Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Monography profile

Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach
Daniel Škobla ed. - Richard Filčák ed.

Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Details:
255 pages
About edition:
Publishers: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Edition: 1.
Edition place: Bratislava
Edition year: 2022
ISBN 978-80-89524-68-6 (print)
Book type: edited book
How to cite:
ISO 690:
Škobla, D. - Filčák, R. ed.: Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach. 1 vyd. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV. 2022. pp. 255. ISBN 978-80-89524-68-6. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2022.978-80-89524-68-6

APA:
Škobla, D., Filčák, R ed. (2022). Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV. ISBN 978-80-89524-68-6. DOI: https://doi.org/10.31577/2022.978-80-89524-68-6