Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Conferences and Scientific Events

«  June 2022  »

Conferences at SAS on June 2022

Type Title Venue From To
   Animal Physiology 2022 Košice 1. 6. 2022 3. 6. 2022
   Záverečná konferencia k projektu APVV-17-0551: „Vyrovnávanie nerovnováh: prehodnotenie pohľadu na makroekonomické nerovnováhy v európskom rámci riadenia“ Bratislava 2. 6. 2022 2. 6. 2022
Organizuje SAV  XIV. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2022 Bratislava 6. 6. 2022 30. 6. 2022
Organizuje SAVVideokonferencia Global issues and inequities in the production and publication of research in social psychology Bratislava (online) 6. 6. 2022 6. 6. 2022
Organizuje SAV  Russian Community in the Czech Republic: Pluralism of Sociocultural identities (The Institute´s seminar) Bratislava 8. 6. 2022 8. 6. 2022
   Root Structure and Function High Tatras 12. 6. 2022 16. 6. 2022
   8th International Symposium on Structure and Function of Roots Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec, Slovakia 12. 6. 2022 16. 6. 2022
 Videokonferencia 2nd StruBioMol Workshop: Isolation, Characterization and Crystallization of Proteins Institute of Molecular Biology SAS 14. 6. 2022 15. 6. 2022
Organizuje SAV  Epistemologies of Collaboration: Lessons from an Anthropology of Smartphones and Smart Ageing (The Institute´s seminar) Bratislava 15. 6. 2022 15. 6. 2022
   Dni mladých biológov 11. ročník Bratislava 15. 6. 2022 15. 6. 2022
   Seminár: Inovačný potenciál progresívnej digitalizovanej výroby Bratislava 17. 6. 2022 17. 6. 2022
Organizuje SAV  Výročné stretnutie programu International Social Survey Programme ISSP General Meeting Bratislava 18. 6. 2022 22. 6. 2022
   19th Conference of Slovak Limnological Society and Czech Limnological Society Bratsilava - Devín 20. 6. 2022 24. 6. 2022
Organizuje SAV  15. celoslovenské stretnutie jazykovedcov 15th all-Slovak meeting of linguists 20. 6. 2022 21. 6. 2022
   15th Bratislava Symposium on Saccharides Congress Centre SAS, Smolenice, Slovakia 20. 6. 2022 24. 6. 2022
Organizuje SAV  APCOM 2022 – Applied Physics of Condensed Matter Štrbské Pleso, Slovakia 21. 6. 2022 23. 6. 2022
Organizuje SAV  3. Strategický seminár pre podporu spolupráce medzi akadémiou, univerzitami a priemyslom ÚMMS SAV, v.v.i., Bratislava 21. 6. 2022 22. 6. 2022
   European city planning at the turn of the 19th and 20th century Bratislava 21. 6. 2022 21. 6. 2022
   ECF 23, European Conference on Fracture, Special topic: TC06 Fracture mechanics and fracture of advanced ceramics Funchal, Portugalsko 26. 6. 2022 2. 7. 2022
   1st Workshop on Perspective Electron Spin Systems for Future Quantum Technologies Košice, Slovakia 28. 6. 2022 29. 6. 2022
   Kultúrne dedičstvo v dialektoch Olomouc 29. 6. 2022 29. 6. 2022