Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Monography profile

MOŽNOSTI A OBMEDZENIA
Soňa Gabzdilová

MOŽNOSTI A OBMEDZENIA: Vzdelávanie v jazyku maďarskom na Slovensku 1918 – 1938

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav
Details:
150 pages
Language: Slovak
About edition:
Publisher: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav
Edition: 1.
Edition place: Košice
Edition year: 2017
ISBN 978-80-972693-3-3 (print)
Book type: monography
How to cite:
ISO 690:
Gabzdilová, S.: MOŽNOSTI A OBMEDZENIA: Vzdelávanie v jazyku maďarskom na Slovensku 1918 – 1938. 1 vyd. Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav. 2017. pp. 150. ISBN 978-80-972693-3-3.

APA:
Gabzdilová, S. (2017). MOŽNOSTI A OBMEDZENIA: Vzdelávanie v jazyku maďarskom na Slovensku 1918 – 1938. Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav. ISBN 978-80-972693-3-3.