Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Tomáš Domonkos, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • DOMONKOS, Tomáš - FIŠERA, Boris - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Income Inequality as Long-term Conditioning Factor of Monetary Transmission to Bank Interest = Príjmová nerovnosť ako dlhodobý faktor podmieňujúci transmisiu menovej politiky do bankových úrokových sadzieb v krajinách EA. Rec. Ivan Lichner, Jarko Fidrmuc. In Working papers, 2020, č. 108, s. 1-43. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/406_wp_108_domonkos_fisera_siranova_2020.pdf (APVV-17-0551 : Vyrovnávanie nerovnováh: prehodnotenie pohľadu na makroekonomické nerovnováhy v európskom rámci riadenia) Typ: ADFB
  • DOMONKOS, Tomáš - OSTRIHOŇ, Filip - KÖNIG, Brian**. Hurdling through the great recession : winners and losers among post-communist EU countries in pro-poor growth. In Empirical Economics, 2021, vol. 60, pp. 893–918. (2020: 1.713 - IF, Q3 - JCR, 0.605 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0377-7332. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00181-019-01773-7 (VEGA č. 2/0158/18 : Predpovedanie ekonomických a finančných kríz po recesii v Európskej únii. APVV-14-0787 : Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku)) Typ: ADMA
    Citácie:
    [3.1] ABDALA, Zedou - TIMBI, Sezard - NKOT, Samuel Cedric. What Role Agriculture and Employment Can Play in Creating and Fostering Pro Poor Growth in Central Africa?: Evidences From FMOLS Panels on Sector Disaggregated Components. Elsevier. 2021. 21 pp. Available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3877134
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus