Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Tomáš Miklošovič, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BALBERČÁKOVÁ, Mária - MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Prognóza počtu žiakov a učiteľov podľa okresov do roku 2030 : Mikrosimulačný model : Komentár 01/2023 [elektronický dokument]. Rec. Marek Hlaváč a Peter Martiška. [1. vyd.]. [Bratislava] : [Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky], 2023. 12 s. Dostupné na internete: https://www.minedu.sk/data/att/25814.pdf Typ: GHG
  • GERBERY, Daniel - MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Low-wage mobility in Central Europe. In International Journal of Comparative Sociology, 2023, vol., iss., pp. ISSN 1745-2554. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/00207152231156436 (APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť) Typ: ADCA
  • MIKLOŠOVIČ, Tomáš - GERBERY, Daniel. Low Wage Mobility in Central Europe. In 8th European User Conference for EU-Microdata. - Mannheim : University of Mannheim, 2023, [2] p. (APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť. VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach. European User Conference for EU-Microdata) Typ: GHG
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus