Information Page of SAS Organisation

Biomedical Research Center SAS

Publications in 2018

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • ADAMOVÁ, Ivana - PENESOVÁ, Adela - VLČEK, Miroslav - IMRICH, Richard - HAVRANOVÁ, Andrea - SIVÁKOVÁ, M. - TURČÁNI, Peter - KOLLÁR, Branislav. Impaired glucose metabolism in patients with newly diagnosed multiple scelrosis. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 1.(VEGA 2/0161/16 : Vplyv chronického zápalu na kardiometabolické parametre. APVV-15-0228 : Sclerosis multiplex - úloha mitochondriálnej dysfunkcie v inzulinovej rezistencii. ERA net NEURON II. : Mechanizmy Transmigrácie Lymfocytov cez Hematoencefalickú Bariéru; NEURON ERA Net IId Brain Barrier; NEURON ERA Net II). Type: AFG
 • ANTAL, Iryna - KONERACKÁ, Martina - KUBOVČÍKOVÁ, Martina - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - KHMARA, Iryna - LUCANSKÁ, Dáša - JELENSKÁ, Lenka - VIDLIČKOVÁ, Ivana - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - PASTOREKOVÁ, Silvia - BUGÁROVÁ, Nikola - MIČUŠÍK, Matej - OMASTOVÁ, Mária - KOPČANSKÝ, Peter. D,L-lysine functionalized Fe3O4 nanoparticles for detection of cancer cells. In Colloids and Surfaces B - Biointerfaces, 2018, vol. 163, p. 236-245. ISSN 0927-7765. Type: ADCA
 • AZIRIOVÁ, S. - BAKA, T. - KRAJČÍROVIČOVÁ, K. - REPOVÁ, K. - ADAMCOVÁ, M. - ZORAD, Štefan - PAULIS, Ľudovít - ŠIMKO, Fedor. Efekt experimentálneho zlyhania srdca na správanie potkanov: protekcia ivabradínom. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 2.(VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami). Type: AFG
 • BÁBELOVÁ, Andrea - SCHRODER, K. - BRANDES, Ralf P. Functional effect of genetic deletion of Nox4 in murine models of kidney injury. In Genetická toxikologie a prevence rakoviny : program a abstrakta. - Hlučín : Anna Vavrušová - Alisa Group, 2018, p. 15. ISBN 978-80-88038-06-1.(Genetická toxikologie a prevence rakoviny). Type: AFG
 • BÁBELOVÁ, Lenka - ELIÁŠOVÁ SOHOVÁ, Marianna - POTURNAYOVÁ, Alexandra - BURÍKOVÁ, Monika - BÍZIK, J. - HIANIK, Tibor. Label-free electrochemical and acoustic aptasensor for Jurkat cells detection as a potential diagnostic tool for leukemia. In Regional Biophysics Conference (RBC 2018) : Book of Abstracts. - Slovenia Zreče : Slovenian Biophysical Society, p. PS-50.(APVV-14-0267 : Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakcii DNA aptamerov s proteínmi). Type: AFK
 • BAČOVÁ, Zuzana - ZAŤKOVÁ, Martina - REICHOVÁ, Alexandra - SRANČÍKOVÁ, Annamária - BAKOŠ, Ján. Oxytocínom vyvolané zvýšenie vnútrobunkovej koncentrácie vápnika v hypotalamických R7 bunkách. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 4.(APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu). Type: AFG
 • BAKOŠ, Ján - ZAŤKOVÁ, Martina - REICHOVÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Zuzana. Úloha oxytocínového receptora v regulácii cytoskeletu neuronálnych buniek. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 6-7.(APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu). Type: AFG
 • BAKOŠ, Ján - LEŠŤANOVÁ, Zuzana - ZAŤKOVÁ, Martina - REICHOVÁ, Alexandra - HAVRÁNEK, Tomáš - BAČOVÁ, Zuzana. Oxytocín ovplyvňuje dĺžku neuritov prostredníctvom stimulácie vápnika a SHANK proteínov = Oxytcin stimulates neurite length through the intracellular calcium and SHANK proteins. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 57. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. VEGA 2/0119/15 : Vplyv ligandov oxytocínových receptorov na diferenciáciu neuronálnych buniek. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu. APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. Vega č. 2/0045/15 : Odpoveď ischemicky poškodeného mozgového tkaniva na aplikáciu postkondicionéra: štúdium mechanizmov získania ischemickej tolerancie MALDI bottom up proteomickým prístupom). Type: AFG
 • BALAGOVÁ, Lucia - BUZGÓOVÁ, Katarína - KAPSDORFER, Daniela - MARKO, Martin - JEŽOVÁ, Daniela. Majú koncentrácie interleukínu-1beta v slinách súvis s percepciou stresu? = Are salivary interleukin-1beta concentrations related to stress perception? In Psychiatrie, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 47. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Type: AFG
 • BANKS, William A. - KOVÁČ, Andrej - MOROFUI, Yoichi. Neurovascular unit crosstalk: Pericytes and astrocytes modify cytokine secretion patterns of brain endothelial cells. In Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 2018, vol. ISSN 0271-678X. Type: ADCA
 • BARÁKOVÁ, Ivana - DERDÁKOVÁ, Markéta - SELYEMOVÁ, Diana - CHVOSTÁČ, Michal - ŠPITÁLSKA, Eva - ROSSO, Fausta - COLLINI, Margherita - ROSÀ, Roberto - TAGLIAPIETRA, V. - GIRARDI, Mateo - RAMPONI, Claudio - HAUFFE, H.C. - RIZZOLI, Annapaola. Tick-borne pathogens and their reservoir hosts in northern Italy. In Ticks and Tick-Borne Diseases, 2018, vol. 9, iss. 2, p. 164-170. ISSN 1877-959X.(APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických baktérií a rezistencie na antibiotiká). Type: ADCA
 • BELPOMME, Dominique - HARDELL, Lennart - BELYAEV, Igor - BURGIO, Ernesto - CARPENTER, David O. Thermal and non-thermal health effects of low intensity non-ionizing radiation: An international perspective. In Environmental Pollution, 2018, vol. 242, p. 643-658. ISSN 0269-7491. Type:
 • BENKO, Mário - NEMČOVIČ, Marek - NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Molecular characterization of cytomegalovirus UL144 glycan-deficient mutein recombinantly produced in baculovirus-insect expression system. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Michal Galamboš, Eva Viglašová, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2018, s. 33-39. ISBN 978-80-223-4517-0.(APVV-14-0839 : Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovirusom a jej imunoterapeuticky potencial IMMUNOMOD. VEGA 2/0020/18 : Molekulárne imunorozpoznávanie vírusového UL144 glykoproteínu endogénnymi signálnymi molekulami a ich klinický význam. SASPRO 0003/01/02 : Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovírusom a jej imunoterapeutický potenciál. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018). Type: AFD
 • BENKO, Mário - NEMČOVIČ, Marek - NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Heterologous expression, purification and preliminary characterization of HCMV immunoevasin UL144. In Power of viruses : programme and abstracts. - Zagreb, Croatia : Croatian Microbiology Society, 2018, p. 108. ISBN 978-953-7778-15-6.(SASPRO 0003/01/02 : Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovírusom a jej imunoterapeutický potenciál. APVV-14-0839 : Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovirusom a jej imunoterapeuticky potencial IMMUNOMOD. VEGA 2/0020/18 : Molekulárne imunorozpoznávanie vírusového UL144 glykoproteínu endogénnymi signálnymi molekulami a ich klinický význam. Power of viruses). Type: AFK
 • BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - KISUCKÁ, Alexandra - PAVEL, Jaroslav - GALIK, J. - ZAVACKÝ, P. - MARŠALA, Martin - STROPKOVSKÁ, Andrea - FEDOROVÁ, Jana - PAPCÚNOVÁ, Štefánia - JACHOVÁ, Jana - LUKÁČOVÁ, Nadežda. A Single Dose of Atorvastatin Applied Acutely after Spinal Cord Injury Suppresses Inflammation,Apoptosis, and Promotes Axon Outgrowth, Which Might Be Essential for Favorable Functional Outcome. In International Journal of Molecular Sciences, 2018, vol. 19, p.1106. ISSN 1422-0067. Type: ADCA
 • BOHÁČOVÁ, Viera - ŠEREŠ, Mário - PAVLÍKOVÁ, Lucia - KONTÁR, Szilvia - CAGALA, Martin - BOBÁĽ, Pavel - OTEVŘEL, Jan - BRTKO, Július - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert. Triorganotin derivatives induce cell death effects on L1210 leukemia cells at submicromolar concentration independently of P-glycoprotein expression. In Molecules, 2018, vol. 23, no., p. 1053. ISSN 1420-3049.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. ITMS 26240220071 KC UK : Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny). Type: ADCA
 • BRIESTENSKÁ, Katarína - HUSSEIN, A. - AKULA, S. M. - MISTRÍKOVÁ, Jela. Inhibícia replikácie myšacieho herpetického vírusu 68 (MHV-68) v pľúcach BALB/c myší v dôsledku utlmenia expresie génu IFITM1 prostredníctvom siRNA. In Tomáškovy dny 2018 : XXVII. konference mladých mikrobiologů. - Brno : Masarykova univerzita, 2018, p. 76. ISBN 978-80-210-8963-1.(Konference mladých mikrobiologů : Tomáškovy dny 2018). Type: AFK
 • BUJŇÁKOVÁ MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta - SCSUKOVÁ, Soňa. Effect of bisphenols on selected nuclear receptor expression in human granulosa cell line cov434. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 86-87. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 86-87.(TOXCON 2018 : Interdisciplinary toxicological conference. APVV-15-0296 : Potenciálne riziko nanočastíc kovov a oxidov kovov používaných v nanomedicíne: vplyv na reprodukčný a imunitný systém a mozog. VEGA 2/0074/18 : Bezpečnosť používania analógov endokrinného disruptoru Bisfenolu A: hodnotenie účinkov na in vitro modeloch ovariálnych intrafolikulárnych procesov a ovariálnych nádorových líniách). Type: AFL
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - KAPSDORFER, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Chladový test pod sociálnym tlakom u mužov aktivuje kardiovaskulárny systém, ale nemení sekréciu stresových hormónov = Socially evaluated cold pressor test in men activates the cardiovascular system but not stress hormone release. In Psychiatrie, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 45. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Type: AFG
 • CAGALINEC, Michal - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - PAVELKOVÁ, Jana - PLAAS, M. - ZAHRADNÍK, Ivan. Changes in calcium dynamics and contractility of left ventricular myocytes isolated from Wolframin1-deficient rats. In 8th Slovak Biophysical Symposium : Book of Contributions. - Košice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : COPYVAIT, 2018, p. 52-53. ISBN 978-80-973086-7-4.(SASPRO 0063/01/02 : Funkčné prepojenie mitochondrií a endoplazmatického retikula u Wolframovho syndrómu: predpokladaný význam pre ochranu mozgu a srdca. Vega č. 2/0169/16 : Dynamika a morfológia mitochondrií u transgénneho modelu Wolframovho syndrómu: význam pre ochranu srdca. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. ITMS-26230120006. Slovak Biophysical Symposium). Type: AFL
 • CISNEROS-MEJORADO, Abraham - GOTTLIEB, Miroslav - RUIZ-ARIAS, José A. - CHARA, JC. - PÉREZ-SAMARTÍN, Alberto - MARAMBAUD, Ph. - MATUTE, Carlos. Blockade and knock-out of CALHMI channels attenuate ischemic brain damage. In Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 2017, vol. (2017 - Current Contents). ISSN 0271-678X. Type: ADCA
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - DREMENCOV, Eliyahu - ĎURIŠOVÁ, Barbora - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela. The role of monoamine-secreting neurons in the beneficial mood effect of voluntary physical exercise. In VIIth miniconference of PhD. Students : creating new connections. Book of abstracts. 12th june 2018. - Bratislava : Centrum of experimental medicine. Slovak Academy of Sciences, 2018, p. 5.(Miniconference of PhD. Students 2018 : Creating New Connections). Type: AFH
 • CSICSAY, František - FLORES - RAMÍREZ, Gabriela - DANCHENKO, Maksym - ŠKULTÉTY, Ľudovít - DIAZ, Marco Quevedo. Proteomic study of antigenicity of Rickettsia akari proteins. In 13th Host pathogen interaction forum 2018. - Hradec Kralové : Department of Molecular Pathology and Biology Faculty of Military Health SciencesUniversity of Defense, 2018. ISBN 978-80-7231-368-6.(VEGA 2/0139/16 : Vývoj systému na detekciu rickettsiálnych protilátok s využitím enzýmovej imunoanalýzy. ITMS 26240220096 : Vývoj biofarmaceutík modernými biotechnológiami. DS-2016-0052 : Dunaj spája omiky. Host pathogen interaction forum 2018). Type: AFG
 • DEMKOVÁ, Lucia - KUČEROVÁ, Lucia. Role of the HGF/c-MET tyrosine kinase inhibitors in metastasic melanoma. In Molecular Cancer, 2018, vol. 17, no. 1, p. 26. ISSN 1476-4598.(VEGA 2/0087/15 : Úloha stresovej odpovede mezenchýmových stromálnych buniek v rezistencii ľudských nádorových buniek na liečbu. VEGA 2/0128/17 : Bunkové a molekulárne vlastnosti ľudských buniek iniciujúcich rast metastáz v rôznom štádiu metastatického procesu.. VEGA 2/0124/17 : Úloha ALDH1 v chemorezistencii nádorových buniek. APVV-0052-12 : Mechanizmy interakcii a účinku terapie pomocou mezenchýmových stromálnych buniek exprimujúcich gény konvertujúce predliečivo na nádorové kmeňové bunky. APVV-15-0697 : Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu : molekulárne mechanizmy a klinické implikácie. APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka). Type: ADCA
 • DEMKOVÁ, Lucia - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - KUČEROVÁ, Lucia. Molekulárny mechanizmus zvýšenia tumorigenicity inhibítorom signálnej dráhy c-Met/HGF v melanómových bunkách. In Zborník vedeckých prác : 57. Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti. Adriána Furdová, Róbert Lipták,. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 89-93. ISBN 978-80-223-4513-2.(APVV-0052-12 : Mechanizmy interakcii a účinku terapie pomocou mezenchýmových stromálnych buniek exprimujúcich gény konvertujúce predliečivo na nádorové kmeňové bunky. APVV-15-0697 : Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu : molekulárne mechanizmy a klinické implikácie. APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka. VEGA 2/0087/15 : Úloha stresovej odpovede mezenchýmových stromálnych buniek v rezistencii ľudských nádorových buniek na liečbu. VEGA 2/0128/17 : Bunkové a molekulárne vlastnosti ľudských buniek iniciujúcich rast metastáz v rôznom štádiu metastatického procesu.. VEGA 2/0124/17 : Úloha ALDH1 v chemorezistencii nádorových buniek. Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti. Vedecká konferencia doktorandov). Type: AFD
 • DRLIČKOVÁ, M. - SMOLKOVÁ, Božena - RUNDÉN-PRAN, Elise - DUŠINSKÁ, Mária. Health hazard and risk assessment of nanoparticles applied in biomedicine. In Nanotoxicology : Experimental and comutational perspectives. - London : The Royal Society of Chemistry, 2018, chapter 6, p. 151-173. ISBN 978-1-78262-158-4. ISSN 1757-7179. Type: ABC
 • ĎURINÍKOVÁ, Erika - KOZOVSKÁ, Zuzana - PLAVÁ, Jana - POTURNAJOVÁ, Martina - BURÍKOVÁ, Monika - BÁBELOVÁ, Andrea - TOMÁŠ, Miroslav - KUČEROVÁ, Lucia - MATÚŠKOVÁ, Miroslava. Chemoresistance to 5-fluorouracil selects for cells with spontaneous metastatic potential in colorectal carcinoma model. In Súťaž mladých onkológov 2018 : zborník prednášok. Margita Klobušická, Roman Bohovič, Katarína Sedláková, Soňa Čierniková ; jozef Bízik, Ján Sedlák, Jela Brozmanová, Roman Bohovič. - Bratislava : Nadácia Výskum Rakoviny, 2018, s. 167-172. ISBN 978-80-971621-2-2.(APVV-0052-12 : Mechanizmy interakcii a účinku terapie pomocou mezenchýmových stromálnych buniek exprimujúcich gény konvertujúce predliečivo na nádorové kmeňové bunky. APVV-15-0697 : Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu : molekulárne mechanizmy a klinické implikácie. VEGA 2/0128/17 : Bunkové a molekulárne vlastnosti ľudských buniek iniciujúcich rast metastáz v rôznom štádiu metastatického procesu.. VEGA 2/0124/17 : Úloha ALDH1 v chemorezistencii nádorových buniek. VEGA 2/0087/15 : Úloha stresovej odpovede mezenchýmových stromálnych buniek v rezistencii ľudských nádorových buniek na liečbu. Súťaž mladých onkológov 2018). Type: AFD
 • FABIANOVÁ, Kamila - ZÁVODSKÁ, Monika - RAČEK, A. - ANGELIDIS, Andreas - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEKOVÁ, Eniko. Analysis of Fos expression in the rat olfactory neurogenic region following single exposure to maternal separation during different neonatal stages. In General Physiology and Biophysics, vol.37, no. 3, 2018, p.275-283. ISSN 0231-5882.(Vega č. 2/0069/15 : Skúmanie postnatalnej neurogenéz vo vzťahu k neurodegeneráciam. Vega 2/0159/17 : Lokalizácia a úloha endotelovej syntetázy oxidu dusnatého v neurogénnej oblasti potkana v postnatálnom období. ITMS kód: 26220220127 : Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy). Type: ADDA
 • FLORES - RAMÍREZ, Gabriela - DANCHENKO, Maksym - KMEŤOVÁ, Michaela - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Protein composition of experimental chemovaccine against Q fever. In 6. Konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii : sborník příspěvku. - Olomouc, 2017, p. 024.(VEGA 2/0173/15 : Vyhodnotenie proteínovej expresie Coxiella burnetii v odpovedi na rezistenciu voči antibiotikám. VEGA 2/0144/15 : Proteomická analýza interakcie hostiteľa s patogénnou baktériou Coxiella burnetii. Projekt: APVV-0280-12 : Identifikácia biomarkerov na diagnostiku rickettsií, Coxíella burnetii a im príbuzných organizmov imunoproteomickými a molekulárne biologickými metódami. Konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii). Type: AFG
 • FLORES - RAMÍREZ, Gabriela - DANCHENKO, Maksym - ZUNIGA-NAVARRETE, Fernando - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Evaluation of proteome changes in a tolerant strain of Coxiella burnetii under doxycycline stress. In EMBO EMBL Symposium : New approaches and concepts in microbiology. - Heidelberg, Germany : EMBO EMBL, 2017, p. 157.(VEGA 2/0173/15 : Vyhodnotenie proteínovej expresie Coxiella burnetii v odpovedi na rezistenciu voči antibiotikám. EMBO EMBL Symposium : New approaches and concepts in microbiology). Type: AFK
 • FRIDRICHOVÁ, Ivana - KALINKOVÁ, Lenka - SMOLKOVÁ, Božena - ZMETÁKOVÁ, Iveta - HORVÁTHOVÁ KAJABOVÁ, Viera - KRIVULČÍK, Tomáš - MINÁRIK, Gabriel - SEDLÁČKOVÁ, Tatiana - ČIERNA, Zuzana - MEGO, Michal. DNA methylation changes in patients with invasive breast cancer. In 3rd Global insight conference on breast cancer. - Valencia, 2018, p. 31.(Global insight conference on brast cancer). Type: AFE
 • GÁBELOVÁ, Alena - ŠRAMKOVÁ, Monika - KOZICS, Katarína - PECHÁČOVÁ, Patrícia - KOPECKÁ, Kristína - KNOLL, T. - KOHL, Y.L. A reliable platform for the determination of nephrotoxicity in vitro. In Genetická toxikologie a prevence rakoviny : program a abstrakta. - Hlučín : Anna Vavrušová - Alisa Group, 2018, p. 17. ISBN 978-80-88038-06-1.(HISENTS : 685817. COST action CA15132 : Kométový test ako nástroj na biologické monitorovanie ľudí. Genetická toxikologie a prevence rakoviny). Type: AFG
 • GREGUŠOVÁ, Naďa - ŠELC, Michal - BÁBELOVÁ, Andrea. Renal glomerular cell damage - are gold nanomaterials safe? In Genetická toxikologie a prevence rakoviny : program a abstrakta. - Hlučín : Anna Vavrušová - Alisa Group, 2018, p. 31. ISBN 978-80-88038-06-1.(SASPRO 0084/01/02 : Vplyv nanočastíc oxidu železa a zlata na funkciu renálnych bunike. VEGA 2/0113/15 : Porovnanie mechanizmov účinku nanočastíc zlata a magnetitu na jednotlivé typy renálnych buniek. Genetická toxikologie a prevence rakoviny). Type: AFG
 • HANO, Milan - TOMÁŠOVÁ, Lenka - ŠEREŠ, Mário - PAVLÍKOVÁ, Lucia - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. Interplay between P-glycoprotein expression and resistance to endoplasmic reticulum stressors. In Molecules, 2018, vol. 23, no. 2, p. 337-357. ISSN 1420-3049.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: ADCA
 • HEČKOVÁ, Eva - POVAŽAN, M. - STRASSER, Bernhard - KRUMPOLEC, Patrik - HNILICOVÁ, P. - HANGEL, G. - MOSER, Philipp A. - ANDRONESI, O. - KOUWE, Andre J. van der - VALKOVIČ, Peter - UKROPCOVÁ, Barbara - TRATTNIG, S. - BOGNER, W. Real-time correction of motion and imager instability artifacts during 3D gamma-aminobutyric acid- edited MR spectroscopic imaging. In Radiology, 2018, vol. 286, no. 2, p. 666-675. ISSN 0033-8419. Type: ADCA
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - FRANKLIN, Michael - PUHOVÁ, Agneša - SANCHEZ, Connie - JEŽOVÁ, Daniela. Zmeny monoamínov a melatonínu v epifýze po podávaní multimodálneho a SSRI antidepresíva v animálnom modeli depresie = Changes in monoamines and melatonin in the pineal gland in response to multimodal and SSRI antidepressants in an animal model of depression. In Psychiatrie, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 60. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. VEGA 2/0057/15 : Klinický význam vzťahu aldosterónu k depresii a zúčastnené regulačné mechanizmy). Type: AFG
 • HORVÁTHOVÁ, Eva - MASTIHUBA, Vladimír - KARNIŠOVÁ, Elena, Potocká - KIS, Peter - GÁLOVÁ, Eliška - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - KLAPÁKOVÁ, Martina - MASTIHUBOVÁ, Mária. Insights on the relationship between structure of phenylethanoid glycopyranosides and their activities using cell-free assays and human cells cultured in vitro. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 68-69. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 68-69.(TOXCON 2018 : Interdisciplinary toxicological conference. VEGA 2/0084/16 : Štúdium protektívneho potenciálu syntetizovaných fenyletanoidných glykozidov v systémoch cicavčích buniek a plazmidovej DNA. TRANSMED 1 e.č. 26240120008 : Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (TRANSMED1). ITMS 26240220071 KC UK : Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny). Type: AFH
 • HORVÁTHOVÁ, Ľubica - TILLINGER, Andrej - PADOVÁ, Alexandra - MRAVEC, Boris. Melanoma growth in mice is accompanied by changes in peripheral and central inflammatory status. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 30.(VEGA 2/0028/16 : Úloha nervového systému v etiopatogenéze experimentálneho melanómu). Type: AFG
 • HRICKOVÁ, Natália - BRIESTENSKÁ, Katarína - VRBOVÁ, Michaela - JABLONSKI, Daniel - SELNEKOVIČ, Dávid - BARTÍKOVÁ, Pavlína - KABÁT, Peter - MISTRÍKOVÁ, Jela. Štúdium vektorov prenášajúcich MHV vírus. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Michal Galamboš, Eva Viglašová, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2018, s. 218-224. ISBN 978-80-223-4517-0.(Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018). Type: AFD
 • HRICOVÍNIOVÁ, Zuzana - HRICOVÍNI, Michal - KOZICS, Katarína. New series of quinazolinone derived Schiff’s bases: synthesis, spectroscopic properties and evaluation of their antioxidant and cytotoxic activity. In Chemical Papers, 2018, vol. 72, no. 4, p. 1041-1053. ISSN 0366-6352.(VEGA č. 1/0041/15 : Fotoindukované procesy N-heterocyklov v homogénnych a heterogénnych systémoch: štruktúra versus reaktivita. VEGA 2/0027/16 : Antioxidačné, antikarcinogénne a fotoprotektívne účinky levanduľového oleja in vitro. VEGA 2/0022/18 : Nové prekurzory pre farmaceutiká na báze glykokonjugátov: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou). Type: ADDA
 • CHVOSTÁČ, Michal - ŠPITÁLSKA, Eva - VÁCLAV, Radovan - VACULOVÁ, T. - MINICHOVÁ, Lenka - DERDÁKOVÁ, Markéta. Seasonal patterns in the prevalence and diversity of Tick-Borne Borrelia burgdorferi Sensu Lato, Anaplasma phagocytophilum and Rickettsia spp. in an Urban temperate forest in South Western Slovakia. In International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018, vol. 15, iss. 5, article number: 994, 19 pp. ISSN 1661-7827. Type: ADCA
 • JACHOVÁ, Jana - GOTTLIEB, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Miroslava - MAČÁKOVÁ, Ľubica - BONOVÁ, Petra. Efekt včasného kondicionovania na prežívanie neurónov po globálnej a fokálnej ischémii mozgu. In 21. KOŠICKÝ MORFOLOGICKÝ DEŇ : Trendy regeneračnej medicíny v morfológii-Zborník vedeckých prác. - UVLF v Košiciach, 30.máj 2018, p.50-53. ISBN 978-80-8077-578-0.(VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii). Type: AEDA
 • JANÍKOVÁ, Monika - BRIESTENSKÁ, Katarína - KABÁT, Peter - MISTRÍKOVÁ, Jela. Detekcia myšacieho herpatického vírusu (MHV-68) v krvi netopierov pomocou molekulárno-biologických metód. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Michal Galamboš, Eva Viglašová, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2018, s. 260-265. ISBN 978-80-223-4517-0.(Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018). Type: AFD
 • JEŽOVÁ, Daniela - BUZGÓOVÁ, Katarína. Thymoprofylaktika a epigenetika = Thymoprophylactics and epigenetics. In Psychiatrie, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 18. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. APVV-15-0063 : Molekulové základy depresívnej poruchy u detí a adolescentov, vplyv omega-3 mastných kyselín a oxidačný stres. VEGA 2/0057/15 : Klinický význam vzťahu aldosterónu k depresii a zúčastnené regulačné mechanizmy). Type: AFG
 • JURČÍK, Matúš - BORBOVA, M. - RUBINTOVA, V. - MIKOLÁŠKOVÁ, Barbora - BELLOVÁ, Jana - BARÁTH, Peter - ČIPÁK, Ľuboš - CIPAKOVA, I.. Identification of interactiob partners of uncharacterized G-patch RNA-binding protein. In 45th Annual Conference on Yeast. May 15-18 2018, SAS Congress Centre, Smolenice, Slovakia. - Bratislava : Komisia pre kvasinky pri CHÚ SAV, 2018, p.16, p. 52. ISSN 1336-4839. Type: AFG
 • JURČOVIČOVÁ, Jana - ŠTOFKOVÁ, Andrea - VACULÍN, Š. - LÓRY, Viktória - KRŠKOVÁ, Katarína - BRTKO, Július - ZORAD, Štefan. Zvýšená expresia ťažkého reaťazca beta-myozínu v srdci potkana v priebehu adjuvantnej artritídy - modeli kachektickej reumatoidnej artritídy. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 37.(VEGA 2/0174/17 : Vplyv inhibície aminopeptidázovej aktivity iRAP (inzulínom-regulovaná aminopeptidáza) na metabolizmus tukového tkaniva pri obezite a inzulínovej rezistencii. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu). Type: AFG
 • KALINKOVÁ, Lenka - ZMETÁKOVÁ, Iveta - SMOLKOVÁ, Božena - MINÁRIK, Gabriel - SEDLÁČKOVÁ, Tatiana - HORVÁTHOVÁ KAJABOVÁ, Viera - ČIERNA, Zuzana - MEGO, Michal - FRIDRICHOVÁ, Ivana. Metylácia génov SNAI2 a ADAM23 je asociovaná s dediferenciáciou a hematogénnou disemináciou u pacientok s karcinómom prsníka. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Michal Galamboš, Eva Viglašová, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2018, s. 278-283. ISBN 978-80-223-4517-0.(VEGA 2/0092/15 : DNA metylačné profily v génoch asociovaných s metastázovaním karcinómov prsníka. VEGA 2/0102/17 : Analýza expresie génov pre miRNA regulujúcich biológiu nádorových kmeňových buniek u pacientok s karcinómom prsníka. APVV-0076-10 : Identifikácia prediktívnych epigenetických biomarkerov pre karcinómy prsníka. Vedúca projetku Ivana Fridrichová. APVV-16-0010 : Identifikácia a validácia signálnych dráh asociovaných s cirkulujúcimi nádorovými bunkami pri karcinóme prsníka. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018). Type: AFD
 • KAMIZATO, K. - MARŠALA, S. - NAVARRO, M. - KAKINOHANA, M. - PLATOSHYN, O. - YOSHIZUMI, T. - LUKÁČOVÁ, Nadežda - WANCEWICZ, Ed. - POWERS, B. - MAZUR, K. - MARŠALA, Martin. Time-dependent, bidirectional, anti- and pro-spinal hyper-reflexia and muscle spasticity effect after chronic spinal glycine transporter 2 (GlyT2) oligonucleotide-induced downregulation. In Experimental neurology, 2018, vol. 305 no, p.66-75. ISSN 0014-4886. Type: ADCA
 • KAZIMÍROVÁ, Mária - BARTÍKOVÁ, Pavlína - ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta. Tick-Borne Viruses and Host Skin Interface. In Skin and Arthropod Vectors. - GB : Elsevier, 2018, 2018, chapter 10, p. 325-384. ISBN 978-0-12-811436-0.(Projekt: APVV-0737-12 : Biologický význam a farmakologické vlastnosti proteínov v slinách kliešťov. VEGA 2/0199/15 : Sledovanie vplyvu extraktov slinných žliaz (SGE) z rôznych druhov kliešťov na indukciu a na biologickú aktivitu IFN-lambda 1.. VEGA č. 2/0089/13 : Bioaktívne látky v slinách kliešťov a ich možné využitie v riadení bunkových procesov za fyziologických a patofyziologických podmienok). Type: ABA
 • KOPECKÁ, Kristína - VESELENYIOVÁ, D. - KRAJCOVIC, J. Experimental evolution with the flagellate Euglena gracilis - induction of multicellularity. In Genetická toxikologie a prevence rakoviny : program a abstrakta. - Hlučín : Anna Vavrušová - Alisa Group, 2018, p. 54. ISBN 978-80-88038-06-1.(Genetická toxikologie a prevence rakoviny). Type: AFK
 • KOPEROVÁ, Petronela - BELVONČÍKOVÁ, Petra - ŠEBOVÁ, Radka - KÚDELOVÁ, Marcela. Incidence of European brown hare syndrome virus in European brown hare Lepus europaeus in Slovakia. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Michal Galamboš, Eva Viglašová, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2018, s. 308-313. ISBN 978-80-223-4517-0.(APVV-15-0474 : Identifikácia vírusu EBHS a vybraných patogénov ako možnej príčiny poklesu početnosti zajaca poľného (Lepus europaeus) na Slovensku. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018). Type: AFD
 • KOPRDOVÁ, Romana - OSACKÁ, Jana - MACH, Mojmír - KISS, Alexander. Acute impact of selected pyridoindole derivatives on Fos expression in different structures of the rat brain. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 171-180. ISSN 0272-4340.(APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. VEGA 2/0031/16 : Skúmanie akútneho a chronického účinku azenapínu (AZE) na aktivitu neurónov v mimostriatálnych oblastiach mozgu, identifikovanie fenotypového charakteru aktivovaných neurónov a zistenie či účinok AZE je ovplyvniteľný chronickým predstresovaním zvierat.). Type: ADCA
 • KOPRDOVÁ, Romana - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - KISS, Alexander - OSACKÁ, Jana - DREMENCOV, Eliyahu - CSATLÓSOVÁ, Kristína - KOKRAS, Nikolaos - DALLA, Christina - ŠVECOVÁ, Blanka - MACH, Mojmír. Searching for new opportunities in the treatment of depression and anxiety: preclinical evaluation of compounds with pyridoindole structure. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 74-75. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 74-75, L-25.(VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat). Type: AFH
 • KOVÁČOVÁ, D. - RAJKOVIČOVÁ, R. - GUBO, G. - ARENDÁŠOVÁ, K. - BARTA, Andrej - REPOVÁ, K. - ŠIMKO, Fedor - CELEC, Peter - PAULIS, Ľudovít. The effect of testosterone on myocardial (dys)function and remodeling in isoproterenol-treated rats. In High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention, 2018, vol. 25, no. 1, p. 33. ISSN 1120-9879.(Annual meeting of the European council for cardiovascula research : ECCR). Type: AFG
 • KOZEJOVÁ, D. - FECOVÁ, L. - KLEIN, P. - SABOL, R. - HUDAK, R. - ŠULLA, Igor - MUDROŇOVÁ, D. - GÁLIK, Ján - VARGA, R. Biomedical applications of glass-coated microwires. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2017, vol., no., p. (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Type: ADCA
 • KRAJČÍROVIČOVÁ, K. - AZIRIOVÁ, S. - BAKA, T. - REPOVÁ, K. - ADAMCOVÁ, M. - PAULIS, Ľudovít - ŠIMKO, Fedor. Effect of L-name-induced hypertension on rat anxiety-like behaviour and memory: protection by ivanbradine and melatonin. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 48.(VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami). Type: AFG
 • KUBÍČKOVÁ, Jana - LENČEŠOVÁ, Ľubomíra - CSÁDEROVÁ, Lucia - STRAČINA, Tibor - HUDECOVÁ, Soňa - BABULA, P. - ROZBORILOVÁ, E. - NOVÁKOVÁ, Marie - KRIŽANOVÁ, Oľga. Haloperidol affects plasticity of differentiated NG-108 cells through sigma 1R/IP3R1 complex. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no., p. 181-194. ISSN 0272-4340.(VEGA 2/0082/16 : Úloha vápnikovej signalizácie cez IP3 receptory v nádorových bunkách svetlobunkových karcinómov.). Type: ADCA
 • KÚDELOVÁ, Marcela - SLOVÁK, Mirko - KABÁT, Peter - DERKA, Tomáš - ŠTEVOVE, Babrbora - BOHUŠ, Mirko - VRBOVÁ, Michaela. A survey on murine gammaherpesvirus 68 in ticks collected in Slovakia. In Acta Virologica, 2018, vol. 62, no. 1, p. 98-103. ISSN 0001-723X. Type: ADDA
 • KÚDELOVÁ, Marcela - KOPEROVÁ, Petronela - BELVONČÍKOVÁ, Petra - ŠEBOVÁ, Radka. Investigation of the occurrence of European brown hare syndrome virus (EBHSV) in Lepus europaneus hares in Slovakia. In Power of viruses : programme and abstracts. - Zagreb, Croatia : Croatian Microbiology Society, 2018, p. 56. ISBN 978-953-7778-15-6.(APVV-15-0474 : Identifikácia vírusu EBHS a vybraných patogénov ako možnej príčiny poklesu početnosti zajaca poľného (Lepus europaeus) na Slovensku. Power of viruses). Type: AFK
 • KVOKAČKOVÁ, Barbora - POTURNAJOVÁ, Martina - PLAVÁ, Jana - BÁBELOVÁ, Andrea - KUČEROVÁ, Lucia - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - ĎURINÍKOVÁ, Erika. Mesenchymal stromal cells change biological features of chemoresistant colorectal carcinoma cells. In Súťaž mladých onkológov 2018 : zborník prednášok. Margita Klobušická, Roman Bohovič, Katarína Sedláková, Soňa Čierniková ; jozef Bízik, Ján Sedlák, Jela Brozmanová, Roman Bohovič. - Bratislava : Nadácia Výskum Rakoviny, 2018, s. 42-47. ISBN 978-80-971621-2-2.(APVV-0052-12 : Mechanizmy interakcii a účinku terapie pomocou mezenchýmových stromálnych buniek exprimujúcich gény konvertujúce predliečivo na nádorové kmeňové bunky. APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka. APVV-15-0697 : Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu : molekulárne mechanizmy a klinické implikácie. VEGA 2/0128/17 : Bunkové a molekulárne vlastnosti ľudských buniek iniciujúcich rast metastáz v rôznom štádiu metastatického procesu.. VEGA 2/0087/15 : Úloha stresovej odpovede mezenchýmových stromálnych buniek v rezistencii ľudských nádorových buniek na liečbu. Súťaž mladých onkológov 2018). Type: AFD
 • LAENEN, Lies - VERGOTE, V. - KAFETZOPOULOU, L.E. - WAWINA, Tony Bokalanga - VASSOU, Despoina - COOK, Joseph A. - HUGOT, Jean-Pierre - DEBOUTTE, Ward - KANG, Hae Ji - WITKOWSKI, P.T. - KOPPEN-RUNG, P. - KRUGER, D.H. - LIČKOVÁ, Martina - STANG, A. - STRIEŠKOVÁ, Lucia - SZEMEŠ, T. - MARKOWSKI, Janusz - HEJDUK, Janusz - KAFETZOPOULOS, Dimitris - RANST, M. Van - YANAGIHARA, R. - KLEMPA, Boris - MAES, P. A Novel Hantavirus of the European Mole, Bruges Virus, Is Involved in Frequent Nova Virus Coinfections. In Genome Biology and Evolution, 2018, vol. 10, no. 1, p. 45-55. ISSN 1759-6653.(APVV-15-0232 : Využitie sekvenovania novej generácie pre analýzu virómu medicínsky a hospodársky významných organizov). Type: ADEA
 • LAKOTA, Ján - ŠPÁNIK, Stanislav. "Terapeutické" mezenchýmové kmeňové bunky v liečbe onkologických pacientov - pravda alebo omyl? In Onkológia, 2018, roč. 13, č. 1, s. 66-67. ISSN 1336-8176. Type: BDF
 • LAKOTA, Ján. Fate of human mesenchymal stem cells (MSCs) in humans and rodents-Is the current paradigm obtained on rodents applicable to humans? In Journal of cellular and molecular medicine, 2018, vol. 22, no. 4, p. 2523-2524. ISSN 1582-1838. Type: GII
 • LAUKOVÁ, Marcela - VARGOVIČ, Peter - ROKYTOVÁ, Ivana - MANZ, Georg - KVETŇANSKÝ, Richard. Repeated Stress Exaggerates Lipopolysaccharide-Induced Inflammatory Response in the Rat Spleen. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 195-208. ISSN 0272-4340.(APVV-0088-10 : Je stres jedným z podstatných faktorov neurodegeneračného procesu pri Alzheimerovej chorobe?. VEGA č. 2/0067/14 : Úloha endogénnych katecholamínov v mezenterickom tukovom tkanive pri modulácii neuroimunoendokrinnej odpovede na stres. VEGA č. 2/0036/11 : Regulácia imunitného systému aktivitou sympatikoadrenálneho a adrenokortikálneho systému u cicavcov vystavených akútnemu a chronickému stresu). Type: ADCA
 • LENHARTOVÁ, Simona - ŠEBOVÁ, Radka - KÚDELOVÁ, Marcela. Characterisation of recombinant M3 protein of murine gammaherpesvirus 68 without signal peptide prepared in insect cells. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Michal Galamboš, Eva Viglašová, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2018, s. 918-923. ISBN 978-80-223-4517-0.(APVV-0621-12 : Myší herpetický vírus, producent látok s imunomodulačnými a antiprollferatívnymi vlastnosťami. VEGA 2/0087/17 : Imunomodulačné vlastnosti M3 proteínu Myšieho herpetického vírusu a úloha kliešťov v cirkulácii herpesvírusu v prírode. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018). Type: AFD
 • LENHARTOVÁ, Simona - ŠEBOVÁ, Radka - KÚDELOVÁ, Marcela. Site-directed mutagenesis as a promissing tool for modulating the inhibition of chemokines by M3 protein of murine herpesvirus 68 (MHV-68). In Tomáškovy dny 2018 : XXVII. konference mladých mikrobiologů. - Brno : Masarykova univerzita, 2018, p. 64. ISBN 978-80-210-8963-1.(APVV-15-0474 : Identifikácia vírusu EBHS a vybraných patogénov ako možnej príčiny poklesu početnosti zajaca poľného (Lepus europaeus) na Slovensku. VEGA 2/0087/17 : Imunomodulačné vlastnosti M3 proteínu Myšieho herpetického vírusu a úloha kliešťov v cirkulácii herpesvírusu v prírode. Konference mladých mikrobiologů : Tomáškovy dny 2018). Type: AFK
 • LONEK, Ľubomír - FARKAŠOVÁ, Veronika - GRIECSOVÁ, Lucia - POKUSA, Michal - JEŽOVÁ, Daniela - RAVINGEROVÁ, Táňa. Beneficial versus detrimental molecular mechanisms induced by chronic exercise in the rat myocardium. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 56.(VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Type: AFK
 • LONEK, Ľubomír - GRIECSOVÁ, Lucia - FARKAŠOVÁ, Veronika - BARANČÍK, Miroslav - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - POKUSA, Michal - PATEL, Sagar P. - JEŽOVÁ, Daniela - RAVINGEROVÁ, Táňa. What effect does a voluntary exercise exert on the heart of rats? In 5th European Section meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies, May 23-26, 2018, Smolenice. Program and Book of Abstracts. - Bratislava : VEDA, 2018, s. 94. ISBN 978-80-224-1649-8.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií. European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS-ES) : Advances in Cardiovascular Research: From basic mechanisms to therapeutic strategies). Type: AFL
 • LÓRY, Viktória - KRŠKOVÁ, Katarína - BALÁŽOVÁ, Lucia - JEŽOVÁ, Daniela - ZORAD, Štefan. Vzťah expresie apolipoproteínu C3, oxytocínového receptora a ukazovateľov metabolizmu lipidov a glukózy v tukovom tkanive počas chronického stresu. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Michal Galamboš, Eva Viglašová, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2018, s. 367-373. ISBN 978-80-223-4517-0.(VEGA 2/0174/17 : Vplyv inhibície aminopeptidázovej aktivity iRAP (inzulínom-regulovaná aminopeptidáza) na metabolizmus tukového tkaniva pri obezite a inzulínovej rezistencii. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018). Type: AFD
 • LÓRY, Viktória - SLAMKOVÁ, Miroslava - KRŠKOVÁ, Katarína - BALÁŽOVÁ, Lucia - SUSKI, Maciej - OLSZANECKI, Rafal - ZORAD, Štefan. Activation of the alternative renin-angiotensin pathway affects the oxidative status of the skeletal muscle in obese Zucker rats. In NOX Family NADPH Oxidases : Gordon Research Conference. - Switzerland, 2018.(VEGA 2/0174/17 : Vplyv inhibície aminopeptidázovej aktivity iRAP (inzulínom-regulovaná aminopeptidáza) na metabolizmus tukového tkaniva pri obezite a inzulínovej rezistencii. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Type: AFK
 • LÓRY, Viktória - KRŠKOVÁ, Katarína - ZORAD, Štefan. Effect of quercetin application on adipogenesis and oxidative status in differentiating primary rat preadipocytes. In NOX Family NADPH Oxidases (GRS) : Gordon Research Seminar. - Switzerland, 2018.(VEGA 2/0174/17 : Vplyv inhibície aminopeptidázovej aktivity iRAP (inzulínom-regulovaná aminopeptidáza) na metabolizmus tukového tkaniva pri obezite a inzulínovej rezistencii. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Type: AFK
 • MÁČAJOVÁ, Mariana - BURÍKOVÁ, Monika - ČAVARGA, Ivan - BIZIK, Jozef - VALACHOVIČ, Martin - BILČÍK, Boris. Prepeličia chorioalantoická membrána ako experimentálny in vivo model. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 59.(APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv). Type: AFG
 • MÁČAJOVÁ, Mariana - ČAVARGA, Ivan - BURÍKOVÁ, Monika - VALACHOVIČ, Martin - BIZIK, Jozef - BILČÍK, Boris. The use of the quail chorioallantoic membrane as an experimental in vivo model for photodynamic applications. In 8th Slovak Biophysical Symposium : Book of Contributions. - Košice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : COPYVAIT, 2018, p. 54-55. ISBN 978-80-973086-7-4.(Slovak Biophysical Symposium). Type: AFL
 • MAKINISTIAN, L. - BELYAEV, Igor. Magnetic field inhomogeneities due to CO2 incubator shelves: a source of experimental confounding and variability? In Royal society open science, 2018, vol. 5, no. 2, p. 172095. ISSN 2054-5703.(ITMS 26220220129 : Implementácia rádiobiologického výskumu protónovej terapie s modulovanou intenzitou do klinickej onkologickej praxe. APVV-0669-10 : Oprava DNA a preleukemicke klony v kmenovych bunkach pupocnikovej krvi). Type: ADMA
 • MÁNIKOVÁ, Dominika - ŠESTÁKOVÁ, Zuzana - RENDEKOVÁ, Jana - VLASÁKOVÁ, Danuša - LUKÁČOVÁ, Patrícia - PAEGLE, Edgars - ARSENYAN, Pavel - CHOVANEC, Miroslav. Resveratrol-inspired benzo[b]selenophenes act as anti-oxidants in yeast. In Molecules, 2018, vol. 23, no. 2, p. 507. ISSN 1420-3049.(APVV-14-0783 : Chemoterapiou indukované poškodenia DNA a štúdium ich opravy v modelovom organizme Saccharomyces cerevisiae. VEGA 2/0056/14 : Regulácia ligačného kroku spájania nehomologických koncov DNA). Type: ADCA
 • MARTONČÍKOVÁ, Marcela - ANGELIDIS, Andreas - ZÁVODSKÁ, Monika - ARNOULOVÁ, Petra - RAČEK, A. - RAČEKOVÁ, Eniko. Modifikovaná migrácia neuroblastov v postnatálnom období po inhibícii angiogenézy u potkana = Modified migration of neuroblasts in postnatal period following inhibition of angiogenesis in rats. In Psychiatrie, 2018, vol.22, suppl. 1, p.56. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. Vega 2/0159/17 : Lokalizácia a úloha endotelovej syntetázy oxidu dusnatého v neurogénnej oblasti potkana v postnatálnom období. APVV-15-0239 : Analýza potenciálu a úlohy výstelky centrálneho kanála pri regenerácii miechy). Type: AFG
 • MAŠINDOVÁ, Ivica - VARGA, Lukáš - DANIŠ, Daniel - ŠKOPKOVÁ, Martina - DEMESOVÁ, Lucia - DRSATA, Jakub - CHROBOK, Viktor - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - PROFANT, Milan. Novel variants in EDNRB gene in waardenburg syndrome type II and SOX10 gene in PCWH syndrome. In 41st Annual midwinter meeting : the abstracts of the Association for Research in otolaryngology. - Mount Royal, New Jersey : Association for research in otolaryngology, 2018, 2018, vol. 41, p. 478. ISSN 0742-3152.(APVV-15-0067 : Identifikácia nových génových variantov dedičných porúch sluchcu na báze celonárodného skríningu. VEGA 1/0214/16 : Celoexómové sekvenovanie v multiplexných rodinách s hereditárnou poruchou sluchu na Slovensku: identifikácia nových génových variantov.. Annual midwinter meeting). Type: AFG
 • MATÚŠKOVÁ, Miroslava - ĎURINÍKOVÁ, Erika - ALTANER, Čestmír - KUČEROVÁ, Lucia. Genetically engineered mesenchymal stromal cells in cancer gene therapy. In Bratislava Medical Journal, 2018, roč. 119, č. 4, s. 221-223. ISSN 0006-9248.(APVV-0052-12 : Mechanizmy interakcii a účinku terapie pomocou mezenchýmových stromálnych buniek exprimujúcich gény konvertujúce predliečivo na nádorové kmeňové bunky. APVV-0230-11 : Nasmerovaná bunková terapia so zvýšenou účinnosťou voči chemorezistentným bunkám iniciujúcim nádory. RFL2013 : Cancer Research Foundation fund. VEGA 2/0171/13 : Cytotoxický efekt geneticky modifikovaných mezenchýmových stromálnych buniek na ľudské chemorezistentné nádorové bunky a na bunky so znakmi nádorových kmeňových buniek. VEGA 2/0130/13 : Reverzia chemorezistencie ľudských nádorových kmeňových buniek). Type: ADNA
 • MIHÁLIK, Daniel - GUBIŠOVÁ, Marcela - KRAIC, Ján - HUDCOVICOVÁ, Martina - HAVRLENTOVÁ, Michaela - MORAVČÍKOVÁ, Jana - GLASA, Miroslav - MATUŠÍKOVÁ, Ildikó. Introduction of a synthetic Thermococcus-derived alpha-amlyase gene into barley genome for increased enzyme thermostability in grains. In Electronic Journal of Biotechnology, 2017, vol. 30, p. 1-5. ISSN 0717-3458. Type: ADMA
 • MIKLÍKOVÁ, Svetlana - PLAVÁ, Jana - CIHOVÁ, Marína - BURÍKOVÁ, Monika - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - BOHÁČ, Martin - KUČEROVÁ, Lucia. Breast cancer related changes of adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells. In Cancer microenvironment. - Springer, 2018, vol. 11, no. S1, p. S49. ISSN 1875-2292.(International conference on tumor microenvironment progression, therapy and prevention). Type: AFG
 • MISEK, J. - BELYAEV, Igor - JAKUSOVA, Viera - TONHAJZEROVÁ, Ingrid - JAKUS, Jan. Heart rate variability affected by radiofrequency electromagnetic field in adolescent students. In Bioelectromagnetics, 2018, vol. 39, no. 4, p. 277-288. ISSN 0197-8462. Type: ADCA
 • MISEK, J. - VOJTEK, Jozef - VETERNIK, Marcel - KOHAN, Miroslav - JAKUSOVA, Viera - SPANIKOVA, Gabriela - BELYAEV, Igor - JAKUS, Jan. New radiofrequency exposure system with real telecommunication signal. In Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2018, vol. 16, no. 1, p. 101-107. ISSN 1336-1376.(APVV-15-0250 : Odpoveď na poškodenia DNA a preleukemické klony v hematopoetických kmeňových bunkách v diagnostike, v stanovení rizika a v liečbe detskej leukémie. VEGA 2/0089/18 : Mechanizmy účinkov nízkoúrovňového elektromagnetického žiarenia na priebeh onkologických ochorení). Type: ADNB
 • MIŠÁK, Anton - GRMAN, Marián - BAČOVÁ, Zuzana - REŽUCHOVÁ, Ingeborg - HUDECOVÁ, Soňa - ONDRIAŠOVÁ, Elena - KRIŽANOVÁ, Oľga - BREZOVÁ, Vlasta - CHOVANEC, Miroslav - ONDRIAŠ, Karol. Polysulfides and products of H2S/S-nitrosoglutathione in comparison to H2S, glutathione and antioxidant Trolox are potent scavengers of superoxide anion radical and produce hydroxyl radical by decomposition of H2O2. In Nitric Oxide : Biology and Chemistry, 2018, vol. 76, p. 136-151. ISSN 1089-8603.(APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. APVV-14-0783 : Chemoterapiou indukované poškodenia DNA a štúdium ich opravy v modelovom organizme Saccharomyces cerevisiae. VEGA č. 2/0146/16 : Úloha polysulfidov v regulácii chloridových kanálov a dýchania mitochondrií. VEGA 2/0144/16 : Úloha vitamínu D a interferónov tretieho typu v gamaherpesvírusovej onkogenéze. VEGA 2/0056/14 : Regulácia ligačného kroku spájania nehomologických koncov DNA. VEGA 2/0014/17 : Štúdium účinkov produktov interakcie H2S/oxidovaný glutatión na membránové kanály a molekulárny mechanizmus ich pôsobenia). Type: ADCA
 • MOLNÁR, T. - ADAMÍKOVÁ, J. - ANTOŠOVÁ, M. - POLAKOVIČ, M. - BARTOŠOVÁ, Mária - FLORES - RAMÍREZ, Gabriela - DANCHENKO, Maksym - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Application of multimodal adsorbents for erythropoietin purification. In 10th World Congress of Chemical Engineering : WCCE10. - Barcelona, Spain : GP, 2017, p. 243. ISBN 978-84-697-8629-1.(World Congress of Chemical Engineering : WCCE10). Type: AFG
 • MORÁN, Félix - OLMOS, A. - LOTOS, Leonidas - PREDAJŇA, Lukáš - KATIS, Nikolaos - GLASA, Miroslav - MALIOGKA, Varvara - RUIZ-GARCÍA, Ana B. A novel specific duplex real-time RT-PCR method for absolute quantitation of Grapevine Pinot gris virus in plant material and single mites. In PLoS ONE, 2018, vol. 13, no. 5, e0197237. ISSN 1932-6203.(VEGA 2/0036/16 : Molekulárna epidemiológia vírusov ovocných drevín a viniča hroznorodého naprieč agroekologickým rozhraním). Type: ADMA
 • MORAVČÍKOVÁ, Lucia - CSATLÓSOVÁ, Kristína - ĎURIŠOVÁ, Barbora - ONDÁČOVÁ, Katarína - PAVLOVIČOVÁ, Michaela - LACINOVÁ, Ľubica - DREMENCOV, Eliyahu. Role of Serotonin-2A Receptors in Pathophysiology and Treatment of Depression. In 5-HT2A Receptors in the Central Nervous System. - New York : Springer International Publishing AG, Humana Press, 2018, p. ISBN 978-3-319-70474-6. Type: ABC
 • MRAVEC, Boris - HORVÁTHOVÁ, Ľubica - PADOVÁ, Alexandra. Brain under stress and Alzheimer s disease. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 73-84. ISSN 0272-4340.(APVV-0088-10 : Je stres jedným z podstatných faktorov neurodegeneračného procesu pri Alzheimerovej chorobe?). Type: ADCA
 • NÉMETHOVÁ, Miroslava - MAČÁKOVÁ, Ľubica - TALIAN, I. - BOBER, P. - JACHOVÁ, Jana - BONOVÁ, Petra. Využitie proteomických techník pri štúdiu mechanizmov neuroprotekcie v mozgu potkana. In 21. KOŠICKÝ MORFOLOGICKÝ DEŇ : Trendy regeneračnej medicíny v morfológii-Zborník vedeckých prác. - UVLF v Košiciach, 30.máj 2018, p.84-87. ISBN 978-80-8077-578-0.(VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii). Type: AEDA
 • NOVÁK, Petr - ČENTE, Martin - KOŠÍKOVÁ, Nina - AUGUSTÍN, Tomáš - KVETŇANSKÝ, Richard - NOVÁK, Michal - FILIPČÍK, Peter. Stress-induced alterations of immune profile in animals suffering by tau protein-driven neurodegeneration. In Cellular and Molecular Neurobiology. - New York : Springer, 2018, vol.38, p.243-259. ISSN 0272-4340. Type: ADCA
 • NOVOTNÝ, Ladislav - SHARAF, L.H. - ABDEL-HAMID, M. E. - BRTKO, Július. Stability studies of endocrine disrupting tributyltin and triphenyltin compounds in an artificial sea water model. In General Physiology and Biophysics, 2018, vol. 37, no. 1, p. 93-99. ISSN 0231-5882.(APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-0160-11 : Protinádorový účinok biologicky aktívnych ligandov heterodimérov nukleárnych retinoid X receptorov v tkanivových kultúrach nádorových buniek). Type: ADDA
 • OSACKÁ, Jana - KISS, Alexander. Asenapine does not influence FOSB/deltaFOSB expression in the hypothalamic paraventricular nucleus neurons. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 71.(VEGA 2/0031/16 : Skúmanie akútneho a chronického účinku azenapínu (AZE) na aktivitu neurónov v mimostriatálnych oblastiach mozgu, identifikovanie fenotypového charakteru aktivovaných neurónov a zistenie či účinok AZE je ovplyvniteľný chronickým predstresovaním zvierat.. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat). Type: AFG
 • PADOVÁ, Alexandra - VARGOVIČ, Peter - MRAVEC, Boris. Acute stress increases expression of amyloid precursor protein in mice. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 73.(APVV-0088-10 : Je stres jedným z podstatných faktorov neurodegeneračného procesu pri Alzheimerovej chorobe?. VEGA č. 2/0067/14 : Úloha endogénnych katecholamínov v mezenterickom tukovom tkanive pri modulácii neuroimunoendokrinnej odpovede na stres). Type: AFG
 • PALEM, Ramasubba Reddy - SAHA, Nabanita - SHIMOGA, Ganesh D. - KRONEKOVÁ, Zuzana - SLÁVIKOVÁ, Monika - SAHA, Petr. Chitosan-silver nanocomposites: New functional biomaterial for health-care applications. In International Journal of Polymeric Materials, 2018, vol. 67, no. 1, p. 1-10. ISSN 0091-4037. Type: ADMA
 • GEDROVÁ, Štefánia - GÁLIK, Ján - MARŠALA, Martin - ZÁVODSKÁ, Monika - PAVEL, Jaroslav - ŠULLA, Igor - GAJDOŠ, M. - LUKÁČ, Imrich - KAFKA, Jozef - LEDECKÝ, Valent - ŠULLA, Igor jr. - KARASOVÁ, M. - REICHEL, P. - TRBOLOVÁ, A. - CAPIK, I. - LUKÁČOVÁ, V. - BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - STROPKOVSKÁ, Andrea - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Neuroprotective effect of local hypothermia in a computer-controlled compression model in minipig: Correlation of tissue sparing along the rostro-caudal axis with neurological outcome. In Experimental and Therapeutic Medicine, 2018, vol. 15, no. 1, p. 254-270. ISSN 1792-0981.(ITMS kód: 26220220127 : Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy). Type: ADCA
 • PIRNÍK, Zdenko - KOLESÁROVÁ, Mária - ŽELEZNÁ, Blanka - MALETÍNSKÁ, Lenka. Repeated peripheral administration of lipidized prolactin-releasing peptide analog induces c-fos and FosB expression in neurons of dorsomedial hypothalamic nucleus in male C57 mice. In Neurochemistry International, 2018, vol. 116, p. 77-84. ISSN 0197-0186. Type: ADCA
 • PLAVÁ, Jana - MIKLÍKOVÁ, Svetlana - CIHOVÁ, Marína - KUČEROVÁ, Lucia - BOHÁČ, Martin - MATÚŠKOVÁ, Miroslava. Štúdium vplyvu mezenchýmových stromálnych buniek na chemorezistenciu karcinómu prsníka. In Zborník vedeckých prác : 57. Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti. Adriána Furdová, Róbert Lipták,. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 94-98. ISBN 978-80-223-4513-2.(APVV-15-0697 : Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu : molekulárne mechanizmy a klinické implikácie. APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka. VEGA 2/0087/15 : Úloha stresovej odpovede mezenchýmových stromálnych buniek v rezistencii ľudských nádorových buniek na liečbu. VEGA 1/0271/17 : Porovnanie funkčných vlastností mezenchýmových stromálnych buniek izolovaných z tukového tkaniva prsníka od zdravých darcov a onkologických pacientok. Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti. Vedecká konferencia doktorandov). Type: AFD
 • PLAVÁ, Jana - MIKLÍKOVÁ, Svetlana - CIHOVÁ, Marína - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - KUČEROVÁ, Lucia. Exposure of mesenchymal stromal cells to chemotherapy alters breast cancer cell properties. In Cancer microenvironment. - Springer, 2018, vol. 11, no. S1, p. S76-S77. ISSN 1875-2292.(International conference on tumor microenvironment progression, therapy and prevention). Type: AFK
 • PUHOVÁ, Agneša - POKUSA, Michal - BALAGOVÁ, Lucia - JEŽOVÁ, Daniela. Vplyv diéty s nízkym obsahom tryptofánu na lokomotorickú aktivitu potkanov = Effect of low tryptophyn diet on locomotor activity of rats. In Psychiatrie, 2018, vol. 22, suppl. 1, p. 59. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. VEGA 2/0057/15 : Klinický význam vzťahu aldosterónu k depresii a zúčastnené regulačné mechanizmy). Type: AFG
 • RAČEK, A. - BEŇOVÁ, K. - ZÁVODSKÁ, Monika - ANGELIDIS, Andreas - CIGANKOVA, V. - ŠIMAIOVÁ, V. - RAČEKOVÁ, Eniko. Age-dependent effect of long-term microwave radiation on postnatal neurogenesis in rats: morphological and behavioral study. In Physiological Research, 2018, vol. 67, no., p. ISSN 0862-8408. Type: ADCA
 • RAČEKOVÁ, Eniko - MARTONČÍKOVÁ, Marcela. Zapojenie neurónov vznikajúcich v dospelom mozgu = Integration of neurons generated in the adult brain. In Psychiatrie, 2018, vol.22, suppl.1, p.22. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : 60 let v Jeseníku ve století psychofarmakologie. APVV-15-0239 : Analýza potenciálu a úlohy výstelky centrálneho kanála pri regenerácii miechy. Vega 2/0159/17 : Lokalizácia a úloha endotelovej syntetázy oxidu dusnatého v neurogénnej oblasti potkana v postnatálnom období). Type: ADEB
 • REICHOVÁ, Alexandra - ZAŤKOVÁ, Martina - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján. Abnormalities in interactions of Rho GTPases with scaffolding proteins contribute to neurodevelopmental disorders. In Journal of Neuroscience Research, 2018, vol. 96, no. 5, p. 781-788. ISSN 0360-4012.(VEGA 2/0119/15 : Vplyv ligandov oxytocínových receptorov na diferenciáciu neuronálnych buniek. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu. APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam). Type: ADCA
 • RENDEKOVÁ, Jana - VLASÁKOVÁ, Danuša - ARSENYAN, Pavel - VASILJEVA, Jelena - NASIM, Muhammad Jawad - WITEK, K. - DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ, Enrique - ZESLAWSKA, Ewa - MÁNIKOVÁ, Dominika - TEJCHMAN, Waldemar - SALEEM, Rahman Shah Zaib - RORY, Ken - HANDZLIK, Jadwiga - CHOVANEC, Miroslav. The selenium-nitrogen bond as basis for reactive selenium species with pronounced antimicrobial activity. In Current Organic Synthesis, 2017, vol. 14, no. 8, p. 1082-1090. (2017 - Current Contents). ISSN 1570-1794.(VEGA 2/0056/14 : Regulácia ligačného kroku spájania nehomologických koncov DNA. APVV-14-0783 : Chemoterapiou indukované poškodenia DNA a štúdium ich opravy v modelovom organizme Saccharomyces cerevisiae). Type: ADCA
 • ROSÀ, Roberto - ANDREO, Veronica - TAGLIAPIETRA, V. - BARÁKOVÁ, Ivana - ARNOLDI, Daniele - HAUFFE, H.C. - MANICA, M. - ROSSO, Fausta - BLAŇAROVÁ, Lucia - BONA, Martin - DERDÁKOVÁ, Markéta - HAMŠÍKOVÁ, Z. - KAZIMÍROVÁ, Mária - KRALJIK, Jasna - KOCIANOVÁ, Elena - MAHRÍKOVÁ, Lenka - MINICHOVÁ, Lenka - MOŠANSKÝ, Ladislav - SLOVÁK, Mirko - STANKO, Michal - ŠPITÁLSKA, Eva - DUCHEYNE, Els - NETELER, Markus - HUBÁLEK, Zdeněk - RUDOLF, Ivo - VENCLÍKOVÁ, Kristýna - SILAGHI, Cornelia - OVERZIER, E. - FARKAS, Robert - FÖLDVÁRI, Gabor - HORNOK, Sandor - TAKÁCS, Nóra - RIZZOLI, Annapaola. Effect of Climate and Land Use on the Spatio-Temporal Variability of Tick-Borne Bacteria in Europe. In International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018, vol. 15, iss.4, pii: E732, 15 pp. ISSN 1661-7827.(EDENext FP7-261504 : Biology and control of vector-borne infection). Type: ADCA
 • SCSUKOVÁ, Soňa - BUJŇÁKOVÁ MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta. Effects of selected metal nanoparticles on mouse testis leydig cells in vitro. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2018, vol. 11, no. 1, p. 102-103. ISSN 1337-6853. TOXCON 2018 : 23rd Interdisciplinary Toxicological Conference. The High Tatras Slovakia, Stará Lesná, June 20-22, 2018. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 102-103.(TOXCON 2018 : Interdisciplinary toxicological conference. APVV-15-0296 : Potenciálne riziko nanočastíc kovov a oxidov kovov používaných v nanomedicíne: vplyv na reprodukčný a imunitný systém a mozog. VEGA 2/0187/17 : Charakteristika účinkov neonatálneho podania nanočastíc vo vybraných oblastiach mozgu a reprodukčných orgánoch u infantilných a dospelých samíc potkana). Type: AFL
 • SCHMIDTOVÁ, Silvia - MEGO, Michal - KAĽAVSKÁ, Katarína - BÁBELOVÁ, Andrea - KUČEROVÁ, Lucia. Identification of candidate genes associated with chemoresistance in newly prepared cisplatin-resistant TGCTs cell lines. In Súťaž mladých onkológov 2018 : zborník prednášok. Margita Klobušická, Roman Bohovič, Katarína Sedláková, Soňa Čierniková ; jozef Bízik, Ján Sedlák, Jela Brozmanová, Roman Bohovič. - Bratislava : Nadácia Výskum Rakoviny, 2018, s. 66-71. ISBN 978-80-971621-2-2.(APVV-15-0697 : Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu : molekulárne mechanizmy a klinické implikácie. APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka. APVV-15-0086 : Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis. VEGA 2/0124/17 : Úloha ALDH1 v chemorezistencii nádorových buniek. Súťaž mladých onkológov 2018). Type: AFD
 • SCHMIDTOVÁ, Silvia - GERČÁKOVÁ, Katarína - KAĽAVSKÁ, Katarína - MEGO, Michal - KUČEROVÁ, Lucia. Chemosensitization of cisplatin-resistant testicular germ cell tumours cells. In ESMO open : cancer horizons, 2018, vol. 3, suppl. 2, p. A209-A210. ISSN 2059-7029.(Biennial Congress of the European Association for Cancer Research : EACR 25. APVV-15-0086 : Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis. APVV-15-0697 : Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu : molekulárne mechanizmy a klinické implikácie. APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka. VEGA 2/0124/17 : Úloha ALDH1 v chemorezistencii nádorových buniek). Type: AFG
 • SCHWARZOVÁ, Marianna - KALAFOVÁ, Anna - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠVÍK, Karol - SCHNEIDGENOVÁ, Monika - BOVDIŠOVÁ, Ivana - SLOVÁK, Lukáš - LÓRY, Viktória - ZORAD, Štefan - CAPCAROVÁ, Marcela. Alterations in parameters of lipid metabolism and LpPLA2 activity in diabetic rats. In XXVIII. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou : diabetes mellitus ako interdisciplinárny problém. Nové princípy liečby diabetes mellitus. 31.5.-2.6. 2018, hotel Patria, Štrbské Pleso. Program a abstrakty. - [Bratislava] : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2018, s. 58-59.(APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou). Type: AFH
 • SRANČÍKOVÁ, Annamária - REICHOVÁ, Alexandra - ZAŤKOVÁ, Martina - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján. Účinky interakcie oxytocínu a silencingu magel2 génu na neuronálny cytoskelet. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 81-82.(APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu). Type: AFG
 • STANÍKOVÁ, Daniela - LUCK, Tobias - BAE, Yoon Ju - THIERY, Joachim - CEGLAREK, Uta - ENGEL, Christoph - ENZENBACH, Cornelia - WIRKNER, Kerstin - STANÍK, Juraj - KRATZSCH, Jurgen - RIEDEL-HELLER, Steffi G. Increased estrogen level can be associated with depression in males. In Psychoneuroendocrinology, 2018, vol. 87, p. 196-203. ISSN 0306-4530. Type: ADCA
 • STRNADEL, J. - CARROMEU, C - BARDY, C. - NAVARRO, M. - PLATOSHYN, O. - GLUD, AN - MARŠALA, S - KAFKA, Jozef - MIYANOHARA, A - KATO, T jr. - TADOKORO, T. - HEFFERAN, Michael P. - KAMIZATO, K. - YOSHIZUMI, T. - JUHAS, Stefan - JUHASOVA, Jana - HO, CS - KHERADMAND, T. - CHEN, P. - BOHACIAKOVA, D. - HRUSKA-PLOCHAN, Marian - TODD, AJ - DRISCOLL, SP. - GLENN, TD - PFAFF, SL - KLIMA, J. - CIACCI, J. - CURTIS, E. - GAGE, FH - BUI, J. - YAMADA, K. - MOUTRI, AR - MARSALA, Martin. Survival of syngeneic and allogeneic iPSC-derived neural precursors after spinal grafting in minipigs. In Science Translational Medicine, 2018, vol.10, no.440, eaam6651. ISSN 1946-6234. Type: ADCA
 • SZÉKIOVÁ, Eva - SLOVINSKÁ, Lucia - BLAŠKO, Juraj - PLŠÍKOVÁ, J. - ČÍŽKOVÁ, D. The neuroprotective effect of rat adipose tissue-derived mesenchymal stem cell-conditioned medium on cortical neurons using an in vitro model of SCI inflammation. In Neurological Research, 2018, vol.40, no. 4, p.258-267. ISSN 0161-6412.(Vega č. 2/0125/15 : Analýza post-traumatických zápalových a regeneračných procesov pozdĺž rostro-kaudálnej osi miechy po podaní mazonchymových kmeňových buniek: imunohistochemická a neuroproteomická štúdia. Vega č. 2/0145/16 : Terapeutické účinky kondiciovaného média kmeňových buniek na reparáciu poškodeného tkaniva miechy: porovnávacia ex vivo štúdia). Type: ADCA
 • SZÉKIOVÁ, Eva. Sledovanie neuroprotektívneho účinku trofických faktorov po poranení miechy potkana sa zameraním na kmeňové bunky a biomaterialy. Košice, 2018. 91 s. Prirodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Neurobiologický ústav BMC SAV v Košiciach(Vega č. 2/0125/15 : Analýza post-traumatických zápalových a regeneračných procesov pozdĺž rostro-kaudálnej osi miechy po podaní mazonchymových kmeňových buniek: imunohistochemická a neuroproteomická štúdia. Vega č. 2/0145/16 : Terapeutické účinky kondiciovaného média kmeňových buniek na reparáciu poškodeného tkaniva miechy: porovnávacia ex vivo štúdia. APVV-0472-11 : Modifikované biomateriály a bnková terapia pre podporu regenerácie poranenej miechy). Type: DAI
 • ŠELC, Michal - GREGUŠOVÁ, Naďa - BÁBELOVÁ, Andrea. Renal glomerular cell damage - are magnetic nanoparticles safe? In Genetická toxikologie a prevence rakoviny : program a abstrakta. - Hlučín : Anna Vavrušová - Alisa Group, 2018, p. 30. ISBN 978-80-88038-06-1.(SASPRO 0084/01/02 : Vplyv nanočastíc oxidu železa a zlata na funkciu renálnych bunike. VEGA 2/0113/15 : Porovnanie mechanizmov účinku nanočastíc zlata a magnetitu na jednotlivé typy renálnych buniek. Genetická toxikologie a prevence rakoviny). Type: AFG
 • ŠIMKO, Fedor - BAKA, T. - KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - REPOVÁ, K. - AZIRIOVÁ, S. - ZORAD, Štefan - POGLITSCH, M. - ADAMCOVÁ, Michaela - REITER, Russel J. - PAULIS, Ľudovít. Effect of melatonin on the renin-angiotensin-aldosterone system in L-NAME-Induced hypertension. In Molecules, 2018, vol. 23, no. 2, article number 265. ISSN 1420-3049. Type: ADCA
 • ŠIMKO, Fedor - BAKA, T. - KRAJČÍROVIČOVÁ, K. - REPOVÁ, K. - AZIRIOVÁ, S. - ADAMCOVÁ, Michaela - PAULIS, Ľudovít. The protective effect of ivabradine in isoproterenol-induced heart failure in rats. In High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention, 2018, vol. 25, no. 1, p. 51. ISSN 1120-9879.(Annual meeting of the European council for cardiovascula research : ECCR). Type: AFG
 • ŠKORVAGA, Milan - DURDÍK, Matúš - KOŠÍK, Pavol - MARKOVÁ, Eva - HOLOP, Marek - KUBEŠ, Miroslav - PUŠKÁČOVÁ, Judita - KOLENOVÁ, Alexandra - BELYAEV, Igor. Backtracked analysis of preleukemic fusion genes and DNA repair foci in umbilical cord blood of children with acute leukemia. In Oncotarget, 2018, vol. 9, no. 27, p. 19233-19244. ISSN 1949-2553.(APVV-0669-10 : Oprava DNA a preleukemicke klony v kmenovych bunkach pupocnikovej krvi. APVV-15-0250 : Odpoveď na poškodenia DNA a preleukemické klony v hematopoetických kmeňových bunkách v diagnostike, v stanovení rizika a v liečbe detskej leukémie. VEGA 2/0106/15 : Preleukemické génové fúzie a oprava DNA v bunkách pupočníkovej krvi). Type: ADMA
 • ŠPITÁLSKA, Eva - SPARAGANO, Olivier - STANKO, Michal - SCHWARZOVÁ, Katarína - ŠPITÁLSKY, Zdenko - ŠKULTÉTY, Ľudovít - FUMAČOVÁ HAVLÍKOVÁ, Sabina. Diversity of Coxiella-like and Francissella-like endosymbionts, and Rickettsia spp., Coxiella burnetti as pathogens in the tick populations of Slovakia, Central Europe. In Ticks and Tick-Borne Diseases, 2018, vol. 9, p. 1207-1211. ISSN 1877-959X. Type: ADCA
 • TOKÁROVÁ, Kristína - TURIANOVÁ, Lucia - SVETLÍKOVÁ, Darina - BETÁKOVÁ, Tatiana. Differential pathological and immune responses in mice are associated with virulence and dose influenza A viruses. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Michal Galamboš, Eva Viglašová, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2018, s. 679-684. ISBN 978-80-223-4517-0.(VEGA 2/0014/16 : Úloha cytokínov/chemokínov v imunitnej odpovedi na infekciu vírusom chrípky typu A. APVV-0676-12 : Charakterizácia nového motívu v M1 proteíne chrípkového vírusu a využitie NS1 delečných mutantov v nádorovej terapii. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018). Type: AFD
 • TOMČÍKOVÁ, Karolína - VOZÁROVÁ, Mária - FOGELOVÁ, Margaréta - KOSTOLANSKÝ, František - VAREČKOVÁ, Eva. Fragmentácia protilátky izotypu IgG1 špecifickej voči HA2 gp vírusu chrípky. In Tomáškovy dny 2018 : XXVII. konference mladých mikrobiologů. - Brno : Masarykova univerzita, 2018, p. 73. ISBN 978-80-210-8963-1.(VEGA 2/0146/15 : Fuzogénna aktivita hemaglutinínu vírusu chrípky A ako faktor virulencie a patogenity. VEGA 2/0106/17 : Indukcia protivírusovej imunity rekombinantným vírusom chrípky na myšom modeli. VEGA 2/0055/18 : Vplyv infekcie vtáčím vírusom chrípky na vývoj sekundárnej bakteriálnej infekcie. Konference mladých mikrobiologů : Tomáškovy dny 2018). Type: AFK
 • TRUBAČOVÁ, S. - RAJKOVIČOVÁ, R. - HRENÁK, Jaroslav - ARENDÁŠOVÁ, K. - REPOVÁ, K. - BARTA, Andrej - KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - ŠIMKO, Fedor - PAULIS, Ľudovít. The effect of melatonin and compound 21 on the myocardium and aorta in an animal model of anthracycline-induced toxicity. In High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention, 2018, vol. 25, no. 1, p. 54. ISSN 1120-9879.(Annual meeting of the European council for cardiovascula research : ECCR). Type: AFG
 • TSAI, Chia-Liang - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara - PAI, Ming-Chyi. An acute bout of aerobic or strength exercise specifically modifies circulating exerkine levels and neurocognitive functions in elderly individuals with mild cognitive impairment. In NEUROIMAGE-CLIN, 2018, vol. 17, p. 272-284. ISSN 2213-1582. Type: ADCA
 • TURIANOVÁ, Lucia - HANCKOVÁ, Miriam - KOSTRÁBOVÁ, A. - BETÁKOVÁ, Tatiana. Obezita ako nový rizikový faktor pri infekcii vírusom chrípky. In Bulletin Československej spoločnosti mikrobiologickej, 2017, roč. 58, č. 4, s. 148-152. ISSN 0009-0646.(APVV-0676-12 : Charakterizácia nového motívu v M1 proteíne chrípkového vírusu a využitie NS1 delečných mutantov v nádorovej terapii. VEGA 2/0014/16 : Úloha cytokínov/chemokínov v imunitnej odpovedi na infekciu vírusom chrípky typu A). Type: ADFB
 • TURIANOVÁ, Lucia - BETÁKOVÁ, Tatiana - SVETLÍKOVÁ, Darina - TOKÁROVÁ, Kristína. Conserved methionine 165 of matrix protein is essential for influenza A virus replication. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Michal Galamboš, Eva Viglašová, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2018, s. 695-700. ISBN 978-80-223-4517-0.(VEGA 2/0014/16 : Úloha cytokínov/chemokínov v imunitnej odpovedi na infekciu vírusom chrípky typu A. APVV-0676-12 : Charakterizácia nového motívu v M1 proteíne chrípkového vírusu a využitie NS1 delečných mutantov v nádorovej terapii. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018). Type: AFD
 • TURIANOVÁ, Lucia - HANCKOVÁ, Miriam - SVETLÍKOVÁ, Darina - TOKÁROVÁ, Kristína - BETÁKOVÁ, Tatiana. NS1 protein of influenza A virus affects expression of inflammatory cytokines. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Michal Galamboš, Eva Viglašová, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2018, s. 701-705. ISBN 978-80-223-4517-0.(VEGA 2/0014/16 : Úloha cytokínov/chemokínov v imunitnej odpovedi na infekciu vírusom chrípky typu A. APVV-0676-12 : Charakterizácia nového motívu v M1 proteíne chrípkového vírusu a využitie NS1 delečných mutantov v nádorovej terapii. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018). Type: AFD
 • VALKOVIČOVÁ, Terézia - ŠKOPKOVÁ, Martina - VALENTÍNOVÁ, Lucia - HUČKOVÁ, Miroslava - KLIMEŠ, Iwar - STANÍK, Juraj - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Identifikácia nových génových variantov u jedincov s HNF1A-MODY diabetom. In XXVIII. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou : diabetes mellitus ako interdisciplinárny problém. Nové princípy liečby diabetes mellitus. 31.5.-2.6. 2018, hotel Patria, Štrbské Pleso. Program a abstrakty. - [Bratislava] : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2018, s. 74.(APVV-0187-12 : Identifikácia nových aspektov monogénových endokrinopatií metódou sekvenovania novej generácie. VEGA 1/0211/18 : Diagnostické a farmakogenetické aspekty monogénového diabetes mellitus typu MODY. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou). Type: AFH
 • VALKOVIČOVÁ, Terézia - ŠKOPKOVÁ, Martina - VALENTÍNOVÁ, Lucia - HUČKOVÁ, Miroslava - KLIMEŠ, Iwar - STANÍK, Juraj - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Identification of novel gene variants involved in HNF1A-MODY diabetes. In ES-PCR : European society of pediatric clinical research. - Bratislava : Department of Pediatrics Medical Faculty Comenius University and National Institute of Children´s Diseases, 2018, p. 50.(APVV-0187-12 : Identifikácia nových aspektov monogénových endokrinopatií metódou sekvenovania novej generácie. VEGA 1/0211/18 : Diagnostické a farmakogenetické aspekty monogénového diabetes mellitus typu MODY. ES-PCR : European society of pediatric clinical research). Type: AFH
 • VARGA, Lukáš - MAŠINDOVÁ, Ivica - DANIŠ, Daniel - ŠKOPKOVÁ, Martina - DEMESOVÁ, Lucia - MAJERNIKOVÁ, Lívia - SLOBODOVÁ, Lucia - PROFANT, Milan - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Hereditary hearing loss in the Slovak roma population: still a mystery? In 41st Annual midwinter meeting : the abstracts of the Association for Research in otolaryngology. - Mount Royal, New Jersey : Association for research in otolaryngology, 2018, 2018, vol. 41, p. 676. ISSN 0742-3152.(APVV-15-0067 : Identifikácia nových génových variantov dedičných porúch sluchcu na báze celonárodného skríningu. VEGA 1/0214/16 : Celoexómové sekvenovanie v multiplexných rodinách s hereditárnou poruchou sluchu na Slovensku: identifikácia nových génových variantov.. Annual midwinter meeting). Type: AFG
 • VARGOVIČ, Peter - LAUKOVÁ, Marcela - UKROPEC, Jozef - MANZ, Georg - KVETŇANSKÝ, Richard. Prior repeated stress attenuates cold-induced immunomodulation associated with "Browning" in mesenteric fat of rats. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 349-361. ISSN 0272-4340.(APVV-0088-10 : Je stres jedným z podstatných faktorov neurodegeneračného procesu pri Alzheimerovej chorobe?. VEGA č. 2/0067/14 : Úloha endogénnych katecholamínov v mezenterickom tukovom tkanive pri modulácii neuroimunoendokrinnej odpovede na stres). Type: ADCA
 • VERNEROVÁ, Lucia - MRAVCOVÁ, Martina - PAULIKOVÁ, Lucia - VLČEK, Miroslav - MARKO, Andrea - MEŠKOVÁ, Milada - PENESOVÁ, Adela - ROVENSKÝ, Jozef - WENDL, Juraj - RAŠLOVÁ, Katarína - VOHNOUT, Branislav - JOCHMANOVÁ, Ivana - LAZÚROVÁ, Ivica - KILLINGER, Zdenko - STEINER, Gunter - SMOLEN, Josef - IMRICH, Richard. Contribution of genetic factors to lower DHEAS in patients with rheumatoid arthritis. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 379-383. ISSN 0272-4340.(VEGA 2/0161/16 : Vplyv chronického zápalu na kardiometabolické parametre). Type: ADCA
 • VÍCHOVÁ, Bronislava - SLÁVIKOVÁ, Monika - BLAŇAROVÁ, Lucia - ZUBRIKOVÁ, Dana - DERDÁKOVÁ, Markéta - SELYEMOVÁ, Diana - LIČKOVÁ, Martina. Prevalence of anti-TBEV antibodies in selected farms of Slovakia - preliminary review. In XIII. Slovak and Czech Parasitological Days. Parasites in the Heart of Europe 2. May 21-25, 2018, Košice, Slovakia : Book of Abstracts. - Košice : Slovak Society for Parasitology at SAS, 2018, s. 43-44. ISBN 978-80-968473-9-6. Dostupné na internete: <http://conpro.saske.sk/wp-content/uploads/sites/8/2018/05/Abstract_Book.pdf>(Slovenské a české parazitologické dni). Type: AFH
 • VLČEK, Miroslav - PENESOVÁ, Adela - IMRICH, Richard - MEŠKOVÁ, Milada - MRAVCOVÁ, Martina - GRUNNEROVA, Lucia - GARAFOVÁ, Alexandra - SIVAKOVA, Monika - TURČÁNI, Peter - KOLLÁR, Branislav - JEŽOVÁ, Daniela. Autonomic nervous system response to stressors in newly diagnosed patients with multiple sclerosis. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 363-370. ISSN 0272-4340. Type: ADCA
 • VLČEK, Miroslav - PENESOVÁ, Adela - IMRICH, Richard - MRAVCOVÁ, Martina - HLAVÁČOVÁ, Nataša - TURČÁNI, Peter - KOLLÁR, Branislav - JEŽOVÁ, Daniela. Zápalové parametre a BDNF u novodiagnostikovaných pacientov so sklerózou multiplex. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 95.(VEGA 2/0161/16 : Vplyv chronického zápalu na kardiometabolické parametre. APVV-15-0228 : Sclerosis multiplex - úloha mitochondriálnej dysfunkcie v inzulinovej rezistencii. ERA net NEURON II. : Mechanizmy Transmigrácie Lymfocytov cez Hematoencefalickú Bariéru; NEURON ERA Net IId Brain Barrier; NEURON ERA Net II). Type: AFG
 • VOZÁROVÁ, Mária - TOMČÍKOVÁ, Karolína - HOLLÝ, Jaroslav - VAREČKOVÁ, Eva - KOSTOLANSKÝ, František. Sekundárna bakteriálna infekcia myší baktériami Streptococcus pneumoniae primárne infikovaných vírusom chrípky typu A. In Tomáškovy dny 2018 : XXVII. konference mladých mikrobiologů. - Brno : Masarykova univerzita, 2018, p. 72. ISBN 978-80-210-8963-1.(VEGA 2/0106/17 : Indukcia protivírusovej imunity rekombinantným vírusom chrípky na myšom modeli. VEGA 2/0146/15 : Fuzogénna aktivita hemaglutinínu vírusu chrípky A ako faktor virulencie a patogenity. VEGA 2/0055/18 : Vplyv infekcie vtáčím vírusom chrípky na vývoj sekundárnej bakteriálnej infekcie. Konference mladých mikrobiologů : Tomáškovy dny 2018). Type: AFK
 • VRBOVÁ, Michaela - ANTÁLKOVÁ, Natália - ŠUPOLÍKOVÁ, Miroslava - NOVÁKOVÁ, Eva - KÚDELOVÁ, Marcela - GOLAIS, František. Sledovanie účinku vybraných frakcií MHGF-68 na rôznych bunkových líniách. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Michal Galamboš, Eva Viglašová, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2018, s. 728-733. ISBN 978-80-223-4517-0.(APVV-0621-12 : Myší herpetický vírus, producent látok s imunomodulačnými a antiprollferatívnymi vlastnosťami. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018). Type: AFD
 • VRBOVÁ, Michaela - ŠPITÁLSKA, Eva - ŠUPOLÍKOVÁ, Miroslava - KÚDELOVÁ, Marcela. Molecular evidence of Murine gammaherpesvirus 68 (MHV-68) and Rickettsia raoulti co-infection in Dermacentor reticulatus ticks collected in Slovakia. In Power of viruses : programme and abstracts. - Zagreb, Croatia : Croatian Microbiology Society, 2018, p. 61. ISBN 978-953-7778-15-6.(VEGA 2/0087/17 : Imunomodulačné vlastnosti M3 proteínu Myšieho herpetického vírusu a úloha kliešťov v cirkulácii herpesvírusu v prírode. APVV-15-0474 : Identifikácia vírusu EBHS a vybraných patogénov ako možnej príčiny poklesu početnosti zajaca poľného (Lepus europaeus) na Slovensku. Power of viruses). Type: AFK
 • VULIĆ, Radivojka - TYČIAKOVÁ, Silvia - DUBROVČÁKOVÁ, Mária - ŠKULTÉTY, Ľudovít - LAKOTA, Ján. Silencing of CA1 mRNA in tumour cells does not change the gene expression of the extracellular matrix proteins. In Journal of cellular and molecular medicine, 2018, vol. 22, no. 1, p. 695-699. ISSN 1582-1838.(APVV-0854-12 : Úloha mikroprostredia a B-bunkovej imunity v spontánnej regresii u MM pacientov po vysokodávkovej terapii a autológnej transplantácii krvotvorných buniek. RFL2009 : Cancer Research Foundation fund). Type: ADCA
 • VULIĆ, Radivojka - CSÁDEROVÁ, Lucia - JELENSKÁ, Lenka - DEBREOVÁ, Michaela - BARTOŠOVÁ, Mária - KÉRY, Martin - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - KOPÁČEK, Juraj - ŠKULTÉTY, Ľudovít - PASTOREKOVÁ, Silvia - ŠVASTOVÁ, Eliška. Vplyv hypoxiou indukovanej karbonickej anhydrázy IX na proces endocytózy. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Michal Galamboš, Eva Viglašová, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2018, s. 734-739. ISBN 978-80-223-4517-0.(VEGA 2/0108/16 : Solubilná a/alebo exozómovo-viazaná karbonická anhydráza IX ako biologicky aktívna molekula. VEGA 2/0081/14 : Charakterizácia transportných dráh CA IX v nádorových bunkách pomocou analýzy v reálnom čase. APVV-14-0816 : Objasnenie nových prometastatických funkcií nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX a jej interakcie so zápalovou odpoveďou.. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018). Type: AFD
 • VULIĆ, Radivojka - CSÁDEROVÁ, Lucia - JELENSKÁ, Lenka - DEBREOVÁ, Michaela - BARTOŠOVÁ, Mária - KÉRY, Martin - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - KOPÁČEK, Juraj - ŠKULTÉTY, Ľudovít - PASTOREKOVÁ, Silvia - ŠVASTOVÁ, Eliška. Vplyv karbonickej anhydrázy IX na proces endocytózy povrchových proteínov. In Súťaž mladých onkológov 2018 : zborník prednášok. Margita Klobušická, Roman Bohovič, Katarína Sedláková, Soňa Čierniková. - Bratislava : Nadácia Výskum Rakoviny, 2018, s. 123-128. ISBN 978-80-971621-2-2.(VEGA 2/0108/16 : Solubilná a/alebo exozómovo-viazaná karbonická anhydráza IX ako biologicky aktívna molekula. VEGA 2/0081/14 : Charakterizácia transportných dráh CA IX v nádorových bunkách pomocou analýzy v reálnom čase. APVV-14-0816 : Objasnenie nových prometastatických funkcií nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX a jej interakcie so zápalovou odpoveďou.. Súťaž mladých onkológov 2018). Type: AFD
 • VULIĆ, Radivojka - ZDURIENČÍKOVÁ, Martina - TYČIAKOVÁ, Silvia - BENADA, Oldřich - LAKOTA, Ján - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Silencing of carbonic anhydrase I enhance a malignant potential of prostatic (PC3) cancer cells. In Annual Conference of the Czech Society for Mass Spectometry : Book of Abstracts. - Olomouc : Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii : Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, 2018, p. 77. ISBN 978-80-905045-8-5.(VEGA 2/0144/15 : Proteomická analýza interakcie hostiteľa s patogénnou baktériou Coxiella burnetii. Annual Conference of the Czech Society for Mass Spectometry). Type: AFG
 • WACHSMANNOVÁ, Lenka - ZAJAC, Vladimír - ŠTEVURKOVÁ, Viola - ČIERNIKOVÁ, Soňa. Identification of bacteria in biopsy specimens from Slovak colorectal patients. In Sborník přednášek XIII. sympozia společnosti pro probiotika a prebiotika. - Praha : Česká Zemědělská Univerzita v Praze, 2018, p. 16. ISBN 978-80-213-2849-5.(VEGA 2/0099/17 : Štúdium mikrobiómu u pacientov s kolorektálnym karcinómom. Sympozium společnosti pro probiotika a prebiotika : organizovaného ve spolupráci s AVČR v rámci programu Strategie AV21 "Potraviny pro budoucnost"). Type: AFG
 • ZAHRADNÍK, Ivan - HOŤKA, Matej. On the thermal dependence of the electrical capacitance of cell membrane. In 8th Slovak Biophysical Symposium : Book of Contributions. - Košice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : COPYVAIT, 2018, p. 44-45. ISBN 978-80-973086-7-4.(APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. Slovak Biophysical Symposium). Type: AFH
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - ŠEVČÍK, Jozef. The effect of central helix mutations on the stability of the N-terminal region of the cardiac ryanodine receptor. In 8th Slovak Biophysical Symposium : Book of Contributions. - Košice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : COPYVAIT, 2018, p. 42-43. ISBN 978-80-973086-7-4.(APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. ITMS 26230120002 : Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. ITMS 26210120002 : Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie - Konvergencia. Slovak Biophysical Symposium). Type: AFH
 • ZAŤKOVÁ, Martina - REICHOVÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Zuzana - ŠTRBÁK, Vladimír - KISS, Alexander - BAKOŠ, Ján. Neurite outgrowth stimulated by oxytocin is modulated by inhibition of the calcium voltage-gated channels. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2018, vol. 38, no. 1, p. 371-378. ISSN 0272-4340.(VEGA 2/0119/15 : Vplyv ligandov oxytocínových receptorov na diferenciáciu neuronálnych buniek. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu. APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam). Type: ADCA
 • ZÁVODNÁ, Katarína - VAVROVÁ, Ľudmila - HAMIDOVÁ, Olívia - MARKUS, Ján - KONEČNÝ, Michal - KAJO, Karol - BEHULOVÁ, R. Diagnostika pacientov s Lynchovým syndrómom. In Onkológia, 2017, roč. 12, č. 6, s. 414-420. ISSN 1336-8176.(ITMS 26240220071 KC UK : Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny). Type: ADFB
 • ZDURIENČÍKOVÁ, Martina - CHOLUJOVÁ, Dana - DURAJ, Jozef - MASTIHUBOVÁ, Mária - MASTIHUBA, Vladimír - KARNIŠOVÁ, Elena, Potocká - GÁLOVÁ, Eliška - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - KLAPÁKOVÁ, Martina - HORVÁTHOVÁ, Eva. Salidroside, a chemopreventive glycoside, diminishes cytotoxic effect of cisplatin in vitro. In Basic & clinical pharmacology & toxicology, 2018, vol. 122, no. 3, p. 346-354. ISSN 1742-7835.(APVV-0846-12 : Chemoenzymatická syntéza a hodnotenie biologických aktivít prírodných glykofenolík a ich analógov. VEGA 2/0084/16 : Štúdium protektívneho potenciálu syntetizovaných fenyletanoidných glykozidov v systémoch cicavčích buniek a plazmidovej DNA. TRANSMED 1 e.č. 26240120008 : Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (TRANSMED1). ITMS 26240220071 KC UK : Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny). Type: ADCA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus