Information Page of SAS Organisation

Centre of Social and Psychological Sciences SAS

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • ADAMUS, Magdalena. Who doesn't take a risk, never gets to drink champagne: women, risk and economics. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 21, s. 16-30. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Type: ADFB
 • ADAMUS, Magdalena. Ekonomia altruizmu – o racjonalności zachowań prospołecznych. In An Online Journal of Philosophy Diametros, 2018, roč. 57, s. 1-22. ISSN 1733-5566. Type: ADMB
 • ADAMUS, Magdalena - DUDEKOVÁ, Katarína. Gender stereotypes and risk taking: a replication study on stereotype threat and financial decision making. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 1-2. ISBN 978-80-88123-24-8. Type: AFC
 • BAČOVÁ, Viera - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Too Far Away to Care about? Predicting Psychological Preparedness for Retirement Financial Planning among Young Employed Adults. In Ekonomický časopis, 2018, roč. 66, č. 1, s. 43-63. (0.327 - IF2017). ISSN 0013-3035. Type: ADDA
 • BAČOVÁ, Viera - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Thinking about future consequences of the present behaviour. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 5-6. ISBN 978-80-88123-24-8. Type: AFC
 • BALÁŽOVÁ, Miroslava - UHRECKÝ, Branislav. What does it mean "being chilled"? Mental well-being as viewed by Slovak adolescent boys. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2018, vol. 28, 3, p. 285-296. ISSN 1337-401X. Type: ADNB
 • BALÁŽ, Vladimír - WILLIAMS, Allan M. Migration decisions in the face of upheaval: An experimental approach. In Population, Space and Place, 2018, vol. 24, no. 1, special Issue, Article Number: e2115. (2.439 - IF2017). ISSN 1544-8444.(Grant No. 649491 : YMOBILITY - Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Horizont 2020). VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Type: ADCA
 • BALÁŽ, Vladimír - WILLIAMS, Allan M. - CHRANČOKOVÁ, Martina. Connectivity as the facilitator of intra-European student migration. In Population, Space and Place, 2018, vol. 24, no. 3, p. E2101-E2101. (2.439 - IF2017). ISSN 1544-8444.(Grant No. 649491 : YMOBILITY - Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Horizont 2020). VEGA č. 2/0010/14 : Inštitucionálne a technologické zmeny v kontexte európskych výziev). Type: ADCA
 • BALÁŽ, Vladimír - DOKUPILOVÁ, Dušana - NEŽINSKÝ, Eduard. Do Motorways Induce Wider Economic Benefits? : evidence from the Slovak Republic. In Ekonomický časopis, 2018, roč. 66, č. 5, s. 431-464. (0.327 - IF2017). ISSN 0013-3035.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Type: ADDA
 • BALÁŽ, Vladimír - FRANK, Karol - OJALA, Tauno. RIO Country Report 2017: Slovak Republic : Research and Innovation Observatory country report series. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. 29 p. JRC Science for Policy Report. Dostupné na internete: <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC111379/jrc111379_rio_cr_sk_2017_pubsy_idf.pdf>. ISBN 978-92-79-81482-2. ISSN 1831-9424. Type: AGI
 • Prognostické práce = Forecasting Papers [serial]. Vedecký redaktor [2009] Vladimír Baláž, výkonný redaktor [2009-2010] Tomáš Jeck, [2011-2013] Jana Lietavová, [2014] Štefan Sabo, [2014] Richard Heriban. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2009-. Niekoľkokrát do roka. ISSN 1338-3590. Type: FAI
 • BALÁŽ, Vladimír. Ústavný strop na vek odchodu do dôchodku. In Denník N, 25.5. 2018, roč. 4, č. 100, s. 18. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Sivá sila pre Slovensko - pracujúci seniori. In Denník N, 25.1. 2018, roč. 4, č. 18, s. 11. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Mzdy rastú, ceny tiež. Sme v pohode. In SME, 17.1. 2018, roč. 26, č. 13, s. 9. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Ako slovenská pravica a ľavica „vylepšujú“ dôchodkový systém. In Denník N, 14.2. 2018, roč. 4, č. 32, s. 10. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Internet a ekonomický rast. Koľko stojí nič? In Denník N, 1.2. 2018, roč. 4, č. 23, s. 11. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Obchodná vojna s nepriateľmi Ameriky pokračuje. In Denník N, 16.8. 2018, roč. 4, č. 158, s. 10. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Argentína: dvesto rokov zlyhania. In Denník N, 2018, roč. 4, č. 190, s. 11. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Talianska čižma omína Európu. In Denník N, 5.6. 2018, roč. 4, č. 107, s. 10. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Trump zatrúbil na obchodnú vojnu. In Denník N, 19.6. 2018, roč. 4, č. 117, s. 10. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Svetový obchod čelí novej realite. In Denník N, 19.7. 2018, roč. 4, č. 138, s. 11. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Pre koho je Trumpova dohoda s Mexikom dobrou správou? In Denník N, 31.8. 2018, roč. 4, č. 168, s. 18. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Desať rokov od krízy: čo sme sa naučili? In Denník N, 11.9. 2018, roč. 4, č. 175, s. 11. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Zákon o zodpovednom kapitalizme. In Denník N, 6.9. 2018, roč. 4, č. 170, s. 10. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Talianski populisti: spaghetti western alebo telenovela? In Denník N, 9.10. 2018, roč. 4, č. 195, s. 11. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Ekonomické plány labouristov: červený úsvit sa (asi) nekoná. In Denník N, 16.10. 2018, roč. 4, č. 200, s. 11. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Musím si na dôchodok sporiť? In FinPro, 2018, č. 2, s. 16-17. ISSN 2585-8335. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Elektrické autá zmenia svet. Aj Slovensko. In Denník N, 21.11. 2018, roč. 4, č. 224, s. 11. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Vyrovnaný rozpočet nestačí. In SME, 7.12. 2018, roč. 26, č. 280. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Conspiracy Beliefs of Future Teachers. In Current Psychology, 2018, vol.37, no. 3, p. 692-701. (1.280 - IF2017). ISSN 1046-1310. Type: ADCA

  Citácie:
  [3.1] VAJDOVÁ, Dominika - MASARYK, Radomír - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Intervencia zameraná na odlišovanie dôveryhodných a nedôveryhodných správ u stredoškolských študentov. In PhD existence 2018 "Nekonečno v psychologii" : Sborník příspěvků. Editori: Eva Maierová, Lucie Viktorová, Jaroslava Suchá, Martin Dolejš ; recenzenti: Vladimír Řehan, Martin Lečbych. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 87-96. ISBN 978-80-244-5339-2.

 • BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva. Intuition in managers' decision-making: qualitative study. In Journal for East European Management Studies, 2017, vol. 22, no. 3, p. 318-333. (0.750 - IF2016). ISSN 0949-6181. Type: ADMA
 • BALOG, Miroslav. Slovenské vedecké parky a výskumné centrá vybudované zo zdrojov EŠIF. In Inovační podnikání a transfer technologií, 2018, roč. XXVI., č. 3, s. 2-3. ISSN 1210 4612. Type: BDE
 • BALOG, Miroslav. Prečo na východ neprišla automobilka BMW? In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 7.- 9.9. 2018, roč. XXV, č. 173, s. 6. ISSN 1335-4701. Type: GII
 • BALOG, Miroslav. Nobelova cena, inovácie a Achillova päta Slovenska. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 13.11. 2018, roč. XXVI, s. 6. ISSN 1335-4701. Type: GII
 • BAŠNÁKOVÁ, Jana - VAVRÁKOVÁ, Eva - ZEMANDL, Jana. Psychológia pre milujúcich rodičov. Bratislava : ORBIS IN, s.r.o., 2018. 216 s. ISBN 978-80-970377-7-2. Type: AAB
 • BAŠNÁKOVÁ, Jana - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Cognitive predictors of climate change related risk assessment. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 7-8. ISBN 978-80-88123-24-8. Type: AFC
 • BLEHA, Branislav - ŠPROCHA, Branislav - VAŇO, Boris. Prognóza obyvateľstva Slovenska do roku 2060. Revízia poznatkov a predpokladov v kontexte pokračujúcej transformácie. Recenzenti: Jitka Langhamrová, Pavol Tišliar. 1. vydanie. Bratislava : Infostat - Inštitút informatiky a štatistiky, 2018. 75 s. ISBN 978-80-89398-37-9. Type: AAB
 • BLEHA, Branislav - BURCIN, Boris - KUČERA, Tomáš - ŠPROCHA, Branislav - VAŇO, Boris. The Population Prospects of Czechia and Slovakia Until 2060. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 2018, roč. 60, č. 3, s. 219-233. ISSN 0011-8265. Type: ADMB
 • BOBKOVÁ, Marianna. Hutný kombinát (HUKO) - neúspešný projekt socialistickej industrializácie. In České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2018, s. 225-235. ISBN 978-80-7435-706-0.(České, slovenské a československé dějiny 20. století : mezinárodní vědecká konference). Type: AECA
 • TKÁČOVÁ, Marianna. Conference Report “Young Historians Meeting VII: Revised History: Historical Memory – Its Place and Importance in Society“ Košice, 25th October 2017. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 1, s. 67-68. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-21-rok-2018/1/>. Type: GII
 • BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - IVAN, Ondrej. Personality traits in relation to the turnover intentions of the qualified employees in the manufacturing industry. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 2, s. 56-67. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/153173830205-bozoganova-ivan%E2%80%A6.pdf>(Vega č. 2/0172/15 : Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce). Type: ADFB
 • BREZINA, Ivan - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - JURKOVIČ, Marek. Skúmanie dvoch komponentov bullshitu: (ne)pravdivosť a obskúrnosť [Examing two components of bullshit: (un)truthfulness and obscureness]. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 38-42. ISBN 978-80-86174-22-8. Type: AFC
 • DOBEŠ, Marek - ANDOGA, Rudolf - FŐZŐ, Ladislav. Modelling the oscillatory component of forward locomotion in C. Elegans. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 3, s. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-21-rok-2018/3/>(Vega č. 2/0043/17 : Počítačový model integrácie chemosenzorických modulov a motorického modulu neurónovej siete C. Elegans). Type: ADFB
 • FEDÁKOVÁ, Denisa - STUDENÁ, Ivana - KOŽÁROVÁ, Zuzana. Entrepreneurial risk perception and entrepreneurial intention of employed and unemployed in the context of entrepreneurial individual resources. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický serial], 2018, roč. 21, č. 2, s. 31-46. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/153173817203-fedakova-studena….pdf>. Type: ADFB
 • FEDÁKOVÁ, Denisa - STUDENÁ, Ivana. Entrepreneurial Intentions of University Students. And What Does the Family Say? = Podnikateľské zámery VŠ študentov. A čo na to rodina? In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 60-67. ISBN 978-80-86174-22-8.(Vega č. 2/0118/17 : Posudzovanie rizika v rozhodovaní jednotlivcov o osobných a firemných/podnikateľských financiách a podnikateľských príležitostiach). Type: AFC
 • FIALA, Tomáš - LANGHAMROVÁ, Jitka - PECHHOLDOVÁ, Markéta - ĎURČEK, Pavol - ŠPROCHA, Branislav. Population Development of Czechia and Slovakia After 1989. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 2018, roč. 60, č. 3, s. 202-218. ISSN 0011-8265. Type: ADMB
 • FIALOVÁ, Ludmila - ŠPROCHA, Branislav. The Population of Czechia and Slovakia in 1918-1945. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 2018, roč. 60, č. 3, s. 161-183. ISSN 0011-8265. Type: ADMB
 • FICERI, Ondrej. Czechoslovakism in Mentalities of Košice’s Inhabitants and Its Implementation in the Public Space of the City in the Interwar Era. In Mesto a dejiny, 2017, roč. 6, č. 2, s. 22-47. (2017 - Web of Science (ESCI), ERIH PLUS, Index Copernicus, EBSCO, CEJSH, CEEOL, MIAR). ISSN 1339-0163.(Vega č. 1/0212/15 : Miesta pamäti Košíc II. (ľudia a dejiny)). Type: ADNB

  Citácie:
  [3.1] HÁJKOVÁ, D. - HORÁK, P. (Eds.) Republika Československá. Praha : NLN, 2018, 1020 s. ISBN 978-80-7422-643-4.

  [3.1] HÁJKOVÁ, D. - HORÁK, P. - KESSLER, V. - MICHELA, M. (Eds.) Sláva republice! : oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu. Praha : Academia, 2018, 532 s. ISBN 978-80-200-2870-9.

  [4.1] JARINKOVIČ, M. - KÁRPÁTY, V. - DULOVIČ, E. a kol. Košice 1918 - 1938 : zrod metropoly východného Slovenska. Košice : MV SR , Štátny archív v Košiciach, 2018, 184 s. ISBN 978-80-973178-0-5.

 • FICERI, Ondrej. Fin de siècle Košice. In KLEBAN, Miroslav - KOVAČIČ, Ján. Na prelome / Umenie rokov 1890 - 1918. - Košice : Východoslovenská galéria, 2018, s. 16-35. ISBN 978-80-85745-77-1. Type: BBB
 • FICERI, Ondrej. Conference Report “The East is not Exit”, Košice, 28th November 2017. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 1, s. 65-66. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-21-rok-2018/1/>. Type: GII
 • FICERI, Ondrej. Volt-e Kassának magyar nemzeti jellege? In Kassai Figyelő, 2018, roč. XVI, č. 5, s. 9. Type: GII
 • FIFEKOVÁ, Elena - NEMCOVÁ, Edita - NEŽINSKÝ, Eduard. Economic Development Needs Economic Freedom. In Proceedings of the International Scientific Conference : Economic Policy in Global Environment: September 5-7, 2017, Ostravice, Czech Republic. Editors: Veronika Nálepková, Jana Šťastná. - Havířov : Vysoká škola sociálně správní, 2017, s. 75-83. ISBN 978-80-87291-20-7.(VEGA č. 2/0010/14 : Inštitucionálne a technologické zmeny v kontexte európskych výziev. Economic Policy in Global Environment : International Scientific Conference). Type: AFC
 • FILČÁK, Richard - BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš. Uhoľný región v prechode : energia, práca a rozvoj na Hornej Nitre = Coal Region in Transition: energy, jobs and wealth in Horná Nitra, Slovakia. Recenzenti: Miroslav Balog, Daniel Škobla. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2018. 90 s. Preložené pod názvom: Coal Region in Transition: energy, jobs and wealth in Horná Nitra, Slovakia. - Bratislava : Centre of social and psychological sciences, 2018. ISBN 978-80-89524-27-3. ISBN 978-80-89524-26-6(VEGA č. 2/0089/15 : Metodológia a hodnotenie impaktov kohéznych politík na marginalizované rómske komunity: Analýza výsledkov a prognózy ďalšieho vývoja). Type: AAB
 • FILČÁK, Richard - SZILVASI, Marek - ŠKOBLA, Daniel. No water for the poor: the Roma ethnic minority and local governance in Slovakia. In Ethnic and Racial Studies [serial], 2018, vol. 41, no. 7, p. 1390-1407. (1.176 - IF2017). ISSN 0141-9870. Dostupné na internete: <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01419870.2017.1291984?scroll=top&needAccess=true>. Type: ADCA

  Citácie:
  [1.1] KENDE, Anna, HADARICS, Marton, LASTICOVA, Barbara. Anti-Roma attitudes as expressions of dominant social norms in Eastern Europe. In International Journal of Intercultural Relations, ISSN 0147-1767, 2017, vol. 60, no., pp. 12-27., Registrované v: WOS

  [1.2] JACOBI, Johanna, LlANQUE, Aymara. "When we stand up, they have to negotiate with Us": Power relations in and between an agroindustrial and an indigenous food system in Bolivia. In Sustainability, ISSN 2071-1050. 2018, vol. 10, no. 11, Article number 4001., Registrované v: SCOPUS

  [4.1] Monitorovacia správa občianskej spoločnosti o implementácii národnej stratégie integrácie Rómov na Slovensku So zameraním sa na štrukturálne a horizontálne predpoklady jej úspešnej implementácie. Bratislava: Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Rómske advokačné a výskumné stredisko, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Košice: Roma Media – ROMED, Veľký Krtíš: Komunitné centrum menšín, Bratislava: Človek v ohrození, Rómska platforma, 2018, 82 s.

 • FILČÁK, Richard - ŠKOBLA, Daniel. Infrastructure in Roma Settlements in Slovakia: Towards a Typology of Unequal Outcomes of EU Funded Projects. In (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities : 13th Conference of the European Sociological Association [elektronický zdroj]. - Athens : European Sociological Association, 2017, s. 772. Dostupné na internete: <https://www.europeansociology.org/sites/default/files/ESA-2017-Athens_Abstract-Book_final.pdf>((Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities : 13th Conference of the European Sociological Association). Type: AFG
 • GAJDOŠ, Marián - KONEČNÝ, Stanislav - LUKÁČ, Marián. Rusyns’ka ta ukrajins’ka menšyna u Slovaččyni v 1945 - 1948 rokach = Rusínska a ukrajinská menšina na Slovensku v rokoch 1945 - 1948. Recenzenti: Svitlana Pjasecka-Ustyč, Volodymyr Prychoďko. Užgorod : Institutut transkordonnoji spyvpracy Uzhgorod u Vydavnyctvy FOP Jaščenko Jevhen Valerijovič, 2017. 183 s. ISBN 978-617-7404-76-6(Vega č. 2/0059/14 : Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu). Type: AAA
 • GAJDOŠ, Marián - KONEČNÝ, Stanislav. Transkordonne spivrobitnyctvo schidnoji Slovaččyny ta Zakarpattja : vynyknennja, rozvytok i perspektyvy = Transborder Cooperation of Eastern Slovakia and Transcarpathia: emergence, development and prospects. In USTYČ, Serhiy. Istorija, ščo obʼjednuje : narysy novitňogo transkordonnogo spivrobitnyctva u Karpatsʼkomu regioni. - Užhorod : Vydavnyctvo UžNU „Hoverla”, 2017, s. 136-167. ISBN 978-617-7333-48-6. Type: ABC
 • GAJDOŠ, Marián - KONEČNÝ, Stanislav. Postavenie rusínskej a ukrajinskej menšiny na Slovensku v podmienkach Československa (1918–1992) = The legal and social status of the ethnic minority of Ruthenians and Ukrainians in Slovakia during the existence of the Czechoslovak state (1918–1992). In Mižnarodni zv´jazky Ukrajiny : naukovi pošuky i znachidky, 2018, roč., č. 27, s. 28-54. ISSN 2411-345X. Dostupné na internete: <http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EJRN&P21DBN=EJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=mo/2018/27>. Type: ADEB
 • GALASOVÁ, Miroslava - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Save Innocent Kitties with Counterfactual Priming. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 17-18. ISBN 978-80-88123-24-8. Type: AFC
 • GALLOVÁ, Miroslava. Conference Report “Czech, Slovak and Czechoslovak 20th Century History XIII: Century of the Republic“, Hradec Králové, Czech Republic, 4th – 5th of April 2018. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 2, s. 72-73. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/153173854508-conference-report%E2%80%A6.pdf>. Type: GII
 • GREŽO, Matúš - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Faktorová analýza skrátenej verzie inventára na sebaposudzovanie schopnosti riešiť problémy. In Agresia vo verejnom priestore : 35. Psychologické dni. Zborník príspevkov. Ivan Sarmány Schuller (Ed.) ; recenzenti: Imrich Ruisel, Ľubor Pilárik. - Bratislava : SPS pri SAV, 2018, s. 63-79. ISBN 978-80-88910-58-9. Type: AFD
 • GURŇÁKOVÁ, Jitka. Mýliť sa je nebezpečné alebo potrebuje medicína psychológiu? In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 80-85. ISBN 978-80-86174-22-8. Type: AFC
 • HALAMA, Peter. TAXONOMY OF SITUATIONAL CHARACTERISTICS IN THE DIAMONDS MODEL. THE FIRST EXPERIENCES WITH THE SLOVAK VERSION OF S8-I SCALE FOR MEASURING SITUATIONAL CHARACTERISTICS. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 86-92. ISBN 978-80-86174-22-8. Type: AFC
 • HALAMA, Peter. Big five personality traits and information control conspiracy beliefs. Moderating effect of gender and age. In ABSTRACTS EAPP AWARDS WINNERS TALKS. - Zadar : University of Zadar, 2018, s. 300. ISBN 978-953-331-210-1. Dostupné na internete: <http://conference.unizd.hr/ecp19/wp-content/uploads/sites/11/2018/07/Book-of-abstracts-version-16th-July.pdf>. Type: AFG
 • Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences. Bratislava : Institute of Experimental Psychology, Centre for Social and Psychological Sciences SAV. Karentovaný, impaktovaný, WOS, Scopus. 4x ročne. ISSN 0039-3320. Type: FAI
 • HANÁK, Róbert. Could we develop a decision support tool for evaluating innovative and technological business proposals which will outperform existing practices? Limits and crucial questions. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 21-22. ISBN 978-80-88123-24-8. Type: AFC
 • HANÁK, Róbert. Effect of experience on entrepreneurial performance: Meta-analytical review. In Conference proceedings (Book of abstracts). - Lüneburg : Leuphana Universität, 2018, s. 16. Type: AFG
 • HATOKOVÁ, Mária - MASARYK, Radomír - KÉNESY TÚNYIOVÁ, Mária. How Slovak mothers view child vaccination: Focus group analysis. In Československá psychologie, 2018, roč. 62, č. 2, s. 101-118. (0.193 - IF2017). ISSN 0009-062X. Type: ADCA
 • HELDÁKOVÁ, Lucia - KOHOUTOVÁ, Klára. Conference Report “IOHA 2018 Memory and Narration. The XX. International Oral History Association conference", Jyväskylä, Finland, 18th – 21st June 2018. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 2, s. 74-75. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/153173859809-conference-report%E2%80%A6.pdf>. Type: GII
 • HERETIK, JR., Anton - FRONC, Adam - ŠROL, Jakub. Vzťah temperamentu, charakteru a temnej triády osobnosti. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 106-111. ISBN 978-80-86174-22-8. Type: AFC
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Premýšľanie o poctivej neviere. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy [seriál], 2018, roč. 14, č. 3, s. 1-10. ISSN 1339-942X. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.ostium.sk/language/sk/premyslanie-o-poctivej-neviere/>. Type: ADFB
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Anchoring the verbal image in Noh and Shakespearean Theatre. In Shakespeare in Between. Edited by Jana B. Wild; reviewers: Agnieszka Romanowska Kowalska, Gabriella Reuss. - Bratislava : Vysoká škola muzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta, 2018, s. 194-201. ISBN 978-80-8195-014-8.(VEGA č. 2/0047/13 : Divadlo Nó - modely a perspektívy). Type: AFD
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Keď Európa upínala oči k Albánsku. In Postoj [serial], 7.9. 2018. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/36194/ked-europa-upinala-oci-k-albansku>. Type: BDF
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Ruské knieža Ivan Veľký, byzantská kňažná a ich talianski majstri. In Postoj [seriál], 13.4. 2018. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/32326/ruske-knieza-ivan-velky-byzantska-knazna-a-ich-talianski-majstri> Type: BDF
 • <http://www.rusyn.sk/ruske-knieza-ivan-velky-byzantska-knazna-a-ich-talianski-majstri/>. Type: BDF
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Ruská chrámová architektúra po tatárskom vpáde. In Postoj [seriál], 5.1. 2018. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/29605/ruska-chramova-architektura-po-tatarskom-vpade> Type: BDF
 • <http://www.rusyn.sk/ruska-chramova-architektura-po-tatarskom-vpade/>. Type: BDF
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. O Prešporku, ďauroch... a bookingu. In Postoj [seriál], 9.11. 2018. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/37832/o-presporku-dauroch-a-bookingu>. Type: BDF
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Levočské Klaňanie kráľov. In Postoj [seriál], 12.1. 2018. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/29788/levocske-klananie-kralov>(APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie). Type: BDF
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Šekely. In Postoj [seriál], 25.2. 2018. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/30975/sekely>. Type: GII
 • CHRANČOKOVÁ, Martina - FIFEKOVÁ, Elena - NEMCOVÁ, Edita. Migration of Slovaks. In Proceedings of the International Scientific Conference : Economic Policy in Global Environment: September 5-7, 2017, Ostravice, Czech Republic. Editors: Veronika Nálepková, Jana Šťastná. - Havířov : Vysoká škola sociálně správní, 2017, s. 119-129. ISBN 978-80-87291-20-7.(Grant No. 649491 : YMOBILITY - Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Horizont 2020). VEGA č. 2/0010/14 : Inštitucionálne a technologické zmeny v kontexte európskych výziev. VEGA č. 2/0117/15 : Variácie korporativizmu a jeho vplyv na hospodárske výsledky a výstupy v strednej a východnej Európe. Economic Policy in Global Environment : International Scientific Conference). Type: AFC
 • CHRANČOKOVÁ, Martina. Tacitné (tiché) poznatky Slovákov získané v zahraničí. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2018. Book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie PREVEDA, 2018, abstrakt č. 1741. ISBN 978-80-972360-2-1. Dostupné na internete: <https://abstracts.preveda.sk/?abstract=1741>(Grant No. 649491 : YMOBILITY - Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Horizont 2020). VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2018). Type: AFH
 • JECK, Tomáš - BALÁŽ, Vladimír. European Co-operation in Science: Evidence from the European Co-authorship Patterns. In Economic and Social Development : 35 th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Sustainability from an Economic and Social Perspective" : Book of Proceedings : Lisbon, 15-16 November 2018. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2018, p. 227-235. ISSN 1849-6903.(VEGA č. 2/0070/15 : Dynamika a charakter zmien slovenskej ekonomiky v etape predpokladanej stabilizácie hospodárskeho rastu. VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Type: AFC
 • JURKOVIČ, Marek - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BREZINA, Ivan. Looking for the most de ning feature of bullshit: obscureness vs. untruthfulness. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 33-34. ISBN 978-80-88123-24-8. Type: AFC
 • KARASOVÁ, Katarína - BALÁŽ, Vladimír - CHRANČOKOVÁ, Martina. Building and Transferring Human Capital Via Migration. In Review of Socio-Economic Perspectives, 2018, vol. 3, no. 1, p. 1-11. ISSN 2149-9276.(Grant No. 649491 : YMOBILITY - Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Horizont 2020). VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Type: ADEB
 • KARASOVÁ, Katarína - BALÁŽ, Vladimír - CHRANČOKOVÁ, Martina. Active Labour Market Policies in Slovakia in 2007-2017. In Economic and Social Development : 35 th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Sustainability from an Economic and Social Perspective" : Book of Proceedings : Lisbon, 15-16 November 2018. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2018, p. 381-391. ISSN 1849-6903.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Type: AFC
 • KÉNESY TÚNYIOVÁ, Mária. Vzdialenosť hlavgného hrdinu v príbehu a jej vplyv na presvedčivosť argumentu. In PSYCHOLOGICA XLVII. - Bratislava : STIMUL, 2018, s. 57-64. ISBN 978-80-8127-219-6. Type: AEDA
 • KENTOŠ, Michal. Fear of crime, security perception and preventive behavior. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 2, s. 47-55. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/153173823204-kentos-fear-of-crime%E2%80%A6.pdf>(Vega č. 2/0172/15 : Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce). Type: ADFB
 • KENTOŠ, Michal. Sociálne a osobnostné faktory vnímania bezpečia = Social and personality aspects of perception of safety. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 154-159. ISBN 978-80-86174-22-8.(Vega č. 2/0172/15 : Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce). Type: AFC
 • KOHOUTOVÁ, Klára. Osudy, které napsalo 20. století. Rusíni a Ukrajinci v Československu. In České, slovenské a československé dějiny 20. století XII. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2018, s. 327-337. ISBN 978-80-7435-706-0.(Vega č. 2/0059/14 : Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu. České, slovenské a československé dějiny 20. století : mezinárodní vědecká konference). Type: AECA
 • KONEČNÝ, Stanislav. Niektoré stránky východného Slovenska a Zakarpatska v dvadsiatom storočí = Some Aspects of the Development of Eastern Slovakia and Transcarpathia in the 20th Century. In Res Gestae : czasopismo historyczne, 2017, roč., č. 4, s. 122-141. (2017 - BaZHum, CEEOL, INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL). ISSN 2450-4475.(Vega č. 2/0059/14 : Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu). Type: ADEB
 • KONEČNÝ, Stanislav. Slováci a Rusíni a vplyv ich koexistencie na etnoidentifikačný proces rusínskeho obyvateľsva = Slovaks a Ruthenians and the effect of their coexistencie on the process of ethnic identification of the Ruthenian population. In Česko-slovenská historická ročenka 2016, 2017, s. 15-44. Type: ADFB
 • KONEČNÝ, Stanislav. Národná rada Zakarpatskej Ukrajiny v povojnovom vývoji Podkarpatskej Rusi. In Salus patriae, suprema lex : kapitoly d dějin moderního parlamentarismu ve střední Evropě. - Praha : Vladimír Vyskočil - KORŠACH, 2018, s. 175-197. ISBN 978-80-86296-57-9.(Vega č. 2/0198/10 : Snahy o integráciu Rusínov a Ukrajincov karpatského regiónu v aktivitách národných rád v rokoch 1944 - 1947). Type: AECA
 • KONEČNÝ, Stanislav. Rusínska otázka v období prvej Slovenskej republiky (1939 - 1945). In V prelomovom desaťročí (česko)slovenských dejín 1938 - 1948 : príspevky z odborných seminárov v rokoch 2014 - 2017. - Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum - hrad, 2018, s. 155-167. ISBN 978-80-89860-10-4. Type: AEDA
 • KORDAČOVÁ, Jana. Schémy v ľudskom prežívaní : časť 1. Leahyho teória emočných schém a emočnej regulácie. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 121 s. ISBN 978-80-244-5380-4. Type: AAA
 • KORDAČOVÁ, Jana. Možnosti pozitívnej psychológie v prevencii a podpore nielen psychického zdravia. In I-med : Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, 5, 8, 2018. ISSN 1338-4392. Dostupné na internete: <https://i-med.sk/user/login?destination=moznosti-pozitivnej-psychologie-v-prevencii-podpore-nielen-psychickeho-zdravia>. Type: AFB
 • KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Anchoring and time frame effects in assessment of health risks. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 175-180. ISBN 978-80-86174-22-8. Type: AFC
 • KOŽÁROVÁ, Zuzana. Ja a podnikanie? Prečo nie? = Me and entrepreneurshp? Why not? In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 181-187. ISBN 978-80-86174-22-8.(Vega č. 2/0118/17 : Posudzovanie rizika v rozhodovaní jednotlivcov o osobných a firemných/podnikateľských financiách a podnikateľských príležitostiach). Type: AFC
 • KOŽÁROVÁ, Zuzana. Černý, Michal. Jak učit sám sebe. Brno : BizBooks, 2016. 200 s. ISBN 978-80-265-0519-8. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2018, roč. 21, č. 2, s. 68-69. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Recenzia na: Jak učit sám sebe / Michal Černý. - Brno : BizBooks, 2016. - ISBN 978-80-265-0519-8. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-21-rok-2018/2/recenzie-a-anotacie/cerny-michal-jak-ucit-sam-sebe-brno-bizbooks-2016-200-s-isbn-978-80-265-0519-8/>. Type: EDI
 • KOŽÁROVÁ, Zuzana. Conference Report “Work and Organizational Psychology”, Košice, Slovakia, 23rd – 24th May 2018. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 2, s. 76-77. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/153173867310-conference-report%E2%80%A6.pdf>. Type: GII
 • KRAMMER, Peter - KVASSAY, Marcel - MOJŽIŠ, Ján - BUDINSKÁ, Ivana - HLUCHÝ, Ladislav - JURKOVIČ, Marek. Clustering analysis of online discussion participants. In Procedia Computer Science, 2018, vol. 134, p. 186-195. ISSN 1877-0509. Type: ADMB
 • KRAUSE, Robert. Interakčný štýl učiteľa a atmosféra v školskej triede pri školskom výkone u žiakov 2. stupňa základnej školy. In PSYCHOLOGICA XLVII. - Bratislava : STIMUL, 2018, s. 65-71. ISBN 978-80-8127-219-6. Type: AEDA
 • KRAUSE, Robert - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra. Vzťah efektu nadmernej sebadôvery a osobnostných premenných. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 40-41. ISBN 978-80-88123-24-8. Type: AFC
 • KRAUSE, Robert. Efekt nadmernej sebadôvery vo vzťahu k preferencii kognitívneho štýlu v rozhodovacom procese manažérov. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 188-193. ISBN 978-80-86174-22-8. Type: AFC
 • KRAUSE, Robert - SLIVKANIČOVÁ, Simona. Vplyv spätnej väzby na efekt nadmernej sebadôvery. In PhD existence 2018 "Nekonečno v psychologii" : Sborník příspěvků. Editori: Eva Maierová, Lucie Viktorová, Jaroslava Suchá, Martin Dolejš ; recenzenti: Vladimír Řehan, Martin Lečbych. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 269-276. ISBN 978-80-244-5339-2. Type: AFC
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra. When Beliefs and Logic Contradict: Issues of Values, Religion and Culture. In Advances in Culturally-Aware Intelligent Systems and in Cross-Cultural Psychological Studies. Intelligent Systems Reference Library 134. - Paris : Springer International Publishing, 2018, p. 367-390. ISBN 978-3-319-67022-5. Type: ABC
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - ŠROL, Jakub - ADAMUS, Magdalena. My point is valid, yours is not: myside bias in reasoning about abortion. In Journal of Cognitive Psychology, 2018, vol. 30, iss. 7, p. 656-669. (1.378 - IF2017). ISSN 2044-5911. Type: ADCA
 • Bulletin Prognostického ústavu SAV. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2012-. Štvrťročne. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/index.php?id=19>. ISSN 1339-0120. Type: FAI
 • LUBY, Štefan - LUBYOVÁ, Martina - KOSTIČ, Ivan - HRKÚT, Pavol. Ethical challenges in nanometrology. In Communications, 2018, vol. 20, no. 1, p. 131 - 136. ISSN 1335-4205. Type: ADNB
 • MARCINECHOVÁ, Denisa - MARTINČEKOVÁ, Lucia. Odpustenie sebe a jeho súvislosti s tendenciou k vine, tendenciou k hanbe a empatiou u mladých dospelých [Self-forgiveness and its relationship to guilt-proneness, shame-proneness and empathy in young adults]. In E-psychologie, 2018, roč. 12, č. 2, s. 1-20. Dostupné na internete: <https://doi.org./10.29364/epsy.316>. Type: ADEB
 • MARTONYIK, Juraj. Etnické komunity: Romové = Ethnic communities: Roma. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2018, roč. 21, č. 1, s. 62-64. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Recenzia na: Etnické komunity: Romové / Dana Bittnerová (ed.). - Praha : Fakulta humanitních studií UK, 2013. - ISBN 978-80-87398-45-6. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-21-rok-2018/1/>. Type: EDI
 • MARTONYIK, Juraj. Report of the 21st Social Processes and Personality Conference 2018, 17th – 19th September 2018, Stará Lesná. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 3, s. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-21-rok-2018/3/>. Type: GII
 • MASARYK, Radomír - SOKOLOVÁ, Lenka - KÉNESY TÚNYIOVÁ, Mária. Academic Self-Concept and the use of tablet technolgies in Czech and Slovak schools. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2018, vol. 60, no. 3, p. 167-182. (0.511 - IF2017). ISSN 0039-3320. Type: ADDA
 • OLEJNÍK, Milan. The policy of the Czechoslovak government aimed at neutralizing the German threat during 1935 – 1938 with a focus on the situation in Slovakia. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 3, s. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-21-rok-2018/3/>. Type: ADFB
 • OLEJNÍK, Milan. Reakcie maďarského obyvateľstva na začleňovanie Slovenska do Československej republiky. In Začleňovanie Slovenska do Československej republiky : (s dôrazom na formovanie štátnych orgánov). - Bratislava : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenský národný archív, 2018, s. 71-79. ISBN 978-80-971767-6-1.(Formovanie štátnych orgánov v procese začleňovania Slovenska do 1. ČSR : konferencia). Type: AEDA
 • OREG, Shaul - BAYAZIT, Mahmut - VAKOLA, Maria - ARCINIEGA, Luis - ARMENAKIS, Achilles - KORDAČOVÁ, Jana - HITOSHI, Mitsuhashi. Measurement Equivalence of the Dispositional Resistance to Change Scale. Shaul Oreg - Mahmut Bayazit - Maria Vakola - Luis Arciniega - Achilles Armenakis - Rasa Barkauskiene - Nikos Bozionelos - Yuka Fujimoto - Luis González - Jian Han - Martina Hřebíčková - Nerina Jimmieson - Jana Kordáčová - Hitoshi Mitsuhashi - Boris Mlačič - Ivana Ferič - Marina Kotrla Topič - Sandra Ohly - Per Qystein Saksvik - Hilde Hetland - Ingvild Berg Saksvik - Karen van Dam. In Cross-Cultural Analysis: Methods and Applications, Second Edition. - New York : Routledge, 2018, s. 215-244. ISBN 978-1-138-69027-1. Type: ABC
 • PASTRNÁKOVÁ, Veronika. Škorvagová, Eva. Preventívne a intervenčné programy v kontexte sociálno-patologických javov – preventívny program, Slnečnice nádeje = Škorvagová, Eva. Prevention and Intervention Programmes in the Context of Socio-pathological Phenomena – Prevention Programme, Sunflowers of Hope. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2018, roč. 21, č. 3, s. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Recenzia na: Preventívne a intervenčné programy v kontexte sociálno-patologických javov – preventívny program, Slnečnice nádeje / Eva Škorvagová. - Žilina : EDIS, 2016. - ISBN 978-80-554-1228-3. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-21-rok-2018/3/>. Type: EDI
 • PASTRNÁKOVÁ, Veronika. Conference Report "Negative consequences of the practising helping professions (Psychological and social aspects of helping people)", Košice, 19th – 20th October 2017. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 1, s. 69-70. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-21-rok-2018/1/>. Type: GII
 • PETRÍK, Juraj - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Inside the mind of egalitarians: Cognitive predictors of behavioral intentions and attitudes toward minorities. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 55-56. ISBN 978-80-88123-24-8. Type: AFC
 • PITEL, Lukáš - GURŇÁKOVÁ, Jitka. The association of selected personality and situational factors with alcohol consumption as a means of mood regulation in Slovak healthcare professionals. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 296-301. ISBN 978-80-86174-22-8. Type: AFC
 • PITEROVÁ, Ivana. Attitudes towards Social Security: Review of Literature. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 3, s. 50-69. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-21-rok-2018/3/>. Type: ADFB
 • PITEROVÁ, Ivana. Hodnoty ako prediktory postojov k sociálnemu zabezpečeniu = Human values as predictors of attitudes to social security. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 302-308. ISBN 978-80-86174-22-8. Type: AFC
 • PITEROVÁ, Ivana. Conference Report „European Social Survey: 2nd ESS Visegrad Regional Network Conference“, Budapest, Hungary, 7th – 8th June 2018. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2018, roč. 21, č. 2, s. 70-71. (2018 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/153173847207-conference-report%E2%80%A6.pdf>. Type: GII
 • PORUBČINOVÁ, Martina. Generational Differences in Digital Information Literacy. In Marketing Indentity: Online rules - part II. : conference proceedings from international scientific conference, 7th-8th of November 2017, Smolenice, Slovak Republic. part II. [elektronický zdroj]. Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Zuzana Bezáková (Eds.). - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017, s. 212-221. ISBN 978-80-8105-918-6. ISSN 1339-5726. Názov z obrazovky(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. Marketing Identity: Online rules - part II. : international scientific conference). Type: AFD
 • RUBLÍKOVÁ, Eva - GAJDOŠOVÁ, Ľubica - LUBYOVÁ, Martina - NEŽINSKÝ, Eduard. Trh práce: zamestnanosť, nezamestnanosť, voľné pracovné miesta; produktivita práce, mzdy. január 2018. In Bulletin Prognostického ústavu SAV [serial], 2018, č. 1, 1-10 s. ISSN 1339-0120. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/fileadmin/pusav/download_files/bulletin/Bulletin_PU_CSPV_SAV_cislo_1-2018_jan_18.pdf>(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Type: ADFB
 • RUBLÍKOVÁ, Eva - KARASOVÁ, Katarína. Is the precision of the ex post forecast errors helpful to choose a good forecasting model? In Prognostické práce [serial], 2018, vol. 10, no. 1, p. 65-81. ISSN 1338-3590. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/sites/default/files/2018-08/PP_%20Rublikova_%20Karasova_clanok.pdf>(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Type: ADFB
 • RUBLÍKOVÁ, Eva - GAJDOŠOVÁ, Ľubica - LUBYOVÁ, Martina - NEŽINSKÝ, Eduard. Trh práce: zamestnanosť, nezamestnanosť, voľné pracovné miesta; produktivita práce, mzdy. apríl 2018. In Bulletin Prognostického ústavu SAV [serial], 2018, č. 2, 1-10 s. ISSN 1339-0120. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://prog.sav.sk/sites/default/files/2018-06/Bulletin_PU_CSPV_SAV_cislo_2-2018_apr_18.pdf>(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Type: ADFB
 • RUBLÍKOVÁ, Eva - GAJDOŠOVÁ, Ľubica - LUBYOVÁ, Martina - NEŽINSKÝ, Eduard. Trh práce: zamestnanosť, nezamestnanosť, voľné pracovné miesta; produktivita práce, mzdy. júl 2018. In Bulletin Prognostického ústavu SAV [serial], 2018, č. 3, 1-10 s. ISSN 1339-0120. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/sites/default/files/2018-08/Bulletin_PU_CSPV_SAV_cislo_3-2018_jul_18.pdf>(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Type: ADFB
 • RUBLÍKOVÁ, Eva - GAJDOŠOVÁ, Ľubica - LUBYOVÁ, Martina - NEŽINSKÝ, Eduard. Trh práce: zamestnanosť, nezamestnanosť, voľné pracovné miesta; produktivita práce, mzdy. október 2018. In Bulletin Prognostického ústavu SAV [serial], 2018, č. 4, s. 1-10. ISSN 1339-0120. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/sites/default/files/2018-10/Bulletin%20PU%20CSPV%20SAV_4-2018_okt%2018.pdf>(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Type: ADFB
 • SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Success of complex problem solving (CPS) in regard to cognitive styles. In Singapore Conference on Applied Psychology 2018. Programme & Abstract book. - Singapur : University of Derby&Stud, 2018, s. 47. ISBN 978-981-11-6604-4. Type: AFG
 • SARMÁNY-SCHULLER, Ivan - ŠVECOVÁ, Valéria - RYBANSKÝ, Ľubomír. Is there connection among personal need for cognitive structure and math and state and trait anxiety? In Abstract Book. 39th STAR Conference stress anxiety and resilience. - Lublin : University of Lublin, 2018, s. 175-176. Type: AFK
 • Agresia vo verejnom priestore : 35. Psychologické dni. Zborník príspevkov. Ivan Sarmány Schuller (Ed.) ; recenzenti: Imrich Ruisel, Ľubor Pilárik. Bratislava : SPS pri SAV, 2018. 258 s. ISBN 978-80-88910-58-9. Type: FAI
 • SEDLÁR, Martin. Plánovanie lekárov záchrannej zdravotnej služby pred príchodom k pacientovi. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 332-337. ISBN 978-80-86174-22-8. Type: AFC
 • Ekonomický časopis = Journal of Economics. Hlavný redaktor Juraj Sipko [jún 2014], výkonný redaktor [2009] Tomáš Jeck, zodpovedná redaktorka [2009] Katarína Rybanská. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 1949-. 10-krát ročne. ISSN 0013-3035. Type: FAI
 • SOROKOWSKA, Agnieszka - GROYECKA, Agata - KARWOWSKI, Maciej - FRACKOWIAK, Tomasz - LANSFORD, Jennifer E - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Global Study of Social Odor Awareness. In Chemical senses, 2018, vol. 43, no. 7, p. 503-513. (3.235 - IF2017). ISSN 0379-864X. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.1093/chemse/bjy038>. Type: ADCA
 • STEGER, Tamara - FILČÁK, Richard - HARPER, Krista. Environmental Justice in Central and Eastern Europe : mobilization, stagnation and detraction. In The Routledge Handbook of Environmental Justice. - Abingdon, Oxon : Routledge, 2018, s. 641-652. ISBN 978-1-138-93282-1. Type: ABC
 • STRACHANOVÁ, Daša - KAŠŠAIOVÁ, Zuzana. Úskalia kariérového poradenstva pre nadaných. In Voľba štúdia a povolania intelektovo nadaných osôb. - Bratislava : Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, 2017, s. 125-138. ISBN 978-80-223-4457-9. Type: AEDA
 • STRACHANOVÁ, Daša - GREŽO, Matúš. Keby som sa rozhodol inak: kontrafaktové myslenie a efekt utopených nákladov v rozhodovaní. In PhD existence 2018 "Nekonečno v psychologii" : Sborník příspěvků. Editori: Eva Maierová, Lucie Viktorová, Jaroslava Suchá, Martin Dolejš ; recenzenti: Vladimír Řehan, Martin Lečbych. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 97-103. ISBN 978-80-244-5339-2. Type: AFC
 • ŠÍDLO, Luděk - ŠPROCHA, Branislav. Odkládání mateřství a regionální diferenciace plodnosti v Česku a na Slovensku = Motherhood postponement and regional differences in fertility in Czechia and Slovakia. In Geografie : Sborník České geografické společnosti, 2018, roč. 123, č. 3, s. 407-436. (0.745 - IF2017). ISSN 1212-0014. Type: ADMA
 • ŠPROCHA, Branislav - BLEHA, Branislav - VAŇO, Boris - BUČEK, Ján. Perspektívy, riziká a výzvy demografického vývoja najväčších miest Slovenska [elektronický zdroj]. Recenzenti: Pavol Korec, Jitka Langhamrová. Bratislava : INFOSTAT-Výskumné demografické centrum, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie a Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2017. 1 CD-ROM [256 s.]. Dostupné na internete: <http://www.humannageografia.sk/stiahnutie/demo_mesta_sprocha_kol.pdf>. ISBN 978-80-89398-36-2(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Type: AAB
 • ŠPROCHA, Branislav - ĎURČEK, Pavol. Rómovia na Slovensku v sčítaniach obyvateľov 1980 - 2011 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Pavol Tišliar, Boris Vaňo. Bratislava : INFOSTAT-Výskumné demografické centrum, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie a Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2017. 1 CD-ROM [121 s.]. Dostupné na internete: <http://www.humannageografia.sk/stiahnutie/romovia_sprocha_durcek.pdf>. ISBN 978-80-89398-35-5(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Type: AAB
 • ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol - ŠÍDLO, Luděk. A cohort perspective on the fertinity postponement transition and low fertility in Central Europe. In Moravian Geographical Reports, 2018, vol. 26, no. 2, p. 109-120. (1.435 - IF2017). ISSN 1210-8812.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Type: ADCA
 • ŠPROCHA, Branislav - BLEHA, Branislav. Does Socio-Spatial Segregation Matter? ‘Islands’ of High Romany Fertility in Slovakia. In Tijdschrift Voor Economische en Sociale Geografie, 2018, vol. 109, no. 2, p. 239-255. (0.653 - IF2017). ISSN 0040-747X. Type: ADCA
 • ŠPROCHA, Branislav - ĎURČEK, Pavol. Odkladanie materstva na Slovensku v generačnej perspektíve = Postponement of Motherhood in Slovakia on Cohort Perspective. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2018, roč. 50, č. 5, s. 550-578. (0.500 - IF2017). ISSN 0049-1225.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Type: ADDA
 • ŠPROCHA, Branislav. Kto sú zahraniční migranti Slovenska? Štrukturálna analýza migrantov a emigrantov = Who are International Migrants of Slovakia? Structural Analysis of Immigrants and Emigrants. In Slovenská štatistika a demografia, 2018, roč. 28, č. 1, s. 29-44. ISSN 1210-1095. Type: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav - ŠÍDLO, Luděk. Vývoj reprodukčného správania v Českej republike a v Slovenskej republike v 20. storočí a na začiatku 21. storočia = The Development of Reproductive Behaviour in the Czech Republic and in the Slovak Republic in the 20th Century and the Early 21st Century. In Slovenská štatistika a demografia, 2018, roč. 28, č. 3, s. 25-43. ISSN 1210-1095.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Type: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav - ŠÍDLO, Luděk. Storočie zmien sobášnosti a rozvodovosti v Českej republike a v Slovenskej republike = A Century of Changes in Nuptiality and Divorce Rate in the Czech Republic and in the Slovak Republic. In Slovenská štatistika a demografia, 2018, roč. 28, č. 3, s. 44-56. ISSN 1210-1095.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Type: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Zmeny v kohortnej plodnosti žien Slovenska v spojitosti s najvyšším dosiahnutým vzdelaním = Changes in Cohort Fertility of Women in Slovakia in Relation to the Educational Attainment. In Slovenská štatistika a demografia, 2018, roč. 28, č. 4, s. 3-18. ISSN 1210-1095.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Type: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Outline of population development in Slovakia in the nineteenth century. In Historická demografie, 2018, roč. 42, č. 1, s. 79-98. (2018 - SCOPUS, ERIH PLUS). ISSN 0323-0937.(VEGA č. 1/0113/17 : Populačná a rodinná politika na Slovensku v 20. a 21. storočí). Type: ADMB
 • ŠPROCHA, Branislav - ĎURČEK, Pavol. Dekompozícia vývoja kohortnej plodnosti Česka a Slovenska použitím zmien pravdepodobností zväčšenia rodiny = A Decomposition of Cohort Fertility Trends in Czechia and Slovakia on the Basic of Changes in Parity Progression Ratio. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 2018, roč. 60, č. 3, s. 234-247. ISSN 0011-8265.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Type: ADMB
 • ŠPROCHA, Branislav. Prechody do dospelosti na Slovensku v priestorovej perspektíve podľa sčítania obyvateľov 1991 a 2011 = Transitions to Adulthood in the Spatial Perspective in Slovakia According to the Population Censuses 1991 and 2011. In Geografický časopis, 2018, roč. 70, č. 2, s. 117-140. ISSN 0016-7193.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Type: ADNB
 • ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol - ĎURČEK, Pavol. Socialistický model populačnej politiky a reprodukčné správanie na Slovensku = Socialist model of population policy and reproductive behaviour in Slovakia. In Studia Historica Nitriensia, 2018, roč. 22, č. 1, s. 104-131. ISSN 1338-7219. Type: ADNB
 • ŠROL, Jakub. Individuálne rozdiely v inhibícii presvedčení pri sylogistickom usudzovaní [Individual differences in belief inhibition during syllogistic reasoning]. In Československá psychologie, 2018, roč. LXII, č. 1, s. 1-15. (0.193 - IF2017). ISSN 0009-062X. Type: ADCA
 • ŠROL, Jakub. Dissecting the expanded cognitive reflection test: an item response theory analysis. In Journal of Cognitive Psychology, 2018, vol. 30, iss. 7, p. 643-655. (1.378 - IF2017). ISSN 2044-5911. Type: ADCA
 • ŠROL, Jakub. These Problems Sound Familiar to Me: Previous Exposure, Cognitive Reflection Test, and the Moderating Role of Analytic Thinking. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2018, vol. 60, no. 3, p. 195-208. (0.511 - IF2017). ISSN 0039-3320. Type: ADDA
 • ŠROL, Jakub. Individual differences in conflict detection during syllogistic reasoning. In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. - Brno : Flow, z.s., 2018, s. 69-70. ISBN 978-80-88123-24-8. Type: AFC
 • Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial]. Editor [1998-2018] Štefan Šutaj. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1998-. Názov prebraný z titulnej obrazovky. 4x ročne. Systém Windows 98 a vyšší s pripojením na internet. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas>. ISSN 1335-3608. Type: FAI
 • TIŠLIAR, Pavol - ŠPROCHA, Branislav. Topography of the ruthenian population in Slovakia in the 18th century through the first half of the 20th century. In Bylye Gody, 2018, vol. 49, no. 3, p. 1009-1018. ISSN 2073-9745.(VEGA č. 1/0113/17 : Populačná a rodinná politika na Slovensku v 20. a 21. storočí). Type: ADMB
 • TIŠLIAR, Pavol - ŠPROCHA, Branislav. Pramene k vývoju obyvateľstva Slovenska 18. - 1. pol. 20. storočia = Sources of the development of the population of Slovakia 1700-1950. In Populačné štúdie Slovenska 11. 1. vyd. - Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z. v spolupráci s Centrom pre historickú demografiu a populačný vývoj Slovenska Filozofickej fakulty UK, v Bratislave, 2018, s. 5-20. ISBN 978-80-89881-13-0.(VEGA č. 1/0113/17 : Populačná a rodinná politika na Slovensku v 20. a 21. storočí). Type: AEDA
 • UHRECKÝ, Branislav - GURŇÁKOVÁ, Jitka. Úloha emócií a emočnej regulácie zdravotníckych záchranárov v rôznych typoch situácií. In PhD existence 2018 "Nekonečno v psychologii" : Sborník příspěvků. Editori: Eva Maierová, Lucie Viktorová, Jaroslava Suchá, Martin Dolejš ; recenzenti: Vladimír Řehan, Martin Lečbych. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 248-254. ISBN 978-80-244-5339-2. Type: AFC
 • VAJDOVÁ, Dominika - MASARYK, Radomír - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Intervencia zameraná na odlišovanie dôveryhodných a nedôveryhodných správ u stredoškolských študentov. In PhD existence 2018 "Nekonečno v psychologii" : Sborník příspěvků. Editori: Eva Maierová, Lucie Viktorová, Jaroslava Suchá, Martin Dolejš ; recenzenti: Vladimír Řehan, Martin Lečbych. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 87-96. ISBN 978-80-244-5339-2. Type: AFC
 • VARŠO, Miroslav. Ozeáš, Joel, Amos. Bratislava : Vydavateľstvo Vivit pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity v Bratislave, 2018. 542 s. Komentáre k Starému zákonu, 4. zv. ISBN 978-80-8175-047-2. Type: AAB
 • VARŠO, Miroslav. Žalm 79 : a našim susedom vráť sedemnásobne... In Žalmy 76 - 100 : komentáre k Starému zákonu. 6. zväzok. - Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity v Bratislave, 2018, s. 147-167. ISBN 978-80-8191-135-4. Type: ABD
 • VARŠO, Miroslav. Žalm 81 : sviatočná Božia reč. In Žalmy 76 - 100 : komentáre k Starému zákonu. 6. zväzok. - Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity v Bratislave, 2018, s. 201-222. ISBN 978-80-8191-135-4. Type: ABD
 • VARŠO, Miroslav. Žalm 82 : Bohovia ste. In Žalmy 76 - 100 : komentáre k Starému zákonu. 6. zväzok. - Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity v Bratislave, 2018, s. 223-237. ISBN 978-80-8191-135-4. Type: AEDA
 • VÝROST, Jozef - PITEROVÁ, Ivana. Osobnostné prediktory preventívneho správania = Personality predictors of preventive behavior. In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. - Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, 2018, s. 393-399. ISBN 978-80-86174-22-8.(Vega č. 2/0172/15 : Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce). Type: AFC
 • ZELIENKOVÁ, Andrea. Zmysel života a zvládanie záťaže. In E-mental : elektronický časopis pre mentálne zdravie, 2017, roč. 5, č. 1, s. 16-23. ISSN 1339-4614. Dostupné na internete: <http://emental.sasap.sk/download/e-mental_2017_1.pdf>. Type: ADFB
 • ZELIENKOVÁ, Andrea - ROŠKOVÁ, Eva. Vzťahy v organizácii: organizačná spravodlivosť, dôvera a záväzok. In PSYCHOLOGICA XLVII. - Bratislava : STIMUL, 2018, s. 111-118. ISBN 978-80-8127-219-6. Type: AEDA
 • ZELIENKOVÁ, Andrea. Do gender differences impact relationships at work? In Current trends in public sector research. Editors: Petra Dvořáková, Barbora Baisa. - Brno : Masaryková univerzita, 2018, s. 368-375. ISBN 978-80-210-8923-5. Type: AFC

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus