Information Page of SAS Organisation

Institute of Geography

Publications in 2020

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BALAŽOVIČ, Ľ. - BARKA, Ivan - BUCHA, Tomáš - FERANEC, Ján - GOGA, Tomáš - KOPECKÁ, Monika - OŤAHEĽ, Ján - PAJTÍK, Jozef - PAPČO, Juraj - PASTOREK, P. - RUSNÁK, Miloš - SAČKOV, I. - SVIČEK, Michal - SZATMÁRI, Daniel - ZVERKOVÁ, A. Remote Sensing. In Space Research in Slovakia 2018 - 2019 : Slovak Academy of Sciences, COSPAR, Slovak National Committee. Eds. Ivan Dorotovič, Ján Feranec. - Hurbanovo : Slovak Central Observatory Hurbanovo, 2020, s. 39-69. ISBN 978-80-89998-09-8. Type: BEF
 • BUŠA, Jaroslav** - RUSNÁK, Miloš* - KUŠNIRÁK, Dávid - GREIF, Vladimír - BEDNARIK, Martin - PUTIŠKA, René - DOSTÁL, Ivan - SLÁDEK, Ján - RUSNÁKOVÁ, Daniela. Urban landslide monitoring by combined use of multiple methodologies - a case study on Sv. Anton town, Slovakia. In Physical Geography, 2020, vol. 41, no. 2, p. 169-194. ISSN 0272-3646. Dostupné na internete: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02723646.2019.1630232>(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny). Type: ADCA
 • BUŠA, Jaroslav - TORNYAI, Rudolf - BEDNARIK, Martin - GREIF, Vladimír - RUSNÁK, Miloš. Hodnotenie zosuvného hazardu pomocou multivariačnej a bivariačnej štatistickej analýzy v Košickej kotline (Západné Karpaty) = Landslide hazard assessment using bivariate and multivariate statistical analysis in Košická kotlina basin (Western Carpathians). In Geografický časopis, 2019, roč. 71, č. 4, s. 383-405. (2018: 0.216 - SJR, Q3 - SJR). (2019 - SCOPUS). ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/12201030Busa%20et%20al..pdf>(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny. APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]). Type: ADNB
 • Space Research in Slovakia 2018 - 2019 : Slovak Academy of Sciences, COSPAR, Slovak National Committee. Eds. Ivan Dorotovič, Ján Feranec. Hurbanovo : Slovak Central Observatory Hurbanovo, 2020. 84 s. ISBN 978-80-89998-09-8. Type: FAI
 • FERANEC, Ján. Prístupová cesta Slovenskej republiky do Európskej vesmírnej agentúry. Rec. Ján Slezák, Ján Svoreň. In Slovenské vesmírne odysey : (spomienky a prognózy pri príležitosti 20. výročia slovenského letu na stanicu Mir). Eds. Štefan Luby, Branislav Peťko ; rec. Ján Slezák, Ján Svoreň. - Bratislava : Veda, 2020, s. 89-102. ISBN 978-80-224-1803-4. Type: BEF
 • FERANEC, Ján. Current land cover/land use (LC/LU) activities in the Institute of Geography, Slovak Academy of Science (IG SAS) in Bratislava, Slovak Republik. In IGU-LUCC Newsletter, 2020, no. 20, p. 20. ISSN 1345-4196. Type: GII
 • GOGA, Tomáš - FERANEC, Ján - BUCHA, Tomáš - RUSNÁK, Miloš - SAČKOV, I. - BARKA, Ivan - KOPECKÁ, Monika - PAPČO, Juraj - OŤAHEĽ, Ján - SZATMÁRI, Daniel - PAZÚR, Róbert - SEDLIAK, Maroš - PAJTÍK, Jozef - VLADOVIČ, Jozef. A Review of the Application of Remote Sensing Data for Abandoned Agricultural Land Identification with Focus on Central and Eastern Europe. In Remote Sensing : Open Access Journal, 2019, vol. 11, no. 23, art. no. 2759. (2018: 4.118 - IF, Q1 - JCR, 1.430 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 2072-4292. Type: ADCA
 • HENCELOVÁ, Petra - BILKOVÁ, Kristína. Stolovanie v komunitných záhradách: nová výzva alternatívnej spotreby. Rec. A. Dubcová, M. Horňák. In KRIŽAN, František. Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme : lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 203-216. ISBN 978-80-223-4861-4.(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách). Type: ABD
 • HENCELOVÁ, Petra - KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína. Farmárske trhy v Bratislave : ilúzie vs. realita. Rec. A. Dubcová, M. Horňák. In KRIŽAN, František. Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme : lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 189-201. ISBN 978-80-223-4861-4.(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách). Type: ABD
 • HENCELOVÁ, Petra - KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína. Klasifikácia a funkcia komunitných záhrad v meste (prípadová štúdia z Bratislavy) = Classification and Function of Community Gardens in the City (Case Study from Bratislava). In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2020, roč. 52, č. 1, s. 51-81. ISSN 0049-1225. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/01300918Hencelova%20-%20Krizan%20-%20Bilkova%201-2020.pdf>(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách). Type: ADDA
 • HOLEC, Juraj - FERANEC, Ján - ŠŤASTNÝ, Pavel - SZATMÁRI, Daniel - KOPECKÁ, Monika - GARAJ, Marcel. Evolution and assessment of urban heat island between the years 1998 and 2016: case study of the cities Bratislava and Trnava in western Slovakia. In Theoretical and Applied Climatology. ISSN 0177-798X. Type: ADCA
 • HUBA, Mikuláš. (Seba)reflexia ochrancov prírody a krajiny v prostredí Slovenského ochranárskeho snemu. In O Slovensku otvorene a nahlas: ochranárske SOS. - Bratislava : Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v spolupráci so Slovenským ochranárskym snemom, 2019, s. 223-252. ISBN 978-80-970522-4-9.(Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)). Type: BBB
 • O Slovensku otvorene a nahlas: ochranárske SOS. Zost. Mikuláš Huba, Ľubica Trubíniová. Bratislava : Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v spolupráci so Slovenským ochranárskym snemom, 2019. 253 s. ISBN 978-80-970522-4-9. Type: FAI

  Citácie:
  [6] LACINOVÁ, Ľuba. SOS! Otvorene a nahlas o Slovensku: kniha týždňa. In Pravda, roč. 30, príloha Víkend (11.1.2020), s. 44. ISSN 1335-4051.

 • HUBA, Mikuláš - MIKO, Ladislav. Potrebujeme zásadne ozdraviť našu krajinu. In Krásy Slovenska, 2020, roč. 97, č. 1-2, s. 4-7. ISSN 0323-0643. Type: GII
 • HUBA, Mikuláš. Čo strany núkajú životnému prostrediu : rebríček strán z hľadiska environmentálnych politík. In SME, 2020, roč. 28, č. 35, s. 11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • HUBA, Mikuláš - BARÁT, Andrej. Huba: Nesnažíme sa zvrátiť katastrofu. Práve naopak. In Pravda, 2020, roč. XXX, č. 38, príloha Víkend, s.14-16. ISSN 1335-4051. Type: GII
 • HUBA, Mikuláš. Sú veci, o ktoré stojí za to sa usilovať : podľa Erazima Koháka bol masarykovský ideál vyznaním viery. In SME, 2020, roč. 28, č. 44, príloha Fórum, s. 11-12. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • HUBA, Mikuláš. Aký bude program pre životné prostredie : úspešná vláda musí spolupracovať s verejnosťou. In SME, 2020, roč. 28, č. 67, s. 19. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • HUBA, Mikuláš. Koronavírus predstavuje nádej na novú spoločenskú zmluvu. In SME, 7. 4. 2020, roč. 28, komentáre online. ISSN 1335-440X. Dostupné na internete: <https://komentare.sme.sk/c/22370698/koronavirus-predstavuje-nadej-na-novu-spolocensku-zmluvu.html>. Type: GII
 • HUBA, Mikuláš. Kríza ako výzva na zelenú obnovu : čo dlhoroční ochranári privítali a čo im stále chýba. In SME, 2020, roč. 28, č. 94, s. 9. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • IRA, Vladimír - MATLOVIČ, René. Wyzwania dla przyszłych kierunków rozwoju geografii człowieka. In Przegląd Geograficzny : Polish Geographical Review, 2019, vol. 91, spec. issue, p. 77-84. (2018: 0.178 - SJR, Q3 - SJR). (2019 - SCOPUS). ISSN 0033-2143.(Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia). Type: ADEB
 • KITA, Pavol - KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína - ZEMAN, Milan - SIVIČEK, Tomáš. Comparison of grocery shopping behaviour of Slovak residents on the Slovak-Austrian border: an empirical study - Hainburg and der Donau. In E a M: Ekonomie a Management, 2020, vol. 23, no. 1, p. 215-230. ISSN 1212-3609. Dostupné na internete: <https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/154711/EM_1_2020_15.pdf?sequence=1&isAllowed=y>(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách). Type: ADMA
 • KOPECKÁ, Monika - SZATMÁRI, Daniel. Agricultural Landscape Changes based on LPIS Data in the Pezinok and Senec Districts, Slovakia. Rec. M. Šantrůčková, J. Frajer. In Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World. Volume XIV. - Asahikawa : International Geographical Union Commission on Land Use/Cover Change : Hokkaido University of Education, 2019, s. 123-133. ISBN 978-4-907651-15-2. Dostupné na internete: <http://lucc.zrc-sazu.si/Portals/31/Atlases/XIV/atlas_luccXIV_kopecka.pdf>(Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny). Type: ABC
 • KOPECKÁ, Monika. Úspešná reprezentácia Slovenska na medzinárodnom kole súťaže Barbara Petchenik Children´s World Map Competition = Succesful representation of Slovakia in Barbara Petchenik Children´s World Map Competition. In Kartografické listy, 2019, roč. 27, č. 2, s. 90-93. ISSN 1336-5274. Dostupné na internete: <https://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/archiv/KL27/8.pdf>. Type: GII
 • KOPECKÁ, Monika. Publications Krajinná pokrývka Slovenska a jej zmeny v období 1990 - 2012. In IGU-LUCC Newsletter, 2020, no. 20, p. 16. ISSN 1345-4196. Type: GII
 • KRIŽAN, František - KUNC, Josef - BILKOVÁ, Kristína. Mestský maloobchod : katedrály spotreby. Rec. A. Dubcová, M. Horňák. In KRIŽAN, František. Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme : lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 95-114. ISBN 978-80-223-4861-4.(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách). Type: ABD
 • KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína - HENCELOVÁ, Petra. Maloobchod a spotreba. Rec. A. Dubcová, J. Kita, J. Kunc. In GURŇÁK, Daniel. 30 rokov transformácie Slovenska. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 309-336. ISBN 978-80-223-4859-1.(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách). Type: ABD
 • MATLOVIČ, René** - MATLOVIČOVÁ, Kvetoslava - VLČKOVÁ, Viera. Language of Rusyns in Slovakia: Controversies, Vagaries, and Rivalry of Codification Discourses. In Handbook of the Changing World Language Map. - Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2020, p. 1155-1170. ISBN 978-3-030-02437-6.(Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia). Type: ABC
 • MATLOVIČ, René** - MATLOVIČOVÁ, Kvetoslava. First and second order discontinuities in world geographical thought and their primary reception in Slovak geography. In Folia geographica, 2020, roč. 62, no. 1, s. 52-76. ISSN 1336-6157. Dostupné na internete: <unipo.sk/public/media/36024/556-FIRST%20AND%20SECOND%20ORDER%20DISCONTINUITIES%20IN%20WORLD%20GEOGRAPHICAL%20FIRST%20AND%20SECOND%20ORDER%20DISCONTINUITIES%20IN%20WORLD%20GEOGRAPHICAL.pdf>(Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia). Type: ADFB
 • MICEK, Ondrej - FERANEC, Ján - ŠTYCH, Přemysl. Land Use/Land Cover Data of the Urban Atlas und the Cadastre of Real Estate: an Evaluation Study in the Prague Metropolitan Region. In Land, 2020, vol. 9, no. 5, art. no. 153 [s. 1-27]. ISSN 2073-445X.(APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny. Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny). Type: ADEB
 • MICHÁLEK, Anton. Sociálne disparity a chudoba. Rec. A. Dubcová, J. Kita, J. Kunc. In GURŇÁK, Daniel. 30 rokov transformácie Slovenska. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 369-392. ISBN 978-80-223-4859-1.(Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch). Type: ABD
 • OPRAVIL, Šimon - BILKOVÁ, Kristína - KRIŽAN, František - HENCELOVÁ, Petra. Identifikácia potravinových púští na vidieku. Rec. A. Dubcová, M. Horňák. In KRIŽAN, František. Kde nakupujeme, čo nakupujeme a prečo nakupujeme : lokality maloobchodu a spotreby a správanie spotrebiteľov. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 75-94. ISBN 978-80-223-4861-4.(APVV-16-0232 : Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách). Type: ABD
 • OŤAHEĽ, Ján - MATLOVIČ, René - MATLOVIČOVÁ, Kvetoslava - MICHAELI, Eva - VILČEK, Jozef. Critical approaches, integration of research and relevance of geography. In Geografický časopis, 2019, roč. 71, č. 4, s. 341-361. (2018: 0.216 - SJR, Q3 - SJR). (2019 - SCOPUS). ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/12200933Otahel%20et%20al..pdf>(Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia). Type: ADNB
 • RIŠOVÁ, Katarína. Úloha geografie vo výskume udržateľnej mestskej mobility = The role of geography in the sustainable urban mobility research. In Geografická revue, 2019, vol. 15, no. 2, s. 4-16. ISSN 1336-7072. Dostupné na internete: <https://www.fpv.umb.sk/geo-revue/publikovane-cisla/2019/2-2019/2019-15-2-4-16.html>(Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia). Type: ADFB
 • RIŠOVÁ, Katarína** - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Gender differences in a walking environment safety perception: A case study in a small town of Banská Bystrica (Slovakia). In Journal of Transport Geography, 2020, vol. 85, art. no. 102723. ISSN 0966-6923.(Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách). Type: ADMA
 • RUSNÁK, Miloš** - KAŇUK, Ján - KIDOVÁ, Anna - ŠAŠAK, Ján - LEHOTSKÝ, Milan - PÖPPL, Ronald - ŠUPINSKÝ, Jozef. Channel and cut-bluff failure connectivity in a river system: Case study of the braided-wandering Belá River, Western Carpathians, Slovakia. In Science of the Total Environment, 2020, vol. 733, art. no. 139409. ISSN 0048-9697. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720329260?via%3Dihub>(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny). Type: ADEB
 • ŠUŠKA, Pavel. Mikloš sa bojí limitov rastu. In SME, 2020, roč. 28, č. 16, s. 8. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • ŠUŠKA, Pavel. Všímajme si skutočné otepľovanie. In SME, 2020, roč. 28, č. 40, s. 8. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • ŠVEDA, Martin - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - ZUBRICZKÝ, Gabriel. Bytová výstavba. Rec. A. Dubcová, J. Kita, J. Kunc. In GURŇÁK, Daniel. 30 rokov transformácie Slovenska. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 143-168. ISBN 978-80-223-4859-1.(APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy. Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch). Type: ABD
 • VÝBOŠŤOK, Ján - MICHÁLEK, Anton. Priestorová dimenzia príjmových nerovností: teória, koncepty a metódy = Spatial dimension of income inequality: theories, concepts and methods. In Geografický časopis, 2020, roč. 72, č. 2, s. 107-129. ISSN 0016-7193. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/05261220Vybostok,%20Michalek.pdf>(Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch. APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy). Type: ADFB

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus