Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Institute of Philosophy SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BÁNOVSKÝ, Juraj. On the importance of infant carrying for social learning and the development of social cognition. In Philosophical Psychology, 2023, published online: 26 May 2023. (2022: 1.4 - IF, Q3 - JCR, 0.711 - SJR, Q1 - SJR). (2023 - WOS, SCOPUS). ISSN 0951-5089. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/09515089.2023.2217211 (VEGA č. 2/0049/20 : K idei ľudských práv: filozofická perspektíva - koncepty, problémy a protiklady) Type: ADMA
 • The Modern Experience of the Religious. Edited by Nassim Bravo and Jon Stewart. 1. vyd. Leiden - Boston : Brill, 2023. xiii + 372 p. New Research in the History of Western Philosophy, Volume 1. Dostupné na internete: https://brill.com/display/title/64130. ISBN 978-90-04-54459-8 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Type: FAI
 • BRAVO, Nassim - STEWART, Jon. Introduction. In The Modern Experience of the Religious. - Leiden - Boston : Brill, 2023, pp. 1-6. ISBN 978-90-04-54459-8. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/9789004544604_002 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Type: GII
 • DAUBNER, Peter. Od antropocénu ku kapitalocénu : k postmarxistickému environmentálnemu mysleniu [From the Anthropocene to the Capitalocene: On Post-Marxist Environmental Thought]. In Kontradikce/Contradictions : časopis pro kritické myšlení, 2022, roč. 6, č. 1, s. 45-71. (2021: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2570-7485. Dostupné na: https://doi.org/10.46957/con.2022.1.3 (VEGA č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu) Type: ADEB
 • DAUBNER, Peter. Udržateľný ekonomický rast neexistuje. In Kapitál, 2023, roč. 7, č. 10. ISSN 2585-7851. Dostupné na internete: https://kapital-noviny.sk/udrzatelny-rast-neexistuje/ Type: BDF
 • DAUBNER, Peter. Profant, Tomáš I.: Kritika rozvoje: Od kolonialismu k postrozvojové praxi. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2023, roč. 16, č. 1, s. 53-57. ISSN 1337-8163. Recenzia na: Kritika rozvoje: Od kolonialismu k postrozvojové praxi / Tomáš I. Profant. - Praha : Karolinum, 2022. Dostupné na internete: http://www.sps.sav.sk/wp-content/uploads/2023/08/StudPolSlov1-2023_Daubner_53-57.pdf (VEGA č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu) Type: EDI
 • DAUBNER, Peter. František Novosád: Filozofia vo víre dejín: Vlny, cykly, formácie. In Filozofia, 2023, roč. 78, č. 3, s. 227-231. (2022: 0.3 - IF, 0.194 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Filozofia vo víre dejín: Vlny, cykly, formácie / František Novosád. - Bratislava : Iris, 2022. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.3.7 (VEGA č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu) Type: EDI
 • DĚDEČKOVÁ, Eva. Changing the Philosophy of Education According to Nietzsche and Fink. In Current Challenges of Environmental Philosophy. - Leiden - Boston : Brill, 2023, pp. 208-261. ISBN 978-90-04-67994-8. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/9789004679955_009 (VEGA č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu. VEGA č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu) Type: ABA
 • DĚDEČKOVÁ, Eva. Živelný epilóg k dráme ľudského života. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 7-8, s. 24-25. ISSN 1210-1982. Dostupné na internete: https://www.litcentrum.sk/clanok/zivelny-epilog-k-drame-ludskeho-zivota Type: BDF
 • DĚDEČKOVÁ, Eva. Básnik - posvätný parazit spoločnosti. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 9, s. 28-29. ISSN 1210-1982. Dostupné na internete: https://www.litcentrum.sk/recenzia/basnik-posvatny-parazit-spolocnosti Type: BDF
 • DĚDEČKOVÁ, Eva. Učenie ako spoločné životné zamyslenie. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 5, s. 28-29. ISSN 1210-1982. Dostupné na internete: https://www.litcentrum.sk/clanok/ucenie-ako-spolocne-zivotne-zamyslenie Type: BDF
 • DĚDEČKOVÁ, Eva. Zlo v mene najvyšších ideálov. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 2, s. 20-21. ISSN 1210-1982. Dostupné na internete: https://www.litcentrum.sk/clanok/zlo-v-mene-najvyssich-idealov Type: BDF
 • Transparent Intensional Logic : selected recent essays. Edited by Marie Duží, Bjørn Jespersen, Miloš Kosterec, Daniela Vacek. London : College Publications, 2023. 754 p. Studies in Logic, Volume 95. Dostupné na internete: https://www.collegepublications.co.uk/logic/?00049. ISBN 978-1-84890-412-5 Type: FAI
  Citations:
  [3.1] VACEK, Martin. Impossible Worlds. In The Internet Encyclopedia of Philosophy. - Martin, Tennessee : University of Tennessee at Martin, 2023, 04. 08. 2023, 17 pages. ISSN 2161-0002. Dostupné na internete: <https://iep.utm.edu/impossible-worlds/>
 • DUŽÍ, Marie - JESPERSEN, Bjørn - KOSTEREC, Miloš - VACEK, Daniela. Introduction. In Transparent Intensional Logic : selected recent essays. - London : College Publications, 2023, pp. 1-24. ISBN 978-1-84890-412-5. Type: GII
 • FOLTIN, Martin. Úvahy o niektorých námietkach voči Nussbaumovej teórii spôsobilostí v kontexte možnosti zdôvodnenia ľudských práv [Reflecting on Some Objections to Nussbaum’s Theory of Capability in the Context of the Possibility of Human Rights Justification]. In Filozofia, 2023, roč. 78, č. 8, s. 634-648. (2022: 0.3 - IF, 0.194 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.8.3 (VEGA č. 2/0049/20 : K idei ľudských práv: filozofická perspektíva - koncepty, problémy a protiklady) Type: ADDA
 • FOLTIN, Martin. Some ideas about democracy and the importance of education in the work of T. G. Masaryk. In Ethics & Bioethics (in Central Europe), 2023, vol. 13, no. 1-2, pp. 95-104. (2022: 0.7 - IF, 0.313 - SJR, Q1 - SJR). (2023 - WOS, SCOPUS). ISSN 1338-5615. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/ebce-2023-0004 (VEGA č. 2/0078/21 : Slovensko-stredoeurópske perspektívy myslenia) Type: ADMA
 • FOLTIN, Martin. Marek Bankowicz: Masarykova teorie demokracie. In Filozofia, 2023, roč. 78, č. 3, s. 224-226. (2022: 0.3 - IF, 0.194 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Masarykova teorie demokracie / Marek Bankowicz. - Praha : Karolinum, 2022. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.3.6 (VEGA č. 2/0078/21 : Slovensko-stredoeurópske perspektívy myslenia) Type: EDI
 • FOLTIN, Martin. Konferencia pri príležitosti 100. výročia Katedry filozofie a dejín filozofie. In Filozofia, 2023, roč. 78, č. 3, s. 236-238. (2022: 0.3 - IF, 0.194 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/journals/uploads/0324095003222125Z-vedeckeho-zivota.pdf Type: GII
 • HORYNA, Břetislav. Chinese Thought in Early German Enlightenment from Leibniz to Goethe : abortive approaches to transcultural understanding. 1. ed. Leiden - Boston : Brill, 2023. 161 p. New Research in the History of Western Philosophy, Volume 2. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/9789004544666. ISBN 978-90-04-54461-1 (VEGA č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu) Type: AAA
 • HORYNA, Břetislav. The Cold War on Global Heating. In Current Challenges of Environmental Philosophy. - Leiden - Boston : Brill, 2023, pp. 97-142. ISBN 978-90-04-67994-8. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/9789004679955_006 (VEGA č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu. VEGA č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu) Type: ABA
 • HORYNA, Břetislav. The Problems of Research in the Project Era. In Towards a New Research Era : a global comparison of research distortions. - Leiden - Boston : Brill, 2023, pp. 86-113. ISBN 978-90-04-54493-2. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/9789004546035_008 (VEGA č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu) Type: ABC
 • HORYNA, Břetislav - SŤAHEL, Richard. Úvod do environmentální politické filosofie [Introduction to Environmental Political Philosophy]. Odborní recenzenti Dušan Špirko, Oleg Suša. 1. vyd. Praha : Malvern, 2023. 244 s. Dostupné na internete: https://www.kosmas.cz/knihy/532922/uvod-do-environmentalni-politicke-filosofie/. ISBN 978-80-7530-449-0 (VEGA č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu) Type: ACA
 • HORYNA, Břetislav. Heinrich Heine: Předposlední dny bohů. In Pro-Fil : an internet journal of philosophy, 2023, vol. 24, no. 1, pp. 47-64. (2022: 0.112 - SJR, Q3 - SJR). (2023 - SCOPUS). ISSN 1212-9097. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/pf23-1-35463 Type: ADMB
 • HORYNA, Břetislav. Mark Coeckelbergh: Etika umělé inteligence. In Filozofia, 2023, roč. 78, č. 8, s. 689-693. (2022: 0.3 - IF, 0.194 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Etika umělé inteligence / Mark Coeckelbergh. - Praha : Filosofia, 2023. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.8.7 Type: EDI
 • Les philosophies des techniques : un levier pour l'action. Sous la direction de Valérie Charolles, Élise Lamy-Rested. 1. ed. London : ISTE Editions Ltd., 2023. 196 p. Innovation et responsabilité, Volume 7. Dostupné na internete: https://www.istegroup.com/fr/produit/les-philosophies-des-techniques/. ISBN 978-1-78405-943-9 Type: FAI
 • CHAROLLES, Valérie - LAMY-RESTED, Elise. Introduction. In Les philosophies des techniques : un levier pour l'action. 1. ed. - London : ISTE Editions Ltd., 2023, pp. 7-12. ISBN 978-1-78405-943-9. Dostupné na internete: https://www.istegroup.com/fr/produit/les-philosophies-des-techniques/ Type: GII
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Adaptácie Barnabáša Kosa [Adaptations of Barnabáš Kos]. In Stredoeurópske pohľady : časopis pre jazyk, literatúru, kultúru a médiá, 2023, roč. 5, č. 1, s. 5-16. ISSN 2644-6367. Dostupné na: https://doi.org/10.17846/CEV.2023.05.1.5-16 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Type: ADFB
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Od symbolu k odkazu. Odkaz človeka v sieti. In Filosofický časopis, 2023, roč. 71, č. 2, s. 376-382. (2022: <0.1 - IF, 0.1 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0015-1831. Recenzia na: An Essay on Man: An Introduction to a Philosophy of Human Culture / Ernst Cassirer. - New Haven and London : Yale Universitx Press, 2021. Dostupné na internete: https://filcasop.flu.cas.cz/images/PDF_NA_WEB/FC_2023_02/376-382-fc2_23-recenze-JAVORECKOVA.pdf Type: EDI
 • KOLLÁRIK, Tomáš. Vybrané problémy argumentačných schém v pragma-dialektickom prístupe k argumentácii [Selected Issues of Argument Schemes in the Pragma-dialectical Approach to Argumentation]. In Filosofie dnes, 2022, vol. 14, no. 2, pp. 50-90. ISSN 1804-0969. Dostupné na: https://doi.org/10.26806/fd.v14i2.358 (VEGA č. 2/0049/20 : K idei ľudských práv: filozofická perspektíva - koncepty, problémy a protiklady) Type: ADEB
 • KOLLÁRIK, Tomáš. Do We Really Not Know What Toulmin’s Analytic Arguments Are? In Informal Logic, 2023, vol. 43, no. 3, pp. 417-446. (2022: 0.7 - IF, 0.306 - SJR, Q1 - SJR). (2023 - WOS, SCOPUS). ISSN 0824-2577. Dostupné na: https://doi.org/10.22329/il.v43i3.7263 (VEGA č. 2/0049/20 : K idei ľudských práv: filozofická perspektíva - koncepty, problémy a protiklady) Type: ADMA
 • KOMANICKÁ, Ivana. Konať univerzitu. Recenzenti Emil Višňovský, Joseph Grim Feinberg, Adam Macko. Košice : Horská lucerna, 2023. 100 s. Teória a Eseje, zv. 3. Dostupné na internete: https://www.horskalucerna.sk/2023/03/17/ivana-komanicka-konat-univerzitu/. ISBN 978-80-974405-4-1 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Type: AAB
  Citations:
  [5] MAKARA, Martin. Ivana Komanická: Konať univerzitu. In Listy : dvouměsíčník pro kulturu a dialog, 2023, roč. 53, č. 3, s. 98. ISSN 1210-1222.
 • KOSTEREC, Miloš. A Hyperintensional Theory of (Empty) Names. In Erkenntnis, 2023, vol. 88, no. 2, pp. 511-529. (2022: 0.9 - IF, 0.663 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0165-0106. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10670-020-00364-8 (VEGA č. 2/0117/19 : Logika, epistemológia a metafyzika fikcie) Type: ADCA
 • KOSTEREC, Miloš. TIL vs THL on Deduction. In Logically Speaking : a Festschrift for Marie Duží. - London : College Publications, 2022, pp. 69-98. ISBN 978-1-84890-419-4. Dostupné na internete: https://www.collegepublications.co.uk/tributes/?00049 Type: AECA
 • KUCHTOVÁ, Alžbeta. Humanity as a New Image of the Divine Absoluteness. In The Modern Experience of the Religious. - Leiden - Boston : Brill, 2023, pp. 343-367. ISBN 978-90-04-54459-8. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/9789004544604_016 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr. APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Type: ABC
 • KUCHTOVÁ, Alžbeta. Beyond Concept: Derrida and Levinas on Metaphor. In Filozofia, 2023, roč. 78, č. 4, s. 296-305. (2022: 0.3 - IF, 0.194 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.4.5 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Type: ADDA
 • KUCHTOVÁ, Alžbeta. Hierarchy in Society, and What About Nature? In Filozofia, 2023, roč. 78, č. 7, s. 578-586. (2022: 0.3 - IF, 0.194 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.7.5 (VEGA č. 2/0130/23 : Princíp ľudskosti v kontexte konfliktov súčasnosti. Existenciálne a fenomenologické výzvy) Type: ADDA
 • KULCSÁR, Dominik. Revisiting Bakunin: Reflections about the Pandemic. In Filozofia, 2023, roč. 78, č. 9, s. 719-731. (2022: 0.3 - IF, 0.194 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.9.3 (VEGA č. 2/0130/23 : Princíp ľudskosti v kontexte konfliktov súčasnosti. Existenciálne a fenomenologické výzvy) Type: ADDA
 • KULCSÁR, Dominik. Absurd Rebellion against Covid. In The Challenges of Autonomy and Autonomy as a Challenge : thinking autonomy in challenging times. Editors Paolo Furia, Dagmar Kusá, Maria Cristina Clorinda Vendra ; reviewers James Griffith, Robert Sata. 1. vyd. - Bratislava : Kritika & Kontext, 2022, pp. 195-205. ISBN 978-80-972340-8-9. Dostupné na internete: https://tlherald.files.wordpress.com/2023/01/kulcsar.pdf (VEGA č. 2/0130/23 : Princíp ľudskosti v kontexte konfliktov súčasnosti. Existenciálne a fenomenologické výzvy. International Conferences "Paul Ricœur and the Challenges of Autonomy" and "The End of Autonomy?") Type: AFD
 • KULCSÁR, Dominik. Absurd and the Desire to Return to a Life before the Pandemic. In Etické teórie - neetická prax : zborník vedeckých príspevkov z výročnej medzinárodnej vedeckej konferencie SFZ pri SAV konanej v dňoch 19. - 21. októbra 2022 v Starej Lesnej. Editori Róbert Maco, Andrej Rozemberg ; recenzenti Peter Šajda, Andrea Fábiková. 1. vyd. - Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2023, s. 176-186. ISBN 978-80-974367-7-3. (VEGA č. 2/0130/23 : Princíp ľudskosti v kontexte konfliktov súčasnosti. Existenciálne a fenomenologické výzvy. Etické teórie - neetická prax : výročná medzinárodná vedecká konferencia SFZ pri SAV) Type: AFD
 • LAMY-RESTED, Elise. Penser à l'ère de l'Anthropocène avec Henri Bergson. In Les philosophies des techniques : un levier pour l'action. 1. ed. - London : ISTE Editions Ltd., 2023, pp. 39-46. ISBN 978-1-78405-943-9. Dostupné na internete: https://www.istegroup.com/fr/produit/les-philosophies-des-techniques/ Type: AECA
 • LAMY-RESTED, Elise. La "vie technique" est-elle une "organologie générale" ? In Objets vivants. - Sesto San Giovanni : Mimésis, 2023, s. 223-235. ISBN 9788869763656. Dostupné na internete: https://www.editionsmimesis.fr/catalogue/objets-vivants/ Type: BBA
 • LAMY-RESTED, Elise. Introduction de la partie 1. In Les philosophies des techniques : un levier pour l'action. 1. ed. - London : ISTE Editions Ltd., 2023, pp. 15-16. ISBN 978-1-78405-943-9. Dostupné na internete: https://www.istegroup.com/fr/produit/les-philosophies-des-techniques/ Type: GII
 • LAMY-RESTED, Elise. Introduction de la partie 3. In Les philosophies des techniques : un levier pour l'action. 1. ed. - London : ISTE Editions Ltd., 2023, pp. 91. ISBN 978-1-78405-943-9. Dostupné na internete: https://www.istegroup.com/fr/produit/les-philosophies-des-techniques/ Type: GII
 • LIPTÁK, Michal. Alienated Citizens: Hegel and Marx on Civil Society. In Filozofia, 2023, roč. 78, č. 9, s. 760-776. (2022: 0.3 - IF, 0.194 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.9.6 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Type: ADDA
 • LIPTÁK, Michal. Nesplnené sľuby atonálnej hudby: O Adornovi a avantgarde. In Kapitál, 2023, roč. 7, č. 3, s. 20-21. ISSN 2585-7851. Dostupné na internete: https://kapital-noviny.sk/nesplnene-sluby-atonalnej-hudby-o-adornovi-a-avantgarde/ Type: BDF
 • MAJERNÍK, Jozef. Premýšľanie o dejinách s Patočkom a Novosádom [Thinking about History with Patočka and Novosád]. In Človek v štruktúrach spoločnosti a kultúry : inšpirácie myslením Františka Novosáda. 1. vyd. - Bratislava : Post Scriptum, 2023, s. 41-54. ISBN 978-80-8218-051-3. (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr. VEGA č. 2/0130/23 : Princíp ľudskosti v kontexte konfliktov súčasnosti. Existenciálne a fenomenologické výzvy) Type: ABD
 • MAJERNÍK, Jozef. Platonic Musical Education in Richard Wagner in Bayreuth [La educación musical platónica de Richard Wagner en Bayreuth]. In Mutatis Mutandis : revista internacional de filosofía, 2022, vol. 1, no. 19, pp. 27-38. ISSN 0719-4773. Dostupné na: https://doi.org/10.5281/zenodo.7559316 Type: ADEB
 • NOVOSÁD, František. Philosophy and Religion: Contested Consanguinity. In The Modern Experience of the Religious. - Leiden - Boston : Brill, 2023, pp. 250-261. ISBN 978-90-04-54459-8. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/9789004544604_012 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr. APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Type: ABC
 • NOVOSÁD, František. Hegel’s Ideas in the Twists and Turns of History. In Filozofia, 2023, roč. 78, č. 9, s. 777-782. (2022: 0.3 - IF, 0.194 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.9.7 (VEGA č. 2/0130/23 : Princíp ľudskosti v kontexte konfliktov súčasnosti. Existenciálne a fenomenologické výzvy) Type: ADDA
 • NOVOSÁD, František. The Value of Collegial Discussion. In Filozofia, 2023, roč. 78, č. 9, s. 701-702. (2022: 0.3 - IF, 0.194 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/journals/uploads/11141213filozofia.2023.78.9.editorial.pdf Type: GII
 • ÖNKAL, Güncel. The Post-Truth Sustainability Politics as the Ethical Dilemma of Ecoparadigm Between Theory and Action. In Etické teórie - neetická prax : zborník vedeckých príspevkov z výročnej medzinárodnej vedeckej konferencie SFZ pri SAV konanej v dňoch 19. - 21. októbra 2022 v Starej Lesnej. Editori Róbert Maco, Andrej Rozemberg ; recenzenti Peter Šajda, Andrea Fábiková. 1. vyd. - Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2023, s. 25-35. ISBN 978-80-974367-7-3. (Etické teórie - neetická prax : výročná medzinárodná vedecká konferencia SFZ pri SAV) Type: AFD
 • PASCUCCI, Matteo - SILENO, Giovanni. A formal, diagrammatic, and operational study of normative relations. In Journal of Logic and Computation, 2023, vol. 33, no. 4, pp. 764-795. (2022: 0.7 - IF, Q2 - JCR, 0.561 - SJR, Q1 - SJR). (2023 - WOS, SCOPUS). ISSN 0955-792X. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/logcom/exad011 (VEGA č. 2/0125/22 : Zodpovednosť a modálna logika) Type: ADMA
 • PLAŠIENKOVÁ, Zlatica - SMOLKOVÁ, Eva. Will Transhumanist Ideas Lead to a Paradigm Change in Human Nature? In The Image of Man and the Universe : interdisciplinary Perspectives and Challenges. Edited by Zlatica Plašienková ; scientific reviewers Tatiana Sedová, Mária Hajduková. 1. edition. - Bratislava : Comenius University, 2023, s. 102-122. ISBN 978-80-223-5661-9. Dostupné na internete: https://stella.uniba.sk/texty/FIF_ZP_interdisciplinary_image_man_universe.pdf (The Image of Man and the Universe: Interdisciplinary Perspectives and Challenges) Type: AFD
 • PODUŠELOVÁ, Katarína. The Anthropocene and the Problem of Anthropological Constants. In Studia Philosophiae Christianae, 2023, vol. 59, no. 1, pp. 91-110. ISSN 0585-5470. Dostupné na: https://doi.org/10.21697/spch.2023.59.A.05 (VEGA č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu) Type: ADEB
 • PODUŠELOVÁ, Katarína. Medzinárodná konferencia: Challenges for Environmental and Political Philosophy in the Anthropocene. In Filozofia, 2023, roč. 78, č. 2, s. 140-145. (2022: 0.3 - IF, 0.194 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/journals/uploads/02141402podus.pdf Type: GII
 • RUSNÁK, Peter - MARTINKOVIČ, Marcel. European Philosophers Radim Palouš and Jozef Piaček on Phenomenological Themes of Education, Syncriticism and Philosophy of Concordance. In Paedagogia Christiana, 2023, vol. 51, no. 1, pp. 111-121. ISSN 1505-6872. Dostupné na: https://doi.org/10.12775/PCh.2023.005 (VEGA č. 2/0078/21 : Slovensko-stredoeurópske perspektívy myslenia) Type: ADEB
 • SAMBROTTA, Mirco. Introduction: "Naturalism and Metaphysics". In American Philosophical Quarterly, 2023, vol. 60, no. 1, pp. 1-4. (2022: 0.8 - IF, 0.476 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0003-0481. Dostupné na: https://doi.org/10.5406/21521123.60.1.01 (VEGA č. 2/0117/19 : Logika, epistemológia a metafyzika fikcie. VEGA č. 2/0125/22 : Zodpovednosť a modálna logika) Type: GII
 • SEDOVÁ, Tatiana. Ľudské práva z pohľadu filozofickej reflexie: medzi teóriou a praxou. Recenzenti Silvia Miháliková, Jozef Lysý. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2023. 150 s. ISBN 978-80-224-2019-8 (VEGA č. 2/0049/20 : K idei ľudských práv: filozofická perspektíva - koncepty, problémy a protiklady) Type: AAB
 • SEDOVÁ, Tatiana. Nadčasovosť reflexií Mariana Várossa (k 100. výročiu narodenia) [Timeless Reflections of Marian Váross (for the 100th Anniversary of his Birth)]. In Filozofia, 2023, roč. 78, č. 1, s. 59-70. (2022: 0.3 - IF, 0.194 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.1.5 (VEGA č. 2/0049/20 : K idei ľudských práv: filozofická perspektíva - koncepty, problémy a protiklady) Type: ADDA
 • SEDOVÁ, Tatiana. Vladimír Marko: Argumenty a klimatické zmeny. In Filozofia, 2023, roč. 78, č. 5, s. 395-397. (2022: 0.3 - IF, 0.194 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Argumenty a klimatické zmeny / Vladimír Marko. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.5.6 (VEGA č. 2/0049/20 : K idei ľudských práv: filozofická perspektíva - koncepty, problémy a protiklady) Type: EDI
 • SILENO, Giovanni** - PASCUCCI, Matteo - MARKOVICH, Réka. Allowed, or enabled, that is the question. In Deontic Logic and Normative Systems : 16th International Conference, DEON 2023. Editors Juliano Maranhão, Clayton Peterson, Christian Straßer, Leendert van der Torre. - London : College Publications, 2023, pp. 297-315. ISBN 978-1-84890-438-5. Dostupné na internete: http://www.collegepublications.co.uk/downloads/DEON00004.pdf (VEGA č. 2/0125/22 : Zodpovednosť a modálna logika) Type: AFC
 • SIVÁK, Jozef. Environmentálna etika a "reflexívna dialektika" [Environmental Ethics and "Reflexive" Dialectics]. In Philosophica Critica : international scientific journal of philosophy, 2022, vol. 8, no. 2, pp. 2-18. ISSN 1339-8970. Dostupné na internete: http://philosophicacritica.ukf.sk/uploads/1/3/9/8/13980582/pc2_2022.pdf (VEGA č. 2/0151/21 : Fenomenologická noematika a perspektívy fenomenológie III) Type: ADFB
 • SMOLKOVÁ, Eva. Kvalita života z filozofickej perspektívy. Odborní rezenzenti Terézia Zuzana Palovičová, Zlatica Plašienková. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2023. 136 s. ISBN 978-80-224-2013-6 (VEGA č. 2/0049/20 : K idei ľudských práv: filozofická perspektíva - koncepty, problémy a protiklady) Type: AAB
 • SMOLKOVÁ, Eva. K otázke vplyvu sociálnych práv na kvalitu života [On the Impact of Social Rights on Quality of Life]. In Filozofia, 2023, roč. 78, č. 5, s. 380-394. (2022: 0.3 - IF, 0.194 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.5.5 (VEGA č. 2/0049/20 : K idei ľudských práv: filozofická perspektíva - koncepty, problémy a protiklady) Type: ADDA
 • SŤAHEL, Richard. Ecological Civilization as a Philosophical and Political Concept. In Current Challenges of Environmental Philosophy. - Leiden - Boston : Brill, 2023, pp. 26-70. ISBN 978-90-04-67994-8. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/9789004679955_004 (VEGA č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu. VEGA č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu) Type: ABA
 • SŤAHEL, Richard. Industrial and Environmental Democracies as Models of a Politically Organized Relationship Between Society and Nature. In Studia Philosophiae Christianae, 2023, vol. 59, no. 1, pp. 111-130. ISSN 0585-5470. Dostupné na: https://doi.org/10.21697/spch.2023.59.A.06 (VEGA č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu) Type: ADEB
 • SŤAHEL, Richard. Ako sme sa sem dostali a kam smerujeme? In Zmena klímy : II. diel. Recenzenti Pavol Siman, Vladimíra Kurincová Čavojová. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2023, s. 7-15. Dostupné na internete: https://otvorenaakademia.sav.sk/wp-content/uploads/brochure/Zmena_klimy_2.pdf Type: BEF
 • Current Challenges of Environmental Philosophy. Edited by Richard Sťahel, Eva Dědečková. Leiden - Boston : Brill, 2023. ix + 256 p. New Research in the History of Western Philosophy, Volume 3. Dostupné na internete: https://brill.com/display/title/64244. ISBN 978-90-04-67994-8 (VEGA č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu) Type: FAI
 • SŤAHEL, Richard - DĚDEČKOVÁ, Eva. Introduction. In Current Challenges of Environmental Philosophy. - Leiden - Boston : Brill, 2023, pp. 1-4. ISBN 978-90-04-67994-8. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/9789004679955_002 (VEGA č. 2/0072/21 : Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu) Type: GII
 • STEWART, Jon. A History of Nihilism in the Nineteenth Century : confrontations with nothingness. 1. ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2023. 322 p. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/9781009266734. ISBN 978-1-00-926670-3 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Type: AAA
 • STEWART, Jon. Nietzsche in Dialogue with the Hegelians in the Attack on Christianity and Modern Culture in The Anti-Christ. In The Modern Experience of the Religious. - Leiden - Boston : Brill, 2023, pp. 265-293. ISBN 978-90-04-54459-8. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/9789004544604_013 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr. APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Type: ABC
 • STEWART, Jon. The Modern Crisis in the Philosophy of History. In Človek v štruktúrach spoločnosti a kultúry : inšpirácie myslením Františka Novosáda. 1. vyd. - Bratislava : Post Scriptum, 2023, s. 55-73. ISBN 978-80-8218-051-3. (VEGA č. 2/0130/23 : Princíp ľudskosti v kontexte konfliktov súčasnosti. Existenciálne a fenomenologické výzvy. VEGA č. 2/0130/23 : Princíp ľudskosti v kontexte konfliktov súčasnosti. Existenciálne a fenomenologické výzvy) Type: ABD
 • STEWART, Jon. The Young Kierkegaard as a Student of Liunge’s Kjøbenhavnsposten. In Kierkegaard Studies, 2023, vol. 28, no. 1, pp. 281-301. (2022: 0.1 - IF, 0.114 - SJR, Q3 - SJR). (2023 - WOS, SCOPUS). ISSN 1430-5372. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/kierke-2023-0013 (VEGA č. 2/0130/23 : Princíp ľudskosti v kontexte konfliktov súčasnosti. Existenciálne a fenomenologické výzvy) Type: ADMA
 • STEWART, Jon. La persuasión del sentimiento y el amor contra la razón. La crítica kierkegaardiana de la filosofía de Jean Paul. In Estudios Kierkegaardianos : revista de filosofía, 2022, no. 8, pp. 121-143. ISSN 2448-5330. Dostupné na: https://doi.org/10.54354/ESQU5392 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Type: AECA
 • Filozofia. Hlavný redaktor [1990-2006] František Novosád, šéfredaktorka [2006-2019] Dagmar Smreková, šéfredaktor [2019-2023] František Gahér, šéfredaktor [2023] Jon Stewart. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 1946-. Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH. 10 x ročne. ISSN 0046-385X Type: FAI
 • STEWART, Jon. The Crisis of Modern Nihilism and its Source. In Fifteen Eighty Four, 2023, 4. April 2023. Dostupné na internete: https://www.cambridgeblog.org/2023/04/the-crisis-of-modern-nihilism-and-its-source/?_thumbnail_id=46427 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Type: GHG
 • STEWART, Jon. Pohľad do budúcnosti [A view to the future]. In Filozofia, 2023, roč. 78, č. 5, s. 317-320. (2022: 0.3 - IF, 0.194 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/journals/uploads/051614130%20Stewart.pdf Type: GII
 • ŠAJDA, Peter. Religious Philosophy in the Shadow of Communism: The Story of Kierkegaard Translations. In The Modern Experience of the Religious. - Leiden - Boston : Brill, 2023, pp. 324-342. ISBN 978-90-04-54459-8. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/9789004544604_015 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr. APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Type: ABC
 • ŠAJDA, Peter. O kolektívnom násilí, zúfalstve a nepriateľstve - k Novosádovej reflexii negatívnych vzťahov [On Collective Violence, Despair and Enmity: Continuing Novosád's Reflections on Negative Relations]. In Človek v štruktúrach spoločnosti a kultúry : inšpirácie myslením Františka Novosáda. 1. vyd. - Bratislava : Post Scriptum, 2023, s. 25-40. ISBN 978-80-8218-051-3. (VEGA č. 2/0130/23 : Princíp ľudskosti v kontexte konfliktov súčasnosti. Existenciálne a fenomenologické výzvy. VEGA č. 2/0130/23 : Princíp ľudskosti v kontexte konfliktov súčasnosti. Existenciálne a fenomenologické výzvy) Type: ABD
 • ŠAJDA, Peter. A Strange Homology: Buber’s and Jünger’s Descriptions of the Fighting Individual. In Filozofia, 2023, roč. 78, č. 7, s. 533-547. (2022: 0.3 - IF, 0.194 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.7.2 (VEGA č. 2/0130/23 : Princíp ľudskosti v kontexte konfliktov súčasnosti. Existenciálne a fenomenologické výzvy) Type: ADDA
 • Človek v štruktúrach spoločnosti a kultúry : inšpirácie myslením Františka Novosáda. Editor Peter Šajda ; recenzenti Jana Tomašovičová, Michal Bizoň. 1. vyd. Bratislava : Post Scriptum, 2023. 190 s. ISBN 978-80-8218-051-3 (VEGA č. 2/0130/23 : Princíp ľudskosti v kontexte konfliktov súčasnosti. Existenciálne a fenomenologické výzvy) Type: FAI
 • Kierkegaard Studies Yearbook 2023. Edited by Peter Šajda, Heiko Schulz, Jon Stewart, Karl Verstrynge. Berlin - Boston : De Gruyter, 2023. VIII + 418 p. Dostupné na internete: https://www.degruyter.com/journal/key/kier/html. ISSN 1430-5372 Type: FAI
 • ŠAJDA, Peter. Bibliografia prác Františka Novosáda. In Človek v štruktúrach spoločnosti a kultúry : inšpirácie myslením Františka Novosáda. 1. vyd. - Bratislava : Post Scriptum, 2023, s. 157-185. ISBN 978-80-8218-051-3. (VEGA č. 2/0130/23 : Princíp ľudskosti v kontexte konfliktov súčasnosti. Existenciálne a fenomenologické výzvy) Type: GII
 • ŠAJDA, Peter. Úvod. In Človek v štruktúrach spoločnosti a kultúry : inšpirácie myslením Františka Novosáda. 1. vyd. - Bratislava : Post Scriptum, 2023, s. 9-10. ISBN 978-80-8218-051-3. (VEGA č. 2/0130/23 : Princíp ľudskosti v kontexte konfliktov súčasnosti. Existenciálne a fenomenologické výzvy) Type: GII
 • ŠAJDA, Peter - SCHULZ, Heiko - STEWART, Jon - VERSTRYNGE, Karl. Preface. In Kierkegaard Studies Yearbook 2023. - Berlin - Boston : De Gruyter, 2023, p. V. ISSN 1430-5372. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/kierke-2023-0001 Type: GII
 • ŠEDO, Marcel. Prírodné a umelé ako problém identity a udalosti [Natural and Artificial as a Problem of Identity and Event]. In Filozofia, 2023, roč. 78, č. 5, s. 366-379. (2022: 0.3 - IF, 0.194 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.5.4 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Type: ADDA
 • ŠEDO, Marcel. Mladý subverzívny a (pri)široký pohľad na filozofiu. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy, 2023, roč. 19, č. 1. ISSN 1339-942X. Recenzia na: Young Philosophy 2021 / Alžbeta Kuchtová. - Bratislava : Iris, 2021. Dostupné na internete: https://ostium.sk/language/sk/mlady-subverzivny-a-prisiroky-pohlad-na-filozofiu/ Type: EDI
 • VACEK, Martin. Impossible Worlds. In The Internet Encyclopedia of Philosophy. - Martin, Tennessee : University of Tennessee at Martin, 2023, 04. 08. 2023, 17 pages. ISSN 2161-0002. Dostupné na internete: https://iep.utm.edu/impossible-worlds/ Type: BDA
 • Organon F : international journal of analytic philosophy. Hlavný redaktor [1994-2006] Pavel Cmorej, šéfredaktor [2007-2018] Marián Zouhar, editor-in-chief [2019-2023] Martin Vacek. Bratislava : Filozofický ústav SAV ; Praha : Filosofický ústav AV ČR, 1994-. Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH. 4x ročne. ISSN 1335-0668 Type: FAI
 • VAN BERKEL, Kees - LYON, Tim S. - PASCUCCI, Matteo**. A Logical Analysis of Instrumentality Judgments: Means-End Relations in the Context of Experience and Expectations. In Journal of Philosophical Logic, 2023, vol. 52, no. 5, pp. 1475-1516. (2022: 1.5 - IF, 0.98 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0022-3611. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10992-023-09714-7 (VEGA č. 2/0125/22 : Zodpovednosť a modálna logika) Type: ADCA
 • VENDRA, Maria Cristina Clorinda. I am hungry, therefore I am. Paul Ricaeur's hermeneutic phenomenology as a model for food existentialism. In Philosophical Inquiries, 2022, vol. 10, no. 1, pp. 25-40. (2021: 0.281 - SJR, Q2 - SJR). (2022 - WOS, SCOPUS). ISSN 2281-8618. Dostupné na: https://doi.org/10.4454/philinq.v10i1.351 Type: ADMB
 • VYDROVÁ, Jaroslava. The (Non)place of Human Challenges Concerning the Question of God in Helmuth Plessner’s Philosophical Anthropology. In The Modern Experience of the Religious. - Leiden - Boston : Brill, 2023, pp. 235-249. ISBN 978-90-04-54459-8. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/9789004544604_011 (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr. APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Type: ABC
 • VYDROVÁ, Jaroslava. Obraz a hygiena - antropologický pohľad [Hygiene and Image - an Anthropological Account]. In Človek v štruktúrach spoločnosti a kultúry : inšpirácie myslením Františka Novosáda. 1. vyd. - Bratislava : Post Scriptum, 2023, s. 127-139. ISBN 978-80-8218-051-3. (VEGA č. 2/0130/23 : Princíp ľudskosti v kontexte konfliktov súčasnosti. Existenciálne a fenomenologické výzvy. VEGA č. 2/0130/23 : Princíp ľudskosti v kontexte konfliktov súčasnosti. Existenciálne a fenomenologické výzvy) Type: ABD
 • VYDROVÁ, Jaroslava. Man as a Being of Hygiene in a Phenomenological and Anthropological Perspective. In Phainomena, 2023, vol. 32, no. 124-125, pp. 139-167. (2022: <0.1 - IF, 0.112 - SJR, Q3 - SJR). (2023 - WOS, SCOPUS). ISSN 1318-3362. Dostupné na: https://doi.org/10.32022/PHI32.2023.124-125.6 (VEGA č. 2/0025/20 : Synergia a konflikt ako zdroje kultúrnej identity) Type: ADMA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus