Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

The list of national projects SAS

Institute of Materials and Machine Mechanics

Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries

Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Šimon Erik PhD.

Metal-ceramic skeleton for application purposes

Kovo-keramický skelet pre aplikačné účely

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Opálek Andrej PhD.

International center of excellence for research of intelligent and secure information and communication technologies and systems - II. phase

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa

Duration: 13.3.2020 - 30.6.2023
Program:
Project leader: Ing. Simančík František PhD.

Novel Particle Reinforced TiAl-based Matrix In-situ Composites with Enhanced High Temperature Mechanical Properties

Nové in-situ kompozity spevnené časticami s matricou na báze TiAl so zlepšenými vysokoteplotnými mechanickými vlastnosťami

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: SRDA
Project leader: Ing. Lapin Juraj DrSc.

New methods for assessing road surface roughness based on motor vehicle vibration

Nové metódy posudzovania povrchových nerovností vozovky založené na kmitaní motorového vozidla

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Múčka Peter CSc.

-

Odolnosť precipitačne vytvrdených komplexných koncentrovaných zliatin voči vodíkovému krehnutiu

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: SRDA
Project leader: Ing. Lapin Juraj DrSc.

Hard and tough boride- and nitride-based coatings prepared by advanced PVD techniques

Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: SRDA
Project leader: Ing. Beronská Naďa PhD.

Effect of the functional layer of Cu/W electrode prepared by gas pressure infiltration on erosive wear in conditions of plasma discharge

Vplyv funkčnej vrstvy Cu/W elektródy pripravenej metódou tlakovej infiltrácie na erozívne opotrebenie v podmienkach plazmového výboja

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Beronská Naďa PhD.

Influence of Zn-based alloy stress state on the mechanism and kinetics of their corrosion

Vplyv stavu napätosti zliatin na báze Zn na mechanizmus a kinetiku ich korózie

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Čavojský Miroslav PhD.

Building-up Centre of Excellence for advanced materials application

Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied

Duration: 1.1.2019 - 30.6.2023
Program:
Project leader: Ing. Balog Martin PhD.

Research on possibilities of using waste heat from industry for heating in the public and commercial sector in Slovakia

Výskum možností využitia odpadového tepla z priemyslu na kúrenie vo verejnom a komerčnom sektore na Slovensku

Duration: 1.3.2022 - 30.9.2023
Program:
Project leader: Ing. Simančík František PhD.

Investigation of the dual laser beam energy distribution on the microstructure and properties of duplex steels welded joints

Výskum vplyvu zmeny rozloženia energie duálneho laserového lúča na výsledné vlastnosti zvarových spojov duplexných ocelí

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: SRDA
Project leader: Ing. Beronská Naďa PhD.

High strength Al-AlN metal matrix composites for applications at elevated temperatures

Vysokopevné Al-AlN kompozity pre aplikácie pri zvýšených teplotách

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: SRDA
Project leader: Ing. Krížik Peter PhD.

High-Strength High-Entropy Alloys Resistant to Hydrogen Embrittlement

Vysokopevné zliatiny s vysokou entropiou odolné voči vodíkovému krehnutiu

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Lapin Juraj DrSc.

Development of aluminum composite filament for atomic diffusion additive manufacturing

Vývoj hliníkovej kompozitnej náplne pre difúznu aditívnu technológiu

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Nagy Štefan PhD.

-

Vývoj unikátneho TiMg kompozitného zubného implantátu

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: SRDA
Project leader: Ing. Balog Martin PhD.

The total number of projects: 16