Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Renáta Vadkertiová PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

Kvasinky a kvasinkovité organizmy asociované s kvitnúcimi rastlinami a trávami
Yeasts and yeast-like organisms associated with flowering plants and grasses
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vadkertiová Renáta PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ