Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Monography profile

Dynamika a prekračovanie noriem v spoločnosti
Miroslav Popper ed. Number ORCID

Dynamika a prekračovanie noriem v spoločnosti: Dynamics and norm transgression in society

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Details:
92 pages
Language: Slovak
About edition:
Publisher: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Edition: 1.
Edition place: Bratislava
Edition year: 2015
ISBN 978-80-970234-6-1 (print)
Book type: edited book
How to cite:
ISO 690:
Popper, M. ed.: Dynamika a prekračovanie noriem v spoločnosti: Dynamics and norm transgression in society. 1 vyd. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. 2015. pp. 92. ISBN 978-80-970234-6-1.

APA:
Popper, M ed. (2015). Dynamika a prekračovanie noriem v spoločnosti: Dynamics and norm transgression in society. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. ISBN 978-80-970234-6-1.