Informačná stránka zamestnanca SAV

Doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc., hosť. prof. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • PAUHOFOVÁ, Iveta - STEHLÍKOVÁ, Beáta. Identifying the Relationship between Unemployment and Wage Development in the Slovak Republic. In Ekonomický časopis, 2018, roč. 66, č. 5, s. 503-521. (0.327 - IF2017). ISSN 0013-3035.(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030). Typ: ADDA
  • PAUHOFOVÁ, Iveta. Determinanty a súvislosti polarizácie spoločnosti (vybrané aspekty) = Determinants and context of society polarization (selected aspects). Recenzenti Beáta Stehlíková, Ján Košta. In Working papers, 2018, č. 102, s. 1-33. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: <http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/382_wp_102_pauhofova_2018.pdf>(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030). Typ: ADFB
  • PAUHOFOVÁ, Iveta - STEHLÍKOVÁ, Beáta. Analýza vzťahu minimálnej mzdy, priemernej mzdy a nezamestnanosti v SR = Analysis of the relationship between the minimum wage, average wage and unemployment in the Slovak Republic. Recenzenti Peter Sakál, Peter Staněk. In Working papers, 2018, č. 103, s. 1-54. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: <http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/384_wp_103_pauhofova_stehlikova_2018.pdf>(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030. APVV-15-0722 : Sociálna pasca - náklady a cesta von). Typ: ADFB
  • PAUHOFOVÁ, Iveta. The relationship between technological development and regional development through smart cities. In Innovacionnye technologii upravlenija sociaľno-ekonomičeskim razvitiem regionov rossii : Materiali X vserossijskoj naučno-praktičeskoj konferencii s meždunarodnym učastiem. - Ufa, Baskirska republika : ISEI UFIC RAN, 2018, s. 33-39. ISBN 978-5-6041118-1-9.(Vserossijskaja naučno-praktičeskaja konférencija s meždunarodnym učastiem). Typ: AFC
  • STANĚK, Peter - IVANOVÁ, Pavlína - PAUHOFOVÁ, Iveta - VAŠKOVÁ, Vanda - VILHELM, Daniel. Hľadanie novej reality : nové dimenzie ekonómie a spoločnosti. Recenzenti: Eva Rievajová, Milan Šikula. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 244 s. ISBN 978-80-8168-943-7(VEGA č. 2/0109/16 : Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia. VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030). Typ: AAB

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus