Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Fridrich Valach PhD.

Národné projekty

Monitoring geomagnetického poľa a štúdium extrémnych geomagnetických porúch v stredných šírkach

The monitoring of the geomagnetic field and the study of extreme mid-latitude geomagnetic disturbances

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valach Fridrich PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ