Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

More Informations

Medzinárodná konferencia Spolupráca - konflikt - Legitimita v spoločnosti: 11 slovenské a české sociologické dni

  • Venue: Kongresové centrum SAV Academia Stará Lesná
  • Date: 10. 9. 2024 - 13. 9. 2024
  • Organized by SAS: no
  • Contact: PhDr. Zuzana Kusá CSc. ()

Conferences List