Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of History

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BENKO, Juraj. „Štvát se musí!“ : zločiny a tresty radikála Tausika. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 341-353. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • BUZÁSSYOVÁ, Barbora. O počiatkoch budovania občianskej angažovanosti na Slovensku : zo sťažností občanov zaslaných na národné výbory v Bratislave a okolí v 60. rokoch. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 510-520. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • BYSTRICKÝ, Peter. Gregor z Tours o kráľovraždách, Gunthramnovi a Chilperichovi = Gregory of Tours on murders of the kings, and about Gunthramn and Chilperich. In Panovnícka moc v stredoveku : legitimita – atribúty – reprezentanti. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 85-105. ISBN 978-80-224-1976-5. (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku. VEGA 2/0043/20 : Územie Slovenska v kontexte antických prameňov: prehodnotenie, funkcie, stereotypy) Type: AEDA
 • ČIČAJ, Viliam. Theatrum tragicum. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 127-141. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • DEMMEL, József. „Tyranskí manželia“, „jazyčné manželky“, „hundrajúce svokry“ : rodinné konflikty v slovenskej luteránskej komunite v polovici 19. storočia očami farára v Nadlaku. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 182-192. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • DRÁBIK, Jakub. “With courage against the system.” The ideology of the people’s party our Slovakia. In Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, 2023, 5. 1., p. 1-18. ISSN 2573-9646. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/25739638.2022.2164119 (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Type: ADMB
 • DRÁBIK, Jakub. Posledné varovanie zúfalého muža Štefana Luxa. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 322-330. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • DRÁBIK, Jakub. Fašistické hlasy 100 let od pochodu na Řím. In Dějiny a současnost : kulturně historická revue, 2022, roč. 44, č. 8, s. 24-25. ISSN 0418-5129. Recenzia na: Mussolini. Vzestup a pád duceho / Christopher Hibbert. - Praha : Argo, 2020. - ISBN 978-80-257-3349-3. Recenzia na: Fašistické hlasy. Důvěrné dějiny Mussoliniho Itálie / Christopher Duggan. - Praha : Academia, 2022. - ISBN 978-80-200-3287-4. Type: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Jakub Drábik: Dve generácie slovenských historikov o Jozefovi Tisovi. In Knihy na dosah, 2023, 23. marec. ISSN 2729-7624. Dostupné na internete: https://knihynadosah.sk/jakub-drabik-dve-generacie-slovenskych-historikov-o-jozefovi-tisovi/ Type: GII
 • DRUGA, Marek. Panovník ako miles Christi? K otázke (dis)kontinuity christianizačnej politiky kniežaťa Gejzu a kráľa Štefana I. = The Ruler as Miles Christi? On the Question of the (Dis)Continuity of Christianization Policy of Prince Gejza and King Stephen I. In Panovnícka moc v stredoveku : legitimita – atribúty – reprezentanti. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 149-178. ISBN 978-80-224-1976-5. Type: AEDA
 • DRUGA, Marek. Uhorské cesty na východ : vojnové výpravy Arpádovcov na Rusi optikou ruských letopiscov. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 47-57. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • DRUGA, Marek. Od dobývania k spravodlivej vojne : vojna a propaganda v kronikách raného a vrcholného stredoveku. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 35-46. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • DRUGA, Marek. Svätci na Kyjevskej Rusi : obraz bojovníkov Krista v ruských letopisoch. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 17-26. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Childhood Experiences during the War : The Impact of World War I on Children in Bohemia and Hungary. In Variations and Transformations of Childhood in the Bohemian Lands and Slovakia : Proceedings of the Annual Conference of Collegium Carolinum Fischbachau, 7-10 November 2019. Edited by Frank Henschel, Jan Randák, Martina Winkler, Gabriela Dudeková Kováčová. 1st edition. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2023, p. 41-73. ISBN 978-3-525-37318-7. ISSN 2190-1376. (Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia. APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Type: AFA
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. Hadritius György (cca. 1587-1639), Esterházy Miklós nádor főjegyzője. In Sopron vonzásában : ünnepi tanulmányok. - Sopron : Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, 2022, s. 95-102. ISBN 978-963-8327-57-4. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska. VEGA 2/0089/20 : Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén) Type: BEE
 • ĎURČO, Michal. Čo ste (ne)vedeli o Štefanovi Baničovi. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 193-203. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. (Ne)mravy na kráľovskom dvore : životný štýl na dvoroch uhorských Jagelovcov. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 79-87. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • FALISOVÁ, Anna. Úmrtnosť dojčiat na Slovensku v medzivojnovom období a zakladanie detských poradní. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 383-391. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • FIAMOVÁ, Martina. Horúce leto 1953 v obci Kelča : odpor proti kolektivizácii vidieka v Prešovskom kraji. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 478-487. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • FUNDÁRKOVÁ, Anna. Dobre sa oženiť či vydať je polovica úspechu : vzostup rodu Pálffyovcov a jeho sobášna politika. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 1, s. 6-13. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • FUNDÁRKOVÁ, Anna. Štyri tváre Pálffyovcov : najdôležitejší predstavitelia rodu a ich politická kariéra. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 1, s. 14-24. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • FUNDÁRKOVÁ, Anna. Moc a zvádzanie : výnimočná dvorská kariéra Márie Anny Pálffyovej. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 142-155. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • GAUČÍK, Štefan. A szlovákiai magyar történetírás erdményei és feladatai : (avagy folyamatosság és megszakítottság erezetei). In A magyar kisebbségek 100 éve : A Magyar Tudományos Akadémia II. Filozófiai és Történettudományok Osztályának 2022. szeptember 22-23-ai konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változata. - Kolozsvár : Komp-Press, 2023, p. 287-295. ISBN 978-606-773-035-7. (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993) Type: BEE
 • GAUČÍK, Štefan. Pálffyak kontra Andrássyak. Gróf Andrássy Gabriella szerepe egy családi háborúban. In Történeti muzeológiai szemle 20. - Budapest : Magyar Múzeumi Történész társulat, 2019, s. 43-58. ISSN 1588-8207. (APVV-21-0371 : Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska) Type: BEE
 • GAUČÍK, Štefan. „Nariekanie, nadávanie a kliatba“ : sanácia Košickej sporiteľne v roku 1907. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 204-216. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • GAUČÍK, Štefan. Cesta aristokrata k pravicovému extrémizmu : profil grófa Fidéla Pálffyho. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 245-255. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • HALLON, Ľudovít. Imrich Karvaš - národohospodár, ktorý pomohol zaplatiť SNP. In Príbehy 20. storočia, 2022, roč. 5, č. 4, s. 2-4. ISSN 2585-9048. Type: BDF
 • HALLON, Ľudovít. Elektrifikácia s národnostnými problémami : „...Jest důležité, aby ústřední elektrická deska zapínací byla v Praze, aby...bylo lze vypojiti iredentisti, revoltujúcí proti státní správě...“. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 392-401. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • HALLON, Ľudovít. Sambucus z Trnavy: priekopník humanistickej vzdelanosti v Európe. In Aktuality.sk, 5. 2. 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/LPsDfyR/sambucus-z-trnavy-priekopnik-humanistickej-vzdelanosti-v-europe/ Type: GHG
 • Variations and Transformations of Childhood in the Bohemian Lands and Slovakia : Proceedings of the Annual Conference of Collegium Carolinum Fischbachau, 7-10 November 2019. Edited by Frank Henschel, Jan Randák, Martina Winkler, Gabriela Dudeková Kováčová. 1st edition. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2023. 230 p. Bad Wiesser Tagungen des Collegium Carolinum, Band 42. ISBN 978-3-525-37318-7. ISSN 2190-1376 Type: FAI
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. „Predo mnou je oheň a za mnou voda“ : strastiplná cesta bardejovského vyslanca do Ríma na prelome rokov 1494 a 1495. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 69-78. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • HOLEC, Roman - LUKÁČOVÁ, Alexandra. Európsky rod v slovenskom svete : rod Friesenhof a Oldenburg 1789 – 1945. Recenzenti: Jan Županič, Daniel Hupko. 1. vyd. Bratislava : Slovart, 2023. 342 s. ISBN 978-80-556-4745-6 (APVV-21-0371 : Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia) Type: AAB
 • HOMOĽA, Tomáš. Vláda „proti Bohu a prirodzenej spravodlivosti“: K otázke (ne)legitímnosti panovania Mateja Korvína = Rule „against God and natural justice“: On the question of (i)legitimacy of the reign of Matthias Corvinus. In Panovnícka moc v stredoveku : legitimita – atribúty – reprezentanti. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 287-303. ISBN 978-80-224-1976-5. (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Type: AEDA
 • HOMOĽA, Tomáš. Mohol sa Matej Korvín stať rímsko-nemeckým cisárom? In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 58-68. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • HUDÁČEK, Pavol. Turčianski a liptovskí populi v kráľovskom privilégiu Bela IV. z roku 1257 = The populi from Turiec and Liptov in the royal privilege of Béla IV from 1257. In Panovnícka moc v stredoveku : legitimita – atribúty – reprezentanti. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 197-238. ISBN 978-80-224-1976-5. (Vega 2/0028/22 : Stredoveká spoločnosť v Uhorsku (štruktúra, koexistencia a konfrontácia sociálnych skupín do konca 13. storočia. APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Type: ABB
 • HUDÁČEK, Pavol. The royal forests of the Árpáds in the eleventh and twelfth centuries. In Journal of Medieval History, 15. 03. 2023, p. 1-26. ISSN 0304-4181. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/03044181.2023.2189605 (Vega 2/0028/22 : Stredoveká spoločnosť v Uhorsku (štruktúra, koexistencia a konfrontácia sociálnych skupín do konca 13. storočia. APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Type: ADEB
 • JANURA, Tomáš. Anarchia medzi pánmi z Michaloviec na panstve Vinné. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 98-111. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • JANURA, Tomáš. Ekonomické pozadie fungovania operného a hudobného života na dvore Jána Nepomuka Erdődyho = The economic background on how opera and musical life operated at the court. In Vplyv šľachtických rodov na európske kultúrne dedičstvo : zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie konanej v rámci projektu TREASURES Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT v Smoleniciach, 15. – 16. novembra 2022. Zostavovateľ: Edita Bugalová. - Bratislava : Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum, 2022, s. 84-95. ISBN 978-80-8060-535-3. Type: BEF
 • KODAJOVÁ, Daniela. Andrej Sládkovič a Memorandum národa slovenského = Andrej Sládkovič and the Memorandum of the Slovak Nation. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2023, roč. 70, č. 1, s. 86-94. ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.1.7 (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Type: ADFB
 • Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012) [Historical journal]. Hlavný redaktor Adam Hudek (od r. 2022). Bratislava : Slovak Academic Press, 1952-. Bibliographic Index, IBSS, PIO, IBZ, IBR, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), CCC. Od roku 2015 vychádza HČ 5x do roka (č.5 v angl.). ISSN 0018-2575 Type: FAI
 • KOWALSKÁ, Eva. Z Bytčice a Uhrovca do Bučian, Trnavy a Prešporku: kultúrne aktivity Zayovcov a Calisiovcov v 18. – prvej polovici 19. storočia = From Bytčica and Uhrovec to Bučany, Trnava and Pressburg: the cultural activities of the Zay and Calisius families in the 18th and first half of the 19th century. In Vplyv šľachtických rodov na európske kultúrne dedičstvo : zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie konanej v rámci projektu TREASURES Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT v Smoleniciach, 15. – 16. novembra 2022. Zostavovateľ: Edita Bugalová. - Bratislava : Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum, 2022, s. 191-202. ISBN 978-80-8060-535-3. (APVV - 19 - 0524 : Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020) Type: BEF
 • KRAJČÍR, Lukáš. Matičiar proti matičiarovi : funkcionári, zamestnanci a členovia MS v protifašistickom a protiľudáckom odboji. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 369-382. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • KRAJČÍR, Lukáš. V Matici to nemali ľahké : národnostné minority v MS v rokoch 1918 – 1945. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 310-321. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. The Provision for and Education of Children in Orphanages in the Kingdom of Hungary during the Early Period of Their Existence (1750-1850). In Variations and Transformations of Childhood in the Bohemian Lands and Slovakia : Proceedings of the Annual Conference of Collegium Carolinum Fischbachau, 7-10 November 2019. Edited by Frank Henschel, Jan Randák, Martina Winkler, Gabriela Dudeková Kováčová. 1st edition. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2023, p. 13-39. ISBN 978-3-525-37318-7. ISSN 2190-1376. (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918). APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku) Type: AFA
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Život za múrmi špitála : obyvatelia Széchényi-Kollonichovho špitála v Bratislave v 18. storočí. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 156-168. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • LENGYELOVÁ, Tünde. A krónikás bíró, Hain Gáspár. In Sopron vonzásában : ünnepi tanulmányok. - Sopron : Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, 2022, s. 137-144. ISBN 978-963-8327-57-4. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska. VEGA č. 2/0086/20 : Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy) Type: BEE
 • LONDÁK, Miroslav. Príbeh povojnového Slovenska a jeho hospodárstva = The Story of Postwar Slovakia´s Economy. Recenzenti: Jaroslav Husár, Zdeněk Jirásek, Peter Weiss. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022. 216 s. ISBN 978-80-224-1972-7 (Vega č. 2/0087/21 : Slovensko v 60. rokoch 20. storočia a v období normalizácie. Domáci vývoj a jeho zahranično-politické súvislosti) Type: AAB
 • LYSÁ, Žofia. Panovnícka moc a smrť arpádovských kráľov = The Monarchy and the Death of the Árpád-dynasty kings. In Panovnícka moc v stredoveku : legitimita – atribúty – reprezentanti. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 179-195. ISBN 978-80-224-1976-5. (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Type: AEDA
 • LYSÁ, Žofia. Namiesto záveru : Nevracajme sa do stredoveku! : pokroky v liečbe rakoviny prsníka. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 548-560. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • MACHO, Peter. O tom, ako prešibaný učiteľ zo Štrby zapríčinil, že Bencúr Matej z Jasenovej do sveta neodišiel, ale školské dietky múdrosti ľudskej priúčal. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 226-232. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • MANNOVÁ, Elena. Zlaté ozubené koleso a výhodnosť spolupráce : Komu prekážali pragmatickí rotariáni? In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 402-412. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • International bibliography of historical sciences : [medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 87. 2018. Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Veronika Pauková ... [et al.]. Berlin : De Gruyter Oldenbourg, 2023. 417 p. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/9783110774115. ISBN 978-3-11-077403-0. ISSN 0074-2015 Type: FAI
 • MICHÁLEK, Slavomír. Spor o oceľovú valcovňu v rokoch 1951 – 1954. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 440-454. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Ako si Československo privlastnilo majetok IBM. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 455-464. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Kennan a Kissinger, dve šedé eminencie Washingtonu. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 498-509. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Limity bipolárneho sveta v 50. rokoch 20. storočia. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 465-477. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Európski pešiaci Kremľa. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 488-497. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Povojnový svet a Československo v ňom. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 415-427. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Pozadie československého odmietnutia Marshallovho plánu. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 428-439. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Milan Hodža vs. Henry A. Kissinger : prípad súdnej žaloby Franka Vaceka z roku 1975. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 521-531. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022. 571 s. Svet vedy. ISBN 978-80-224-1982-6 (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Type: FAI
 • MICHÁLEK, Slavomír. Pohnutý osud československého menového zlata. In Aktuality.sk, 1. 1. 2023, nestr. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/RZPwkCz/pohnuty-osud-ceskoslovenskeho-menoveho-zlata/ Type: GHG
 • MICHÁLEK, Slavomír. Úvod : ZOH v Squaw Valley, Harlem Globetrotters a neter prezidenta Novotného. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 11-13. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: GII
 • MLYNEKOVÁ, Barbora. Pierre de Coubertin sa narodil pred 160 rokmi : olympijské hry vzkriesil francúzsky aristokrat. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 1, s. 52-56. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • MLYNEKOVÁ, Barbora. Olympijský príbeh jedného muža : zážitky Jiřího Gutha z cesty a Hier III. olympiády v Amerike. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 217-225. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • OSYKOVÁ, Linda. Nech žije Československá republika! : oslavy 10. výročia vzniku Československej republiky na Slovensku. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 269-279. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • OSYKOVÁ, Linda. Umenie, karikatúra, gýč v predvolebnej kampani : vizuálna agitácia pred parlamentnými voľbami na Slovensku v medzivojnovom období. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 292-309. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • PAUKOVÁ, Veronika. Dcéra Kysučana ohúrila svet : hollywoodska hviezda Pola Negri. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 256-268. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • PAUKOVÁ, Veronika. Bojovník za nezávislosť Indie zavítal v roku 1938 aj do Bratislavy : Aký bol vzťah Džaváharlála Néhrúa k Československu? In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 331-340. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • POLÁČKOVÁ, Zuzana. Na krásnom modrom Dunaji… : rakúska židovská emigrácia do ČSR v medzivojnovom období. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 235-244. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • POSCH, Martin. Mýty živé dodnes. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 13, s. 16-17. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Mýtus a kult Jozefa Tisa / Anton Hruboň. - Bratislava : Paradigma Publishing, 2022. - ISBN 978-80-973678-5-5. Type: EDI
 • POSCH, Martin. Ako pochopiť holokaust. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 13, s. 17. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Prečo? Ako pochopiť holokaust / Peter Hayes. - Bratislava : Mamaš, 2022. - ISBN 978-80-8268-036-5. Type: EDI
 • SABOL, Miroslav. Motorizácia : budovanie cestnej infraštruktúry na Slovensku. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2023, roč. 22, č. 1, s. 18-25. ISSN 1335-8316. Type: BDF
 • SABOL, Miroslav. Bizarné kriminálne prípady, alebo všedná práca vyšetrovateľov : kriminalita na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 354-368. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • SCHVARC, Michal. Masový vrah s univerzitným diplomom : kariéra Otta Ohlendorfa. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 280-291. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • STEINHÜBEL, Ján. Rozsah vznikajúcej panovníckej moci. Ľudia a územie = The extent of the emerging ruling power. People and territory. In Panovnícka moc v stredoveku : legitimita – atribúty – reprezentanti. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 45-84. ISBN 978-80-224-1976-5. Type: ABB
 • STEINHÜBEL, Ján - ŠTEFÁNIK, Martin. Panovnícka moc, jej vývoj a premeny od Veľkej Moravy po Jagelovcov = Die Entwicklung und Wandlungsformen der Herrscherrmacht von Großmähren bis in die Jagellonenzeit. In Panovnícka moc v stredoveku : legitimita – atribúty – reprezentanti. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 9-44. ISBN 978-80-224-1976-5. (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku. VEGA 2/0089/20 : Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén) Type: ABB
 • SZEGHYOVÁ, Blanka. Poklesky a zločiny mešťanov : zo súdnych zápisníc našich miest v 16. storočí. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 88-97. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • ŠOLTÉS, Peter. Sina – tri generácie obchodníkov, bankárov a mecénov. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 171-181. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • ŠTEFÁNIK, Martin. Prvý kremnický komorský gróf Leopold – Hyppolitus ako predstaviteľ kráľovskej moci za Karola Róberta z Anjou a Ľudovíta Veľkého = Erster Kammergraf von Kremnitz - Leopold /Hyppolitus als Repräsentant der königlichen Macht unter den Königen Karl I. und Ludwig dem Großen von Anjou. In Panovnícka moc v stredoveku : legitimita – atribúty – reprezentanti. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 265-275. ISBN 978-80-224-1976-5. (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku. VEGA 2/0089/20 : Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén) Type: AEDA
 • ŠTEFÁNIK, Martin. Otrava alebo smrť v dôsledku infekcie? : Bianca Cappello a florentskí Mediciovci. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 112-126. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • Panovnícka moc v stredoveku : legitimita – atribúty – reprezentanti. Zostavovatelia: Martin Štefánik, Ján Steinhübel ; recenzenti: Juraj Šedivý, Martin Nodl. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022. 383 s. ISBN 978-80-224-1976-5 (Vega 2/0028/22 : Stredoveká spoločnosť v Uhorsku (štruktúra, koexistencia a konfrontácia sociálnych skupín do konca 13. storočia. APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Type: FAI
 • ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. Mečiar, Klaus a Československo : ako sa vyznať v spomienkach hlavných protagonistov 30 rokov po rozpade Československa. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 532-547. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
 • VALENT, Jaroslav - FUNDÁRKOVÁ, Anna. Silné ženy v neľahkých časoch : tri pálffyovské grófky, ktoré stáli pri rodovom vzostupe. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 1, s. 28-35. ISSN 1335-6550. Type: GII
 • ZAJAC, Oliver. Aj v kaštieli v Brodzanoch sa písali veľké dejiny. In HistoryLab : informačný portál o histórii, 2023, 29. 3., nestr. ISSN 2729-9287. Recenzia na: Európsky rod v slovenskom svete : Rod Friesenhof a Oldenburg 1789 – 1945 / Roman Holec, Alexandra Lukáčová. - Bratislava : Slovart, 2023. - ISBN 978-80-556-4745-6. Dostupné na internete: https://historylab.dennikn.sk/recenzie/aj-v-kastieli-v-brodzanoch-sa-pisali-velke-dejiny/ Type: EDI
 • ZAVACKÁ, Marína. Vtedy, keď zomreli Stalin a Gottwald. Smútočné verše a hlásenia udavačov z marca 1953. In Denník N, 2023, 3. 3. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3264810/vtedy-ked-zomreli-stalin-a-gottwald-smutocne-verse-a-hlasenia-udavacov-z-marca-1953/?ref=list Type: BDF
 • ZUPKA, Dušan. Uhorskí panovníci a kráľovská moc v diele Historia Salonitana = Hungarian rulers and royal power according to Historia Salonitana. In Panovnícka moc v stredoveku : legitimita – atribúty – reprezentanti. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 239-250. ISBN 978-80-224-1976-5. (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Type: AEDA
 • ZUPKA, Dušan. Tajomní nežidia, čo prijali židovskú vieru : Ako sa Chazari dostali k judaizmu? In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 27-34. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus