Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Monography profile

Spoločenskovedné súvislosti hovorenej slovenčiny mladej generácie Slovákov žijúcich v krajinách na Dolnej zemi
Mária Homišinová - Mária Ďurkovská - Jozef Výrost

Spoločenskovedné súvislosti hovorenej slovenčiny mladej generácie Slovákov žijúcich v krajinách na Dolnej zemi

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Details:
148 pages
Language: Slovak
About edition:
Publisher: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Edition: 1.
Edition place: Košice
Edition year: 2018
ISBN 978-80-89524-25-9 (print)
Book type: monography
How to cite:
ISO 690:
Homišinová, M. - Ďurkovská, M. - Výrost, J.: Spoločenskovedné súvislosti hovorenej slovenčiny mladej generácie Slovákov žijúcich v krajinách na Dolnej zemi . 1 vyd. Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. 2018. pp. 148. ISBN 978-80-89524-25-9.

APA:
Homišinová, M., Ďurkovská, M., Výrost, J. (2018). Spoločenskovedné súvislosti hovorenej slovenčiny mladej generácie Slovákov žijúcich v krajinách na Dolnej zemi . Košice : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV. ISBN 978-80-89524-25-9.