: GII
 • SAMUEL, Marián - ŠULCOVÁ, Jana - MATEJKA, Miroslav. Málo známa stavba v areáli Bratislavského hradu = Ein wenig bekannter Bau im Areal der Bratislavaer Burg. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2022, roč. 71, č. 1, s. 2-9. ISSN 1335-4353. Type: ADFB
 • SAMUEL, Marián. Architektúra mníšskych príbytkov Kamaldulského kláštora Sv. Jozefa v Nitre na Zobore = Architecture of the monastic dwellings of the Camaldolese Monastery of St. Joseph in Nitra, Zobor. In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 265-280. ISBN 978-80-223-5389-2. Type: AEDA
 • SOJÁK, Marián. Pred vznikom stredovekej obce = Before the establishment of the medieval village. In Veľký Slavkov : od praveku po súčasnosť. 1. vydanie. - Veľký Slavkov : Obec, 2021, s. 36-58. ISBN 978-80-570-3636-4. Type: ABD
 • SOJÁK, Marián - HUNKA, Ján. Nález pokladu stredovekých mincí z okolia Kláštoriska = Discovery of the treasure of medieval coins from around Kláštorisko/Monastery. In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 299-307. ISBN 978-80-223-5389-2. (VEGA č. 2/0170/15 : Nové nálezy numizmatických pamiatok vo vzťahu k archeologickým a historickým prameňom) Type: AEDA
 • SOJÁK, Marián. Spišské Hanušovce - Kostol sv. Ondreja p.č. 1 : VS 20518. Nitra : AÚ SAV Nitra, 2022. 60 s. Type: AGI
 • SOJÁK, Marián. Výskum lokality koštianskej/mierzanowickej kultúry v Spišskej Novej Vsi v rokoch 2016–2017 (predbežné výsledky) = Archaeological research of the Koštiany/Mierzanowice Culture site in Spišská Nová Ves in the years 2016–2017 (preliminary results). In Epoka brazu i wczesna epoka zelaza w Karpatach. - Krosno : Muzeum Podkarpackie, 2021, s. 25-52. ISBN 978-83-955256-8-1. (VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku. APVV-20-0521 : Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu) Type: BEE
 • Veľký Slavkov : od praveku po súčasnosť. Zostavil Marián Soják ; recenzenti Gabriel Nevizánsky, Peter Zmátlo. 1. vydanie. Veľký Slavkov : Obec, 2021. 448 s. ISBN 978-80-570-3636-4 Type: FAI
 • STEGMANN-RAJTÁR, Susanne. Cremation burial ground from Hurbanovo (SW Slovakia) in the context of development of the Eastern Hallstatt culture = Susanne Stegmann-Rajtár. In Early Iron Age in Central Europe 2022 : 4th international conference Nitra 6-9 July 2022. Books of abstracts. Ed. Lucia Benediková. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 26 + poster. ISBN 978-80-8196-060-4. (APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej. VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia) Type: AFF
 • VALDE-NOWAK, Pawel - BACA, Mateusz - CIESLA, Magda - KOSCIUK-ZALUPKA, Julia - KRASZEWSKA, Anna - LEMANIK, Anna - NADACHOWSKI, Adam - POPOVIC, Danijela - SKLUCKI, Jakub - SOJÁK, Marián. Hučivá Cave: a Magdalenian hunting camp in the Tatra Mountains. In Antiquity, 2022, vol. 96. no., pp. 1-7. (2021: 2.024 - IF, Q2 - JCR, 1.035 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0003-598X. Dostupné na: https://doi.org/10.15184/aqy.2022.60 Type: ADEB
 • VOJTEČEK, Marek - BENEDIKOVÁ, Lucia. Hrboltová - D1 Hubová-Ivachnová : VS 20525. Nitra : AÚ SAV, 2022. 69 s. Type: AGI
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus