Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

The list of international projects SAS

Institute of Oriental Studies, P.R.I.

History of Identity Documentation in European Nations: Citizenship, Nationality and Migration

Dejiny dokladov totožnosti európskych národov: Občianstvo, štátna príslušnosť a migrácia

Duration: 13.1.2023 - 18.10.2026
Program: COST
Project leader: Mgr. Trnovec Silvester PhD.

Perspectives on the Korean Peninsula during the Cold War

Perspektívy Kórejského polostrova v čase Studenej vojny

Duration: 1.2.2024 - 31.1.2025
Program: Multilateral - other
Project leader: Mgr. Hritzová Zuzana PhD.

Slow Memory: Transformative Practices for Times of Uneven and Accelerating Change

Pomalá pamäť: Transformačné postupy v časoch nerovnomerných a zrýchľujúcich sa zmien

Duration: 22.2.2022 - 13.10.2025
Program: COST
Project leader: Mgr. Bešková Katarína PhD.

Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity

Prepájenie teórie a praktických otázok migrácie a náboženskej diverzity

Duration: 4.1.2022 - 20.10.2025
Program: COST
Project leader: Mgr. Beška Emanuel PhD.

The total number of projects: 4