Information Page of SAS Organisation

Institute of Materials and Machine Mechanics

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • AZIMI-ROEEN, Ghasem - KASHANI-BOZORG, Seyed Farshid - NOSKO, Martin - NAGY, Štefan - MAŤKO, Igor. Formation of Al/(Al13Fe4 + Al2O3) Nano-composites via Mechanical Alloying and Friction Stir Processing. In Journal of Materials Engineering and Performance, 2018, vol. 27, no. 2, p. 471-482. ISSN 1059-9495. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11665-018-3170-8>(Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie). Type: ADCA
 • AZIMI-ROEEN, Ghasem - KASHANI-BOZORG, Seyed Farshid - NOSKO, Martin - OROVČÍK, Ľubomír. EBSD investigation of Al/(Al13Fe4+Al2O3) nanocomposites fabricated by mechanical milling and friction stir processing. In Journal of Microscopy, 2018, vol. 270, iss. 1, p. 3-16. ISSN 0022-2720. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jmi.12642>(Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie). Type: ADCA
 • GRIVALSKÝ, Tomáš - RYCHLÝ, Jozef - RYCHLÁ, Lýdia - BUČKOVÁ, Mária - KRAKOVÁ, Lucia - PUŠKÁROVÁ, Andrea - OROVČÍK, Ľubomír - PANGALLO, Domenico. Aerobic Biodegradation of Aromatic Aliphatic Copolyester Induced by Bacteria Obtained from Different Environments. In Journal of Polymers and the Environment, 2018, vol. 26, iss. 2, p. 680-690. ISSN 1566-2543. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10924-017-0980-y>. Type: ADMA
 • JERZ, Jaroslav - SIMANČÍK, František - ŠPANIELKA, Ján - ŠEBEK, Jozef - KOVÁČIK, Jaroslav - TOBOLKA, Peter - DVORÁK, Tomáš - OROVČÍK, Ľubomír. Energy demand reduction in nearly zero-energy buildings by highly efficient aluminium foam heat exchangers. In Materials Science Forum, 2018, vol. 919, p. 236-245. ISSN 0255-5476.(Štúdium progresívnych materiálov vhodných pre veľmi efektívne uskladňovanie tepla : Investigation of advanced materials suitable for highly effective heat storage. Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov : akronym ENERGOZ). Type: ADMB
 • JERZ, Jaroslav - ŠEBEK, Jozef - SIMANČÍK, František - ŠPANIELKA, Ján. Aluminium foam heat exchangers for future zero-energy buildings. In EnInnov2018 : 15. Symposium Energieinnovation [elektronický zdroj]. - Graz, Rakúsko : TU Graz, IEE. ISBN 978-3-85125-584-3. Požaduje sa Adobe Acrobate Reader. Dostupné na internete: <https://www.tugraz.at/fileadmin/user_upload/Events/.../EnInnov2018_Tagungsband.pdf>(EnInnov2018 : Symposium Energieinnovation. Štúdium progresívnych materiálov vhodných pre veľmi efektívne uskladňovanie tepla : Investigation of advanced materials suitable for highly effective heat storage. Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov : akronym ENERGOZ). Type: AFC
 • KHODABAKHSHI, F. - NOSKO, Martin - GERLICH, A. P. Effects of graphene nano-platelets (GNPs) on the microstructural characteristics and textural development of an Al-Mg alloy during friction-stir processing. In Surface and coatings technology, 2018, vol. 335, p. 288-305. ISSN 0257-8972.(Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie). Type: ADCA
 • KONTRÍK, Martin - ŠIMKO, František - GALUSKOVÁ, Dagmar - NOSKO, Martin - BIZOVSKÁ, Valéria - HIČÁK, Michal - GALUSEK, Dušan - RAKHMATULLIN, Aydar - KORENKO, Michal. A corrosion mechanism of titanium diboride in KF-AlF3-Al2O3 melt. In Journal of the European Ceramic Society, 2018, vol. 38, no., p. 1143-1151. ISSN 0955-2219. Type: ADCA
 • LAPIN, Juraj - MAREK, Katarína. Effect of continuous cooling on solid phase transformations in TiAl-based alloy during Jominy end-quench test. In Journal of Alloys and Compounds, 2018, vol. 735, p. 338-348. ISSN 0925-8388. Dostupné na internete: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838817338227?via%3Dihub>(APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. Vega č. 2/0125/16 : In-situ kompozity na báze TiAl pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie. APVV-0434-10 : Kryštalizácia a vlastnosti nových peritektických zliatin na báze TiAl. Gravitačná závislosť prechodu kolumnárnych zŕn na rovnoosé v peritektických zliatinách na báze TiAl : akronym GRADECET. Výskumné centrum ALLEGRO : ITMS 26220220198. ITMS 26240220073 : Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku. ITMS 26240220088 : Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií). Type: ADCA
 • LAPIN, Juraj - PELACHOVÁ, Tatiana - DOMÁNKOVÁ, M. Long-term creep behaviour of cast TiAl-Ta alloy. In Intermetallics, 2018, vol. 95, p. 24-32. ISSN 0966-9795.(APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. Vega č. 2/0125/16 : In-situ kompozity na báze TiAl pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie. ITMS 26240220073 : Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku. ITMS 26240220088 : Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií. Výskumné centrum ALLEGRO : ITMS 26220220198). Type: ADCA
 • LAPIN, Juraj - ŠTAMBORSKÁ, Michaela - PELACHOVÁ, Tatiana - BAJANA, Otto. Fracture behaviour of cast in-situ TiAl matrix composite reinforced with carbide particles. In Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 2018, vol. 721, p. 1-7. ISSN 0921-5093. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921509318302946>(APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. Vega č. 2/0125/16 : In-situ kompozity na báze TiAl pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie. ITMS 26240220073 : Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku). Type: ADCA
 • LAPIN, Juraj. Material research in space. 4. Košice : Ústav experimentálnej fyziky SAV, 2018. 82. ISBN 978-80-89656-23-3. Type: BEF
 • MOHEBBI, Mohammad Sadegh - PARSA, Mohammad Habibi - REZAYAT, Mohammad - OROVČÍK, Ľubomír. Analysis of Flow Behavior of an Nb-Ti Microalloyed Steel During Hot Deformation. In Metallurgical and materials transactions A : physical metallurgy and materials science, 2018, vol. 49A, no. 5, p. 1604-1614. ISSN 1073-5623. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11661-018-4536-0.pdf>(Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie). Type: ADCA
 • MOHEBBI, Mohammad Sadegh - REZAYAT, Mohammad - PARSA, Mohammad Habibi - NAGY, Štefan - NOSKO, Martin. The impact of Nb on dynamic microstructure evolution of an Nb-Ti microalloyed steel. In Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 2018, vol. 723, p. 194-203. ISSN 0921-5093. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921509318304015>(Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy). Type: ADCA
 • MÚČKA, Peter. Simulated Road Profiles According to ISO 8608 in Vibration Analysis. In Journal of Testing and Evaluation, 2018, vol. 46, no. 1, p. 405-418. ISSN 0090-3973. Dostupné na internete: <https://www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/JOURNALS/TESTEVAL/PAGES/JTE20160265.htm>(Vega č. 2/0089/16 : Výskum vzťahu pozdĺžnej nerovnosti vozovky a jazdného komfortu v motorovom vozidle). Type: ADCA
 • PLEVA, M. - GRANČIČ, B. - MIKULA, Marian - TRUCHLÝ, M. - ROCH, T. - SATRAPINSKYY, L. - GREGOR, M. - ĎURINA, P. - GIRMAN, V. - ŠVEC, Peter Jr. - PLECENIK, A. - KÚŠ, P. Thermal stability of amorphous Ti-B-Si-N coatings with variable Si/B concentration ratio. In Surface and coatings technology, 2018, vol. 333, p. 52-60. ISSN 0257-8972. Type: ADCA
 • SCHABOWICZ, Krzysztof - JÓŹWIAK-NIEDŹWIEDZKA, Daria - RANACHOWSKI, Zbigniew - KÚDELA, Stanislav, Jr. - DVORÁK, Tomáš. Microstructural characterization of cellulose fibres in reinforced cement boards. In Archives of Civil & Mechanical Engineering, 2018, vol. 18, iss. 4, p. 1068-1078. ISSN 1644-9665. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1644966518300189>. Type: ADMA
 • STEIN, George Juraj - TOBOLKA, Peter - CHMÚRNY, Rudolf. Ferromagnetic eddy current damper of beam transversal vibrations. In Journal of Vibration and Control, 2018, vol. 24, iss. 5, p. 892-903. ISSN 1077-5463. Dostupné na internete: <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1077546316654791>(Vega č. 2/0089/16 : Výskum vzťahu pozdĺžnej nerovnosti vozovky a jazdného komfortu v motorovom vozidle). Type: ADCA
 • STEIN, George Juraj - KRAFČÍK, Andrej - TOBOLKA, Peter - FROLLO, Ivan. Oscillating ferromagnetic yoke in the magnetic field of a permanent magnet. In IEEE Transactions on Magnetics, 2018, vol. 54, no. 4, p. 8000911. (2018 - Current Contents). ISSN 0018-9464. Type: ADCA
 • YAKYMOVYCH, A. - ŠVEC, Peter - OROVČÍK, Ľubomír - BAJANA, Otto - IPSER, H. Nanocomposite SAC Solders: The Effect of Adding Ni and Ni-Sn Nanoparticles on Morphology and Mechanical Properties of Sn-3.0Ag-0.5Cu Solders. In Journal of Electronic Materials, 2018, vol. 47, no. 1, p. 117-123. ISSN 0361-5235. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11664-017-5834-9.pdf>(VEGA č. 2/0172/16 : Štúdium termofyzikálnych vlastností kompozitov na báze TiB2 a ZrB2 s medenou matricou pre vyskoteplotné aplikácie). Type: ADCA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus