Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Monography profile

Komplexnosť tvorivosti
Renáta Bojničanová - Tamara Šimončíková Heribanová

Komplexnosť tvorivosti: Zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej

Ústav svetovej literatúry SAV, Veda, vydavateľstvo SAV
Published: 21. 9. 2021
Details:
544 pages
About edition:
Publishers: Ústav svetovej literatúry SAV, Veda, vydavateľstvo SAV
Edition: 1.
Edition place: Bratislava
Edition year: 2020
ISBN 978-80-224-1837-9 (print)
Book type: monography
How to cite:
ISO 690:
Bojničanová, R. - Šimončíková Heribanová, T.: Komplexnosť tvorivosti: Zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej. 1 vyd. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, Veda, vydavateľstvo SAV. 2020. pp. 544. ISBN 978-80-224-1837-9.

APA:
Bojničanová, R., Šimončíková Heribanová, T. (2020). Komplexnosť tvorivosti: Zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, Veda, vydavateľstvo SAV. ISBN 978-80-224-1837-9.