Technical Support

Logo VS SAV

Výpočtové stredisko SAV

Dúbravská cesta č. 9
845 35 Bratislava 45
Phone: +421-2-3229 3111
Fax: +421-2-3229 3103
E-mail:
http://www.vs.sav.sk