Information Page of SAS Organisation

Logo

Central Archive of SAS

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovak Republic
E-mail: 
 

Detached branches

Ústredný archív - Úrad SAV, Štefánikova 49

 
Director: Mgr. Jana Gubášová Baherníková
E-mail:
Phone: +421-2-54775665
Fax: