Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

doc. RNDr. Oto Strauch, DrSc.

Matematický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/ 5751 0416