Information Page of SAS Organisation

Centre of Social and Psychological Sciences SAS

Publications in 2020

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BAČOVÁ, Viera. Súčasné výzvy pre psychologické skúmanie dôchodku [The current challenges for psychological retirement research]. In Československá psychologie, 2019, roč. 63, č. 5, s. 526-542. (2018: 0.333 - IF, Q4 - JCR, 0.173 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0009-062X. Type: ADCA
 • BALÁŽ, Vladimír - NEŽINSKÝ, Eduard - JECK, Tomáš - FILČÁK, Richard. Energy and Emission Efficiency of the Slovak Regions. In Sustainability, 2020, vol. 12, no. 7, art. no. 2611. ISSN 2071-1050.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ). Type: ADCA
 • Prognostické práce = Forecasting Papers [serial]. Vedecký redaktor [2009] Vladimír Baláž, výkonný redaktor [2009-2010] Tomáš Jeck, [2011-2013] Jana Lietavová, [2014] Štefan Sabo, [2014-2017] Richard Heriban, [2018-] Martina Chrančoková. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2009-. Niekoľkokrát do roka. ISSN 1338-3590. Type: FAI
 • BALÁŽ, Vladimír - BEDNÁRIK, Rastislav - NEMEČEK, Miloš - ŠPROCHA, Branislav. Národný program aktívneho starnutia na roky 2021-2030 (analytická časť). Ed. Kvetoslava Repková. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2020. 30 s. Type: GAI
 • BALÁŽ, Vladimír. Baláž: Chýba nám ekonomický program proti kríze (Rozhovor). In Pravda, 28.5. 2020. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/552798-balaz-chyba-nam-ekonomicky-program-proti-krize/>. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. USA odmietli facebookové digitálne peniaze, Čína svetu rýchlo ponúkne vlastné. In Denník N, 28.5. 2020. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: <https://e.dennikn.sk/1910965/usa-odmietli-facebookove-digitalne-peniaze-cina-svetu-rychlo-ponukne-vlastne/>. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Aká by bola cena za vyhlásenie škótskej nezávislosti. In Denník N, 10.01. 2020, roč. 6, č. 6, s. 18. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Koronavírus už nakazil globálnu ekonomiku. Nakazí aj slovenskú? In Denník N, 26.2. 2020, s. 10. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Zapnúť ekonomiku napriek pandémii? In SME, 2.4. 2020, roč. 28, č. 78, s. 9. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Nepodceňujme sily zotrvačnosti a neochotu k zmene. In SME, 12.5. 2020. ISSN 1335-440X. Dostupné na internete: <https://komentare.sme.sk/c/22401666/nepodcenujme-sily-zotrvacnosti-a-neochotu-k-zmene.html>. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Šokujúca doba prináša šokujúce riešenia. In Denník N, 25.3. 2020, s. 15. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Baláž: Vypnutie slovenskej ekonomiky vyjde minimálne na 5 miliárd € (Rozhovor). In Pravda, 1.4. 2020. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/547407-balaz-vypnutie-ekonomiky-vyjde-na-pat-miliard/>. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Aké budú ekonomické dôsledky? Čo vieme a čo nie. In Denník N, 2.4. 2020, s. 15. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Kedy sa skončí recesia? O rozdieloch medzi Európou a USA. In Denník N, 23.4. 2020, s. 14. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Ekonomika sa nedá vypnúť a zapnúť. In Denník N, 15.4. 2020, s. 15. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Utečenci pred bránami. In SME, 4.3. 2020, roč. 28, č. 53, s. 11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Sever proti juhu. Európa zostáva rozdelenou. In Denník N, 4.5. 2020, s. 14. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Príležitosť na reformy. In SME, 20.3. 2020, roč. 28, č. 67, s. 19. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Nemecký ústavný súd nás nechal s otvorenými ústami. In Denník N, 14.5. 2020, s. 14. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Kurzarbeit – osvedčený nemecký liek na nemecký trh práce. In Denník N, 19.5. 2020, s. 14. ISSN 1339-844X. Type:
 • BALÁŽ, Vladimír. Ekonóm Baláž: Aj keby sme koronavírus u nás vyriešili za dva dni, naša ekonomika spadne na kolená tak či tak (Rozhovor). In Denník N, 21.3. 2020. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: <https://e.dennikn.sk/1814128/ekonom-balaz-aj-keby-sme-koronavirus-u-nas-vyriesili-za-dva-dni-nasa-ekonomika-spadne-na-kolena-tak-ci-tak/>. Type:
 • BALOG, Miroslav - KOTOROVÁ SLUŠNÁ, Ľubica - HERČKO, Jozef. State of the Arrt and Challenges of Robotics in Slovak Republic. In Mobility Internet of Things 2018. 1. vyd. - Cham : Springer Nature, 2020, p. 55-72. ISBN 978-3-030-30910-7. ISSN 2522-8595.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Type: ABC
 • BALOG, Miroslav. Slovak R&D Strategic Infrastructures and Smart Specialization. In Economic and Social Development : 51st International Scientific Conference on Economic and Social Development Development, Rabat, 26-27 March 2020: book of proceedings [elektronický zdroj]. Editors: Khalid Hammes, Mustapha Machrafi, Vladimir Huzjan. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, University North, Koprivnica, Croatia, Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland, Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat, Morocco, Polytechnic of Medimurje in Cakovec, Cakovec, Croatia, 2020, p. 108-116. ISSN 1849-7535.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Type: AFC
 • BALOG, Miroslav. Novoročné prianie rodnej hrude na prahu digitalizácie. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 8.01. 2020, roč. XXVII, č. 4, s. 6. ISSN 1335-4701. Type: GII
 • BALOG, Miroslav. Koronavírus oslabuje malé a stredné podniky. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 18.03. 2020, s. 6. ISSN 1335-4701. Type: GII
 • BALOG, Miroslav. Čo ukázal koronavírus. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 24.3. 2020, s. 6. ISSN 1335-4701. Type: GII
 • BALOG, Miroslav. Jasná správa o Slovensku. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 3.3. 2020, s. 6. ISSN 1335-4701. Type: GII
 • BALOG, Miroslav. Eurofondy ako záplata. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 7.4. 2020, s. 6. ISSN 1335-4701. Type: GII
 • BLEHA, Branislav - ŠPROCHA, Branislav. Trends in Demography and Migration in Slovakia − From One of the Most Progressive to One of the Most Decreasing. In Demography and Migration in Central and Eastern Europe. - Budapest : Ludovika University Press Non-profit Ltd., 2020, s. 143-155. ISBN 978-963-531-167-5. Type: ABC
 • BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - LORINCOVÁ, Tatiana - MAGDOVÁ, Monika - BERINŠTEROVÁ, Marianna. Comparison of Visegrad Four from the viewpoint of opinions on immigrants. In Psychological Applications and Trends 2020. Edited by Clara Pracana and Michael Wang. - Lisboa : inScience Press, 2020, 151-155. ISBN 978-989-54312-9-8. ISSN 2184-2205.(Vega č. 2/0068/19 : Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch. InPACT 2020 : International Psychological Applications Conference and Trends 2020). Type: AFC
 • BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava - LORINCOVÁ, Tatiana - MAGDOVÁ, Monika - BERINŠTEROVÁ, Marianna. Comparison of Visegrad Four from the viewpoint of opinions on immigrants. In Book of Abstracts : InPACT 2020 International Psychological Applications Conference and Trends 25 - 27 April. - Lisbon : W.I.A.R.S., 2020, p. 23. ISBN 978-989-54312-8-1.(Vega č. 2/0068/19 : Postoje voči migrantom v sociálno-psychologických kontextoch). Type: AFG
 • DOKUPILOVÁ, Dušana. Vedkyňa SAV: Nový príspevok pre energeticky chudobných je nekoncepčné riešenie (Rozhovor). Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://energoklub.sk/sk/clanky/vedkyna-sav-novy-prispevok-pre-energeticky-chudobnych-je-nekoncepcne-riesenie/>. Type: GII
 • ĎURKOVSKÁ, Mária - KENTOŠ, Michal. Perspectives of Slovak Ethnic Education in Hungary = Perspektívy slovenského národnostného školstva v Maďarsku. In Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019 : udržitelnost ve vzdělávání: minulost, současnost a budoucnost. Petr Adamec, Michal Šimáně, Eliška Kovářová (Eds.) ; recenzenti: Kristýna Balátová, Hana Bartoňková. - Brno : Mendelova univerzita, 2020, s. 49-56. ISBN 978-80-7509-702-6.(Vega č. 2/0012/19 : Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania. Udržitelnost ve vzdělávání – minulost, současnost a budoucnost? : mezinárodní vědecká konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2019). Type: AFC
 • ĎURKOVSKÁ, Mária - HELDÁKOVÁ, Lucia - BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava. Bilingualism of Slovak Teachers in Hungary. In IAI Book of Abstracts : International Virtual Academic Conference, 20 May 2020. - Skopje : International Academic Institute, 2020, p. 23. ISBN 978-608-4881-10-0. Type: AFG
 • ĎURKOVSKÁ, Mária. Editorial. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2020, roč. 23, č. 1, s. 1-2. (2020 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/1590998460editorial.pdf>. Type: BDF
 • FICERI, Ondrej. Potrianonské Košice : premeny etnických identít obyvateľov Košíc v medzivojnovom Československu. Recenzenti: Roman Holec, Attila Simon. Bratislava : Veda, 2019. 336 s. ISBN 978-80-224-1737-2. Type: AAB
 • FICERI, Ondrej. Vállalni a felelősséget Trianonért = To take the responsibility for Trianon. In Történelmi szemle : A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi kutatóközpont történettudományi intézetének értesítője, 2019, roč. 61, č. 4, s. 763-776. ISSN 0040-9634. Type: ADEB

  Citácie:
  [3.1] BAJCSI, Ildikó. Köztünk élő Trianon – Magyarország felbomlásának interpretációs problémái a szlovák történetírásban [online]. In Újkor.hu – A velünk élő történelem, Magyar Történelem [cit. 2020-05-06]. Dostupné na internete: http://ujkor.hu/content/koztunk-elo-trianon-magyarorszag-felbomlasanak-interpretacios-problemai-a-szlovak-tortenetirasban

  [3.1] ROMSICS, Gergely – ZAHORÁN, Csaba. Útkereső történészek: Megjegyzések egy lezáratlan eszmecsere naplójára. In Történelmi Szemle, 2019, roč. 61, č. 4, s. 778. ISSN 0040-9634.

 • FIDLEROVÁ, Helena - PORUBČINOVÁ, Martina - FERO, Martin - NOVOTNÁ, Ivana. Identification of Challenges and Opportunities for Work 4.0 Competences Developing in Slovakia. Chapter 3. In Human Capital Formation for the Fourth Industrial Revolution. 1. vyd. - Pennsylvania, USA : IGI Global, 2020, s. 44-72. ISBN 978-15-225981-0-7.(VEGA 2/0077/19 : Pracovné kompetencie v kontexte rozvoja priemyslu 4.0.). Type: ABC
 • FILČÁK, Richard - JECK, Tomáš. The Potential and Challenges of Socially Sensitive, Low-Carbon Regional Transition : the Case of Small and Medium Enterprises in Upper Nitra. Reviewers: Ľubica Kotorová Slušná, Daniel Škobla. Bratislava : Centre of Social and Psychological Sciences, 2020. 110 p. Preložené pod názvom: Potenciál a výzvy pre sociálne senzitívnu, nízko-uhlíkovú regionálnu transformáciu: malé a stredné podnikanie na Hornej Nitre. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2020. ISBN 978-80-89524-44-0(APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve). Type: AAB
 • FILČÁK, Richard. Metodika tvorby scenárov pre prírodu Slovenska do roku 2050. In Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050. Príroda a biodiverzita Slovenska do roku 2050 : alternatívne scenáre a implikácie pre verejné politiky. - Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, 2020, s. 14-18. ISBN 978-80-8213-012-9. Dostupné na internete: <https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10621.pdf>. Type: AEDA
 • FILČÁK, Richard - VIESTOVÁ, Eva - KADLEČÍK, Ján - POVAŽAN, Radoslav - MEDERLY, Peter. Výzvy pre tvorbu strategických dokumentov a verejnú politiku. In Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050. Príroda a biodiverzita Slovenska do roku 2050 : alternatívne scenáre a implikácie pre verejné politiky. - Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, 2020, s. 88-92. ISBN 978-80-8213-012-9. Dostupné na internete: <https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10621.pdf>. Type: AEDA
 • GALASOVÁ, Miroslava - KAŠŠAIOVÁ, Zuzana. Ako sa vnímame? Zdravotnícki profesionáli verzus pacienti. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 11. ISBN 978-80-223-4883-6. Type: AFH
 • GALLOVÁ, Miroslava. Research resources on the position of women in Košice 1918 – 1938. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2020, roč. 23, č. 1, s. 58-86. (2020 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/158815121905-gallova.pdf>. Type: ADFB
 • GURŇÁKOVÁ, Jitka - MARCINECHOVÁ, Denisa. Poslovia zlých správ. Plusy, mínusy a zmysel metódy hodnotenia komunikačných zručností zdravotníckych profesionálov v simulovaných súťažných situáciách. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 13. ISBN 978-80-223-4883-6. Type: AFH
 • HALAMA, Peter. Kvalitatívny výskum prechodu z práce na dôchodok (alebo psychometrik robí kvalitatívny výskum). In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 14. ISBN 978-80-223-4883-6. Type: AFH
 • Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences. Bratislava : Institute of Experimental Psychology, Centre for Social and Psychological Sciences SAV. Karentovaný, impaktovaný, WOS, Scopus. 4x ročne. ISSN 0039-3320. Type: FAI
 • HALAMOVÁ, Júlia - KORÓNIOVÁ, Jana - BARÁNKOVÁ, Martina. Differences in Guided Imagery between High and Low Self-Critical Participants: Consensual Qulitative Research Analysis. In The Qualitative report, 2019, vol. 24, no. 12, p. 2977-2996. (2018: 0.410 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2160-3715. Type: ADMB
 • HANÁK, Róbert - ZELIENKOVÁ, Andrea - ADAMUS, Magdalena. Comparing the Quality of Business Proposals of Male and Female Entrepreneurs Asking for Angel Investment. In Youth and Women Entrepreneurship in Challenging International (Global) Business Environment : Proceedings of the Ninth International Conference. - Sofia : BADME, 2019, s. 144-154. ISBN 978-954-9827-19-4. Type: ADMB
 • HELDÁKOVÁ, Lucia. Sustainability of the (Slovak) National Narrative of Slovaks from the Lower Land (Past, Present and Future) = Udržateľnosť (slovenského) národného naratívu u Slovákov z Dolnej zeme (minulosť, súčasnosť, budúcnosť). In Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019 : udržitelnost ve vzdělávání: minulost, současnost a budoucnost. Petr Adamec, Michal Šimáně, Eliška Kovářová (Eds.) ; recenzenti: Kristýna Balátová, Hana Bartoňková. - Brno : Mendelova univerzita, 2020, s. 65-74. ISBN 978-80-7509-702-6.(Vega č. 2/0012/19 : Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania. Udržitelnost ve vzdělávání – minulost, současnost a budoucnost? : mezinárodní vědecká konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2019). Type: AFC
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Hry Nó – hry vytrvalej nádeje. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy, 2020, roč. 16, č. 1, nestr. ISSN 1339-942X. Recenzia na: Legenda Komači. Ono no Komači – básně a básnířka v divadelních hrách nó / Švarcová, Zdenka. - Praha : Amu – KANT, 2018. Dostupné na internete: <http://ostium.sk/language/sk/hry-no-hry-vytrvalej-nadeje/>. Type: EDI
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Traja králi otvárajú priestor. In Postoj : konzervatívny denník [serial], 6.1. 2020, nestr. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/50426/traja-krali-otvaraju-priestor>. Type: GII
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Jakub a Ján na ruských ikonách. In Postoj : konzervatívny denník [serial], 3.1. 2020, nestr. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/50378/jakub-a-jan-na-ruskych-ikonach>. Type: GII
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. V múzeu Varlama Šalamova vo Vologde. In Postoj : konzervatívny denník [serial], 28.2. 2020, nestr. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/52109/v-muzeu-varlama-salamova-vo-vologde>. Type: GII
 • CHRANČOKOVÁ, Martina - WEIBL, Gabriel - DOKUPILOVÁ, Dušana. The Brain Drain of People from Slovakia. In Economic and Social Development : 51st International Scientific Conference on Economic and Social Development Development, Rabat, 26-27 March 2020: book of proceedings [elektronický zdroj]. Editors: Khalid Hammes, Mustapha Machrafi, Vladimir Huzjan. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, University North, Koprivnica, Croatia, Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland, Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat, Morocco, Polytechnic of Medimurje in Cakovec, Cakovec, Croatia, 2020, p. 320-329. ISSN 1849-7535.(VEGA č. 2/0151/19 : Prínosy slovenskej migrácie. VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Type: AFC
 • KANOVSKÝ, Martin - BARÁNKOVÁ, Martina - HALAMOVÁ, Júlia - STRNÁDELOVÁ, Bronislava - KORÓNIOVÁ, Jana. Analysis of Facial Expressions Made While Watching a Video Eliciting Compassion. In Perceptual and motor skills, 2020, vol. 127, 2, 317-346. ISSN 0031-5125. Type: ADCA
 • KORYTÁROVÁ, Katarína. Potenciál úspor energie na vykurovanie vo verejných budovách – možnosti a riziká = Energy savings potential for space heating in public buildings– possibilities and risks. In Vykurovanie 2020 : zborník prednášok z 28. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie na tému - Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní budov teplom, Podbanské, Vysoké Tatry, 10-14.2. 2020 [elektronický zdroj]. Zostavovateľ, editor: Dušan Petráš, Zuzana Švecová ; recenzenti: Milan Dubnička, Belo Füri. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020, 1 CD-ROM [s. 29-33]. ISBN 978-80-89878-58-1. Type: AFD
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - ŠROL, Jakub - JURKOVIČ, Marek. Why should we try to think like scientists? Scientific reasoningand susceptibility to epistemically suspect beliefs and cognitivebiases. In Applied Cognitive Psychology, 2020, vol. 34, no. 1, p. 85-95. ISSN 0888-4080. Type: ADCA
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - STUDENÁ, Ivana. Ako testovať zručnosti. In SME, 16.1. 2020, roč. 28, č. 12, s. 9. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra. Prečo podliehame nezmyslom. In Vesmír : časopis pro šíření vědy přírodní, země- a národopisné, 2020, roč. 99, č. 3, s. 150-151. ISSN 0042-4544. Type: GII
 • MILANA, Marcella - KLEMPOVÁ, Miroslava - STUDENÁ, Ivana. PIAAC and the Slovakian press. In Report on the use of PIAAC in informing policy in selected countries. - Brussels : European Commission, 2019, p. 100-110. Dostupné na internete: <https://h2020enliven.files.wordpress.com/2019/12/enliven-d3.3-final.pdf>(Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989). Type: GAI
 • MORAVČÍKOVÁ, Katarína - BALÁŽ, Vladimír. Active Labour Market Policies, the Business Cycle and Labour Force Shortages. In Economic and Social Development : 51st International Scientific Conference on Economic and Social Development Development, Rabat, 26-27 March 2020: book of proceedings [elektronický zdroj]. Editors: Khalid Hammes, Mustapha Machrafi, Vladimir Huzjan. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia, University North, Koprivnica, Croatia, Faculty of Management University of Warsaw, Warsaw, Poland, Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat, Morocco, Polytechnic of Medimurje in Cakovec, Cakovec, Croatia, 2020, p. 14-27. ISSN 1849-7535.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách). Type: AFC
 • MORAVČÍKOVÁ, Katarína. Regionálna analýza počtu poberateľov štátnych sociálnych dávok v Slovenskej republike = Regional analysis of the number of recipients of state social benefits in Slovakia. In 100 rokov štatistiky v Československu: aktuálne otázky a odpovede : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 12. december 2019 [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Erik Šoltés. - Bratislava : Letra Edu, 2019, s. 127-135. ISBN 978-80-89962-44-0.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. 100 rokov štatistiky v Československu. Aktuálne otázky a odpovede : medzinárodná vedecká konferencia). Type: AFD
 • MORAVČÍKOVÁ, Katarína. Mzdové rozdiely na Slovensku = Wage disparities in Slovakia. In 100 rokov štatistiky v Československu: aktuálne otázky a odpovede : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 12. december 2019 [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Erik Šoltés. - Bratislava : Letra Edu, 2019, s. 118-126. ISBN 978-80-89962-44-0.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. 100 rokov štatistiky v Československu. Aktuálne otázky a odpovede : medzinárodná vedecká konferencia). Type: AFD
 • PAPCUNOVÁ, Jana. Conference report from XIX. Edition of the Czech and Slovak Conference Qualitative approach and methods in social sciences and humanities: "Know yourself", Bratislava, 27th – 28th January 2020. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2020, roč. 23, č. 1, s. 92-93. (2020 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/158763833508-conference-report%E2%80%A6.pdf>. Type: GII
 • POLAČKOVÁ, Zuzana. Social Enterprises and Their Ecosystems in Europe : Country report SLOVAKIA. Luxembourg : European Union, 2020. 80 p. ISBN 978-92-76-10208-3. Type: AGI
 • FILČÁK, Richard. Základný scenár. In Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050. Príroda a biodiverzita Slovenska do roku 2050 : alternatívne scenáre a implikácie pre verejné politiky. - Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, 2020, s. 19-32. ISBN 978-80-8213-012-9. Dostupné na internete: <https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10621.pdf>. Type: ABD
 • Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050. Príroda a biodiverzita Slovenska do roku 2050 : alternatívne scenáre a implikácie pre verejné politiky [Nature outlook until 2050. Nature and biodiversity of Slovakia until 2050: alternative scenarios and implications for public policies]. Radoslav Považan, Richard Filčák (Eds.), recenzenti: Branislav Olah, Daniel Škobla. Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, 2020. 114 s. Dostupné na internete: <https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10621.pdf>. ISBN 978-80-8213-012-9. Type: FAI
 • STUDENÁ, Ivana. Case Study - Slovakia. In Comparative report on organisational case studies in recently founded, youth-led social movement organisations (SMO) in WP7 in three countries (ES, SK, AT). Including three country reports. - Brussels : European Commission, 2019, p. 40-54. Dostupné na internete: <https://h2020enliven.files.wordpress.com/2020/04/enliven-d7.2-final.pdf>(Podpora celoživotného učenia sa pre inkluzívnu a pulzujúcu Európu : 693989). Type: GAI
 • SZEGHY-GAYER, Veronika. Mešťanostovia na rázcestí. Stratégie, rozhodnutia a adaptácie najvyšších predstaviteľov miest na nové politické pomery po roku 1918 [Mayors at the crossroads. Strategies, decisions, and adaptations of the highest town officials regarding the new political situation after 1918]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 334-360. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: ABD
 • SZEGHY-GAYER, Veronika. Pred sto rokmi zabíjal zákerný vírus aj v Košiciach. In Košice:Dnes, 21. apríl 2020, roč. 7, č. 76, s. 2-4. ISSN 1339-7605. Type: GII
 • ŠPROCHA, Branislav. Skoré a neskoré materstvo na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte = Early and Late Maternity in Slovakia in Time-Space Perspective. In Slovenská štatistika a demografia, 2020, roč. 30, č. 2, s. 17-34. ISSN 1210-1095. Type: ADFB
 • ŠTEFÁNIK, Miroslav - KARASOVÁ, Katarína - STUDENÁ, Ivana. Can supporting workplace insertions of unemployed recent graduates improve their long-term employability? : Evidence on the treatment effects of the Contribution for the graduate practice in Slovakia. In Empirica, 2020, vol. 47, iss. 2, pp. 245-265. ISSN 0340-8744.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. VEGA č. 2/0182/17 : Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR). Type: ADCA

  Citácie:
  [1.2] TOMIĆ, Iva - ZILIC, Ivan. Working for 200 Euro? The Unintended Effects of Traineeship Reform on Youth Labor Market Outcomes. In Labour. ISSN 11217081, 2020-01-01, pp., Registrované v: SCOPUS

 • Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied = Individual and Society. Editor [1998-2019] Štefan Šutaj, editorka [2020-] Mária Ďurkovská. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1998-. Názov prebraný z titulnej obrazovky. 4x ročne. Systém Windows 98 a vyšší s pripojením na internet. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas>. ISSN 1335-3608. Type: FAI
 • UHRECKÝ, Branislav. Vieme skúmať emočnú reguláciu kvalitatívne? Stav poznania a prospekt do budúcnosti. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 41. ISBN 978-80-223-4883-6. Type: AFH
 • VARŠO, Miroslav. Abdiáš, Jonáš, Micheáš. Recenzenti: Blažej Štrba, Benedikt Róbert Hajas. 2. vyd. Trnava : Dobrá kniha ; Bratislava : Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2019. 320 s. Komentáre k Starému zákonu, 2. ISBN 978-80-8191-249-8. Type: AAB
 • VEDEJOVÁ, Daša - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra. Ako skúmať sklon k sebapotvrdzovaniu? [How to examine confirmation bias?]. In Československá psychologie, 2020, roč. LXIV, č. 2, s. 184-196. ISSN 0009-062X. Type: ADCA
 • ZÁHORCOVÁ, Lucia - ROBERT D., Enright. The effects of self-forgiveness and shame-proneness on procrastination:exploring the mediating role of affect. In Current Psychology, 2020, vol. 39, no. 2, p. 428–437. ISSN 1046-1310. Type: ADCA

  Citácie:
  [1.2] AMANZE, Reginald U. - CARSON, Jerome. Measuring forgiveness: psychometric properties of a new culturally sensitive questionnaire: the Bolton Forgiveness Scale (BFS). In Mental Health, Religion and Culture. ISSN 13674676, 2019-11-26, 22, 10, pp. 994-1010., Registrované v: SCOPUS

  [1.2] FLORES, Javier Gil - DE BESA GUTIERREZ, Manuel Rafael - UMERENKOVA, Angelica Garzon. Why do university students procrastinate? An analysis of the reasons and characterization of students with different reasons for procrastination. In Revista de Investigacion Educativa. ISSN 02124068, 2020-01-01, 38, 1, pp. 183-200., Registrované v: SCOPUS

  [1.2] GUO, Min - YIN, Xiumin - WANG, Cui - NIE, Liting - WANG, Gongchao. Emotional intelligence a academic procrastination among junior college nursing students. In Journal of Advanced Nursing. ISSN 03092402, 2019-11-01, 75, 11, pp. 2710-2718., Registrované v: SCOPUS

  [3.1] DIN, Y.K., Z.E., BADDAR, F.M. Nurses’ Cyberloafing and Its Relationship to Procrastination and Conscientiousness in Damanhour National Medical Institute. American Journal of Nursing Science, 8(2), 48-58. http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/cyberloafing_paper_published.pdf

 • ZÁHORCOVÁ, Lucia - JIANG, Matthew J. - ADAMS, Jamal D. - MENENDEZ, David - HERNANDEZ, Iseli G. - BARBER, Gregory - ROSENGREN, Karl S. Do you remember being told what happened to grandma? The role of early socialization on later coping with death. In Death Studies, 2020, vol. 44, no. 2, p. 78-88. ISSN 0748-1187. Type: ADCA
 • ZÁHORCOVÁ, Lucia. Pamätáte si, ako sa s vami rodičia rozprávali o smrti? Kvalitatívna analýza socializácie o smrti a zvládania smrti počas detstva. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 47. ISBN 978-80-223-4883-6. Type: AFH
 • ZELIENKOVÁ, Andrea. Stratégie redukcie nerealistického optimizmu v podnikateľskom prostredí. In E-mental : elektronický časopis pre mentálne zdravie, 2019, roč. 7, č. 1, s. 14-21. ISSN 1339-4614. Type: ADFB

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus