Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Monography profile

Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku
Miroslav Popper ed. Number ORCID

Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku

VEDA, vydavateľstvo SAV, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Details:
152 pages
Language: Slovak
About edition:
Publishers: VEDA, vydavateľstvo SAV, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Edition: 1.
Edition place: Bratislava
Edition year: 2021
ISBN 978-80-224-1881-2 (print)
Book type: edited book
How to cite:
ISO 690:
Popper, M. ed.: Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku. 1 vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. 2021. pp. 152. ISBN 978-80-224-1881-2.

APA:
Popper, M ed. (2021). Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. ISBN 978-80-224-1881-2.