Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Monography profile

Pracovné miesta, nerovnosti a Rómovia. Snaha o dôstojný život
Daniel Škobla ed.

Pracovné miesta, nerovnosti a Rómovia. Snaha o dôstojný život: Zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie

Jobs, Inequalities and Roma. Striving for Decent Living
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Details:
19 pages
Language: Slovak, English
About edition:
Publisher: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
Edition: 1.
Edition place: Bratislava
Edition year: 2023
ISBN 978‐80‐974434‐1‐2 (online)
Book type: edited book
How to cite:
ISO 690:
Škobla, D. ed.: Pracovné miesta, nerovnosti a Rómovia. Snaha o dôstojný život: Zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie. 1 vyd. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.. 2023. pp. 19. ISBN 978‐80‐974434‐1‐2. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2023.9788097443412

APA:
Škobla, D ed. (2023). Pracovné miesta, nerovnosti a Rómovia. Snaha o dôstojný život: Zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.. ISBN 978‐80‐974434‐1‐2. DOI: https://doi.org/10.31577/2023.9788097443412