Information Page of SAS Organisation

Institute of Geography

Publications in 2019

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
  • HANUŠIN, Ján - LACIKA, Ján. Krajinárske a historické aspekty zmien lazníckej kultúrnej krajiny na príklade katastrálneho územia obce Hrušov v okrese Veľký Krtíš = Landscape and historical aspects of scattered settlement cultural landscape changes - example of the Hrušov cadastral area in the Veľký Krtíš District. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2018, roč. 52, č. 4, s. 233-240. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <http://147.213.211.222/sites/default/files/ZP_2018_04_233_240_Hanusin_Lacika.pdf>(Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)). Type: ADFB
  • IRA, Vladimír. Impact of Rural Restructuring on the Time-Space Behavioural Patterns in a Marginal Area. In Rural areas between regional needs and global challenges : transformation in rural space. - Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2019, p. 17-29. ISBN 978-3-030-04392-6. ISSN 2367-0002.(Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia. Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)). Type: ABC
  • MICHÁLEK, Anton - VÝBOŠŤOK, Ján. Economic Growth, Inequality and Poverty in the EU. In Social Indicators Research, 2019, vol. 141, no. 2, p. 611-630. (2019 - Current Contents, WOS, Scopus). ISSN 0303-8300. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11205-018-1858-7.pdf>(Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch). Type: ADCA
  • RUSNÁK, Miloš - KIDOVÁ, Anna. Recentné morfologické zmeny slovenských vodných tokov Belá a Ondava v Západných Karpatoch od druhej polovice 20. storočia = Recent morphological changes of the Slovak rivers Belá and Ondava in Western Carpathians since the second half of the 20th century. In Geographia Cassoviensis, 2018, roč. 12, č. 2, s. 195-211. (2018 - WOS, SCOPUS). ISSN 1337-6748. Dostupné na internete: <https://geografia.science.upjs.sk/images/geographia_cassoviensis/articles/GC-2018-12-2/5Rusnak_Kidova_195-211.pdf>(Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny). Type: ADNB
  • SOLÍN, Ľubomír - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Flood Risk of Municipalities in Upper Basins of Slovakia. In Water Resources in Slovakia: Part II : climate Change, Drought and Floods. - Cham : Springer International Publishing AG, 2019, p. 173-193. ISBN 978-3-319-92864-7. ISSN 1867-979X. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F698_2017_173.pdf>(Vega č. 2/0038/15 : Hodnotenie povodňového rizika a jeho integrovaný manažment na regionálnej úrovni). Type: ABC
  • SOLÍN, Ľubomír. Flood Hazard in a Mountainous Region of Slovakia. In Water Resources in Slovakia: Part II : climate Change, Drought and Floods. - Cham : Springer International Publishing AG, 2019, p. 147-172. ISBN 978-3-319-92864-7. ISSN 1867-979X. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F698_2017_172.pdf>(Vega č. 2/0038/15 : Hodnotenie povodňového rizika a jeho integrovaný manažment na regionálnej úrovni). Type: ABC
  • ŠUŠKA, Pavel. Akú hodnotu má bývanie? In Kapitál, 2018, roč. 2, č. 12, s. 15. ISSN 2585-7851. Type: GII

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus