Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Filip Ostrihoň, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BRZICA, Daneš - KAČÍRKOVÁ, Mária - OSTRIHOŇ, Filip - VOKOUN, Jaroslav. Atraktivita územia a mobilita talentov : Veľké mestá priťahujú talenty. Rec. Edita Nemcová, Vladimír Gonda. Bratislava : VEDA, 2020. 176 s. ISBN 978-80-7144-320-9 (VEGA č. 2/0138/18 : Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov) Typ: AAB
  • DOMONKOS, Tomáš - OSTRIHOŇ, Filip - KÖNIG, Brian**. Hurdling through the great recession : winners and losers among post-communist EU countries in pro-poor growth. In Empirical Economics, 2021, vol. 60, pp. 893–918. (2020: 1.713 - IF, Q3 - JCR, 0.605 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0377-7332. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00181-019-01773-7 (VEGA č. 2/0158/18 : Predpovedanie ekonomických a finančných kríz po recesii v Európskej únii. APVV-14-0787 : Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku)) Typ: ADMA
    Citácie:
    [3.1] ABDALA, Zedou - TIMBI, Sezard - NKOT, Samuel Cedric. What Role Agriculture and Employment Can Play in Creating and Fostering Pro Poor Growth in Central Africa?: Evidences From FMOLS Panels on Sector Disaggregated Components. Elsevier. 2021. 21 pp. Available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3877134
  • WORKIE TIRUNEH, Menbere - ŠIRAŇOVÁ, Mária - OSTRIHOŇ, Filip. Does Capital Flight Harm Domestic Investment? : An Empirical Investigation from a Panel of Emerging and Advanced Europe. In Ekonomický časopis, 2021, roč. 69, č. 2, s. 135-157. (2020: 0.690 - IF, Q4 - JCR, 0.260 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0013-3035. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2021.02.02 (APVV-15-0666 : Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku. VEGA č. 2/0101/21 : Nelegitímne toky kapitálu a externé makroekonomické nerovnováhy) Typ: ADDA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus