Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Monography profile

Osvojovanie gramotnosti u detí v podmienkach nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
Details:
107 pages
Language: Slovak
About edition:
Publishers: Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA, vydavateľstvo SAV
Edition: 1.
Edition place: Trnava
Edition year: 2021
ISBN 978-80-568-0236-6 (print)
Book type: edited book
How to cite:
ISO 690:
Petrová, Z. ed.: Osvojovanie gramotnosti u detí v podmienkach nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 1 vyd. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA, vydavateľstvo SAV. 2021. pp. 107. ISBN 978-80-568-0236-6.

APA:
Petrová, Z ed. (2021). Osvojovanie gramotnosti u detí v podmienkach nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, VEDA, vydavateľstvo SAV. ISBN 978-80-568-0236-6.