Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Fridrich Valach PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* Nízkofrekvenčné kolísanie geomagnetického poľa a jeho biologické reakcie v prípade charakteristík vody, luminiscenčných baktérií a kvasnicových granúl.
Low-frequency fluctuations of the geomagnetic field and their bioresponse effects in case of water characteristics, luminescent bacteria and yeast granules
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Váczyová Magdaléna PhD.
Doba trvania: 6.4.2017 - 31.12.2019


Národné projekty

Geomagnetické pole na Slovensku v okolí epochy 2018.5
Geomagnetic field in Slovakia round the 2018.5 epoch
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valach Fridrich PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ