Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Department of Strategic Environmental Analyses of IFE SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • ADAMÍK, Peter** - WONG, Joanna B. - HAHN, Steffen - KRIŠTÍN, Anton. Non-breeding sites, loop migration and flight activity patterns over the annual cycle in the Lesser Grey Shrike Lanius minor from a north-western edge of its range. In Journal of ornithology, 2024, vol. 165, p. 247–256. ISSN 2193-7206. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10336-023-02102-7 Type: ADCA
  • GAJDOŠ, Peter** - ČERNECKÁ, Ľudmila - PURGAT, Pavol - ŠESTÁKOVÁ, Anna. Pannonic salt marshes - important habitats for ground-active spider communities [Panónske slaniská - významné biotopy pre spoločenstvá pozemných pavúkov]. In Arachnologische Mitteilungen/Arachnology Letters, 2023, vol. 66, p. 24-33. (2022: 0.408 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1018-4171. Dostupné na: https://doi.org/10.30963/aramit6604 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Type: ADMB
  • NUHLÍČKOVÁ, S.** - SVETLÍK, Ján - KAŇUCH, Peter - KRIŠTÍN, Anton - JARČUŠKA, Benjamín. Movement patterns of the endemic flightless bush-cricket, Isophya beybienkoi. In Journal of Insect Conservation, 2024, vol. 28, iss. 1, p. 141-150. ISSN 1366-638X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10841-023-00529-0 Type: ADCA
  • PURGAT, Pavol - GAJDOŠ, Peter - ČERNECKÁ, Ľudmila - ŠESTÁKOVÁ, Anna. Pavúky z Červenej knihy Slovenska. In Zoologické dny Ostrava 2024 - Zoological days Ostrava 2024 : Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2024. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2024, s. 180. ISBN 978-80-87189-43-6. Dostupné na internete: https://www.ivb.cz/vyzkum/zoologicke-dny/archiv-sborniky/ (Vega 2/0115/21 : Dlhodobé zmeny znečistenia ovzdušia a ich dopad na ekosystémy/Long-term changes of atmospheric pollution and their impact to ecosystems. Zoologické dny Ostrava 2024) Type: AFG
  • SLEZÁK, Michal** - DOUDA, Jan - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína - JAROLÍMEK, Ivan - KOCHJAROVÁ, Judita - MÁJEKOVÁ, Jana - HRIVNÁK, Richard. Soil toxicity and species dominance rather than nutrient availability drive plant species richness in swamp forests of Central Europe. In Journal of Biogeography, 2024, vol. 51, no. 4, p. 649–658. ISSN 0305-0270. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jbi.14771 Type: ADCA
  • STRMISKOVÁ, Michaela. Skryté vzťahy v lese [The hidden relationships in the forest]. In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2024, roč. 30, č. 1, s. 42-43. ISSN 1335-4000. Type: BDF
  • UJHÁZIOVÁ, Mariana** - SVITKOVÁ, Ivana - UJHÁZY, Karol - HRIVNÁK, Richard - KLIMENT, Ján - MÁLIŠ, František - SLEZÁK, Michal - VALACHOVIČ, Milan - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína. Ecological conditions affect plant species richness of beech forests along an altitudinal gradient. In Plant Biosystems : an international journal dealing with all aspects of plant biology, 2024, vol. 158, no. 1, p. 2-9. ISSN 1126-3504. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/11263504.2023.2285335 (VEGA č. 2/0031/17 : Druhová bohatosť synúzie vyšších rastlín bukových lesov pozdĺž výškového gradientu/Species richness of vascular plants in undestory of beech forests along altitudinal gradient) Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus