Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Organisation

Publications

Centre of Social and Psychological Sciences SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BAČOVÁ, Viera. Naratívy a koncepty dôchodku a starnutie. In Stárnutí 2021. Sborník abstrakt. - Praha : Pražské vysoké školy psychosociálních studií, s.r.o., 2021, s. 15. Type: AFG
 • BALÁŽ, Vladimír. Attitudes towards Financial Risks and Portfolio Allocations: Evidence from Large-Scale Surveys. In Ekonomický časopis, 2021, roč. 69, č. 2, s. 113-134. ISSN 0013-3035. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2021.02.01 (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie) Type: ADDA
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš - BALOG, Miroslav. Inter-Industry Co-Operation in Research and Innovation-Mapping Research and Innovation Networks in Slovakia. In Economic and Social Development : 66th International Scientific Conference on Economic and Social Development: book of proceedings, Rabat, 26-27 March, 2021 [elektronický zdroj]. Editors: Khalid Hammes, Hrvoje Volarevic, Olga Kaurova. - Varazdin, Croatia : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, University North, 2021, p. 116-127. ISSN 1849-7535. (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. Economic and Social Development : International Scientific Conference on Economic and Social Development) Type: AFC
 • Prognostické práce : PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR) [serial]. Vedecký redaktor [2009] Vladimír Baláž, výkonný redaktor [2009-2010] Tomáš Jeck, [2011-2013] Jana Lietavová, [2014] Štefan Sabo, [2014-2017] Richard Heriban, [2018-] Martina Chrančoková. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2009-. Forecasting Papers. Niekoľkokrát do roka. ISSN 1338-3590 Type: FAI
 • BALÁŽ, Vladimír. Robinhood šliape po investičných mamutoch. Začína sa nová éra investovania? In Denník N, 2.2. 2021. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: <https://e.dennikn.sk/2252432/robinhood-sliape-po-investicnych-mamutoch-zacina-sa-nova-era-investovania/> Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Prezident Biden má plán. Kto ho zaplatí? In SME, 27.1. 2021. ISSN 1335-440X. Dostupné na internete: <https://komentare.sme.sk/c/22583063/prezident-biden-ma-plan-kto-ho-zaplati.html> Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Vlastný život akciových trhov počas pandémie. In Denník N, 16.2. 2021. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: <https://e.dennikn.sk/2272640/vlastny-zivot-akciovych-trhov-pocas-pandemie/> Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Tlačiť na prepúšťanie starších demograficky nedáva zmysel. In SME, 16.2. 2021. ISSN 1335-440X. Dostupné na internete: <https://komentare.sme.sk/c/22597330/65-a-dost-a-preco-vlastne.html> Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Odškodňovací zákon je zatiaľ ako yeti. Nikto ho nevidel, nikto nevie, o čo ide (Rozhovor). In Pravda, 16.2. 2021. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/578123-balaz-odskodnovaci-zakon-je-zatial-ako-yeti-nikto-ho-nevidel-nikto-nevie-o-co-ide/> Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Na čom raz skončí bitcoin? In Denník N, 3.3. 2021. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: <https://e.dennikn.sk/2294660/na-com-raz-skonci-bitcoin/> Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Nový strašiak na finančných trhoch sa volá inflácia. In Denník N, 23.3. 2021. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: <https://e.dennikn.sk/2323480/novy-strasiak-na-financnych-trhoch-sa-vola-inflacia/> Type: GII
 • BARANSKI, Erica - SWEENY, Kate - GARDINER, Gwendolyn - FUNDER, David C. - HALAMA, Peter. International optimism: Correlates and consequences of dispositional optimism across 61 countries. In Journal of Personality, 2021, vol. 89, no. 2, pp. 288-304. ISSN 0022-3506. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jopy.12582 Type: ADCA
 • CASTAÑO-ROSA, Raúl - BARRELLA, Roberto - SÁNCHEZ-GUEVARA, Carmen - BARBOSA, Ricardo - KYPRIANOU, Ioanna - PASCHALIDOU, Eleftheria - THOMAIDIS, Nikolaos S. - DOKUPILOVÁ, Dušana - GOUVEIA, João Pedro - KÁDÁR, József - HAMED, Tareq - PALMA, Pedro. Cooling Degree Models and Future Energy Demand in the Residential Sector. A Seven-Country Case Study. In Sustainability, 2021, vol. 13, no. 5, article no. 2987. ISSN 2071-1050. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/su13052987 Type: ADCA
 • DOKUPILOVÁ, Dušana - FILČÁK, Richard. Regional disparities as roots of energy poverty in Slovakia. In Perspectives on Energy Poverty in Post-Communist Europe. - London ; New York, N.Y. : Routledge, 2021, p. 206-221. ISBN 978-0-367-43052-8. Dostupné na: https://doi.org/10.4324/9781003000976-14 Type: ABC
 • DOKUPILOVÁ, Dušana. Affordability of energy for specific groups of people (Roma community) in Slovakia. EP-pedia, ENGAGER COST Action, 2021. Dostupné na internete: <https://www.eppedia.eu/sites/default/files/2021-01/Dukopilova_2021_Affordability%20for%20specific%20groups%20of%20people_Roma_EP-pedia.pdf> Type: AGI
 • ĎURKOVSKÁ, Mária. Príklady budovania stredného školstva na východnom Slovensku v prvých rokoch Československej republiky. In Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928 : zborník príspevkov a výberová bibliografia. Zost.: Mária Bôbová, Monika Danková ; rec.: Dušan Škvarna. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2020, s. 81-90. ISBN 978-80-89388-81-3. (Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 - 1928 : vedecká konferencia) Type: AFD
 • FICERI, Ondrej. Rasizmus je aj problém Slovenska. In Aktuality [SAV] [elektronický zdroj], 21.03.2021. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=9473> Type: GHG
 • FICERI, Ondrej. Udrží si britská kráľovská rodina trón? Závisí od toho ktorý. In SME Komentáre [elektronický zdroj], 9. marec 2021. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://komentare.sme.sk/c/22603926/udrzi-si-britska-kralovska-rodina-tron-zavisi-od-toho-ktory.html> Type: GII
 • FIFEKOVÁ, Elena - NEMCOVÁ, Edita - NEŽINSKÝ, Eduard - STUDENÁ, Ivana. Dilemmas of Economic Growth. The path from unlimited possibilities towards responsibility? Reviewers: Daneš Brzica, Karol Morvay. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. 80 s. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/sites/default/files/2021-03/Dilemas_of_economic_growth.pdf>. ISBN 978-80-7676-042-4 (VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie) Type: AAA
 • FILČÁK, Richard - ROCHOVSKÁ, Alena - HORŇÁK, Marcel. Evaluation of Slovakia’s R1 expressway enhancement impacts on local socio-economic development: expert panel approach. In Geografie : sborník České geografické společnosti, 2021, roč. 126, č. 1, geografie, s. 29-53. ISSN 1212-0014. Dostupné na: https://doi.org/10.37040/geografie2021126010029 Type: ADMA
 • GOMBITOVÁ, Dagmar. Drivers and Barriers of Cross-Border Co-Operation: Case Study of the Slovak-Austrian Cross-Border Cooperation Programme. In Economic and Social Development : 66th International Scientific Conference on Economic and Social Development: book of proceedings, Rabat, 26-27 March, 2021 [elektronický zdroj]. Editors: Khalid Hammes, Hrvoje Volarevic, Olga Kaurova. - Varazdin, Croatia : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, University North, 2021, p- 14-23. ISSN 1849-7535. (Economic and Social Development : International Scientific Conference on Economic and Social Development) Type: AFC
 • GURŇÁKOVÁ, Jitka. Tiene hrdinov. Mapovanie správania znižujúceho kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti vpráci ZZS = Shadows of Heroes. Mapping the Behavior Reducing the Quality of Healthcare Provided by EMS. In Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII : zborník z konferencie. Editorka: Lucia Sabová ; recenzenti: Milica Schraggeová, Daniela Čechová, Michal Hajdúk, Margaréta Hapčová, Hana Smitková. - Bratislava : Katedra psychológie FF UK : STIMUL, 2020, s. 77-85. ISBN 978-80-8127-299-8. (Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií : medzinárodná konferencia) Type: AFD
 • HALAMA, Peter. Udržování smyslu života ve starší dospělosti: osobnost a sociální faktory. In Osobní pohoda a osobnost v celoživotní perspektivě. - Praha : Nakladatelství Academia, 2020, s. 187-205. ISBN 978-80-200-3064-1. Type: ABC
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Trojkráľový sprievod – mestská forma slávenia Troch kráľov = The Three Kings Cortege – an Urban Form of the Commemoration of the Magi. In Studia Capuccinorum Boziniensia V. - Pezinok : Minor - Kapucíni na Slovensku, 2021, roč. 6, č. 1, s. 115-136. ISSN 2585-8025. (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie) Type: AEDA
 • HUTTMANOVÁ, Emília - ADAMIŠIN, Peter - VALENTINY, Tomáš - NOVOTNÝ, Roman - KALISTOVÁ, Anna. Selected environmental policy instruments – assessment in the context of sustainable development. In SGEM 2020 : 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. 5.2.Ecology, economics, education and legislation : environmental economics : education and accreditation in geosiences. - Sofia : STEF 92 Technology, 2020, p. 439-446. ISBN 978-619-7603-11-8. ISSN 1314-2704. Dostupné na: https://doi.org/10.5593/sgem2020/5.2/s21.054 ("Surveying, Geology and Mining, Ecology, Management" : International Multidisciplinary Scientific GeoConferences) Type: ADMB
 • KOHOUTOVÁ, Klara. Paramisar – za historií českých a slovenských Romů = Paramisar – Through the History of Czech and Slovak Roma. In Memo : časopis pro orální historii / oral history journal, 2020, vol. 10, no. 2, p. 74-89. ISSN 1804-753X. (KULTMINOR č. 19-170-02166 : Etnicky kódovaná místa paměti ve veřejném projektu) Type: ADEB
 • KORDAČOVÁ, Jana. Vybrané kognitívne charakteristiky prežívania spokojnosti na dôchodku = Selected Cognitive Characteristics of Experienced Life Satisfaction in Retirement. In Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII : zborník z konferencie. Editorka: Lucia Sabová ; recenzenti: Milica Schraggeová, Daniela Čechová, Michal Hajdúk, Margaréta Hapčová, Hana Smitková. - Bratislava : Katedra psychológie FF UK : STIMUL, 2020, s. 119-126. ISBN 978-80-8127-299-8. (Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií : medzinárodná konferencia) Type: AFD
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - BREZINA, Ivan. Viete, že hovoríte nezmysly? (Rola metakognície v bullshitovaní) = Do you know that you bullshit? (The role of metacognition in bullshitting). In Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII : zborník z konferencie. Editorka: Lucia Sabová ; recenzenti: Milica Schraggeová, Daniela Čechová, Michal Hajdúk, Margaréta Hapčová, Hana Smitková. - Bratislava : Katedra psychológie FF UK : STIMUL, 2020, s.42-48. ISBN 978-80-8127-299-8. (Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií : medzinárodná konferencia) Type: AFD
 • Ekonomický časopis = Journal of Economics. Hlavný redaktor Juraj Sipko [jún 2014], výkonný redaktor [2009] Tomáš Jeck, zodpovedná redaktorka [2009] Katarína Rybanská. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 1949-. WOS, SCOPUS, CCC, CEJSH, EconLit. 10-krát ročne. ISSN 0013-3035 Type: FAI
 • SOROKOWSKI, Piotr - SOROKOWSKA, Agnieszka - KARWOWSKI, Maciej - GROYECKA, Agata - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Universality of the Triangular Theory of Love: Adaptation and Psychometric Properties of the Triangular Love Scale in 25 Countries. In Journal of sex research, 2021, vol. 58, no. 1, p. 106-115. ISSN 0022-4499. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/00224499.2020.1787318 Type: ADCA
 • ŠKOBLA, Daniel - FILČÁK, Richard. Requesting labour activation without addressing inequalities: a move towards racialised workfare in Slovakia. In Austerity Across Europe: Lived Experiences of Economic Crises. - Abingdon ; New York, N.Y. : Routledge, 2021, p. 154-166. ISBN 978-0-367-19251-8. Type: ABC
 • ŠPROCHA, Branislav - BLEHA, Branislav. Mortality, Health Status and Self-Perception of Health in Slovak Roma Communities. In Social Indicators Research, 2021, vol. 153, pp. 1065-1086. ISSN 0303-8300. Dostupné na: https://doi.org/10.1007%2Fs11205-020-02533-2 Type: ADCA
 • ŠPROCHA, Branislav. Pokles konečnej plodnosti v okresoch Slovenska a úloha zmien pravdepodobnosti zväčšenia rodiny = Decrease in the Completed Cohort Fertility in Districts of Slovakia and the Role of Changes in the Parity Progression Ratios. In Slovenská štatistika a demografia, 2021, roč. 31, č. 1, s. 32-47. ISSN 1210-1095. (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Type: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav - BAČÍK, Vladimír. Vzdelanie žien a časovanie rodenia detí na Slovensku v priestorovej perspektíve = Female education and the timing of childbirth in Slovakia in a spatial perspective. In Geografický časopis, 2021, roč. 73, č. 1, s. 43-61. ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2021.73.1.03 (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Type: ADNB
 • ŠPROCHA, Branislav - BAČÍK, Vladimír. Transformácia plodnosti na Slovensku v čase a priestore = Transformation of fertility in Slovakia in time and space. In Geographia Cassoviensis, 2021, roč. XV, č. 1, s. 37-54. ISSN 1337-6748. Dostupné na: https://doi.org/10.33542/GC2021-1-03 Type: ADNB
 • ŠROL, Jakub - DE NEYS, Wim. Predicting individual differences in conflict detection and bias susceptibility during reasoning. In Thinking and Reasoning, 2021, vol. 27, no. 1, 38-68. ISSN 1354-6783. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/13546783.2019.1708793 Type: ADCA
 • Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied = Individual and Society. Editor [1998-2019] Štefan Šutaj, editorka [2020-] Mária Ďurkovská. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1998-. Názov prebraný z titulnej obrazovky. 4x ročne. Systém Windows 98 a vyšší s pripojením na internet. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas>. ISSN 1335-3608 Type: FAI
 • KORÓNIOVÁ, Jana - HALAMOVÁ, Júlia - DŽONGOVÁ, Zuzana. Differences in Electromyography during Self-Compassionate and Self-Critical Imageries According to the Level of Self-Criticism. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2020, vol. 62, no. 4, p. 364-375. (2019: 0.537 - IF, Q4 - JCR, 0.190 - SJR, Q4 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0039-3320. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sp.2020.04.810 Type: ADDA
 • TIERNEY, Warren - HARDY III, Jay - EBERSOLE, Charles R. - VIGANOLA, Domenico - CLEMENTE, Elena Giulia - ADAMKOVIČ, Matúš. A creative destruction approach to replication: Implicit work and sex morality across cultures. In Journal of Experimental Social Psychology, 2021, vol. 93, art. no. 104060, p. 1-18. ISSN 0022-1031. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jesp.2020.104060 Type: ADCA
 • ZÁHORCOVÁ, Lucia - HALAMA, Peter - ŠKROBÁKOVÁ, Žaneta - BINTLIFF, Amy Vatne - NAVAROVÁ, Simona. Qualitative analysis of transition from work to retirement among Slovak retirees. In Current Psychology, vol. 40, no. 4, 2021, p. 1531–1545. ISSN 1046-1310. Type: ADCA
 • ZELIENKOVÁ, Andrea. Vplyv kognitívnych predispozícii na rozhodnutie podnikať = Impact of Cognitive Predispositions on Decision to Start a Business. In Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII : zborník z konferencie. Editorka: Lucia Sabová ; recenzenti: Milica Schraggeová, Daniela Čechová, Michal Hajdúk, Margaréta Hapčová, Hana Smitková. - Bratislava : Katedra psychológie FF UK : STIMUL, 2020, s. 184-190. ISBN 978-80-8127-299-8. (Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií : medzinárodná konferencia) Type: AFD
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus