Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

The list of international projects SAS

Institute of History

Feminisms and Politics in the Interwar Balkans (1923–1939)

Feminizmus a politika v medzivojnovej Strednej Európe a na Balkáne (1923–1939)

Duration: 1.2.2022 - 31.1.2025
Program: Other
Project leader: Dudeková Kováčová Gabriela PhD.

Nation, Adaptation, Integration. Socio-economic and Environmental Problems in Bulgaria and Slovakia in 20th and in 21th century

Národ, adaptácia, integrácia. Sociálno-ekonomické a environmentálne problémy v Bulharsku a na Slovensku v 20. a v 21. storočí

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Project leader: PhDr. Hallon Ľudovít DrSc.

Parliamentarism in the era of Dualism from a regional perspective (Dualizmus kori parlamentarizmus regionális nézőpontból)

Parlamentarizmus v období dualizmu z regionálnej perspektívy

Duration: 1.11.2020 - 31.10.2024
Program: Other
Project leader: Vörös Ladislav PhD.

Kampania Polska 1939 roku – Synteza

Poľská kampaň 1939 – syntéza

Duration: 1.5.2022 - 31.12.2025
Program: Other
Project leader: Mgr. Segeš Dušan M.A., PhD.

The Great War and its longlasting Consequences. The 460 Austro-Hungarian Soldiers buried in the Crypt of Santa Maria dell’ Anima in Rome

Veľká vojna a jej dlhotrvajúce dôsledky. 450 rakúsko-uhorských vojakov pochovaných v Krypte Santa Maria dell’ Anima v Ríme

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Other
Project leader: Dudeková Kováčová Gabriela PhD.

The total number of projects: 5