Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Marek Vďačný, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • SMETANOVÁ, Iveta - BARBOSA, Susana - LUHOVÁ, Ľubica - ALMEIDA, Carlos - AMARAL, Guilherme - VĎAČNÝ, Marek. Analysis of radon time series from underground environments in Portugal and Slovakia. In Radon in the environment 2019 : 3rd international conference, 27-31 may 2019, Kraków, Poland : book abstracts. - Kraków : Polish Academy of Sciences, 2019, p. 65. ISBN 978-83-63542-17-7.(Vega č. 2/0083/18 : Časové a priestorové variácie objemovej aktivity radónu a koncentrácie CO2 v prírodnom prostredí [Temporal and spatial variations of radon activity concentration and CO2 in the environment]). Typ: AFG
  • VĎAČNÝ, Marek - MADZIN, Jozef - PLAŠIENKA, Dušan. Geochemical characteristics of the Upper Cretaceous to Lower Eocene sedimentary rocks from the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians, Slovakia): implications for tectonic setting, paleoenvironment and paleoclimate. In Geosciences Journal, 2019, vol. 23, no. 5, p. 731-745. (1.490 - IF2018). ISSN 1226-4806. Typ: ADCA
  • VĎAČNÝ, Marek - MICHALÍK, Jozef - LINTNEROVÁ, Otília. Tectonic discrimination of siliciclastic sedimentary record of the northern Tethyan margin at the end of the Triassic. In Geological Quarterly, 2019, vol. 63, no. 1, p. 30-38. (0.759 - IF2018). ISSN 1641-7291. Typ: ADCA

    Citácie:
    [1.2] RAMOS-VÁZQUEZ, Mayla A. - ARMSTRONG-ALTRIN, John S. Sediment chemistry and detrital zircon record in the Bosque and Paseo del Mar coastal areas from the southwestern Gulf of Mexico. In Marine and Petroleum Geology. ISSN 02648172, 2019-12-01, 110, pp. 650-675., Registrované v: SCOPUS

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus