Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Júlia Kotulová, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • VOZÁR, Ján. Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference ; rec. Peter Bačík, Vladimír Bezák, Miroslav Bielik, Igor Broska, František Hrouda, Stanislav Jeleň, Peter Koděra, Milan Kohút, Júlia Kotulová, Lukáš Krmíček, Sergiy Kurylo, Ján Madarás, Jozef Madzin, Štefan Méres, Jozef Michalík, Martin Ondrejka, Igor Petrík, Marián Putiš, Adam Tomašových, Pavel Uher. Bratislava : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2019. 190 p. ISBN 978-80-85754-42-1(Geologica Carpathica 70 Conference). Typ: FAI
  • KOTULOVÁ, Júlia - STAREK, Dušan - HAVELCOVÁ, Martina - PÁLKOVÁ, Helena. Amber and organic matter from the late Oligocene deep-water deposits of the Central Western Carpathians (Orava-Podhale Basin). In International Journal of Coal Geology, 2019, vol. 207, p. 96-109. (5.330 - IF2018). ISSN 0166-5162. Typ: ADCA
  • KOTULOVÁ, Júlia - JELEŇ, Stanislav. Hydrothermally metamorphosed coal from the base and precious metal mines of the Štiavnica ore field (Slovakia). In Zdobutki i perspektivi rozvitku geologičnoj nauki v Ukrajini : Zbirnik tez naukovoj konferenciji, prisvjačenoj 50-riččju Institutu geochimiji, mineralogiji ta rudoutvorennija imeni M. P. Semenenka (Kijiv, 14-16 travnja 2019 p.) u 2-ch tomach. - Kijiv : NAS of Ukraine, M. P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation, 2019, p. 57-58. ISBN 978-966-02-8896-6.(Zdobutki i perspektivi rozvitku geologičnoj nauki v Ukrajini). Typ: AFG

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus