Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Fridrich Valach, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • HEJDA, Pavel - VALACH, Fridrich** - REVALLO, Miloš. Historical geomagnetic observations from Prague observatory (since 1839) and their contribution to geomagnetic research. In History of Geo- and Space Sciences, 2023, vol. 14, p. 51-60. (2022: 0.3 - IF, Q4 - JCR, 0.236 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2190-5010. Dostupné na: https://doi.org/10.5194/hgss-14-51-2023 Typ: ADCA
  • HEJDA, Pavel** - REVALLO, Miloš - VALACH, Fridrich. Magnetic storm and term-day observations at the Prague observatory Clementinum in the mid- 19th century. In Geoscience Data Journal, 2023, vol. 10, no. 1, p. 39-44. (2022: 3.2 - IF, Q2 - JCR, 0.483 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2049-6060. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/gdj3.141 (VEGA č. 2/0085/21 : Premenlivosť geomagnetického poľa v rôznych časových škálach z pohľadu fyzikálnych príčin [Variability of geomagnetic field in various time scales from the point of view of physical causes]) Typ: ADCA
  • KOČI, Eduard - VALACH, Fridrich - VÁCZYOVÁ, Magdaléna. Geomagnetická aktivita na počiatku slnečného cyklu 25 zaznamenaná v Hurbanove na LB-480. In 14th international conference of J. Selye University : Section of economics, mathematics and informatics. Conference proceedings. Eds. Korcsmáros Enikő, Filip Ferdinánd; rec. Árki Zuzana, Gubo Štefan et al. 1. vyd. - Komárno : J. Selye University, 2023, p. 197-204. ISBN 978-80-8122-449-2. Dostupné na: https://doi.org/10.36007/4492.2023.197 (VEGA č. 2/0085/21 : Premenlivosť geomagnetického poľa v rôznych časových škálach z pohľadu fyzikálnych príčin [Variability of geomagnetic field in various time scales from the point of view of physical causes]. 14th International Conference of J. Selye University : Section of Economics, Mathematics and Informatics) Typ: AFD
  • KOČI, Eduard - VALACH, Fridrich**. Najsilnejšia z magnetických búrok 20. storočia v máji 1921 - záznam z observatória Stará Ďala. In 14th international conference of J. Selye University : Section of economics, mathematics and informatics. Conference proceedings. Eds. Korcsmáros Enikő, Filip Ferdinánd; rec. Árki Zuzana, Gubo Štefan et al. 1. vyd. - Komárno : J. Selye University, 2023, p. 185-195. ISBN 978-80-8122-449-2. Dostupné na: https://doi.org/10.36007/4492.2023.185 (VEGA č. 2/0085/21 : Premenlivosť geomagnetického poľa v rôznych časových škálach z pohľadu fyzikálnych príčin [Variability of geomagnetic field in various time scales from the point of view of physical causes]. 14th International Conference of J. Selye University : Section of Economics, Mathematics and Informatics) Typ: AFD
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus