Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Pavol Siman, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • PUTIŠ, Marián - DANIŠÍK, Martin - SIMAN, Pavol - NEMEC, Ondrej - TOMEK, Čestmír - RUŽIČKA, Peter. Cretaceous and Eocene tectono-thermal events determined in the Inner Western Carpathians orogenic front Infratatricum. In Geological Quarterly, 2019, vol. 63, no. 2, p. 248-274. (0.759 - IF2018). ISSN 1641-7291. Typ: ADCA
  • PUTIŠ, Marián - KOLLER, Friedrich - LI, Xian-Hua - LI, Q. - LARIONOV, Alexander - SIMAN, Pavol - ONDREJKA, Martin - UHER, Pavel - NÉMETH, Zoltán - RUŽIČKA, P. - NEMEC, Ondrej. Geochronology of Permian-Triassic tectono-magmatic events from the Inner Western Carpathian and Austroalpine units. In VOZÁR, Ján. Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference. - Bratislava : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 119-122. ISBN 978-80-85754-42-1.(Geologica Carpathica 70 Conference). Typ: AEDA
  • SPIŠIAK, Ján - VETRÁKOVÁ, Lucia - MIKUŠ, Tomáš - CHEW, D. M. - FERENC, Štefan - ŠIMONOVÁ, Viera - SIMAN, Pavol. Mineralogy and geochronology of calc-alkaline lamprophyres from the Nízke Tatry Mts. crystalline complex (Western Carpathians). In Mineralia Slovaca, 2019, vol. 51, no. 1, p. 61-78. ISSN 0369-2086. Typ: ADNB
  • SPIŠIAK, Ján - VETRÁKOVÁ, Lucia - CHEW, D. M. - FERENC, Štefan - MIKUŠ, Tomáš - SIMAN, Pavol. Calc-alkaline lamprophyres from the Nízke Tatry and Malá Fatra Mts.: Petrology and geochronology. In VOZÁR, Ján. Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference. - Bratislava : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 123-124. ISBN 978-80-85754-42-1.(Geologica Carpathica 70 Conference). Typ: AEDA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus