Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Jana Fúsková, PhD.

vedecká pracovníčka / postdoktorandka
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4
Slovenská republika
Tel.: 02/ 5477 5683
Výskumné zameranie:
rodové stereotypy, alternatívne rodičovstvá, sexualita, médiá, násilie, Q-metodológia
ORCID:
Číslo ORCID