Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Ján Madarás, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • VOZÁR, Ján. Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference ; rec. Peter Bačík, Vladimír Bezák, Miroslav Bielik, Igor Broska, František Hrouda, Stanislav Jeleň, Peter Koděra, Milan Kohút, Júlia Kotulová, Lukáš Krmíček, Sergiy Kurylo, Ján Madarás, Jozef Madzin, Štefan Méres, Jozef Michalík, Martin Ondrejka, Igor Petrík, Marián Putiš, Adam Tomašových, Pavel Uher. Bratislava : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2019. 190 p. ISBN 978-80-85754-42-1(Geologica Carpathica 70 Conference). Typ: FAI
  • MADARÁS, Ján. Bratislava a Dunaj: O vzniku a geológii druhej najväčšej európskej rieky. In Bratislava a more : Geológia Bratislavy ako inšpirácia architektonickej tvorby. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, s. 15-27. ISBN 978-80-227-4908-4. Typ: BBB
  • MADARÁS, Ján - HARMADYOVÁ, Katarína - LEHOTSKÝ, Roman - BISKUPIČ, R. Geologicko-paleontologická expozícia na Devínskom hrade. In Montanrevue, 2019, roč. 12, č. 1, s. 4-5. ISSN 1337-9682. Typ: BDF
  • ŠARINOVÁ, Katarína - MADARÁS, Ján - PUTIŠ, Marián. Významné životné jubileum pani profesorky Anny Vozárovej. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 71-74. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>. Typ: GHG
  • VOZÁROVÁ, Tatiana - MADARÁS, Ján. Ateliérová tvorba na Fakulte architektúry STU v Bratislave v ak. roku 2017/18. In Bratislava a more : Geológia Bratislavy ako inšpirácia architektonickej tvorby. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2019, s. 91-112. ISBN 978-80-227-4908-4. Typ: BBB

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus