Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

The list of international projects SAS

Institute of Economic Research
Evaluation helpdesk on Cohesion Policy in the 2014 - 2020 Programming Period
Evaluačná podpora kohéznej politiky v programovom období 2014 - 2020
Program: Multilateral - other
Project leader: Ing. Frank Karol PhD.
Duration: 1.9.2015 - 30.9.2023
Job Knowledge Discovery and Skill Development through Web Data Analytics towards facilitated mobility of European Professionals and Refugees - DISKOW
Tvorba databázy poznatkov o povolaniach a zručnostiach analýzou webových údajov, pre zlepšenie mobility európskych profesionálov a utečencov
Program: Other
Project leader: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.
Duration: 1.9.2018 - 31.8.2021

The total number of projects: 2