Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Zdenka Lukáčová Bujňáková, PhD.

Watsonova 45, 040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 7922607
Fax: +421 55 7922604