Information Page of SAS Organisation

Institute of Slovak Literature

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BARBORÍK, Vladimír. Fantastika, paródia, satira: Rusko v našich hlavách. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Ruzká klazika / Daniel Majling (ed.). - Bratislava : OZ Brak, 2018. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/85>. Type: EDI
 • BARBORÍK, Vladimír. Rodinný román. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Muž z jamy a deti z lásky / Vanda Rozenbergová. - Bratislava : Slovart, 2017. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/95>. Type: EDI
 • BARBORÍK, Vladimír. Písanie ako sebatvorba. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Pán Ó / Rudolf Jurolek. - Ivanka pri Dunaji : F. R. & G, 2017. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/106>. Type: EDI
 • BARBORÍK, Vladimír. Pozostalosť: O Vladimírovi Petríkovi. In Litikon, 2018, roč. 3, č. 1, s. 178-180. ISSN 2453-8507. Type: EDJ
 • BARBORÍK, Vladimír. Minulost třeba, byť se skřípáním zubů, přijmout za svou : rozhovor s historikom Michalom Macháčkom. Účastník interview Michal Macháček. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Type: GII
 • BARBORÍK, Vladimír. ... o óde : ako chváliť: poetika uznania. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/97>. Type: GII
 • BARBORÍK, Vladimír. O názoroch (Mikšík o Bendzákovi). In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/102>. Type: GII
 • BARBORÍK, Vladimír. O medzidruhovej (a)symetrii, zmysle cien a podpore štátu : glosa o literárnych cenách. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/101>. Type: GII
 • BRAXATORIS, Martin. Vedecký seminár Kázne a reči. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 2, s. 162-164. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Type: EDJ
 • BRTÁŇOVÁ, Erika. Podoby idylického v Doležalovej Tragoedii [The Forms of Doležal´s Idyllic Pamětná celému světu Tragoedia]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 1, s. 27-36. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Type: ADNB
 • BYSTRZAK, Magdalena. Antitradicionalisti : k étosu slovenskej kultúrnej ľavice medzi dvoma svetovými vojnami [On the Ethos of Interwar Slovak Left-wing Authors]. In Litikon, 2018, roč. 3, č. 1, s. 33-42. ISSN 2453-8507.(VEGA 2/0050/18 : Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia). Type: ADFB
 • BYSTRZAK, Magdalena. Et in Arcadia ego. Melancholická idyla slovenských romantikov [Et in Arcadia ego. The Melancholy Idyll of Slovak Romantic Writers]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 1, s. 15-26. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973.(VEGA 2/0025/16 : Textové figurácie slovenskej literatúry 19. storočia). Type: ADNB
 • BYSTRZAK, Magdalena. Ćwiek-Rogalska, Karolina - Filipowicz, Marcin (eds.): Słowiańska pamięć / Slavic Memory. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 2, s. 148-150. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Słowiańska pamięć / Slavic Memory / Karolina Ćwiek-Rogalska - Marcin Filipowicz. - Kraków : Libron, 2017. Type: EDI
 • BYSTRZAK, Magdalena. Karikatúra uniformity, ilúzia blahobytu. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Antihrdina / Alexandra Salmela. - Bratislava : Artforum, 2017. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/112>. Type: EDI
 • Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu : časopis Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV. 6-krát ročne. ISSN 0037-6973. Type: FAI
 • CUPANOVÁ, Katarína. Netradičná čítanka. In Slovenčinár : časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, 2017, roč. 4, č. 3, s. 67-68. ISSN 1339-4908. Recenzia na: Timrava vo výbere Dany Podrackej. - Literárne informačné centrum : 2017. Type: EDI
 • CUPANOVÁ, Katarína. Pająk, Patrycjusz: Hrůza v české literatuře. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 2, s. 155-159. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Hrůza v české literatuře / Patrycjusz Pająk. - Praha : Academia, 2017. Type: EDI
 • CUPANOVÁ, Katarína. Váh, Juraj: Súborné dramatické dielo. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 3, s. 234-239. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Súborné dramatické dielo I. : divadelné hry / zostavila, úvod, kalendárium, poznámky k divadelným hrám a redakčnú poznámku pripravila Dagmar Kročanová. - Bratislava : Divadelný ústav, 2017. Recenzia na: Súborné dramatické dielo II. : rozhlasové hry / zostavila, úvod, kalendárium, poznámky k divadelným hrám a redakčnú poznámku pripravila Dagmar Kročanová. - Bratislava : Divadelný ústav, 2017. Type: EDI
 • DOMORÁK, Daniel. Spisovateľ ako sociálna rola – svedomie národa, inžinier ľudských duší alebo niekto iný. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 2, s. 160-161. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Type: EDJ
 • GÁFRIK, Róbert. Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre. Vedeckí recenzenti Anna Rácová, Radoslav Passia. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2018. 140 s. ISBN 978-80-224-1635-1(VEGA č. 2/0082/15 : Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre). Type: AAB
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Smrť, kňaz a krásna herečka. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 4, s. 23. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Kreslo / Jozef Andraščík. - Bratislava : Daxe, 20174. Type: EDI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Jej nádherná trauma. In Glosolália : Rodovo orientovaný časopis, 2018, roč. 7, č. 1, s. 148-149. ISSN 1338-7146 (tlačená verzia). Recenzia na: Flešbek / Mária Modrovich. - Bratislava : Vlna, 2017. Type: EDI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Prokůpek, Tomáš, Foret, Martin: Před komiksem. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 1, s. 59-. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Před komiksem : formování domácího obrázkového seriálu ve 2. polovine XIX. století / Prokůpek, Tomáš, Foret, Martin. - Praha : Akropolis, 2016. Type: EDI
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Poetika textu a poetika udalosti v literatúre po roku 1945 [Poetics of text and poetics of occurrence in Slovak literature after 1945]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 1, s. 79-80. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Type: EDJ
 • MACSALIOVÁ, Lenka. Veľa sklamani na každý deň. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 4, s. 2. ISSN 1210-1982. Type: GII
 • MATEJOVIČ, Pavel. Konzervativizmus ako vzdor. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 1, s. 18-19. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Z rečí v nížinách. Tváre a oslovenia. Epištoly / Ivan Kadlečík. - Bratislava : KK Bagala, 2017. Type: EDI
 • MATEJOVIČ, Pavel. Len osobne. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 3, s. 5. ISSN 1210-1982. Type: GII
 • MIKULOVÁ, Marcela. Idyla a limity realizmu (Žáner ako mentálne médium) [Idyll and the Limitations of Realism (Genre as a Mental Medium)]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 2, s. 130-142. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Type: ADNB
 • MIKULOVÁ, Marcela. Timravine polemiky a tajomstvá. In Slovenský konzervativizmus a literatúra písaná ženami vtedy a dnes : zborník prednášok vedeckej konferencie 21. október 2017, Lučenec. Recenzenti: Dušan Katuščák, Ivana Taranenková. - Bratislava : Živena - spolok slovenských žien, 2018, s. 18-25. ISBN 9789-80-972560-2-9. Type: AFB
 • NÁDASKAY, Viliam. Naučiť sa žiť v zužujúcom sa priestore. In Glosolália : Rodovo orientovaný časopis, 2018, roč. 7, č. 1, s. 137-138. ISSN 1338-7146 (tlačená verzia). Recenzia na: Správy z nedomovov / Veronika Dianišková. - Levoča : Modrý Peter, 2017. Type: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Návrat po dvesto rokoch. In Slovenčinár : časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, 2017, roč. 4, č. 3, s. 56 -57. ISSN 1339-4908. Recenzia na: Múza ze slovenských hor / Juraj Palkovič, zostavila Lenka Rišková. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2017. Type: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Kolář, Pavel - Pullmann, Michal: Co byla normalizace? In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 2, s. 151-154. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Co byla normalizace? Studie o pozdním socialismu / Pavel Kolář - Michal Pullmann. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny : Ústav pro výzkum totalitních režimů, 2016. Type: EDI
 • PÁCALOVÁ, Jana. Prostonárodné slovenské povesti v edícii Eugena Paulinyho [Prostonárodné slovenské povesti in the edition Eugen Pauliny]. In Kniha 2017 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2017, s. 179-286. ISBN 978-80-8149-087-3.(VEGA 2/0053/17 : K prameňom slovenských rozprávok (rozprávka a jej výklad v Codexoch revúckych)). Type: AEDB
 • PASSIA, Radoslav. Láska na prezidentskú výnimku. In Pravda, 29. 7. 2017, roč. 27, č. 174, s. 34. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/437043-kniha-tyzdna-laska-na-prezidentsku-vynimku/>. Type: GII
 • RIŠKOVÁ, Lenka. Hollého Selanky – stretnutie ideálu dokonalosti s tradíciou [Hollý´s Idylls – the Encounter between the Ideal and the Tradition]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 1, s. 46-58. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Type: ADNB
 • RIŠKOVÁ, Lenka. Význam príležitostných tlačí vo vývinovom procese slovenskej literatúry : príležitostná báseň ako médium estetickej kultivovanosti čitateľa [The Importance of Occasional Prints in the Development Process of Slovak Literature]. In Kniha 2017 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2017, s. 82-93. ISBN 978-80-8149-087-3. Type: AEDB
 • RUSŇÁKOVÁ, Petra. Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie : interdisciplinárna konferencia venovaná gemersko-malohontskému regiónu [Cultural heritage in Gemer and Malohontu and its access: Interdisciplinary conference on the Gemer- Malohontu region]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 1, s. 81-83. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Type: EDJ
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Evokovanie atmosféry v umeleckej avantgarde : na príklade lyrickej prózy Ladislava Gudernu Vodnár mŕtvych vôd. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2018, roč. 1, č. 1, s. 104-108. ISSN 2585-8912. Type: BDF
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Radosť bolesťou vrúbená. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 1, s. 28-29. ISSN 1210-1982. Recenzia na: A čo je krása? / Milan Rúfus. - Bratislava : Perfekt, 2017. Type: EDI
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia [Sunken Souls. From the Creation of Slovak Poetry in the First half of the 20th Century]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2018, roč. 65, č. 1, s. 65-68. (2018 - ESCI, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Potopené duše / Andrea Bokníková. - Bratislava : Aspekt, 2017. Type: EDI
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Šimšík a iné básne. In Vertigo : časopis o poézii a básnikoch, 2017, roč. 5, č. špeciál, s. 60-61. ISSN 1339-3820. Recenzia na: Čabajka a iné údeniny / Erik Šimšík. - Bratislava : OZ Brak, 2017. Type: EDI
 • ŠAKOVÁ, Jaroslava. Mitanovská mätež. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 11, s. 13. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Hľadanie strateného autora / Dušan Mitana. - Bratislava : KK Bagala, 2017. Type: EDI
 • TARANENKOVÁ, Ivana - MACSALIOVÁ, Lenka - ŠAKOVÁ, Jaroslava. Mapy fikcie. In Platforma pre literatúru a výskum, 2018, roč. 3. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: <http://plav.sk/node/89>. Type: BDF
 • TARANENKOVÁ, Ivana. Nepriliehajúca skladačka. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č.2, s. 20-21. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Flešbek / Mária Modrovich. - Bratislava : Drewo a srd : Občianske združenie Vlna, 2017. Type: EDI
 • TOMEK, Miroslav - BYSTRZAK, Magdalena (prekl.). Ukraiński człowiek z kamerą. Narodowe Centrum Ołeksandra Dowżenki. In Pomiędzy : polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe, 2017, roč. 3, č. 3, s. 151 - 154. ISSN 2543-9227. Type: EDJ
 • VANEKOVÁ, Oľga. Latinská príležitostná tlač Jána Jessenia z roku 1611 [Jan Jessenius´s Occasional Literary Work Ad Matthiam II. oratio inauguralis 1611]. In Kniha 2017 : zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2017, s. 64-72. ISBN 978-80-8149-087-3.(VEGA 2/0170/14 : Kázne a reči. Homiletická tvorba 16. - 19. storočia v kontexte slovenského literárneho vývinu). Type: AEDA
 • VRÁBLOVÁ, Timotea. Aj dospievajúci majú právo rozmýšľať. In Knižná revue, 2018, roč. 28, č. 1, s. 5. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Trinásťroční: 14-roční / Zuzana Štelbaská. - Praha : CooBoo, 2017. Type: EDI

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus