Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

The list of international projects SAS

Institute of Zoology
Optimization of in vitro feeding systems for rearing and infecting ixodid ticks
Optimalizácia in vitro systému kŕmenia pre chov a infikovanie kliešťov (Ixodidae)
Program: Inter-academic agreement
Project leader: RNDr. Kazimírová Mária CSc.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2021
Restoration and management of Danube floodplain habitats
Štúdia vplyvu optimalizácie vodného režimu vybraných ramien inundačného územia Dunaja na faunu vodných bezstavovcov a posúdenie účinku revitalizačných scenárov na kvalitu biotopov pre bezstavovce
Program: Other
Project leader: Mgr. Kokavec Igor PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2021
Fruit fly Drosophila melanogaster as a model to study the anti-obesity role of gonad-derived steroid hormones
Vínna muška Drosophila melanogaster ako model pre štúdium obezity spojenej s nedostatkom pohlavných hormónov
Program: Other
Project leader: Mgr. Gáliková Martina PhD.
Annotation:
Duration: 20.5.2019 - 19.5.2022

The total number of projects: 3