Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Philosophy SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BÁNOVSKÝ, Juraj. On the importance of infant carrying for social learning and the development of social cognition. In Philosophical Psychology, published online: 26 May 2023. ISSN 0951-5089. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/09515089.2023.2217211 (VEGA č. 2/0049/20 : K idei ľudských práv: filozofická perspektíva - koncepty, problémy a protiklady) Type: ADEB
 • DAUBNER, Peter. Od antropocénu ku kapitalocénu : k postmarxistickému environmentálnemu mysleniu [From the Anthropocene to the Capitalocene: On Post-Marxist Environmental Thought]. In Kontradikce/Contradictions : časopis pro kritické myšlení, 2022, roč. 6, č. 1, s. 45-71. (2021: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2570-7485. Dostupné na: https://doi.org/10.46957/con.2022.1.3 (VEGA č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu) Type: ADEB
 • DAUBNER, Peter. František Novosád: Filozofia vo víre dejín: Vlny, cykly, formácie. In Filozofia, 2023, roč. 78, č. 3, s. 227-231. (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Filozofia vo víre dejín: Vlny, cykly, formácie / František Novosád. - Bratislava : Iris, 2022. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.3.7 (VEGA č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu) Type: EDI
 • Transparent Intensional Logic : selected recent essays. Edited by Marie Duží, Bjørn Jespersen, Miloš Kosterec, Daniela Vacek. London : College Publications, 2023. 754 p. Studies in Logic, Volume 95. Dostupné na internete: https://www.collegepublications.co.uk/logic/?00049. ISBN 978-1-84890-412-5 Type: FAI
 • DUŽÍ, Marie - JESPERSEN, Bjørn - KOSTEREC, Miloš - VACEK, Daniela. Introduction. In Transparent Intensional Logic : selected recent essays. - London : College Publications, 2023, pp. 1-24. ISBN 978-1-84890-412-5. Type: GII
 • FOLTIN, Martin. Marek Bankowicz: Masarykova teorie demokracie. In Filozofia, 2023, roč. 78, č. 3, s. 224-226. (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Masarykova teorie demokracie / Marek Bankowicz. - Praha : Karolinum, 2022. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.3.6 (VEGA č. 2/0078/21 : Slovensko-stredoeurópske perspektívy myslenia) Type: EDI
 • FOLTIN, Martin. Konferencia pri príležitosti 100. výročia Katedry filozofie a dejín filozofie. In Filozofia, 2023, roč. 78, č. 3, s. 236-238. (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/journals/uploads/0324095003222125Z-vedeckeho-zivota.pdf Type: GII
 • Filozofia. Hlavný redaktor [1990-2006] František Novosád, šéfredaktorka [2006-2019] Dagmar Smreková, šéfredaktor [2019-2023] František Gahér. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 1946-. Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH. 10 x ročne. ISSN 0046-385X Type: FAI
 • HORYNA, Břetislav. The Problems of Research in the Project Era. In Towards a New Research Era : a global comparison of research distortions. - Leiden - Boston : Brill, 2023, pp. 86-113. ISBN 978-90-04-54493-2. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/9789004546035_008 (VEGA č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu) Type: ABC
 • HORYNA, Břetislav. Reformacemi deformací k deformacím reformací. In K nové vědecké epoše : globální srovnání deformací vědy. - Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, spol. s r. o., 2023, s. 115-152. ISBN 978-80-8202-205-9. Type: ABD
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Od symbolu k odkazu. Odkaz človeka v sieti. In Filosofický časopis, 2023, roč. 71, č. 2, s. 376-382. ISSN 0015-1831. Recenzia na: An Essay on Man: An Introduction to a Philosophy of Human Culture / Ernst Cassirer. - New Haven and London : Yale Universitx Press, 2021. Dostupné na internete: https://filcasop.flu.cas.cz/images/PDF_NA_WEB/FC_2023_02/376-382-fc2_23-recenze-JAVORECKOVA.pdf Type: EDI
 • KOSTEREC, Miloš. A Hyperintensional Theory of (Empty) Names. In Erkenntnis, 2023, vol. 88, no. 2, pp. 511-529. (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0165-0106. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10670-020-00364-8 (VEGA č. 2/0117/19 : Logika, epistemológia a metafyzika fikcie) Type: ADCB
 • KOSTEREC, Miloš. TIL vs THL on Deduction. In Logically Speaking : a Festschrift for Marie Duží. - London : College Publications, 2022, pp. 69-98. ISBN 978-1-84890-419-4. Dostupné na internete: https://www.collegepublications.co.uk/tributes/?00049 Type: AECA
 • KULCSÁR, Dominik. Absurd Rebellion against Covid. In The Challenges of Autonomy and Autonomy as a Challenge : thinking autonomy in challenging times. Editors Paolo Furia, Dagmar Kusá, Maria Cristina Clorinda Vendra ; reviewers James Griffith, Robert Sata. - Bratislava : Kritika & Kontext, 2022, pp. 195-205. ISBN 978-80-972340-8-9. Dostupné na internete: https://tlherald.files.wordpress.com/2023/01/kulcsar.pdf (VEGA č. 2/0130/23 : Princíp ľudskosti v kontexte konfliktov súčasnosti. Existenciálne a fenomenologické výzvy) Type: AFD
 • LAMY-RESTED, Elise. La "vie technique" est-elle une "organologie générale" ? In Objets vivants. - Sesto San Giovanni : Mimésis, 2023, s. 223-235. ISBN 9788869763656. Dostupné na internete: https://www.editionsmimesis.fr/catalogue/objets-vivants/ Type: BBA
 • MAJERNÍK, Jozef. Platonic Musical Education in Richard Wagner in Bayreuth [La educación musical platónica de Richard Wagner en Bayreuth]. In Mutatis Mutandis : revista internacional de filosofía, 2022, vol. 1, no. 19, pp. 27-38. ISSN 0719-4773. Dostupné na: https://doi.org/10.5281/zenodo.7559316 Type: ADEB
 • PODUŠELOVÁ, Katarína. Medzinárodná konferencia: Challenges for Environmental and Political Philosophy in the Anthropocene. In Filozofia, 2023, roč. 78, č. 2, s. 140-145. (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/journals/uploads/02141402podus.pdf Type: GII
 • SAMBROTTA, Mirco. Introduction: "Naturalism and Metaphysics". In American Philosophical Quarterly, 2023, vol. 60, no. 1, pp. 1-4. (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0003-0481. Dostupné na: https://doi.org/10.5406/21521123.60.1.01 (VEGA č. 2/0117/19 : Logika, epistemológia a metafyzika fikcie. VEGA č. 2/0125/22 : Zodpovednosť a modálna logika) Type: GII
 • SEDOVÁ, Tatiana. Nadčasovosť reflexií Mariana Várossa (k 100. výročiu narodenia) [Timeless Reflections of Marian Váross (for the 100th Anniversary of his Birth)]. In Filozofia, 2023, roč. 78, č. 1, s. 59-70. (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.1.5 (VEGA č. 2/0049/20 : K idei ľudských práv: filozofická perspektíva - koncepty, problémy a protiklady) Type: ADDB
 • STEWART, Jon. A History of Nihilism in the Nineteenth Century : Confrontations with nothingness. 1. ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2023. 322 p. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/9781009266734. ISBN 978-1-00-926670-3 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Type: AAA
 • ŠEDO, Marcel. Mladý subverzívny a (pri)široký pohľad na filozofiu. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy, 2023, roč. 19, č. 1. ISSN 1339-942X. Recenzia na: Young Philosophy 2021 / Alžbeta Kuchtová. - Bratislava : Iris, 2021. Dostupné na internete: https://ostium.sk/language/sk/mlady-subverzivny-a-prisiroky-pohlad-na-filozofiu/ Type: EDI
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus