Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Physics

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ADACHI, Yuuki - BRNDIAR, Ján - KONÔPKA, M. - TURANSKÝ, Robert - ZHU, Qiang - WEI, Huan Fei - SUGAWARA, Yasuhiro - KANTOROVICH, Lev - ŠTICH, Ivan - LI, Yanjun. Tip-activated single-atom catalysis: CO oxidation on Au adatom on oxidized rutile TiO2 surface. In Science Advances, 2023, vol. 9, no. 39, art. no. eadi4799. (2022: 13.6 - IF, Q1 - JCR, 4.598 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2375-2548. Dostupné na: https://doi.org/10.1126/sciadv.adi4799 Type: ADCA
 • ARAÚJO, Mateus - HUBER, Marcus - NAVASCUÉS, Miguel - PIVOLUSKA, Matej - TAVAKOLI, Armin. Quantum key distribution rates from semidefinite programming. In Quantum : the open journal for quantum science, 2023, vol. 7, p. 1019. (2022: 6.4 - IF, Q1 - JCR, 2.702 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2521-327X. Dostupné na: https://doi.org/10.22331/q-2023-05-24-1019 (VEGA 2/0136/19 : Benchmark Kvantových počítačov prístupných cez Klaud (BeKvaK)) Type: ADCA
 • BALOG, Martin - KRÍŽIK, Peter - ŠVEC, Peter Jr. - OROVČÍK, Ľubomír - DVORAK, Jiří - BAJANA, Otto - KRAJCOVIC, Jozef - DRIENOVSKY, Marian - NOSKO, Martin**. In-situ Al-AlN metal matrix composites fabricated industrially at a large scale. In MATRIB 2023 MATERIALS, TRIBOLOGY, RECYCLING : Book of Abstracts. - Záhreb : HDMT- Hrvatsko Društvo za Materijale i Tribologiju, 2023, p. 9. ISSN 1848-5340. (MATRIB 2023 MATERIALS, TRIBOLOGY, RECYCLING : International Conference. SK-CN-21-0012 : Vysokopevné Al-AlN kompozity pre aplikácie pri zvýšených teplotách. VEGA č. 2/0143/20 : Štúdium creepových vlastnosti PM Al–Al2O3 kompozitov pomocou small punch testing metódy. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Type: AFG
 • BALOGH, Róbert - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - TOKÁR, Kamil - DANKO, Martin**. The synthesis and spectral study of thiazolo[5,4-d]thiazole based small molecules using 1,3,4-oxadiazole as a linker for organic electronics. In Journal of Photochemistry and Photobiology. A: chemistry, 2023, vol. 434, no. 1, art. no. 114217, [11] p. (2022: 4.3 - IF, Q2 - JCR, 0.678 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1010-6030. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2022.114217 Type: ADCA
 • BARTOŠ, Erik - DUBNIČKA, Stanislav** - DUBNIČKOVÁ, Anna Zuzana. Search for Damped Oscillating Structures from Charged Pion Electromagnetic Form Factor Data. In Dynamics, 2023, vol. 3, no. 1, p. 137-151. ISSN 2673-8716. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/dynamics3010009 (VEGA 2/0105/21 : Využitie SU(3) symetrie a analytičnosti na nové teoretické vyhodnotenie g-2 anomálie, predpovedanie správania sa hyperónových elektromagnetických formfaktorov a vyhodnotenie vybraných rozpadov hadrónov) Type: ADEB
 • BOHÁČ, Vlastimil** - TIWARI, Rupali - KRIŠŤÁK, Luboš - TODARO, Luigi - LO GIUDICE, Valentina - VRETENÁR, Viliam. Thermal properties of Oak high density board measured by the pulse transient method for different heat pulse energy. In AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2894, art. no. 020001. (2022: 0.164 - SJR). ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0163980 (VEGA 1/0714/21 : Výskum vybraných vlastností trvalo udržateľných izolačných materiálov s potenciálom využitia v drevostavbách) Type: ADMB
 • SURFINT - SREN VIII : Extended abstract book. Slovak republic : Comenius University Bratislava, 2023. 42 p. Dostupné na internete: https://www.surfintsren.sk/. ISBN 978-80-223-5713-5 Type: FAI
 • BULLA, Lukas** - PIVOLUSKA, Matej** - HJORTH, Kristian - KOHOUT, Oskar - LANG, Jan - ECKER, Sebastian - NEUMANN, Sebastian P. - BITTERMANN, Julius - KINDLER, Robert - HUBER, Marcus** - BOHMANN, Martin** - URSIN, Rupert**. Nonlocal Temporal Interferometry for Highly Resilient Free-Space Quantum Communication. In Physical Review X, 2023, vol. 13, no. 2, art. no. 021001. (2022: 12.5 - IF, Q1 - JCR, 6.267 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2160-3308. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevX.13.021001 (VEGA 2/0136/19 : Benchmark Kvantových počítačov prístupných cez Klaud (BeKvaK)) Type: ADCA
 • BULLA, Lukas** - HJORTH, Kristian - KOHOUT, Oskar - LANG, Jan - ECKER, Sebastian - NEUMANN, Sebastian P. - BITTERMANN, Julius - KINDLER, Robert - HUBER, Marcus** - BOHMANN, Martin** - URSIN, Rupert** - PIVOLUSKA, Matej**. Distribution of genuine high-dimensional entanglement over 10.2 km of noisy metropolitan atmosphere. In Physical Review A, 2023, vol. 107, art. no. L050402. (2022: 2.9 - IF, Q2 - JCR, 1.11 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1050-2947. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevA.107.L050402 (VEGA 2/0136/19 : Benchmark Kvantových počítačov prístupných cez Klaud (BeKvaK)) Type: ADCA
 • BUTVINOVÁ, Beata** - ŠVEC, Peter - FOS, Alen - JANOTOVÁ, Irena - ŠKOVIERA, Ján - MAŤKO, Igor. Effect of Short Annealing on Soft Magnetic Properties of Fe(Co)SnBP Alloys. In AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2778, art. no. 040002. (2022: 0.164 - SJR). ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0135922 Type: ADMB
 • BYSTRICKÝ, Roman** - ŠKRÁTEK, Martin - RUSNÁK, Jaroslav - PRECNER, Marián - ŤAPAJNA, Milan - ŠAJGALÍK, Pavol. Electrical and magnetic properties of silicon carbide composites with titanium and niobium carbide as sintering aids. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 5319-5326. (2022: 5.2 - IF, Q1 - JCR, 0.918 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.10.055 Type: ADCA
 • CIFRANIČOVÁ, Katarína** - ŠAUŠA, Ondrej - KRÁLOVIČ, David Pavel - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena**. Microstructural study of different thick dimethacrylate-based samples using different amounts of photoinitiator. In Polymer Chemistry, 2023, vol. 14, p. 3372-3380. (2022: 4.6 - IF, Q1 - JCR, 1.014 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1759-9954. Type: ADCA
 • CIFRANIČOVÁ, Katarína** - KRÁLOVIČ, Dávid P. - ŠAUŠA, Ondrej - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena. Positron annihilation spectroscopy as a tool for examining a microstructure in differently thick polymeric sample. In Chemical Papers, 2023, vol. 77, no. 12, p. 7277-7282. (2022: 2.2 - IF, Q3 - JCR, 0.351 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0366-6352. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11696-023-02797-1 Type: ADDA
 • DIN, Muhammad Faraz Ud** - SOUSANI, Shima - KOTLÁR, Mário - ULLAH, Sami - GREGOR, Maroš - ŠČEPKA, Tomáš - SOYKA, Yaryna - STEPURA, Anastasiia - SHAJI, Ashin - IGBARI, Femi - VÉGSO, Karol - NÁDAŽDY, Vojtech - ŠIFFALOVIČ, Peter - JERGEL, Matej - OMASTOVÁ, Mária - MAJKOVÁ, Eva. Tailoring the electronic properties of the SnO2 nanoparticle layer for n-i-p perovskite solar cells by Ti3C2Tx MXene. In Materials Today Communications, 2023, vol. 36, art.no. 106700, [10] p. (2022: 3.8 - IF, Q2 - JCR, 0.644 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2352-4928. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2023.106700 (APVV-19-0465 : Hybridné nízkorozmerné vrstevnaté materiály s novými funkciami. APVV-17-0560 : Tribologické vlastnosti 2D materiálov a príbuzných nanokompozitov/. APVV-20-0111 : Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou. APVV-19-0365 : Metalické 2D dichalkogenidy prechodných kovov: príprava, štúdium vlastností a korelované stavy. APVV-18-0480 : Cielený dizajn hydrogélových mikrokapsúl pre imunitnú ochranu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky. VEGA 2/0041/21) Type: ADCA
 • DUBNIČKA, Stanislav* - DUBNIČKOVÁ, Anna Z.* - IVANOV, Mikhail A.* - LIPTAJ, Andrej**. B Meson Decays in the Covariant Confined Quark Model. In Symmetry-Basel, 2023, vol. 15, no. 8, art. no. 1542. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.483 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-8994. Dostupné na: https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.05412 (VEGA 2/0105/21 : Využitie SU(3) symetrie a analytičnosti na nové teoretické vyhodnotenie g-2 anomálie, predpovedanie správania sa hyperónových elektromagnetických formfaktorov a vyhodnotenie vybraných rozpadov hadrónov) Type: ADCA
 • DUBNIČKA, Stanislav** - DUBNIČKOVÁ, Anna Zuzana - HOLKA, Lukáš - LIPTAJ, Andrej. Study of damped oscillating structures from charged and neutral K-meson electromagnetic form factors data. In European Physical Journal A, 2023, vol. 59, no. 8, art. no. 190. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.969 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1434-6001. Dostupné na: https://doi.org/10.1140/epja/s10050-023-01101-9 (VEGA 2/0105/21 : Využitie SU(3) symetrie a analytičnosti na nové teoretické vyhodnotenie g-2 anomálie, predpovedanie správania sa hyperónových elektromagnetických formfaktorov a vyhodnotenie vybraných rozpadov hadrónov) Type: ADCA
 • ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita** - TOKÁROVÁ, Zita** - KOZMA, Erika - BALOGH, Róbert - VYKYDALOVÁ, Anna - MRÓZ, Wojciech - TOKÁR, Kamil. Thiazolo[5,4-d]thiazoles with a spirobifluorene moiety as novel D-p-A type organic hosts: design, synthesis, structure-property relationship and applications in electroluminescent devices. In New Journal of Chemistry, 2023, vol. 47, no. 23, p. 11165-11175. (2022: 3.3 - IF, Q2 - JCR, 0.601 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1144-0546. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d3nj01633a Type: ADCA
 • FOS, Alen** - ŠVEC, Peter - JANOTOVÁ, Irena - JANIČKOVIČ, Dušan - BUTVINOVÁ, Beata - BÚRAN, Marek - KYRITSI, Anna - KONSTANTINIDIS, Nikolaos - MARCIN, Jozef - ŠKORVÁNEK, Ivan - NOVÁK, Patrik. Microstructure and Magnetic Properties of Rapidly Quenched Fe-Sn-B Based Alloys. In AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2778, art. no. 040004. (2022: 0.164 - SJR). ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0136472 Type: ADMB
 • GONZÁLEZ-ALONSO, David** - GONZALEZ-LEGARRETA, Lorena** - MARCIN, Jozef - ŠVEC, Peter - ŠKORVÁNEK, Ivan. Tailoring Magnetic Properties and Magnetoimpedance Response in Nanocrystalline (Fe3Ni)81Nb7B12 Ribbons for Sensor Applications. In Chemosensors, 2023, vol. 11, no. 2, art. no. 148. (2022: 4.2 - IF, Q2 - JCR, 0.52 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2227-9040. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/chemosensors11020148 (APVV-19-0369 : Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania) Type: ADCA
 • HUANG, Yongda - AHMAD, Faizan - MANZOOR, Mumtaz - BRNDIAR, Ján - MITAS, L. - FABIAN, Jaroslav - ŠTICH, Ivan. Colossal band gap response of single-layer phosphorene to strain predicted by quantum Monte Carlo. In Physical Review Research, 2023, vol. 5, no. 3, art. no. 033223. (2022: 4.2 - IF, 1.824 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2643-1564. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.5.033223 Type: ADMA
 • ISMAEL, Islam Mohammed Ahmed - MIČUŠÍK, Matej - VYKYDALOVÁ, Anna - ANNUŠOVÁ, Adriana - DANKO, Martin. A malleable polyester networks based on epsilon-caprolactone and Tulipalin A. In BYPOS 2023 : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientists conference : conference book : programme and book of abstracts. 1. - Bratislava : Young Scientists Council of Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 52. ISBN 978-80-89841-17-2. (BYPOS : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientist conference) Type: AFH
 • IVANČO, Ján** - POLLASTRI, Simone - HOFBAUEROVÁ, Monika, Benkovičová. In-situ/operando characterization of FeOx-based chemiresistive sensor of acetone vapours by X-ray absorption spectroscopy. In Thin Solid Films, 2023, vol. 787, art. no. 140120. (2022: 2.1 - IF, Q3 - JCR, 0.454 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0040-6090. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tsf.2023.140120 Type: ADMA
 • KALINAY, Pavol - SLANINA, František. Ratchet effect in an asymmetric two-dimensional system of Janus particles. In Physical Review E, 2023, vol. 108, no. 1, art. no. 014606. (2022: 2.4 - IF, Q1 - JCR, 0.819 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2470-0045. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.108.014606 (VEGA 2/0044/21 : Efekty v priestorovo ohraničených difúznych systémoch) Type: ADCA
 • KERN, S.** - NEILINGER, Pavol - IL’ICHEV, E. - SULTANOV, A. - SCHMELZ, M. - LINZEN, S. - KUNERT, J. - OELSNER, G. - STOLZ, R. - DANILOV, A. - MAHASHABDE, S. - JAYARAMAN, A. - ANTONOV, V. - KUBATKIN, S. - GRAJCAR, Miroslav. Reflection-enhanced gain in traveling-wave parametric amplifiers. In Physical Review B, 2023, vol. 107, no. 17, art. no. 174520. (2022: 3.7 - IF, Q2 - JCR, 1.468 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1550-235X. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.107.174520 Type: ADCA
 • KIRPLUKS, M. - GODINA, D. - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - ŠAUŠA, Ondrej - MODNIKS, J. - SIMAKOVS, K. - ANDERSONS, J.**. Effect of crosslink density on thermal aging of bio-based rigid low-density closed-cell polyurethane foams. In ACS Applied Polymer Materials, 2023, vol. 5, no. 6, p. 4305-4315. (2022: 5.0 - IF, Q1 - JCR, 0.999 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2637-6105. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acsapm.3c00470 Type: ADCA
 • KITYK, Anna** - ŠVEC, Peter - ŠOLTÝS, Ján - PAVLÍK, Viliam - HNATKO, Miroslav. Deep inside of the mechanism of electrochemical surface etching of α + β Ti6Al4V alloy in room-temperature deep eutectic solvent Ethaline. In Journal of Molecular Liquids, 2023, vol. 375, no. 121316. (2022: 6 - IF, Q1 - JCR, 0.914 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0167-7322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.121316 Type: ADCA
 • KLBIK, Ivan** - ČECHOVÁ, Katarína - MILOVSKÁ, Stanislava - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - MAŤKO, Igor - LAKOTA, Ján - ŠAUŠA, Ondrej. Polyethylene glycol 400 enables plunge-freezing cryopreservation of human keratinocytes. In Journal of Molecular Liquids, 2023, vol. 379, art. no. 121711. (2022: 6 - IF, Q1 - JCR, 0.914 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0167-7322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.121711 Type: ADCA
 • KLBIK, Ivan** - ČECHOVÁ, Katarína - MILOVSKÁ, Stanislava - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - MAŤKO, Igor - LAKOTA, Ján - ŠAUŠA, Ondrej. Cryopreservation of human keratinocytes by polyethylene glycol 400. In BYPOS 2023 : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientists conference : conference book : programme and book of abstracts. 1. - Bratislava : Young Scientists Council of Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 70. ISBN 978-80-89841-17-2. (BYPOS : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientist conference) Type: AFH
 • KLBIK, Ivan - MELICHERČÍK, Milan - RUSNÁK, Jaroslav - ČECHOVÁ, Katarína - MAŤKO, Igor - LAKOTA, Ján - ŠAUŠA, Ondrej. On the cryoprotective action of dimethylsulfoxide. In 11th Visegrad symposium on biomolecular interactions : Book of Abstracts. - Wien, Austria : Institut für Computergestützte Biologische Chemie, 2023, p. 29. Type: GII
 • KOČÍ, M.** - IZSÁK, Tibor - VANKO, Gabriel - SOJKOVÁ, Michaela - HRDÁ, Jana - SZABÓ, O. - HUSÁK, M. - VÉGSO, Karol - VARGA, Marian - KROMKA, A. Improved gas sensing capabilities of MoS2/diamond heterostructures at room temperature. In ACS Applied Materials & Interfaces, 2023, vol. 15, p. 34206-34214. (2022: 9.5 - IF, Q1 - JCR, 2.178 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1944-8244. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acsami.3c04438 (MoRePro 19MRP0010) Type: ADCA
 • KRÁLOVIČ, David Pavel** - CIFRANIČOVÁ, Katarína - ŠAUŠA, Ondrej - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - KAVETSKYY, Taras - KIV, Arnold. The process of photopolymerization of acrylated soybean oil-based epoxides investigated by positron annihilation lifetime spectroscopy. In Chemical Papers, 2023, vol. 77, no. 12, p. 7257-7261. (2022: 2.2 - IF, Q3 - JCR, 0.351 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0366-6352. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11696-022-02607-0 (APVV-21-0335 : Zmeny mikroštruktúry a fyzikálnych vlastností zosieťovaných polymérov v objeme a v uväznených podmienkach makro- a mezopórov) Type: ADNA
 • KRÁLOVIČ, David Pavel - CIFRANIČOVÁ, Katarína - ŠAUŠA, Ondrej - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena. Effect of AESo and VDM ratios in biopolymers on crosslinking density and correlation with free-volume properties investigated by positron annihilation spectroscopy. In BYPOS 2023 : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientists conference : conference book : programme and book of abstracts. 1. - Bratislava : Young Scientists Council of Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 26. ISBN 978-80-89841-17-2. (BYPOS : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientist conference) Type: AFH
 • LEJA, Jozef - GMUCA, Štefan. The relativistic mean-field model and neutron drip line. In 26th Conference of Slovak Physicists, 05. - 08. september 2022, Košice : Proceedings. - Košice, Slovak republic : Slovak Physical Society, 2022, p. 35. ISBN 978-80-89855-19-3. (Conference of Slovak Physicist) Type: AFD
 • LIPTAJ, Andrej**. Statistical approach for highest precision numerical differentiation. In Mathematics and Computers in Simulation, 2023, vol. 203, p. 92-11. (2022: 4.6 - IF, Q1 - JCR, 0.755 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-4754. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.matcom.2022.06.024 (VEGA 2/0105/21 : Využitie SU(3) symetrie a analytičnosti na nové teoretické vyhodnotenie g-2 anomálie, predpovedanie správania sa hyperónových elektromagnetických formfaktorov a vyhodnotenie vybraných rozpadov hadrónov) Type: ADCA
 • MARTINOVIČ, Lubomír**. Physical content of the bosonized light-front Schwinger model. In Modern Physics Letters A, 2022, vol. 37, no. 39-40, art. no. 2250252. (2021: 1.594 - IF, Q2 - JCR, 0.389 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0217-7323. Dostupné na: https://doi.org/10.1142/S0217732322502522 Type: ADCA
 • MARTINOVIČ, Lubomír**. Operator solution of the light-front Thirring-Wess model. In Physical Review D, 2023, vol. 107, no. 10, art. no. 105009. (2022: 5 - IF, Q1 - JCR, 1.639 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1550-7998. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.107.105009 Type: ADCA
 • MASAR, Milan - ALI, Hassan - GULER, Ali Can - URBANEK, Michal - URBANEK, Pavel - HANULIKOVA, Barbora - PISTEKOVA, Hana - ANNUŠOVÁ, Adriana - MACHOVSKY, Michal** - KURITKA, Ivo. Multifunctional bandgap-reduced ZnO nanocrystals for photocatalysis, self-cleaning, and antibacterial glass surfaces. In Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2023, vol. 656, art. no. 130447. (2022: 5.2 - IF, Q2 - JCR, 0.792 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0927-7757. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.130447 Type: ADCA
 • NAUGHTON-DUSZOVÁ, Annamária** - ŠVEC, Peter** - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - SEDLÁK, Richard - TATARKO, Peter - HVIZDOŠ, Pavol - ŠAJGALÍK, Pavol - DUSZA, Ján. On the phase and grain boundaries in dual phase carbide/boride ceramics from micro to atomic level. In Journal of the European Ceramic Society, 2023, vol. 43, p. 6765-6773. (2022: 5.7 - IF, Q1 - JCR, 1.257 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2023.07.034 (VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov. VEGA 2/0144/21 : Riadenie vlastností kovových systémov modifikáciou štruktúry na atomárnej škále pomocou vnútorných a vonkajších faktorov. VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. APVV-17-0328 : Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. APVV-20-0124 : Nové zliatiny s viacerými základnými prvkami – dizajn, charakterizácia a vlastnosti. APVV-21-0402 : Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie) Type: ADCA
 • NAUGHTON-DUSZOVÁ, Annamária** - MEDVEĎ, Dávid - ĎAKOVÁ, Lenka - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - ŠVEC, Peter - TATARKO, Peter - ÜNSAL, Hakan - HVIZDOŠ, Pavol - ŠAJGALÍK, Pavol - DUSZA, Ján. Highly wear resistant dual-phase (Ti-Zr-Nb-Hf-Ta)C/(Ti-Zr-Nb-Hf-Ta) B2 high-entropy ceramics. In Advances in Applied Ceramics, 2023, vol. 122, no. 3-4, p. 107-118. (2022: 2.2 - IF, Q2 - JCR, 0.45 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1743-6753. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/17436753.2023.2238160 (VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov. VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. VEGA 2/0144/21 : Riadenie vlastností kovových systémov modifikáciou štruktúry na atomárnej škále pomocou vnútorných a vonkajších faktorov. APVV-17-0328 : Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. APVV-21-0402 : Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie) Type: ADCA
 • NESTERENKO, V. O.** - VISHNEVSKIY, P. I. - REPKO, Anton - KVASIL, J. Low-Energy M1 States in Deformed Nuclei: Spin Scissors or Spin-Flip? In Physics of atomic nuclei, 2022, vol. 85, no. 6, p. 858-867. (2021: 0.410 - IF, Q4 - JCR, 0.217 - SJR, Q4 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1063-7788. Dostupné na: https://doi.org/10.1134/S1063778823010404 (APVV-20-0532 : Experimentálne štúdium deformácie a elektromagnetických vlastností atómových jadier. VEGA 2/0067/21 : Jadrová štruktúra v okolí uzavretých protónových vrstiev) Type: ADCA
  Citations:
  [1.2] SASAKI, Hirokazu - KAWANO, Toshihiko - STETCU, Ionel. Quasiparticle random-phase approximation calculations for M1 transitions with the noniterative finite-amplitude method and application to neutron radiative capture cross sections. In Physical Review C, 2023-05-01, vol. 107, no. 5, art. no. 054312. ISSN 24699985. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevC.107.054312., Registrované v: SCOPUS
 • OPÁLEK, Andrej** - ŠVEC, Peter - ŽEMLIČKA, Matúš - ŠTĚPÁNEK, Matěj - ŠTEFÁNIK, Pavol - KÚDELA, Stanislav, Jr. - BERONSKÁ, Naďa - IŽDINSKÝ, Karol. Ni porous preforms compacted with Al2O3 particles and Al binding agent. In Materials, 2023, vol. 16, iss. 3, no. 988. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.563 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16030988 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. APVV-19-0369 : Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania) Type: ADCA
 • PINČÍK, Emil - VOJTEK, Pavel - BAČOVÁ, Silvia - ZÁBUDLÁ, Zuzana - BRUNNER, Róbert - GREGUŠ, Ján. Preface of the Proceedings of the extended abstracts of the 8th Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science Solar Renewable Energy News. In SURFINT - SREN VIII : Extended abstract book. - Slovak republic : Comenius University Bratislava, 2023, p. 7. ISBN 978-80-223-5713-5. Type: AFH
 • PINČÍK, Emil - TAKAHASHI, M. - KOBAYASHI, H. - MIKULA, M. - KUČERA, Michal - VOJTEK, P. - ZÁBUDLÁ, Z. - BRUNNER, Róbert - GREGUŠ, J. - BAČOVÁ, Silvia. About optical properties of black porous silicon and corresponding solar cell applications. In SURFINT - SREN VIII : Extended abstract book. - Slovak republic : Comenius University Bratislava, 2023, p. 30. ISBN 978-80-223-5713-5. Type: AFH
 • PRIBUSOVÁ SLUŠNÁ, Lenka** - VÉGSO, Karol - DOBROČKA, Edmund - VOJTEKOVÁ, Tatiana - NÁDAŽDY, Peter - HALAHOVETS, Yuriy - SOJKOVÁ, Michaela - HRDÁ, Jana - PRECNER, Marián - ŠIFFALOVIČ, Peter - CHEN, Z. - HUANG, Yan - RAŽNJEVIĆ, S. - ZHANG, Z. - HULMAN, Martin**. Ordered growth of hexagonal and monoclinic phases of MoTe2 on a sapphire substrate. In CrystEngComm, 2023, vol. 25, p. 5706-5713. (2022: 3.1 - IF, Q1 - JCR, 0.59 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1466-8033. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d3ce00378g (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. APVV-19-0365 TMD2DCOR. APVV-20-0111 : Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou. VEGA 2/0059/21. VEGA 2/0046/23) Type: ADCA
 • RUSNÁK, Jaroslav - PECZ, Michal - ŠKOVIERA, Ján - KLBIK, Ivan. Thermal DLTS study of the defect states of PELLE polymer. In Discover Materials, 2023, vol. 3, art. no. 22. ISSN 2730-7727. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s43939-023-00059-1 (VEGA 2/0162/22. APVV-21-0335 : Zmeny mikroštruktúry a fyzikálnych vlastností zosieťovaných polymérov v objeme a v uväznených podmienkach makro- a mezopórov) Type: ADEB
 • SITEK, Jozef - SEDLAČKOVÁ, Katarína** - BUTVINOVÁ, Beata - DEKAN, Július - PAVÚK, Milan. Structural and Magnetic Properties of Nanocrystalline FeSiBPCu Alloy. In AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2778, art. no. 040024. (2022: 0.164 - SJR). ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0136377 Type: ADMB
 • SOJKOVÁ, Michaela** - PÍŠ, I. - HRDÁ, Jana - VOJTEKOVÁ, Tatiana - PRIBUSOVÁ SLUŠNÁ, Lenka - VÉGSO, Karol - ŠIFFALOVIČ, Peter - NÁDAŽDY, Peter - DOBROČKA, Edmund - KRBAL, M. - FONS, P.J. - MUNNIK, F. - MAGNANO, E. - HULMAN, Martin - BONDINO, F.**. Lithium-induced reorientation of few-layer MoS2 films. In Chemistry of Materials, 2023, vol. 35, p. 6246-6257. (2022: 8.6 - IF, Q1 - JCR, 2.869 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0897-4756. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.3c00669 (VEGA 2/0059/21. APVV-20-0111 : Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou. APVV-19-0365 : Metalické 2D dichalkogenidy prechodných kovov: príprava, štúdium vlastností a korelované stavy) Type: ADCA
 • SOJKOVÁ, Michaela - HRDÁ, Jana - VOJTEKOVÁ, Tatiana - PRIBUSOVÁ SLUŠNÁ, Lenka - VÉGSO, Karol - DOBROČKA, Edmund - ŠIFFALOVIČ, Peter - HULMAN, Martin. Novel approach in fabrication of few-layer transition metal dichalcogenide films. In Proceedings of ADEPT 2023 : 11th International Conference on Advances in Electronic and Photonic Technologies, held in Podbanské, High Tatras, Slovakia, June 12th – 15th, 2023. Eds. D. Jandura, I. Lettrichová, J. Kováč, jr. - Žilina : University of Zilina in EDIS-Publishing Centre of UZ, 2023, p. 32-35. ISBN 978-80-554-1977-0. (APVV 21-0278. APVV 21-0231. VEGA 2/0059/21) Type: AFD
 • SOULIOTIS, G.A.** - KOULOURIS, S. - CAPPUZZELLO, F. - CARBONE, D. - PAKOU, A. - AGODI, C. - BRISCHETTO, G. - CALABRESE, S. - CAVALLARO, M. - CIRALDO, I. - KLIMO, Jozef - SGOUROS, O. - SOUKERAS, V. - SPATAFORA, A. - TORRESI, D. - VESELSKY, M. Identification of medium mass (A=60-80) ejectiles from 15 MeV/nucleon peripheral heavy-ion collisions with the MAGNEX large-acceptance spectrometer. In Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A. Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2022, vol. 1031, art. no. 166588. (2021: 1.335 - IF, Q3 - JCR, 0.629 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0168-9002. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.nima.2022.166588 Type: ADCA
  Citations:
  [1.1] MARTORANA, N. S. - CARDELLA, G. - GUAZZONI, C. - PAGANO, E. - RUSSO, A. D. - RUSSOTTO, P. - ACOSTA, L. - AMATO, A. - CALABRETTA, L. - CARUSO, A. - CAVALLARO, S. - COSENTINO, L. - COSTA, M. - DE FILIPPO, E. - DE LUCA, G. - GERACI, E. - GNOFFO, B. - MAIOLINO, C. - PASSARELLO, S. - PIRRONE, S. - POLITI, G. - PULVIRENTI, S. - RISITANO, F. - RIZZO, F. - SANTONOCITO, D. - TRIFIRO, A. - TRIMARCHI, M. - TUDISCO, S. - VECCHIO, G. Radioactive ion beam opportunities at the new FRAISE facility of INFN-LNS. In FRONTIERS IN PHYSICS, 2022, vol. 10, no., pp. ISSN 2296-424X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fphy.2022.1058419., Registrované v: WOS
  [1.1] SGOUROS, O. N. O. U. F. R. I. O. S. A multi-channel approach to the study of the O-18+Ti-48 reaction within the NUMEN project. In NUOVO CIMENTO C-COLLOQUIA AND COMMUNICATIONS IN PHYSICS, 2022, vol. 45, no. 4, pp. ISSN 2037-4909. Dostupné na: https://doi.org/10.1393/ncc/i2022-22070-3., Registrované v: WOS
 • ŠROBA, Viktor - FIANTOK, Tomáš - TRUCHLÝ, Martin - ROCH, Tomáš - GRANČIČ, Branislav - VISKUPOVÁ, Katarína - SATRAPINSKYY, Leonid - ŠVEC, Peter Jr. - NAGY, Štefan - IZAI, Vitalii - KÚŠ, Peter - MIKULA, Marian**. Structure evolution and mechanical properties of Al-alloyed tantalum diboride films prepared by magnetron sputtering co-deposition. In Journal of Vacuum Science and Technology A, 2023, vol. 41, no. 2, art. no. 023410. (2022: 2.9 - IF, Q2 - JCR, 0.55 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0734-2101. Dostupné na: https://doi.org/10.1116/6.0002390 (APVV-21-0042 : Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami) Type: ADCA
 • ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - CIFRANIČOVÁ, Katarína - KRÁLOVIČ, David Pavel - STIEVENARD, Martin - KLEINOVÁ, Angela - ŠAUŠA, Ondrej. Microstructural features of dimethacrylate-based networks. In BYPOS 2023 : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientists conference : conference book : programme and book of abstracts. 1. - Bratislava : Young Scientists Council of Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 46. ISBN 978-80-89841-17-2. (BYPOS : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientist conference) Type: AFH
 • TIWARI, Rupali** - BOHÁČ, Vlastimil - RÉH, Roman - GIUDICE, Valentina Lo - TODARO, Luigi - VRETENÁR, Viliam - ŠTOFANIK, Vladimír, 1975- - KRISTAK, Lubos. Investigation of thermophysical properties of Turkey oak particleboard for sustainable building envelopes. In Developments in the Built Environment, 2023, vol. 16, art. no. 1000228. (2022: 8.2 - IF, Q1 - JCR, 1.556 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2666-1659. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.dibe.2023.100228 (VEGA 1/0714/21 : Výskum vybraných vlastností trvalo udržateľných izolačných materiálov s potenciálom využitia v drevostavbách) Type: ADMA
 • TIWARI, Rupali** - BOHÁČ, Vlastimil - KRISTAK, Lubos - TODARO, Luigi - LO GIUDICE, Valentina - HUDEC, Ján. Thermophysical properties of low-density Alder wood (Alnus cordata Loisel) under room ambience. In AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2894, art. no. 020021. (2022: 0.164 - SJR). ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0163205 (VEGA 1/0714/21 : Výskum vybraných vlastností trvalo udržateľných izolačných materiálov s potenciálom využitia v drevostavbách) Type: ADMB
 • TOKÁR, Kamil**. First-principles modelling of organic-inorganic perovskites for photovoltaic applications. In Applied Natural Sciences 2023 : The 8th International Scientific Conference, 18 - 20 September 2023, Donovaly. - Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2023, p. 25. ISBN 978-80-572-0357-5. Type: AFH
 • VRŠANSKÝ, Peter** - ARISTOV, Daniil - HAIN, Miroslav - KÚDELOVÁ, Tatiana - KÚDELA, Matúš - METSCHER, Brian - PALKOVÁ, Helena - KÁČEROVÁ, Júlia - HINKELMAN, Jan. Longest-surviving Carboniferous-family insect found in Mesozoic amber. In Biologia, 2023, vol. 78, no. 6, p. 1611-1626. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01192-7 Type: ADDA
 • ZECHEL, F. - HUTÁR, Peter - VRETENÁR, Viliam - VÉGSO, Karol - ŠIFFALOVIČ, Peter - SÝKORA, M.**. Green colloidal synthesis of MoS2 nanoflakes. In Inorganic Chemistry, 2023, vol. 62, p. 16554–16563. (2022: 4.6 - IF, Q1 - JCR, 0.997 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0020-1669. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.3c02420 (APVV-20-0111 : Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou) Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus