Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Juraj Šurka - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • CHAMUTIOVÁ, Tímea - TRNKOVÁ, Katarína - VIDHYA, Marina - ŽATKOVÁ, Lucia - MILOVSKÝ, Rastislav - STAREK, Dušan - ŠURKA, Juraj - HAMERLÍK, Ladislav - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - BITUŠÍK, Peter. Early Holocene assemblages of pollen, chironomids and diatoms, and molecular biomarkers from Batizovské pleso (High Tatras, Slovakia). In Limnologický spravodajca : Zborník abstraktov. 12. jarný limnologický seminár, 25. - 26. apríl 2019, Trenčianske Jastrabie, 2019, roč. 13, suppl. 1, s. 18. ISSN 1337-2971. Typ: AFH
  • KOHÚT, Milan - ČIŽMÁR, E. - DEKAN, Július - DRÁBIK, Martin - HROUDA, František - JESENÁK, K. - KLIUIKOV, A. - MIGLIERINI, M. - MIKUŠ, Tomáš - MILOVSKÁ, Stanislava - ŠAUŠA, Ondrej - ŠURKA, Juraj - BAČO, Pavel. Physical methods of the Carpathian obsidians study. In BIRÓ, Katalin T. International Obsidian Conference : Program Abstracts Field Guide. - Budapest : Hungarian National Museum, 2019, p. 37. ISBN 978-615-5978-08-1.(IOC 2019). Typ: AFG
  • KOHÚT, Milan - ANCZKIEWICZ, Robert - BIROŇ, Adrián - DANIŠÍK, Martin - ERBAN, Vojtěch - GERDES, Axel - HALTON, A. - HROUDA, František - JESENÁK, K. - KIRKLAND, Ch. - KOCHERGINA, Y. - MAGNA, T. - MIKUŠ, Tomáš - MILOVSKÁ, Stanislava - MILOVSKÝ, Rastislav - PEARCE, N. - RECIO, Clemente - SHERLOCK, Sarah C. - ŠURKA, Juraj - WESTGATE, John A. - BAČO, Pavel. Genéza obsidiánov Východného Slovenska. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti : sborník abstrakt. - Beroun : Česká geologická společnost, 2019, p. 34. ISBN 978-80-87487-24-2.(Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti). Typ: AFG
  • KOHÚT, Milan - MIKUŠ, Tomáš - MILOVSKÁ, Stanislava - ŠURKA, Juraj - KONEČNÝ, Patrik - KOLLÁROVÁ, Viera - HOLICKÝ, Ivan - JESENÁK, K. - BAČO, Pavel. Úžasný mikro-(nano) svet obsidiánov východného Slovenska. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 38-39. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>(16. predvianočný geologický seminár SGS : Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Typ: AFH
  • KOVÁCS, Erika - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - ŠURKA, Juraj - MADZIN, Jozef - MILOVSKÝ, Rastislav. High-resolution paleontological and isotopic study of the Late Miocene Szák Formation, Lake Pannon. In Mente et Malleo : Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [seriál], 2018, vol. 3, no. 1-2, p. 40. ISSN 2453-9732. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MEM-1_2_2018-FINAL.pdf>(16. predvianočný geologický seminár SGS : Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát). Typ: AFH
  • PETROVIČ, Vlasta - SABOL, Martin - ŠURKA, Juraj - PYSZKO, Martin - STEHLÍK, Ladislav. External brain morphology of juvenile cave hyena (Crocuta crocuta spelaea) from the Jasovská jaskyňa Cave (Slovakia) revealed by X-ray computed tomography. In Acta Geologica Slovaca, 2018, roč. 10, č. 2, s. 133-142. ISSN 1338-0044. Typ: ADNB
  • VARGA, Peter - UHLÍK, Peter - LEXA, Jaroslav - ŠURKA, Juraj - BIZOVSKÁ, Valéria - HUDEC, Pavol - PÁLKOVÁ, Helena. The influence of porosity on the release of water from perlite glass. In Monatshefte für Chemie, 2019, vol. 150, no. 6, p. 1025-1040. (1.501 - IF2018). ISSN 0026-9247. Typ: ADCA
  • VRŠANSKÝ, Peter - ŠMÍDOVÁ, Lucia - SENDI, Hemen - BARNA, Peter - MÜLLER, Patrick - ELLENBERGER, Sieghard - WU, H. - REN, Xiaoyin - LEI, Xiaojie - AZAR, Dany - ŠURKA, Juraj - SU, T. - DENG, Weiyudong - SHEN, Xianhui - LV, Jun - BAO, Tong - BECHLY, Günter. Parasitic cockroaches indicate complex states of earliest proved ants. In Biologia, 2019, vol. 74, no. 1, p. 65-89. (0.728 - IF2018). ISSN 0006-3088. Typ: ADDA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus