Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Conferences and Scientific Events

«  September 2022  »

Conferences at SAS on September 2022

Type Title Venue From To
   SFS – 26th conference of slovak physicists Košice, Slovakia 5. 9. 2022 8. 9. 2022
Organizuje SAV  Social Processes and Personality Kongresové centrum Academia, Stará Lesná 5. 9. 2022 7. 9. 2022
   22. slovenská onomastická konferencia Produkcia a percepcia onymických systémov Trnava 5. 9. 2022 7. 9. 2022
   Central European Symposium on Building Physics 2022 Bratislava, Slovakia 5. 9. 2022 7. 9. 2022
   GeoKARTO 2022 Bratislava 8. 9. 2022 9. 9. 2022
Organizuje SAV  Zviera v slovenskej poézii Bratislava 9. 9. 2022 9. 9. 2022
   17th Conference on High Temperature Materials Chemistry (HTMC XVII) Horný Smokovec, Slovak Republic 11. 9. 2022 16. 9. 2022
   The 36nd International Summer Conference on Real Functions Theory (ISCORFT 2022) Stará Lesná, Slovakia 11. 9. 2022 16. 9. 2022
   Chemistry towards Biology (CTB10) and INSTRUCT-ULTRA Structural biology meeting Bratislava, Slovakia 11. 9. 2022 14. 9. 2022
   PMA 2022 and SRC : 9th International Conference Polymeric Materials in Automotive and 25th Slovak Rubber ConferencePMA and SRC 2022 Conference Center of Lindner Hotel Gallery Central in Bratislava 12. 9. 2022 14. 9. 2022
Organizuje SAV  Česko-slovenské konfrontácie Ostrava (ČR) 14. 9. 2022 14. 9. 2022
Organizuje SAV  Processing and properties of advanced ceramics and glass Slovakia 15. 9. 2022 17. 9. 2022
Organizuje SAV  Administration in the early modern age Bratislava 15. 9. 2022 15. 9. 2022
Organizuje SAV  The Public and Private Space in the Urban Enviroment. Symbology – Representation Relations – Fusions Bratislava 16. 9. 2022 16. 9. 2022
   Alzheimerfórum 2022 Bratislava 21. 9. 2022 21. 9. 2022
 Videokonferencia Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre: slovensko-slovanské súvislosti Bratislava + online 21. 9. 2022 23. 9. 2022
Organizuje SAV  Literárnohistorické kolokvium: Autor a kontext v interpretácii diel staršej slovenskej literatúry Bratislava 27. 9. 2022 27. 9. 2022
Organizuje SAV  From democracy to totality Bratislava 29. 9. 2022 29. 9. 2022
Organizuje SAV  6th International Scientific Conference on Biotechnology and Metals 2022 Košice 29. 9. 2022 30. 9. 2022