Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Renáta Vadkertiová PhD.

Národné projekty

Kvasinky a kvasinkovité organizmy asociované s kvitnúcimi rastlinami a trávami

Yeasts and yeast-like organisms associated with flowering plants and grasses

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vadkertiová Renáta PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ