Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

The list of international projects SAS

Institute of History

Feminisms and Politics in the Interwar Balkans (1923–1939)

Feminizmus a politika v medzivojnovej Strednej Európe a na Balkáne (1923–1939)

Duration: 1.2.2022 - 31.1.2025
Program: Other
Project leader: Dudeková Kováčová Gabriela PhD.

Iconoclasm in the public space of Czechoslovakia after 1989. The heritage of socialism in historical perspective

Ikonoklazmus vo verejnom priestore Československa po roku 1989. Dedičstvo socializmu v historickej perspektíve

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: Other
Project leader: Hudek Petra PhD.

Parliamentarism in the era of Dualism from a regional perspective (Dualizmus kori parlamentarizmus regionális nézőpontból)

Parlamentarizmus v období dualizmu z regionálnej perspektívy

Duration: 1.11.2020 - 31.10.2024
Program: Other
Project leader: Vörös Ladislav PhD.

Kampania Polska 1939 roku

Poľská kampaň 1939

Duration: 1.5.2022 - 31.12.2025
Program: Other
Project leader: Mgr. Segeš Dušan M.A., PhD.

The total number of projects: 4