Information Page of SAS Organisation

Institute of Slovak Literature

Publications in 2017

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BARBORÍK, Vladimír. Jana Beňová: Honeymoon. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2017, roč. 2. ISSN 2453-9147. Názov z internetu. Dostupné na internete: <http://plav.sk/search/node/Jana%20Be%C5%88ov%C3%A1%3A%20Honeymoon>. Type: BDF
 • BARBORÍK, Vladimír. K povahe spoločnej prozaickej tvorby Petra Pišťanka a Dušana Taragela. In Jazyk a literatúra, 2016, roč. 3, č. 3-4, s. 55-65. ISSN 1339-7184. Type: BDF
 • BARBORÍK, Vladimír. Návšteva – spomienka na Emila Charousa. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2017, roč. 2. ISSN 2453-9147. Názov z internetu. Dostupné na internete: <http://plav.sk/search/node/N%C3%A1v%C5%A1teva%20%E2%80%93%20spomienka%20na%20Emila%20Charousa>. Type: BDF
 • BARBORÍK, Vladimír. O relatívnych cnostiach, selektívnej tréme, veršoch o mieri, horolezcoch a jednej filmovej postave : rozhovor s Vandou Rozenbergovou. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2017, roč. 2. ISSN 2453-9147. Názov z internetu. Dostupné na internete: <http://plav.sk/search/node/Rozhovor%20s%20Vandou%20Rozenbergovou>. Type: BDF
 • BARBORÍK, Vladimír. Aktuálna variácia dávnej témy. In Knižná revue, 2017, roč. 27, č. 5, s. 20-21. ISSN 1336-247X. Recenzia na: Pogodowitz / Maroš Krajňak. - Bratislava : OZ Brak, 2016. Type: EDI
 • BARBORÍK, Vladimír. Vnútorný cestopis. In Pravda, 6. 5. 2017, roč. 27, č., s. 30. ISSN 1335-4051. Recenzia na: Novoročný výstup na Jaseninu / Jakub Juhás. - Praha : Rubato, 2017. Type: EDI
 • BARBORÍK, Vladimír. Dve krídla rozprávania a jeho ťažký zadok. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2017, roč. 2. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Som Paula / Ondrej Štefánik. - Bratislava : Tatran, 2016. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/54>. Type: EDI
 • BARBORÍK, Vladimír. Cesta premeny. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2017, roč. 2. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Do tmy / Anna Bolavá. - Praha : Odeon, 2015. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/35>. Type: EDI
 • BARBORÍK, Vladimír. Denník kritika: dialóg so sebou a druhým. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2017, roč. 2. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Matouš : deník z let 2003 - 2006 / Jiří Cieslar. - Praha : Torst, 2015. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/18>. Type: EDI
 • BARBORÍK, Vladimír. Pokus o román dneška. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2017, roč. 2. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Analfabet / Michal Havran. - Bratislava : Marenčin Media, 2016. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/46>. Type: EDI
 • BÍLIK, René. Poetika existencie : (metodologicko – interpretačná štúdia) [The Poetics of Existence (a Methodological and Interpretatory Study)]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 3, s. 175-191. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973. Type: ADFB

  Citácie:
  [3.1] ZAJAC, Peter. Dalibor Tureček a synopticko-pulzačný model literárnych dejín. In Víno, ženy, zpěv. V(d)ěčné téma literárních dějin : studie z literatury ad honorem Dalibor Tureček. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2017, s. 16. ISBN 978-80-7394-673-9.

 • BRAXATORIS, Martin - ONDREJČÍK MICHAL. Geterogennosť praslavianskoj osnovy slovackogo jazyka kak posledstvie sklavinsko - avarskogo vozdejstvija = Heterogenetty of Proto-Slavic Core of the Slovac Language as a Consequence of the Sclaveni-Avarian Influence. In Jazyk, soznanie, kommunikacija : sbornik naučnyh statej k jubileju professora Natalii Evgenievny Ananievoj. Vypusk 55. - Moskva : MAKS Press, 2017, s. 46-67. ISBN 978-5-317-05488-5. Type: AECA
 • BRTÁŇOVÁ, Erika. Kazateľské umenie Martina Morháča = The Art of Martin Morháč´s Preaching. In Medzinárodná konferencia 270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine. Harmonogram a kniha abstraktov : International Conference 270 Years of the History, Literature and Language of Slovaks in Vojvodina [Novi Sad, 16 October 2015]. Programme and a book of abstracts. - Novi Sad : Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade, 2017, s. 152-158. ISBN 978-86-915255-3-8. Abstrakt In International Conference 270 Years of the History, Literature and Language of Slovaks in Vojvodina [Novi Sad, 16 October 2015]. Programme and a book of abstracts, Novi Sad, Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade, 2015, s. 20. ISBN 978-86-87947-27-6. Type: AECA
 • BRTÁŇOVÁ, Erika. Exemplá v kázňach Daniela Krmana ml. [Exempla in Daniel Krman Junior‘s Sermons]. In Literárnohistorické kolokvium : III. barok. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2017, s. 52-69. ISBN 978-80-88746-35-5. Type: AEDA
 • Literárnohistorické kolokvium : III. barok. Erika Brtáňová ; recenzenti: Marta Keruľová, Eva Tkáčiková. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2017. 176 s. ISBN 978-80-88746-35-5. Type: FAI
 • Pamäť literárnej vedy. Gizela Gáfriková. Erika Brtáňová (ed.) ; recenzenti Eva Tkáčiková, Miloslav Vojtech. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2017. 241 s. ISBN 978-80-88746-24-9. Type: FAI
 • BYSTRZAK, Magdalena. "Slabšie" pohlavie. Ženy v prózach J. Juráňovej (Cudzie príbehy) a M. Kompaníkovej (Na sútoku). In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2017, roč. 2. ISSN 2453-9147. Názov z internetu. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/51>. Type: BDF
 • BYSTRZAK, Magdalena. Kobylińska, A. - Falski, M. - Filipowicz, M. Peryferyjność. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 5, s. 396-398. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Peryferyjność : habsbursko-słowiańska historia nieoczywista / Kobylińska, A. - Falski, M. - Filipovicz, M. - Krakow : Libron, 2016. Type: EDI
 • CSIBA, Karol. Poznámky k čítaniu knihy V obecném zájmu [Notes on the Reading of the Book V obecném zájmu]. In Litikon, 2017, roč. 2, č. 1, s. 148-155. ISSN 2453-8507.(VEGA 2/0033/16 : Modernizmus v slovenskej literatúre (1900 – 1948). Podoby, tendencie, aspekty). Type: ADFB
 • CSIBA, Karol. Časopis DAV očami Štefana Druga : (nad knihou DAV a davisti) [Magazine DAV in Štefan Drug´s Eyes (on the Book DAV and Davists)]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 5, s. 368-376. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973.(VEGA 2/0033/16 : Modernizmus v slovenskej literatúre (1900 – 1948). Podoby, tendencie, aspekty). Type: ADFB
 • CSIBA, Karol. Literatúra v politike, politika v literatúre. In Advokáti - Davisti : Vladimír Clemtis, Ján Poničan, Daniel Okáli. - Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2017, s. 18-20. ISBN 978-80-971218-8-4. Type: BEF
 • CSIBA, Karol. Najnovšie šachovanie s históriou. In Pravda, 11. 3. 2017, roč. 27, s. 32. ISSN 1335-4051. Recenzia na: Nedeľné šachy s Tisom / Silvester Lavrík. - Bratislava : Dixit, 2016. Type: EDI
 • Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu : časopis Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV. 6-krát ročne. ISSN 0037-6973. Type: FAI
 • DOMORÁK, Daniel. Východiská poetiky rekonfigurácie v existenciálnom diskurze slovenskej literatúry po roku 1945 [The Assumptions of Poetics of Reconfiguration in the Existential Discourse of Slovak Literature after Year 1945]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 3, s. 192-200. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973. Type: ADFB
 • DOMORÁK, Daniel. Schmarcová, Ľubica (ed.): Autor a subjekt. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 5, s. 389-392. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Autor a subjekt / Ľubica Schmarcová. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2016. Type: EDI
 • DRAGANOVÁ, Andrea. Maťovčík, Peter – Šimková, Ľudmila – Balková, Iveta: Augustín Maťovčík osemdesiatročný. Bio-bibliografia. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 6, s. 482-484. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Augustín Maťovčík osemdesiatročný. Bio-bibliografia / Maťovčík, Peter – Šimková, Ľudmila – Balková, Iveta. - Turany : Tlačiareň P + M, 2017. Type: EDI
 • Víno, ženy, zpěv. V(d)ěčné téma literárních dějin : studie z literatury ad honorem Dalibor Tureček. Veronika Faktorová – Jana Pácalová – Zuzana Urválková (eds.) ; recenzenti Hana Bočková, Pavel Janáček. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2017. 290 s. ISBN 978-80-7394-673-9. Type: FAI
 • HABAJ, Michal. Ľavá vpred. Prvý ročník revue DAV (1924 – 1925) [Left Foot Forward. The First Volume of the DAV magazine (1924 – 1925)]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 4, s. 269-283. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973.(VEGA 2/0033/16 : Modernizmus v slovenskej literatúre (1900 – 1948). Podoby, tendencie, aspekty). Type: ADFB
 • HORVÁTH, Tomáš. Vilikovského pátranie po skutočnosti: fotografia a trpkastá chuť skutočného [Vilikovský´s Search for the Reality: Photography and a Bitter Taste of the Real]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 1, s. 33-42. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973.(VEGA 2/0074/16 : Poetika slovenskej literatúry po roku 1945). Type: ADFB
 • HORVÁTH, Tomáš. Krik nahej duše umelca. Przybyszewského román Krik vo svetle autorovej ideovoestetickej koncepcie [he Scream of an Artist ́s Naked Soul. The Novel Krik/ The Scream in the Context of Przybyszewski ́s ideological and aesthetical Conception]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 6, s. 413-431. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973. Type: ADFB
 • HORVÁTH, Tomáš. Prepis detektívneho žánru u Pavla Vilikovského. In K dielu Pavla Vilikovského. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017, s. 96-128. ISBN 978-80-223-4319-0. Type: AEDA
 • HORVÁTH, Tomáš. Prízraky jedného komisára. In Dom prízrakov. - Bratislava : Európa, 2017, s. 151-156. ISBN 978-80-89666-37-9. Type: BEF
 • HORVÁTH, Tomáš. Našim očetom v spomin. In Našim očetom v spomin. - Ljubljana : Sodobnost International, 2016, s. 13-20. ISBN 978-961-6970-63-1. Type: CEC
 • HUČKOVÁ, Dana. Slovenskosť kontra internacionalizmus: Rázusove reflexie modernej slovenskej literatúry [The Slovak Element versus Internationalism: Rázus´s Reflections on Modern Slovak Literature]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 4, s. 318-328. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973. Type: ADFB
 • HUČKOVÁ, Dana. Skrytá dráma literárneho historika : (Život a postoje Štefana Druga v archívnych dokumentoch) [The Hidden Drama of a Literary Historian (The Life and Attitudes of Štefan Drug in Archive Documents)]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 5, s. 340-352. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973.(VEGA 2/0033/16 : Modernizmus v slovenskej literatúre (1900 – 1948). Podoby, tendencie, aspekty). Type: ADFB
 • HUČKOVÁ, Dana. K literárnemu portrétu Ivana Lilgeho Lyseckého = Literary Portrait of Ivan Lilge Lysecký. In 270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine : zborník prác z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Novom Sade 16. októbra 2015. - Novi Sad : Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade - oddelenie slovakistiky, 2017, s. 130-136. ISBN 978-86-915255-3-8. Abstrakt In International Conference 270 Years of the History, Literature and Language of Slovaks in Vojvodina [Novi Sad, 16 October 2015]. Programme and a book of abstracts, Novi Sad, Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade, 2015, s. 20. ISBN 978-86-87947-27-6. Type: AECA
 • HUČKOVÁ, Dana. Pamiatke Jozefa Miloslava Hurbana = In memory of Jozef Miloslav Hurban. In Studia Academica Slovaca 46 : prednášky 53. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017, s. 266-277. ISBN 978-80-223-4361-9. Type: AEDA
 • HUČKOVÁ, Dana. : O razvoju in sodobnih podobah slovaške kratke zgodbe. In Zgodbe iz Slovaške: antologije slovaške kratke zgodbe. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2016, s. 237-257. ISBN 978-961-6970-63-1. Type: BEE
 • CHMELINOVÁ, Katarína - BETLEJ, Andrzej - KUSÁ, Alexandra - BYSTRZAK, Magdalena (prekl.) - SIKORA - CHMIELEWSKA, Irena (prekl.). Skarby baroku : miedzy Bratysławą a Krakowem. Krakow : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2017. 324 s. ISBN 978-83-7581-236-7. Type: EAJ
 • KUZMÍKOVÁ, Jana. Metafora a literárna recepcia. In Kognícia a umelý život 2017. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017, s. 110-115. ISBN 978-80-223-4346-6. Type: AEDA
 • KUZMÍKOVÁ, Jana. Cítenie ako kognitívne hľadisko Vilikovského prózy. In K dielu Pavla Vilikovského – pri príležitosti 75. výročia narodenia spisovateľa a prekladateľa. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017, s. 7-19. ISBN 978-80-223-4319-0. Type: AEDA
 • KUZMÍKOVÁ, Jana. O modernom človeku na ulici i kruhovom objazde. In Človek na ulici. - Bratislava : Ikar, 2017, s. 146-150. ISBN 978-80-551-5326-1. Type: BBB
 • KUZMÍKOVÁ, Jana. Čítanie, krása a cítenie. In Romboid, 2017, roč. 51, č. 10, s. 111-115. ISSN 0231-6714. Type: BDF
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Whisky, nadávky, literatúra a slnečná Afrika. In Booksite.sk : nezávislý knižný portál, 2016. Recenzia na: Zelené pahorky africké / Ernest Hemingway. - Bratislava : Ikar, 2015. Dostupné na internete: <https://www.booksite.sk/recenzie/22-spolocenske-romany/648-ernest-hemingway-zelene-pahorky-africke>. Type: EDI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Kořínek, Pavel, Foret, Martin, Jareš, Michal: V panelech a bublinách. Kapitoly z teorie komiksu. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 1, s. 79-82. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973. Recenzia na: V panelech a bublinách : kapitoly z teorie komiksu / Pavel Kořínek, Martin Foret, Michal Jareš. - Praha : Akropolis, 2015. Type: EDI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Zmätená Barbora, zhýralá Sylvia, zúrivá. In Glosolália : Rodovo orientovaný časopis, 2017, roč. 6, č. 1, s 221-223. ISSN 1338-7146 (tlačená verzia). Recenzia na: Barbora, Boch a Katarzia / Ivana Gibová. - Bratislava : Marenčin PT, 2016. Type: EDI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Teplan, Dušan (eds.): Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 2, s. 155-158. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973. Type: EDI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Keď známe meno nestačí. In Knižná revue, 2017, roč. 27, č. 2, s. 21-22. ISSN 1336-247X. Recenzia na: Nie som básnik / Peter "Exploited" Altof. - Bratislava : Ikar, 2016. Type: EDI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Známy svet očami votrelca. In Knižná revue, 2017, roč. 27, č. 4, s. 7. ISSN 1336-247X. Recenzia na: Novoročný výstup na Jaseninu / Jakub Juhás. - Praha : Rubato, 2016. Type: EDI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie : z vedeckého života. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 1, s. 83-85. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973. Type: EDJ
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Čapková, Eva: Bohumil Hrabal a výtvarné umění. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 2, s. 162-163. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973. Type: GII
 • MATEJOV, Fedor. K aspektom poetiky kľúčového textu 60. rokov – Šialený mesiac J. Ondruša [On the Aspects of the Poetics of a Key Text of the 1960s – Šialený mesiac by J. Ondruš]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 3, s. 208-221. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973. Type: ADFB
 • MATEJOVIČ, Pavel. K niektorým problémom aktuálneho teoretického diskurzu o cenzúre [On Several Issues of the Current Theoretical Discourse on Censorship]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 3, s. 228-235. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973. Type: ADFB
 • MATEJOVIČ, Pavel. Vladimír Mináč a jeho životný príbeh. In SME, 16. 4. 2016, roč. 24, s.2-3. ISSN 1335-440X. Type: BDF
 • MATEJOVIČ, Pavel. Taragel, Dušan: V Mináčovi je veľa tragiky, ale aj fascinácia silou a túžbou byť úspešný. In SME, 16. 4. 2016, roč. 24, s. 6. ISSN 1335-440X. Type: BDF
 • MATEJOVIČ, Pavel. O čom sú Zakázané prózy? In SME, 16. 4. 2016, roč. 24, s. 7. ISSN 1335-440X. Type: BDF
 • MATEJOVIČ, Pavel. Niektoré z podôb kultúrnej rezistencie v období rokov 1948-1989 na Slovensku. In Středoevropské kulturní formace v boji proti komunistické totalite. - Esztergom : Szent Adalbert Közép- és Kelet - Európa Kutatásokért Alapítvány : Nadace svatého Vojtěcha pro výzkum strřední a východní Evropy, 2017, s. 89-105. ISBN 978-963-89709-1-6.(VEGA 2/0074/16 : Poetika slovenskej literatúry po roku 1945). Type: BEE
 • MEZEIOVÁ, Adelaida. Rakúsko-uhorské vyrovnanie pod drobnohľadom. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 6, s. 489-491. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973. Type: EDJ
 • MEZEIOVÁ, Adelaida. Zaujatie vlasti alebo jej zajatie? : milenárne oslavy a výstava v roku 1896. In Historická revue, 2017, roč. 28, č. 3, s. 60-66. ISSN 1335-6550. Type: GII
 • MIKULOVÁ, Marcela. Svadba ako lyrické intermezzo i kulinárske capriccio (u Martina Kukučína). In Víno, ženy, zpěv. V(d)ěčné téma literárních dějin : studie z literatury ad honorem Dalibor Tureček. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2017, s 222-229. ISBN 978-80-7394-673-9. Type: ABC
 • MIKULOVÁ, Marcela. Listy a/ako kultúrna empatia. In 17. Šoltésovej Martin : 30. septembra 2016 v Martine. - Bratislava : Živena, 2016, s. 29-34. ISBN 978-80-972560-0-5. Type: BEF
 • NÁDASKAY, Viliam. Podoby mesta v slovenskej poézii 20. storočia. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 6, s. 487-488. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973. Type: EDJ
 • PÁCALOVÁ, Jana. Vínko ani biele, ani červené... mocné : poznámky k podobám a funkciám vína v slovenských rozprávkach. In Víno, ženy, zpěv. V(d)ěčné téma literárních dějin : studie z literatury ad honorem Dalibor Tureček. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2017, s. 139-157. ISBN 978-80-7394-673-9. Type: ABC
 • PÁCALOVÁ, Jana. Od rozprávok k alegórii národného života (Ku konštituovaniu alegórie zakliatej krajiny v slovenskom romantizme) [From Fairytales to Allegories of the National Life (On Establishing the Allegory of A Cursed Country in Slovak Romanticism)]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 1, s. 5-32. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973. Type: ADFB
 • PÁCALOVÁ, Jana. Branko A. Rovinov – romantik medzi Levočou a Aradáčom [Branko Rovinov - Romantic between Levoča and Aradáč]. In 270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine : zborník prác z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Novom Sade 16. októbra 2015. - Nový Sad : Univerzita v Novom Sade, 2017, s. 174-180. Abstrakt In International Conference 270 Years of the History, Literature and Language of Slovaks in Vojvodina [Novi Sad, 16 October 2015]. Programme and a book of abstracts, Novi Sad, Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade, 2015, s. 23. ISBN 978-86-87947-27-6. Type: AECA
 • PÁCALOVÁ, Jana. Jároš, Michal: Jakub Grajchman. Národnoemancipačné úsilie v kontexte života a tvorby slovenského národovca druhej polovice 19. storočia. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 6, s. 475-77. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Jakub Grajchman. Národnoemancipačné úsilie v kontexte života a tvorby slovenského národovca druhej polovice 19. storočia / Michal Jároš. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. Type: EDI
 • PASSIA, Radoslav. Prózy Jána Roznera a Bratislava : (spisovateľ – autobiografia – mesto) [Works of Prose by Ján Rozner and Bratislava: (The Writer – the Autobiography – the Town)]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 2, s. 104-117. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973. Type: ADFB
 • PASSIA, Radoslav. Kde sa končili prašné cesty. In Pravda : Víkend [príloha], 20. 5. 2017, roč. 27, č. 115, s. 22, 27. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://zurnal.pravda.sk/fenomen/clanok/430477-kde-sa-koncili-prasne-cesty/>. Type: BDF
 • PASSIA, Radoslav. Súčasný slovenský román. In Litikon, 2017, roč. 2, č. 2, s. 2017-2017. ISSN 2453-8507. Type: BDFB
 • PASSIA, Radoslav. Návrat ako nádej. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2017, roč. 2. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Novoročný výstup na Jaseninu cez Horné Fafáky, Sebedinú, Sedlo Prieraz, Šutovu jamu a Brložno / Jakub Juhás. - Praha : Rubato, 2016. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/45>. Type: EDI
 • PASSIA, Radoslav. Jeho povrch planéty. In Knižná revue, 2017, roč. 27, č. 6, s. 22-23. ISSN 1336-247X. Recenzia na: Povrch vašej planéty / Peter Macsovszky. - Bratislava : Drewo a srd, 2017. Type: EDI
 • PASSIA, Radoslav. Šrank, Jaroslav: Aktéri a tendencie literárnej kultúry na Slovensku po roku 1989. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 5, s. 399-401. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Aktéri a tendencie literárnej kultúry na Slovensku po roku 1989 / Jaroslav Šrank. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. Type: EDI
 • PASSIA, Radoslav. Môžu byť vedci na Slovensku aj humanitní? In Platforma pre literatúru a výskum, 2017, roč. 2. ISSN 2453-9147. Názov z internetu. Type: GHG
 • PASSIA, Radoslav. Anketa: Prekvapil vás niečím výber finálovej desiatky? In Denník N : príloha Anasoft litera fest 2017, 19. 4. 2017, roč. 3, č., s. 4. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • PASSIA, Radoslav. Balla naživo. In Platforma pre literatúru a výskum, 2017, roč. 2. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: <http://www.plav.sk/node/68 >. Type: GII
 • PAŠTÉKOVÁ, Jelena. Balada ako intermediálny rytmus. Manifestácia žánru ako erózia socialistickorealistického chronotopu [The Ballad as an Intermedial Rhythm. The Manifestation of the Genre as the Erosion of the Socialist Realist Chronotope.]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 3, s. 236-249. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973. Type: ADFB
 • PRUŠKOVÁ, Zora. Keď poetika glosuje politiku : (prolegomena k poetike slovenského povojnového románu: žáner, naratív, metóda) [When Poetics Reflects on Politics: (Prolegomenon on the Poetics of Slovak Post-War Novel: Genre, Narrative, Method)]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 3, s. 250-258. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973. Type: ADFB
 • PRUŠKOVÁ, Zora. Ironické "arkádie" Pavla Vilikovského : od metafyzickej krajiny duše k ikonografii krajiny ako ideologického priestoru. In K dielu Pavla Vilikovského : pri príležitosti 75. výročia narodenia spisovateľa a prekladateľa. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017, s. 129-144. ISBN 978-80-223-4319-0. Type: AEDA
 • RIŠKOVÁ, Lenka. Z Tablicovej reflexie básnikov 17. storočia [From Tablic‘s Reflecion on the 17th Century Poets]. In Literárnohistorické kolokvium : III. barok. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2017, s. 159-172. ISBN 978-80-88746-35-5. Type: AEDA
 • RIŠKOVÁ, Lenka. Obraz človeka v Gavlovičovej Škole kresťanskej. In Pamäť literárnej vedy. Gizela Gáfriková. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2017, s. 58-69. ISBN 978-80-88746-24-9. Type: AEDA
 • RUSŇÁKOVÁ, Petra. Ako čítať staršiu slovenskú literatúru. Baroková próza – barokový cestopisný denník. In Jazyk a literatúra, 2017, roč. 4, č. 1-2, s. 66-83. ISSN 1339-7184. Type: BDFB
 • RUSŇÁKOVÁ, Petra. Žeňuchová, Katarína (ed.): Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 3, s. 259-261. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte / Žeňuchová, Katarína (ed.). - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava : obec Dolné Dubové, 2016. Type: EDI
 • RUSŇÁKOVÁ, Petra. Molda, Rastislav: Cestopisné denníky štúrovcov. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 6, s. 485-486. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Cestopisné denníky štúrovcov / Rastislav Molda. - Martin : Matica slovenská, 2014. Type: EDI
 • RUSŇÁKOVÁ, Petra. Pamäť literárnej vedy pri príležitosti životného jubilea Evy Fordinálovej : vedecký seminár. Type: EDJ
 • RUSŇÁKOVÁ, Petra. Študentská literárnovedná konferencia 2017: Experiment versus stereotyp. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 5, s. 409-411. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973. Type: EDJ
 • SCHMARCOVÁ, Ľubica. Romantici, mesianisti a regeneračný potenciál katastrofy. In Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrově : sborník příspěvků z 36. ročníku medzioborového symposia k problematice 19. století Plzeň 25. -27. února 2016. - Praha : Academia, 2017, s. 149-158. ISBN 978-80-200-2652-1.(VEGA 2/0025/16 : Textové figurácie slovenskej literatúry 19. storočia). Type: AECA
 • STASIUK, Andrzej - HORVÁTH, Tomáš (prekl.). Východ. Bratislava : Slovart, 2017. 2015 s. ISBN 978-80-556-1470-0. Type: CAB
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Vytlačiť, vydať... alebo zahodiť : slovenská debutová próza 2015. In Knižná revue, 2016, roč. 26, č. 7-8, s. 19-21. ISSN 1336-247X. Type: BDF
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Krištáľovo čisté postrehnutie efemérneho. In Knižná revue, 2016, roč. 26, č. 7-8, s. 27. ISSN 1336-247X. Recenzia na: Na pomedzí škrupiny / Veronika Rácová. - Brtislava : Ars Poetica, 2015. Type: EDI
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Východ z raja. In Knižná revue, 2016, roč. 26, č. 9, s. 18. ISSN 1336-247X. Recenzia na: Východ z raja / Agda Bavi Pain. - Bratislava : KK Bagala, 2016. Type: EDI
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Nôž, ktorý nereže... vydesí, ale neublíži. In Knižná revue, 2016, roč. 26, č. 10, s. 16. ISSN 1336-247X. Recenzia na: Nôž / Juraj Thal. - Bratislava : PT Marenčin, 2016. Type: EDI
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Trailer na knihu. In Knižná revue, 2016, roč. 26, č. 10, s. 16-17. ISSN 1336-247X. Recenzia na: Animátor / Ivan Štulajter. - Bratislava : Marenčin PT, 2016. Type: EDI
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. text: Jack Kerouac hudba: Charlie Parker produkcia: Artforum. In Knižná revue, 2016, roč. 26, č. 11, s. 29. ISSN 1336-247X. Recenzia na: Na ceste / Jack Kerouac. - Bratislava : Artfórum, 2016. Type: EDI
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Temná anticipácia toho, čo ešte len príde. In Glosolália : Rodovo orientovaný časopis, 2016, roč. 5, č. 2, s. 183-184. ISSN 1338-7146 (tlačená verzia). Recenzia na: Chiméra / Martina Grmanová. - Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2015. Type: EDI
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. I zaodela sa deva do pastelových farieb. In Glosolália : Rodovo orientovaný časopis, 2016, roč. 5, č. 3, s. 194-196. ISSN 1338-7146 (tlačená verzia). Recenzia na: Básničky pre domáce paničky / Mirka Ábelová. - Bratislava : Arfórum, 2016. Type: EDI
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Carrouges, Michel: André Breton a základy surrealismu. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 1, s. 76-78. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973. Recenzia na: André Breton a základy surrealismu / Michel Carraouges. - Praha : Malven, 2015. Type: EDI
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Krátká, Eva: Vizuální poezie. Pojmy, kategorie a typologie ve světovém kotextu. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 3, s. 262-264. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Vizuální poezie. Pojmy, kategorie a typologie ve světovém kotextu / Eva Krátká. - Brno : Host, 2016. Type: EDI
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. To čo toto je? (pol minúty významovej pauzy) Dobre je! In Knižná revue, 2017, roč. 27, č. 1, s. 20-21. ISSN 1336-247X. Recenzia na: Svätý mäsiar zo Šamorína / Peter Pečonka. - Bratislava : Arfórum, 2016. Type: EDI
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Vinná priznaním si viny. In Glosolália : Rodovo orientovaný časopis, 2016, roč. 5, č. 4, s. 11-14. ISSN 1338-7146 (tlačená verzia). Recenzia na: Moja vina a iné / Erdős Virág. - Bratislava : ASPEKT, 2016. Type: EDI
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Říhová, Zuzana. V prostřed davu. In Litikon, 2017, roč. 2, č. 1, s. 253-257. ISSN 2453-8507. Recenzia na: V prostřed davu : česká avangarda medzi individualismem a kolektivismem / Zuzana Říhová. - Praha : Academia, 2016. Type: EDI
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Pecina, Martin: Knihy a typografie. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 6, s. 478-481. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Knihy a typografie / Martin Pecina. - Brno : Host, 2017. Type: EDI
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Literárnokritická refexia slovenskej literatúry 2016 : z vedeckého života. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 3, s. 265-267. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973. Type: EDJ
 • ŠTAFUROVÁ, Katarína. O štýlových a poetických princípoch vianočných piesní vo františkánskych rukopisných spevníkoch 18. storočia [About Stylistic and Poetic Principles in Christmas Carrols from Franciscan 18th - Century Manuscript Hymnals]. In Literárnohistorické kolokvium : III. barok. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2017, s. 110-121. ISBN 978-80-88746-35-5. Type: AEDA
 • ŠTAFUROVÁ, Katarína. Ako čítať staršiu slovenskú literatúru. In Jazyk a literatúra, 2017, roč. 4, č. 1-2, s. 66-83. ISSN 1339-7184. Type: BDFB
 • ŠTAFUROVÁ, Katarína. Slovensko-srbské literárne a kultúrne prieniky. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 2, s. 164-165. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973. Type: EDJ
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Kukučín v Prahe: fragmenty zo študentského života. In Víno, ženy, zpěv. V(d)ěčné téma literárních dějin : studie z literatury ad honorem Dalibor Tureček. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2017, s 185-191. ISBN 978-80-7394-673-9. Type: ABC
 • TARANENKOVÁ, Ivana. "Vymknuta ze svých kloubů doba šílí". In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2017, roč. 2. ISSN 2453-9147. Názov z internetu. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/47>. Type: BDF
 • TARANENKOVÁ, Ivana. K možnostiam čítania knihy Sekerou a nožom. In Jazyk a literatúra, 2016, roč. 3, č. 3-4, s. 48-54. ISSN 1339-7184. Dostupné na internete: <http://www.statpedu.sk/sites/default/files/nove_dokumenty/ucebnice-metodiky-publikacie/JaL%203-4%202016%20final.pdf>. Type: BDF
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Domov a svet Veroniky Šikulovej – za stratenou idylou. In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2017, roč. 2. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Petrichor / Veronika Šikulová. - Bratislava : Slovart, 2015. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/37>. Type: EDI
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Skeptické vízie doby v neošúchanom žánrovom rúchu. In Knižná revue, 2017, roč. 27, č. 1, s. 18-19. ISSN 1336-247X. Recenzia na: Analfabet / Michal Havran. - Bratislava : Marenčin Media, 2016. - ISBN 9788081147043. Recenzia na: Som Paula / Ondrej Štefánik. - Bratislava : Tatran, 2016. - ISBN 9788022208376. Type: EDI
 • TARANENKOVÁ, Ivana. The mirage of a fully-fledged life. In Visegrad Insight, 2017, roč. 10. č. 1, s. 98-98. ISSN 2084-8250. Recenzia na: Som Paula / Ondrej Štefánik. - Bratislava : Tatran, 2016. - ISBN 9788022208376. Type: EDI
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Prízrak lásky. In Pravda, 2017, roč. 27, č. 139, s. 46. ISSN 1335-4051. Recenzia na: Aksál / Zuza Cigánová. - Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2016. - ISBN 9788080619107. Type: EDI
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Editors in Slovak Publishing Houses: An Endangered Species? Preklad Julia Sherwood. In Asymptote Journal, 18. 10. 2017. Názov z internetu. Dostupné na internete: <https://www.asymptotejournal.com/blog/by/ivana-taranenkova/>. Type: GHG
 • VANEKOVÁ, Oľga. Latinská báseň Michala Godru venovaná Jánovi Grosovi (1822) = A Latin Poem by Michal Godra Dedicated to Ján Gros (1822). In 270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine : zborník prác z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Novom Sade 16. októbra 2015. - Novi Sad : Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade, 2017, 164-173. ISBN 978-86-915255-3-8. Abstrakt In International Conference 270 Years of the History, Literature and Language of Slovaks in Vojvodina [Novi Sad, 16 October 2015]. Programme and a book of abstracts, Novi Sad, Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade, 2015, s. 29. ISBN 978-86-87947-27-6. Type: AECA
 • VANEKOVÁ, Oľga. Ad Pannoniam doctam. In Pamäť literárnej vedy. Gizela Gáfriková. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2017, s 95-105. ISBN 978-80-88746-24-9. Type: AEDA
 • VRÁBLOVÁ, Timotea. Od štýlu "vyznávania" k štýlu "osobnej zbožnosti" : k vývoju poetickej obraznosti v slovenskej protestantskej hymnografii 16. - 18. storočia [From a Style of Declaring "Confession" to a Style of "Personal Devotion"]. In Literárnohistorické kolokvium : III. barok. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2017, 89-109. ISBN 978-80-88746-35-5. Type: AEDA

  Citácie:
  [4.2] HAJDUČEKOVÁ, I. – BÓNOVÁ, I. Láska s emblémom červeného maku: O duchovnosti v zbierke M. Haľamovej Smrť tvoju žijem. In Slovenská literatúra, 2017, roč. 64, s. 307. ISSN 0037-6973., CEJSH, ERIH PLUS, CEEOL

 • WOTOWSKI, Stanislaw A. - HORVÁTH, Tomáš (prekl.). Dom prízrakov. Bratislava : Európa, 2017. 156 s. Type: CAB
 • ZAJAC, Peter. Dalibor Tureček a synopticko-pulzačný model literárnych dejín. In Víno, ženy, zpěv. V(d)ěčné téma literárních dějin : studie z literatury ad honorem Dalibor Tureček. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2017, s. 10-17. ISBN 978-80-7394-673-9. Type: ABC
 • ZAJAC, Peter. Prolegomena k poetike slovenskej literatúry po roku 1945 [A Prolegomenon to the Poetics of Slovak Literature after Year 1945]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 3, s. 172-174. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973. Type: ADFB
 • ZAJAC, Peter. Poetika textu a poetika udalosti v slovenskej literatúre po roku 1945. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 3, s. 171. (2017 - ERIH PLUS ; 2017 - CEJSH ; 2017 - CEEOL). ISSN 0037-6973. Type: GII

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus