Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Ing. Alexandra Bekényiová, PhD.

vedecká pracovníčka
Watsonova 45, 040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 7922624
Fax: +421 55 7922604