Information Page of SAS Organisation

Institute of Philosophy SAS

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • KOSTEREC, Miloš. Some Problems of Glavaničová's Approach to Fictional Names. In Organon F : international journal of analytic philosophy, 2018, roč. 25, č. 1, s. 120-125. (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 1335-0668. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2018/1/120-125.pdf>. Type: ADDB
 • MÉSZÁROS, Ondrej. Súčasnosť nesúčasného : prieniky slovenskej a maďarskej filozofie v 19. storočí. Recenzenti Béla Mester, Erika Lalíková. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2018. 168 s. ISBN 978-80224-1627-6(VEGA č. 2/0172/17 : Problémy recepcie a spracovania dejín filozofického a politického myslenia na Slovensku: multifokálny prístup). Type: AAB
 • MURÁNSKY, Martin. Chápanie vcelku ako univerzálny problém Tugendhatovej filozofie. In Filozofia, 2018, roč. 73, č. 6, s. (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Type: ADDB
 • PAUER, Jozef. Kultúra, davy, televízia. In Kultúra, 2018, roč. 21, č. 2, s. 1, 4-5. ISSN 1335-3470. Dostupné na internete: <http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/pdf/kult0218.pdf>. Type: BDF
 • PAUER, Jozef. Kultúra, davy, televízia. Pokračovanie. In Kultúra, 2018, roč. 21, č. 3, s. 5. ISSN 1335-3470. Dostupné na internete: <http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/pdf/kult0318.pdf>. Type: BDF
 • PAUER, Jozef. Kultúra, davy, televízia. Dokončenie. In Kultúra, 2018, roč. 21, č, s. 4, 10-11. ISSN 1335-3470. Dostupné na internete: <http://www.kultura-fb.sk/new/old/archive/pdf/kult0418.pdf>. Type: BDF
 • SIVÁK, Jozef. Les Rusyns (Ruthenes), nation dissimulee. In Li letro de Font-Segugno, 2018, č. 28, s. 25-36. ISSN 1765-5110. Type: BDE
 • Filozofia. Hlavný redaktor [1990-2006] František Novosád, šéfredaktorka [2006-2018] Dagmar Smreková. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 1946-. 10x ročne. ISSN 0046-385X. Type: FAI
 • STEWART, Jon. Hegel's Criticism of Schleiermacher and the Question of the Origin of Faith. In Filozofia, 2018, roč. 73, č. 3, s. 179-190. (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2018/3/179-190.pdf>(APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia). Type: ADDB
 • VACEK, Martin. Modal Metaphysics: Issues on the (Im)Possible V. August 17-18, 2017 Bratislava. In Organon F : international journal of analytic philosophy, 2018, roč. 25, č. 1, s. 132-134. (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 1335-0668. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2018/1/132-134.pdf>. Type: GII
 • VACEK, Martin. Deflationism in Metaphysics. December 15-16, 2017, University of Vienna. In Organon F : international journal of analytic philosophy, 2018, roč. 25, č. 1, s. 136-137. (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 1335-0668. Dostupné na internete: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2018/1/136-137.pdf>. Type: GII
 • Organon F : international journal of analytic philosophy. Hlavný redaktor [1994-2006] Pavel Cmorej, šéfredaktor [2007-2018] Marián Zouhar. Bratislava : Filozofický ústav SAV ; Praha : Filosofický ústav AV ČR, 1994-. Do roku 2006 podnázov: filozofický časopis. 4x ročne. ISSN 1335-0668. Type: FAI

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus