Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Earth Science Institute of the SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BAČÍK, Peter. Predikcia stability a štruktúrnych efektov tetraedrických substitúcií v mineráloch turmalínovej superskupiny pomocou topológie a topologických polí chemických väzieb. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 4-6. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Type: AFH
 • BIČÁROVÁ, Svetlana** - LUKASOVÁ, Veronika - ADAMČÍKOVÁ, Katarína - ŽATKOVÁ, Lucia - MILOVSKÝ, Rastislav - SHASHIKUMAR, Anumol - PAŽITNÝ, Jozef - BUCHHOLCEROVÁ, Anna - BILČÍK, Dušan. Modified electrolyte leakage method for testing oxidative stability of Pinus mugo Turra under ozone-induced stress. In Folia Oecologica, 2023, vol. 50, no. 1, p. 1-15, doi: 10.2478/foelol-2023-0001. ISSN 1336-5266. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/foecol-2023-0001 (Vega č. 2/0093/21 : Odozva borovice horskej – kosodreviny na stresové faktory v horských oblastiach Západných Karpát [The response of Mountain pine to stress factors in mountain areas of the Western Carpathians]) Type: ADNB
 • Contributions to Geophysics and Geodesy. Editor in chief [2019- ]: Peter Vajda; Executive editor [2006- ]: Igor Kohút. Bratislava : Ústav vied o zemi SAV, 1998-. WOS, SCOPUS, THE KEEPERS, ROAD, DOAJ, CROSSREF. Štvrťročník + špeciálne čísla. ISSN 1335-2806 Type: FAI
 • BROSKA, Igor** - PETRÍK, Igor. Príklad využitia stability monazitu pri identifikovaní tribečského alpínskeho granitového duplexu. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 11-13. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Type: AFH
 • FARAGÓ, Tomáš** - KAUTMANOVÁ, Ivona - ŠPIROVÁ, Veronika - VOLEKOVÁ, Bronislava - BRČEKOVÁ, Jana - VACULÍK, Marek - MILOVSKÁ, Stanislava. Bioprístupnosť arzénu a antimónu v bazídiových hubách rodu masliak (Suillus sp.). In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s. 38-40. ISBN 978-80-8174-071-8. (Vedecká konferencia Geochémia 2023) Type: AFD
 • GHOLIPOOR, Meisam - BARATI, Mehrdad** - FAZEL, Ebrahim Tale - HURAI, Vratislav. Textural and compositional constraints on the origin, thermal history, and REE mobility in the Lakeh Siah iron oxide-apatite deposit-NE Bafq, Iran. In Mineralium Deposita, 2023, vol. 58, no. 5, p. 963-986. ISSN 0026-4598. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00126-023-01163-1 Type: ADCA
 • GREGÁŇOVÁ, Margaréta** - FRIDRICHOVÁ, Jana - BAČÍK, Peter - MILOVSKÁ, Stanislava - RYBNIKOVA, Olena. Porovnanie tepelne upravených a neupravených zafírov z Austrálie so syntetickým zafírom. Spektroskopické šúdium. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 26. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Type: AFH
 • HEJDA, Pavel** - REVALLO, Miloš - VALACH, Fridrich. Magnetic storm and term-day observations at the Prague observatory Clementinum in the mid- 19th century. In Geoscience Data Journal, 2023, vol. 10, no. 1, p. 39-44. ISSN 2049-6060. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/gdj3.141 (vega č. 2/0085/21 : Premenlivosť geomagnetického poľa v rôznych časových škálach z pohľadu fyzikálnych príčin [Variability of geomagnetic field in various time scales from the point of view of physical causes]) Type: ADCA
 • HEJDA, Pavel - VALACH, Fridrich** - REVALLO, Miloš. Historical geomagnetic observations from Prague observatory (since 1839) and their contribution to geomagnetic research. In History of Geo- and Space Sciences, 2023, vol. 14, p. 51-60. ISSN 2190-5010. Dostupné na: https://doi.org/10.5194/hgss-14-51-2023 Type: ADCA
 • HOPPANOVÁ, Eva** - FERENC, Štefan - MIKUŠ, Tomáš - DOLNÍČEK, Z. - ŠIMONOVÁ, Viera. Neobyčajné chemické zloženie sfaleritov z výskytu Brezno-Za dolinou, Slovensko, Nízke Tatry, Západné Karpaty. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 34-4. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Type: AFH
 • JELEŇ, Stanislav** - FERENC, Štefan - KURYLO, Sergiy - PROROKOVÁ, Eva. Chemické zloženie minerálov tetraedritovej skupiny ložiska Zlatá Baňa. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 49-53. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Type: AFH
 • BAČÍK, Peter - FRIDRICHOVÁ, Jana - RYBNIKOVA, Olena - MIGLIERINI, Marcel - MIKUŠ, Tomáš. Kryštalochemické účinky vysokotepelnej úpravy na Mg-dominantné turmalíny. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 54. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Type: AFH
 • KIEFER, Stefan** - IVAN, Peter - KAUFMANN, Andreas B. - VĎAČNÝ, Marek - MAJZLAN, Juraj. Remobilization of Ni–Co–As and platinum-group elements by carbonate metasomatic alteration (listvenitization) of metaultramafic rocks from Dobšiná, Slovakia. In Geologica Carpathica, 2023, vol. 74, no. 2, p. 139-153. ISSN 1335-0552. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/GeolCarp.2023.10 Type: ADDA
 • KLBIK, Ivan** - ČECHOVÁ, Katarína - MILOVSKÁ, Stanislava - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - MAŤKO, Igor - LAKOTA, Ján - ŠAUŠA, Ondrej. Polyethylene glycol 400 enables plunge-freezing cryopreservation of human keratinocytes. In Journal of Molecular Liquids, 2023, vol. 379, art.no. 121711, [11] p. ISSN 0167-7322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.121711 Type: ADCA
 • KOČI, Eduard - VALACH, Fridrich - VÁCZYOVÁ, Magdaléna. Geomagnetická aktivita na počiatku slnečného cyklu 25 zaznamenaná v Hurbanove na LB-480. In 14th international conference of J. Selye University. Section of economics, mathematics and informatics. Conference proceedings, p. 197-204. Dostupné na: https://doi.org/10.36007/4492.2023.197 (vega č. 2/0085/21 : Premenlivosť geomagnetického poľa v rôznych časových škálach z pohľadu fyzikálnych príčin [Variability of geomagnetic field in various time scales from the point of view of physical causes]. 14th International Conference of J. Selye University : Section of Economics, Mathematics and Informatics) Type: AEDA
 • KOČI, Eduard - VALACH, Fridrich**. Najsilnejšia z magnetických búrok 20. storočia v máji 1921 - záznam z observatória Stará Ďala. In 14th international conference of J. Selye University. Section of economics, mathematics and informatics. Conference proceedings, p. 185-195. Dostupné na: https://doi.org/10.36007/4492.2023.185 (vega č. 2/0085/21 : Premenlivosť geomagnetického poľa v rôznych časových škálach z pohľadu fyzikálnych príčin [Variability of geomagnetic field in various time scales from the point of view of physical causes]. 14th International Conference of J. Selye University : Section of Economics, Mathematics and Informatics) Type: AEDA
 • KOHÚT, Milan** - JANÁK, Marian - BROSKA, Igor. Kryštalinikum Tatier - etalón poznania v Západných Karpatoch. In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s. 62-65. ISBN 978-80-8174-071-8. (Vedecká konferencia Geochémia 2023) Type: AFD
 • KUBIŠ, Michal** - FERENC, Štefan - UHER, Pavel - KURYLO, Sergiy. Hydrotermálne žilné mineralizácie v kryštaliniku Malej Fatry (predbežné výsledky). In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 57-63. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Type: AFH
 • KURYLO, Sergiy** - LYZHACHENKO, Nataliia - MYCHAK, Sergii. Rare-metal pegmatite of the Stankuvatsko-Lypniazske ore field (West part of the Inhul Domain, Ukrainian Shield). In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 64-65. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Type: AFH
 • MAJZLAN, Juraj** - ŠTEVKO, Martin - PLÁŠIL, Jakub - SEJKORA, J. - DACHS, Edgar. Thermodynamics of the Cu, Zn, and Cu-Zn phases: zincolivenite, adamite, olivenite, ludjibaite, strashimirite, and slavkovite. In Journal of Geosciences, 2023, vol. 68, no. 1, p. 67-80. ISSN 1802-6222. Dostupné na: https://doi.org/10.3190/jgeosci.367 Type: ADCA
 • MAJZLAN, Juraj** - PLUMHOFF, Alexandra - ŠTEVKO, Martin - STECIUK, Gwladys - PLÁŠIL, Jakub - DACHS, Edgar - BENISEK, A. Thermodynamic and structural variations along the olivenite-libethenite solid solution. In European Journal of Mineralogy, 2023, vol. 35, no. 2, p. 157-169. ISSN 0935-1221. Dostupné na: https://doi.org/10.5194/ejm-35-157-2023 Type: ADCA
 • MARASZEWSKA, Maria - MAJKA, Jarosław** - HARLOV, Daniel - MANECKI, Maciej - SCHNEIDER, David A. - BROSKA, Igor - MYHRE, Per-Inge. Multi-stage metamorphic and metasomatic imprints on apatite-monazite-xenotime assemblages in a set of small iron oxide-apatite (IOA) ore bodies, Prins Karls Forland, Svalbard. In Ore Geology Reviews, 2023, vol. 155, art. no. 105344. ISSN 0169-1368. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2023.105344 Type: ADCA
 • MICHALÍK, Jozef** - PETROVA, Silviya - IWAŃCZUK, Jolanta. Ultrastructure of calpionellid loricae from the Jurassic/Cretaceous boundary. In JURASSIC 2022 : Program, Abstracts and Field Trip Guide. - Budapest : Eötvös Loránd Universtiy, 2022, p. 78. ISBN 978-615-5270-71-0. (11th International Congress on the Jurassic System) Type: AFG
 • MILOVSKÁ, Stanislava** - ORVOŠOVÁ, Monika - MILOVSKÝ, Rastislav - KURYLO, Sergiy - ŠURKA, Juraj - BELLMAN, Frank - BIROŇ, Adrián. Kryogénne jaskynné minerály vybraných jaskýň Slovenska a perspektívy ich výskumu. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 66-67. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Type: AFH
 • ONDERKA, Milan - PECHO, Jozef. Národný klimatický program Slovenskej republiky. Zv. NKP 17/22. Návrhové hodnoty intenzít krátkodobých dažďov na Slovensku-Lokálne odhady. Bratislava : Hydrometeorologický ústav, 2022. 38 s., 567 príloh (tb., gr.). ISBN 978-80-99929-39-2 (vega č. 2/0003/21 : Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku [Complex analysis of the effects of rising air temperature on rainfall extremes in Slovakia]) Type: AAB
 • ONDREJKA, Martin** - FERENC, Štefan - MAJZLAN, Juraj - ŠTEVKO, Martin - KOPÁČIK, Richard - MILOVSKÁ, Stanislava - VOLEKOVÁ, Bronislava - MIKUŠ, Tomáš - UHER, Pavel - MOLNÁROVÁ, Alexandra. Supergénne minerály U-As-Fe-Pb-Sb-Bi v oxidačnej zóne z U-REE-Au žilnej mineralizácie Prakovce-Zimná voda, gemerikum, Slovensko. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 72-73. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Type: AFH
 • PÁNISOVÁ, Jaroslava - GRECO, Filippo** - CARBONE, Daniele - BRANCA, Stefano Felice - VAJDA, Peter. New insights into geological setting of the summit area of mount Etna volcano (Italy) inferred from 2D gravity data modelling. In Frontiers in Earth Science, 2023, vol. 11, no., doi 10.3389/feart.2023.1171884. ISSN 2296-6463. Type: ADMB
 • PROROKOVÁ, Eva** - JELEŇ, Stanislav - KURYLO, Sergiy - MILOVSKÁ, Stanislava. Mineralógia supergénnych Mn - Fe minerálov v oxidačnej zóne banskoštiavnického rudného ložiska. In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s. 95-97. ISBN 978-80-8174-071-8. (Vedecká konferencia Geochémia 2023) Type: AFD
 • PROROKOVÁ, Eva** - MIKUŠ, Tomáš - JELEŇ, Stanislav - MILOVSKÁ, Stanislava. Mineralógia sekundárnych mangánových minerálov v oxidačnej zóne banskoštiavnického rudného ložiska. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 79-81. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Type: AFH
 • SMETANOVÁ, Iveta** - BARBOSA, Susana - VĎAČNÝ, Marek - CSICSAY, Kristián - SILVA, G.A. - MAREKOVÁ, Ľubica - ALMEIDA, Carlos. The effect of environmental parameters on radon concentration measured in an underground dead‑end gallery (Vyhne, Slovakia). In Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2023, vol. 332, p. 1733-1742. ISSN 0236-5731. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10967-023-08884-7 Type: ADCA
 • SOBOCKÝ, Tomáš** - UHER, Pavel - BROSKA, Igor. Granitové pegmatity Západných Karpát, Slovensko: prehľad vzácnoprvkovej mineralizácie. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 87-88. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Type: AFH
 • ŠIMO, Vladimír** - ZAHRADNIKOVÁ, Barbara. Morphology of Radhostium carpaticum Plicka and Riha, 1989 in new finds from the Outer Western Carpathians (Upper Cretaceous - Eocene flysch deposits of the Biele Karpaty Mountains, Slovakia). In Ichnos, vol. 29, no. 3-4, p. 137-147. ISSN 1042-0940. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/10420940.2023.2182301 Type: ADCA
 • ŠIMO, Vladimír** - TOMAŠOVÝCH, Adam - SCHLŐGL, Ján. Assemblages of trace fossils documenting early recovery after the Toarcian oceanic anoxic event (Western Carpathians, Slovakia). In JURASSIC 2022 : Program, Abstracts and Field Trip Guide. - Budapest : Eötvös Loránd Universtiy, 2022, p. 108. ISBN 978-615-5270-71-0. (11th International Congress on the Jurassic System) Type: AFG
 • ŠTEVKO, Martin** - SEJKORA, J. - DOLNÍČEK, Z. - MIKUŠ, Tomáš - VLASÁČ, Jozef. Chemické zloženie minerálov tetraedritovej skupiny, polybazit-pearceitovej a pyrargyrit-proustitovej série z centrálnej zóny 1. žilného systému na Au-Ag ložisku Kremnica. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 98-103. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Type: AFH
 • TOMAŠOVÝCH, Adam** - KIDWELL, Susan M. - DAI, Ran. A downcore increase in time averaging is the null expectation from the transit of death assemblages through a mixed layer. In Paleobiology, 2023, vol. 49, art. no. PII S0094837322000422. ISSN 0094-8373. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/pab.2022.42 Type: ADCA
 • TOMAŠOVÝCH, Adam** - DUARTE, L. V. - MÜLLER, Tamás - SCHLŐGL, Ján. Stratigraphic changes in shell size of the bivalve harpax spinosus during the Late Pliensbachian and Early Toarcian. In JURASSIC 2022 : Program, Abstracts and Field Trip Guide. - Budapest : Eötvös Loránd Universtiy, 2022, p. 120. ISBN 978-615-5270-71-0. (11th International Congress on the Jurassic System) Type: AFG
 • UHER, Pavel** - ONDREJKA, Martin - BAČÍK, Peter. Minerály monazitovej a zirkónovej superskupiny: princípy nomenklatúry a klasifikácie, štruktúrne a genetické vzťahy. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 107-110. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Type: AFH
 • UHLÍK, Peter** - GREAD, Faisal A. - BIROŇ, Adrián - MAJDAN, Michal - ŠURKA, Juraj - BRČEKOVÁ, Jana - LINTNEROVÁ, Otília. Mineralogicko-petrologická charakterizácia bentonitu z ložiska Michaľany-Lastovce a jeho okolia. In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s. 112-114. ISBN 978-80-8174-071-8. (Vedecká konferencia Geochémia 2023) Type: AFD
 • UHLÍK, Peter** - LEXA, Jaroslav - BIROŇ, Adrián - BRČEKOVÁ, Jana - GREAD, Faisal - ŠURKA, Juraj - KUREKOVÁ, Valéria. Bentonitové ložiská SR (stručný prehľad aktuálnych výsledkov). In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 111-113. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Type: AFH
 • VAJDA, Peter** - CAMACHO, Antonio G. - FERNÁNDEZ, Jose. Benefits and Limitations of the growth inversion approach in volcano gravimetry demonstrated on the revisited 2004–2005 Tenerife unrest. In Surveys in Geophysics, 2023, vol. 44, no. 2, p. 527-554, doi: 10.1007/s10712-022-09738-9. ISSN 0169-3298. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10712-022-09738-9 (Vega č. 2/0006/19 : Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty [Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians]. APVV-19-0150/19 : Nová mapa Bouguerových anomálií alpsko-karpatskej oblasti: nástroj pre gravimetrické a tektonické aplikácie) Type: ADMA
 • VĎAČNÝ, Marek** - MICHALÍK, Jozef. Provenance of quartz debris in the Central Western Carpathians at the end of the Triassic, as indicated by cathodoluminescence colours. In Acta Geologica Polonica, 2023, vol. 73, no. 1, p. 103-114. ISSN 0001-5709. Dostupné na: https://doi.org/10.24425/agp.2022.143595 Type: ADCA
 • VOZÁR, Ján** - BIELIK, Miroslav - BEZÁK, Vladimír. Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska [Geophysical multiparametric modeling of the structure of the earth's crust and upper mantle of Slovakia. VEDA Bratislava, 1-214 (in Slovak)]. Bratislava : vyd. SAV, 2022. 216 s (11.95 AH)., obr. (2.55 AH). ISBN 978-80-224-1939-0 (APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]. APVV-16-0482 : Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska (Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia). Vega č. 2/0006/19 : Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty [Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians]. Vega č. 2/0047/20 : Magnetotelurické modelovanie hlbokých tektonických štruktúr na kontakte Európskej platformy a Karpatského bloku. SASPRO 1497/03/01/ CRITHON3D : Multi-dimenzionálne integrované geofyzikálno-petrologické modelovanie kôry a vrchného plášťa v regióne strednej Európy pomocou štrukturálnej joint inverzie - CRITHON3D (Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians)) Type: AAB
 • VRŠANSKÝ, Peter** - PÁLKOVÁ, Helena - VRŠANSKÁ, Lucia - KOUBOVÁ, Ivana - HINKELMAN, Jan*. Mesozoic origin‑delayed explosive radiation of the cockroach family Corydiidae Saussure, 1864. In Biologia, 2023, vol., no., 32 pp. ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01279-1 Type: ADDA
 • VRŠANSKÝ, Peter** - ARISTOV, Daniil - HAIN, Miroslav - KÚDELOVÁ, Tatiana - KÚDELA, Matúš - METSCHER, Brian - PALKOVÁ, Helena - KÁČEROVÁ, Júlia - HINKELMAN, Jan. Longest-surviving Carboniferous-family insect found in Mesozoic amber. In Biologia, vol., no. 1, p. ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01192-7 Type: ADDA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus